Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 1 Ερευνητική δραστηριότητα και Συμβολή της καινοτομίας στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη Π.Ιγνατιάδης Σύμβουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 1 Ερευνητική δραστηριότητα και Συμβολή της καινοτομίας στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη Π.Ιγνατιάδης Σύμβουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 1 Ερευνητική δραστηριότητα και Συμβολή της καινοτομίας στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη Π.Ιγνατιάδης Σύμβουλος Τεχνoλογίας

2 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 2 Η διάλεξη Έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα σε αριθμούς Καινοτομία/ Τεχνολογική καινοτομία Είδη μεταφοράς τεχνολογίας Διαχείριση βιομηχανικής ιδιοκτησίας Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης Δημιουργία εταιρείας spin-off Η μεταφορά τεχνολογίας από τα Ιδρύματα Προγράμματα που υποστηρίζουν τη ΜΤ Υπηρεσίες προς μΜΕ για ΜΤ Competitive Intelligence Clusters Παραδείγματα επιτυχημένων ιστοριών

3 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 3 Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι Ιδιωτική δαπάνη για ΕΤΑ στην Ελλάδα και την Ευρώπη Με τη συνολική δαπάνη για ΕΤΑ (ως % του ΑΕΠ) να είναι 3 φορές μικρότερη από το μέσο όρο EU25

4 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 4 Παράγεται τεχνολογία στην Ελλάδα ? Μάλλον όχι...

5 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 5 Researchers, 2005 Per 1 000 total employment OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007 Παράγεται τουλάχιστον επιστήμη? (1)

6 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 6 Παράγεται τουλάχιστον επιστήμη? (2) Scientific articles per million population, 2003 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007 Greece

7 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 7 Relative prominence of cited scientific literature, 2003 (The relative prominence of cited S&E literature is the ratio of a country's share of literature cited by the rest of the world to its world share of S&E articles) OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005 Greece Πόσο «μετράει» διεθνώς η ελληνική επιστήμη?

8 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 8 Καινοτομία: Ορισμοί και τύποι Καινοτομία εμφανίζεται όταν οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ενός προϊόντος, μίας διαδικασίας ή μίας υπηρεσίας προσφέρει μία βελτιωμένη λύση σε μία ανάγκη (διαπιστωμένη ή όχι !). Η καινοτομία μπορεί να οριστεί γενικά ως η επιτυχημένη εμπορική εφαρμογή νέων ιδεών [business model, marketing, organisational, supply-chain, process, product, service]Καινοτομία εμφανίζεται όταν οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ενός προϊόντος, μίας διαδικασίας ή μίας υπηρεσίας προσφέρει μία βελτιωμένη λύση σε μία ανάγκη (διαπιστωμένη ή όχι !). Η καινοτομία μπορεί να οριστεί γενικά ως η επιτυχημένη εμπορική εφαρμογή νέων ιδεών [business model, marketing, organisational, supply-chain, process, product, service] Η βαθμιαία καινοτομία εμπεριέχει μικρές βελτιώσεις και επεκτάσεις σε υπάρχοντα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα – υψηλότερη ποιότητα, μικρότεροι χρόνοι και χαμηλότερα κόστη. Για ένα βαθμιαία νέο προϊόν ο πελάτης είναι ήδη γνωστός και η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία απλώς εξελίσσεταιΗ βαθμιαία καινοτομία εμπεριέχει μικρές βελτιώσεις και επεκτάσεις σε υπάρχοντα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα – υψηλότερη ποιότητα, μικρότεροι χρόνοι και χαμηλότερα κόστη. Για ένα βαθμιαία νέο προϊόν ο πελάτης είναι ήδη γνωστός και η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία απλώς εξελίσσεται Η ριζοσπαστική καινοτομία εμπεριέχει μεγάλες μεταβολές. Ο πελάτης δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός, η δε απαιτούμενη τεχνολογία δεν είναι δεδομένηΗ ριζοσπαστική καινοτομία εμπεριέχει μεγάλες μεταβολές. Ο πελάτης δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός, η δε απαιτούμενη τεχνολογία δεν είναι δεδομένη

9 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 9 Διαδικασία εισαγωγής της καινοτομίας Concept Εφεύρεση Ιδέα Ανάπτυξη Επικύρωση Σχεδιασμός Πρότυπο Διάχυση στην αγορά Εξωτερικοί παράγοντες, κοινωνία, νομοθεσία, χρηματοδότηση, αγορά

