Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης

2 Κατάταξη των επιχειρήσεων με κριτήριο τον κλάδο δραστηριότητας Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 2  Πρωτογενής τομέας παραγωγής ( εκμετάλλευση υπεδάφους, γεωργία κλπ )  Δευτερογενής τομέας παραγωγής ( Μεταποίηση προϊόντων, βιομηχανία - βιοτεχνία )  Τριτογενής τομέας παραγωγής ( Διάθεση προϊόντων, υπηρεσίες )

3 Κριτήρια κατάταξης των επιχειρήσεων με κριτήριο το μέγεθος Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 3  Ετήσιος κύκλος εργασιών ( Σύνολο των πωλήσεων ή το σύνολο των εσόδων από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες )  Ετήσιος μέσος αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση  Αξία των στοιχείων του ισολογισμού ( πάγια στοιχεία – κτίρια, μηχανήματα - κλπ )

4 Κατάταξη των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθος των Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 4  Μικρές επιχειρήσεις  Μεσαίες επιχειρήσεις  Μεγάλες επιχειρήσεις  Πολυεθνικές

5 Κατάταξη Επιχειρήσεων ( ανάλογα με τον είδος του φορέα ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 5  Ιδιωτικές ( Φυσικών προσώπων ( Ατομικές ), Συγκέντρωσης κεφαλαίων ( Εταιρικές, Συλλογικές )  Δημόσιες ( Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ν. Π. Ι. Δ ), ( Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ν. Π. Ι. Δ ), Αυτονομημένες Υπηρεσίες ( Κρατικό Λαχείο – υπό ιδιωτικοποίηση )  Δημοτικές ( Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ν. Π. Ι. Δ – υψηλές αμοιβές με μικρό όφελος - εξορθολογισμός των εξόδων, μείωση του αριθμού )  Μικτές ( κράτος + ιδιώτες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ ), μείωση της συμμετοχής του κράτους – αύξηση του ανταγωνισμού -.

6 Πλεονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 6  Χρησιμοποιούν υψηλής τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παράγουν τυποποιημένα προϊόντα.  Εφαρμόζουν καταμερισμό της εργασίας και έτσι έχουν αυξημένη παραγωγικότητα.  Προμηθεύονται σε μεγάλες ποσότητες τις πρώτες ύλες από τις πηγές παραγωγής, με τους καλύτερους όρους.

7 Πλεονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων (I) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 7  Επιλέγουν το καλύτερο προσωπικό, αφού οι περισσότεροι επιθυμούν να εργαστούν σε μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία τους παρέχει εξασφάλιση της δουλειάς των ( έστω και με χαμηλότερο μισθό από μια μικρομεσαία επιχείρηση ).  Έχουν τη δυνατότητα της επιστημονικής διερεύνησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχει ανάγκη η αγορά.  Έχουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα ( λήψη δανείων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμός και προμηθευτές )

8 Μειονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 8  Προσαρμόζονται δύσκολα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, λόγω δυσκαμψίας στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, αλλά και των αναγκαίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την προσαρμογή ( ο μακροχρόνιος προγραμματισμός είναι το κλειδί της επιτυχίας πχ Coca-cola)  Δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ επιχειρηματία και πελατών  Απαιτούνται συνήθως μεγάλες διατυπώσεις για την ίδρυση, έγκριση, λειτουργία και διάλυση τους. Ως εκ τούτου έχουν υψηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο καλύπτεται μόνο με μεγάλο όγκο πωλήσεων.  Παρουσιάζουν μεγάλα γενικά έξοδα τα οποία τελικά επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν δραστηριοποιούνται σε μικρές αγορές όπως η ελληνική ( κατά την διάρκεια της κρίσης θα επιβιώσουν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προορισμό ).

9 Πλεονεκτήματα των μικρών επιχειρήσεων Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 9 Προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές του περιβάλλοντος. Η εποπτεία του προσωπικού είναι άμεση και αποτελεσματική. Ο επιχειρηματίας έχει άμεση επαφή με τους πελάτες του. Οι μικρές επιχειρήσεις ιδρύονται χωρίς μεγάλες διατυπώσεις.

