Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Μελέτη Περίπτωσης Οι πωλήσεις του μηνός Δεκεμβρίου για την εταιρία «ΘΗΤΑ Α.Ε. ήταν 40.000 € ενώ οι πωλήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Μελέτη Περίπτωσης Οι πωλήσεις του μηνός Δεκεμβρίου για την εταιρία «ΘΗΤΑ Α.Ε. ήταν 40.000 € ενώ οι πωλήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Μελέτη Περίπτωσης Οι πωλήσεις του μηνός Δεκεμβρίου για την εταιρία «ΘΗΤΑ Α.Ε. ήταν 40.000 € ενώ οι πωλήσεις για τους επόμενους 4 μήνες δίνονται στον πίνακα 1. Οι πωλήσεις αυτές γίνονται κατά 60% σε μετρητά ενώ το υπόλοιπο 40% με πίστωση που συλλέγεται (μαζί με όλα τα χρέη) στις αρχές του επόμενου μήνα. Το επιθυμητό απόθεμα της εταιρίας στο τέλος κάθε μήνα ισούται με το σύνολο του αποθέματος ασφαλείας που είναι ίσο με 20.000 € και του 80% του κόστους του εμπορεύματος που θα πουληθεί τον επόμενο μήνα. Το κόστος του εμπορεύματος ανέρχεται στο 70% των πωλήσεων.

2 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Μελέτη Περίπτωσης Η εταιρία πληρώνει τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές της μέσα σε 30 ημέρες. Οι υποχρεώσεις κάθε μηνά καταβάλλονται κατά 50% στην διάρκεια του ιδίου μήνα και κατά 50% κατά την διάρκεια του επόμενου μήνα. Οι μισθοί και οι προμήθειες επί των μισθών καταβάλλονται στο τέλος του κάθε μήνα και αποτελούνται από το πάγιο μέρος το οποίο ανέρχεται σε 2.500 € καθώς και στην προμήθεια η οποία αντιστοιχεί στο 15% επί των πωλήσεων του ιδίου μήνα. Λοιπά έξοδα της εταιρία φαίνονται στον πίνακα 2. Επίσης, τον μήνα Ιανουάριο αγοράζει ένα επαγγελματικό φορτηγό για 3.000 €. Η εταιρία επιθυμεί να έχει στο ταμείο της στο τέλος κάθε μήνα το ελάχιστο ποσό των 10.000 €. Έχει την δυνατότητα να δανειστεί (με επιτόκιο 18%) ακέραιο ποσό σε χιλ. € και το ίδιο ισχύει για την αποπληρωμή. To τελικό απόθεμα για το μήνα Νοέμβριο 2012 είναι ίσο με 42.400 €.

3 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Πίνακας 1 ΘΗΤΑ Α.Ε. (Προβλέψεις πωλήσεων) Δεκέμβριος40.000 € Ιανουάριος50.000 € Φεβρουάριος80.000 € Μάρτιος60.000 € Απρίλιος50.000 € Μάιος40.000 € ΘΗΤΑ Α.Ε. Λοιπά Έξοδα (μηνιαία) Ενοίκιο2.000 € (καταβάλλεται αμέσως) Ασφάλεια200 € (λήγει κάθε μήνα) Αποσβέσεις500 € Διάφορα5% επί των πωλήσεων (καταβάλλονται αμέσως)

4 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης ΑΣΚΗΣΗ 2 Ζητούνται για τους επόμενους 4 μήνες: Ο προϋπολογισμός πωλήσεων Ο προϋπολογισμός των εισπράξεων Ο προϋπολογισμός αγορών (α΄ ύλης) Ο προϋπολογισμός καταβολών μετρητών για αγορές Ο προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων Ο προϋπολογισμός καταβολών μετρητών για τα λειτουργικά έξοδα. Η Έκθεση Εισπράξεων – Δαπανών κατά τον κάθε μήνα Η Έκθεση αποτελεσμάτων Χρήσης του τετραμήνου

