Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 19/11/2014 9ο Εξάμηνο, 2014-2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 19/11/2014 9ο Εξάμηνο, 2014-2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 19/11/2014 9ο Εξάμηνο, 2014-2015

2 2Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία  Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία  Κύκλος Ζωής έργου  Κύκλος Ζωής έργου  Kρίσιμοι Παράγοντες Έργου  -Μελέτη Σκοπιμότητας Kρίσιμοι Παράγοντες Έργου  -Μελέτη Σκοπιμότητας Επιλογή έργου  - Εκτίμηση Έργου Επιλογή έργου  - Εκτίμηση Έργου Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής Χρονοδιαγράμματα-Προγραμματισμός Πόρων Χρονοδιαγράμματα-Προγραμματισμός Πόρων Λογιστική έργου Λογιστική έργου Έλεγχος έργου- Πιστοποιημένη άξία Έλεγχος έργου- Πιστοποιημένη άξία Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Επικοινωνία έργου- Οργάνωση –Ομάδες –Αρχηγεσία Έργου-Διοίκηση έργου με Η-Υ Επικοινωνία έργου- Οργάνωση –Ομάδες –Αρχηγεσία Έργου-Διοίκηση έργου με Η-Υ Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις

3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΟΥ Αριθμητικά Μοντέλα Επιλογής Έργων  Xρηματοοικονομικά Μοντέλα 1.Περίοδος αποπληρωμής επενδυμένων κεφαλαίων (Pay back period) 2.Απόδοση Επένδυσης (ROI, Return on Investment) 3.Καθαρή παρούσα αξία (NPV, Net Present Value) 4.Εσωτερική απόδοση επένδυσης (IRR, Internal Rate of Return)  Μοντέλα Βαθμολόγησης

4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΟΥ Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) (Παράδειγμα 2) Αποτελεί μέτρο της απόδοσης της επένδυσης και για το λόγο αυτό επιλέγεται εκείνη με τον υψηλότερο εσωτερικό συντελεστή απόδοσης Αποτελεί μέτρο της απόδοσης της επένδυσης και για το λόγο αυτό επιλέγεται εκείνη με τον υψηλότερο εσωτερικό συντελεστή απόδοσης

5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΟΥ Mοντέλα Βαθμολόγησης Scoring Models, ‘Ασκηση Τα αριθμητικά μοντέλα εξετάζουν μόνο τα οικονομικά μεγέθη ενός έργου. Για την διεύρυνση των κριτηρίων επιλογής Μοντέλο Συντελεστών Επιλογής Πίνακας Βαθμολόγησης με τους παράγοντες με τους οποίους θέλουμε να αξιολογήσουμε ένα έργο

6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΟΥ Ανάλυση νεκρού σημείου Εταιρεία κατασκευάζει προϊόν το οποίο πωλεί 15 δολάρια το τεμάχιο. Το μεταβλητό κόστος ανά τεμάχιο είναι 5 δολάρια, ποσό που καλύπτει μισθούς και πρώτες ύλες, ενώ τα υπόλοιπα 10 δολάρια συνεισφέρουν στην κάλυψη των αποσβέσεων του πάγιου κόστους

7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΟΥ Ανάλυση νεκρού σημείου Το νεκρό σημείο είναι 7.500 μονάδες διότι στην περίπτωση αυτή τα έσοδα πωλήσεων αντισταθμίζουν ακριβώς το συνολικό κόστος που αποτελείται από το μεταβλητό + το πάγιο ετήσιο. Το νεκρό σημείο είναι 7.500 μονάδες διότι στην περίπτωση αυτή τα έσοδα πωλήσεων αντισταθμίζουν ακριβώς το συνολικό κόστος που αποτελείται από το μεταβλητό + το πάγιο ετήσιο. Νεκρό σημείο = Πάγιο κόστος = 75.000 δολάρια / 10 δολάρια= 7.500 μονάδες Συνεισφορά μονάδας Το συνολικό ετήσιο πάγιο κόστος είναι 75.000 δολάρια

8 Διαδικασί ες Εκτίμησης έργου

9 Eκτίμηση έργου

10 Διάγραμμα Ροής Μελέτης Σκοπιμότητας

11 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Η διαδικασία εκτίμησης έργου επικεντρώνεται στην οικονομική πλευρά του, αν και τα στοιχεία κόστους καθορίζονται με ακρίβεια όταν εκτιμηθούν ποσοτικά : Aντικείμενο εργασιών, χρόνος, πόροι, πρώτες ύλες, εξοπλισμός. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του έργου

12 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Κοστολόγηση Για να είναι πλήρης πρέπει να είναι γνωστά 1.Τα σχέδια και οι υπολογισμοί 2.Το αντικείμενο εργασιών 3.Η αναλυτική κατάσταση υλικών 4.Λεπτομερής Προγραμματισμός 5.Τιμές προμηθευτών (υπεργολάβων) 6.Απαιτούμενες εργατοώρες/ωράριο εργασίας

