Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Από οργανικά ανόργανα Από οργανικά ανόργανα Φυσ.σώματα φυσ.σώματα Φυσ.σώματα φυσ.σώματα (φυτά- ζώα έμβια όντα (λίθοι- μέταλλα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Από οργανικά ανόργανα Από οργανικά ανόργανα Φυσ.σώματα φυσ.σώματα Φυσ.σώματα φυσ.σώματα (φυτά- ζώα έμβια όντα (λίθοι- μέταλλα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Από οργανικά ανόργανα Από οργανικά ανόργανα Φυσ.σώματα φυσ.σώματα Φυσ.σώματα φυσ.σώματα (φυτά- ζώα έμβια όντα (λίθοι- μέταλλα κτλ) οργανισμοί (γιατί έχουν όργανα) οργανισμοί (γιατί έχουν όργανα) Οργανικός κόσμος Ανόργανος κόσμος Οργανικός κόσμος Ανόργανος κόσμος Νεκροί οργανισμοί Νεκροί οργανισμοί

2 ΒΟΤΑΝΙΚΗ Μορφολογία- Ανατομία Φυσιολογία Βοτανική : Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη και έρευνα της δομής, λειτουργίας και εξέλιξης των φυτών. Μορφολογία : -Ασχολείται με τη μελέτη της δομής του σχήματος και της ανάπτυξης των φυτών που συμβαίνουν στον εσωτερικό χώρο των φυτών. -Αν δοθεί έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση (Μορφολογία) -Αν δοθεί έμφαση στην εσωτερική δομή : ΑΝΑΤΟΜΙΑ Κυτταρολογία Κυτταρολογία Ιστολογία Ιστολογία Οργανογραφία Οργανογραφία

3 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Αναφέρεται στη μελέτη των διεργασιών που γίνονται στο εσωτερικό των φυτών: θρέψη των φυτών θρέψη των φυτών φωτοσύνθεση φωτοσύνθεση αναπνοή αναπνοή διαπνοή διαπνοή αύξηση αύξηση ανάπτυξη ανάπτυξη

4 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Άρα λοιπόν τα φυτά : φυτρώνουν φυτρώνουν αναπτύσσονται αναπτύσσονται ωριμάζουν ωριμάζουν αναπαράγονται αναπαράγονται πεθαίνουν. πεθαίνουν. Κύκλος Ζωής Κύκλος Ζωής Μονοετή-Διετή Πολυετή

5 Κύρια χαρακτηριστικά των φυτών Είναι αυτότροφα (ως προς τον άνθρακα - φωτοσύνθεση) Είναι αυτότροφα (ως προς τον άνθρακα - φωτοσύνθεση) Δεν κινούνται (περιορίζονται στο περιβάλλον τους) Δεν κινούνται (περιορίζονται στο περιβάλλον τους) Έτσι ανέπτυξαν μηχανισμούς και δομές:  Έχουν αναπτύξει " αισθητήρια " και βιολογικά χρονόμετρα για να αντιλαμβάνονται: τις μεταβολές του περιβάλλοντος τις μεταβολές του περιβάλλοντος αλλαγές εποχών (άνθηση- καρποφορία) αλλαγές εποχών (άνθηση- καρποφορία)  Ανάπτυξη μηχανισμών προστασίας

6 Σημασία της φυσιολογίας των φυτών  Τα φυτά είναι οι μόνοι παραγωγοί, από τους οποίους εξαρτώνται τα ζώα και οι άνθρωποι για : Οξυγόνο Οξυγόνο Τροφή Τροφή Ενέργεια Ενέργεια  Τα φυτά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της : Ρύπανσης Ρύπανσης Μόλυνσης Μόλυνσης Διατάραξης των οικολογικών συστημάτων γιατί μπορούν να : απορροφούν και να μεταβολίζουν ουσίες που μολύνουν το περιβάλλον. Διατάραξης των οικολογικών συστημάτων γιατί μπορούν να : απορροφούν και να μεταβολίζουν ουσίες που μολύνουν το περιβάλλον.

7 ΚΥΤΤΑΡΟ Λέγοντας κύτταρο εννοούμε τη μικρότερη γνωστή ζωντανή μονάδα, το μικρότερο τμήμα κάθε οργανισμού, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ζωής. Αποτελεί τη μορφολογική και λειτουργική μονάδα από την οποία αποτελούνται οι οργανισμοί Αποτελείται από δύο κύρια συστατικά: Λέγοντας κύτταρο εννοούμε τη μικρότερη γνωστή ζωντανή μονάδα, το μικρότερο τμήμα κάθε οργανισμού, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ζωής. Αποτελεί τη μορφολογική και λειτουργική μονάδα από την οποία αποτελούνται οι οργανισμοί Αποτελείται από δύο κύρια συστατικά:μονάδατμήμαμονάδατμήμα το πρωτόπλασμα και το πρωτόπλασμα καιπρωτόπλασμα τον πυρήνα. τον πυρήνα. Τα συστατικά αυτά περιβάλλονται από την ονομαζόμενη κυτταρική μεμβράνη, που, στους φυτικούς οργανισμούς, αποτελείται από την κυτταρίνη, νεκρή οργανική ουσία, που αποτελεί και το χαρακτηριστικό γνώρισμα των φυτών Τα συστατικά αυτά περιβάλλονται από την ονομαζόμενη κυτταρική μεμβράνη, που, στους φυτικούς οργανισμούς, αποτελείται από την κυτταρίνη, νεκρή οργανική ουσία, που αποτελεί και το χαρακτηριστικό γνώρισμα των φυτώνμεμβράνηκυτταρίνηουσίαγνώρισμαμεμβράνηκυτταρίνηουσίαγνώρισμα

8 Είδη κυττάρων Τα κύτταρα διακρίνονται σε: Τα κύτταρα διακρίνονται σε: προκαρυωτικά προκαρυωτικά προκαρυωτικά ευκαρυωτικά, ανάλογα με το αν διαθέτουν σχηματισμένο πυρήνα (ευκαρυωτικά) ή όχι (προκαρυωτικά). ευκαρυωτικά, ανάλογα με το αν διαθέτουν σχηματισμένο πυρήνα (ευκαρυωτικά) ή όχι (προκαρυωτικά). ευκαρυωτικάπυρήνα ευκαρυωτικάπυρήνα απλοειδή (περιττό αριθμό χρωμοσωμάτων)και απλοειδή (περιττό αριθμό χρωμοσωμάτων)και απλοειδή διπλοειδή κύτταρα (άρτιο)που διακρίνονται σύμφωνα με τον αριθμό χρωμοσωμάτων που υπάρχουν στον πυρήνα διπλοειδή κύτταρα (άρτιο)που διακρίνονται σύμφωνα με τον αριθμό χρωμοσωμάτων που υπάρχουν στον πυρήναδιπλοειδή κύτταραχρωμοσωμάτωνδιπλοειδή κύτταραχρωμοσωμάτων

9 Προκαρυωτικό κύτταρο

10 Ευκαρυωτικά - Προκαρυωτικά Κυτταρικό μέγεθος: μήκος 10-100μm μήκος 1-10μm Κυτταρόπλασμα: ο κυτταρικός σκελετός αποτελείται από πρωτεϊνικά ινίδια δεν υπάρχει κυτταρικός σκελετός Οργανίδια: πυρήνας, μιτοχόνδρια, χλωροπλάστες, ενδοπλασματικό δίκτυο κ.ά. λίγα ή κανένα DNA: γραμμικό DNA που σχηματίζει χρωμοσώματα στο εσωτερικό του πυρήνα κυκλικό DNA στο κυτταρόπλασμα RNA και πρωτεΐνες: η σύνθεση του RNA και των πρωτεϊνών συντελείται στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα αντίστοιχα η σύνθεση του RNA και των πρωτεϊνών συντελείται στο κυτταρόπλασμα Μεταβολισμός: αερόβιοςαναερόβιος ή αερόβιος Κυτταρική διαίρεση: με μίτωση (ή μείωση)με σχάση