5 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προβλέψεις Πωλήσεων ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιοςΜάιος 40.000 €50.000 €80.000 €60.000 €50.000 €40.000 € Π.1– Δεδομένα από Δεκέμβριο Εισπρακτέτοι λογαριασμοί0.4*40.00016.000 € Απόθεμα 20.000+0,8*(0,7*πωλησεις Ιανουαρίου)48.000 € Υποχρεώσεις προς εργαζομένους00 €

6 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Πωλήσεων Π.2 - Πωλήσεις ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Πίστωση (40%)16.000 €20.000 €32.000 €24.000 €20.000 € Μετρητά (60%)24.000 €30.000 €48.000 €36.000 €30.000 € Σύνολο40.000 €50.000 €80.000 €60.000 €50.000 € 240.000 € “Οι πωλήσεις αυτές γίνονται κατά 60% σε μετρητά ενώ το υπόλοιπο 40% με πίστωση που συλλέγεται (μαζί με όλα τα χρέη) στις αρχές του επόμενου μήνα.” ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιοςΜάιος 40.000 €50.000 €80.000 €60.000 €50.000 €40.000 € Προβλέψεις Πωλήσεων

7 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Εισπράξεων Π.3 - Εισπράξεις ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Ιδιου μηνα30.000 €48.000 €36.000 €30.000 € προηγουμενου16.000 €20.000 €32.000 €24.000 € Σύνολο46.000 €68.000 € 54.000 € Π.2 - Πωλήσεις ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Πίστωση (40%)16.000 €20.000 €32.000 €24.000 €20.000 € Μετρητά (60%)24.000 €30.000 €48.000 €36.000 €30.000 € Σύνολο40.000 €50.000 €80.000 €60.000 €50.000 €240.000 € “ Οι πωλήσεις αυτές γίνονται κατά 60% σε μετρητά ενώ το υπόλοιπο 40% με πίστωση που συλλέγεται (μαζί με όλα τα χρέη) στις αρχές του επόμενου μήνα.”

8 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Αγορών (1/2) Αγορές Αγορές = Κόστος Πωληθέντων +Επιθυμητό Τελ. Απόθεμα - Αρχικό Απόθεμα Κόστος Πωληθέντων= 0,7* πωλήσεις τελικό απόθεμα= 20.000 + 0,8*(0,7*πωλήσεις επόμενου) Αρχικό απόθεμα μήνα Ν= τελικό απόθεμα μήνα Ν-1 “Το επιθυμητό απόθεμα της εταιρίας στο τέλος κάθε μήνα ισούται με το σύνολο του αποθέματος ασφαλείας που είναι ίσο με 20.000 € και του 80% του κόστους του εμπορεύματος που θα πουληθεί τον επόμενο μήνα. Το κόστος του εμπορεύματος ανέρχεται στο 70% των πωλήσεων”

9 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Αγορών (2/2) Π.4 - Αγορές Αγορές = Κόστος Πωληθέντων + Επιθυμητό Τελ. Απόθεμα - Αρχικό Απόθεμα Κόστος Πωληθέντων= 0,7* πωλήσεις τελικό απόθεμα= 20.000 + 0,8*(0,7*πωλήσεις επόμενου) Αρχικό απόθεμα μήνα Ν= τελικό απόθεμα μήνα Ν-1 ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Κόστος Πωληθέντων28.000,00 €35.000,00 €56.000,00 €42.000,00 €35.000,00 €168.000 € Τελικό Απόθεμα (επιθυμητο)48.000,00 €64.800,00 €53.600,00 €48.000,00 €42.400,00 €208.800 € Απαιτούμενο Σύνολο76.000,00 €99.800,00 €109.600,00 €90.000,00 €77.400,00 €376.800 € Μείον Αρχ. Απόθεμα42.400,00 €48.000,00 €64.800,00 €53.600,00 €48.000,00 €214.400 € Αγορές33.600,00 €51.800,00 €44.800,00 €36.400,00 €29.400,00 €162.400 € ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιοςΜάιος 40.000 €50.000 €80.000 €60.000 €50.000 €40.000 € Προβλέψεις Πωλήσεων

