Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΡΙΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΑ 8527 ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΙΟΣ 2015. Επένδυση είναι η μετατροπή του χρηματικού κεφαλαίου σε υλικό όπως και η διαδικασία για την μετατροπή αυτή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΡΙΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΑ 8527 ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΙΟΣ 2015. Επένδυση είναι η μετατροπή του χρηματικού κεφαλαίου σε υλικό όπως και η διαδικασία για την μετατροπή αυτή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΡΙΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΑ 8527 ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΙΟΣ 2015

2

3 Επένδυση είναι η μετατροπή του χρηματικού κεφαλαίου σε υλικό όπως και η διαδικασία για την μετατροπή αυτή. Υπό ευρύτερη έννοια η επένδυση πέρα από την κτήση υλικών μέσων απαραίτητα για την συγκρότηση, λειτουργία και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει και κάθε κτήση υλικού αγαθού και συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικής υποδομής μιας χώρας / επιχείρησης. Είναι η δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα κεφάλαια στους επενδυτές.

4  Η διάρκεια ζωής της επένδυσης.  Η ροή θυσιών που γίνεται για την απόκτηση του διαρκούς αγαθού και για την εκμετάλλευση αυτού.  Η ροή ωφελειών κατά την διάρκεια ζωής του διαρκούς αγαθού.  Η ημερομηνία κατασκευής ή πραγματοποιήσεως της επένδυσης.

5  Επενδύσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  Επενδύσεις κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.  Ακαθάριστες επενδύσεις.  Καθαρές επενδύσεις.  Οικονομική επένδυση  Κοινωνική επένδυση  Μικτή επένδυση

6 Οι επενδύσεις χαρακτηρίζονται ως το κυριότερο χαρακτηριστικό της δυναμικής οικονομίας μίας χώρας. Κάθε δυναμική κοινωνία οριοθετεί τις προσδοκίες της για το μέλλον οικοδομώντας πάνω στις παραγωγικές δυνάμεις της. Στις σύγχρονες κοινωνίες οι δυνάμεις αυτές προσδιορίζονται κυρίως από την ροπή της κοινωνίας για επενδύσεις για την αύξηση της εθνικής παραγωγής. Δηλαδή την οικονομική ανάπτυξη. Η συνολική οικονομική επίδοση μιας χώρας, αντανακλάται κατεξοχήν στην ποσοτική και ποιοτική στάθμη των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε αυτήν.

7  Προσφέρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και περιορίζουν έτσι την ανεργία, που αποτελεί την σοβαρότερη οικονομική ασθένεια.  Προβάλουν το γόητρο της χώρας διεθνώς, γιατί αποτελούν το ισχυρότερο μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της.  Αποτελούν τον ασφαλέστερο αγωγό για την προαγωγή της τεχνολογικής προόδου, δεδομένου ότι με τις επενδύσεις ενσωματώνεται στην παραγωγική διαδικασία η προχωρημένη τεχνολογία.  Επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών της οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργούν έτσι δυνητικές πήγες αύξησης των δημοσίων εσόδων.

8  Επιταχύνουν την διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης.  Έχουν σοβαρές αναδιανεμητικές επιπτώσεις στις παραγωγικές τάξεις σε διάφορες περιοχές.  Εδραιώνουν με την καλλιέργεια του κλίματος επιχειρηματικής δραστηριότητας την εμπιστοσύνη στο μέλλον της χώρας.  Αξιοποιούν συνήθως τους αδρανείς εθνικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους.  Ενισχύουν την οικονομική σταθερότητα σε περιόδους ύφεσης.  Αντανακλούν φανερά τον δείκτη της οικονομικής δημιουργικότητας και προοδευτικότητας μίας χώρας.  Αποτελούν το οργανικότερο μέσο καταπολέμησης του πληθωρισμού.

9

10  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΚΟΠΟ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΥΣΗ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

11

12  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΆΘΕ ΠΟΡΟΥ  ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΩΦΕΛΕΙ  Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΩΝ

13

14  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Τεχνική ικανότητα επιλογής ανάμεσα σε δυο επενδύσεις. Ανεξάρτητες καθαρές ωφέλειες Περιορισμένη χρηματοδότηση  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Συμπληρωματική επένδυση Επένδυση υποκατάσταση Αμοιβαίως αποκλειόμενες

15

16 Κυριότερα στοιχεία επενδυτικού σχεδίου :  Αποτελεί πολυσύνθετη δραστηριότητα, που αναλαμβάνει κάποιος υπεύθυνος επιχειρηματικός φορέας ως επενδύτης, ο οποίος πρέπει να πάρει ορισμένες αποφάσεις για την ολοκλήρωση του σχεδίου επένδυσης σε παραγωγική μονάδα.  Απαιτεί την διάθεση σπανίων πόρων που συνιστούν το κόστος του. Οι πόροι που χρησιμοποιούνται στο σχέδιο επένδυσης εκφράζονται σε χρηματικούς όρους ή χρηματοδότηση, η οποία εξασφαλίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς φορείς.