11 Χαρακτηριστικά του κυττάρου Τα κύτταρα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία μεγεθών και διαστάσεων Τα κύτταρα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία μεγεθών και διαστάσεων προκειμένου να διατηρούν τη λειτουργικότητά τους υποχρεώνονται ν΄ ανταλλάσσουν συνεχώς ουσίες προς το περιβάλλον προκειμένου να διατηρούν τη λειτουργικότητά τους υποχρεώνονται ν΄ ανταλλάσσουν συνεχώς ουσίες προς το περιβάλλον Η αμφίδρομη αυτή ανταλλαγή (εισαγωγή χρήσιμων ουσιών και αποβολή αχρήστων) γίνεται μέσω της πλασματικής μεμβράνης και Συνεπώς: Η αμφίδρομη αυτή ανταλλαγή (εισαγωγή χρήσιμων ουσιών και αποβολή αχρήστων) γίνεται μέσω της πλασματικής μεμβράνης και Συνεπώς:πλασματικής μεμβράνηςπλασματικής μεμβράνης όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια της πλασματικής μεμβράνης τόσο μεγαλύτερη και η δυνατότητα της ανταλλαγής όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια της πλασματικής μεμβράνης τόσο μεγαλύτερη και η δυνατότητα της ανταλλαγής παρατηρείται και ανταλλαγή ουσιών-μηνυμάτων με τα οποία και επικοινωνεί το κύτταρο με το περιβάλον παρατηρείται και ανταλλαγή ουσιών-μηνυμάτων με τα οποία και επικοινωνεί το κύτταρο με το περιβάλον Αυτή η μεταβίβαση όμως των μηνυμάτων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν το κύτταρο έχει σχετικά μικρό όγκο. Αυτή η μεταβίβαση όμως των μηνυμάτων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν το κύτταρο έχει σχετικά μικρό όγκο. όγκο

12 Μικρός όγκος κυττάρων Έτσι λοιπόν δικαιολογείται ο μικρός όγκος των κυττάρων με τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια (αντίστοιχη του όγκου) προκειμένου να ικανοποιούνται ταυτόχρονα και οι δύο απαραίτητες για την επιβίωσή του κυττάρου προϋποθέσεις που είναι οι: Έτσι λοιπόν δικαιολογείται ο μικρός όγκος των κυττάρων με τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια (αντίστοιχη του όγκου) προκειμένου να ικανοποιούνται ταυτόχρονα και οι δύο απαραίτητες για την επιβίωσή του κυττάρου προϋποθέσεις που είναι οι: Μεγάλη επιφάνεια γι΄ ανταλλαγές ουσιών και υποδοχής μηνυμάτων, και Μεγάλη επιφάνεια γι΄ ανταλλαγές ουσιών και υποδοχής μηνυμάτων, και Μικρός όγκος για την έγκαιρη μεταβίβαση των μηνυμάτων στο ενδοκυτταρικό περιβάλλον Μικρός όγκος για την έγκαιρη μεταβίβαση των μηνυμάτων στο ενδοκυτταρικό περιβάλλον

13 Δομές και λειτουργίες των κυττάρων Όλα τα κύτταρα παρουσιάζουν τρισδιάστατες δομές που σφύζουν από δραστηριότητα και που λειτουργικά παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές Όλα τα κύτταρα παρουσιάζουν τρισδιάστατες δομές που σφύζουν από δραστηριότητα και που λειτουργικά παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές Κοινές λειτουργίες όλων των ευκαρυωτικών κυττάρων είναι: η μεταφορά ουσιών στο εσωτερικό τους η μεταφορά ουσιών στο εσωτερικό τους η αλλαγή θέσης των κυτταρικών δομών, όταν αυτό είναι αναγκαίο η αλλαγή θέσης των κυτταρικών δομών, όταν αυτό είναι αναγκαίο οι πολύπλοκες βιοχημικές διεργασίες οι πολύπλοκες βιοχημικές διεργασίες Οι λειτουργίες που δεν είναι κοινές όπως η κίνηση όπως η κίνηση η αλλαγή σχήματος η αλλαγή σχήματος

14 Χημική σύσταση Τα ζωντανά κύτταρα αποτελούνται από περιορισμένο αριθμό χημικών στοιχείων: Τα ζωντανά κύτταρα αποτελούνται από περιορισμένο αριθμό χημικών στοιχείων:χημικών στοιχείωνχημικών στοιχείων Ιδιαίτερο ρόλο παίζει ο Άνθρακας (C), Ιδιαίτερο ρόλο παίζει ο Άνθρακας (C),Άνθρακας το Υδρογόνο (H), το Υδρογόνο (H),Υδρογόνο το Οξυγόνο (Ο), το Άζωτο και το Οξυγόνο (Ο), το Άζωτο καιΟξυγόνοΆζωτοΟξυγόνοΆζωτο το Θείο (S) που αποτελούν και το 99% περίπου του βάρους του. το Θείο (S) που αποτελούν και το 99% περίπου του βάρους του.ΘείοβάρουςΘείοβάρους

15 Λειτουργίες του κυττάρου αποτελεί το σπουδαιότερο παράγοντα διατήρησης της ζωής αποτελεί το σπουδαιότερο παράγοντα διατήρησης της ζωής Μέσα σ' αυτό γίνεται η λεγόμενη εναλλαγή της ύλης και της ζωικής ενέργειας. Παρατηρείται δηλ. μια συνεχής εισαγωγή κι εξαγωγή διάφορων θρεπτικών ουσιών κι αφομοίωσή τους, με σκοπό την απόδοση διάφορων μορφών ενέργειας. Μέσα σ' αυτό γίνεται η λεγόμενη εναλλαγή της ύλης και της ζωικής ενέργειας. Παρατηρείται δηλ. μια συνεχής εισαγωγή κι εξαγωγή διάφορων θρεπτικών ουσιών κι αφομοίωσή τους, με σκοπό την απόδοση διάφορων μορφών ενέργειας. Στον πυρήνα βρίσκεται το D.Ν.Α. (δεσοξυριζοβουνουκλεϊνικό οξύ), που φαίνεται ότι περικλείει το μυστικό της ζωής. Στον πυρήνα βρίσκεται το D.Ν.Α. (δεσοξυριζοβουνουκλεϊνικό οξύ), που φαίνεται ότι περικλείει το μυστικό της ζωής.

16 Φυσιολογία του κυττάρου Οι λειτουργίες, καθώς κι ο μεταβολισμός της ύλης που συμβαίνει μέσα στο κύτταρο, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό απ' τις φυσικές ιδιότητες των περιβλημάτων των κυττάρων Οι λειτουργίες, καθώς κι ο μεταβολισμός της ύλης που συμβαίνει μέσα στο κύτταρο, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό απ' τις φυσικές ιδιότητες των περιβλημάτων των κυττάρων Οι λεπτές στοιβάδες, που περιβάλλουν τα περισσότερα κύτταρα, είναι γνωστές με τ' όνομα ημιδιαπερατές μεμβράνες Οι λεπτές στοιβάδες, που περιβάλλουν τα περισσότερα κύτταρα, είναι γνωστές με τ' όνομα ημιδιαπερατές μεμβράνες Αυτές διαθέτουν μικροσκοπικές τρυπίτσες, από τις οποίες είναι δυνατό το πέρασμα ορισμένων σωματιδίων πολύ μικρού μεγέθους (μόρια). Έτσι ρυθμίζεται η κίνηση, η ανταλλαγή των τροφών κι η αποβολή των άχρηστων ουσιών Αυτές διαθέτουν μικροσκοπικές τρυπίτσες, από τις οποίες είναι δυνατό το πέρασμα ορισμένων σωματιδίων πολύ μικρού μεγέθους (μόρια). Έτσι ρυθμίζεται η κίνηση, η ανταλλαγή των τροφών κι η αποβολή των άχρηστων ουσιών

