Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελένη Λοΐζου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΚΙΔΑ - Μάρτιος 2016 Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Το συνεχές της μαθησιακής πορείας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελένη Λοΐζου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΚΙΔΑ - Μάρτιος 2016 Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Το συνεχές της μαθησιακής πορείας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελένη Λοΐζου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΚΙΔΑ - Μάρτιος 2016 Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Το συνεχές της μαθησιακής πορείας

2 Σκοποί παρουσίασης Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου Να αναστοχαστούμε ως προς το σκοπό της προσχολικής αγωγής γιατί το ΑΠ της προσχολικής διαφέρει το επιστημολογικό πλαίσιο του ΑΠ της προσχολικής αγωγής Με έμφαση στα νέα στοιχεία

3 Οι βασικές παιδαγωγικές μου αρχές Βρέφη - Νήπια - Παιδιά κ Μαθητές - ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ Μέχρι το δημοτικό έχουν αναπτύξει διαδικασίες μάθησης, δεξιότητες κ έχουν μάθει έννοιες, πληροφορίες Το κάθε παιδί έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον Beings ο r Becomings (Uprichard, 2008;Mayall, 2002) Το κάθε παιδί είναι ικανό - με δυνατότητες μάθησης (Fisher, 2008) Δίνουμε χώρο κ χρόνο στο κάθε παιδί Επαγγελματίες νηπιαγωγούς – τεκμηριώνουν επιστημονικά Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

4 Ας σκεφτούμε … Όροι : Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, επίδοση, αξιολόγηση, ετοιμότητα, κριτήρια, δείκτες Πολλαπλές προοπτικές Ποιος ο σκοπός μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ; Ποιότητα στη διδασκαλία, μάθηση, εκπαίδευση ; Ποιος ο σκοπός της προσχολικής αγωγής ; Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

5 Ο σκοπός της προσχολικής αγωγής - ηλικίες 3-6 χρόνων Ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων Το πλαίσιο του εκπαιδευτικού οικοδομήματος Εμπλουτισμός εμπειριών ( με έμφαση στη μάθηση κ την ανάπτυξη ) αλληλεπίδραση - δεξιότητες – γνώσεις - Ευκαιρίες - Προκλήσεις - για λύση προβλημάτων, συμμετοχή και φωνή Πολίτης - κοινωνία - ευθύνη Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

6 Όροι Αναλυτικών Προγραμμάτων Early learning expectations, Emerging indicators, Learning Experiences, Learning standards, Learning Guidelines Μαθησιακές Προσδοκίες Αναδυόμενες ενδείξεις Μαθησιακές εμπειρίες Μαθησιακά επίπεδα Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

7 Β ’ Φάση ΕΜ : Δείκτες επάρκειας και επιτυχίας Δείκτες Επιτυχίας - Τι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής σε κάθε τάξη - αξιολογητέο Δείκτες επάρκειας – όλα όσα πρέπει να διδάξουμε – διδακτέο Η ασυμφωνία Η ιδέα του διδακτέου κ αξιολογητέου δεν συνάδει με το ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό κ ξεχωριστό έχει ατομικούς μηχανισμούς μάθησης η μάθηση ξεκινά πάντα από το τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά υπάρχουν πολλές τάξεις μεικτών ηλικιών Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

8 Ακατάλληλοι οδοί Η συγκεκριμένη επιστημολογική προσέγγιση μπορεί να προκαλέσει πίεση στα παιδιά κ στις εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα την εφαρμογή ακατάλληλων διδακτικών μεθόδων κ τον περιορισμό των ποιοτικών εμπειριών που προσφέρονται στα παιδιά για χάρη των αξιολογητέων - αποτελεσμάτων - κ όχι την ουσιαστική ανάπτυξη και μάθηση (Noddings, 2012) Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

9 Επικίνδυνοι και ακατάλληλοι οδοί Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Επικίνδυνοι και ακατάλληλοι οδοί Δικαιοσύνη και Ισότητα - Πόσο Ισχύουν ; Μπορούν μόνα τους τα σχολεία να τις προσφέρουν ; Αξιολόγηση ( Πώς ;) των παιδιών για να γίνει η προδημοτική ο προθάλαμος του δημοτικού ; αποφασίσουμε αν είναι έτοιμα για το δημοτικό ; συγκρίνουμε κ να κατατάξουμε τα παιδιά ; αξιολογήσουμε τη δουλειά των εκπαιδευτικών και των σχολικών ομάδων ; Ανάλογα να προσφέρουμε οικονομική ενίσχυση Να κλείσουμε σχολεία Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

