Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Στην Ελλάδα η Μ.Φ.Υ. είναι ελλιπώς ανεπτυγμένη. Οι υπηρεσίες Μ.Φ.Υ στην χώρα μας παρέχονται από το σύστημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Στην Ελλάδα η Μ.Φ.Υ. είναι ελλιπώς ανεπτυγμένη. Οι υπηρεσίες Μ.Φ.Υ στην χώρα μας παρέχονται από το σύστημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Στην Ελλάδα η Μ.Φ.Υ. είναι ελλιπώς ανεπτυγμένη. Οι υπηρεσίες Μ.Φ.Υ στην χώρα μας παρέχονται από το σύστημα της Π.Φ.Υ. προβλέφθηκε να παρέχονται υπηρεσίες από τα Κέντρα Υγείας, τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων, και τα Αγροτικά Ιατρεία οι μονάδες αυτές αποσκοπούν στην παροχή Π.Φ.Υ. στο σπίτι, σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, σε μονάδα μετανοσοκομειακής φροντίδας και φυσικής αποκατάστασης, αποθεραπείας και σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.

2 Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Σημαντική κατεύθυνση στην δημόσια πολιτική για τον συντονισμό, τη συνεργασία και τη διασύνδεση των μονάδων Π.Φ.Υ. είναι ο νόμος Ν. 3235/2004 ο οποίος οργανώνει την Π.Φ.Υ. στην βάση ενός αποκεντρωμένου συστήματος λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ικανοποίησης των χρηστών σε τοπικό επίπεδο.

3 Δημόσια Χρηματοδότηση Φόροι Κοινωνική Ασφάλιση ΕΚΑΒ ΕΟΠΥΥ √ Νοσοκομεία √ Κέντρα Υγείας √ Στρατιωτικά Νοσοκομεία √ Εισιτήριο 5€ √ Απογευματινά ιατρεία έως 100 √ Διάφορες πληρωμές Μονάδες υγείας ΕΟΠΥΥ Συμβάσεις με γιατρούς Ιδιωτικές πληρωμές Εισφορές σε δήμους Κέντρα Υγείας Δήμων.

4 Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Ωστόσο στην πράξη το δίκτυο αυτό των υπηρεσιών δεν λειτούργησε ήταν αναποτελεσματικό, δεν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό πολλές φορές ο ασθενής καλείται να επαναλάβει εξετάσεις και διαδικασίες αυξάνοντας το κόστος της περίθαλψης (τεχνητή αύξηση των υπηρεσιών υγείας – το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης των υπηρεσιών.) (*Προκλητή ζήτηση Στην αγορά της φροντίδας υγείας, η επιρροή των γιατρών και των άλλων επαγγελματιών υγείας στο επίπεδο της κατανάλωσης του χρήστη των υπηρεσιών φροντίδας υγείας είναι θεμιτή από την άποψη της ασύμμετρης πληροφόρησης και της σχέσης αντιπροσώπευσης.

5 Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Όμως, αν το επίπεδο της κατανάλωσης που προκαλείται από τους γιατρούς είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα είχαν επιλέξει οι ίδιοι οι ασθενείς αν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες, τότε δημιουργείται το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης των υπηρεσιών.) Η μεγάλη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα (ιδιωτικά ιατρεία ιατρικός πλουραλισμός) στην παροχή εξωνοσοκομειακής και πρωτοβάθμιας περίθαλψης εκθέτουν τις δημόσιες δαπάνες Π.Φ.Υ. σε φαινόμενα πλασματικής ζήτησης.

6 OECD HEALTH DATA 2007

7 Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Τα εξωτερικά ιατρεία αδυνατούν να προσφέρουν συστηματική παρακολούθηση των ασθενών εκφυλίζονται ουσιαστικά σε προθάλαμο εισαγωγής των ασθενών στην Δευτεροβάθμια φροντίδα (νοσοκομεία) οπού πλέον ο ασθενής με παρα-πληρωμές (άτυπες πληρωμές) θα δεχθεί τις υπηρεσίες υγείας. Φυσικά έχουν γίνει και θετικά βήματα στην παροχή των υπηρεσιών όπως είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο νόμος Ν. 3918/2011 ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος του ασθενή, η ηλεκτρονική κάρτα υγείας του πολίτη, η προσπάθεια συντονισμού και ελέγχου των υπηρεσιών από τα διευθυντικά στελέχη.

8 OECD 2007

9 Ασφαλιστικά Ταμεία: Με την ψήφιση του Νόμου ν.3918/2011 προβλέπεται η σύσταση ενός ενιαίου φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) στον οποίο εντάσσονται οι Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου επιχειρείται η μείωση των νοσοκομειακών δαπανών, ανάπτυξη συστήματος παραπομπών, με στόχο την αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων.