10 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 10 Εμπόδια στη διαδικασία (διεπιφάνεια με αγορά) Το πρώτο αυτοκίνητο του Benz (1885) εθεωρείτο από τον κόσμο – έως και τις αρχές του 20ού αιώνα – «απλά μία μόδα που θα περνούσε»... Ο εφευρέτης του φωτοτυπικού Τ. Κάρλσον προσπάθησε να πουλήσει το μηχάνημά του σε >20 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες όμως προτίμησαν να παραμείνουν πιστές στο καρμπόν... Ένας βρετανός δημοσιογράφος χαρακτήρισε το τηλέφωνο ως την «τελευταία αμερικανική σαχλαμάρα» που σύντομα θα ξεχνιόταν... Βρετανική εφημερίδα είχε γράψει για την τηλεόραση: «η μισή λέξη είναι ελληνική και η άλλη μισή λατινική: τι μπορεί να περιμένει κανείς από αυτό!»... Ι.Πρωτοπαπαδάκης, «Ποιός Γελάει Τώρα»

11 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 11 Τεχνολογική Καινοτομία Τεχνολογική καινοτομία είναι η εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιώνΤεχνολογική καινοτομία είναι η εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών  Η καινοτομία δεν προκύπτει απαραίτητα μέσα από εφευρέσεις ή τεχνολογική έρευνα αιχμής. Καινοτομία μπορεί να προκύψει από απλές βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία, καλύτερα σχεδιασμένα προϊόντα, νέες μορφές διοίκησης, νέες μορφές χρηματοδότησης Η επιτυχής εισαγωγή (και της τεχνολογικής) καινοτομίας απαιτεί συνδυασμό των τεχνικών & οικονομικών πτυχών της διαδικασίας καινοτομίας. Αυτό απαιτεί συνεισφορά πολλών παραγόντων (παραγωγή, σχεδιασμός, κατάρτιση, R&D, marketing, …)Η επιτυχής εισαγωγή (και της τεχνολογικής) καινοτομίας απαιτεί συνδυασμό των τεχνικών & οικονομικών πτυχών της διαδικασίας καινοτομίας. Αυτό απαιτεί συνεισφορά πολλών παραγόντων (παραγωγή, σχεδιασμός, κατάρτιση, R&D, marketing, …)

12 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 12 Μεταφορά Τεχνολογίας (Technology Transfer) Η Μεταφορά Τεχνολογίας είναι η μεταβίβαση τεχνολογικής γνώσης (τεχνικών, μεθόδων, πληροφοριών) από μία οντότητα προς μία άλλη με στόχο τη βελτίωση της γνώσης και εξειδίκευσης τουλάχιστον της μίας από τις δύο και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης και των δύο.Η Μεταφορά Τεχνολογίας είναι η μεταβίβαση τεχνολογικής γνώσης (τεχνικών, μεθόδων, πληροφοριών) από μία οντότητα προς μία άλλη με στόχο τη βελτίωση της γνώσης και εξειδίκευσης τουλάχιστον της μίας από τις δύο και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης και των δύο. Μεταφορά τεχνολογίας μπορεί να συμβεί από χώρα σε χώρα, από επιχείρηση σε επιχείρηση, από ερευνητικό εργαστήριο σε υπάρχουσα ή νέα επιχείρησηΜεταφορά τεχνολογίας μπορεί να συμβεί από χώρα σε χώρα, από επιχείρηση σε επιχείρηση, από ερευνητικό εργαστήριο σε υπάρχουσα ή νέα επιχείρηση H Μεταφορά Τεχνολογίας αποτελεί τον κύριο μηχανισμό – εργαλείο για την εφαρμογή και αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας και μπορεί να λάβει χώρα σε όλα της τα στάδια.H Μεταφορά Τεχνολογίας αποτελεί τον κύριο μηχανισμό – εργαλείο για την εφαρμογή και αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας και μπορεί να λάβει χώρα σε όλα της τα στάδια.

