Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Επιχειρηματικότητα των Γυναικών Έρευνα ομάδας έργου του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπό την αιγίδα του καθηγητή Θεόδωρου Κατσανέβα, στα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Επιχειρηματικότητα των Γυναικών Έρευνα ομάδας έργου του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπό την αιγίδα του καθηγητή Θεόδωρου Κατσανέβα, στα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Επιχειρηματικότητα των Γυναικών Έρευνα ομάδας έργου του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπό την αιγίδα του καθηγητή Θεόδωρου Κατσανέβα, στα πλαίσια του προγράμματος ΙΙΙ Β Archimed Ιnterreg

2 Η γυναίκα το μισό του ουρανού… Στον 20 ο και 21 ο αιώνα, συντελείται μαζική εισβολή, Στον 20 ο και 21 ο αιώνα, συντελείται μαζική εισβολή, των γυναικών στο χώρο της εργασίας των γυναικών στο χώρο της εργασίας Παρ’ όλα αυτά… Παρ’ όλα αυτά… Οι γυναίκες συμμετέχουν με μικρότερα ποσοστά από τους άντρες στο εργατικό δυναμικό, Οι γυναίκες συμμετέχουν με μικρότερα ποσοστά από τους άντρες στο εργατικό δυναμικό, Μαστίζονται από υψηλότερη ανεργία, Μαστίζονται από υψηλότερη ανεργία, Πλειοψηφούν σε θέσεις της ευέλικτης, μερικής και προσωρινής απασχόλησης, Πλειοψηφούν σε θέσεις της ευέλικτης, μερικής και προσωρινής απασχόλησης,

3 Και επιπλέον… Υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης, Υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης, Υποεκπροσωπούνται σε θέσεις υψηλής ειδίκευσης, και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, Υποεκπροσωπούνται σε θέσεις υψηλής ειδίκευσης, και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, Καλύπτουν μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας στην παραοικονομία Καλύπτουν μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας στην παραοικονομία και αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες. και αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες.

4 Υπάρχουν και κάποια καλά νέα Στις μεσαίες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας, η κατάσταση τους βελτιώνεται. Στις μεσαίες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας, η κατάσταση τους βελτιώνεται. Ενώ μειώνεται η ανισότητα σε επαγγέλματα γοήτρου και κύρους. Ενώ μειώνεται η ανισότητα σε επαγγέλματα γοήτρου και κύρους.

5 Ανισότητες και διαφοροποιήσεις Κατά μέσο όρο η αμοιβή της γυναίκας ανέρχεται στο 75% της αμοιβής των ανδρών, με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε διάφορους κλάδους Κατά μέσο όρο η αμοιβή της γυναίκας ανέρχεται στο 75% της αμοιβής των ανδρών, με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε διάφορους κλάδους Ειδικότερα στον τουρισμό οι γυναίκες προτιμούνται από τους άντρες και οι αμοιβές τους, κατά μέσο όρο εμφανίζονται υψηλότερες απ’ αυτές των ανδρών. Ειδικότερα στον τουρισμό οι γυναίκες προτιμούνται από τους άντρες και οι αμοιβές τους, κατά μέσο όρο εμφανίζονται υψηλότερες απ’ αυτές των ανδρών.

6 Συμμετοχή Στο σύνολο των εργοδοτών και των αυτοαπασχολουμένων, οι γυναίκες αποτελούν το 25% και το 23% αντίστοιχα. Στο σύνολο των εργοδοτών και των αυτοαπασχολουμένων, οι γυναίκες αποτελούν το 25% και το 23% αντίστοιχα. Το 35% των απασχολούμενων γυναικών στη γεωργία είναι γυναίκες Το 35% των απασχολούμενων γυναικών στη γεωργία είναι γυναίκες Στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 26% και στην παροχή υπηρεσιών 28%. Στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 26% και στην παροχή υπηρεσιών 28%.

7 Επιλογές εκπαίδευσης Τα αγόρια κυριαρχούν σε σχολές μηχανολογίας, κατασκευών τεχνολογίας και πληροφορικής Τα αγόρια κυριαρχούν σε σχολές μηχανολογίας, κατασκευών τεχνολογίας και πληροφορικής Ειδικότητες δηλ. με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και υψηλές αποδοχές. Ειδικότητες δηλ. με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και υψηλές αποδοχές.

8 Επιλογές Τα κορίτσια υπερτερούν στις θεωρητικές, παιδαγωγικές σπουδές, Τα κορίτσια υπερτερούν στις θεωρητικές, παιδαγωγικές σπουδές, φιλοσοφίας, φιλολογίας, δασκάλων, νηπιαγωγών, ψυχολογίας, ιστορίας, φιλοσοφίας, φιλολογίας, δασκάλων, νηπιαγωγών, ψυχολογίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, καλών τεχνών, υγείας και πρόνοιας, νομικής αρχαιολογίας, καλών τεχνών, υγείας και πρόνοιας, νομικής Ειδικότητες δηλ. με χαμηλή ζήτηση και αποδοχές Ειδικότητες δηλ. με χαμηλή ζήτηση και αποδοχές

9 Παραδοσιακές επιλογές Επίσης κατευθύνονται σε παραδοσιακές «γυναικείες» ειδικότητες, Επίσης κατευθύνονται σε παραδοσιακές «γυναικείες» ειδικότητες, όπως οι νοσοκόμες, μαίες, κοινωνικοί λειτουργοί, αισθητικοί, πωλήτριες, όπως οι νοσοκόμες, μαίες, κοινωνικοί λειτουργοί, αισθητικοί, πωλήτριες, γραμματείς, αισθητικοί κλπ. γραμματείς, αισθητικοί κλπ. Ειδικότητες με ικανοποιητική ζήτηση, αλλά χαμηλό μέσο εισόδημα, κοινωνικό κύρος και δυνατότητες ιεραρχικής ανέλιξης. Ειδικότητες με ικανοποιητική ζήτηση, αλλά χαμηλό μέσο εισόδημα, κοινωνικό κύρος και δυνατότητες ιεραρχικής ανέλιξης.

