Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΩ ΒΙΒΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» Υποψ. Διδάκτωρ Επιβλέπουσα Μαρίνα Λουάρη Μαρίτα Παπαρούση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΩ ΒΙΒΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» Υποψ. Διδάκτωρ Επιβλέπουσα Μαρίνα Λουάρη Μαρίτα Παπαρούση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΩ ΒΙΒΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» Υποψ. Διδάκτωρ Επιβλέπουσα Μαρίνα Λουάρη Μαρίτα Παπαρούση

2 Σκοπός Α) Η διερεύνηση της κατανόησης, των αντιλήψεων και της στάσης των τυπικών μαθητών του Δημοτικού σχολείου (ηλικίας 10-11 ετών) προς την αναπηρία. Β) Η υλοποίηση παρέμβασης στη Δ’ και Ε’ τάξη, με εργαλείο παιδικά λογοτεχνικά βιβλία και στόχο την αύξηση της κατανόησης και την τροποποίηση τυχόν αρνητικών στάσεων και αντιλήψεων προς την αναπηρία

3 Παράγοντας επιτυχούς ένταξης η αποδοχή των μαθητών με αναπηρία από τους τυπικούς μαθητές Η μη αποδοχή δημιουργεί προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικά προβλήματα Η αποδοχή και η φιλία προλαμβάνει τα προβλήματα συμπεριφοράς Συντελεί στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρία Bunch & Valeo, 2004; Laws & Kelly, 2005; Lewis, 1995; Skar, 2010; Criss, Pettit, Bates, Dodge & Lapp, 2002; Criss, Pettit, Bates, Dodge & Lapp, 2002; Laws & Kelly, 2005; Skar, 2010

4 Συνολικά, η έρευνα αποδεικνύει ότι οι γνώσεις και οι στάσεις των τυπικών μαθητών μπορεί να τροποποιηθούν θετικά με προσεκτικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη (McGregor & Forlin, 2005) Ως εκ τούτου, σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε παρέμβαση με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών του Δημοτικού σχολείου σε θέματα που αφορούν την αναπηρία

5 ΜΕΘΟΔΟΣ Η μι-πειραματικό σχέδιο με αξιολόγηση πριν και μετά την εφαρμογή του Προγράμματος, ομάδα ελέγχου και πειραματική Παρατήρηση και καταγραφή των συμπεριφορών των μαθητών κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Συνεντεύξεις με επιλεγμένο αριθμό μαθητών μετά την εφαρμογή του Προγράμματος

6 Δείγμα 364 μαθητές γενικών σχολείων (9 ως 12 ετών) 75 μαθητές ομάδα έλεγχου 75 μαθητές πειραματική ομάδα

7 Εργαλεία Ερωτηματολόγιο Checode-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps Scale (CATCH- R) Λογοτεχνικά βιβλία Πρωτόκολλα Παρατήρησης- Αξιολόγησης Ατομικές συνεντεύξεις Φύλλα Δραστηριοτήτων

8 Παρέμβαση Πειραματική ομάδα Ακρόαση της ιστορίας και αναδιήγηση από τους μαθητές – Ερωταποκρίσεις. Εμπειρία - προσωπικές αντιλήψεις. Βιωματικός άξονας. Γραπτές δραστηριότητες Παρακολούθηση βίντεο Δραματοποίηση Εικαστικές δραστηριότητες

9 Ομάδα ελέγχου Ακρόαση της ιστορίας και αναδιήγηση από τους μαθητές – Ερωταποκρίσεις. Εμπειρία - προσωπικές αντιλήψεις.

10 Δράσεις ΟΜΕΡ «Δημιουργικότητα και Μάθηση στην Πρώτη Σχολική Ηλικία» με τίτλο «Οι μαθητές του τμήματος ένταξης κάνουν τα δικά τους βιβλία»  17th European Conference on Reading “Literacy and Diversity” με τίτλο «Inclusion Literature and Bibliotherapy». ΙΔ’ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία» με τίτλο «Στάσεις τυπικών μαθητών προς κάποιο συμμαθητή τους με αναπηρία και παρέμβαση τροποποίησης των στάσεων».

11  European Association for Research on Learning and Instruction «A Learning Odyssey: Exploring new Horizons in Learning and Instruction» με τίτλο «The design of an intervention programme through bibliotherapy».  3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership με τίτλο “Can typical students define the word “disability”? A pilot study about their awareness and misconceptions».  Υπό Δημοσίευση: Περιοδικό Νέα Παιδεία με τίτλο «Στάσεις και Αντιλήψεις τυπικών μαθητών για την αναπηρία».


Κατέβασμα ppt "« ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΩ ΒΙΒΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» Υποψ. Διδάκτωρ Επιβλέπουσα Μαρίνα Λουάρη Μαρίτα Παπαρούση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google