Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H Πτυχιακή Εργασία στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H Πτυχιακή Εργασία στην ΑΣΠΑΙΤΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H Πτυχιακή Εργασία στην ΑΣΠΑΙΤΕ
Η Πτυχιακή εργασία είναι γραπτή και εκπονείται ατομικά ή από δύο άτομα και θα πρέπει να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική ή συνδυασμός και των δύο σε θέματα που συνδέονται με τα διδασκόμενα στο Πρόγραμμα μαθήματα

2 H Πτυχιακή Εργασία Η έκταση της Πτυχιακής εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις λέξεις (40 περίπου σελίδες) και η δομή της να είναι σύμφωνη με τους κανόνες συγγραφής επιστημονικής εργασίας

3 H Πτυχιακή Εργασία Οι διδάσκοντες ανακοινώνουν τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών, που επιθυμούν και δύνανται να επιβλέψουν, στους φοιτητές (μέσω της Γραμματείας του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) το χρονικό διάστημα από την 10η εβδομάδα του Α΄ εξ. έως και την 2η εβδομάδα του Β’ εξ. του διδακτικού έτους.

4 H Πτυχιακή Εργασία Ο Επόπτης καθηγητής (Επιβλέπων) είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και την παροχή οδηγιών εκπόνησης και συγγραφής της Πτυχιακής εργασίας σε συμβουλευτικές – σε τακτά διαστήματα- συναντήσεις με τους φοιτητές

5 H Πτυχιακή Εργασία Ο Επόπτης καθηγητής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της Πτυχιακής εργασίας και υποχρεούται να καταθέσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, προκειμένου ο σπουδαστής να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις Η Πτυχιακή εργασία αναλαμβάνεται μετά την εγγραφή του φοιτητή στο Β’ εξάμηνο και το αργότερο έως την 3η εβδομάδα του Β’ εξ.

6 H Πτυχιακή Εργασία Οι φοιτητές επιλέγουν θέμα και σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή καταθέτουν Δελτίο Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας Η Γραμματεία καταρτίζει κατάλογο με: ονοματεπώνυμο φοιτητή, θέμα, επόπτη, ημερομηνία ανάληψης που κοινοποιείται σε διδάσκοντες και υπεύθυνο του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

7 Συμβουλές για την Πτυχιακή Εργασία
Συμβουλές για την Πτυχιακή Εργασία Προτιμείστε την εκπόνηση εργασίας ανά 2 άτομα έναντι της ατομικής εργασίας (αρκεί ο συμμαθητής σας να είναι συνεργάσιμος) Προγραμματίστε έγκαιρα την συγγραφή της Πτυχιακής και μην περιμένετε τελευταία στιγμή Επιλέξτε θέμα το οποίο να άπτεται του επιστημονικού σας ενδιαφέροντος

8 Συμβουλές για την Πτυχιακή Εργασία
Συμβουλές για την Πτυχιακή Εργασία Επιλέξτε θέμα το οποίο πιθανών θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε και μελλοντικά (π.χ. δημοσίευση, παρουσίαση σε συνέδριο, προέκταση της έρευνας) Αξιοποιείστε υλικό το οποίο ήδη έχετε «δουλέψει» αλλά όχι “clopy paste”

9 Συμβουλές για την Πτυχιακή Εργασία
Συμβουλές για την Πτυχιακή Εργασία Επιλέξτε θέμα το οποίο πιθανών θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε και μελλοντικά (π.χ. δημοσίευση, παρουσίαση σε συνέδριο, προέκταση της έρευνας) Αξιοποιείστε υλικό το οποίο ήδη έχετε «δουλέψει» αλλά όχι “clopy paste”

10 Οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ) στο B΄ Τετράμηνο
2 Προκαταρκτικές Μικροδιδασκαλίες 1 Τελική Διδασκαλία (σε πραγματική τάξη) 10 Παρακολουθήσεις Μαθημάτων (σε πραγματική τάξη)

11 Οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ) στο B΄ Τετράμηνο
2 Προκαταρκτικές Μικροδιδασκαλίες Διάρκειας 25 λεπτών

12 Οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ) στο B΄ Τετράμηνο
1 Τελική Διδασκαλία (σε πραγματική τάξη) Διάρκειας 40 ή 45 λεπτών Σε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ συνεργαζόμενο με την ΑΣΠΑΙΤΕ

13 Οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ) στο B΄ Τετράμηνο
Διαθέσιμος Διδακτικός χρόνος στις ΠΑΔ Α΄ Τετράμηνο Β΄ Τετράμηνο 15 λεπτά λεπτά 40-45 λεπτά

14 Οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ) στο B΄ Τετράμηνο
Αυξανόμενη κλιμάκωση εικονικού μαθήματος Στρατηγικές διαχείρισης διδακτικού χρόνου


Κατέβασμα ppt "H Πτυχιακή Εργασία στην ΑΣΠΑΙΤΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google