11 Παρόλα αυτά … Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου Οι νηπιαγωγοί πρέπει να έχουν ένα πλάνο, αναλυτικό πρόγραμμα, για το που αναμένεται να φτάσουν τα παιδιά αναπτυξιακά κ τι να μάθουν κατά τη διάρκεια της προσχολικής περιόδου αλλά όχι μέσα σε τέτοια στενά πλαίσια Αντί δείκτες – Επίπεδα Εμπειριών –- Ποιες είναι οι πιο σημαντικές εμπειρίες που θα επιφέρουν τις βραχυπρόθεσμες κ μακροπρόθεσμες επιδράσεις ( όχι αποτελέσματα ) (Katz, 2010)

12 Κατευθύνσεις Αναλυτικών Προγραμμάτων Η επαγγελματική ταυτότητα κ το status των εκπαιδευτικών συσχετίζεται με ένα ΑΠ με έμφαση στα Γνωστικά αντικείμενα ( ΓΑ ) (Alvesta & Duncan, 2006, Arthur & Woodraw, 2011)- Δασκαλοκεντρικούς τρόπους διδασκαλίας ΑΠ – ελευθερία στον εκπαιδευτικό να επιλέξει το περιεχόμενο μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη έμφαση στο περιεχόμενο Το δικό μας ΑΠ - συνδυάζει Ανάπτυξη - Μάθηση κ ΓΑ τα ΓΑ ενισχύουν την ολόπλευρη ανάπτυξη Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

13 Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (2015) (3-6 χρόνων ) Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

14 Περιεχόμενα ΑΠ - Μέρος Α ’ Βασικές παιδαγωγικές αρχές Το παιδί : άνθρωπος με παρελθόν, παρόν και μέλλον Μορφές οργάνωσης της μάθησης Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ρόλος της νηπιαγωγού – παιδαγωγού Ενδεικτικός τρόπος Προγραμματισμού – Ιστογράμματα Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

15 Αυτόνομη αξία - δομείται κοινωνικο - πολιτιστικά - διαπραγμάτευση κοινωνικών σχέσεων εντός πλαισίων όπως του χρόνου, του τόπου, της κουλτούρας, του φύλου Κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό - ατομικούς μηχανισμούς μάθησης - φωνή - συμμετοχή Μάθηση μέσα από διερεύνηση, παιχνίδι κ συζήτηση - Συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία δόμησης των εμπειριών κ της ζωής τους H μάθηση θα πρέπει να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού Διαδικασία μάθησης θα πρέπει να ξεκινά από τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά O ι σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και παιδιών αποτελούν ορόσημο Παιχνίδι - διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης, πλαίσιο και τρόπο οργάνωσης της μάθησης αλλά και δικαίωμα των παιδιών Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου Περιεχόμενα ΑΠ : Παιδαγωγικές Αρχές

16 Το θεωρητικό – επιστημολογικό πλαίσιο των παιδαγωγικών αρχών του αναλυτικού Υπάρχει μια αλληλεπίδραση όρων, θεωριών, αξιών Μάθηση και ανάπτυξη είναι συνδεδεμένοι όροι στην προσχολική - δύσκολα ξεχωρίζουν Μάθηση και ανάπτυξη - αντλώντας πληροφορίες μέσα από θεωρίες μάθησης κ ανάπτυξης Αναμενόμενες ηλικίες, συμπεριφορές, δεξιότητες Ολόπλευρη ανάπτυξη, ατομικούς μηχανισμούς μάθησης (Siegler,2002, Robson,2006) Κοινωνικο - πολιτισμικό πλαίσιο - μάθησης κ ανάπτυξης Σχέσεις, η διαπραγμάτευση τους, δικαιώματα, συμμετοχή, φωνή (Rinaldi 1999a, 2006, Franklin, 1999, Davies, 2014, Shier, 2001) Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

17 Περιεχόμενα ΑΠ : Επίκαιρα και διαχρονικά ζητήματα Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολιτισμικός, γλωσσικός και θρησκευτικός πλουραλισμός Οικογένεια και νηπιαγωγείο Τεχνολογία Διαφοροποίηση Ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό Αξιολόγηση - τεκμηρίωση Περιβαλλοντική εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη Συνδυασμένη εκμάθηση γλώσσας και περιεχομένου - Content and Language Integrated Learning (CLIL)

18 Η θεωρητική βάση των συγκεκριμένων ζητημάτων Πλουραλισμός, Διαφοροποίηση, Τεκμηρίωση, Μετάβαση Το κάθε παιδί είναι μοναδικό - δικούς του ρυθμούς Δεν υπάρχει μια αλήθεια - μια απάντηση - ένας μοναδικός τρόπος προσέγγισης Λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικο - πολιτισμικό πλαίσιο αναστοχαζόμαστε, αναθεωρούμε, διαφοροποιούμε, αποδεχόμαστε (Dahlberg & Moss, 2002, McNaughton, 2006) Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

19 Παρουσίαση δομής Αναλυτικού Προγράμματος Τομείς ανάπτυξης & Γνωστικά αντικείμενα Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