10 Ανερχόμενα-κορεσμένα επαγγέλματα Οι γυναίκες υπερτερούν σε επαγγέλματα γραφείου, παροχής υπηρεσιών, πωλήσεων, όπου η ζήτηση είναι αμφιλεγόμενη. Οι γυναίκες υπερτερούν σε επαγγέλματα γραφείου, παροχής υπηρεσιών, πωλήσεων, όπου η ζήτηση είναι αμφιλεγόμενη. Ενώ οι άντρες κυριαρχούν σε τεχνικά επαγγέλματα, υψηλής ζήτησης, Ενώ οι άντρες κυριαρχούν σε τεχνικά επαγγέλματα, υψηλής ζήτησης, όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, μηχανικοί-εγκαταστάτες, οδηγοί, κλπ. όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, μηχανικοί-εγκαταστάτες, οδηγοί, κλπ.

11 Επιλογές σπουδών Οι σχολές στις οποίες το ποσοστό των κοριτσιών είναι χαμηλότερο από των αγοριών είναι με σειρά κατάταξης οι Πολυτεχνικές, η Πληροφορική, το Γεωπονικό Αθήνας, η Θετικών Επιστημών, η Ιατρική και η Κτηνιατρική. Οι σχολές στις οποίες το ποσοστό των κοριτσιών είναι χαμηλότερο από των αγοριών είναι με σειρά κατάταξης οι Πολυτεχνικές, η Πληροφορική, το Γεωπονικό Αθήνας, η Θετικών Επιστημών, η Ιατρική και η Κτηνιατρική. Σε σχέση με το παρελθόν, σήμερα οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται καλύτερα σε κλάδους όπως ο δικαστικός, το διπλωματικό σώμα, ο τραπεζικός, η εκπαίδευση, τα σώματα ασφαλείας και η δημόσια διοίκηση γενικότερα. Σε σχέση με το παρελθόν, σήμερα οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται καλύτερα σε κλάδους όπως ο δικαστικός, το διπλωματικό σώμα, ο τραπεζικός, η εκπαίδευση, τα σώματα ασφαλείας και η δημόσια διοίκηση γενικότερα.

12 Ιδιαιτερότητες Γυναίκες που προέρχονται από σχολεία υψηλών επιδόσεων Γυναίκες που προέρχονται από σχολεία υψηλών επιδόσεων Προσανατολίζονται σε καριέρες κύρους και οικονομικής αυτάρκειας Προσανατολίζονται σε καριέρες κύρους και οικονομικής αυτάρκειας απορρίπτοντας τον παραδοσιακό γυναικείο ρόλο, απορρίπτοντας τον παραδοσιακό γυναικείο ρόλο,

13 Ιδιαιτερότητες Τα κορίτσια μικρομεσαίων τάξεων επιδιώκουν την αποφυγή της χειρωνακτική εργασία και το ρόλο της νοικοκυράς Τα κορίτσια μικρομεσαίων τάξεων επιδιώκουν την αποφυγή της χειρωνακτική εργασία και το ρόλο της νοικοκυράς στοχεύοντας στον τομέα των υπηρεσιών, σε υπαλληλική θέση ή σε παραδοσιακά γυναικείο επάγγελμα. στοχεύοντας στον τομέα των υπηρεσιών, σε υπαλληλική θέση ή σε παραδοσιακά γυναικείο επάγγελμα. Τα κορίτσια αγροτικών περιοχών έχουν ως βασική επιδίωξη να φύγουν από το χωριό και να κατοικήσουν σε αστική περιοχή. Τα κορίτσια αγροτικών περιοχών έχουν ως βασική επιδίωξη να φύγουν από το χωριό και να κατοικήσουν σε αστική περιοχή.

14 Σύμφωνα με τη στάθμιση του Career Gate Test K.17, σχετικά με τους έξι τύπους προσωπικότητας του John Holland πρακτικός, πρακτικός, ερευνητικός, ερευνητικός, κοινωνικός, κοινωνικός, καλλιτεχνικός, καλλιτεχνικός, επιχειρηματικός, επιχειρηματικός, συμβατικός-οργανωτικός, συμβατικός-οργανωτικός, οι γυναίκες ταυτίζονται έναντι των αντρών οι γυναίκες ταυτίζονται έναντι των αντρών ως ακολούθως : ως ακολούθως :

15 Holland Στον πρακτικό τύπο, σε σύνολο 68 ατόμων, 21 είναι γυναίκες έναντι 47 των αντρών. Στον πρακτικό τύπο, σε σύνολο 68 ατόμων, 21 είναι γυναίκες έναντι 47 των αντρών. Στον ερευνητικό τύπο, σε σύνολο 82 ατόμων, 38 είναι γυναίκες έναντι 44 των αντρών Στον ερευνητικό τύπο, σε σύνολο 82 ατόμων, 38 είναι γυναίκες έναντι 44 των αντρών Στον καλλιτεχνικό οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι 91, 53, 38, Στον καλλιτεχνικό οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι 91, 53, 38, Στον κοινωνικό 89,51 38, Στον κοινωνικό 89,51 38, Στον επιχειρηματικό 83,42,41 Στον επιχειρηματικό 83,42,41 Στο συμβατικό-οργανωτικό 74, 33, 41. Στο συμβατικό-οργανωτικό 74, 33, 41.