17  Γίνεται σε ορισμένο τόπο.  Παράγει αγαθά ή υπηρεσίες που αποτελούν τις ωφέλειες ή τα έσοδά του.  Δημιουργεί μια νέα παραγωγική μονάδα ή είναι επέκταση υφιστάμενης ή μπορεί να πάρει και τη μορφή συμμετοχής σε παραγωγική ή άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.  Έχει ορισμένο χρόνο παραγωγικής ζωής.  Δημιουργείται κυρίως για να ικανοποιήσει τη ζήτηση στη χώρα ή στο εξωτερικό για τα αγαθά ή της υπηρεσίες που προσφέρει.

18

19  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΙΣΡΟΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ

20

21 Η αξιολόγηση επενδύσεων είναι µ ια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία η οποία από τη φύση της εμπεριέχει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και ρίσκου. Η χρηματοοικονομική αξιολόγηση αποτελεί ένα μικρό μέρος της όλης διαδικασίας, που περιστρέφεται γύρω από την έννοια των ταμιακών ροών της επένδυσης και αποτελεί ένα χρήσιμο αναλυτικό εργαλείο.

22 Η οικονομική αξιολόγηση περιλαμβάνει : Προσδιορισμός του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Εκτίμηση των αναμενόμενων ταμιακών εκροών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του και των ταμιακών εισροών που θα προκύψουν από αυτό. Αξιολόγηση του κινδύνου. Καθορισμός του κόστους κεφαλαίου, σε σχέση µ ε τον προβλεπόμενο κίνδυνο. Αναγωγή των ταμειακών ροών στην παρούσα αξία τους, προκειμένου να συγκριθούν µ ε τα επιθυμητά αποτελέσματα και να εξαχθούν συμπεράσματα για το αν η επένδυση είναι τελικά συμφέρουσα.

23 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓ H ΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ  Μέθοδος του χρόνου επανείσπραξης της επένδυσης (payback period method)  Μέθοδος της μέσης ετήσιας αποδοτικότητας (method of average annual rate of return)  Μέθοδος αναγωγής σε παρούσες αξίες (method of present values) Η μέθοδος αναγωγής σε παρούσες αξίες χωρίζεται σε : Μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας (net present value method) Μέθοδος εσωτερικού βαθμού απόδοσης (internal rate of return method) Μέθοδος δείκτη αποδοτικότητας (profitability index method)

24 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  Μέθοδοι έμμεσης αντιμετώπισης του επιχειρηματικού κινδύνου (indirect methods) Πιο αναλυτικά έχουμε : Μέθοδο προσαρμογής του προεξοφλητικού επιτοκίου (adjusting the discount method) Μέθοδο ισοδυναμίας με τη βεβαιότητα (certainly equivalent the discount rate)  Μέθοδοι άμεσης αντιμετώπισης του επιχειρηματικού κινδύνου (direct methods) Πίο αναλυτικά έχουμε : Μέθοδος πλήρους ανεξαρτησίας ταμιακών ροών Μέθοδος μερικής συσχέτισης ταμιακών εισροών Μέθοδος διαδοχικών αποφάσεων

25

26 Μέχρι στιγμής αναλύσαμε όλες τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι όμως έχουν κάποιες αδυναμίες όσον αφορά την αξιολόγηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες.  Μία από αυτές είναι το στοιχείο της υποκειμενικότητας που έχουν οι συγκεκριμένες μέθοδοι.  Μία άλλη αδυναμία που έχουν είναι ότι τα άυλα στοιχεία της επένδυσης δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις παραδοσιακές μεθόδους.  Δεν λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη που προκύπτουν εξωτερικά του εκάστοτε τμήματος όπως η μείωση της έμμεσης εργασίας.

27  Τα μη οικονομικά οφέλη. Όπως η ανάπτυξη ευελιξίας στην παραγωγή ή η ανάπτυξη αποδοτικότητας στην παροχή πληροφοριών.  Τέλος δεν λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστική κατάσταση της επιχείρησης. Θεωρούν ότι η παρούσα θέση της επιχείρησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές της δεν θα αλλάξει εάν η επενδυτική πρόταση δεν γίνει δεκτή. Για τους λόγους αυτούς έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται οι νέες τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων.

28  Προσέγγιση της στρατηγικής εναρμόνισης (strategic fit)  Μέθοδος information economics  Μέθοδος ισορροπημένης κάρτας βαθμολόγησης (balanced scorecard)  Τεχνική εμπειρικών συστημάτων (expert system)

29


Κατέβασμα ppt "ΚΡΙΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΑ 8527 ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΙΟΣ 2015. Επένδυση είναι η μετατροπή του χρηματικού κεφαλαίου σε υλικό όπως και η διαδικασία για την μετατροπή αυτή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google