10 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Καταβολής Μετρητών για Αγορές Π.5 - ΚαταβολέςΜετρητών για αγορές ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Προηγούμενου (50%)16.800 €25.900 €22.400 €18.200 € Ιδίου (50%)25.900 €22.400 €18.200 €14.700 € Σύνολο42.700 €48.300 €40.600 €32.900 € “Η εταιρία πληρώνει τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές της μέσα σε 30 ημέρες. Οι υποχρεώσεις κάθε μηνά καταβάλλονται κατά 50% στην διάρκεια του ιδίου μήνα και κατά 50% κατά την διάρκεια του επόμενου μήνα.” ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Αγορές33.600,00 €51.800,00 €44.800,00 €36.400,00 €29.400,00 €162.400 €

11 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Λειτουργικών Εξόδων Π.6 - Λειτουργικά Έξοδα ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Μισθοί2.500,00 € Προμήθεια (15% επι πωλ)6.000,00 €7.500,00 €12.000,00 €9.000,00 €7.500,00 € Σύνολο8.500,00 €10.000,00 €14.500,00 €11.500,00 €10.000,00 €46.000 € Διάφορα (5% επι πωλ)2.500,00 €4.000,00 €3.000,00 €2.500,00 €12.000 € Ενοίκιο2.000,00 € 8.000 € Ασφάλεια Λήξασα200,00 € 800 € Αποσβέσεις500,00 € 2.000 € Σύνολο υπολοίπων5.200,00 €6.700,00 €5.700,00 €5.200,00 €22.800 € Γενικό Σύνολο15.200,00 €21.200,00 €17.200,00 €15.200,00 €68.800 € “Οι μισθοί και οι προμήθειες επί των μισθών καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα και αποτελούνται από το πάγιο το οποίο ανέρχεται σε 2.500 € καθώς και στην προμήθεια η οποία αντιστοιχεί στο 15% επί των πωλήσεων του ιδίου μήνα. Λοιπά έξοδα της εταιρία φαίνονται στον πίνακα 1.”

12 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Προϋπολογισμός Δαπανών Λειτουργικών Εξόδων Π.7 - Δαπάνες για ΛειτουργικάΈξοδα ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Μισθοί & Προμήθειες8.500,00 €10.000,00 €14.500,00 €11.500,00 €10.000,00 €46.000 € Διάφορα Έξοδα2.500,00 €4.000,00 €3.000,00 €2.500,00 €12.000 € Ενοίκιο2.000,00 € 8.000 € Σύνολο Δαπανών 14.500,00 €20.500,00 €16.500,00 €14.500,00 €66.000 € Οι αποσβέσεις και η ασφάλεια ΔΕΝ καταβάλλονται και άρα δεν εμφανίζονται σε αυτόν τον προϋπολογισμό! Η ασφάλεια έχει προπληρωθεί και οι αποσβέσεις αναφέρονται σε παλαίωση εξοπλισμού.

13 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Έκθεση Εισπράξεων – Δαπανών (1/5) Έκθεση Εισπράξεων - Δαπανών Η έκθεση χρειάζεται για να βρεθούν τα έξοδα δανεισμού (εάν υπάρχουν) ώστε να γίνει η Κ.Α.Χ. Αποτελείται από τα εξής:Α. Διαθέσιμα μετρητά. Αρχικά μετρητά συν εισπράξεις Β. Τις καταβολές για αγορές, λειτουργικά έξοδα και τις άλλες δαπάνες Γ. Την Χρηματοδότηση. (Σύγκριση διαθεσίμων – Αναγκαίων (επιθυμητών)) Δ. Τα τελικά μετρητά που ισούνται με Α+Γ-Β αν έχουμε δανεισμό ή Α-Γ-Β εάν έχουμε αποπληρωμή