16 Career Gate Test K.17, Ταξινόμηση Κ.17 Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από την ανάλυση της στάθμισης από την πρωτότυπη δική μας ομαδοποίηση σε 17 μεγάλες ομάδες επαγγελμάτων, την επιλεγόμενη «ταξινόμηση Κ.17» του Career Gate Test K.17 (βλ.www.careergatetest.com). Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από την ανάλυση της στάθμισης από την πρωτότυπη δική μας ομαδοποίηση σε 17 μεγάλες ομάδες επαγγελμάτων, την επιλεγόμενη «ταξινόμηση Κ.17» του Career Gate Test K.17 (βλ.www.careergatetest.com).

17 Η στάθμιση του Career Gate Test K.17 Τα κορίτσια ενδιαφέρονται πολύ λιγότερο από τα αγόρια για τους κλάδους της γεωργίας, των κατασκευών-μηχανολογίας και σε μεγαλύτερη έκταση για την πληροφορική. Τα κορίτσια ενδιαφέρονται πολύ λιγότερο από τα αγόρια για τους κλάδους της γεωργίας, των κατασκευών-μηχανολογίας και σε μεγαλύτερη έκταση για την πληροφορική. Αντίθετα εμφανίζουν υψηλότερες προτιμήσεις στην ενημέρωση και τα Μ.Μ.Ε., στις καλές τέχνες, στα νομικά, τον τουρισμό, την υγεία και πρόνοια Αντίθετα εμφανίζουν υψηλότερες προτιμήσεις στην ενημέρωση και τα Μ.Μ.Ε., στις καλές τέχνες, στα νομικά, τον τουρισμό, την υγεία και πρόνοια

18 Άσχημα, αλλά και καλά νέα Συμπεραίνεται ότι οι περισσότερες γυναίκες επιλέγουν μάλλον κορεσμένα επαγγέλματα, αλλά παράλληλα.. Συμπεραίνεται ότι οι περισσότερες γυναίκες επιλέγουν μάλλον κορεσμένα επαγγέλματα, αλλά παράλληλα.. τείνουν να ανατραπούν τα παραδοσιακά στερεότυπα, όπου στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, κυρίαρχη είναι η παρουσία του άνδρα τείνουν να ανατραπούν τα παραδοσιακά στερεότυπα, όπου στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, κυρίαρχη είναι η παρουσία του άνδρα

19 Επιμέρους διαπιστώσεις Τα κορίτσια ενδιαφέρονται πολύ λιγότερο από τα αγόρια για τους κλάδους της γεωργίας, των κατασκευών-μηχανολογίας και σε μεγαλύτερη έκταση για την πληροφορική. Τα κορίτσια ενδιαφέρονται πολύ λιγότερο από τα αγόρια για τους κλάδους της γεωργίας, των κατασκευών-μηχανολογίας και σε μεγαλύτερη έκταση για την πληροφορική. Αντίθετα εμφανίζουν υψηλότερες προτιμήσεις στην ενημέρωση και τα Μ.Μ.Ε., στις καλές τέχνες, στα νομικά, τον τουρισμό, την υγεία και πρόνοια Αντίθετα εμφανίζουν υψηλότερες προτιμήσεις στην ενημέρωση και τα Μ.Μ.Ε., στις καλές τέχνες, στα νομικά, τον τουρισμό, την υγεία και πρόνοια

20 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα… Ελάχιστα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις της αγοράς εργασίας, Ελάχιστα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις της αγοράς εργασίας, αφού παράγει πολύ περισσότερους απόφοιτους Λυκείου γενικής μόρφωσης και πτυχιούχους Πανεπιστημίου θεωρητικών κατευθύνσεων, που οι γνώσεις τους δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. αφού παράγει πολύ περισσότερους απόφοιτους Λυκείου γενικής μόρφωσης και πτυχιούχους Πανεπιστημίου θεωρητικών κατευθύνσεων, που οι γνώσεις τους δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

21 Ο διορισμός στο δημόσιο.. Παραμένει παραδοσιακά ισχυρή επιδίωξη Παραμένει παραδοσιακά ισχυρή επιδίωξη σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες και μάλιστα η τάση αυτή ενισχύεται τα τελευταία χρόνια. σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες και μάλιστα η τάση αυτή ενισχύεται τα τελευταία χρόνια.

