Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ι ΣΤΟΡΙΚΗ Ε ΞΕΛΙΞΗ Τ ΟΥ Π ΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ Τ ΗΣ Μ ΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ι ΣΤΟΡΙΚΗ Ε ΞΕΛΙΞΗ Τ ΟΥ Π ΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ Τ ΗΣ Μ ΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ι ΣΤΟΡΙΚΗ Ε ΞΕΛΙΞΗ Τ ΟΥ Π ΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ Τ ΗΣ Μ ΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μεσαιωνική, βυζαντινή και ενετική καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς - γνωστή στους Φράγκους ως Μαλβασία - αναπτύχθηκε πάνω σε ένα βράχο και αποτελεί μια μικρή ιστορική πόλη της ανατολικής Πελοποννήσου, της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς, στο Νομό Λακωνίας, με το θαλασσινό στοιχείο του Μυρτώου Πελάγους. Ο βράχος της Μονεμβασιάς είναι το αποτέλεσμα ενός ισχυρότατου σεισμού που τοποθετείται χρονολογικά γύρω στο 375 μ.Χ. Η θέση της πάνω στο βράχο, στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου καθώς και η ύπαρξη λιμενικών και οδικών εγκαταστάσεων πριν την ίδρυση της, προσδιόρισε σε μεγάλο βαθμό τον κύριο τρόπο επικοινωνίας σε συνδυασμό χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών με τον υπόλοιπο κόσμο.

3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Εύρεση Πολεοδομικού Συστήματος της πόλης.  Αποτύπωση του Πολεοδομικού Ιστού μέσα από τοπογραφικά διαγράμματα.  Κατανόηση Πολεοδομικού Ιστού μέσω διαδικασιών ψηφιοποίησης και 3D απεικονίσεων

4 ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ Tο Ιπποδάμειο Σύστημα βασίζεται στη χάραξη παράλληλων δρόμων, που τέμνονται κάθετα, ώστε να δημιουργούνται οικοδομικά τετράγωνα και κανονικές πλατείες. Η καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, όπως και οι περισσότερες μεσοβυζαντινές πόλεις κινούνται στο παρόν σύστημα. Πιο συγκεκριμένα η Μονεμβασιά αποτελείται απο δύο κεντρικούς άξονες οι οποίοι καταλήγουν στις δύο κεντρικές πλατείες της πόλης. Ο πρώτος οδικός άξονας ξεκινάει από την κεντρική πύλη και καταλήγει στην εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού ο δεύτερος δρόμος που διασχίζει το παραθαλάσσιο τείχος καταλήγει στην εκκλησία της Παναγίας της Χρυσαφίτισας στην δεύτερη μεγάλη πλατεία της πόλης.

5

6 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ  Προτεινόμενο σχέδιο πόλης του γεωμέτρη Othon de Mirbach κατά το έτος 1836.  Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής κλίμαξ 1:1000 κατά τη χρονική περίοδο 1956 - 1958.

7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ - ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ.  Παραγωγή ψηφιακών χαρτών βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος του 1958 και του προτεινόμενου σχέδιου πόλης Οthon de Mirbach.  Ταυτοποίηση των παραγόμενων χαρτών και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον πολεοδομικό ιστό της πόλης.  Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου για την καλύτερη απόδοση διάταξης του πολεοδομικού ιστου.  Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης.

8 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 1958 – ΚΛΙΜΑΞ 1:1000

9 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 1836 – OTHON DE MIRBATCH

10 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 1836, 1958

11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

12

13 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εφόσον ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες ψηφιοποιήσης και δημιουργήθηκαν τα κατάλληλα δισδιάστατα και τρισδιάστατα διαγράμματα συμπεραίνουμε πώς κατα τις περιόδους:  1836 Ο γεωμέτρης Othon de Mirbach προτείνει διάνοιξη των κεντρικών οδικών αρτηριών και σύμπτυξη των κτιρίων σε όμοια οικοδομικά τετράγωνα. Ώς επί το πλείστον μικρές επεμβάσεις έγιναν σε σχέση με την αρχική μορφή της Μονεμβασίας, εφόσον όπως αναφέρθηκε η πόλη τηρεί τους κανόνες του ιπποδάμειου συστήματος πολεοδόμησης. Από το προτεινόμενο σχέδιο του Othon de Μirbach κατά την πάροδο του χρόνου έγιναν παρεμβάσεις κυρίως στο οδικο σύστημα της πόλης.

15  1958 Το τοπογραφικό διάγραμμα του 1958 παρουσιάζει την ευρήτερη περιοχή της καστροπολιτείας της Μονεμβασιάς δίνοντας βαρύτητα στο κάτω μέρος της πόλης, το οποίο διατηρείται μέχρι και σήμερα. Τα κτίσματα είναι πιο αραιοκατοικημένα σχετικά με το σχέδιο του 1836 αφού τα περισσότερα με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί υλικές ζημιές. Οι κύριοι οδικοί άξονες έχουν διατηρηθεί στο ίδιο μοτίβο. Αλλαγές έχουν υποστεί τα τείχοι και πολλές βυζαντινές εκκλησίες οι οποίες κατα την περίοδο της Τουρκοκρατίας μετατράπηκαν σε τζαμιά.  Υφιστάμενη κατάσταση Το ύφος της πόλης διατηρείται ακόμα και σήμερα ανέπαφο. Οι μόνες αλλαγές που έχουν γίνει στην πόλη, αφορούν την αναστήλωση παλιών κατοικιών και διατήρηση των ήδη υπάρχοντων. Η Μονεμβασιά αποτελεί μια βυζαντινή πόλη-κράτος και κοσμεί τη χώρα μας ανά τους αιώνες. Ο πολεοδομικός ιστός της πόλης έχει διατηρηθεί όπως και η ιστορία της ακέραια από το πέρασμα του χρόνου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Κατέβασμα ppt "Ι ΣΤΟΡΙΚΗ Ε ΞΕΛΙΞΗ Τ ΟΥ Π ΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ Σ ΧΕΔΙΟΥ Τ ΗΣ Μ ΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google