17 Ανόργανα – οργανικά συστατικά  Τα χημικά συστατικά του είναι δυνατόν να ταξινομηθούν σε: ανόργανα (Νερό (H2O) + μεταλλικά ιόντα) και ανόργανα (Νερό (H2O) + μεταλλικά ιόντα) καιΝερό οργανικά πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη και οργανικά πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη καιπρωτεΐνεςυδατάνθρακεςλίπηπρωτεΐνεςυδατάνθρακεςλίπη πυρηνικά ή νουκλεϊκά οξέα. πυρηνικά ή νουκλεϊκά οξέα.νουκλεϊκά οξέανουκλεϊκά οξέα  Ένα ζωικό ή φυτικό κύτταρο αποτελείται κατά: Νερό 75-85%, Νερό 75-85%, Πρωτεΐνες 10-20%, Πρωτεΐνες 10-20%, Λιπίδια 2-3%, Λιπίδια 2-3%, Υδατάνθρακες 1% και Υδατάνθρακες 1% και ανόργανα υλικά (οξέα, βάσεις, άλατα) 1%. Τα τελευταία, αν και βρίσκονται σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, βοηθούν τις κυτταρικές λειτουργίες διατηρώντας σταθερό το pH. ανόργανα υλικά (οξέα, βάσεις, άλατα) 1%. Τα τελευταία, αν και βρίσκονται σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, βοηθούν τις κυτταρικές λειτουργίες διατηρώντας σταθερό το pH.οξέαβάσειςάλαταpHοξέαβάσειςάλαταpH

18 Φυτικό κύτταρο Ζωϊκό κύτταρο

19 Φυτικό κύτταρο

20 Η κυτταρική μεμβράνη αποτελείται από πρωτεΐνες και λιπίδια, κυρίως φωσφολιπίδια

21 Το φυτικό κύτταρο, εκτός από την κυτταρική μεμβράνη, περιβάλλεται και από ένα δεύτερο περίβλημα, το κυτταρικό τοίχωμα

22 Οργανίδιο Στη Βιολογία με τον όρο οργανίδιο (organelle) χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μέρος του κυττάρου που παρουσιάζει συγκεκριμένο δομικό ή λειτουργικό ρόλο όπως για παράδειγμα το μαστίγιο ή ένα μιτοχόνδριο. Στη Βιολογία με τον όρο οργανίδιο (organelle) χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μέρος του κυττάρου που παρουσιάζει συγκεκριμένο δομικό ή λειτουργικό ρόλο όπως για παράδειγμα το μαστίγιο ή ένα μιτοχόνδριο.Βιολογία κυττάρουμαστίγιομιτοχόνδριοΒιολογία κυττάρουμαστίγιομιτοχόνδριο

23 Κυτταρικά οργανίδια ευκαρυωτικών κυττάρων Κυτταρική μεμβράνη Κυτταρική μεμβράνη Κυτταρική μεμβράνη Κυτταρική μεμβράνη Ενδοπλασματικό δίκτυο, το οποίο διακρίνεται σε αδρό και λείο Ενδοπλασματικό δίκτυο, το οποίο διακρίνεται σε αδρό και λείο Ενδοπλασματικό δίκτυο Ενδοπλασματικό δίκτυο Πυρήνας Πυρήνας Πυρήνας Πυρηνίσκος Πυρηνίσκος Πυρηνίσκος Σωμάτιο Golgi Σωμάτιο Golgi Σωμάτιο Golgi Σωμάτιο Golgi Μικροϊνίδια και μικροσωληνίσκοι, τα οποία αποτελούν τον Κυτταρικό σκελετό Μικροϊνίδια και μικροσωληνίσκοι, τα οποία αποτελούν τον Κυτταρικό σκελετό Κυτταρικό σκελετό Κυτταρικό σκελετό Ριβόσωμα Ριβόσωμα Ριβόσωμα Κυστίδιο Κυστίδιο Κυστίδιο Μιτοχόνδρια Μιτοχόνδρια Μιτοχόνδρια Κενοτόπιο Κενοτόπιο Κενοτόπιο Λυσόσωμα Λυσόσωμα Λυσόσωμα Κεντροσωμάτιο (μόνο σε ζωικά κύτταρα) Κεντροσωμάτιο (μόνο σε ζωικά κύτταρα) Κεντροσωμάτιο Πλαστίδια (μόνο σε φυτικά κύτταρα) Πλαστίδια (μόνο σε φυτικά κύτταρα) Πλαστίδια

24 1. Πυρηνίσκος 2. Πυρήνας 3. Ριβόσωμα 4. Κυστίδιο 5. Αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο 6. Σωμάτιο Golgi 7. Κυτταρικός σκελετός 8. Λείο ενδοπλασματικό δίκτυο 9. Μιτοχόνδριο 10. Κενοτόπιο 11. Κυτταρόπλασμα 12. Λυσόσωμα 13. Κεντροσωμάτιο.ΠυρηνίσκοςΠυρήναςΡιβόσωμαΚυστίδιοΑδρό ενδοπλασματικό δίκτυοΣωμάτιο GolgiΚυτταρικός σκελετόςΛείο ενδοπλασματικό δίκτυοΜιτοχόνδριοΚενοτόπιοΚυτταρόπλασμαΛυσόσωμαΚεντροσωμάτιο

25 Βιολογία Η Βιολογία είναι η επιστήμη της ζωής (από τις ελληνικές λέξεις βίος = ζωή και λόγος = διήγηση, εξήγηση, λογική). Ασχολείται με τα γνωρίσματα και τη συμπεριφορά των οργανισμών, εξετάζει πώς δημιουργούνται τα είδη και τα μεμονωμένα μέλη τους, μελετά δε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Η Βιολογία είναι η επιστήμη της ζωής (από τις ελληνικές λέξεις βίος = ζωή και λόγος = διήγηση, εξήγηση, λογική). Ασχολείται με τα γνωρίσματα και τη συμπεριφορά των οργανισμών, εξετάζει πώς δημιουργούνται τα είδη και τα μεμονωμένα μέλη τους, μελετά δε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με το περιβάλλον.επιστήμηζωήςσυμπεριφοράοργανισμώνείδηπεριβάλλονεπιστήμηζωήςσυμπεριφοράοργανισμώνείδηπεριβάλλον Η Βιολογία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιμέρους επιστημονικών πεδίων που συχνά θεωρούνται ως ανεξάρτητες ειδικεύσεις. Στο σύνολό τους εξετάζουν το φαινόμενο της ζωής σε ευρεία κλίμακα. Η Βιολογία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιμέρους επιστημονικών πεδίων που συχνά θεωρούνται ως ανεξάρτητες ειδικεύσεις. Στο σύνολό τους εξετάζουν το φαινόμενο της ζωής σε ευρεία κλίμακα. Η ζωή εξετάζεται σε ατομικό και μοριακό επίπεδο από τη Μοριακή Βιολογία, τη Βιοχημεία, και τη Μοριακή Γενετική. Στο επίπεδο του κυττάρου, μελετάται στη Βιολογία Κυττάρου και στη Μικροβιολογία, και σε πολυκυτταρική μορφή ερευνάται από τη Φυσιολογία, την Ανατομία, και την Ιστολογία. Η Αναπτυξιακή Βιολογία μελετάει τη ζωή στο επίπεδο της ανάπτυξης (οντογένησης) ενός οργανισμού. Η ζωή εξετάζεται σε ατομικό και μοριακό επίπεδο από τη Μοριακή Βιολογία, τη Βιοχημεία, και τη Μοριακή Γενετική. Στο επίπεδο του κυττάρου, μελετάται στη Βιολογία Κυττάρου και στη Μικροβιολογία, και σε πολυκυτταρική μορφή ερευνάται από τη Φυσιολογία, την Ανατομία, και την Ιστολογία. Η Αναπτυξιακή Βιολογία μελετάει τη ζωή στο επίπεδο της ανάπτυξης (οντογένησης) ενός οργανισμού.ατομικόμοριακό Μοριακή ΒιολογίαΒιοχημείαΜοριακή ΓενετικήκυττάρουΒιολογία Κυττάρου Μικροβιολογία ΦυσιολογίαΑνατομίαΙστολογίαΑναπτυξιακή Βιολογίαατομικόμοριακό Μοριακή ΒιολογίαΒιοχημείαΜοριακή ΓενετικήκυττάρουΒιολογία Κυττάρου Μικροβιολογία ΦυσιολογίαΑνατομίαΙστολογίαΑναπτυξιακή Βιολογία