22 Τα παραδοσιακά, πατριαρχικά στερεότυπα… Παραμένουν σημαντικός παράγοντας των διαφοροποιήσεων στις επιλογές σπουδών και επαγγέλματος ανάμεσα σε γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα Παραμένουν σημαντικός παράγοντας των διαφοροποιήσεων στις επιλογές σπουδών και επαγγέλματος ανάμεσα σε γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα

23 Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ανέρχεται σε ποσοστά της τάξης του 10-15%, έναντι 20-25% στην Ευρώπη στο σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανέρχεται σε ποσοστά της τάξης του 10-15%, έναντι 20-25% στην Ευρώπη στο σύνολο των επιχειρήσεων

24 Διαπιστώσεις Το 61,1% των Γ.Ε. ιδρύθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια, Το 61,1% των Γ.Ε. ιδρύθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια, Οι περισσότερες Γ.Ε. δηλώνουν ότι για την ίδρυση της επιχείρησής τους χρησιμοποίησαν δικά τους κεφάλαια (66,8%) Οι περισσότερες Γ.Ε. δηλώνουν ότι για την ίδρυση της επιχείρησής τους χρησιμοποίησαν δικά τους κεφάλαια (66,8%) ή δανείστηκαν χρήματα από το οικογενειακό τους περιβάλλον (33,6%), ή δανείστηκαν χρήματα από το οικογενειακό τους περιβάλλον (33,6%), ενώ δηλώνουν ότι τα κέρδη τους είναι κάτω του μετρίου, δηλαδή περίπου στο 2,5%. ενώ δηλώνουν ότι τα κέρδη τους είναι κάτω του μετρίου, δηλαδή περίπου στο 2,5%.

25 Διαπιστώσεις Πάνω από το 58% των Γ.Ε. είναι απόφοιτες λυκείου ή ΑΕΙ, ή ΑΤΕΙ Πάνω από το 58% των Γ.Ε. είναι απόφοιτες λυκείου ή ΑΕΙ, ή ΑΤΕΙ Η μέση γυναίκα επιχειρηματίας είναι παντρεμένη με παιδιά (66,4% του συνόλου), Η μέση γυναίκα επιχειρηματίας είναι παντρεμένη με παιδιά (66,4% του συνόλου), Ποσοστό 18,5% του συνόλου είναι ανύπαντρες Ποσοστό 18,5% του συνόλου είναι ανύπαντρες 48,8% του συνόλου δηλώνουν ότι αφιερώνουν 40-60 ώρες στην επιχείρησή τους 48,8% του συνόλου δηλώνουν ότι αφιερώνουν 40-60 ώρες στην επιχείρησή τους και 28,5% ότι απασχολείται πάνω από 60 ώρες εβδομαδιαίως και 28,5% ότι απασχολείται πάνω από 60 ώρες εβδομαδιαίως

26 Διαπιστώσεις Επίσης δηλώνουν ότι βιώνουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικογενειακή συνοχή και επικοινωνία, Επίσης δηλώνουν ότι βιώνουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικογενειακή συνοχή και επικοινωνία, περιορισμούς στον ελεύθερο χρόνο τους (70,8%), περιορισμούς στον ελεύθερο χρόνο τους (70,8%), στις κοινωνικές σχέσεις (41,3%), στις κοινωνικές σχέσεις (41,3%), στην προσωπική τους ανάπτυξη (28,2%), στην προσωπική τους ανάπτυξη (28,2%), στην υγεία (25,2%) στην υγεία (25,2%) και στην ενασχόλησή με τα κοινά (20,5%). και στην ενασχόλησή με τα κοινά (20,5%).

27 Οι μισθολογικές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.. Συνεχίζουν να υφίστανται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, Συνεχίζουν να υφίστανται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, Ενώ αντίθετα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τηρείται με μεγαλύτερη αυστηρότητα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες περί ισότητας. Ενώ αντίθετα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τηρείται με μεγαλύτερη αυστηρότητα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες περί ισότητας.

28 Κατανομή της Γ.Ε. Στη γεωργία (19,7%), Στη γεωργία (19,7%), Στο εμπόριο (25%), Στο εμπόριο (25%), Στα ξενοδοχεία και εστιατόρια (14%) Στα ξενοδοχεία και εστιατόρια (14%) Στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας (14%). Στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας (14%).

29 Επιλογές Σημαντικός αριθμός γυναικών επιλέγει μικρής κλίμακας επιχειρηματικές δράσεις... Σημαντικός αριθμός γυναικών επιλέγει μικρής κλίμακας επιχειρηματικές δράσεις... όπως καθαριστήρια, κομμωτήρια, περίπτερα, μικρά μπακάλικα, ζαχαροπλαστεία, είδη ένδυσης, επίπλου και διακόσμησης, όπως καθαριστήρια, κομμωτήρια, περίπτερα, μικρά μπακάλικα, ζαχαροπλαστεία, είδη ένδυσης, επίπλου και διακόσμησης, ενώ αναλαμβάνουν εργασίες φασόν με εργασία στο σπίτι κυρίως για την παραγωγή ειδών ένδυσης. ενώ αναλαμβάνουν εργασίες φασόν με εργασία στο σπίτι κυρίως για την παραγωγή ειδών ένδυσης.

