Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Literature Review. 2 Τι είναι η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση;  Είναι η ικανότητα του σπουδαστή- συγγραφέα-ερευνητή να ανατρέχει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Literature Review. 2 Τι είναι η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση;  Είναι η ικανότητα του σπουδαστή- συγγραφέα-ερευνητή να ανατρέχει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Literature Review

2 2 Τι είναι η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση;  Είναι η ικανότητα του σπουδαστή- συγγραφέα-ερευνητή να ανατρέχει στο ήδη υπάρχουν βιβλιογραφικό- αρθρογραφικό υλικό, να φιλτράρει τις αναφορές του και να επιλέγει να παρουσιάσει εκείνες μόνο τις πληροφορίες οι οποίες είναι απόλυτα σχετικές με το διερευνώμενο θεματικό του πεδίο.

3 3 Γιατί η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση αποτελεί τη βάση της ακαδημαϊκής εργασίας;  Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα πρέπει να αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται οποιαδήποτε ακαδημαϊκή εργασία.  Καμία ακαδημαϊκή έρευνα δεν ξεκινά από μηδενική βάση.  Θα πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος και πλάτος τι έχουν οι άλλοι ερευνητές-επιστήμονες καταγράψει ή ακόμα ποια ερευνητική διαδρομή έχουν ακολουθήσει.

4 4 Γιατί η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση αποτελεί τη βάση της ακαδημαϊκής εργασίας;  Οφείλει επομένως ο φοιτητής αναλαμβάνοντας τη συγγραφή της πτυχιακής του εργασίας να μελετήσει τι έχουν βρει οι άλλοι ερευνητές μελετώντας τον ίδιο θεματικό χώρο, τι κενό στην υπάρχουσα γνώση έχουν εντοπίσει, τι ερευνητική διαδρομή έχουν ακολουθήσει κ.λπ.  Δηλαδή να κατανοήσει και να αναπτύξει σε βάθος το χώρο του ενδιαφέροντός του.

5 5 Δομή της Βιβλιογραφίας  Η βιβλιογραφία που θα επιλέγει για να χρησιμοποιηθεί σε μια πτυχιακή εργασία θα πρέπει να βοηθάει τον φοιτητή να κάνει περιγραφή και κριτική ανάλυση γύρω από τις απόψεις άλλων συγγραφέων.  Σχεδιάζοντας τη βιβλιογραφία του θα πρέπει αυτή να συγκεντρώνεται γύρω από τις ερωτήσεις και τους στόχους της έρευνάς που έχει αναλάβει.

6 6 Δομή της Βιβλιογραφίας  Ένας τρόπος επιλογής της κατάλληλης βιβλιογραφίας είναι να ρωτήσει τον εαυτό του πώς και πού η ανασκόπηση της συγκεκριμένης βιβλιογραφίας συνδέεται με τους στόχους του.  Εάν η απάντηση είναι από λίγο έως καθόλου τότε δεν υπάρχει λόγος να συμπεριληφθεί ο συγκεκριμένος συγγραφέας ή το συγκεκριμένο θέμα στη λίστα που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της πτυχιακής του.  Μια καλή συμβουλή είναι να καταγραφούν οι πληροφορίες που χρειάζονται αλλά και οι συγγραφείς οι οποίοι καλύπτουν το διερευνώμενο χώρο.

7 7 Τα 5 βήματα για την επιλογή της κατάλληλης βιβλιογραφίας 1. Ξεκινάει με μια γενική ανασκόπηση πριν οριστούν συγκεκριμένες ερωτήσεις και στόχοι. 2. Καταγράφονται οι γενικές ιδέες γύρω από τον διερευνώμενο χώρο. 3. Συγκρίνονται οι απόψεις-θέσεις διαφορετικών συγγραφέων, οι οποίες είναι σχετικές με το θέμα διερεύνησής που έχει αναλάβει ο φοιτητής. 4. Περιορίζεται η βιβλιογραφία σε αυτή που είναι σχετική με το θέμα και τους στόχους του φοιτητή (συνδέεται η βιβλιογραφία με τις ερωτήσεις και τους στόχους του). 5. Καταλήγει σε μια λεπτομερή και συγκεκριμένη λίστα θεωριών σχετική με το διερευνώμενο θέμα.

8 8 Ποια είναι η επιτυχία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης;  Να εντοπιστούν και να κριθούν οι διάφορες αναφορές γύρω από τον διερευνώμενο αρχικά χώρο και στη συνέχεια γύρω από τους συγκεκριμένους στόχους και τις ερωτήσεις του.

9 9 Βιβλιογραφικές Πηγές  Η βιβλιογραφικές πηγές μπορεί να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 1. Πρωτογενείς πηγές. 2. Δευτερογενείς πηγές. 3. Τριτογενείς πηγές.