26 Οικολογία  Η οικολογία μελετά τη διανομή και την αφθονία των ζωντανών οργανισμών, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανισμών και του φυσικού περιβάλλοντος. Το περιβάλλον ενός οργανισμού περιλαμβάνει: οικολογία ζωντανών οργανισμώνφυσικού περιβάλλοντοςοικολογία ζωντανών οργανισμώνφυσικού περιβάλλοντος το βιότοπο του που μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύνολο τοπικών αβιοτικών παραγόντων όπως το κλίμα και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, καθώς και των βιοτικών παραγόντων όπως είναι οι υπόλοιποι όργανισμοί που μοιράζονται το ίδιο ενδιαίτημα. το βιότοπο του που μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύνολο τοπικών αβιοτικών παραγόντων όπως το κλίμα και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, καθώς και των βιοτικών παραγόντων όπως είναι οι υπόλοιποι όργανισμοί που μοιράζονται το ίδιο ενδιαίτημα.βιότοποαβιοτικών παραγόντωνκλίμα γεωλογικά χαρακτηριστικάβιοτικών παραγόντωνενδιαίτημαβιότοποαβιοτικών παραγόντωνκλίμα γεωλογικά χαρακτηριστικάβιοτικών παραγόντωνενδιαίτημα Τα οικολογικά συστήματα μελετώνται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, από το άτομο και τους πληθυσμούς στα οικοσυστήματα και το επίπεδο της βιόσφαιρας. Η οικολογία είναι μια πολύ-πειθαρχική επιστήμη, σχεδιασμένη από πολλά παρακλάδια άλλων επιστημών. Τα οικολογικά συστήματα μελετώνται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, από το άτομο και τους πληθυσμούς στα οικοσυστήματα και το επίπεδο της βιόσφαιρας. Η οικολογία είναι μια πολύ-πειθαρχική επιστήμη, σχεδιασμένη από πολλά παρακλάδια άλλων επιστημών.πληθυσμούςοικοσυστήματαβιόσφαιραςπληθυσμούςοικοσυστήματαβιόσφαιρας

27 Φυσιολογία Η Φυσιολογία μελετά τις μηχανικές, φυσικές και βιοχημικές διαδικασίες των ζωντανών οργανισμών, προσπαθώντας να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο όλες οι δομές λειτουργούν σαν σύνολο. Η Φυσιολογία μελετά τις μηχανικές, φυσικές και βιοχημικές διαδικασίες των ζωντανών οργανισμών, προσπαθώντας να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο όλες οι δομές λειτουργούν σαν σύνολο.  Η μελέτη της φυσιολογίας χωρίζεται στη:  φυσιολογία των φυτών  φυσιολογία των ζώων, αλλά οι αρχές της φυσιολογίας είναι καθολικές, όποιος και αν είναι ο συγκεκριμένος οργανισμός υπό μελέτη.

28 Εξελικτική Βιολογία ασχολείται με την: προέλευση και την καταγωγή των ειδών, προέλευση και την καταγωγή των ειδών,ειδών τις αλλαγές τους στο πέρασμα του χρόνου, δηλαδή με την εξέλιξη τους. Η εξελικτική βιολογία είναι ένα περιεκτικό πεδίο γιατί περιλαμβάνει επιστήμονες από πολλούς παραδοσιακούς επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με την ταξινομία τις αλλαγές τους στο πέρασμα του χρόνου, δηλαδή με την εξέλιξη τους. Η εξελικτική βιολογία είναι ένα περιεκτικό πεδίο γιατί περιλαμβάνει επιστήμονες από πολλούς παραδοσιακούς επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με την ταξινομίαεξέλιξη ταξινομίαεξέλιξη ταξινομία Σχετικά πεδία που συχνά θεωρούνται κομμάτια της εξελικτικής βιολογίας είναι η φυλογενετική, η συστηματική και η ταξινομία Σχετικά πεδία που συχνά θεωρούνται κομμάτια της εξελικτικής βιολογίας είναι η φυλογενετική, η συστηματική και η ταξινομίαφυλογενετική συστηματικήταξινομίαφυλογενετική συστηματικήταξινομία

29 Συστήματα ταξινόμησης  Τα δύο κύρια παραδοσιακά συστήματα ταξινόμησης είναι η βοτανική και η ζωολογία. βοτανικήζωολογίαβοτανικήζωολογία Η βοτανική είναι η επιστημονική μελέτη των φυτών. Η Βοτανική καλύπτει μεγάλη κλίμακα των επιστημονικών κλάδων που μελετούν την ανάπτυξη, την αναπαραγωγή, το μεταβολισμό, την ανάπτυξη, τις ασθένειες, και την Εξέλιξη_(βιολογία)εξέλιξη των φυτών. Η βοτανική είναι η επιστημονική μελέτη των φυτών. Η Βοτανική καλύπτει μεγάλη κλίμακα των επιστημονικών κλάδων που μελετούν την ανάπτυξη, την αναπαραγωγή, το μεταβολισμό, την ανάπτυξη, τις ασθένειες, και την Εξέλιξη_(βιολογία)εξέλιξη των φυτών.φυτώνανάπτυξηαναπαραγωγή μεταβολισμόανάπτυξηασθένειες Εξέλιξη_(βιολογία)εξέλιξηφυτών ανάπτυξηαναπαραγωγή μεταβολισμόανάπτυξηασθένειες Εξέλιξη_(βιολογία)εξέλιξηφυτών Η ζωολογία είναι η επιστημονική μελέτη των ζώων, και περιλαμβάνει την φυσιολογία των ζώων που μελετά ποικίλα πεδία όπως η ανατομία και η εμβρυολογία. Η κοινή γενετική και οι μηχανισμοί ανάπτυξης των ζώων και των φυτών μελετώνται στη μοριακή βιολογία, στη μοριακή γενετική και στην αναπτυξιακή βιολογία. Η οικολογία των ζώων καλύπτεται απο την οικολογία της συμπεριφοράς και άλλους κλάδους. Η ζωολογία είναι η επιστημονική μελέτη των ζώων, και περιλαμβάνει την φυσιολογία των ζώων που μελετά ποικίλα πεδία όπως η ανατομία και η εμβρυολογία. Η κοινή γενετική και οι μηχανισμοί ανάπτυξης των ζώων και των φυτών μελετώνται στη μοριακή βιολογία, στη μοριακή γενετική και στην αναπτυξιακή βιολογία. Η οικολογία των ζώων καλύπτεται απο την οικολογία της συμπεριφοράς και άλλους κλάδους.ζώωνφυσιολογίαανατομίαεμβρυολογία γενετικήμοριακή βιολογίαμοριακή γενετικήαναπτυξιακή βιολογίαοικολογία της συμπεριφοράςζώωνφυσιολογίαανατομίαεμβρυολογία γενετικήμοριακή βιολογίαμοριακή γενετικήαναπτυξιακή βιολογίαοικολογία της συμπεριφοράς

30 Μιτοχόνδριο

31 Μιτοχόνδριο Στη Βιολογία με τον όρο οργανίδιο (organelle) χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μέρος του κυττάρου που παρουσιάζει συγκεκριμένο δομικό ή λειτουργικό ρόλο όπως για παράδειγμα το μαστίγιο ή ένα μιτοχόνδριο. Στη Βιολογία με τον όρο οργανίδιο (organelle) χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μέρος του κυττάρου που παρουσιάζει συγκεκριμένο δομικό ή λειτουργικό ρόλο όπως για παράδειγμα το μαστίγιο ή ένα μιτοχόνδριο.ΒιολογίακυττάρουμαστίγιομιτοχόνδριοΒιολογίακυττάρουμαστίγιομιτοχόνδριο Το μιτοχόνδριο υπάρχει σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα και χρησιμοποιείται για το μεταβολισμό των βιολογικών μακρομορίων που προσλαμβάνουν οι οργανισμοί με τις τροφές. Έτσι, με τη βοήθεια των μιτοχονδρίων τα κύτταρα διασπούν τους υδατάνθρακες και τα λίπη συνθέτοντας μόρια τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP) μέσω της διαδικασίας της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. Το μιτοχόνδριο υπάρχει σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα και χρησιμοποιείται για το μεταβολισμό των βιολογικών μακρομορίων που προσλαμβάνουν οι οργανισμοί με τις τροφές. Έτσι, με τη βοήθεια των μιτοχονδρίων τα κύτταρα διασπούν τους υδατάνθρακες και τα λίπη συνθέτοντας μόρια τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP) μέσω της διαδικασίας της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.κύτταραυδατάνθρακεςλίπηATP οξειδωτικής φωσφορυλίωσηςκύτταραυδατάνθρακεςλίπηATP οξειδωτικής φωσφορυλίωσης Τα μιτοχόνδρια διαθέτουν DNA έτσι ώστε να μπορούν να αναπαράγονται χωρίς να χρειάζεται να διαιρεθεί το κύτταρο Τα μιτοχόνδρια διαθέτουν DNA έτσι ώστε να μπορούν να αναπαράγονται χωρίς να χρειάζεται να διαιρεθεί το κύτταροDNA