10 Η νέα αυτή προσέγγιση ακολουθεί τις αρχές εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Υγειονομικού Μοντέλου. Βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Υγειονομικού Μοντέλου: √ Διασφάλιση της προσπέλασης στις υπηρεσίες υγείας από όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. √ Ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. √ Οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

11 Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Το 2010 έχουμε νέο θεσμικό πλαίσιο με τον νόμο 3852/2010 για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης. Οι Δήμοι μπορούν να αναπτύξουν δράσεις αυτοφροντίδας, βοήθειας στο σπίτι, κατ΄ οίκον νοσηλείας, λειτουργική διασύνδεση με τα νοσοκομεία.

12 Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Αντιμετωπίζουν κατηγορίες ασθενών όπως είναι «καρκινοπαθείς, aids, νόσοι του ανοσοποιητικού συστήματος, χρόνιες ασθένειες, προβλήματα γηριατρικής, ασθενείς της ψυχικής υγείας». Το όφελος των υπηρεσιών, επιτάχυνσή της ανάρρωσης του ασθενή, η μείωση των επιπλοκών και της συμπτωματολογίας με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η προσφυγή στα νοσοκομεία επιτυγχάνεται μείωση των δαπανών υγείας.

13 Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Οι Δήμοι συστήνουν και λειτουργούν νομικά πρόσωπα όπως Παιδικούς Σταθμούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφοκομεία, Ορφανοτροφεία, Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης και Ημερήσιας Φροντίδας, Δημοτικά Ιατρεία ιδίως για τους Ανασφάλιστους. Κέντρα Αγωγής Υγείας, Κέντρα Αγωγής και Υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Πρόληψης κατά Εξαρτημένων Ουσιών, Κέντρα Στήριξης των Θυμάτων Ενδοοικογενειακής Βίας. Για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία τους απαραίτητη είναι η λειτουργική διασύνδεσή τους με το ΕΣΥ.

14 Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Υποδομές Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών ή παιδιών, Κέντρα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Δημοτικό Ασθενοφόρο, Δημοτική Τράπεζα Αίματος. Τα Κέντρα αυτά παρέχουν ενημέρωση, αγωγή υγείας και πρόληψη στους πολίτες.

15 Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Νόμος Ν.2071/1992 θεσπίζει γενικά την κατ’ οίκον νοσηλεία παρέχεται από τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα ιδιωτικά νοσοκομεία τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων, Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχαργώ, Μονάδα ανακούφισης πόνου του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών, Σύλλογος Παροχής Βοήθειας και κατ΄ οίκον νοσηλείας ¨Η Παμμακάριστος¨ λειτουργούν υπό την αιγίδα και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας.

16 Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Ουσιαστικά η κατ’ οίκον νοσηλεία υπό λειτουργεί και προσφέρεται ως ελάχιστη φροντίδα ανακούφισης κυρίως σε ασθενείς τελικού σταδίου με νεοπλασίες. Λειτουργούν δύο μονάδες κατ’ οίκον νοσηλείας στο νομό Αττικής από τα νοσοκομεία Αγίων Αναργύρων και Μεταξά.

17 Βοήθεια στο σπίτι πληθυσμός στόχος οικογένειες με παιδιά, ΚΑΠΗ, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με κινητικές δυσκολίες, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρία, άστεγους και οικονομικά αδύνατους στόχος η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Υπηρεσίες συμβουλευτική υποστήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, φυσιοθεραπείες βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες των ΑμεΑ (φαγητό, υγιεινή καθαριότητα).

18 Τι κάνουν; Γίνεται καταγραφή των ζωτικών σημείων του ασθενή (αρτηριακή πίεση, σφίξεις, θερμοκρασία, αναπνοές, οξυμετρία, μέτρηση σακχάρου.) Χορηγεί ενδοφλέβια φαρμακευτική αγωγή, γίνεται αιμοληψία, συλλογή ούρων, αλλαγή και περιποίηση τραύματος ή εγκαύματος. Επίσης γίνονται καθετηριασμοί, και πλύσεις της ουροδόχου κύστης, χορήγηση οξυγόνου, και εισπνεόμενων φαρμάκων περιποίηση στομίων και εκπαίδευση.

19 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Το ΥΓΕΙΑ είναι ένα από τα ιδιωτικά νοσοκομεία το οποίο διαθέτει τμήμα κατ’ οίκον νοσηλείας σύμφωνα με τα Διεθνή Ευρωπαϊκά Πρότυπα και προδιαγραφές. Κάθε ασθενής έχει τον δικό του φάκελο για συνεχή και ολοκληρωμένη ενημέρωση Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ελέγχεται συνεχώς ο εξοπλισμός για την κάλυψη των αναγκών είναι τελευταίας τεχνολογίας. Αντίστοιχες υπηρεσίες Μ.Φ.Υ. παρέχονται από το νοσοκομείο ¨Μητέρα¨


Κατέβασμα ppt "Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας στην Ελλάδα Στην Ελλάδα η Μ.Φ.Υ. είναι ελλιπώς ανεπτυγμένη. Οι υπηρεσίες Μ.Φ.Υ στην χώρα μας παρέχονται από το σύστημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google