10 Μειονεκτήματα των μικρών επιχειρήσεων Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 10 Δεν διαθέτουν αξιόλογο τεχνικό εξοπλισμό. Τα προϊόντα τους είναι συνήθως κακότεχνα. Προμηθεύονται τις πρώτες ύλες σε μικρές ποσότητες και επομένως όχι με καλούς όρους ( υψηλό κόστος πρώτων υλών και υπηρεσιών ). Δεν υπάρχει καταμερισμός του έργου, επομένως η παραγωγικότητα των εργαζομένων είναι χαμηλή. Δεν μπορούν να προσελκύσουν τα κατάλληλο προσωπικό λόγω των περιορισμένων δράσεων. Αδυνατούν να συνάψουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους ( έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαια – λόγω μεγάλου ρίσκου ).

11 Κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση την νομική μορφή Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 11 I. Ατομικές ( μικρές προσωπικές επιχειρήσεις ), Ομόρρυθμες Εταιρίες, Ετερόρρυθμες εταιρίες II. Εταιρικές ( Πολλοί εταίροι, συγκέντρωση κεφαλαίου ) III. Συλλογικές ( Μη κερδοσκοπικοί σκοποί, συνεταιρισμοί, σύλλογοι κ. λ. π.)

12 Ατομικές Επιχειρήσεις Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 12  Φορέας : Ένα πρόσωπο  Μέγεθος : Μικρό  Κεφάλαιο : Δεν καθορίζεται ελάχιστο κεφάλαιο έναρξης της δραστηριότητας  Πλεονεκτήματα : Προσαρμοστικότητα, γρήγορες αποφάσεις, προσωπικότητα  Μειονεκτήματα : Έλλειψη εξειδίκευσης, ελάχιστοι οικονομικοί πόροι, μικρή διάρκεια

13 Ατομικές Επιχειρήσεις ( Ι ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 13  Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι συνήθως μικρές επιχειρήσεις και αποτελούν την παλαιότερη μορφή επιχείρησης που πρωτοεμφανίστηκε στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις βιοτεχνίες και στις μικρές μονάδες λιανικού εμπορίου.  Ατομικές επιχειρήσεις είναι οι μικρές εταιρείες μελετών και κατασκευών που δημιουργούν οι μηχανικοί μετά την αποφοίτηση τους και διαθέτουν επιχειρηματικές ανησυχίες.  Για την έναρξη της δεν καθορίζεται από το νόμο κάποιο ελάχιστο ποσό κεφαλαίου.

14 Δικαιολογητικά έναρξης ατομικής επιχείρησης Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 14  Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ( ΤΕΒΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ κ. λπ.)  Βεβαίωση από επιμελητήριο ( ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, Ένωση Τεχνολόγων μηχανικών, ΤΕΕ, κ. λπ.)  Άδεια έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια Δ. Ο. Υ.( Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών )  Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από την αρμόδια Δ. Ο. Υ.

15 Η ατομική επιχείρηση έχει τα εξής μειονεκτήματα Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 15  Δεν υπάρχει εξειδίκευση  Τα κεφάλαια είναι συνήθως περιορισμένα  Ο χρόνος της επιχειρηματικής δραστηριότητας εξαρτάται από την ικανότητα και τη διάρκεια ζωής του ιδιοκτήτη  Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται έναντι των προμηθευτών του και των υπόλοιπων υποχρεώσεων με τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία

16 Εταιρικές Επιχειρήσεις ( Συγκέντρωσης κεφαλαίου ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 16  Επιχειρήσεις που προέρχονται από την συνεργασία δύο ή περισσοτέρων ατόμων, που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική σχέση γνωστή ως εταιρικός δεσμός.  Ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων,  Ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

17 Προσωπικές Εταιρίες Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 17 Οι προσωπικές εταιρίες, διακρίνονται : (1) ομόρρυθμες, (2) ετερόρρυθμες, (3) εταιρίες συμπλοιοκτησίας και (4) συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες * Η προσωπικότητα του επιχειρηματία είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας

