Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

2 Ικανότητα παραγωγής Έργου
Ενέργεια Ικανότητα παραγωγής Έργου Δυναμική Κινητική

3

4 Μεταβολικές πορείες

5 Αναβολισμός-Καταβολισμός

6 Καταβολισμός Καταβολισμός είναι το σύνολο των αντιδράσεων διάσπασης πολύπλοκων ουσιών σε απλούστερες με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. Περιλαμβάνει αντιδράσεις που αποδίδουν στο περιβάλλον ενέργεια, άρα είναι εξώθερμες

7 Αναβολισμός Αναβολισμός είναι το σύνολο των χημικών αντιδράσεων κατά τις οποίες πραγματοποιείται σύνθεση πολύπλοκων χημικών ουσιών από απλούστερες Περιλαμβάνει αντιδράσεις που απορροφούν από το περιβάλλον ενέργεια, άρα είναι ενδόθερμες

8 ATP

9 ATP-ADP-AMP

10 Ενδιάμεσος Μεταβολισμός

11

12 Σχηματισμός ΑΤΡ Μέρος κυττάρου που γίνεται εξώθερμη αντίδραση
ATP ΑDT + P + E ΑDT + P + E ATP Μέρος κυττάρου που γίνεται ενδόθερμη αντίδραση

13 Μέρος κυττάρου που γίνεται εξώθερμη αντίδραση
ΑDT + P + E = ATP Μέρος κυττάρου που γίνεται ενδόθερμη αντίδραση ATP = ΑDT + P + E

14 Ενζυμα

15 Ένζυμα Βιολογικοί καταλύτες πρωτεϊνικής φύσεως Καταλύουν αντιδράσεις
Σε συνθήκες ανεκτές από τον οργανισμό Εκατομμύρια μόρια/sec Με μεγάλη εξειδίκευση Ονοματολογία Ονομάζονται με βάση: Με τι αντιδρά Πώς αντιδρά Κατάληξη –άση Π.χ. Λακτάση, πυρουβική αποκαρβοξυλάση Κατάταξη Υδρολάσες Οξειδορεδουκτάσες Ισομεράσες Τρανσφεράσες Συνθετάσες Λυάσες Εφαρμογές στα τρόφιμα Επιθυμητές δράσεις Ωρίμανση φρούτων και λαχανικών Σίτεμα κρέατος Ζυμώσεις Μη επιθυμητές δράσεις Αμαύρωση των φρούτων και λαχανικών

16 Ένζυμα: Πρωτεΐνες με καταλυτικές ιδιότητες
Ονομάζονται με την κατάληξη –αση ή σπανιότερα –ινη και το όνομα του υποστρώματος το οποίο καταλύουν πχ Αμυλάση Αφυδρογονάση Πεψίνη DNA-πολυμεράση

17 Μηχανισμός Δράσης Ελαττώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης

18

19 Ενεργό Κέντρο

20 Ενεργό Κέντρο

21 Ενεργό Κέντρο

22 Ενεργό Κέντρο

23 Ενεργό Κέντρο

24

25

26 Τρόπος Δράσης •Οι αντιδράσεις που καταλύονται από ένζυμα περιλαμβάνουν ένα επιπρόσθετο στάδιο, αυτό του σχηματισμού του ενδιαμέσου συμπλόκου ενζύμου–υποστρώματος: Ε + S ⇄ ES ⇄ E + P

27 Μηχανισμός δράσης

28 Μηχανισμός δράσης

29

30

31

32

33 Αναδραστική Αναστολή

34

35

36 Ιδιότητες των Ενζύμων Η ενζυμική δράση καθορίζεται από την τριτοταγή δομή Δρουν πολύ γρήγορα Δεν αλλοιώνονται (ποιοτικά ή ποσοτικά) Εμφανίζουν εξειδίκευση Η δράση τους εξαρτάται από την θερμοκρασία, pH …