14 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Έκθεση Εισπράξεων – Δαπανών (2/5) ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Αρχικά μετρητά10.000,00 € Εισπράξεις από πελάτες46.000,00 € A. Διαθέσιμα μετρητά56.000,00 € Π.3 - Εισπράξεις ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Σύνολο46.000 €68.000 € 54.000 €

15 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Έκθεση Εισπράξεων – Δαπανών (3/5) Π.7 - Δαπάνες για ΛειτουργικάΈξοδα ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος ΣύνολοΔαπανών14.500,00 €20.500,00 €16.500,00 €14.500,00 € ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Καταβολές μετρητών (Αγορες)42.700,00 €48.300,00 €40.600,00 €32.900,00 € Λειτουργικά Έξοδα14.500,00 €20.500,00 €16.500,00 €14.500,00 € Αλλα έξοδα (Αγορα φορτηγού)3.000,00 € B. Σύνολο Καταβολών60.200,00 €68.800,00 €57.100,00 €47.400,00 € Π.5 – Καταβολές Μετρητών για αγορές ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Σύνολο42.700 €48.300 €40.600 €32.900 € “Επίσης τον μήνα Ιανουάριο αγοράζει ένα επαγγελματικό φορτηγό για 3.000 €.”

16 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Έκθεση Εισπράξεων – Δαπανών (4/5) ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Ελάχιστα τελικά μετρητά10.000,00 € Σύνολο Αναγκαίων μετρητών70.200,00 € Πλεόνασμα (έλλειμα)-14.200,00 € Χρηματοδότηση Δανεισμός (στην αρχή)15.000,00 € Αποπληρωμή (στο τέλος) Τόκος Αποπληρωμής 18% Γ. Αύξηση (μείωση) μετρητών από χρηματοδότηση15.000,00 € “Η εταιρία επιθυμεί να έχει στο ταμείο της στο τέλος κάθε μήνα το ελάχιστο ποσό των 10.000 €. Έχει την δυνατότητα να δανειστεί (με επιτόκιο 18%) ακέραιο ποσό σε χιλ. € και το ίδιο ισχύει για την αποπληρωμή.” ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος B. Σύνολο Καταβολών60.200,00 €68.800,00 €57.100,00 €47.400,00 € ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος A. Διαθέσιμα μετρητά56.000,00 €

17 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Έκθεση Εισπράξεων – Δαπανών (5/5) Π.8ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιος Αρχικά μετρητά10.000,00 €10.800,00 €10.000,00 €10.280,00 € Εισπράξεις από πελάτες46.000,00 €68.000,00 € 54.000,00 € A. Διαθέσιμα μετρητά56.000,00 €78.800,00 €78.000,00 €64.280,00 € Καταβολές μετρητών (Αγορες)42.700,00 €48.300,00 €40.600,00 €32.900,00 € Λειτουργικά Έξοδα14.500,00 €20.500,00 €16.500,00 €14.500,00 € Αλλα έξοδα (Αγορα φορτηγού)3.000,00 € B. Σύνολο Καταβολών60.200,00 €68.800,00 €57.100,00 €47.400,00 € Ελάχιστα τελικά μετρητά10.000,00 € Σύνολο Αναγκαίων μετρητών70.200,00 €78.800,00 €67.100,00 €57.400,00 € Πλεόνασμα (έλλειμα)-14.200,00 €0,00 €10.900,00 €6.880,00 € Χρηματοδότηση Δανεισμός (στην αρχή)15.000,00 € Αποπληρωμή (στο τέλος) 9.000,00 €5.000,00 € Τόκος Αποπληρωμής 18% 1.620,00 €900,00 € Γ. Αύξηση (μείωση) μετρητών από χρηματοδότηση15.000,00 €0,00 €-10.620,00 €-5.900,00 € Δ. Τελικά Μετρητά (Α+Γ-Β)10.800,00 €10.000,00 €10.280,00 €10.980,00 €

