Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Analysts’ Presentation 30 Mαρτίου 2007 Στρατηγική Συνεργασία με ENDESA & Εταιρικός Μετασχηματισμός Ομίλου – Τριπλή Συγχώνευση Παρουσίαση από: Κ. Ευάγγελο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Analysts’ Presentation 30 Mαρτίου 2007 Στρατηγική Συνεργασία με ENDESA & Εταιρικός Μετασχηματισμός Ομίλου – Τριπλή Συγχώνευση Παρουσίαση από: Κ. Ευάγγελο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Analysts’ Presentation 30 Mαρτίου 2007 Στρατηγική Συνεργασία με ENDESA & Εταιρικός Μετασχηματισμός Ομίλου – Τριπλή Συγχώνευση Παρουσίαση από: Κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο - CEO

2 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 2 Περιεχόμενα Στρατηγική Συνεργασία με την ENDESA Εταιρικός Μετασχηματισμός – Τριπλή Συγχώνευση Περιγραφή της συναλλαγής Το σκεπτικό της συναλλαγής Λεπτομέρειες της Στρατηγικής Συμμαχίας Βασικοί όροι της συμφωνίας Στρατηγική – Βασικοί στόχοι Τρέχουσα δομή του Ομίλου Μυτιληναίου Η τριπλή συγχώνευση και οι αποσχίσεις Η αριθμητική της τριπλής συγχώνευσης Ερωτήσεις

3 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 3 Περιγραφή της Συναλλαγής Η Μυτιληναίος θα εισφέρει σταδιακά στην EnerCo τα παρακάτω ενεργειακά στοιχεία: -334 MW CHP Συνδυασμένη μονάδα παραγωγής θερμικής ενεργείας στην περιοχή της Βοιωτίας (έναρξη λειτουργίας Ιούνιος 2007) -430 MW CCGT Εμπορική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Βοιωτίας (Εκτιμώμενη έναρξη λειτουργίας Ιούνιος 2009) - Άδεια παραγωγής για θερμικό σταθμό εγκαταστημένης ισχύς 400 MW στην περιοχή του Βόλου -Χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ σε λειτουργία και σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (1.000MW) - Άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας για 310MW -Πλατφόρμα εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα -Αίτηση για άδεια παραγωγής 600 MW ανθρακικής μονάδας στη Βοιωτία H Endesa θα συμμετάσχει μέσω διαδοχικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στην EnerCo καταλήγοντας στην εξής Τελική Μετοχική Σύνθεση: Endesa: 50,01% Μυτιληναίος: 49,99% Η EnerCo, στοχεύει να αναδειχθεί στην μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρία παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Η υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού της προγράμματος εξασφαλίζει τη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου μίγματος μεταξύ θερμικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Δημιουργείται μία νέα ενεργειακή εταιρία “EnerCo” η οποία προσδοκά να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Ελληνική αγορά ενέργειας στοχεύοντας παράλληλα στην επιλεκτική ανάπτυξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

4 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 4 Πάγια περιουσιακά στοιχεία της Μυτιληναίος αξίας Euro 600 εκ. Η Endesa θα συμμετάσχει στην ENERCO μέσω σταδιακών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων 12 μηνών Περιγραφή της στρατηγικής συνεργασίας – δημιουργία μίας εταιρία αξίας €1.2 δις Endesa Μετρητά ύψους Euro 600 εκ Μυτιληναίος Πάγια αξίας Euro 600 εκ ENERCO Με την οριστικοποίηση της Συναλλαγής το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της ENERCO θα ανέρχεται σε Euro 1.2 δις, τα οποία σε συνδυασμό με το leverage capacity εξασφαλίζουν άνετα τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού

5 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 5 Σκεπτικό της συναλλαγής Μία στρατηγική συνεργασία που ακολουθεί τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας…. Επιτάχυνση εφαρμογής Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεγέθυνση της εταιρίας και δημιουργία αξίας για τους μετόχους Ένα σημαντικό βήμα στην γεωγραφική επέκταση των ενεργειακών δραστηριοτήτων της Endesa και επιβεβαίωση της ηγετικής θέσης της Μυτιληναίος στην ελληνική αγορά ενέργειας … προσδίδοντας συγκεκριμένες συνέργιες στο τελικό αποτέλεσμα