13 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 13 Συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας IPR sale Licensing agreement Knowhow contract Franchising Equipment acquisition Consultancy agreement Joint venture Turn-key contract RTD cooperation Manufacturing agreement Πηγή: WIPO

14 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 14 Τύποι συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας (Ι) Μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Sale or assignment of IP rights  Μεταβίβαση των αποκλειστικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, copyright, trademark, κ.α.) χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς (και μέσω M&A) Παροχή άδειας εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας Licensing agreement  Παροχή άδειας χρήσης (έναντι μισθώματος) μίας τεχνολογίας/ εφεύρεσης για την παραγωγή προϊόντος με βάση αυτή  Γεωγραφικός προσδιορισμός, δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων εφαρμογών, αποκλειστικότητας,…

15 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 15 Τύποι συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας (ΙΙ) Μεταβίβαση τεχνογνωσίας Know-how contract ΜΜΜΜεταβίβαση τεχνογνωσίας, σε άϋλη (π.χ. κατάρτιση), ή εμπράγματη μορφή (διαγράμματα ροής, σχέδια μηχανών, εγχειρίδια λειτουργίας, – «τεχνικές πληροφορίες και δεδομένα») ΗΗΗΗ μεταβίβαση τεχνογνωσίας μπορεί να περιλαμβάνεται και σε licensing agreement Δικαιοχρησία Franchising ΣΣΣΣυνδυασμός της φήμης, των τεχνικών πληροφοριών και της εξειδίκευσης μίας πλευράς με επενδυτικά κεφάλαια μίας άλλης πλευράς με στόχο την πώληση αγαθών και υπηρεσιών προς τον καταναλωτή

16 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 16 Τύποι συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας (ΙΙΙ) Αγορά εξοπλισμού Acquisition of equipment ΑΑΑΑγορά μηχανημάτων, εργαλείων και εξαρτημάτων τα οποία χρειάζονται για την παραγωγή προϊόντων ή την εφαρμογή μίας παραγωγικής διαδικασίας ΗΗΗΗ συμφωνία μπορεί να αποτελέσει τμήμα ενός ευρύτερου licensing agreement Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Consultancy agreements ΠΠΠΠαροχή συμβουλών είτε περιστασιακά για τη λύση κάποιου προβλήματος είτε για τους σκοπούς ανάπτυξης ή υιοθέτησης νέας τεχνολογίας

17 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 17 Τύποι συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας (ΙV) Δημιουργία κοινοπραξίας Joint venture agreements ΗΗΗΗ κοινοπραξία μπορεί να λάβει τη μορφή νέας εταιρείας (equity joint venture) ή τη μορφή ενός σχήματος το οποίο πρόκειται να υλοποιήσει κάποια κοινού ενδιαφέροντος δραστηριότητα και το οποίο βασίζεται σε σύμβαση (contractual joint venture) Σύμβαση ολοκληρωμένης κατασκευής και παράδοσης Turn-key contract ΣΣΣΣύνθετη συμφωνία η οποία συνδυάζει πολλούς τύπους μεταφοράς τεχνολογίας. Πρόκειται για την ανάληψη από έναν παροχέα τεχνολογίας και τεχνογνωσίας του σχεδιασμού, κατασκευής και της έναρξης λειτουργίας μίας βιομηχανικής εγκατάστασης

18 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 18 Τύποι συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας (V) Τεχνική – ερευνητική συνεργασία Technical – R&D cooperation ΣΣΣΣυνεργασία μεταξύ μερών στην από κοινού ανάπτυξη νέας τεχνολογίας ή νέου προϊόντος. Μπορεί να λάβει χώρα στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου που χρηματοδοτείται από δημόσιες πηγές Συμφωνία κατασκευής Manufacturing agreement ΣΣΣΣυμφωνία κατασκευής προϊόντος είτε με τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τον υπεργολάβο είτε με τη συνεισφορά της τεχνογνωσίας του υπεργολάβου

19 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 19 Συμφωνίες ΜΤ κατά τη διαδικασία εισαγωγής Εφεύρεση  Ανάπτυξη  Σχεδιασμός  Διάχυση  IPR sales  Licensing  Know-how  Franchise  Equipment  Consultation  JointVenture  Turn-Key  RTD-coop  Manufacture 

20 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 20 Στρατηγική για τη διαχείριση βιομηχανικής ιδιοκτησίας Στόχος της Στρατηγικής: Η ανάπτυξη, προστασία και εκμετάλλευση εφευρέσεων και καινοτομιών Τι πετυχαίνει: Δημιουργεί ευκαιρίες για νέα προϊόντα Προστατεύει το μερίδιο αγοράς Προστατεύει την υπάρχουσα γραμμή παραγωγής Επεκτείνει την υπάρχουσα γραμμή παραγωγής Δημιουργεί εισόδημα από άδειες εκμετάλλευσης Αυξάνει την αξία της εταιρείας Το άυλο ενεργητικό των εταιρειών τεχνολογίας (άυλα περιουσιακά στοιχεία και κυρίως ΔΕ, Copyrights, Σήματα) ανέρχεται σήμερα στο 62% της κεφαλαιοποίησής τους από 38% το 1982. Ειδικά στις εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας υπερβαίνει το 85% και συνεχίζει να αυξάνει. Πηγή ΟΒΙ