18 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Κ.Α.Χ. 9 - ΚΑΧ Σύνολο εξόδων δανεισμού =2.520,00 €KAX βασίζεται σε Π.2,Π.4,Π.6 Πωλήσεις240.000,00 € Μείον: Κόστος Πωληθέντων168.000,00 € Μικτό Κέρδος72.000,00 € Λειτουργικά Έξοδα Μισθοί & Προμήθειες46.000,00 € Ενοίκιο8.000,00 € Διάφορα Έξοδα12.000,00 € Ασφάλεια Λήξασα800,00 € Απoσβέσεις2.000,00 € 68.800,00 €-68.800,00 € Εισόδημα από δραστηριότητες3.200,00 € Μείον Έξοδα Δανεισμού + Έκτακτα Έξοδα5.520,00 €-5.520,00 € Καθαρό Εισόδημα-2.320,00 €

19 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης 4η Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρία ΧΒΑ ΑΕ έχει ετοιμάσει την παρακάτω πρόβλεψη κερδών μια το εξάμηνο που τελειώνει τον Δεκέμβριο του 2012:

20 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης ΙούλιοςΑύγουστοςΣεπτέμβριοςΟκτώβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριος Πωλήσεις:120.000 €180.000 €220.000 €180.000 €200.000 €250.000 € Κόστος Πωληθέντων Αρχικά Αποθέματα45.500 €84.000 €48.250 €81.000 €37.850 €65.500 € Αγορές110.500 €72.250 €164.750 €64.850 €147.700 €159.325 € Σύνολο156.000 €156.250 €213.000 €145.850 €185.550 €224.825 € Μείον Τελικά Αποθέματα84.000 €48.250 €81.000 €37.850 €65.550 €74.825 € Κόστος πωληθέντων72.000 €108.000 €132.000 €108.000 €120.000 €150.000 € Μικτό Κέρδος48.000 €72.000 €88.000 €72.000 €80.000 €100.000 € Μείον Ημερομίσθια16.000 €24.000 €32.000 €24.000 €28.000 €36.000 € Τόκος δανείου500 € ανά μήνα για όλο το έτος 2009 'Εξοδα εργοστασίου1.175 €1.250 €1.385 €5.750 €870 € 1.750 € Ενοίκια 1.500 € ανά μήνα για όλο το έτος 2009 Ασφάλεια 600 € ανά μήνα για όλο το έτος 2009 Μισθοί7.500 €9.500 €8.000 €9.500 €7.750 €10.500 € Διοικητικά 'Εξοδα700 €875 €785 €800 €970 €865 € Διαφήμιση4.250 €3.755 €5.100 €6.005 €4.100 €2.550 € Προμήθειες Πωλήσεων2.400 €3.600 €4.400 €3.600 €4.000 €5.000 € Αποσβέσεις10.000 € 10.500 € Σύνολο44.625 €55.580 €64.270 €62.755 €58.790 €67.973 € Καθαρά κέρδη3.375 €16.420 €23.730 €9.245 €21.210 €32.027 €

21 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Επίσης έχετε τις παρακάτω πληροφορίες: Πωλήσεις: Το 25% των πωλήσεων γίνεται "τοις μετρητοίς” και για το υπόλοιπο δίνεται πίστωση δύο μηνών Αγορές: Οι προμηθευτές πληρώνονται στο τέλος του μήνα που γίνεται η παράδοση των υλικών. Η εταιρία μπορεί να επωφελείται από μία έκπτωση 2% για έγκαιρη τακτοποίηση των λογαριασμών της. Ημερομίσθια: Οι πληρωμές στο προσωπικό γίνονται στον ίδιο μήνα εκτός από το 1/8 του ποσού το οποίο πληρώνεται τον επόμενο μήνα του μήνα. Τόκος του δανείου: πληρώνεται κάθε εξάμηνο, στο τέλος του Φεβρουαρίου και του Νοεμβρίου. Επίσης, την 1 η Μαρτίου και την 1 η Δεκεμβρίου η εταιρία πρέπει να επιστρέψει 5.000 € για το ποσό που δανείστηκε. Τα έξοδα του εργοστασίου, οι μισθοί και τα διοικητικά έξοδα: πληρώνονται το μήνα στον οποίο γίνονται. Τα ενοίκια πληρώνονται προκαταβολικά ανά εξάμηνο στις 31 Μαρτίου και στις 30 Σεπτεμβρίου. Η ασφάλεια πληρώνεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου.