32 Ριβόσωμα Το Ριβόσωμα είναι μια μικρή, δομική μονάδα του κυττάρου. Ο κύριος ρόλος της είναι η συνάθροιση πρωτεινών. Το Ριβόσωμα είναι μια μικρή, δομική μονάδα του κυττάρου. Ο κύριος ρόλος της είναι η συνάθροιση πρωτεινών. κυττάρου πρωτεινών κυττάρου πρωτεινών Τα ριβοσώματα κτίζουν πρωτεΐνες χρησιμοποιώντας γενετικές πληροφορίες που βρίσκονται στο αγγελιοφόρο RNA. Τα ελέυθερα ριβοσώματα αιωρούνται στο κυτταρόπλασμα ή συνδέονται με το ενδοπλασματικό δίκτυο ή στην πυρηνική μεμβράνη. Τα ριβοσώματα κτίζουν πρωτεΐνες χρησιμοποιώντας γενετικές πληροφορίες που βρίσκονται στο αγγελιοφόρο RNA. Τα ελέυθερα ριβοσώματα αιωρούνται στο κυτταρόπλασμα ή συνδέονται με το ενδοπλασματικό δίκτυο ή στην πυρηνική μεμβράνη.πρωτεΐνεςαγγελιοφόρο RNA κυτταρόπλασμαενδοπλασματικό δίκτυοπυρηνική μεμβράνηπρωτεΐνεςαγγελιοφόρο RNA κυτταρόπλασμαενδοπλασματικό δίκτυοπυρηνική μεμβράνη Τα ριβοσώματα αποτελούν σημαντικές δομικές μονάδες του κυττάρου και χαρακτηρίσθηκαν σαν πυκνά μόρια ή οργανίδια Τα ριβοσώματα αποτελούν σημαντικές δομικές μονάδες του κυττάρου και χαρακτηρίσθηκαν σαν πυκνά μόρια ή οργανίδια

33 Ακρόσωμα Στα σπερματοζωάρια πολλών ζώων το Ακρόσωμα είναι ένα οργανίδιο που βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα της κεφαλής του σπερματοζωαρίου. Είναι μία δομή που μοιάζει με πώμα και προέρχεται από το Σωμάτιο Golgi. Η δημιουργία του ακροσώματος ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των όρχεων. Σε άλλα θηλαστικά το ακρόσωμα περιέχει πεπτικά ένζυμα όπως η υαλουρονιδάση και η ακροσίνη Στα σπερματοζωάρια πολλών ζώων το Ακρόσωμα είναι ένα οργανίδιο που βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα της κεφαλής του σπερματοζωαρίου. Είναι μία δομή που μοιάζει με πώμα και προέρχεται από το Σωμάτιο Golgi. Η δημιουργία του ακροσώματος ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των όρχεων. Σε άλλα θηλαστικά το ακρόσωμα περιέχει πεπτικά ένζυμα όπως η υαλουρονιδάση και η ακροσίνησπερματοζωάριαοργανίδιοΣωμάτιο Golgiένζυμα υαλουρονιδάσηακροσίνησπερματοζωάριαοργανίδιοΣωμάτιο Golgiένζυμα υαλουρονιδάσηακροσίνη

34 Ένζυμα Κάποια σημαντικά ένζυμα που απαντλωνται στα λυσοσώματα είναι: Κάποια σημαντικά ένζυμα που απαντλωνται στα λυσοσώματα είναι: Λιπάσες, που διασπούν λίπη, Λιπάσες, που διασπούν λίπη, Λιπάσεςλίπη Λιπάσεςλίπη Σακχαράσες, που διασπούν υδατάνθρακες (π.χ., σάκχαρα), Σακχαράσες, που διασπούν υδατάνθρακες (π.χ., σάκχαρα), Σακχαράσεςυδατάνθρακες σάκχαρα Σακχαράσεςυδατάνθρακες σάκχαρα Πρωτεάσες, που διασπούν πρωτείνες, Πρωτεάσες, που διασπούν πρωτείνες, Πρωτεάσεςπρωτείνες Πρωτεάσεςπρωτείνες Νουκλεάσες, που διασπούν νουκλεϊκά οξέα. Νουκλεάσες, που διασπούν νουκλεϊκά οξέα. Νουκλεάσεςνουκλεϊκά οξέα Νουκλεάσεςνουκλεϊκά οξέα Φωσφατάσες, που διασπούν μονοεστέρες φωσφωρικού οξέος Φωσφατάσες, που διασπούν μονοεστέρες φωσφωρικού οξέος Φωσφατάσεςμονοεστέρες φωσφωρικού οξέος Φωσφατάσεςμονοεστέρες φωσφωρικού οξέος

35 Ενδόσωμα Στην βιολογία, το ενδόσωμα είναι ένας σχηματισμός (κοιλότητα) που απαντάται στην κυτταρική μεμβράνη κύτταρων. Πολλά ενδοκυτταρικά κυστίδια προέρχονται από την πλασματική μεμβράνη μετεφέρονται σε ένα ενδόσωμα και ενώνονται με αυτό. Τα ενδοσώματα είναι εν μέρει υπεύθυνα για την διαλογή των ενδοκυτωμένων υλικών πριν την μεταφορά τους στα λυσοσώματα. Αυτό επιτρέπει κάποια υλικά να επιστρέψουν στην πλασματική μεμβράνη. Στην βιολογία, το ενδόσωμα είναι ένας σχηματισμός (κοιλότητα) που απαντάται στην κυτταρική μεμβράνη κύτταρων. Πολλά ενδοκυτταρικά κυστίδια προέρχονται από την πλασματική μεμβράνη μετεφέρονται σε ένα ενδόσωμα και ενώνονται με αυτό. Τα ενδοσώματα είναι εν μέρει υπεύθυνα για την διαλογή των ενδοκυτωμένων υλικών πριν την μεταφορά τους στα λυσοσώματα. Αυτό επιτρέπει κάποια υλικά να επιστρέψουν στην πλασματική μεμβράνη.βιολογία κυτταρική μεμβράνηκύτταρωνκυστίδιαενδοσώματα ενδοκυτωμένωνλυσοσώματαβιολογία κυτταρική μεμβράνηκύτταρωνκυστίδιαενδοσώματα ενδοκυτωμένωνλυσοσώματα

36 Λυσόσωμα Τα Λυσοσώματα είναι οργανίδια του κυττάρου που περιέχουν τα πεπτικά ένζυμα υδρολάσες. Τα ένζυμα αυτά διασπούν τα υπερεπαρκή οργανίδια, τμήματα τροφής, ενκυτωμένους ιούς και βακτήρια. Η βιολογική μεμβράνη που περικλείει τα λυσοσώματα εμποδίζει την έξοδο των πεπτικών ενζύμων έξω από αυτά και την καταστροφη του κυττάρου. Τα Λυσοσώματα είναι οργανίδια του κυττάρου που περιέχουν τα πεπτικά ένζυμα υδρολάσες. Τα ένζυμα αυτά διασπούν τα υπερεπαρκή οργανίδια, τμήματα τροφής, ενκυτωμένους ιούς και βακτήρια. Η βιολογική μεμβράνη που περικλείει τα λυσοσώματα εμποδίζει την έξοδο των πεπτικών ενζύμων έξω από αυτά και την καταστροφη του κυττάρου.ΛυσοσώματαοργανίδιακυττάρουιούςβακτήριαΛυσοσώματαοργανίδιακυττάρουιούςβακτήρια Τα λυσοσώματα συνδέονται με τα κενοτόπια, μεταφέρουν τα πεπτικά τους ένζυμα σε αυτά για την αποδομή των αποθηκευμένων ουσιών στα κενοτόπια. Το όνομα λυσόσωμα προέρχεται από την Ελληνική λέξη Λύσις και σώμα. Χρακτηρίζονται συχνά σαν σάκοι αυτοκτονίας από τους βιολόγους λόγω του ρόλου τους στην αυτόλυση Τα λυσοσώματα συνδέονται με τα κενοτόπια, μεταφέρουν τα πεπτικά τους ένζυμα σε αυτά για την αποδομή των αποθηκευμένων ουσιών στα κενοτόπια. Το όνομα λυσόσωμα προέρχεται από την Ελληνική λέξη Λύσις και σώμα. Χρακτηρίζονται συχνά σαν σάκοι αυτοκτονίας από τους βιολόγους λόγω του ρόλου τους στην αυτόλυσηκενοτόπιααυτόλυσηκενοτόπιααυτόλυση