13 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Στοιχεία Κόστους του Έργου Άμεσο Κόστος Έμμεσο κόστος ή γενικά έξοδα, Κόστος που εξαρτάται από τον χρόνο Κόστος Εργασίας Κόστος πρώτων υλών και εξοπλισμού Κόστος Μεταφορών Προκαταρκτικά και γενικά έξοδα Κόστος λειτουργίας Γραφείου έργου Κόστος της ομάδας διοίκησης έργου

14 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Στοιχεία Κόστους του Έργου Άμεσο Κόστος, απορρέει άμεσα και χρεώνεται στην εξεταζόμενη δραστηριότητα (γραφείο έργου, εργασία, υλικά, εξοπλισμός, υπεργολάβοι) Έμμεσο κόστος ή γενικά έξοδα, αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης Κόστος που εξαρτάται από τον χρόνο: δαπάνες για ενοίκια, τρέχοντα έξοδα, υπερωρίες. Συμβάσεις κατ’αποκοπή, σταθερής τιμής δεν επηρεάζονται από τον χρόνο.

15 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Στοιχεία Κόστους του Έργου Κόστος Εργασίας, Υπολογισμός Ωρομισθίου Μισθοδοσία + Δαπάνες Συναφείς με εργασία+ Συμβολή στα γενικά έξοδα (30%) + Συμβολή στο εταιρικό κέρδος (25%) Ωρομίσθιο = Ολική μηνιαία / (21-5) *8, Βurke, σελ. 127 = Ολική ετήσια/230*8=1840, Ανθρωπομήνας: Eπιδοτούμενα Ερευνητικά: Oλική Ετήσια/10.5

16 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Στοιχεία Κόστους του Έργου Κόστος Εργασίας, Pinto, 2007 Ωρομίσθιο Χ Απαιτούμενες ώρες Χ Συντελεστή Γενικών Εξόδων, (1.65) Χ Προσωπικό χρόνο (1.12)

17 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Μεθοδολογία Εκτίμησης  Κατά εργασίες, προσδιορίζονται όλες οι εργασίες και σχετικό κόστος WBS  Ποσοστιαίοι Συντελεστές, π.χ αναλώσιμα, 10% της αξίας πρώτων υλών, απαιτούνται διαθέσιμα στοιχεία από παρεμφερή έργα  Πληθωρισμός, Cost Price Index,διαφορετική για τα διάφορα στοιχεία του έργου

18 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Μεθοδολογία Εκτίμησης, συν.  Οικονομία Κλίμακος, Ε=Κ χ(q1/q2) p  Τιμές Μονάδος  Ημερήσιο απολογιστικό κόστος

19 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Σχηματοποίηση Εκτίμησης WBSΠεριγραφήΠρ/λογισμός 1.1 1.2 Αμοιβή Διοίκησης Εργου, Π&Γ 5% Αξίας του έργου Υποσύνολο Κέρδος Σύνολο

20 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Σχηματοποίηση Εκτίμησης WBSΕργασίαΠρώτες ύλεςΜηχανήματαΣύνολο 1.1 1.2 Αμοιβή Διοίκησης Εργου, Π&Γ Υποσύνολο Κέρδος Σύνολο

21 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Σχηματοποίηση Εκτίμησης WBSΠεριγραφήΠρ/λογισμός Απρόβλεπτα Σύνολο 1.1 1.2 Αμοιβή Διοίκησης Εργου, Π&Γ Υποσύνολο Κέρδος Σύνολο

22 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Μεθοδολογία Εκτίμησης  Κατά εργασίες, προσδιορίζονται όλες οι εργασίες και σχετικό κόστος WBS Παράδειγμα: Στεγανοποίηση Χώρων Απόθεσης Τελμάτων

23 Στεγάνωση Λίμνης Τελμάτων No. 1 - Σχεδιασμός-

24 Στεγάνωση Λίμνης Τελμάτων No. 1 - Υποκείμενο Στρώμα Αποστράγγισης/ Συμπύκνωση αργίλου στο ΝΔ ανάχωμα

25 Στεγάνωση Λίμνης Τελμάτων No. 1 - Εργασίες τοποθέτησης γεωμεμβράνης-

26 - Εργασίες στεγάνωσης και κατασκευής στρώματος αποστράγγισης

27 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Σχηματοποίηση Εκτίμησης WBSΠεριγραφήΠρ/λογισμός 1.1 1.2 Αμοιβή Διοίκησης Εργου, Π&Γ Υποσύνολο Κέρδος Σύνολο

28 Διαδικασίες Εκτίμησης έργου Σχηματοποίηση Εκτίμησης WBSΕργασίαΠρώτες ύλεςΜηχανήματαΣύνολο 1.1 1.2 Αμοιβή Διοίκησης Εργου, Π&Γ Υποσύνολο Κέρδος Σύνολο


Κατέβασμα ppt "1 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 19/11/2014 9ο Εξάμηνο, 2014-2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google