Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. Δικαιώματα μετόχων Δικαίωμα ψήφου Δικαίωμα προτίμησης Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Δικαίωμα κατά την λύση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. Δικαιώματα μετόχων Δικαίωμα ψήφου Δικαίωμα προτίμησης Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Δικαίωμα κατά την λύση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

2 Δικαιώματα μετόχων Δικαίωμα ψήφου Δικαίωμα προτίμησης Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Δικαίωμα κατά την λύση τη επιχείρησης

3 Κατηγορίες μετοχών ονομαστικές ανώνυμες δεσμευμένες προνομιούχες κοινές

4 Τιμές μετοχών Ονομαστική (νομική, τόκος προνομιούχων) Έκδοσης Λογιστική=καθαρή θέση/αριθμό μετοχών Χρηματιστηριακή

5 Λογιστική Αξία μετοχής 1.000.000 κοινές ονομαστικής 10 ευρώ 10.000.000 400.000 προνομιούχες ονομαστικής 10 ευρώ 4.000.000 200.000 προνομιούχες με 8% τόκο, ονομαστικής 5 ευρώ (1.000.000) Αποθεματικό υπέρ το άρτιο4.000.000 Λοιπά αποθεματικά5.800.000 Καθαρή θέση24.800.000 Λογιστική αξία(24.800.000/1.400.000)=17 ευρώ

6 Κοινές και προνομιούχες ΚΟΙΝΕΣ Δικαίωμα ψήφου Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στα κέρδη συμμετοχή κατά την λύση ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ Ότι οι κοινές Προηγούνται κατά την διανομή του πρώτου μερίσματος και στη λύση Συσωρευτικές σε προηγούμενων χρήσεων μερίσματα Τόκο στην ονομαστική αξία (αλλά όχι ψήφος τότε)

7 Τιμή έκδοσης μετοχής 1 ΤΕΜ=Μ1/(Ακ-g) M1 μέρισμα περιόδου 1, Ακ=απόδοση απαιτούμενη από τους μετόχους, g ρυθμός αύξησης μερσμάτων Π.χ. Μέρισμα περιόδου 0 =1 ευρώ, g=0.1, Aκ=0,3 Μ1=Μ0(1+g)=1,1 TEM=(1,1/(0,3-0,1))=5,5 ευρώ

8 Τιμή έκδοσης μετοχής 2 Λογιστική μέθοδος ΤΕΜ=(Καθαρή θέση+υπεραξία παγίων)/αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν

9 Χρηματοδότηση με κοινό μετοχικό κεφάλαιο ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ όχι σταθερές υποχρεώσεις όχι ημερομηνία λήξης ρίσκο κοινών μετοχών για την εταιρεία<ρίσκο ομολόγων εύκολη πώληση του μετοχικού κεφαλαίου ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ έλεγχος μέσω ψήφου από τους μετόχους κόστος έκδοσης κοινών μετοχών μεγαλύτερο από κόστος έκδοσης προνομιούχων

10 Χρηματοδότηση με προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ σταθερές υποχρεώσεις ελαστικότερες των ομολόγων όχι ημερομηνία λήξης κόστος έκδοσης προνομιούχων μετοχών μικρότερο από κόστος έκδοσης κοινών ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ Φόρος στο μέρισμα έναντι αφορολόγητου του κόστους δανείων κόστος έκδοσης κοινών μετοχών μεγαλύτερο από κόστος έκδοσης προνομιούχων

11 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Με μετρητά Κεφαλαιοποίηση διανεμητέων κερδών χρήσης Έκδοση νέων μετοχών με δημόσια εγγραφή Κεφαλαιοποίηση με εξαγορά η συγχώνευση Κεφαλαιοποίηση παγίων Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Μετοχοποίηση υποχρεώσεων

12 Σχέση ιδίων κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου ΕΓΛΣ Ίδια κεφάλαια=Μετοχικό κεφάλαιο+Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο+Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων+Αποθεματικά κεφάλαια+Αποτελέσματα εις νέον Ευρωπαϊκή επιτροπή (ΕΕΚΥΙ) Ίδια κεφάλαια=Μετοχικό κεφάλαιο+Πριμ έκδοσης συγχώνευσης, διάσπασης +Απόκλιση (υπεραξία) ακινήτων +Αποθεματικά κεφάλαια+Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης +Νομοθετημένες προβλέψεις-Μη καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο- ασώματες ακινητοποιήσεις

13 Αύξηση με μετρητά Απόφαση γενικής συνέλευσης Ορισμός αναδόχου Ενημερωτικό δελτίο Καθορισμός περιόδου δημόσιας εγγραφής Αίτηση εισαγωγής των μετοχών στο χρηματιστήριο Ημερομηνία εισαγωγής

