Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ Hamilton Stationery Shop. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΙ ΚΑΤΕΧΩ = ΤΙ ΟΦΕΙΛΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ Hamilton Stationery Shop. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΙ ΚΑΤΕΧΩ = ΤΙ ΟΦΕΙΛΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ Hamilton Stationery Shop

2 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΙ ΚΑΤΕΧΩ = ΤΙ ΟΦΕΙΛΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ = ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ

4 ΚΕΡΔΗ ΚΑΘΕ ΚΕΡΔΟΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

5 ΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ή : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ + ΚΕΡΔΟΣ Αλλά : ΚΕΡΔΟΣ = ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ Έτσι έχουμε : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ + +ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ Ή : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ + ΕΞΟΔΑ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ +ΘΕΣΗ + ΕΣΟΔΑ

6 6 ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Κ.Π = Α.Α + ΑΓ. – Τ.Α Μ.Κ = ΠΩΛΗΣΕΙΣ – Κ.Π Κ.Π = Κόστος Πωληθέντων Α.Α = Αρχικό Απόθεμα ΑΓ. = Αγορές Τ.Α = Τελικό Απόθεμα Μ.Κ = Μικτό Κέρδος

7 Ταμειακή ρευστότητα

8 ΟΙ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Λειτουργικές Δράσεις Επενδυτικές Δράσεις Χρηματοδοτικές Δράσεις

9 Λειτουργικές δράσεις : Αυτή η κατηγορία δράσεων παρουσιάζει τις ροές που σχετίζονται με την παραγωγή και τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών της επιχείρησης. Καθαρή ταμειακή θέση από λειτουργικές δράσεις Πωλήσεις μετρητοίς Απαιτήσεις (Πελάτες) Εισροή μετρητών από πελάτες Τόκοι Φόροι Προμηθευτές Λειτουργικά έξοδα Εκροή μετρητών

10 Επενδυτικές δράσεις : Αυτή η κατηγορία δράσεων παρουσιάζει τις ροές που σχετίζονται με την αγορά και πώληση παγίων Ενεργητικών της επιχείρησης. Πώληση Γης, Κτιρίων, Επίπλων κλπ Αγορά Επενδύσεων Καθαρή ταμειακή θέση από επενδυτικές δράσεις Αγορά Γης, Κτιρίων, Επίπλων κλπ Πώληση Επενδύσεων Εκροή μετρητών Εισροή μετρητών

11 Χρηματοδοτικές δράσεις : Αυτή η κατηγορία δράσεων παρουσιάζει τις ροές που σχετίζονται με την συμμετοχή στα Ιδια Κεφάλαια και τον δανεισμό και αποπληρωμή Ξένων Κεφαλαίων της επιχείρησης. Έκδοση μετοχών / Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Δάνεια Μερίσματα στους Μετόχους Αποπληρωμή Δανείων Εισροή μετρητών Εκροή μετρητών Καθαρή ταμειακή θέση από χρηματοδοτικές δράσεις

12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Η Μαρία άρχισε το κατάστημα την 1/1/2006 επενδύοντας 25.000€ μετρητά στην επιχείρησή της. Τους πρώτους 3 μήνες έκανε πωλήσεις μετρητοίς 26,000 €, αγόρασε εμπορεύματα μετρητοίς 26000 € (τα μισά πουλήθηκαν), πλήρωσε 5000 € για ενοίκιο,800 € για ΔΕΗ-ΟΤΕ- ΔΕΥΑΛ, 200 € για ασφάλεια και 3000 € για έπιπλα και σκεύη. Τώρα σκέφτεται να αγοράσει το κατάστημα (100.000€), αντί να πληρώνει ενοίκιο.. Μας ζητά να την βοηθήσουμε….. Ας δούμε τις οικονομικές της καταστάσεις…..

13 Καφέ Μαρία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/3/06 Πωλήσεις - Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος - Έξοδα : –Ενοίκιο –ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΛ –ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ $26,000 $13,000 $5,000 $800 $200 $6,000 $7,000

14 Καφέ Μαρία ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΗΣ 31/3/06 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ + ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΗΞΗΣ $25,000 $7,000 $32,000

15 Καφέ Μαρία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στις 31/3/06 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: –Μετρητά –Αποθέματα –έπιπλα και σκεύη ΠΑΘΗΤΙΚΟ: ΚΑΘ.ΘΕΣΗ: –στις 31/3/06 ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘ.ΘΕΣΗ $16,000 $13,000 $3,000 $32,000 $0 $32,000

16 Καφέ Μαρία ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31/3/06 Λειτουργικές δράσεις : –ΕΙΣΡΟΕΣ: Πωλήσεις $26,000 –ΕΚΡΟΕΣ: Αγορά εμπορευμάτων ($26,000) Πληρωμή λειτουργικών εξόδων ($6,000) ($32,000) –Καθαρές ροές από Λειτουργικές δράσεις ($6,000) Επενδυτικές δράσεις : –ΕΙΣΡΟΕΣ : –ΕΚΡΟΕΣ : Αγορά επίπλων και σκευών($,3000) –Καθαρές ροές από Επενδυτικές δράσεις ($3,000) Χρηματοδοτικές δράσεις : –ΕΙΣΡΟΕΣ : Ιδία Κεφάλαια $25,000 –ΕΚΡΟΕΣ : 0 –Καθαρές ροές από Χρηματοδ/ές δράσεις $25,000 Καθαρές αλλαγές μετρητών $16,000 Μετρητά την 1/1/2006 0 Ταμείο στις 31/3/06 $16,000

17 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η Μαρία έκανε κέρδη 7,000 σε 3 μήνες. Τα μετρητά μειώθηκαν από $25,000 σε $16,000 –Αρχικά κόστη σε έπιπλα και σκεύη. –Μεγάλες αγορές αποθεμάτων. Μόνον τα μισά πουλήθηκαν. –Αρνητικές λειτουργικές δράσεις. Ανησυχητικές αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές. Για να αγοράσει το κατάστημα, θα χρειασθεί να δανεισθεί, πράγμα που θα αυξήσει τον κίνδυνο της επιχείρησης της. Θέλει να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα. Μπορεί να βρεθεί σε δυσκολίες αν δεν μπορέσει να εξυπηρετήσει τους τόκους και τα χρεωλύσια. Αλλά είναι πολύ νωρίς για αποφάσεις. Ας λειτουργήσει για ένα χρόνο και μετά θα έχουμε πιο ξεκάθαρη άποψη, αφού θα διαθέτουμε και περισσότερες οικονομικές λεπτομέρειες


Κατέβασμα ppt "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ Hamilton Stationery Shop. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΙ ΚΑΤΕΧΩ = ΤΙ ΟΦΕΙΛΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google