18 Ομόρρυθμη εταιρία ( Ο. Ε ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 18  Φορέας : Δύο ή περισσότερα πρόσωπα  Μέγεθος : Μικρό  Κεφάλαιο : Δεν καθορίζεται ελάχιστο κεφάλαιο έναρξης της δραστηριότητας  Πλεονεκτήματα : Προσαρμοστικότητα, γρήγορες αποφάσεις, προσωπικότητα  Μειονεκτήματα : Έλλειψη εξειδίκευσης, ελάχιστοι οικονομικοί πόροι, μικρή διάρκεια ζωής ( όσο ζουν οι εταίροι )

19 Ομόρρυθμη Εταιρία - Ο. Ε. ( Ι ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 19  Η ομόρρυθμη εταιρία ιδρύεται από δύο ή περισσότερα άτομα, τα οποία συνδέονται με συγγενικό δεσμό ή με στενή γνωριμία μεταξύ τους.  Οι εταίροι ευθύνονται προσωπικά και απεριόριστα με όλη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας.  Για τη σύσταση της απαιτείται καταστατικό και η δημοσίευση του στο πρωτοδικείο της έδρας της.  Η ζωή της είναι συνδεδεμένη με τη ζωή των εταίρων και είναι αδύνατη η προσχώρηση νέου εταίρου χωρίς την έγκριση και των υπολοίπων μελών.  Στο καταστατικό αναφέρονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εταίρων, οι λόγοι λύσεως και ο τρόπος περάτωσης των εργασιών της ομόρρυθμης εταιρίας.

20 Ετερόρρυθμη εταιρία ( ΕΕ ), Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 20  Φορέας : Δύο ή περισσότερα πρόσωπα  Μέγεθος : Μικρό  Κεφάλαιο : Ομόρρυθμος και Ετερόρρυθμος εταίρος  Πλεονεκτήματα : Προσωπικότητα του ομόρρυθμου εταίρου,  Μειονεκτήματα : Έλλειψη εξειδίκευσης, ελάχιστοι οικονομικοί πόροι, μικρή διάρκεια ζωής ( όσο ζουν οι εταίροι ),  Ετερόρρυθμοι εταίροι = χρηματοδότες

21 Ετερόρρυθμη Εταιρία – Ε. Ε ( Ι ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 21  Η ετερόρρυθμη εταιρία είναι και αυτή προσωπική εταιρία. Η βασική διαφορά από την ομόρρυθμη εταιρία είναι ότι ένας τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται με όλη του την περιουσία, ως ομόρρυθμος εταίρος και ένας τουλάχιστον εταίρος είναι ετερόρρυθμος, δηλαδή ευθύνεται περιορισμένα και μέχρι του ποσού της εισφοράς του.

22 Συμπλοιοκτησία Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 22  Η συμπλοιοκτησία είναι ένας ιδιόρρυθμος τύπος εταιρίας, που ιδρύεται με σκοπό τη συνεκμετάλλευση από κοινού πλοίου.  Οι δαπάνες και οι ευθύνες των συμπλοιοκτητών είναι ανάλογες με το ποσοστό συγκυριότητας επί του πλοίου.

23 Συμμετοχική ή αφανής εταιρία Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 23  Η συμμετοχική ή αφανής εταιρία διαφέρει από τους λοιπούς εταιρικούς τύπους κατά το ότι ένας μόνο από τους εταίρους, που καλείται εμφανής ή διαχειριστής, αναπτύσσει τη δραστηριότητα της εταιρίας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι ονομάζονται αφανείς ( η σύγχρονη νομοθεσία τις έχει καταργήσει ?)

24 Εταιρίες Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ( Κεφαλαιουχικές ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 24  Οι κεφαλαιουχικές εταιρίες δημιουργούνται από την ανάγκη των επιχειρήσεων να συγκεντρώνουν μεγάλα κεφάλαια τα οποία συνήθως δεν διαθέτουν μεμονωμένα άτομα.  Κυριαρχεί κυρίως το κεφάλαιο των εταίρων και όχι το προσωπικό στοιχείο.  Ανώνυμη Εταιρία - Α. Ε. και  Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης - Ε. Π. Ε.

25 Εταιρίες Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ( Κεφαλαιουχικές ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 25  Ο θεσμός της επιχείρησης είναι ένας μεγαλοφυής και εξαιρετικά και εξαιρετικά παραγωγικός μηχανισμός. Δημιουργήθηκε για να κινητοποιήσει τις επενδύσεις, αφαιρώντας την πλήρη ατομική ευθύνη στην αποτυχία, πέρα από την αρχική συμβολή των μετόχων στο αρχικό κεφάλαιο.  Έχουν δικό τους όνομα και νομική υπόσταση.

