Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έννοιες της Λογιστικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έννοιες της Λογιστικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έννοιες της Λογιστικής
Η έννοια του Λογαριασμού Χρεώστες – Πιστωτές Έσοδα - Έξοδα Κέρδη – Χρηματικά Διαθέσιμα Κρατήσεις υπέρ Τρίτων Το Ταμείο, ως βάση της Λογιστικής Η Φορολογική Αρχή, ως επόπτης της ακρίβειας και αλήθειας των εγγραφών ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -2

2 Η έννοια του Λογαριασμού
Είναι ένας κατάλογος συναλλαγών. Καταγράφει χωριστά, κατά οικονομική μονάδα, ή ομάδα οικονομικών μονάδων, ή κατά είδος, τις συναλλαγές. Οι εγγραφές, μετά από την οριστικοποίησή τους, είναι αναλλοίωτες. Καταγράφονται οι συναλλαγές που αναφέρονται σε «στοιχεία». ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -2

3 Χρεώστες – Πιστωτές Χρεώστης είναι αυτός που οφείλει στην επιχείρηση.
Χρεώστης είναι αυτός που οφείλει στην επιχείρηση. Πιστωτής είναι αυτός που αναμένει να εισπράξει από την επιχείρηση. Ο Χρεώστης δεν είναι απαραίτητα «Πελάτης» Ο Πιστωτής δεν είναι απαραίτητα «Προμηθευτής» ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -2

4 Έσοδα - Έξοδα ΕΣΟΔΑ είναι αυτά που η επιχείρηση εισπράττει ή αποδεδειγμένα περιμένει να εισπράξει, από τη διάθεση «αγαθών» ή «υπηρεσιών». ΕΞΟΔΑ είναι αυτά που η επιχείρηση πληρώνει, ή αποδεδειγμένα υποχρεούται να πληρώσει, από την προμήθεια «αγαθών» ή τη διάθεση «υπηρεσιών» τρίτων προς αυτή. «Ανώμαλα» ή «Έκτακτα» έσοδα ή έξοδα, δεν θεωρούνται έσοδα ή έξοδα, αλλά κέρδη ή ζημίες. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -2

5 Κέρδη – Χρηματικά Διαθέσιμα
ΚΕΡΔΗ είναι η διαφορά των συνολικών εξόδων από τα συνολικά έσοδα, σε μια χρονική περίοδο. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ είναι τα χρήματα που έχει στην άμεση διάθεσή της μια Οικονομική Μονάδα, είτε ως «Μετρητά», είτε ως «Καταθέσεις Όψεως» Τα χρήματα στο Ταμείο, δε σημαίνουν κέρδη. Τα Κέρδη που δεν αντιστοιχούν σε χρήματα στο «Ταμείο», δε αντιστοιχούν σε δυνατότητα είσπραξης, από τους επιχειρηματίες. Η επιχείρηση δεν μπορεί να τηρεί άλλους λογαριασμούς, εκτός από «Λογαριασμούς Όψεως» ή «Τρεχούμενους Λογαριασμούς». Τοποθέτηση των «Χρηματικών Διαθεσίμων» σε Μετοχές, Ομολογίες, Ομόλογα, Futures, Options, ξένα νομίσματα , Χρηματιστηριακά Εμπορεύματα, ή REPOS. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -2

6 Κρατήσεις υπέρ Τρίτων ΙΚΑ ΦΠΑ Προκαταβολή Φόρου
Ειδικά Ταμεία (Οργανισμός Βάμβακος, Ταμείο Νομικών, Ταμείο Ασφάλισης Μηχανικών [ΤΣΙΜΔΕ], Δημοτικοί Φόροι κλπ). Ειδικά Ταμεία εργαζομένων, με τη συναίνεσή τους. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -2

7 Το Ταμείο, ως βάση της Λογιστικής
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις, κάποτε θα περάσουν από το Ταμείο. Οι Απαιτήσεις, αποτελούν το «μελλοντικό ταμείο», από πλευράς εισπράξεων. Οι Υποχρεώσεις, αποτελούν «μελλοντικές πληρωμές», κατά συνέπεια θα περάσουν από το Ταμείο. Κάθε δοσοληψία αποτελεί άμεση ή μελλοντική είσπραξη ή πληρωμή. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -2

8 Η Φορολογική Αρχή, ως επόπτης της ακρίβειας και αλήθειας των εγγραφών
Ελέγχει τις «Εκροές», τη διάθεση Αγαθών και Υπηρεσιών. Ελέγχει τις «Εισροές», την απόκτηση Αγαθών και Υπηρεσιών. Διασταυρώνει τις Εισροές και τις Εκροές. Διενεργεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους διακίνησης αγαθών. Ξαναμετρά, τα αποθέματα, για τη διαπίστωση της ακρίβειας των μετρήσεων, δειγματοληπτικά ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -2


Κατέβασμα ppt "Έννοιες της Λογιστικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google