Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

12-1 STEPHEN P. ROBBINS, DAVID A. DECENZO, MARY COULTER Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές και εφαρμογές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "12-1 STEPHEN P. ROBBINS, DAVID A. DECENZO, MARY COULTER Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές και εφαρμογές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 12-1 STEPHEN P. ROBBINS, DAVID A. DECENZO, MARY COULTER Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές και εφαρμογές

2 12 Κεφάλαιο Επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες

3 12-3 Μαθησιακά αποτελέσματα Περιγράψτε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μάνατζερ για να επικοινωνούν αποτελεσματικά Εξηγήστε τον τρόπο που η τεχνολογία επηρεάζει την επικοινωνία σε διοικητικό επίπεδο Συζητήστε ποιες διαπροσωπικές δεξιότητες χρειάζεται κάθε μάνατζερ

4 12-4 Πώς λειτουργεί η διαδικασία της επικοινωνίας; Επικοινωνία – Η μεταβίβαση κατανόησης και νοήματος από ένα άτομο σε άλλο Επικοινωνιακή διαδικασία – Η διαδικασία των επτά σταδίων κατά την οποία η κατανόηση και το μήνυμα μεταβιβάζονται από το ένα άτομο στο άλλο

5 12-5 Στοιχεία της επικοινωνιακής διαδικασίας 1.Πομπός – Η πηγή της επικοινωνίας 2.Κωδικοποίηση – Η μετατροπή ενός μηνύματος σε συμβολική μορφή 3.Μήνυμα – Ένας επικοινωνιακός σκοπός προς μετάδοση 4.Κανάλι/δίαυλος – Το μέσο μεταφοράς του μηνύματος

6 12-6 Στοιχεία της επικοινωνιακής διαδικασίας (συν.) 5.Αποκωδικοποίηση – Μετάφραση του εισερχόμενου μηνύματος 6.Λήπτης/δέκτης – Το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το μήνυμα 7.Ανατροφοδότηση – Έλεγχος για να διαπιστωθεί η επιτυχής μεταβίβαση του μηνύματος

7 12-7

8 12-8 Είναι πιο αποτελεσματική η γραπτή επικοινωνία από την προφορική; Γραπτή επικοινωνία – σημειώματα υπενθύμισης, επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα, έντυπα του οργανισμού, ανακοινώσεις σε πίνακες κ.λπ. – απτή, επαληθεύσιμη και μονιμότερη Προφορική επικοινωνία – επιτρέπει στους δέκτες να αντιδρούν – προσφέρει αποδείξεις ότι το μήνυμα παραλήφθηκε και έγινε κατανοητό

9 12-9 Είναι η φημολογία αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας; Φημολογία – Ένα ανεπίσημο κανάλι επικοινωνίας

10 12-10 Πώς τα μη λεκτικά στοιχεία επηρεάζουν την επικοινωνία; Γλώσσα του σώματος – Μη λεκτικά επικοινωνιακά στοιχεία, όπως οι εκφράσεις του προσώπου, οι χειρονομίες και άλλες κινήσεις του σώματος Λεκτικός επιτονισμός – Έμφαση που δίνεται στις λέξεις ή φράσεις που μεταφέρουν νόημα

11 12-11 Ποιοι φραγμοί εμποδίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία; Διύλιση – Σκόπιμη διαμόρφωση των πληροφοριών κατά τρόπο που να φαίνονται πιο ευνοϊκές για τον αποδέκτη Επιλεκτική αντίληψη – Επιλεκτική αντίληψη ή ακρόαση μια επικοινωνίας βάσει ιδίων αναγκών, κινήτρων, εμπειριών ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών

12 12-12 Φραγμοί στην αποτελεσματική επικοινωνία (συν.) Πληροφοριακή υπερφόρτωση – Αποτελέσματα που επιφέρει η πληροφόρηση όταν ξεπερνάει την ικανότητα επεξεργασίας του ατόμου Jargon – Τεχνική γλώσσα