21 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 21 Κυριότεροι τύποι στρατηγικών Η θεωρία του ¨Κάστρου και της Τάφρου¨ Η θεωρία του ¨Δέντρου και του καμένου Δάσους¨ Η θεωρία του ¨Κυνηγετικού Όπλου¨ Η προσέγγιση της ¨Προοδευτικής Κατοχύρωσης¨ Πηγή ΟΒΙ

22 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 22 Η θεωρία του «Κάστρου & της Τάφρου» Δημιουργία «κάστρου» Τεχνολογίας προστατευόμενης από μία «τάφρο» από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) τα οποία κατατίθενται περίπου ταυτόχρονα. Προστατεύεται με ΔΕ ο πυρήνας της Εφεύρεσης αλλά και κάθε ορατή παραλλαγή, μέθοδος κατασκευής και χρήση αυτής. Ιδανική στρατηγική για καλά χρηματοδοτούμενες start-ups εταιρείες ή για εισαγωγή στην αγορά νέου προϊόντος από υπάρχουσα εταιρεία. Παράδειγμα εταιρείας Gemstar-TV (NASDAQ:GMST): 200 ΔΕ σε μία μόνο τεχνολογία την οποία θεωρεί ότι θα αποτελέσει τον πυρήνα της σύγκλισης Interactive TV, Ιντερνετ και προσωπικού Υπολογιστή. Πηγή ΟΒΙ

23 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 23 Η θεωρία του «Δέντρου & του καμένου Δάσους» Επιλογή & προστασία του μεγαλύτερου και ισχυρότερου δέντρου= κατοχύρωση του πυρήνα της εφεύρεσης ¨Κάψιμο¨ όλων των άλλων δέντρων= Δημοσίευση κάθε άλλης ορατής παράγωγης ιδέας, παράγωγης τεχνολογίας, εναλλακτικής υλοποίησης και εφαρμογής Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις περιορισμένων κεφαλαίων για κατοχύρωση εφευρέσεων και αναγκαστικής επιλογής Παραδείγματα των εταιρειών IBM, Hewlett Packard και Xerox οι οποίες διαθέτουν δικές τους επίσημες online βάσεις δεδομένων για τις δημοσιεύσεις τους Πηγή ΟΒΙ

24 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 24 Η θεωρία του «Κυνηγετικού όπλου» Ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό εφευρέσεων που αφορούν διαφορετικά θέματα θα υπάρξει μία η οποία θα έχει εμπορική επιτυχία Εφαρμόζεται μόνο από μεγάλα και πολύ καλά χρηματοδοτούμενα τμήματα R&D Παράδειγμα η εταιρεία Mobil Chemicals και οι δεκάδες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε απλά προϊόντα πολυαιθυλενίου στις δεκαετίες ’70 και ’80 και η τελική επιτυχία των πλαστικών τσαντών με ¨εγκοπές ανακούφισης τάσεων¨ που έγιναν κατόπιν πρότυπο στη βιομηχανία. Πηγή ΟΒΙ

25 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 25 Η προσέγγιση της «Προοδευτικής κατοχύρωσης» Προστασία κάθε νέας παραλλαγής, βελτίωσης ή προσθήκης μιας εφεύρεσης όταν και εφόσον αυτή προκύψει στη διάρκεια της έρευνας. Εύκολος τρόπος ελέγχου του κόστους για την προστασία. Η πλέον χρησιμοποιούμενη προσέγγιση από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεμονωμένους ερευνητές Πηγή ΟΒΙ

26 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 26 Τοποθέτηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές Είναι το δικαίωμά μας «καθαρό» σε σχέση με τους ανταγωνιστές? Πόσο «καθαρά» είναι τα δικαιώματα ΒΙ των ανταγωνιστών? Απόφαση σε σχέση με πιθανή ανάληψη διεκδικήσεων ή αντιμετώπιση διεκδικήσεων.