22 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Τα έξοδα διαφημίσεως πληρώνονται ύστερα από δύο μήνες καθώς η εταιρία έχει πίστωση δύο μηνών. Οι προμήθειες επί των πωλήσεων πληρώνονται στο τέλος κάθε τριμήνου (Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος). Η εταιρία ετοιμάζεται να αγοράσει ένα φορτηγό αξίας 10.000 ευρώ τον Οκτώβριο. Οι όροι πληρωμής είναι οι εξής:  Προκαταβολή 20 % της αξίας, κατά την παραλαβή.  Μηνιαίες δόσεις, που θα αρχίσουν το μήνα μετά την παραλαβή, των 300 ευρώ.

23 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εισροές «Πωλήσεις Το 25% των πωλήσεων γίνεται "τοις μετρητοίς' για το υπόλοιπο δίνεται πίστωση δύο μηνών» ΙούλιοςΑύγουστοςΣεπτέμβριοςΟκτώβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριος Πωλήσεις:120.000 €180.000 €220.000 €180.000 €200.000 €250.000 € ΙούλιοςΑύγουστοςΣεπτέμβριοςΟκτώβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριος Εισροές Μετρητά από πωλήσεις (25%) 55.000 €45.000 €50.000 €62.500 € Εισπράξεις από χρεώστες (75% σε 2μην.) 90.000 €135.000 €165.000 €135.000 € Συνολικές Εισπράξεις 145.000 €180.000 €215.000 €197.500 €

24 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εκροές Αγορές - Καταβολές 161.455 €63.553 €144.746 €156.139 € Ημερομίσθια: 1/8 του περασμένου μήνα 3.000 €4.000 €3.000 €3.500 € 7/8 του τρέχοντα μήνα 28.000 €21.000 €24.500 €31.500 € Τόκος δανείου --3.000 € ‑ Εξόφληση δανείου ---5.000 € 'Εξοδα εργοστασίου 1.385 €5.750 €870 € 1.750 € Μισθοί 8.000 €9.500 €7.750 €10.500 € Διοικητικά έξοδα 785 €800 €970 €865 € Ενοίκια 9.000 €- ‑ Ασφάλιστρα -7.200 € Διαφήμιση 4.250 €3.755 €5.100 €6.005 € Προμήθειες πωλήσεων 10.400 €--12.600 € Αγορά φορτηγού -2.000 €300 € Συνολικές εκροές Μετρητών 226.275 €117.558 €190.236 €226.409 € ΙούλιοςΑύγουστοςΣεπτέμβριοςΟκτώβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριος

25 ΣεπτέμβριοςΟκτώβριοςΝοέμβρίοςΔεκέμβριος Εισροές Μετρητών Εισπράξεις από χρεώστες (75% σε 2μην.)90.000135.000165.000135.000 Συνολικές Εισπράξεις145.000180.000215.000197.500 Εκροές Μετρητών Ημερομίσθια: 1/8 του περασμένου μήνα3.0004.0003.0003.500 7/8 του τρέχοντα μήνα28.00021.00024.50031.500 Τόκος δανείου -- 3.000 ‑ Εξόφληση δανείου --- 5.000 'Εξοδα εργοστασίου1.3855.7508701.750 Μισθοί8.0009.5007.75010.500 Διοικητικά έξοδα785800970865 Ενοίκια9.000 - ‑ Ασφάλιστρα - 7.200 Διαφήμιση4.2503.7555.1006.005 Προμήθειες πωλήσεων10.400 -- 12.600 Αγορά φορτηγού-2.000300 Συνολικές εκροές Μετρητών226.275117.558190.236228.158 Καθαρά μετρητά- 40.000 - 81.27562.44224.764-30.658 Δανεισμός (έλλειμα)(121.275)(58.833)(34.069)(64.727 Μετρητά από πωλήσεις (25%)55.00045.00050.00062.501 Αγορές161.45563.553144.746156.138