37 Παρεντόσωμα Στα κύτταρα των βασιδιομυκήτων έχουν βρεθεί μικροσκοπικές δομές που ονομάζονται παρεντοσώματα ή παρενθεσώματα. Όπως το όνομά τους αποκαλύπτει, οι σχηματισμοί αυτοί έχουν σχήμα παρενθέσεως και βρίσκονται εκατέρωθεν του διαφάγματος που διαχωρίζει τα κύτταρα στις υφές του μύκητα. Στα κύτταρα των βασιδιομυκήτων έχουν βρεθεί μικροσκοπικές δομές που ονομάζονται παρεντοσώματα ή παρενθεσώματα. Όπως το όνομά τους αποκαλύπτει, οι σχηματισμοί αυτοί έχουν σχήμα παρενθέσεως και βρίσκονται εκατέρωθεν του διαφάγματος που διαχωρίζει τα κύτταρα στις υφές του μύκητα.κύτταρα παρεντοσώματαπαρενθεσώματακύτταρα παρεντοσώματαπαρενθεσώματα Η λειτουργία τους δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί όπως επίσης και ή ακριβής σύνθεσή τους. Η ποικιλία στην εμφάνισή τους είναι χρήσιμη στον διαχωρισμό των διαφορετικών ποικιλιών μυκήτων μεταξύ τους. Η λειτουργία τους δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί όπως επίσης και ή ακριβής σύνθεσή τους. Η ποικιλία στην εμφάνισή τους είναι χρήσιμη στον διαχωρισμό των διαφορετικών ποικιλιών μυκήτων μεταξύ τους.μυκήτων

38 Μελανόσωμα Το μελανόσωμα είναι ένα οργανίδιο που περιέχει μελανίνη, η πιο συχνά απαντούμενη ουσία που απορροφά το φως στο ζωικό βασίλειο. Τα κύτταρα που παράγουν τα μελανοσώματα ονομάζονται μελανοκύτταρα, ενώ τα κύτταρα που εγκυτώνουν τα μελανοσώματα ονομάζονταιν μελανοφάγοι. Το μελανόσωμα είναι ένα οργανίδιο που περιέχει μελανίνη, η πιο συχνά απαντούμενη ουσία που απορροφά το φως στο ζωικό βασίλειο. Τα κύτταρα που παράγουν τα μελανοσώματα ονομάζονται μελανοκύτταρα, ενώ τα κύτταρα που εγκυτώνουν τα μελανοσώματα ονομάζονταιν μελανοφάγοι.οργανίδιο μελανίνη μελανοσώματαμελανοκύτταραεγκυτώνουν μελανοφάγοιοργανίδιο μελανίνη μελανοσώματαμελανοκύτταραεγκυτώνουν μελανοφάγοι Η παραγωγή της χρωστικής της μελανίνης εξαρτάται σε μία σειρά ενζύμων τις τυροσινάσες οι οποίες συνθέτουν το μεγάλο πολυμερές της μελανίνης. Πριν την ώριμη φάση τους τα μελανοσώματα ονομάζονται προ-μελανοσώματα. Η δυσλειτουργία τους ή η απουσία των ενζύμων που συνθέτουν την μελανίνη έχει σαν αποτέλεσμα την ασθένεια που ονομάζεται αλμπινισμός. Η παραγωγή της χρωστικής της μελανίνης εξαρτάται σε μία σειρά ενζύμων τις τυροσινάσες οι οποίες συνθέτουν το μεγάλο πολυμερές της μελανίνης. Πριν την ώριμη φάση τους τα μελανοσώματα ονομάζονται προ-μελανοσώματα. Η δυσλειτουργία τους ή η απουσία των ενζύμων που συνθέτουν την μελανίνη έχει σαν αποτέλεσμα την ασθένεια που ονομάζεται αλμπινισμός.ενζύμωντυροσινάσεςμελανίνηαλμπινισμόςενζύμωντυροσινάσεςμελανίνηαλμπινισμός

39 Το σωμάτιο Golgi Το σωμάτιο Golgi (επίσης ονομάζεται και εξοπλισμός Golgi, ή σύμπλοκο Golgi, ή δικτυόσωμα) είναι ένα οργανίδιο που απαντάται στα ευκαρυωτικά κύτταρα Το σωμάτιο Golgi (επίσης ονομάζεται και εξοπλισμός Golgi, ή σύμπλοκο Golgi, ή δικτυόσωμα) είναι ένα οργανίδιο που απαντάται στα ευκαρυωτικά κύτταραεξοπλισμός Golgiδικτυόσωμα οργανίδιοεξοπλισμός Golgiδικτυόσωμα οργανίδιο Η πρωταρχική λειτουργία του σωματίου είναι να επεξεργάζεται και να πακετάρει μακρομόρια που συντίθενται στο κύτταρο ιδιαίτερα πρωτεϊνες και λιπίδια. Η πρωταρχική λειτουργία του σωματίου είναι να επεξεργάζεται και να πακετάρει μακρομόρια που συντίθενται στο κύτταρο ιδιαίτερα πρωτεϊνες και λιπίδια.κύτταροπρωτεϊνες λιπίδιακύτταροπρωτεϊνες λιπίδια Το σωμάτιο αποτελεί τμήμα του ενδομεμβρανικού συστήματος που απαντάται στα ευκαρυωτικά κύτταρα Το σωμάτιο αποτελεί τμήμα του ενδομεμβρανικού συστήματος που απαντάται στα ευκαρυωτικά κύτταρα Ο εξοπλισμός Golgi γενικά πιστεύεται πως παίζει ρόλο αποθήκης ενώ παράλληλα επιτρέπει τη συνένωση των απλών μορίων σε ποιο σύνθετα, όπως για παράδειγμα τη συνένωση υδατανθράκων και πρωτεϊνών σε γλυκοπρωτεΐνες. Ο εξοπλισμός Golgi γενικά πιστεύεται πως παίζει ρόλο αποθήκης ενώ παράλληλα επιτρέπει τη συνένωση των απλών μορίων σε ποιο σύνθετα, όπως για παράδειγμα τη συνένωση υδατανθράκων και πρωτεϊνών σε γλυκοπρωτεΐνες.

40 Πλαστίδια στα φυτά  Τα πλαστίδια είναι υπεύθυνα τόσο για :  την φωτοσύνθεση, φωτοσύνθεση  την αποθήκευση προϊόντων όπως το άμυλο άμυλο  τη σύνθεση πολλών τάξεων ουσιών όπως λιπαρά οξέα και τερπένια τα οποία είναι απραίτητα στους οργανισμούς για την δημιουργία δομικών μονάδων του κυττάρων και γενικότερα στην ανάπτυξη των φυτών. λιπαρά οξέατερπένιακυττάρωνλιπαρά οξέατερπένιακυττάρων

41 Τα αδιαφοροποίητα πλαστίδια (προπλαστίδια) μπορούν να εξελιχτούν στα εξής πλαστίδια Χλωροπλάστες: για τη φωτοσύνθεση Χλωροπλάστες: για τη φωτοσύνθεση Χλωροπλάστεςφωτοσύνθεση Χλωροπλάστεςφωτοσύνθεση Χρωμοπλάστες: για τη σύνθεση χρωστικών και αποθήκευση Χρωμοπλάστες: για τη σύνθεση χρωστικών και αποθήκευση Χρωμοπλάστες Λευκοπλάστες: για την παραγωγή τερπενίων Λευκοπλάστες: για την παραγωγή τερπενίων Λευκοπλάστες Αμυλοπλάστες: για την αποθήκευση αμύλου Αμυλοπλάστες: για την αποθήκευση αμύλου Αμυλοπλάστες Στατόλιθοι: για την ανίχνευση της βαρύτητας Στατόλιθοι: για την ανίχνευση της βαρύτητας Στατόλιθοι Ελαιοπλάστες: για την αποθήκευση λίπους Ελαιοπλάστες: για την αποθήκευση λίπους Ελαιοπλάστες Πρωτεινοπλάστες: για την αποθήκευση και διαφοροποίηση πρωτεϊνών Πρωτεινοπλάστες: για την αποθήκευση και διαφοροποίηση πρωτεϊνών Πρωτεινοπλάστες