27 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 27 Επίλογος περί στρατηγικής διαχείρισης ΒΙ Τα μεσαία και ανώτερα στελέχη κάθε επιχείρησης πρέπει να έχουν βασική γνώση του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, των Νόμων που το διέπουν και των κύριων Στρατηγικών προστασίας. Είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση να αναπτύξει κουλτούρα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και να την ενσωματώσει στην καθημερινή της πρακτική. Η κουλτούρα και οι μηχανισμοί διαχείρισης της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας πρέπει να αναπτυχθούν από την ίδρυση της επιχείρησης και πριν αυτή βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις. Πηγή ΟΒΙ

28 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 28 Από το επιστημονικό αποτέλεσμα στο προϊόν Opportunity Certainty Boer F. P., “The valuation of technology: Business and financial issues in R&D”, Wiley Finding & screening ideas Conceptual research Feasibility Early Comercialization Development Diversification Cost

29 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 29 Main choices for the exploitation of RTD results Licencing to an existing company –Low risk choice Creating a spin-off company –High risk choice –Deep personal involvement required –High rewards expected

30 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 30 Licensing to an existing company What is it about? –The right to use the licensor’s intellectual property (IP) is granted to the licensee, in exchange for a fee for a given period of time. What is licenced? –The IP: Patent rights + know how When is licensing the main choice? –The University has the policy not to participate in spin-off companies –The RTD results do not constitute a technology platform –The researcher does not want or is not able to be deeply involved

31 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 31 Basic considerations There must be something to exploit: intellectual property rights (patents, utility models, trademarks, copyright, designs, sometimes know-how/trade secrets) Exploitation is primarily based on contracts Therefore all ‘usual’ contractual issues matter (e.g. who must sign) Legal provisions concerning particular IP rights may differ considerably. However with regard to licensing they have lot in common. Crucial questions: what and at what price?

32 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 32 Basic provisions The subject of the Agreement – basic rights and obligations should be defined in order to avoid controversies regarding the type of contract. Subject- matter (IP rights) should be clearly indicated. However with regard to know-how licenses confidentiality must be observed. In case of numerous IP rights listing them in an annex may be of help Definitions of terms assist in avoiding misunderstandings Since IP rights are territorial licenses are also territorial

33 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 33 Definition of use It is important to know what are the goals of the parties to the agreement –Field of use - e.g. application of product / technology in a certain industry branch, –Exploitation - authorised exploitation activities, e.g. production, offer, sale in the territory / for the defined filed of use Main types of licenses: –Non-exclusive licence :The same licence can be granted to as many as licensees as the licensor wants –Exclusive licence :The licence excludes any other potential licensee

34 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 34 Which to choose Non-exclusive licence : –Licensor can spread the risk of a successful commercialisation by licensing to more than one Licensee in a territory and filed of use Exclusive licence : –Licensor takes a high risk as to successful exploitation based on the activities of one licensee only –In practice exclusivity is very often a precondition set up by the licensee However, we should remember that all licenses are flexible. For example exclusivity can be limited to a territory and / or field of use

35 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 35 Other types of licenses Passive licenses –Limited licenses authorising only the use of an invention. Rare in practice. Active licenses –Provisions regarding the transfer of know-how technical assistance such as offering experts' help in using the licensed invention. –Contracts that require some activity on the part of the licensors.

36 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 36 Sublicensing Often needed to enable manufacture, distribution and marketing of the final product Requires consent of the licensor Should correspond to the same terms and conditions as the license Rights and obligations as in a license agreement The licensee should indemnify the licensor against any actions by the sub-licensee and be required to collect any royalties payable

37 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 37 Royalties/ Basic methods Lump sum payments –Usually paid at the beginning of the license period –Often used by exclusive licenses –Less risk for the licensor –Do not depend on profits generated by the licensed IP Recurrent payments –E.g. payments per unit or percentage license –Percentage license refers to a base formula like e.g. net sales. Defining this formula is crucial. –Dependent on generated profits – incentive creating Minimum royalties –A mixed formula providing some benefits of both 1 and 2. Flexible royalty schemes

38 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 38 How to calculate Calculation based on projected income streams (i.e. based on the probable profit, the technology may generate – How valuable is the technology? – What is its useful life? – Is there a market? – Is it easy to defend in litigation? Calculation based on standard royalties applied commonly in a given field (often percentage royalties) Costs of developing technology, costs of protection (esp. relevant for patents), the need to obtain other licenses

39 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 39 Target Win-win deal Value break-down (possibly 25% rule of thumb): inventor-developer-producer- distributor

40 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 40 Assignments The right is transferred to the acquirer Usually the payment will be in a lump sum. The sum should be higher than in case of a license The assignee takes over all the risk but will also gain all profits Nevertheless, it is often possible to arrange for flexible payment models. Royalties are not excluded It is preferable to license valuable IP assets

41 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 41 Specific clauses in license agreements Development of the technology and rights to improvements Co-operation obligations Term of license and termination Non-competition clauses Private international law – choice of law

42 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 42 Spinning off Questions to be answered –Who owns the technology? –What will the ‘Products’ be? –What are the objectives of the team? –What is the market potential of the products? –Who are the competitors and cooperators? –What’s the company’s expected growth? –Who are the potential partners? –What kind of support is needed (technology - business - cash)? –Is there any available financing? –How to run the business?