30 Εκτιμάται ότι πρόσφοροι τομείς για τη Γ.Ε. είναι.. Ο τουρισμός Ο τουρισμός Η εκπαίδευση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Η εκπαίδευση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Η επικοινωνία οι δημόσιες σχέσεις και οι πωλήσεις Η επικοινωνία οι δημόσιες σχέσεις και οι πωλήσεις Η υγεία και πρόνοια Η υγεία και πρόνοια Η τηλεργασία, η εργασία από το σπίτι Η τηλεργασία, η εργασία από το σπίτι

31 Αλλά… Περισσότερο αξιόμαχες προοπτικές διαφαίνονται, αν υπήρχε μεταστροφή των επαγγελματικών τους επιλογών Περισσότερο αξιόμαχες προοπτικές διαφαίνονται, αν υπήρχε μεταστροφή των επαγγελματικών τους επιλογών Σε τομείς με ανερχόμενη ζήτηση, στις νέες τεχνολογίες, στις κατασκευές, στις μεταφορές Σε τομείς με ανερχόμενη ζήτηση, στις νέες τεχνολογίες, στις κατασκευές, στις μεταφορές

32 Οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι.. Στην πλειοψηφία τους έγγαμες... Στην πλειοψηφία τους έγγαμες... Οι επιχειρήσεις τους είναι πολύ μικρού μεγέθους Οι επιχειρήσεις τους είναι πολύ μικρού μεγέθους

33 Δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν.. από το πατρικό πρότυπο σε ποσοστά της τάξης του 19,7%, από το πατρικό πρότυπο σε ποσοστά της τάξης του 19,7%, από τη μητέρα, 7,1%, από τη μητέρα, 7,1%, από προηγούμενους προϊσταμένους, 8,7%), από προηγούμενους προϊσταμένους, 8,7%), από τους εκπαιδευτικούς, 6,3% από τους εκπαιδευτικούς, 6,3% από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, 2,4% από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, 2,4% από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 2,4% από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 2,4% και από το φιλικό περίγυρο, 6,3%. και από το φιλικό περίγυρο, 6,3%.

34 Στην έρευνα του Δικτύου Γ.Ε. Ποσοστό 89,9%, δηλώνει ότι ο ρόλος στο σπίτι συγκρούεται με τον επαγγελματικό ρόλο Ποσοστό 89,9%, δηλώνει ότι ο ρόλος στο σπίτι συγκρούεται με τον επαγγελματικό ρόλο Και αυτό οδηγεί σε μειωμένες δυνατότητες επαγγελματικής επιτυχίας... Και αυτό οδηγεί σε μειωμένες δυνατότητες επαγγελματικής επιτυχίας... Η μητρότητα δύσκολα συνδυάζεται με υψηλό επαγγελματικό πιστεύει το 81,8%. Η μητρότητα δύσκολα συνδυάζεται με υψηλό επαγγελματικό πιστεύει το 81,8%.

35 Οι γυναίκες γίνονται επιχειρηματίες για.. Την ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης, Την ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης, Την η ανάγκη για ανεξαρτησία, Την η ανάγκη για ανεξαρτησία, Το ενδιαφέρον για το αντικείμενο και Το ενδιαφέρον για το αντικείμενο και

36 Πολύ μικρά ποσοστά συμμετοχής γυναικών σε Δ.Σ. Μόλις το 9,1% των μελών των Δ.Σ. Επιμελητηρίων είναι γυναίκες (124 σε σύνολο 1.362 μελών), Μόλις το 9,1% των μελών των Δ.Σ. Επιμελητηρίων είναι γυναίκες (124 σε σύνολο 1.362 μελών), ενώ σε 4 από αυτά δεν συμμετέχουν καθόλου γυναίκες. ενώ σε 4 από αυτά δεν συμμετέχουν καθόλου γυναίκες. Σε 72 εταιρείες μεγάλες εταιρείες συμμετέχουν στο Δ.Σ. σε ποσοστό 6,9% Σε 72 εταιρείες μεγάλες εταιρείες συμμετέχουν στο Δ.Σ. σε ποσοστό 6,9%

37 Διάρθρωση των γυναικείων επιχειρήσεων.. 9% είναι ατομικές, 9% είναι ατομικές, 12% Ο.Ε., 12% Ο.Ε., 7,8% Ε.Ε., 7,8% Ε.Ε., 12% ΕΠΕ 12% ΕΠΕ 8,3%Α.Ε.Ε.Π.Ε, 8,3%Α.Ε.Ε.Π.Ε, Από το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών, το 21%, δεν απασχολούν προσωπικό και μόνο το 3% έχει 5-10 μισθωτούς. Από το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών, το 21%, δεν απασχολούν προσωπικό και μόνο το 3% έχει 5-10 μισθωτούς. Οι περισσότερες γυναικείες επιχειρήσεις έχουν χαμηλό κύκλο εργασιών και μικρό αριθμό απασχολούμενων. Οι περισσότερες γυναικείες επιχειρήσεις έχουν χαμηλό κύκλο εργασιών και μικρό αριθμό απασχολούμενων.

38 Εικονική πραγματικότητα.. Εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός γυναικείων επιχειρήσεων τυπικά μόνο ανήκουν στην προσωπική τους ιδιοκτησία. Εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός γυναικείων επιχειρήσεων τυπικά μόνο ανήκουν στην προσωπική τους ιδιοκτησία. Στην πραγματικότητα ανήκουν και διοικούνται από τους συζύγους τους. Στην πραγματικότητα ανήκουν και διοικούνται από τους συζύγους τους.

39 Ελπιδοφόρα μηνύματα… Διαπιστώνεται προθυμία των νέων γυναικών να συμμετάσχουν σε γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς, Διαπιστώνεται προθυμία των νέων γυναικών να συμμετάσχουν σε γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς, Που υποδηλώνει μια αλλαγή για το ρόλο των γυναικών στην ελληνική αγροτική κοινωνία Που υποδηλώνει μια αλλαγή για το ρόλο των γυναικών στην ελληνική αγροτική κοινωνία Πολύ μικρό ποσοστό γυναικείων συνεταιρισμών έχει κάνει χρήση δανείων για επενδύσεις ή κεφάλαια κίνησης. Πολύ μικρό ποσοστό γυναικείων συνεταιρισμών έχει κάνει χρήση δανείων για επενδύσεις ή κεφάλαια κίνησης.