42 Κυτταρικός πυρήνας Ο πυρήνας ειναι συνήθως το μεγαλύτερο οργανίδιο ενός κυττάρου. Ελέγχει τις κυτταρικές δραστηριότητες και περιέχει τις γενετικές πληροφορίες (DNA) που επιτρέπουν την αναπαραγωγή του κυττάρου Ο πυρήνας ειναι συνήθως το μεγαλύτερο οργανίδιο ενός κυττάρου. Ελέγχει τις κυτταρικές δραστηριότητες και περιέχει τις γενετικές πληροφορίες (DNA) που επιτρέπουν την αναπαραγωγή του κυττάρουοργανίδιο κυττάρουοργανίδιο κυττάρου Δομή του πυρήνα Δομή του πυρήνα πυρηνική μεμβράνη, εσωτερική και εξωτερική, περιπυρηνική δεξαμενή, πυρηνικοί πόροι πυρηνική μεμβράνη, εσωτερική και εξωτερική, περιπυρηνική δεξαμενή, πυρηνικοί πόροι πυρηνική μεμβράνη πυρηνική μεμβράνη πυρηνίσκος: πυρηνίσκος: πυρηνίσκος DNA DNA DNA RNA RNA RNA Χρωματίνη, χρωμοσώματα Χρωματίνη, χρωμοσώματα Χρωματίνηχρωμοσώματα Χρωματίνηχρωμοσώματα Πυρηνόπλασμα Πυρηνόπλασμα

43 το πρωτόπλασμα Είναι μια ουσία παχύρρευστη, πλούσια σε υδατάνθρακες, λευκώματα κι ανόργανα άλατα Είναι μια ουσία παχύρρευστη, πλούσια σε υδατάνθρακες, λευκώματα κι ανόργανα άλατα Κύριο συστατικό του πρωτοπλάσματος είναι και το νερό, που χωρίς αυτό δεν είναι δυνατό να εννοηθεί ζωντανό πρωτόπλασμα Κύριο συστατικό του πρωτοπλάσματος είναι και το νερό, που χωρίς αυτό δεν είναι δυνατό να εννοηθεί ζωντανό πρωτόπλασμα Έχει παρατηρηθεί κύτταρο που αποτελείται μόνο από πρωτόπλασμα, χωρίς πυρήνα, το είδος όμως αυτό χαρακτηρίζει τ' ατελή κύτταρα. Έχει παρατηρηθεί κύτταρο που αποτελείται μόνο από πρωτόπλασμα, χωρίς πυρήνα, το είδος όμως αυτό χαρακτηρίζει τ' ατελή κύτταρα. Τα εσωτερικά στρώματα του πρωτοπλάσματοςαποτελούνται από: λεπτότατους κόκκους που ονομάζονται μικροσώματα ενώ τα εξωτερικά του παρουσιάζουν έλλειψη κάθε μορφής σωματιδίων και χαρακτηρίζονται με την ονομασία υαλόπλασμα λεπτότατους κόκκους που ονομάζονται μικροσώματα ενώ τα εξωτερικά του παρουσιάζουν έλλειψη κάθε μορφής σωματιδίων και χαρακτηρίζονται με την ονομασία υαλόπλασμα

44 Ο πυρήνας αποτελείται από δυο ουσίες : τη λινίνη ή αχρωματίνη και τη λινίνη ή αχρωματίνη και τη χρωματίνη. τη χρωματίνη.χρωματίνη Η χημική του σύσταση χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη λευκωματωδών ουσιών, με μεγάλη περιεκτικότητα σε φωσφόρο και σίδηρο. Το κεντροσωμάτιο αποτελείται από: το κεντρόπλασμα και το κεντρόπλασμα και το κεντρόλιο. το κεντρόλιο.

45 Για να παραχθεί ένας νέος οργανισμός Πρέπει να γίνει σύζευξη δύο κυττάρων, των γενετήσιων κυττάρων ενός αρσενικού κι ενός θηλυκού οργανισμού Πρέπει να γίνει σύζευξη δύο κυττάρων, των γενετήσιων κυττάρων ενός αρσενικού κι ενός θηλυκού οργανισμού Αν τα γεννητικά κύτταρα των οργανισμών περιείχαν τον ίδιο αριθμό χρωματοσωμάτιων με τ' άλλα κύτταρά τους, τότε ο νέος οργανισμός θα έπρεπε να έχει τα διπλάσια χρωματοσωμάτια στο κύτταρό του, αφού ο αριθμός των χρωματοσωμάτιων, θα διπλασιαζόταν από γενιά σε γενιά Αν τα γεννητικά κύτταρα των οργανισμών περιείχαν τον ίδιο αριθμό χρωματοσωμάτιων με τ' άλλα κύτταρά τους, τότε ο νέος οργανισμός θα έπρεπε να έχει τα διπλάσια χρωματοσωμάτια στο κύτταρό του, αφού ο αριθμός των χρωματοσωμάτιων, θα διπλασιαζόταν από γενιά σε γενιά Γιαυτό η πυρηνοτομία δηλαδή, γίνεται τότε μ' άλλο τρόπο, που περιορίζει τον αριθμό των χρωματοσωμάτιων στο μισό. (μειωτική πυρηνοτομία ή γεννητική) Γιαυτό η πυρηνοτομία δηλαδή, γίνεται τότε μ' άλλο τρόπο, που περιορίζει τον αριθμό των χρωματοσωμάτιων στο μισό. (μειωτική πυρηνοτομία ή γεννητική)

46 ο τεμαχισμός του πρωτοπλάσματος του μητρικού κυττάρου Παράγεται ένα τοίχωμα κάθετο στη μεμβράνη του κυττάρου, το λεγόμενο φραγμοπλάστης, που αυξάνει σιγά - σιγά, όσο πλησιάζουμε τ' άκρα του κυττάρου Παράγεται ένα τοίχωμα κάθετο στη μεμβράνη του κυττάρου, το λεγόμενο φραγμοπλάστης, που αυξάνει σιγά - σιγά, όσο πλησιάζουμε τ' άκρα του κυττάρου Η διαίρεση των κεντροσωμάτιων είναι κάτι που χαρακτηρίζει τα κύτταρα ζωικής προέλευσης, γιατί στα φυτικά κύτταρα δεν παρατηρείται το φαινόμενο αυτό. Η διαίρεση των κεντροσωμάτιων είναι κάτι που χαρακτηρίζει τα κύτταρα ζωικής προέλευσης, γιατί στα φυτικά κύτταρα δεν παρατηρείται το φαινόμενο αυτό. Τα κύτταρα, με τον πολλαπλασιασμό τους, δημιουργούν τους ιστούς των διάφορων οργανισμών Τα κύτταρα, με τον πολλαπλασιασμό τους, δημιουργούν τους ιστούς των διάφορων οργανισμών