43 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 43 Prerequisites Prerequisites –Determination - Strategy - Cash Business plan –Executive summary –The Market –The product(s), process or innovation –The Business and its position in the business field –Marketing strategy –Tangible / intangible “production” –Forecasts of “sales”, cash flow, break-even –Management and control of the Business –The required financing package

44 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 44 Funding/ Partnership Sources of funding for first cash-burn period –Personal contacts –State funding schemes & incentives –Business Angels –Venture Capitalists –Complementary partners Target of agreement with investors and partners –Win-win agreement

45 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 45 Value network Customers Suppliers Business CompetitorsCo-operators Bradenburger Α. Μ., Neilbuff Β. J.: Co-opetition: 1. A Revolutionary Mindset That Redefines Competition and Cooperation, ISBN: 0385479506, 1997.

46 8 46 Market research Secondary, open access to everybody –Trade associations –Published studies –Government sources –Consultant firms, multi-client studies –Cost: medium Primary, studies based on –Questionnaire (conjoint analysis), –Telephone survey –Customer interviews –Field work –Focus groups –Cost: hιgh

47 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 47 The VC financed spin-off scheme Unexploited potential of technology Invention - R&D - production - market Cash $ $ Tangible Assets (TA) $ Institute | Inventor 40% | 60% Intangible Assets (InTA) The Business TATA Unexploited potential of technology Early technology providerVenture Capitalist Cash + Tangible Assets Contributions VC : TP : V VC V TP value increase Shares VC : TP :

48 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 48 Valuation (of a business or a project) Estimation of the value of an existing business EBIT (operating income) (say, x8) EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation & amortization) (say, x7) Estimation of the value of a future business activity DCF (discounted cash flow) method Net Present Value (NPV): Is the present value of a stream of future cash flows less any initial investment Ι 0 :Initial investment (year 0) P n :cash flow at year n M:discount rate IRR: Internal Rate of Return

49 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 49 Generations of TT from Academia FIRST GENERATION – occasional licensing SECOND GENERATION – strict, traditional licensing A NEW GENERATION for an old problem? A more pro - active approach to licensing

50 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 50 Traditional TT from Academia Πηγή Granieri

51 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 51 R&D $$$$$$ INVESTMENTS RESEARCH PATENTS & LICENSES

52 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 52 A new generation of TT from Academia Πηγή Granieri

53 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 53 A new generation of TT from Academia Define time to market for existing technologies and ongoing research. Provide feedbacks to your researchers Define IP oriented R&D programs Involve your best researchers in marketing Identify complementary patent portfolios Identify complementary research groups Start combing, be creative Πηγή Granieri

54 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 54 Υποστήριξη μεταφοράς τεχνολογίας

55 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 55 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας (7o ΠΠ) Το βασικό εργαλείο της Κοινότητας για τη χρηματοδότηση της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την περίοδο 2007 – 2013. Το 7 ο ΠΠ υποστηρίζει την έρευνα σε επιλεγμένες θεματικές προτεραιότητες. Κύρια νέα στοιχεία σε σχέση με το 6 ο ΠΠ –Επέκταση της διάρκειας του ΠΠ από πέντε σε επτά χρόνια –Σημαντική αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού –Βασική έρευνα (περί το 1 δισ. EUR ετησίως). Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. –Νέα δομή: συνεργασία, ιδέες, άνθρωποι, ικανότητες –Αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης για τα Ιδρύματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

56 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 56 Μεταφορά τεχνολογίας μέσα στα έργα του 7 ΠΠ Μεταφορά τεχνολογίας μέσα στα έργα του 7 ου ΠΠ Η κοινή ανάπτυξη γνώσης και τεχνολογίας εμπεριέχει μεταφορά τεχνολογίας Οι δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων και προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι επιλέξιμες. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα προς όφελος μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των οποίων επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα επιδοτούνται για τη δαπάνη ανάθεσης ερευνητικών υπηρεσιών προς τρίτους. Υπάρχουν προγράμματα στα οποία ενθαρρύνεται η κινητικότητα ερευνητών μεταξύ ακαδημαϊκών/ ερευνητικών ιδρυμάτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά δεν υφίστανται προγράμματα αμιγώς μεταφοράς ώριμης τεχνολογίας.