40 Σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες της Γ.Ε. είναι… οι οικογενειακές υποχρεώσεις, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, τα παραδοσιακά στερεότυπα, τα παραδοσιακά στερεότυπα, οι ελλείψεις σε κεφάλαια, οι ελλείψεις σε κεφάλαια, το ειδικευμένο προσωπικό, το ειδικευμένο προσωπικό, η κατάλληλη πληροφόρηση. η κατάλληλη πληροφόρηση.

41 Από τα τοπικά Επιμελητήρια παρέχεται υποστήριξη στις Γ.Ε. Σε χρηματοοικονομικούς πόρους σε ποσοστό Σε χρηματοοικονομικούς πόρους σε ποσοστό Για τη δημιουργία νέας επιχείρησης Για τη δημιουργία νέας επιχείρησης Σε συμβουλευτικές υπηρεσίες Σε συμβουλευτικές υπηρεσίες

42 Επιπλέον από τοπικά Επιμελητήρια.. Γίνονται ενέργειες μεσολάβησης σε αρμόδιες αρχές, Γίνονται ενέργειες μεσολάβησης σε αρμόδιες αρχές, Παρέχονται προγράμματα κατάρτισης, Παρέχονται προγράμματα κατάρτισης, Διευκολύνεται η δικτύωση, Διευκολύνεται η δικτύωση, Καταπολεμούνται οι διακρίσεις στην εργασία Καταπολεμούνται οι διακρίσεις στην εργασία

43 Επιμέρους προγράμματα επιχειρηματικότητας των γυναικών είναι, μεταξύ άλλων.. Tο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», στα πλαίσια του μέτρου 2.8.2 «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», από το 2001, Tο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», στα πλαίσια του μέτρου 2.8.2 «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», από το 2001, Οι δράσεις των Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), Οι δράσεις των Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ),

44 Προγράμματα Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL που αφορά παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL που αφορά παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με τη δημιουργία των επιλεγόμενων «θυρίδων» νεανικής επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με παρατηρητήριο νεανικής επιχειρηματικότητας, με κύρια έμφαση στις γυναίκες, Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με τη δημιουργία των επιλεγόμενων «θυρίδων» νεανικής επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με παρατηρητήριο νεανικής επιχειρηματικότητας, με κύρια έμφαση στις γυναίκες,

45 Προγράμματα Προγράμματα του ΟΑΕΔ που ενισχύουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την αυτοαπασχόληση, την εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα των γυναικών τα οποία λειτουργούν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Προγράμματα του ΟΑΕΔ που ενισχύουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την αυτοαπασχόληση, την εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα των γυναικών τα οποία λειτουργούν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

46 Προγράμματα Δράσεις του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών & Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.), 6) Δράσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) του αντιπροσωπευτικού φορέα των 59 εμπορικών και βιομηχανικών ελληνικών, Δράσεις του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών & Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.), 6) Δράσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) του αντιπροσωπευτικού φορέα των 59 εμπορικών και βιομηχανικών ελληνικών,

47 Προγράμματα Υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Προγράμματα και δράσεις της Γενικής Γραμματεία Ισότητας, Προγράμματα και δράσεις της Γενικής Γραμματεία Ισότητας, Προγράμματα, δράσεις, έρευνες του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Προγράμματα, δράσεις, έρευνες του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

48 Προγράμματα Δράσεις του Αθηναίων σε συνεργασία με το ΚΕΘΥ, τη Γεν. Γραμματεία Ισότητας, το Εθνικό Παρατηρητήριο Γυναικών και το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Δράσεις του Αθηναίων σε συνεργασία με το ΚΕΘΥ, τη Γεν. Γραμματεία Ισότητας, το Εθνικό Παρατηρητήριο Γυναικών και το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Συμβουλευτικές υπηρεσίες των Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, όπως και των Επιμελητηρίων Μεσσηνίας και Μαγνησίας, όπου έχει αναπτύξει δράση και ο Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών Μαγνησίας. Συμβουλευτικές υπηρεσίες των Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, όπως και των Επιμελητηρίων Μεσσηνίας και Μαγνησίας, όπου έχει αναπτύξει δράση και ο Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών Μαγνησίας. Δράσεις και προγράμματα του ΕΟΜΕΧ Δράσεις και προγράμματα του ΕΟΜΕΧ

49 Προτεινόμενα μέτρα πολιτικής Μια πρώτη κατεύθυνση πολιτικής αφορά την ανάγκη γενικότερης αναστροφής των παραδοσιακών προτύπων ως προς τη γυναικεία επιχειρηματικότητα Μια πρώτη κατεύθυνση πολιτικής αφορά την ανάγκη γενικότερης αναστροφής των παραδοσιακών προτύπων ως προς τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω παρεμβάσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσω παρεμβάσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης Από την παιδική και εφηβική ηλικία επιβάλλεται η καλλιέργεια αντικινήτρων ενάντια στον παραδοσιακό διαχωρισμό των επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία Από την παιδική και εφηβική ηλικία επιβάλλεται η καλλιέργεια αντικινήτρων ενάντια στον παραδοσιακό διαχωρισμό των επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία

