Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ""— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Example: In a study for comparing two treatment regimens for controlling bleeding in haemophiliacs undergoing surgery the following results were produced: Treatment regime Bleeding ComplicationsABTotal -------------------------------------------------------------------- Yes51520 No6045105 ------------------------------------------------------------------- Total6560125 Is there a difference between the two treatments? Is there an association between treatment regime and bleeding complications? -test the association using the chi-squared test and the OR with the 95% CI

23

24 A case-control study for investigating the association of the GLUT1 polymorhisms and the susceptibility of diabetic nephropathy was carried out on 367 subjects. The frequency of XbaI alleles (0.9 and 1.1) for patients with diabetic nephropathy (DN) and diabetic patients without DN (controls) was the following: DNControl alleles(0.9)231262 (1.1)119122 Is allele 0.9 a protective allele for diabetic nephropathy?

25 Example: ACE D/I (wt=D/mt=I) vs. CAD GenotypeControlsCAD n=8261n=4374 mt/mt1788874 mt/wt41452165 wt/wt23281335 Is there is significant association between ACE D/I gene variant and development of CAD Candidate-gene association studies (GAS)

26 Practice 65 pregnant women at a high risk of pregnancy-induced hypertension participated in a trial comparing 100mg of aspirin and a matching placebo during the 3 rd trimester of pregnancy. The observed rates of hypertension were as follows: Do these data suggest that daily aspirin reduces the risk of hypertension in the last trimester of pregnancy?

27 Διαγνωστικοί έλεγχοι Η διάγνωση είναι ένα σημαντικό μέρος της κλινικής πρακτικής και αρκετές ιατρικές μελέτες γίνονται με σκοπό την βελτίωση των μεθόδων διάγνωσης. Για την διαγνωστική αξιολόγηση των μελετών αυτών, συνήθως οι ασθενείς ταξινομούνται σε δύο ομάδες ανάλογα με τα αποτελέσματα μίας διαγνωστικής μεθόδου που θεωρείται σημείο αναφοράς και η οποία δείχνει τη πραγματική νοσολογική κατάσταση του ασθενή, π.χ. βιοψία. Μετά εφαρμόζεται η προς αξιολόγηση διαγνωστική μέθοδος στις δύο ομάδες και συγκρίνονται τα αποτελέσματα.

28 Παράδειγμα: Σε μία μελέτη για τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων του σπινθηρογραφήματος του ήπατος (liver scanning) και της διάγνωσης των ιστολογικών αλλοιώσεων του ήπατος που βασίζεται σε βιοψία, χρησιμοποιήθηκαν 344 ασθενείς και βρέθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

29 Το ερώτημα είναι, κατά πόσο είναι καλό το σπινθηρογράφημα στη διάγνωση της ιστοπαθολογίας και αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ σπινθηρογραφήματος και βιοψίας.

30 Για να περιγράψουμε την ικανότητα του σπινθηρογραφήματος να διαγνώσει την πραγματική κατάσταση ενός ασθενή χρησιμοποιούμε –την ευαισθησία (sensitivity), –την ειδικότητα (specificity), –την θετική διαγνωστική αξία (positive predictive value, PPV) και –την αρνητική διαγνωστική αξία (negative predictive value, NPV).

31 Η ευαισθησία (Se) είναι το ποσοστό των ορθά θετικών ευρημάτων από σπινθηρογραφήμα στο σύνολο των ασθενών με κακοήθεια ή η πιθανότητα ενός θετικού ευρήματος όταν η παρουσία της κακοήθειας είναι δεδομένη. Se = a / (a+c) = 231 / 258 = 0.90. Το 90% των θετικών στη βιοψία ανιχνεύθηκε σωστά από το σπινθηρογράφημα (% ορθά θετικών).

32 Η ειδικότητα (Sp) είναι το ποσοστό των ορθά αρνητικών ευρημάτων στο σύνολο των εξετασθέντων με καλοήθεια ή η πιθανότητα ενός αρνητικού ευρήματος όταν η απουσία της κακοήθειας είναι δεδομένη. Sp = d / (b+d) = 54 / 86 = 0.63. Το 63% των αρνητικών στη βιοψία ανιχνεύθηκε σωστα από το σπινθηρογράφημα (% ορθά αρνητικών).

33 Η θετική διαγνωστική αξία (PPV) είναι το ποσοστό των «ορθά θετικών» στο σύνολο των θετικών ευρημάτων. PPV=a/(a+b) = 231 / 263 = 0.88. Το 88% των θετικών ασθενών από το σπινθηρογράφημα διαγνώσθηκαν σωστά.

34 Η αρνητική διαγνωστική αξία (NPV) είναι το ποσοστό των «ορθά αρνητικών» στο σύνολο των αρνητικών ευρημάτων. NPV=d/(c+d)= 54 / 81 = 0.67 Το 67% των αρνητικών ασθενών από το σπινθηρογράφημα διαγνώσθηκαν σωστά.

35 Practice Μία μελέτη για την διερεύνηση της γλυκοζουρίας ως διαγνωστικό κριτήριο σακχαρώδη διαβήτη παρήγαγε τα παρακάτω αποτελέσματα: Είναι η γλυκοζουρία αξιόπιστος διαγνωστικός δείκτης?


Κατέβασμα ppt ""

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google