13 12-13

14 12-14 Πώς μπορούν οι μάνατζερ να υπερβούν επικοινωνιακούς φραγμούς; Ανατροφοδότηση – Πολλά επικοινωνιακά προβλήματα αποδίδονται άμεσα σε παρεξηγήσεις και ανακρίβειες Απλοποιημένη γλώσσα – Επικοινωνήστε με σαφείς και εύκολα κατανοητούς όρους Ενεργός ακρόαση – Η ακρόαση συνίσταται στην ενεργητική αναζήτηση του νοήματος, ενώ η ακοή είναι παθητική

15 12-15 Ενεργός ακρόαση – Το άτομο ακούει για να συλλάβει το πλήρες νόημα, χωρίς να προβαίνει σε πρώιμες κρίσεις ή ερμηνείες

16 12-16

17 12-17 Ποιες είναι οι δυνατότητες δικτυωμένης επικοινωνίας; Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) – στιγμιαία μετάδοση μηνυμάτων σε υπολογιστές συνδεδεμένους μεταξύ τους Στιγμιαία μηνύματα (Instant Messages – IM) – διαδραστική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο που συντελείται μεταξύ χρηστών οι οποίοι συνδέονται ταυτόχρονα με το υπολογιστικό δίκτυο Σύστημα φωνητικών μηνυμάτων – ψηφιοποιεί ένα προφορικό μήνυμα, το μεταδίδει μέσω του δικτύου και το αποθηκεύει σε δίσκο

18 12-18 Δικτυωμένη επικοινωνία (συν.) Μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας – φαξ – μεταβίβαση εγγράφων που περιέχουν κείμενο και γραφήματα μέσω κοινών τηλεφωνικών γραμμών Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (Electronic Data Interchange – EDI) – ανταλλαγή εγγράφων επιχειρηματικής συναλλαγής, όπως τιμολόγια ή παραγγελίες αγοράς, στους οργανισμούς μέσω δικτύων που συνδέουν ευθέως έναν υπολογιστή με έναν άλλον

19 12-19 Δικτυωμένη επικοινωνία (συν.) Τηλεσυσκέψεις – επιτρέπουν σε μια ομάδα ανθρώπων να συσκεφτούν ταυτόχρονα μέσω τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού λογισμικού ομαδικής επικοινωνίας Βιντεο-σύσκεψη – ταυτόχρονη σύσκεψη στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον μέσω οθόνης Φωνητική επικοινωνία βάσει διαδικτύου – δημοφιλείς ιστοσελίδες, όπως το Skype, το Vonage και το Yahoo!, που επιτρέπουν στους χρήστες να συνομιλούν

20 12-20 Δικτυωμένη επικοινωνία (συν.) Ενδοδίκτυο – ένα οργανωσιακό δίκτυο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί την τεχνολογία του διαδικτύου, αλλά είναι προσβάσιμο μόνο για τα μέλη του οργανισμού Εξωδίκτυο – ένα επικοινωνιακό δίκτυο του οργανισμού που χρησιμοποιεί την τεχνολογία του διαδικτύου και επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να επικοινωνούν με συγκεκριμένα άτομα εκτός του οργανισμού

21 12-21 Τι είναι η διαχείριση γνώσης; Διαχείριση γνώσης – Η καλλιέργεια μιας κουλτούρας μάθησης όπου τα μέλη του οργανισμού συγκεντρώνουν συστηματικά γνώση και τη μοιράζονται με άλλους

22 12-22 Ποιες διαπροσωπικές δεξιότητες χρειάζονται οι μάνατζερ; Η ενεργός ακρόαση απαιτεί: – Ένταση – Συναισθηματική ταύτιση (ενσυναίσθηση) – Αποδοχή – Προθυμία ανάληψης της ευθύνης για εξασφάλιση πληρότητας Συναισθηματική ταύτιση (ενσυναίσθηση) – απαιτεί από τον ακροατή να μπει στη θέση του ομιλητή