50 Μέσω του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.. Μπορεί να παρακινηθεί μεγαλύτερος αριθμός γυναικών να στραφούν σε σπουδές και επαγγέλματα κυρίως της σύγχρονης τεχνολογίας Μπορεί να παρακινηθεί μεγαλύτερος αριθμός γυναικών να στραφούν σε σπουδές και επαγγέλματα κυρίως της σύγχρονης τεχνολογίας όπως η πληροφορική, η μηχανολογία, κλπ, που έχουν μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας, όπως η πληροφορική, η μηχανολογία, κλπ, που έχουν μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας, Με την προϋπόθεση ότι οι επιλογές αυτές ταιριάζουν στο χαρακτήρα τους. Με την προϋπόθεση ότι οι επιλογές αυτές ταιριάζουν στο χαρακτήρα τους.

51 Επιπλέον αναγκαία είναι η.. Δημιουργία κατάλληλων προτύπων από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας Δημιουργία κατάλληλων προτύπων από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας Προώθηση διαφημιστική καμπάνιας από αρμόδιους φορείς όπως η γενική Γραμματεία Ισότητας Προώθηση διαφημιστική καμπάνιας από αρμόδιους φορείς όπως η γενική Γραμματεία Ισότητας

52 Ειδικά κίνητρα μπορούν να παρασχεθούν.. Μέσω επιδοτήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και ευνοϊκών δανείων με κρατική εγγύηση, Μέσω επιδοτήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και ευνοϊκών δανείων με κρατική εγγύηση, σε γυναίκες επιχειρηματίες που στρέφονται σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, σε γυναίκες επιχειρηματίες που στρέφονται σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, για προκαθορισμένες δράσεις που ταιριάζουν με τοπικές ιδιαιτερότητες και αναπτυξιακές δυνατότητες. για προκαθορισμένες δράσεις που ταιριάζουν με τοπικές ιδιαιτερότητες και αναπτυξιακές δυνατότητες.

53 Ενισχυμένα κίνητρα για.. Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στη σύγχρονη τεχνολογία, σε καινοτομικές δραστηριότητες ή σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές. Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στη σύγχρονη τεχνολογία, σε καινοτομικές δραστηριότητες ή σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές.

54 Επίσης : Προώθηση ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και οικονομικής ενίσχυσης για εργασία από το σπίτι - τηλεργασία Προώθηση ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και οικονομικής ενίσχυσης για εργασία από το σπίτι - τηλεργασία Ειδικά κίνητρα σε τομείς όπως ο αγροτουρισμός, η υγεία, η πρόνοια, η φύλαξη παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων ΑΜΕΑ. Ειδικά κίνητρα σε τομείς όπως ο αγροτουρισμός, η υγεία, η πρόνοια, η φύλαξη παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων ΑΜΕΑ.

55 Αναγκαίος είναι.. Ο κατάλληλος συντονισμός των διάφορων δράσεων και παρεμβάσεων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, Ο κατάλληλος συντονισμός των διάφορων δράσεων και παρεμβάσεων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, Η αποκέντρωση των ενεργειών, με κεντρικό έλεγχο των κατευθύνσεων και της υλοποίησής τους. Η αποκέντρωση των ενεργειών, με κεντρικό έλεγχο των κατευθύνσεων και της υλοποίησής τους.

56 Προτείνεται η εξέταση της δυνατότητας για.. Θεσμοθέτησης μιας μόνο κρατικής υπηρεσίας για τη διεκπεραίωση Θεσμοθέτησης μιας μόνο κρατικής υπηρεσίας για τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την εκκίνηση ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος. όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την εκκίνηση ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος.

57 Με ευθύνη και επίβλεψη Της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, του ΚΕΘΥ και του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, Της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, του ΚΕΘΥ και του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών,

58 Σε κάθε Επιμελητήριο.. Προτείνεται να δημιουργηθούν σύγχρονα, ενημερωμένα, ενεργά Προτείνεται να δημιουργηθούν σύγχρονα, ενημερωμένα, ενεργά Κέντρα ή Θυρίδες επιχειρηματικότητας των γυναικών, Κέντρα ή Θυρίδες επιχειρηματικότητας των γυναικών, των οποίων η αποτελεσματικότητα θα αξιολογείται σε τακτικά διαστήματα των οποίων η αποτελεσματικότητα θα αξιολογείται σε τακτικά διαστήματα

59 Τα Κέντρα ή Θυρίδες θα.. Παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, πληροφορία, μεσολάβηση σε γυναικείες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, πληροφορία, μεσολάβηση σε γυναικείες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Σε συνδυασμό με.. Σε συνδυασμό με.. Δημιουργία Γραφείου Επαγγελματικού προσανατολισμού, Δημιουργία Γραφείου Επαγγελματικού προσανατολισμού, για την κατάλληλη αξιολόγηση και καθοδήγηση των γυναικών σε σχέση με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα τους. για την κατάλληλη αξιολόγηση και καθοδήγηση των γυναικών σε σχέση με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα τους.