57 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 57 Θεματικοί τομείς συνεργατικής έρευνας στο 7 ΠΠ Θεματικοί τομείς συνεργατικής έρευνας στο 7 ο ΠΠ Υγεία Τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής Ενέργεια Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες Διάστημα Ασφάλεια + (Ευρατόμ: έρευνα για την ενέργεια σύντηξης, την πυρηνική σχάση και την ακτινοπροστασία)

58 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 58 Μηνύματα σε σχέση με τη συμμετοχή στο 7 ΠΠ Μηνύματα σε σχέση με τη συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ Οι προτάσεις υποβάλλονται απευθείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια προκηρύξεων. Η αξιολόγηση γίνεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες βάσει αυστηρά ορισμένων κριτηρίων. Οι προτάσεις πρέπει να απευθύνονται στις θεματικές προτεραιότητες του 7ου ΠΠ και της συγκεκριμένης προκήρυξης. Τα έργα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και να συνδέονται με ευρωπαϊκές πολιτικές. Τα έργα υλοποιούνται από μεγάλες κοινοπραξίες (διάθεση για μοιρασιά ιδεών...) Η συγγραφή μίας πρότασης παίρνει μήνες.... Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι χαμηλές (~25% στο 6ο ΠΠ)

59 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 59 NCP organisations in Greece HELP–FORWARD Network / ΠΡΑΞΗ NATIONALDOCUMENTATIONCENTRE National Coordinator: General Secretariat for Research and Technology EOMMEXGSRTGAECBIONOVADEMOKRITOSEUROSCIENCE MOBILITY NETWORK

60 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 60 Competitiveness and Innovation Program (CIP)

61 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 61 Entrepreneurship and Innovation Program (EIP) Objectives: –Access to finance –SME cross-border cooperation –Innovation and eco-innovation –Entrepreneurship and innovation culture –Policy development Main instruments: –Financial instruments (equity and loan guarantees) –Business support services –Projects (clusters, regional innovation) –Analysis and monitoring –Policy exchange

62 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 62 Financial instruments/ implementation

63 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 63 Competitive intelligence Competitive Intelligence is a systematic business process of gathering and analyzing business information on the external environment primarily on the competitors including their strengths and weaknesses, intentions and directions in order to discover in time opportunities, threats and changes. CI is mainly a tool for decision-making which reinforce the firm in its efforts to strengthen its competitiveness and to gain and sustain competitive advantage. The main objective behind Competitive Intelligence is to support the firm increasing and / or maintaining a competitive advantage on the competition and in the markets. Using “intelligence” improves the understanding of current business situations so we can anticipate what will happen in the future.

64 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 64 Examples of key intelligence topics Strategic issues – M&A, new technologies, new capabilities, strategic intentions, new products, new patents, business strategy, financial analysis, new competitors, trends in the business environment. IP Business strategy – of a firm, or per product – marketing plan, gap analysis Strengths and weaknesses of competitors, suppliers Profiles of decision-makers Possible reactions to one’s business initiatives

65 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 65 Hellenic Bio cluster Το πρώτο bio-cluster ελληνικών επιχειρήσεων Πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που εκπροσωπεί & υποστηρίζει και προβάλει την ελληνική βιο - επιχειρηματική κοινότητα 15 μέλη: 14 επιχειρήσεις + ΠΡΑΞΗ Τομείς: Diagnostics, Pharma/ Drug Discovery, Medical Devices Πόροι: Εισφορές μελών,... BioAnalytica | BioGenomica | MEDICON | Biovista | Lavipharm | MEDEXIS | MICREL | Biomedcode Hellas | BioRP, Hellenic Radiopharmaceuticals | EMBIO Diagnostics Ltd (CY) | Estelle Enterprises Limited (CY) | Innovision LTD |Regulon | Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

66 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 66 Case Studies: 1. Spin-offs

