Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το αναπνευστικό σύστημα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το αναπνευστικό σύστημα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το αναπνευστικό σύστημα

2 Ανατομία αναπνευστικού συστήματος
Μετωπιαίος κόλπος Ρινική κοιλότητα Ρινικές κόγχες Σφηνοειδής κόλπος Μύτη Γλώσσα Φάρυγγας Υοειδές οστούν Λάρυγγας Οισοφάγος Τραχεία Φλέβα Βρόγχος Αρτηρία Κυψελίδα Βρογχιόλια Τριχοειδές δίκτυο Διάφραγμα Figure 23.1

3 Οι αεροφόροι οδοί εξυπηρετεί την ανταλλαγή των αερίων, που ονομάζεται αναπνοή. Η άνω αεροφόρος οδός αποτελείται από την έξω και έσω μύτη και από τη ρινική και στοματική μοίρα του φάρυγγα, μέχρι το φαρυγγικό στόμιο του λάρυγγα. Η κάτω αεροφόρος οδός, που ουσιαστικά αποτελεί το αναπνευστικό σύστημα, αποτελείται από το λάρυγγα, την τραχεία, τους δύο βρόγχους και τους δύο πνεύμονες.

4 Αναπνοή Figure 23.2

5 Η μύτη, η ρινική κοιλότητα και ο φάρυγγας
Μετωπιαίος κόλπος Ρινικές κόγχεες Ρινοφάρυγγας Φαρυγγική αμυγδαλή Είσοδος ευσταχιανής σάλπιγγας Ρώθωνες Σκληρή υπερώα Μαλακή υπερώα Στοματική κοιλότητα Στοματοφάρυγγας Γλώσσα Επιγλωττίδα Κάτω γνάθος Γλωσσική αμυγδαλή Υοειδές οστούν Λαρυγγοφάρυγγας Θυρεοειδής χόνδρος Γλωττίδα Κρικοειδής χόνδρος Φωνητική χορδή Τραχεία Οισοφάγος Θυρεοειδής αδένας Figure 23.3c

6 Ο λάρυγγας

7 Ανατομία λάρυγγα Επιγλωττίδα Υοειδές οστούν Θυρεο-Υοειδής μεμβράνη
Θυρεοειδής χόνδρος Κρικο-Θυρεοειδής Σύνδεσμος Κρικο-Θυρεοειδείς Μυς Κρικοειδής χόνδρος Τραχεία Figure 23.4

8 Αρυταινοειδής χόνδρος Αρυταινοειδείς χόνδροι
Ανατομία λαρυγγα Επιγλωττίδα Υοειδές οστούν Επιγλωττίδα Υοειδές οστούν Θυρεοειδής χόνδρος Θυρεοειδής χόνδρος Αρυταινοειδής χόνδρος Κρικοειδής χόνδρος Κρικοειδής χόνδρος Αρυταινοειδείς χόνδροι Τραχεία Χόνδρινοι δακτύλιοι Χόνδρινοι δακτύλιοι Figure 23.4

9 Δευτερεύοντες βρόγχοι
Ανατομία της τραχείας Οισοφάγος Υοειδές οστούν Μυς τραχείας Λάρυγγας Χόνδρινοι δακτύλιοι Αναπνευστικό επιθήλιο Χόνδρινος δακτύλιος Τραχεία Αδένες Ρίζα δεξιού πνεύμονα Ρίζα αριστερού πνεύμονα Βρόγχος Πνευμονικός ιστός Κύριοι βρόγχοι Δευτερεύοντες βρόγχοι ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Figure 23.6a, b

10 Ανατομία τραχείας Μυς τραχείας Οισοφάγος Κοινή καρωτίδα Αυλός τραχείας
Αναπνευστικό επιθήλιο Χόνδρινοι δακτύλιοι Θυρεοειδής αδένας Figure 23.6c

11 Ανατομία πνευμόνων Κορυφή Κορυφή Μεσολόβια σχισμή καρδιακή εντοµή
Άνω λοβός Μεσολόβια σχισμή Άνω λοβός Μέσος λοβός Κάτω λοβός καρδιακή εντοµή Κάτω λοβός Μεσολόβια σχισμή Βάση Βάση Έξω επιφάνεια Δεξιός πνεύμονας Έξω επιφάνεια Αριστερός πνεύμονας Figure 23.7

12 Ανατομία πνευμόνων Βάση Έσω επιφάνεια Έσω επιφάνεια Δεξιός πνεύμονας
Κορυφή Πνευμονικές αρτηρίες Πνευμονικές αρτηρίες Κύριος βρόγχος Κύριος βρόγχος Μεσολόβια σχισμή Πύλη Πύλη Κύριος βρόγχος Πνευμονικές φλέβες Πνευμονικές φλέβες Πνευμονικές φλέβες Πύλη Μεσολόβια σχισμή Βάση Έσω επιφάνεια Δεξιός πνεύμονας Έσω επιφάνεια Αριστερός πνεύμονας Figure 23.7

13 Ανατομία πνευμόνων Figure 23.7

14 Οι βρόγχοι Τραχεία Χόνδρινοι δακτύλιοι Αριστερός κύριος βρόγχος
Δευτερεύων βρόγχος Τριτεύοντες βρόγχοι Βρογχιόλια Τελικά βρογχιόλια Αναπνευστικά βρογχιόλια Κυψελίδες σε πνευμονικό λοβίο Figure 23.10a

15 Οι βρόγχοι και οι κυψελίδες
Κυψελιδικός πόρος Κυψελίδες Κυψελιδικός πόρος Αναπνευστικά βρογχιόλια Τελικά βρογχιόλια Κυψελιδικός σάκος Figure 23.10a

16 Οι βρόγχοι και οι κυψελίδες
Αναπνευστικό επιθήλιο Πνευμονική αρτηρία Βρογχιόλιο Πνευμονική φλέβα Τριχοειδή Κυψελίδες Figure 23.10b

17 Οι κυψελίδες Κυψελίδα Ερυθρό αιμοσφαίριο Τριχοειδικός αυλός
Figure 23.12a-c

18 Οι κυψελίδες Figure 23.12a-c

19 Θέση στο θώρακα Figure 23.12a-c

20 Ακτινογραφία θώρακα Figure 23.12a-c

21 Ακτινογραφία θώρακα Figure 23.12a-c

22 Διασωλήνωση και τεχνητός αερισμός
Figure 23.12a-c


Κατέβασμα ppt "Το αναπνευστικό σύστημα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google