26 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Ταμειακός Προϋπολογισμός ΙούλιοςΑύγουστοςΣεπτέμβριοςΟκτώβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριος Εισροές Συνολικές Εισπράξεις 145.000 €180.000 €215.000 €197.500 € Εκροές Συνολικές εκροές Μετρητών 226.275 €117.558 €190.236 €228.158 € Αρχικά Μετρητά-40.000 € -121.275 €-58.833 €-34.069 € Εισροές - Εκροές-81.275 €62.442 €24.764 €-30.658 € Τελικά Μετρητά (Πλεόνασμα/Έλλειμα-121.275 €-58.833 €-34.069 €-64.727 €

27 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Όπως βλέπουμε η εταιρία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Τον Σεπτέμβριο πρέπει να δανειστεί 121.275 ευρώ. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο η κατάσταση είναι βελτιώνεται λόγω κερδοφορίας όμως το έλλειμμα των μετρητών επαναλαμβάνεται το Δεκέμβριο άρα η εταιρία είναι σε επικίνδυνη θέση. Η ρευστότητα της εταιρίας δεν φαίνεται να υπόσχεται πολλά γι’ αυτό θα συμβουλεύαμε την εταιρία να προσπαθήσει να επιταχύνει τις εισπράξεις από τους χρεώστες και επίσης να μεταθέσει για αργότερα όσες περισσότερες πληρωμές μπορεί. Πάντως λόγω του ότι εταιρία θα είναι αναγκασμένη συνέχεια να δανείζεται για να καλύπτει τις πληρωμές της, θα ήταν επιθυμητό να βρει περισσότερα "μόνιμα μετρητά" από μακροπρόθεσμες πηγές. Σχολιασμός

28 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Π.χ. εάν η εισπρακτική πολιτική αλλάξει και η επιχείρηση εισπράττει το 75% των πωλήσεων τον ίδιο μήνα και το 25% ως πίστωση 2 μηνών. ΙούλιοςΑύγουστοςΣεπτέμβριοςΟκτώβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριος Εισροές Μετρητά από πωλήσεις (75% του ιδίου μήνα) 165.000 €135.000 €150.000 €187.500 € Εισπράξεις από χρεώστες (25% σε 2μην.) 30.000 €45.000 €55.000 €45.000 € Συνολικές Εισπράξεις 195.000 €180.000 €205.000 €232.500 € Εκροές Αγορές - Καταβολές 161.455 €63.553 €144.746 €156.139 € Ημερομίσθια: 1/8 του περασμένου μήνα 3.000 €4.000 €3.000 €3.500 € 7/8 του τρέχοντα μήνα 28.000 €21.000 €24.500 €31.500 € Τόκος δανείου --3.000 € ‑ Εξόφληση δανείου ---5.000 € 'Εξοδα εργοστασίου 1.385 €5.750 €870 € 1.750 € Μισθοί 8.000 €9.500 €7.750 €10.500 € Διοικητικά έξοδα 785 €800 €970 €865 € Ενοίκια 9.000 €- ‑ Ασφάλιστρα -7.200 € Διαφήμιση 4.250 €3.755 €5.100 €6.005 € Προμήθειες πωλήσεων 10.400 €--12.600 € Αγορά φορτηγού -2.000 €300 € Συνολικές εκροές Μετρητών 226.275 €117.558 €190.236 €228.158 € Αρχικά Μετρητά-40.000 €-71.275 €-8.833 €5.931 € Εισροές - Εκροές-31.275 €62.442 €14.764 €4.342 € Τελικά Μετρητά (Πλεόνασμα/Έλλειμα-71.275 €-8.833 €5.931 €10.273 €


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Μελέτη Περίπτωσης Οι πωλήσεις του μηνός Δεκεμβρίου για την εταιρία «ΘΗΤΑ Α.Ε. ήταν 40.000 € ενώ οι πωλήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google