Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Επιχείρησης και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Σπυρίδων Πανέτσος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Επιχείρησης και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Σπυρίδων Πανέτσος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Επιχείρησης και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Σπυρίδων Πανέτσος

2 Η αποστολή της επιχείρησης Γενική αποδοχή του σκοπού της επιχείρησης, έτσι ώστε να υπάρχει σύμπτωση απόψεων για τον σκοπό της επιχείρησης, Επιχειρηματικό κλίμα και τη φιλοσοφία της επιχείρησης, Μακροπρόθεσμο όραμα της επιχείρησης, Πεδίο δράσης της επιχείρησης, και Παρακίνηση του προσωπικού.

3 Τι είναι η επιχειρησιακή στρατηγική; Η διαδικασία της προσαρμογής των πόρων ενός οργανισμού στις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Η αδιάλειπτη προσπάθεια για απόκτηση και διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος.

4 Στρατηγικός σχεδιασμός Ο στρατηγικός σχεδιασμός συνίσταται στην αξιοποίηση δεδομένων σχετικά με θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της αγοράς.

5 Ισορροπία πολιτικών της επιχείρησης που σχεδιάζονται και υλοποιούνται ως στρατηγικές ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

6 Διαδικασία σχεδιασμού στρατηγικών Ανάλυση: καθορισμός της θέσης της επιχείρησης αναφορικά με τους πόρους της και την κατάσταση του περιβάλλοντος. Διατύπωση: στρατηγικός σχεδιασμός προσαρμοσμένος στην ανάλυση. Εφαρμογή: πρακτική υλοποίηση της διατύπωσης. Αξιολόγηση: έλεγχος και αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής

7 Τρόποι διαμόρφωσης στρατηγικών προγραμμάτων Ο συγκεντρωτικός τρόπος. Ο αποκεντρωτικός τρόπος. Ο συνδυασμός των ανωτέρω δύο. Η επιτροπή προγραμματισμού.

8 Παράγοντες καθορισμού θέσης της επιχείρησης Κουλτούρα (διαδικασίες, συνήθειες και τρόποι επικοινωνίας της εταιρίας), Προσδοκίες (το όραμα των μετόχων, των διευθυντών και των εργαζομένων για το μέλλον της εταιρίας), Πόροι (όλα τα στοιχεία που αποτελούν το εταιρικό ενεργητικό).

9 Παράμετροι ανάλυσης που αναφέρονται στην κατάσταση του περιβάλλοντος της επιχείρησης Φύση της αγοράς (συμπεριφορά του πελάτη και του προμηθευτή, δυναμικό ανάπτυξης αγοράς, ανταγωνισμός), Περιβάλλον (πολιτικό, νομικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης).

10 Επίπεδα στρατηγικού σχεδιασμού 1.Η στρατηγική της επιχείρησης όπου εξετάζονται οι βασικές επιδιώξεις της επιχείρησης, το επιχειρησιακό της αντικείμενο, τα βασικά σχέδια και τις προοπτικές ανάπτυξης της. 2.Η επιχειρησιακή στρατηγική αναφέρεται στις γενικές διευθύνσεις μιας επιχείρησης (strategic business units) και στα στρατηγικά τους σχέδια. 3.Η λειτουργική στρατηγική, αναφέρεται στα λειτουργικά προγράμματα των επί μέρους τμημάτων της επιχείρησης.

11 Επίπεδα στρατηγικού σχεδιασμού Διατύπωση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εφαρμογή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Διατύπωση Εφαρμογή Διατύπωση Εφαρμογή

12 Ανάλυση επιχειρησιακού σχεδιασμού Ανάπτυξη αγοράς (διείσδυση σε νέες αγορές), Ανάπτυξη προϊόντος (ανάπτυξη νέων προϊόντων), Διαφοροποίηση (ανάπτυξη του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου με νέα επιχειρηματικά κέντρα), Ποιότητα (σύστημα διασφάλισης της συνεχούς βελτίωσης αναφορικά με τις πρωτεύουσες και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες), Εξαγορές, Στρατηγικές συμμαχίες, Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, και Σύστημα πληροφορικής τεχνολογίας.


Κατέβασμα ppt "Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Επιχείρησης και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Σπυρίδων Πανέτσος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google