23 12-23 Διαπροσωπικές δεξιότητες (συν.) Αποδοχή – ο ακροατής ακούει αντικειμενικά χωρίς να κρίνει το περιεχόμενο Ανάληψη ευθύνης για την εξασφάλιση πληρότητας – ο ακροατής κάνει ό,τι χρειαστεί, για να εκμαιεύσει το πλήρες μήνυμα

24 12-24 Ανατροφοδότηση Θετική ανατροφοδότηση – γίνεται αντιληπτή ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια Αρνητική ανατροφοδότηση – Γίνεται ευκολότερα αποδεκτή, όταν προέρχεται από μια αξιόπιστη πηγή ή όταν είναι αντικειμενική

25 12-25 Ποιες είναι οι δεξιότητες ενδυνάμωσης; Ανάθεση – Η εκχώρηση εξουσίας σε κάποιο άλλο άτομο για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων Κατά τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, η εξουσία μοιράζεται. Με την ανάθεση, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν αποφάσεις μόνοι τους

26 12-26

27 12-27

28 12-28 Τι είναι η διαχείριση συγκρούσεων; Σύγκρουση – Αντιληπτές διαφορές που επιφέρουν παρέμβαση ή εναντίωση Παραδοσιακή θεωρία της σύγκρουσης – Άποψη ότι κάθε σύγκρουση είναι αρνητική και πρέπει να αποφεύγεται Θεωρία περί σύγκρουσης των ανθρώπινων σχέσεων – Άποψη ότι η σύγκρουση είναι φυσική και αναπόφευκτη και δύναται να αποτελέσει θετική δύναμη

29 12-29 Διαχείριση συγκρούσεων (συν.) Αλληλεπιδραστική θεωρία της σύγκρουσης – Άποψη ότι ορισμένες μορφές σύγκρουσης είναι απαραίτητες, ώστε κάποιος οργανισμός να αποδίδει αποτελεσματικά Λειτουργικές συγκρούσεις – Συγκρούσεις που είναι εποικοδομητικές και υποστηρίζουν τους στόχους του οργανισμού Δυσλειτουργικές συγκρούσεις – Συγκρούσεις που είναι καταστροφικές και εμποδίζουν έναν οργανισμό να πετύχει τους στόχους του

30 12-30

31 12-31 Διαχείριση συγκρούσεων (συν.) Σύγκρουση καθηκόντων – Σύγκρουση που αφορά το περιεχόμενο και τους στόχους της εργασίας Σύγκρουση σχέσεων – Σύγκρουση που οφείλεται στις διαπροσωπικές σχέσεις Σύγκρουση διαδικασιών – Σύγκρουση που σχετίζεται με τον τρόπο διεκπεραίωσης της εργασίας

32 12-32

33 12-33 Τι είναι οι διαπραγματευτικές δεξιότητες; Διαπραγμάτευση – Διαδικασία κατά την οποία δύο ή περισσότερα μέρη με διαφορετικές προτιμήσεις πρέπει να λάβουν μια κοινή απόφαση και να φτάσουν σε συμφωνία Διανεμητική διαπραγμάτευση – Διαπραγμάτευση υπό συνθήκες μηδενικού αθροίσματος, όπου κάθε όφελος που αποκομίζει μια πλευρά συνεπάγεται απώλεια για την άλλη

34 12-34 Διαπραγματευτικές δεξιότητες (συν.) Ενοποιητική διαπραγμάτευση – Διαπραγμάτευση κατά την οποία τουλάχιστον ένας διακανονισμός δεν συνεπάγεται απώλεια για την άλλη πλευρά

35 12-35

36 12-36 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "12-1 STEPHEN P. ROBBINS, DAVID A. DECENZO, MARY COULTER Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές και εφαρμογές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google