26 Εταιρίες Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ( Κεφαλαιουχικές ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 26  Έχουν δική τους ζωή ανεξάρτητη από τους μετόχους  Εξ ’ ορισμού οι επιχειρήσεις έχουν δικαιώματα, προνόμια, ευθύνες, υποχρεώσεις απέναντι στον νόμο, όπως ακριβώς και τα φυσικά πρόσωπα.  Δικαιούνται οι επιχειρήσεις ( ΑΕ, ΕΠΕ ) να ζητούν μείωση της φορολογίας των διανεμόμενων κερδών ; ( ειδικό καθεστώς φορολόγησης )

27 Προϋποθέσεις Ίδρυσης Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 27  Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη ή κατά την έκφραση του νόμου το κεφάλαιο αυτής πρέπει να αναληφθεί από δύο τουλάχιστον ιδρυτές ( άρθρο 8. του. Ν. 2190/20). Η αναλογία συμμετοχής των ιδρυτών δεν ορίζεται.  Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18 ο ) έτος της ηλικίας τους ( σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.

28 Βασικά Χαρακτηριστικά ΑΕ Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 28  Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση της  Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε έγγραφα, τις μετοχές σε ηλεκτρονική μορφή  Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυση της αλλά και καθ ' όλη τη διάρκεια της ζωής της  Η μακρά διάρκεια ζωής ( συνήθως 50 ετών )  Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων  Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία  Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

29 Πλεονεκτήματα της Α. Ε. Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 29  Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων για τα χρέη της εταιρίας μέχρι του ποσού της εισφοράς τους,  Η εύκολη μεταβίβαση των μετοχών,  Η μεγάλη πιστοληπτική της ικανότητα,  Η δυνατότητα στελέχωσης της εταιρίας με ικανά στελέχη ανεξάρτητα από την μετοχική της σύνθεση

30 Μειονεκτήματα της Α. Ε Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 30  Η αυξημένη δυσκολία για την ίδρυση της λόγω των μεγάλων διατυπώσεων,  Η συγκέντρωση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ίδρυση της,  Η δυσκολία προσαρμογής της στις αλλαγές του περιβάλλοντος, επειδή οι αποφάσεις δεν παίρνονται γρήγορα. ( μειονεκτήματα μεγάλων επιχειρήσεων )

31 Σύγκρουση συμφερόντων Μετόχων - Διευθύνοντος Συμβούλου Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 31  Οι μέτοχοι αναμένουν την μεγιστοποίηση των κερδών  Οι managers ( διευθύνων σύμβουλος ) σχεδιάζουν και κρίνουν άλλες προτεραιότητες : αναδιοργάνωση της εταιρίας, επέκταση σε άλλους τομείς, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων.  Οι επιλογές αυτές δημιουργούν μείωση των βραχυπρόθεσμων κερδών, άρα σύγκρουση ενδιαφερόντων των προτεραιοτήτων του διευθύνοντος συμβούλου και των μετόχων.

32 Σύγκρουση συμφερόντων Μετόχων - Managers Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 32  Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των μετόχων και του διευθύνοντος συμβούλου είναι το Διοικητικό συμβούλιο της ΑΕ το οποίο και αποφασίζει τις επιλογές της Ανωνύμου Εταιρίας και την επίλυση της σύγκρουσης των ενδιαφερόντων μεταξύ των δύο πλευρών.  Η γενική συνέλευση των μετόχων εγκρίνει τις ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου και απαλλάσσει τα μέλη από τις νομικές ευθύνες των.