20 Δομή Αναλυτικού Προγράμματος ΑΞΟΝΕΣΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

21 Δομή Αναλυτικού προγράμματος ΑΞΟΝΕΣ πλαίσιο δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων, εμπειριών κ στάσεων ( ΔΙΓΕΣ ) που αφορούν συγκεκριμένο τομέα ανάπτυξης κ γνωστικό αντικείμενο ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ αποτελούν τις ΔΙΓΕΣ που αναμένεται να καλλιεργήσουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της προσχολικής περιόδου. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ συγκροτεί το εύρος των εξελικτικών εμπειριών που αναμένεται να βιώσουν τα παιδιά για να αναπτύξουν τις προσδοκώμενες ΔΙΓΕΣ - λαμβάνει υπόψη κ την ηλικιακή εξέλιξη 3-4-5 χρ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ αναφέρονται στους ενδεικτικούς τρόπους υποστήριξης κ διασύνδεσης της ανάπτυξης κ οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας με ενδεικτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τους άξονες κ ικανοποιούν τις επιδιώξεις. Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

22 Τομείς ανάπτυξης ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

23 Τι διαφορετικό υπάρχει στους όρους που αφορούν την ανάπτυξη Χρησιμοποιείται ο όρος Ενδυνάμωση Δείχνει τη φιλοσοφία του ΑΠ εικόνα παιδιού - ως ικανό, δυναμικό, αποφασιστικό, αισιόδοξο (Malaguzzi, 1993) το εν - δυνάμει του παιδιού δικαιώματα, συμμετοχή κ φωνή Αλλαγή στην Νοητική Ενδυνάμωση – Νέο άξονα : Προσποίηση συνάδει με την έμφαση στο παιχνίδι Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

24 Διαφορετικές προοπτικές του παιχνιδιού Κάθε είδος παιχνιδιού είναι καλό Αποτελεί φυσικό ένστικτο Μαθαίνουν κ αναπτύσσονται Το παιχνίδι των παιδιών χρειάζεται στήριξη Για να φτάσει σ ’ ένα αποτελεσματικό επίπεδο - ΖΕΑ - Κάποια είδη παιχνιδιού προωθούνται περισσότερο γιατί ενισχύουν πιο εύκολα τη μάθηση κ ανάπτυξη Διδασκαλία ΓΑ μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες (Trawick-Smith, 2012) Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

25 Νοητική ενδυνάμωση ΑΞΟΝΕΣΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Προσποίηση Να μιμείται πράξεις και να χρησιμοποιεί πραγματικά υλικά / αντικείμενα για να δώσει νόημα στο παιχνίδι του Να σχεδιάζει νοητικά και να οργανώνει λεκτικά το παιχνίδι του Ανάκληση και μίμηση γνωστών ρόλων και σεναρίων με λογική συνοχή Χρήση υλικών / αντικειμένων για στήριξη του παιχνιδιού του Δημιουργία νέων σεναρίων στηριζόμενο σε προϋπάρχουσες εμπειρίες Συνέχιση παιχνιδιού και σεναρίων, προηγούμενων ημερών και σύνδεση με νέες εμπειρίες Στο κουκλόσπιτο τα παιδιά παίζουν σενάριο οικογένειας με ρόλους όπως μητέρας, πατέρα, μωρού κτλ και προσποιούνται ότι ξυπνάνε, πηγαίνουν στη δουλειά και επιστρέφουν στο σπίτι για φαγητό κάνοντας χρήση αντικειμένων όπως μπιμπερών κτλ. Τα παιδιά συνεχίζουν το σενάριο του mall που έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα προσθέτοντας νέους ρόλους μετά από επίσκεψη σε πολυκατάστημα που έχει προηγηθεί. Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

26 Προσωπική κ κοινωνική συνειδητοποίηση Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΞΟΝΕΣΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταυτότητες Να αναγνωρίζει τις πολλαπλές του ταυτότητες Να αντιλαμβάνεται τις πως αυτές προκύπτουν μέσα από τις σχέσεις ( π. χ. κορίτσι, αδελφή, φίλη, από τη Λευκωσία, από την Κύπρο κτλ ) Αναγνώριση των ατόμων της οικογένειας του και άλλων γνωστών ατόμων Δήλωση των ονομάτων της οικογενείας του και την σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Συζήτηση και επεξήγηση των σχέσεων και ταυτοτήτων του κάθε μέλους της οικογένειας και του εαυτού του Ανάγνωση παραμυθιών με καινούρια αδελφάκια, παππού ή γιαγιά και υπόδηση ρόλων οικογένειας Δημιουργία χώρου ή άλμπουμ με οικογενειακές φωτογραφίες Δημιουργία ατομικού γενεαλογικού δέντρου, μέσω φωτογραφιών, του κάθε παιδιού, συζήτηση και ανάλυση αυτού.