37 Ιδιότητες ενζύμων Είναι πρωτεΐνη
Η καταλυτική δράση του ενζύμου καθορίζεται από την τριτοταγή δομή της πρωτεΐνης και χάνεται αν αυτή αλλάξει Μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης μιας αντίδρασης Μείωση του χρόνου πραγματοποίησης της αντίδρασης, δηλαδή αύξηση της ταχύτητας μιας αντίδρασης Ένα ένζυμο είναι ειδικό για μία αντίδραση ή το πολύ κάποιες συγγενικές αντιδράσεις και όχι για οποιαδήποτε, παρουσιάζει δηλαδή εξειδίκευση Ένα ένζυμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές γιατί παραμένει αναλλοίωτο ποσοτικά και ποιοτικά Η δραστικότητα των ενζύμων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες με σημαντικότερο το ρΗ

38 Παράγοντες που επιδρούν στην ενζυμική δραστικότητα
Ενζυμική δράση Συγκεντρώσεις ενζύμου - υποστρώματος Θερμοκρασία 25-40οC pH συνήθως κοντά στο 7 Ιονική ισχύς (ενεργοποιητές) Ακτινοβολία

39 Παράγοντες που επιδρούν στην ενζυμική δραστικότητα
Θερμοκρασία: η ταχύτητα μιας αντίδρασης η οποία καταλύεται από ένζυμα μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία. Κάθε ένζυμο έχει μια άριστη θερμοκρασία δράσης στην οποία η ταχύτητα της αντίδρασης γίνεται μέγιστη. Στα ένζυμα του ανθρώπου η άριστη θερμοκρασία είναι βαθμοί. Με αύξηση της θερμοκρασίας μειώνεται η δραστικότητα του ενζύμου. Αν η θερμοκρασία φτάσει στους 50 βαθμούς τότε το ένζυμο χάνει μόνιμα τη δραστικότητά του γιατί χάνει την τριτοταγή του δομή ρΗ: τα ένζυμα επηρεάζονται από τις μεταβολές του ρΗ. Για καθένα υπάρχει μία τιμή στην οποία παρουσιάζει τη μέγιστη δραστικότητά του, η οποία για την πλειοψηφία κυμαίνεται μεταξύ 5 και 9. Σε ακραίες τιμές τα ένζυμα μπορεί να καταστραφούν. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις όπως η πεψίνη η οποία δρα στο στομάχι σε ρΗ=2 ή η θρυψίνη που δρα στο λεπτό έντερο σε ρΗ=8,5.

40 Ρύθμιση δράσης ενζύμων

41 Παράγοντες που επιδρούν στην ενζυμική δραστικότητα
Συγκέντρωση υποστρώματος: Αύξηση συγκέντρωσης υποστρώματος οδηγεί σε αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης, μέχρι όμως ενός σημείου. Από εκεί και πέρα η ταχύτητα δεν αλλάζει γιατί όλα τα μόρια ενζύμων είναι ενωμένα με υπόστρωμα και συνεπώς τα επιπλέον μόρια υποστρώματος δε βρίσκουν ελεύθερα μόρια ενζύμων για να ενωθούν. Συγκέντρωση ενζύμου: αν η θερμοκρασία, το ρΗ είναι σταθερά και η συγκέντρωση του υποστρώματος δεδομένη, αύξηση του ενζύμου οδηγεί σε αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης.

42 Αναστολείς της δράσης των ενζύμων
Αντιστρεπτοί, οι οποίοι εμποδίζουν παροδικά τη δράση των ενζύμων και όταν πάψουν να υπάρχουν το ένζυμο επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία Μη αντιστρεπτοί: συνδέονται μόνιμα με το ένζυμο και δεν το αφήνουν πια να δράσει

43 Ανστολή

44 Οι συμπαράγοντες •Πολλά ένζυμα για να λειτουργήσουν, απαιτούν τηνπαρουσία ορισμένων οργανικών μορίων χαμηλού ΜΒ ή μεταλλικών ιόντων που ονομάζονται συμπαράγοντες. •Οι οργανικοί συμπαράγοντες μπορεί να συνδέονται χαλαράμετοένζυμο, οπότε ονομάζονται συνένζυμα, ή να συνδέονται ισχυρά με αυτό, οπότε ονομάζονται προσθετικές ομάδες. •Οι περισσότερες βιταμίνες είναι συνένζυμα. •Το σύμπλοκο ένζυμο–συμπαράγοντα αναφέρεται ως ολοένζυμο, ενώ μόνο το πρωτεϊνικό τμήμα τουμορίου ως αποένζυμο.


Κατέβασμα ppt "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google