10 10 Κατάταξη Βιβλιογραφικών Πηγών Πρωτογενείς Πηγές Δευτερογενείς Πηγές Τριτογενείς Πηγές Πτυχιακές Διατριβές E-mails Αναφορές συνεδριάσεων Αναφορές Επιχειρήσεων Κυβερνητικά φυλλάδια ΕφημερίδεςΒιβλίαΠεριοδικάInternetΚατάλογοιΕγκυκλοπαίδειεςΛεξικά

11 11 Η Κατάταξη των Βιβλιογραφικών Πηγών  Οι πρωτογενείς πηγές αναφέρονται σε όλες τις βασικές πληροφορίες για ότι πιο νέο εμφανίζεται στον επιστημονικό χώρο τον οποίο μελετά ο φοιτητής.  Οι δευτερογενείς πηγές προσφέρουν πληροφορίες και γνώσεις εξειδικευμένες καθώς και θεμελιώδεις θεωρίες του αντικειμένου που μελετάται.  Οι τριτογενείς πηγές προσφέρουν γενικότερες γνώσεις που δίνουν μια σφαιρική και πανοραμική θέαση του αντικειμένου που ερευνάται.

12 12 Η Κατάταξη των Βιβλιογραφικών Πηγών  Ο τομέας που εμπλέκεται περισσότερο στην πτυχιακή διατριβή είναι ο δευτερογενής τομέας.  Από το 1990 και μετά μέσω του Internet η βιβλιογραφική-αρθρογραφική υποστήριξη των πτυχιακών διατριβών έχει ωφεληθεί τα μέγιστα.

13 13 Δευτερογενείς Πηγές  Βιβλία: Τα θέματα στα ακαδημαϊκά βιβλία καλύπτονται με ένα πιο αναλυτικό τρόπο απ’ ότι στα περιοδικά.  Το βιβλίο θα βοηθήσει τον σπουδαστή να συντάξει τις απαραίτητες γνώσεις, να θέσεις τους στόχους αλλά και την ερευνητική μεθοδολογία και το σχεδιασμό που επιβάλλεται να ακολουθήσει.

14 14 Δευτερογενείς Πηγές  Περιοδικά: Τα περιοδικά είναι εύκολα προσβάσιμα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του σχετικού χώρου.  Επιπρόσθετα υπερέχουν των βιβλίων στο ότι είναι ενημερωμένα για τις τελευταίες εξελίξεις και θεωρίες στον επιστημονικό χώρο ή στο αντικείμενο με το οποίο εξειδικεύονται.

15 15 Πρωτογενείς Πηγές  Πρωτογενείς Πηγές: Οι πρωτογενείς πηγές είναι οι πλέον δύσκολες να εντοπιστούν και να αποκτηθούν.  Επιχειρησιακές αναφορές, πρακτικά συνεδρίων, αναφορές για στρατηγικές είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν.  Διατριβές είναι δύσκολο να εντοπιστούν είναι όμως μια καλή πηγή για ενημέρωση και εντοπισμό βιβλιογραφικών πηγών. Η δυσκολία έγκειται στο ότι τα πανεπιστήμια διατηρούν ένα μόνο αντίγραφο το οποίο αδυνατούν να δανείσουν εκτός βιβλιοθήκης.

16 16 Τι επιτυγχάνεται με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση;  Εντοπίζονται οι βασικές θέσεις-θεωρίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για το διερευνώμενο θέμα.  Εντοπίζονται τα βασικά συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει διάφοροι συγγραφείς για συναφή με το ερευνώμενο θέμα.  Εντοπίζονται κενά που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία για το διερευνώμενο θέμα.

17 17 Η βιβλιογραφική Ανασκόπηση θα βοηθήσει τον σπουδαστή-ερευνητή στα παρακάτω: 1. Να επιλέξει για τη διατριβή του το πλέον ιδανικό θεματικό πεδίο θέτοντας ρεαλιστικούς και πραγματοποιήσιμους στόχους. 2. Να κατανοήσει καλύτερα και βαθύτερα το διερευνώμενο θέμα. 3. Να σχεδιάσει καλύτερα την ερευνητική του διαδρομή. 4. Να σχεδιάσει καλύτερα το ερευνητικό του ερωτηματολόγιο. 5. Να συγκρίνει τα δικά του πρωτογενή ευρήματα με τα αντίστοιχα ευρήματα άλλων συγγραφέων. 6. Να προσπαθήσει πηγαίνοντας λίγο βαθύτερα στην υπάρχουσα γνώση να συνεισφέρει κάτι καινούριο και πρωτοποριακό. 7. Να αποσπάσει υψηλό βαθμό στην αξιολόγηση της διατριβής του.


Κατέβασμα ppt "1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Literature Review. 2 Τι είναι η Βιβλιογραφική Ανασκόπηση;  Είναι η ικανότητα του σπουδαστή- συγγραφέα-ερευνητή να ανατρέχει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google