27 Γνωστικά Αντικείμενα Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου Μουσική Αγωγή Εικαστικές Τέχνες Φυσική Αγωγή Κοινωνικές Σπουδές Γλωσσική Αγωγή Μαθηματικά Φυσικές Επιστήμες

28 Γλωσσική Αγωγή ΑΞΟΝΕΣΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ : ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Να διακρίνει και αναγνωρίζει ήχους του περιβάλλοντος Να εμπλέκεται σε διαλόγους με ένα / μια συνομιλητή / τρια Εμπλέκεται σε διαφορετικές μορφές ανάγνωσης ( αναγνωστικές πρακτικές ) Παράγει / σχεδιάζει κείμενα με αξιοποίηση ποικίλων μέσων έκφρασης Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Γλωσσική Αγωγή ΑΞΟΝΕΣΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Να διευρύνει την ικανότητα για δόμηση νοημάτων μέσω γλώσσας 1. α. Διεύρυνση λεξιλογίου 1. β. Συνδυασμός λέξεων σε σταδιακά εκτενέστερες προτάσεις 1. γ. Συνδυασμός προτάσεων σε σταδιακά εκτενέστερο προφορικό λόγο Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

30 Γλωσσική Αγωγή Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου Ομιλία - Ενδεικτικές Πρακτικές Στα πλαίσια μιας θεματικής ενότητας ή ενός PROJECT με θέμα ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, τα παιδιά στο κέντρο μάθησης του Βιβλιοπωλείου χρησιμοποιούν νέο λεξιλόγιο, όπως συγγραφέας, εικονογράφος, εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, βιβλία τσέπης, βιβλιοδετείο, εκδοτικός οίκος, βιβλιοθηκονόμος, βιβλιοθήκη Στο Κέντρο Μάθησης της Μουσικής, δύο παιδιά συζητούν και αποφασίζουν ποιο τραγούδι θα τραγουδήσουν και ποια όργανα θα χρησιμοποιήσουν για να το ενορχηστρώσουν. Σε μια ΔΔ Γλωσσικής Αγωγής, τα παιδιά συζητούν στην ολομέλεια γύρω από ένα θέμα, υποβάλουν δεδομένα και θέτουν ερωτήματα και εισηγήσεις για την περαιτέρω δράση τους : Π. χ., Τι ξέρω για τα παραμύθια, Τι θέλω να μάθωΠώς θα το μάθω

31 Άρα μέχρι πού πρέπει να φτάσουν τα παιδιά της προσχολικής ; Ανάλογα με το πλαίσιο – τις εμπειρίες - τις ικανότητες, τις ηλικίες των παιδιών « Επιλέγω » μέχρι που θα φτάσουμε με τον καθένα ατομικά κ όλους ομαδικά Στόχος είναι η εξέλιξη του καθενός ένα βήμα ή / και πολλά από κει που βρισκόταν (Noddings, 2012) Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

32 Η εξέλιξη του κάθε παιδιού είναι διαφορετική Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου Γιώργος Νικόλας

33 Η εξέλιξη του κάθε παιδιού είναι διαφορετική Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου Γιώργος Νικόλας

34 Πώς αξιοποιώ το ΑΠ ; Έχω το ΑΠ και τους άξονες ως πλαίσιο κ βάση Από τις Επιδιώξεις αντλώ τους στόχους για την τάξη μου ανάλογα με τις προϋπάρχουσες εμπειρίες, ικανότητες κ ηλικία τους Το πλαίσιο εξέλιξης των επιδιώξεων με βοηθά να οργανωθώ κ να χαράξω μια πορεία εξέλιξης της ανάπτυξης, μάθησης των παιδιών κ άρα της « διδασκαλίας μου » Διαφοροποίηση Οι ενδεικτικές πρακτικές μου δίνουν ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσω για να πετύχω τους στόχους μου για όλη την τάξη κ για το κάθε παιδί Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

35 Η επαγγελματίας νηπιαγωγός Λοΐζου, Ε. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η κάθε νηπιαγωγός Πρέπει να είναι επιστημονικά καταρτισμένη Πρέπει να έχει μια δυνατή επαγγελματική ταυτότητα Πρέπει να εμπλέκεται σε συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τι είναι κατάλληλο για τα παιδιά της προσχολικής κ της τάξης τους ξεχωριστά Ποιότητα - οι νηπιαγωγοί πρέπει να είναι περήφανες για τη δουλειά τους, να αναγνωρίζονται από τους γονείς, άλλους επαγγελματίες και την κοινωνία στο σύνολο της (Nutbrown, 2012)


Κατέβασμα ppt "Ελένη Λοΐζου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΚΙΔΑ - Μάρτιος 2016 Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Το συνεχές της μαθησιακής πορείας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google