14 Αυτοχρηματοδότηση 1 Ικανότητα (περιθώριο) αυτοχρηματοδότησης=Καθαρά αποτελέσματα πριν από τους φόρους χρήσης+αλγεβρικό ισοζύγιο αποσβέσεων και προβλέψεων+ισοζύγιο αλγεβρικό από πωλήσεις στοιχείων του ενεργητικού - Επιδοτήσεις ενεργητικού- Φόρος επί των κερδών Π.χ Κέρδη1.751.700 ευρώ Πάγια+218.900 Προβλέψεις+26.900 Προηγούμενες χρήσεις -1000 Φόρος κερδών-431.900 Περιθώριο αυτοχρηματοδότ ησης 1.564.600

15 Αυτοχρηματοδότηση 2 Ικανότητα αυτοχρηματοδότησης- Διανεμόμενα μερίσματα= Αυτοχρηματοδότηση Ελάχιστη αυτοχρηματοδότηση=υπεραξία παγίων, αποσβέσεις παγίων Αυτοχρηματοδότηση διατήρησης (πληθωρισμός+αποσβέσεις) Αυτοχρηματοδότηση εμπλουτισμού (ίδιο επίπεδο παραγωγής ανανέωση εμπλουτισμός μηχανημάτων) Αυτοχρηματοδότηση ανάπτυξης (εμπλουτισμός και νέα επίπεδα η μορφές παραγωγής και προϊόντων- υπηρεσιών)

16 Ο αλγόριθμος διαπραγμάτευσης της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών 1 Bid=ακριβότερη τιμή εντολή αγοράς στα κομπιούτερ Ask=φθηνότερη τιμή εντολής πώλησης στα κομπιούτερ Κανόνες προτεραιότητας 1) 1) Κάθε νέα εντολή αγοράς έχει προτεραιότητα από όλες της προηγούμενες που είναι φθηνότερες. Και κάθε νέα εντολή πώλησης έχει προτεραιότητα από όλες τις προηγούμενες που είναι ακριβότερες. 2) 2) Αν δύο εντολές έχουν την ίδια τιμή, έχει προτεραιότητα η παλιότερη

17 Ο αλγόριθμος διαπραγμάτευσης της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών 2 Μία συναλλαγή ν μετοχών πραγματοποιείται αν υπάρχει μία εντολή αγοράς ( η πώλησης) ν κομματιών σε τιμή χ και μία η περισσότερες εντολές πώλησης (η αγοράς) συνολικά ν μετοχών στην ίδια τιμή χ. Η τιμή αυτή χ λέγεται τιμή τελευταίας πράξης (Last) Μία εντολή αγοράς (αντίστοιχα πώλησης)ν μετοχών λέγεται market αν η τιμή της είναι ίση με εκείνη στο Ask (αντίστοιχα Bid) και υπάρχουν τουλάχιστο ν μετοχές σε αυτό. Μια τέτοια εντολή πραγματοποιείται αμέσως. Μία εντολή αγοράς (αντίστοιχα πώλησης)ν μετοχών λέγεται Limit αν η τιμή της είναι ίση με μικρότερη (αντίστοιχα μεγαλύτερη ) η ίση εκείνης στο Bid (αντίστοιχα Ask). Μια τέτοια εντολή δεν πραγματοποιείται αμέσως, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αρκετή ώρα αν μετατοπιστούν οι εντολές η να μην πραγματοποιηθεί καθόλου κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.

18 Ο αλγόριθμος διαπραγμάτευσης της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών 3 Απόρροια του ορισμού του αλγόριθμου διαπραγμάτευσης είναι οι κανόνες 1) όταν υπερτερούν σε όγκο οι εντολές πώλησης, σχετικά με τον όγκο των εντολών αγοράς, η τιμή τελευταίας πράξης κατεβαίνει. Το ίδιο θα συμβεί και αν σε ίδιο όγκο εντολών πώλησης και αγοράς, οι τιμές των εντολών αγοράς κατεβαίνουν διαρκώς με επιλογή (συμφέρον) των αγοραστών κα οι εντολές πώλησης ακολουθούν. 2) όταν υπερτερούν σε όγκο οι εντολές αγοράς, σχετικά με τον όγκο των εντολών πώλησης, η τιμή τελευταίας πράξης ανεβαίνει. Το ίδιο θα συμβεί και αν σε ίδιο όγκο εντολών αγοράς και πώλησης, οι τιμές των εντολών πώλησης ανεβαίνουν διαρκώς με επιλογή (συμφέρον) των πωλητών και οι εντολές αγοράς ακολουθούν.

19 Αγγλική ορολογία Common stock Market value of stock Nominal value Preemptive right Preferred stock Underwriter


Κατέβασμα ppt "ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. Δικαιώματα μετόχων Δικαίωμα ψήφου Δικαίωμα προτίμησης Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Δικαίωμα κατά την λύση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google