33 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης – ( ΕΠΕ ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 33  Είναι ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ των προσωπικών εταιρειών ( Ο. Ε. και Ε. Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας.  Το κύριο γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι το μικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύσταση τους και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων τους μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου

34 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης ( ΕΠΕ ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 34  Χρήση για δραστηριότητες περιορισμένης κλίμακας  Το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσια μερίδια αντί των μετοχών των ανωνύμων εταιριών  Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης ( όπως και οι ανώνυμες  Κατάθεση καταστατικού στο Πρωτοδικείο και δημοσίευση περίληψής του ( Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης )

35 Συλλογικές επιχειρήσεις Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 35 Στις συλλογικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται οι συνεταιρισμοί, οι σύλλογοι, τα σωματεία, τα ιδρύματα κ. ά. Σκοπός των συλλογικών αυτών επιχειρήσεων δεν είναι κατ ' ανάγκην η εξασφάλιση κερδών, αλλά η εξυπηρέτηση γενικότερων σκοπών των μελών τους ( πχ συνεταιρισμός ελαιολάδου Μεσσηνίας αλλά και σύλλογος φοιτητών ΤΕΙ Πάτρας )

36 Συνεταιρισμός Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 36  Είναι η βασικότερη μορφή συλλογικών επιχειρήσεων. Ο συνεταιρισμός είναι εταιρία στην οποία τόσο ο αριθμός των συνεταίρων όσο και τα συνεταιριστικά μερίδια μπορεί να μεταβάλλονται χωρίς να διαλύεται ο συνεταιρισμός.  Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η προαγωγή των συμφερόντων καθενός από τα μέλη του, και αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεργασία όλων των μελών του.

37 Οι συνασπισμοί επιχειρήσεων Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 37  Με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων δημιουργήθηκαν νέες μορφές εταιριών, που προέρχονται από τη συγκέντρωση και συγχώνευση των επιχειρήσεων. Συγκέντρωση επιχειρήσεων καλείται η τάση των επιχειρήσεων για συνένωση και διαμόρφωση μεγάλων μονάδων. Η συγκέντρωση των επιχειρήσεων περιλαμβάνει τρεις βασικές μορφές : 1) την κάθετη συγκέντρωση, όπου λαμβάνουν μέρος επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαδοχικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ( κλωστήριο, υφαντήριο, φινιριστήριο ),

38 Οι συνασπισμοί επιχειρήσεων ( Ι ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 38 2) την οριζόντια συγκέντρωση, στην οποία συμμετέχουν ομοειδείς επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, που συνεργάζονται για να μειώσουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό και 3) τη συμπληρωματική συγκέντρωση. Κατά τη συγκέντρωση αυτή, μία από τις συνασπιζόμενες επιχειρήσεις παράγει συμπληρωματικά προϊόντα για την άλλη, π. χ., επιχείρηση που παράγει μπαταρίες συνενώνεται με μια αυτοκινητοβιομηχανία.

39 Μονοπώλιο Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 39  Το μονοπώλιο βασίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχει μία καλά προσδιορισμένη αγορά με έναν μόνο προμηθευτή.  Η επιχείρηση που δρα σε μονοπωλιακές συνθήκες ορίζει την τιμή του προϊόντος.  Η τιμή που επιλέγει το μονοπώλιο μεγιστοποιεί τα κέρδη του.  Υψηλή τιμή ενός προϊόντος οδηγεί στην είσοδο στην αγορά των ανταγωνιστών ( αν το επιτρέπει η νομοθεσία ).

40 Δεσπόζουσες επιχειρήσεις ( ΚΑΡΤΕΛ ) Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 40  Συμβατικές, εμφανείς ή αφανείς συνεργασίες επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν τη νομική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, με στόχο την άσκηση κοινής εμπορικής πολιτικής. ( Εναρμονισμένες πρακτικές τιμολόγησης προϊόντων πχ Καρτέλ καυσίμων ).  Η επιτροπή ανταγωνισμού ελέγχει τις συνθήκες της ανταγωνιστικότητας της αγοράς

41 Η αιρετική προσέγγιση – κυνική - του Αμπρός Μπίερς Γ. Καμπουρίδης 9/16/2012Μορφές Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 41  Επιχείρηση – Ανώνυμη ή ΕΠΕ - είναι ένας μεγαλοφυής μηχανισμός για να αποκτάς κέρδη χωρίς ατομική ευθύνη.  ( Αν ζούσε στην Ελλάδα και χωρίς κοινωνική ευθύνη, από άρθρο του κ. Μανδραβέλη στην εφημερίδα Καθημερινή 12/12/2010)


Κατέβασμα ppt "ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google