6 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 6 Partnering considerations Ρόλοι των συνεταίρων Εφαρμογή Εταιρική διακυβέρνηση και έλεγχος Χρηματική δέσμευση Υπάρχουσες συνέργιες Προοπτικές Από τους σημαντικότερους παίκτες στην ευρωπαϊκή αγορά ενεργείας με διεθνή εμπειρία Operational Best Practices Σημαντικές χρηματοοικονομικές δυνατότητες Δυνατότητα απορρόφησης παραγόμενης ενέργειας Δυνατότητα επιτάχυνσης ρυθμού υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού Λοιπές δυνατότητες συνεργασίας (πχ. Βαλκάνια) Στρατηγική θέση στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Πρόσβαση στην ημερησία αγορά Σημαντική ποιότητα παγίων Υπάρχουσα πλατφόρμα εμπορίας ηλ. ενέργειας Τεχνική εμπειρία σχετικά με την κατασκευή, συντήρηση και αναβάθμιση σταθμών παραγωγής Δυνατότητα εμπορίας πιστοποιητικών ρύπων

7 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 7 Επισκόπηση των βασικών όρων της συμφωνίας – Λειτουργικές αρχές και στόχοι Ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής μέσω φυσικού αερίου, λιγνίτη και άνθρακα Λειτουργία σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συμμετοχή στην ημερησία αγορά, spot & futures markets, εμπορίας power availability certificates Επενδύσεις σε έργα υποδομής διασύνδεσης του δικτύου Ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ΑΠΕ (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά και ) Ανάπτυξη πλατφόρμας εμπορίας ηλεκτρικής ενεργείας στην Ελλάδα για την προμήθεια της στους τελικούς καταναλωτές Από κοινού διερεύνηση της πιθανότητας δημιουργίας τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Βόρεια Ελλάδα Συμμετοχή στο μετοχικό κεφαλαίο ή/και συνεργασία με τρίτα μέρη στην ανάπτυξη / υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων Η EnerCo θα επιδιώξει την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο εντός της επόμενης πενταετίας εξασφαλίζοντας: Αποκρυστάλλωση της αξίας για τους μετόχους Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων

8 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 8 Επισκόπηση των βασικών όρων της συμφωνίας Βουλγαρία FYROM Αλβανία Κύπρος Τουρκία Ν.Α. Ευρώπη – η «Περιοχή» Η στρατηγική συνεργασία θα επιτρέψει στην Μυτιληναίος να καθιερωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, καθώς αναμένεται η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων Η Endesa θα κεφαλαιοποιήσει την στρατηγική παρουσία καθώς και την επιχειρηματική ευελιξία της Μυτιληναίος

9 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 9 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο της EnerCo θα αποτελείται από 7 μέλη, 4 διορισμένα από την Endesa και 3 από την Μυτιληναίος Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικός) θα διοριστεί από την Μυτιληναίος Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) θα διοριστεί από την Endesa Διοικητική Επιτροπή (“ΔΕ”) Η ΔΕ θα αποτελείται από 9 μέλη Θα είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία της EnerCo και την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου Ο ρόλος της ΔΕ θα είναι επικουρικός στον CEO Η ΔΕ θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη τα οποία θα διορίζονται από την Endesa & την Μυτιληναίος αντιστοίχως: CEO (διορίζεται από την Endesa) Chief Control Officer (διορίζεται από την Endesa) CFO (διορίζεται από την Μυτιληναίος) Energy Management Officer (appointed by Endesa) Διευθυντής Παραγωγής (διορίζεται από την Endesa) Engineering Officer ((διορίζεται από την Endesa) Νομικός Σύμβουλος (διορίζεται από την Μυτιληναίος) Institutional Officer (διορίζεται από την Μυτιληναίος) Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού (διορίζεται από την Μυτιληναίος) Επισκόπηση των βασικών όρων της συμφωνίας - Διοίκηση