47 καρυοκίνηση ή βλαστητική πυρηνοτομία - στάδια χωρισμός στη μέση των χρωματοσωμάτιων (καθένα απ' αυτά σε δύο ίσα τμήματα), που, μετά το χωρισμό τους, συγκεντρώνονται στη μέση περίπου του πυρήνα και σχηματίζουν την ισημερινή ή πυρηνική πλάκα χωρισμός στη μέση των χρωματοσωμάτιων (καθένα απ' αυτά σε δύο ίσα τμήματα), που, μετά το χωρισμό τους, συγκεντρώνονται στη μέση περίπου του πυρήνα και σχηματίζουν την ισημερινή ή πυρηνική πλάκα η διαδικασία της ανάφασης, κατά την οποία τα χωρισμένα χρωματοσώματα βαδίζουν προς τους δύο πόλους του πυρήνα, σχηματίζοντας μ' αυτόν τον τρόπο διπλό αστέρι. Ταυτόχρονα, το κεντροσωμάτιο χωρίζεται σε δύο μέρη, που κι αυτά καταλαμβάνουν θέσεις γύρω από τους πόλους του πυρήνα. Έτσι, και οι δύο πόλοι διαθέτουν πια από ένα κεντροσωμάτιο κι από ίσο αριθμό χρωματοσωμάτιων. η διαδικασία της ανάφασης, κατά την οποία τα χωρισμένα χρωματοσώματα βαδίζουν προς τους δύο πόλους του πυρήνα, σχηματίζοντας μ' αυτόν τον τρόπο διπλό αστέρι. Ταυτόχρονα, το κεντροσωμάτιο χωρίζεται σε δύο μέρη, που κι αυτά καταλαμβάνουν θέσεις γύρω από τους πόλους του πυρήνα. Έτσι, και οι δύο πόλοι διαθέτουν πια από ένα κεντροσωμάτιο κι από ίσο αριθμό χρωματοσωμάτιων.κεντροσωμάτιο

48 Μίτωση Δύο είναι οι ανώτερες κυτταρικές λειτουργίες ενός κυττάρου. Η ανάπτυξη και η διαίρεση. Με τον όρο διαίρεση εννοούμε τον πολλαπλασιασμό του κυττάρου με διχοτόμηση και δημιουργία δύο νέων θυγατρικών κυττάρων, τα οποία μπορεί να είναι μεταξύ τους όμοια (συμμετρική διαίρεση). Δύο είναι οι ανώτερες κυτταρικές λειτουργίες ενός κυττάρου. Η ανάπτυξη και η διαίρεση. Με τον όρο διαίρεση εννοούμε τον πολλαπλασιασμό του κυττάρου με διχοτόμηση και δημιουργία δύο νέων θυγατρικών κυττάρων, τα οποία μπορεί να είναι μεταξύ τους όμοια (συμμετρική διαίρεση).

49 Η διαίρεση διακρίνεται σε μιτωτική και μειωτική Στη μιτωτική διαίρεση το γενετικό υλικό του μητρικού κυττάρου διπλασιάζεται και διαιρείται ενώ, Στη μιτωτική διαίρεση το γενετικό υλικό του μητρικού κυττάρου διπλασιάζεται και διαιρείται ενώ, στην μειωτική διαίρεση το γενετικό υλικό του μητρικού κυττάρου απλώς διαιρείται με αποτέλεσμα τα νέα κύτταρα να περιέχουν μόνο ένα αντίτυπο του γονιδιώματος δηλαδή να είναι απλοειδή. στην μειωτική διαίρεση το γενετικό υλικό του μητρικού κυττάρου απλώς διαιρείται με αποτέλεσμα τα νέα κύτταρα να περιέχουν μόνο ένα αντίτυπο του γονιδιώματος δηλαδή να είναι απλοειδή.

50 Τι είναι η μίτωση; Ποιες είναι οι φάσεις της μίτωσης; Με τον όρο "κυτταρική διαίρεση" εννοούμε συνήθως την μίτωση. Κάθε κύτταρο το οποίο προήλθε από μία διαίρεση, και πριν διαιρεθεί και αυτό με την σειρά του σε δύο νέα (θυγατρικά) κύτταρα, διανύει μία φάση "ηρεμίας", τη μεσόφαση. Αυτή διακρίνεται σε τρείς επιμέρους φάσεις: 1.Η μεταμιτωτική (G1) 2.Η φάση σύνθεσης του DNA ή φάση S 3.Η προμιτωτική φάση (G2) Με τον όρο "κυτταρική διαίρεση" εννοούμε συνήθως την μίτωση. Κάθε κύτταρο το οποίο προήλθε από μία διαίρεση, και πριν διαιρεθεί και αυτό με την σειρά του σε δύο νέα (θυγατρικά) κύτταρα, διανύει μία φάση "ηρεμίας", τη μεσόφαση. Αυτή διακρίνεται σε τρείς επιμέρους φάσεις: 1.Η μεταμιτωτική (G1) 2.Η φάση σύνθεσης του DNA ή φάση S 3.Η προμιτωτική φάση (G2)

51 Κυτταρική διαίρεση (μίτωση).

52 Μεσόφαση 1. Η μεταμιτωτική (G1) 2. Η φάση σύνθεσης του DNA ή φάση S 3. Η προμιτωτική φάση (G2)

53 Οι φάσεις G1 και G2 είναι σημεία σύλληψης του κυτταρικού κύκλου, φάσεις δηλαδή που η εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου μπορεί να σταματήσει ή να ξεκινήσει ξανά με την εφαρμογή κατάλληλων ερεθισμάτων. Οι φάσεις G1 και G2 είναι σημεία σύλληψης του κυτταρικού κύκλου, φάσεις δηλαδή που η εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου μπορεί να σταματήσει ή να ξεκινήσει ξανά με την εφαρμογή κατάλληλων ερεθισμάτων.

54 Μιτωτική φάση Μετά το πέρας της μεσόφασης, το κύτταρο εισέρχεται στην Μιτωτική φάση (Μ). Η μιτωτική φάση του κύκλου αποτελείται με την σειρά τις από 4 φάσεις: Την πρόφαση, Την πρόφαση, την μετάφαση, την μετάφαση, την ανάφαση και την ανάφαση και την τελόφαση. (εν συντομία: προ-,μετά-,ανά-,τελό-) την τελόφαση. (εν συντομία: προ-,μετά-,ανά-,τελό-)

55 Μιτωτική φάση 1. Πρόφαση: Τα χρωματοσώματα συμπυκνώνονται σε μορφή σπείρας (ελατηρίου) και γίνονται ορατά στο μικροσκόπιο. Η πυρηνική μεμβράνη (nuclear envelope) διαλύεται και οι πυρηνίσκοι εξαφανίζονται. Από τους πόλους του κυττάρου και κάθετα προς το μελλοντικό επίπεδο της διαίρεσης αρχίζει ο σχηματισμός της μιτωτικής αττράκτου από μικροσωληνίσκους. 2. Μετάφαση: Καθώς συνεχίζεται η συμπύκνωση των χρωματοσωμάτων, αυτά εμφανίζονται διαχωρισμένα σε δύο μέρη, τις χρωματίδες. Τα ζεύγη των χρωματίδων διευθετούνται κατά μήκος του ισημερινού επιπέδου της μιτωτικής ατράκτου, της οποίας τα κεντρικά νήματα αρχίζουν από τον ένα πόλο και καταλήγουν στον άλλο ενώ τα νήματα που απολήγουν στα χρωματοσώματα συνδέονται με το κεντρομερές αυτών.

56 Μιτωτική φάση 3. Ανάφαση: Οι χρωματίδες αποχωρίζονται μεταξύ τους και κινούνται προς του πόλους, προς το κινητοχώριο. 4. Τελόφαση: Όταν οι χρωματίδες φτάσουν στην περιοχή των πόλων οι δύο ταυτόσημες ομάδες των θυγατρικών χρωματοσωμάτων αρχίζουν να χαλαρώνουν στην δομή τους μέχρις ότου αυτή να μην είναι αναγνωρίσιμη. Οι πόλοι και η άτρακτος εξαφανίζονται. Η κάθε νέα πυρηνική μεμβράνη σχηματίζεται γύρω από τα θυγατρικά γονιώματα σαν επέκταση του ενδοπλασματικού δικτύου, ενώ οι νέοι πυρηνίσκοι προέρχονται από τις θέσεις περίσφιξης των χρωματοσωματικών δορυφόρων, επίσης ονομαζόμενες οργανωτές του πυρηνίσκου. Η μιτωτική διαίρεση ολοκληρώνεται με το σχηματισμό νέων διαχωριστικών μεμβρανών στη μέση του κυττάρου με την εναπόθεση συστατικών από τα οργανίδια Golgi στο ισημερινό επίπεδο της πρώην ατράκτου.


Κατέβασμα ppt "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Από οργανικά ανόργανα Από οργανικά ανόργανα Φυσ.σώματα φυσ.σώματα Φυσ.σώματα φυσ.σώματα (φυτά- ζώα έμβια όντα (λίθοι- μέταλλα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google