Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βηματοδότηση από την Αριστερή Κοιλία Σπύρος Κουρούκλης, MD, PhD. Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών και Απινιδωτών ΔΘΚΑ «Υγεία»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βηματοδότηση από την Αριστερή Κοιλία Σπύρος Κουρούκλης, MD, PhD. Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών και Απινιδωτών ΔΘΚΑ «Υγεία»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βηματοδότηση από την Αριστερή Κοιλία Σπύρος Κουρούκλης, MD, PhD. Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών και Απινιδωτών ΔΘΚΑ «Υγεία»

2 NO DISCLOSURES Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ………..ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ!!!!

3 ΔΥΝΑΤΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗ – ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

4 ΔΙΑΦΛΕΒΙΑ ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 η ΕΠΙΛΟΓΗ

5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΛΕΒΙΑΣ ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ  Αδυναμία εισαγωγής στο στόμιο του στεφανιαίου κόλπου (κλίση, βαλβίδα, προηγούμενη απολίνωση κλπ).  Απουσία φλέβας – στόχου ή αδυναμία καθετηριασμού της.  Πρόβλημα στη σταθεροποίηση του ηλεκτροδίου.  Υψηλός ουδός.  Ερεθισμός φρενικού νεύρου.  ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ  Αύξηση ουδού.  Διέγερση φρενικού.  Θραύση ηλεκτροδίου. 30% NON-RESPONDERS!!!!! ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5-15% !!!!!!!! ?

6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ  ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΕΣΗ ή ΠΛΑΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ  ΜΙΝΙ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ  ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ  ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΥΧΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΥΔΟΥ 2 η ΕΠΙΛΟΓΗ

7

8 ΔΙΑΦΛΕΒΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ  Κολπική διαφραγματοστομία και εμφύτευση ηλεκτροδίου από «πάνω».  Κολπική διαφραγματοστομία από «κάτω» και εμφύτευση ηλεκτροδίου από «πάνω».  Κολπική διαφραγματοστομία και εμφύτευση ηλεκτροδίου από «κάτω» και «ψάρεμα» ηλεκτροδίου από «πάνω».  Βατό ωοειδές τρήμα – Μεσοκολπική επικοινωνία.  Κοιλιακή διαφραγματοστομία και εμφύτευση ηλεκτροδίου από «πάνω». ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ INR ΣΤΟ 3 !!!!!!! Η ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ «ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ» ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ 3 η ΕΠΙΛΟΓΗ

9

10

11

12  Βελόνα διαφραγματοστομίας  Βελόνα με RF  Οδηγό σύρμα και Πένα διαθερμίας RF.  RF σύρμα.

13 ΔΙΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

14 ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

15 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ VS ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ LOLA ROSE STUDY EUROPACE 2007;9:862-868. BELIEVE STUDY Am Heart J 2006;152:e1-e7. B-LEFT HF STUDY Am Heart J 2010;159:1052-1058. METANALYSIS 2011 Am J CARDIOL 2011;108:1160-1165 METANALYSIS 2015 HEART FAIL REV 2015;20:81-88 LVEF LVESV LOLA ROSE STUDY – 18 pts EUROPACE 2007;9:862-868. BELIEVE STUDY – 74 pts Am Heart J 2006;152:e1-e7. B-LEFT HF STUDY – 176 pts Am Heart J 2010;159:1052-1058. GREATER-EARTH STUDY – 121 pts CIRCULATION 2011;124:2874-2881.

16 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ VS ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ LOLA ROSE STUDY – 18 pts EUROPACE 2007;9:862-868. BELIEVE STUDY – 74 pts Am Heart J 2006;152:e1-e7. B-LEFT HF STUDY – 176 pts Am Heart J 2010;159:1052-1058. METANALYSIS 2011 Am J CARDIOL 2011;108:1160-1165 METANALYSIS 2015 HEART FAIL REV 2015;20:81-88 GREATER-EARTH STUDY – 121 pts CIRCULATION 2011;124:2874-2881. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  ένας διεστιακός βηματοδότης με το κοιλιακό ηλεκτρόδιο στην αριστερή κοιλία θα «υποκαθιστούσε» τον αμφικοιλιακό βηματοδότη,  σε ασθενή με αμφικοιλιακό σύστημα, το δεξιό ηλεκτρόδιο δεν θα ήταν ανάγκη να βηματοδοτεί, με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση μπαταρίας (πιθανώς έως και 20%).

17 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ VS ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

18 ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ VS ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

19 ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ VS ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Comparison of chronic biventricular pacing between epicardial and endocardial left ventricular stimulation using Doppler tissue imaging in patients with heart failure. Garrigue S, Jais P, Espil G, Labeque JN, Hocini M, Shah DC, Hassaguerre M, Clementy J. Am J Cardiol. 2001;88:858–862. Twenty-three patients (68 +/- 8 years) with severe heart failure and QRS > or =130 ms received a pacemaker for BVP. Fifteen patients underwent epicardial LV pacing, and 8 underwent endocardial LV pacing because of an unsuitable coronary sinus. Endocardial BVP provides more homogenous intraventricular resynchronization than epicardial BVP and is associated with better LV filling and systolic performance.

20 ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ VS ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

21

22 ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ VS ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

23 ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ VS ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

24 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

25

26 «ΑΚΟΥΣΙΑ» ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ Ή ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΙΛΙΑ CS ASD PFO SUBCL. ARTERY

27 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ : η αριστερή κοιλιακή βηματοδότηση σίγουρα αποτελεί παθοφυσιολογικά ελκυστική και τεχνικά απαιτητική προοπτική, αλλά χρειάζονται πρόσθετα δεδομένα για να αποδειχθεί εάν απλά θα παραμείνει εναλλακτική επιλογή ή εάν θα καθιερωθεί στην καθ’ ημέρα κλινική πρακτική.

28 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

29

30 ΔΙΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "Βηματοδότηση από την Αριστερή Κοιλία Σπύρος Κουρούκλης, MD, PhD. Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών και Απινιδωτών ΔΘΚΑ «Υγεία»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google