10 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 10 2007 - 2010 Μερίδιο αγοράς στην παραγωγή (MWh): 10%  Λειτουργία 334 MW CHP (2007) & 430 MW CCGT (2009)  Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής από φυσικό αέριο 750MW  Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής από ΑΠΕ 150MW Πλέον: Ανάπτυξη και εξαγορές (θερμικών και ΑΠΕ) στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη Μέχρι 2015 Μερίδιο αγοράς στην παραγωγή (MWh): c. 16%  Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής από φυσικό αέριο 1,500MW  Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής από ΑΠΕ 500MW  Ανθρακικός σταθμός εκτιμώμενης ισχύος 600MW  Λιγνιτικός σταθμός εκτιμώμενης ισχύος 330MW (σε συνεργασία με τρίτα μέρη) Μερίδιο αγοράς λιανικής c. 10% Επιλεκτική διερεύνηση ανάπτυξης και ευκαιριών εξαγορών στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη Στρατηγικοί στόχοι Η EnerCo θα αναδειχθεί σε κεντρικό ενεργειακό παίκτη στην ευρύτερη περιοχή

11 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 11 Συμπεράσματα Η δημιουργία μιας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ της Endesa και της Μυτιληναίος στηρίζεται στο άριστο υφιστάμενο και μελλοντικό χαρτοφυλάκιο ενεργειακών παγίων –Μια μεγάλη ευκαιρία για τους δυο ομίλους να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους –Η συνεργασία θα εξασφαλίσει:  Ενδυναμώση την θέση των δύο ομίλων στην Ελλάδα  Βελτιστοποίηση της υφιστάμενης πλατφόρμας εμπορίας ηλεκτρικής ενεργείας  Μείωση ρίσκου για γεωγραφική επέκταση  Μεταφορά τεχνογνωσίας (know-how)  Λειτουργικές συνεργίες  Μεγιστοποίηση πιθανοτήτων υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Μυτιληναίος να γίνει ο δεύτερος μετά τη ΔΕΗ πόλος παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας –Οι συνεργίες προερχόμενες από την εν λόγω στρατηγική συμμαχία είναι πολύ σημαντικές και προέρχονται από την αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία και εμπειρία της Endesa αλλά και της δυναμικής τοποθέτησης του Ομίλου Μυτιλινέου στην Ελλάδα Μια συμφωνία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τα δύο μέρη

12 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 12 Περιεχόμενα Στρατηγική Συνεργασία με την ENDESA Εταιρικός Μετασχηματισμός – Τριπλή Συγχώνευση Περιγραφή της συναλλαγής Το σκεπτικό της συναλλαγής Λεπτομέρειες της Στρατηγικής Συμμαχίας Βασικοί όροι της συμφωνίας Στρατηγική – Βασικοί στόχοι Τρέχουσα δομή του Ομίλου Μυτιληναίου Η τριπλή συγχώνευση και οι αποσχίσεις Η αριθμητική της τριπλής συγχώνευσης Ερωτήσεις

13 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 13 Η Δομή του Ομίλου Μυτιληναίος σήμερα DELTA PROJECT DELTA ENERGY IONIA ENERGY 49% MYTILINEOS AoG Delphi Distomon 100% 90% MYTILINEOS RES MHWP SPIDER Energy SOLAR NORTH AEGEAN 80% 100% 62%52% 100% METKA 53% MPGS 100% ELVO SOMETRA 43% 93%

14 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 14 … αυξημένη αποτελεσματικότητα και ισχυρά αποτελέσματα που θα δημιουργήσει σημαντική αξία τόσο στου παλαιούς αλλά και στους νέους μετόχους της Μυτιληναίος Εξορθολιγισμός των δραστηριοτήτων του Ομίλου… Τριπλή Συγχώνευση 1. Συγχώνευση με απορρόφηση του Αλουμινίου της Ελλάδος και τη Δέλτα Project από την Μυτιληναίος 2. Απόσχιση των κλάδων Ορυκτών & Μετάλλων και ενέργειας του Αλουμινίου της Ελλάδος 3. Πώληση της δραστηριότητας μεταλλικών κατασκευών και EPC στη ΜΕΤΚΑ Επισκόπηση μετασχηματισμού

