Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ: Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες Μάθημα: Διδάσκων: Λεμονίδης Χ. Θέμα:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ: Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες Μάθημα: Διδάσκων: Λεμονίδης Χ. Θέμα:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ: Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες Μάθημα: Διδάσκων: Λεμονίδης Χ. Θέμα: Digital Storytelling in Maths Βασιλική Τζάνη (429)

2 Robin, B.R. (2008). Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom. Theory Into Practice, 47, 220–228.

3 Εισαγωγή U.S. Department of Education (2007): Αν η μάθηση στην Ανάγνωση και στα Μαθηματικά είναι πιο αποτελεσματική με τη χρήση λογισμικών Αρνητικά αποτελέσματα eSchool News (2007): Υποστηρικτές των λογισμικών (Mary Ann Wolf) Διαφωνούν και παραθέτουν έρευνες με αντίθετα αποτελέσματα ! Υπάρχει ανάγκη για καλύτερο θεωρητικό πλαίσιο !

4 Μαθητές Εκπαιδευτικοί Web 2.0, MySpace, YouTube, blogs, wikipedias, podcasts, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

5 Digital Storytelling (DST) DST: Ψηφιακή εξιστόρηση ιστοριών  Επιλογή θέματος Πραγματοποίηση έρευνας Καταγραφή σεναρίου Ανάπτυξη ενδιαφέρουσας ιστορίας Ψηφιακά μέσα (Γραφικά, Αρχεία ήχου Ηχογραφήσεις, Βίντεο, Μουσική)

6 Burmark (2004)  DST: Εκπαιδευτικό εργαλείο για συγκέντρωση, δημιουργία, ανάλυση και συνδυασμό κινούμενων εικόνων με γραπτό κείμενο. Joe Lambert, Dana Atchley (1980)  Center for Digital Storytelling (CDS)

7

8

9 21 st Century Literacy   Digital literacy (Ψηφιακός γραμματισμός)   Global literacy (Παγκόσμια παιδεία)   Technology literacy (Τεχνολογικός γραμματισμός)   Visual literacy (Οπτικός γραμματισμός)   Information literacy (Πληροφοριακός γραμματισμός)

10 Είδη DST  Προσωπικές αφηγήσεις (Personal narratives)  Ιστορίες που πληροφορούν ή διδάσκουν (  Ιστορίες που πληροφορούν ή διδάσκουν (Stories That Inform or Instruct)   Ιστορίες που εξετάζουν ιστορικά γεγονότα (Stories That Examine Historical Events)

11 Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) Οι εκπαιδευτικοί με τη χρήση τεχνολογιών οφείλουν να: Κατανοούν τις εννοιολογικές αναπαραστάσεις Χρησιμοποιούν κατάλληλες παιδαγωγικές τεχνικές Γνωρίζουν που δυσκολεύονται οι μαθητές και πως η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό Γνωρίζουν τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών αλλά και επιστημολογικών θεωριών Γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες για να οικοδομήσουν την υπάρχουσα γνώση Αναπτύξουν νέες επιστημολογίες ή να ενδυναμώσουν τις παλιές Mishra & Koehler (2006)

12 Oliver Dreon, Ο., Kerper, R.K., Landis, K. (2011).Digital Storytelling: A tool for Teaching and Learning in the YouTube Generation. Middle School Journal, 42(5), 4-9.

13 ‘’What if teachers could capitalize on student interest in these quick and quirky video clips as a way to help students connect with curriculum?’’ Tyler Binkley

14 Το άρθρο…   Εξηγεί γιατί ο Tyler χρησιμοποιεί DST στην τάξη του.   Περιγράφει πως η τεχνολογία στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τη χρησιμότητα των DST ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

15 Η χρησιμότητα του DST “Digital natives need to develop a systematic understanding of the technology, subject matter, pedagogy, and how these aspects work together”. Lei's, 2009 “Digital storytelling is the art of combiningnarrative with digital media such as images, sound, and video to create a short story’’. Robin, 2008

16 “By integrating visual images with written text, digital stories can be used to enhance and accelerate student comprehension’’. Burmark, 2004; Robin, 2008 “When creating their own digital stories, students encounter an integrated instructional activity that requires them to leverage a host of cognitive, interpersonal, organizational and technical skills”. National Middle School Association [NMSA], 2010; Robin, 2008

17 ‘’By drawing on students' writing skills, organizational abilities, and creativity, digital storytelling is an ideal integrative activity that can be incorporated easily in a variety of middle grades settings’’ Hernandez & De La Paz, 2009; Kajder & Swansen, 2004

18

19 Μοντέλο του Tyler   Αφορμή: Εμπειρίες στο πανεπιστήμιο του Millersville  Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αλληλεξάρτηση της τεχνολογίας, της παιδαγωγικής, του περιεχομένου και του πλαισίου με την αποτελεσματική μάθηση. (Harris, Mishra, & Koehler, 2009)   Η ευκολία του να μάθει ο ίδιος να κατασκευάζει DST αλλά και να το προωθεί στους μαθητές του  νεαρό ηλικίας του, οικειότητα με την τεχνολογία   Tyler: ενσωματώνει την τεχνολογία αποτελεσματικά στην τάξη του με την κατασκευή βίντεο σχετικών με μαθηματικά που με τους μαθητές του αναρτά στο YouTube (Binkley, 2010).

20   Βίντεο: εξιστορεί μια αστεία ιστορία με πλήθος χαρακτήρων και σαφή πλοκή που εμπεριέχουν σημαντικές έννοιες των μαθηματικών που συνδέονται άμεσα με τους μαθητές   Το μάθημα του Tyler δεν είναι «τεχνοκεντρικό» (technocentric) αλλά ενσωματώνει την τεχνολογία σε όλα τα μαθητικά πεδία (διαθεματικότητα).   Η κάθε δραστηριότητα στην εκπαιδευτική τεχνολογία εστιάζει στις παιδαγωγικές γνώσεις και πως αυτές προάγουν τη μάθηση.

21   Συνδυάζει την προαγωγή μαθηματικών γνώσεων με χιούμορ κι ευχαρίστηση   Προωθεί την κοινωνική αποδοχή των εφήβων   Με την ενασχόληση μαθητών μεσαίων τάξεων, ο Tyler κατανοεί τη δυναμική από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη νεανική κουλτούρα. (NMSA, 2010).

22 Εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης των εκπαιδευτικών   Literature for Children and Young Adolescents: Εστιάζει στη λογοτεχνία   Κατασκευή DST με iMovie ή Movie Maker: Booktalks  προώθηση βιβλίων, διάφορα θέματα της επικαιρότητας   Πολλοί εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να προωθήσουν το DST στην τάξη τους με κατασκευαστές τα παιδιά

23 Θέματα και προκλήσεις "Would all of my students be able to access content online or benefit equally from its presentation?" Κοινωνικό επίπεδο Οικονομικό επίπεδο Μαθησιακές ανάγκες

24 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

25


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ: Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες Μάθημα: Διδάσκων: Λεμονίδης Χ. Θέμα:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google