60 Το Δίκτυο… Οφείλει να συγκεντρώσει όλο το υπάρχον πληροφοριακό υλικό για τις δράσεις, τις παρεμβάσεις, τα προγράμματα που αφορούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα Οφείλει να συγκεντρώσει όλο το υπάρχον πληροφοριακό υλικό για τις δράσεις, τις παρεμβάσεις, τα προγράμματα που αφορούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσει διαδραστική ιστοσελίδα αποτελεσματικής ενημέρωσης. και να δημιουργήσει διαδραστική ιστοσελίδα αποτελεσματικής ενημέρωσης.

61 Η επιδοτούμενη εκπαίδευση γυναικών… Σε θέματα επιχειρηματικότητας, αποτελεί επίσης ένα σημαντικό μέτρο πολιτικής. Σε θέματα επιχειρηματικότητας, αποτελεί επίσης ένα σημαντικό μέτρο πολιτικής. Προτείνεται επίσης η δημιουργία ειδικού λογαριασμού, Προτείνεται επίσης η δημιουργία ειδικού λογαριασμού, που θα απορροφά μικρό μέρος του λογ/σμού ΛΑΦΚΑ του ΟΑΕΔ για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες γυναικών. που θα απορροφά μικρό μέρος του λογ/σμού ΛΑΦΚΑ του ΟΑΕΔ για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες γυναικών.

62 Για την ενίσχυση της.. Γυναικείας επιχειρηματικότητας υψηλών δυνατοτήτων, Γυναικείας επιχειρηματικότητας υψηλών δυνατοτήτων, απαιτείται σχεδιασμός πολιτικών που θα στοχεύουν στην εξοικείωση των γυναικών, απαιτείται σχεδιασμός πολιτικών που θα στοχεύουν στην εξοικείωση των γυναικών, στις νέες τεχνολογίες προγραμμάτων εκπαίδευσης στη χρήση της τεχνολογίας. στις νέες τεχνολογίες προγραμμάτων εκπαίδευσης στη χρήση της τεχνολογίας.

63 Προτείνεται επίσης η Υποστήριξη στην εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων Υποστήριξη στην εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες για τη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες για τη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, Η υποβοήθηση επιχειρηματικών συμμαχιών για ΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες Η υποβοήθηση επιχειρηματικών συμμαχιών για ΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες Η ανάπτυξη διασυνοριακών δράσεων δικτύωσης επιχειρήσεων γυναικών Η ανάπτυξη διασυνοριακών δράσεων δικτύωσης επιχειρήσεων γυναικών

64 Ανάλογες παρεμβάσεις.. Μπορούν να γίνουν στο γυναικείο φοιτητικό πληθυσμό με σκοπό την την παρότρυνσή τους για άσκηση επιχειρηματικότητας. Μπορούν να γίνουν στο γυναικείο φοιτητικό πληθυσμό με σκοπό την την παρότρυνσή τους για άσκηση επιχειρηματικότητας. Η προβολή της επιτυχημένης γυναικείας επιχειρηματικότητας υψηλών δυνατοτήτων, μπορεί να έχει σημαντικότατες επικοινωνιακές επιπτώσεις Η προβολή της επιτυχημένης γυναικείας επιχειρηματικότητας υψηλών δυνατοτήτων, μπορεί να έχει σημαντικότατες επικοινωνιακές επιπτώσεις

65 Επιμέρους καλές πρακτικές Γ.Ε. είναι, μεταξύ άλλων.. Η κατάρτιση στα αντικείμενα αυτοδιαχείρισης, ηγεσίας, επιχειρηματικότητας, διαπραγμάτευσης με πιστωτικά ιδρύματα Η κατάρτιση στα αντικείμενα αυτοδιαχείρισης, ηγεσίας, επιχειρηματικότητας, διαπραγμάτευσης με πιστωτικά ιδρύματα Η πληροφόρηση σχετικά με το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Η πληροφόρηση σχετικά με το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Οι υπηρεσίες φύλαξης παιδιών από τους φορείς ενημέρωσης Οι υπηρεσίες φύλαξης παιδιών από τους φορείς ενημέρωσης

66 Καλές πρακτικές.. Η ανάπτυξη εργαλείων πληροφόρησης (συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια, ιστοσελίδες, τηλεφωνικό κέντρο συμβουλευτικής) Η ανάπτυξη εργαλείων πληροφόρησης (συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια, ιστοσελίδες, τηλεφωνικό κέντρο συμβουλευτικής) Οι εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις Οι εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις γυναικών επιχειρηματιών για ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών γυναικών επιχειρηματιών για ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών

67 Καταλήγοντας.. Επισημαίνεται η κοινή διαπίστωση ότι, κανένα σύγχρονο κράτος δεν μπορεί να προσδοκά καλύτερη οικονομία και δικαιότερη κοινωνία, Επισημαίνεται η κοινή διαπίστωση ότι, κανένα σύγχρονο κράτος δεν μπορεί να προσδοκά καλύτερη οικονομία και δικαιότερη κοινωνία, αν δεν αναδείξει τη γυναίκα στην εργασία και στην επιχείρηση. αν δεν αναδείξει τη γυναίκα στην εργασία και στην επιχείρηση.

68 Το μήνυμα αυτό.. Αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα της δράσης που αφορά και τη δική μας συμμετοχή στη γενικότερη προσπάθεια προς την ίδια κατεύθυνση.

69


Κατέβασμα ppt "Η Επιχειρηματικότητα των Γυναικών Έρευνα ομάδας έργου του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπό την αιγίδα του καθηγητή Θεόδωρου Κατσανέβα, στα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google