15 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 15 Εταιρικός Μετασχηματισμός – Τριπλή συγχώνευση και αποσχίσεις Τριπλή Συγχώνευση Συγχώνευση με απορρόφηση του Αλουμινίου της Ελλάδος και τη Δέλτα Project από την Μυτιληναίος Απόσχιση κλάδων από το Αλουμίνιο της Ελλάδος Απόσχιση των κλάδων Ορυκτών & Μετάλλων και ενέργειας του Αλουμινίου της Ελλάδος Απόσχιση κλάδων από τη Δέλτα Project Η ΔΕΠΡΟ θα αποσχίσει το κλάδο μεταλλικών κατασκευών και EPC σε 100% θυγατρική της σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/1993 (υπό εκτέλεση) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η εν λόγω εταιρία θα πωληθεί στη ΜΕΤΚΑ Η ΔΕΠΡΟ θα πωλήσει στην ΔΕΛΤΑ Ανανεώσιμες τις συμμετοχές της στις ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή και Ιωνία Ενεργειακή. Το αντίτιμο έχει ορισθεί ως η αξία των ιδίων κεφαλαίων της κάθε εταιρίας DELTA PROJET DELTA ENERGY IONIA ENERGY 49% DELTA RES 100% MYTILINEOS AoG Alumina & Aluminium CoGen Delphi Distomon 100% 90% 62%47% - 52%

16 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 16 Η δομή του Ομίλου μετά τον μετασχηματισμό DELTA ENERGY IONIA ENERGY 49% DELTA RES (*) Εισφορά ενεργειακών παγίων στην ENERCO - ACTIONPLAN Φάση I: Μετά την ίδρυση της EnerCo και προ της ολοκλήρωσης της τριπλής συγχώνευσης η Μυτιληναίος Ανανεώσιμες και η MPGS θα συγχωνευθούν με απορρόφηση από την EnerCo Φάση II: Μετά την ολοκλήρωση της τριπλής συγχώνευσης και τη διαδικασία αποσχίσεων η μονάδα συμπαραγωγής και η ΔΕΛΤΑ Ανανεώσιμες θα συγχωνευθούν με απορρόφηση από την EnerCo. 100% Alumina & Aluminium CoGen (*) Delphi Distomon 100% 90% MYTILINEOS RES MHWP SPIDER Energy SOLAR NORTH AEGEAN 80% 100% MPGS 100% METKA 53% ELVO SOMETRA 43% 93% NEW MYTILINEOS

17 Παρουσίαση για τους Αναλυτές 17 Μαθηματικά τριπλής συγχώνευσης Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Μυτιληναίος, Αλουμίνιον της Ελλάδος και ΔΕΠΡΟ έχουν προτείνει την απορρόφηση από την Μυτιληναίος των εταιρειών Αλουμίνιον της Ελλάδος και ΔΕΠΡΟ με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής: 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Αλουμίνιον της Ελλάδος για κάθε 0.39540 κοινή ονομαστική μετοχή της Μυτιληναίος 1 κοινή ονομαστική μετοχή της ΔΕΠΡΟ για κάθε 0.18881 κοινή ονομαστική μετοχή της Μυτιληναίος Η εν λόγω σχέσεις ανταλλαγής είναι βασισμένες στις τιμές κλεισίματος της 27/03/2007 και εμπίπτει στο εύρος των σχετικών αποτιμήσεων – σχέσεων ανταλλαγής που καταδεικνύουν οι εσωτερικές αποτιμήσεις των εμπλεκομένων εταιριών


Κατέβασμα ppt "Analysts’ Presentation 30 Mαρτίου 2007 Στρατηγική Συνεργασία με ENDESA & Εταιρικός Μετασχηματισμός Ομίλου – Τριπλή Συγχώνευση Παρουσίαση από: Κ. Ευάγγελο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google