67 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 67 FORTH-Photonics Iδρυτές: ΙΗΔΛ/ΙΤΕ και Καθηγητής Κ. Μπάλας Χρηματοδότηση: Εθνική Επιχειρημ. Συμμετοχών σε τρεις γύρους χρηματοδότησης, φαρμακευτική εταιρεία, ΠΡΑΞΕ Β’ Τεχνολογία: Πολυφασματική απεικόνιση (NDT) βιολογικών ιστών και αντικειμένων υψηλής καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας. Προϊόντα: κολποσκόπιο DySIS για τη μη επεμβατική διάγνωση του καρκίνου της μήτρας και η κάμερα MuSIS, η οποία αποτελεί το πιο σύγχρονο μέσο διεθνώς για την επιστημονική ανάλυση και τη συντήρηση έργων τέχνης. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ανέλαβε την ανάλυση του ανταγωνισμού και τη δευτερογενή έρευνα αγοράς για τις κυριότερες εμπορικές εφαρμογές της εταιρείας, την αποτίμηση του περιθωρίου εισόδου στην αγορά των κολποσκοπίων, την ετοιμασία του πρώτου τεχνολογικού επιχειρηματικού σχεδίου και την προώθησή του σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή που εντοπίστηκε ο επενδυτής, το ΠΡΑΞΗ συνεργάστηκε μαζί του στα πρώτα βήματα ανάπτυξης της εταιρείας.

68 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 68 FORTH-Photonics

69 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 69 Nanothinx Ιδρυτές: ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ, Κληρονόμοι Καθηγητή Σωτήρχου. Χρηματοδότηση: Πωλήσεις νανοσωλήνων – ερευνητικά έργα, διαπραγμάτευση με επενδυτή Τεχνολογία: Ανάπτυξη νανοσωλήνων άνθρακα υψηλότερης καθαρότητας και χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τα ισχύοντα δεδομένα της αγοράς, χάρη στην κατοχυρωμένη με πατέντα μέθοδο καταλυτικής απόθεσης Προϊόντα: πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες σε ποσότητες που κυμαίνονται από μικρογραμμάρια έως μερικές εκατοντάδες γραμμαρίων καθώς και μονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες σε ποσότητες μερικών χιλιοστών γραμμαρίου έως δεκάδες γραμμαρίων. Το ΠΡΑΞΗ συνέβαλε στη δημιουργία του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου της Nanothinx, στις διαδικασίες υποβολής πατέντας (ελληνική και διεθνή) και στην αναζήτηση επενδυτών και αγορών, στην προώθηση της τεχνολογίας (και των προϊόντων) της εταιρείας και στην επίτευξη χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

70 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 70 i-sieve Ιδρυτές: ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», τέσσερις ερευνητές Χρηματοδότηση: Επένδυση ιδρυτών – ερευνητών, πωλήσεις Τεχνολογία: Καινοτόμες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης για ανάλυση περιεχομένου σε πολυμέσα. Προϊόντα: Λογισμικό για το φιλτράρισμα ανεπιθύμητου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Υπηρεσίες αυτόματης ανάλυσης περιεχομένου web-media, blogs, forums & chat-room για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών και διαφημιστικών εταιρειών για την ανίχνευση τάσεων των καταναλωτών Το ΠΡΑΞΗ συνέβαλε στη δημιουργία του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου της i-sieve, στην αναζήτηση επενδυτών και αγορών, στην διερεύνηση της διαφημιστικής αγοράς και στην προώθηση της τεχνολογίας (και των προϊόντων) της εταιρείας

71 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 71 Nanochronous logic Ιδρυτές: ITE, ερευνητές, επιχειρηματικοί σύμβουλοι στις ΗΠΑ Χρηματοδότηση: ΙΤΕ Τεχνολογία/ Προϊόντα: Αλγόριθμοι για το σχεδιασμό ασύγχρονων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (νανοηλεκτρονική) Το ΠΡΑΞΗ παρείχε υποστήριξη προς το Ινστιτούτο κατά τις διαπραγματεύσεις του με τους ερευνητές και τον επιχειρηματικό συνεργάτη στις ΗΠΑ καθώς και κατά τη διαδικασία αναζήτησης δημόσιας χρηματοδότησης.

72 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 72 Case Studies: 2. TTT agreements

73 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 73 TTT: Γαλλία – Ελλάδα (διαμεσολάβηση) Getting the drugs on target Ένας νέος καθετήρας χορήγησης φαρμάκων που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη λύση στην αντιμετώπιση όγκων και αιματωμάτων εγκεφάλου. Το δίκτυο ΠΡΑΞΗ συνέδραμε στη σύνδεση της ελληνικής επιχείρησης με μια γαλλική εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ιατρικού εξοπλισμού και στην προώθησή του στις διεθνείς αγορές Ιατρική τεχνολογία

74 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 74 TTT: Γερμανία – Ελλάδα (διαμεσολάβηση) Logistics make freight roll faster Γερμανική εταιρεία logistics (LogControl),και η ελληνική μΜΕ e-logistics, ανέπτυξαν από κοινού λογισμικό οδικών μεταφορών που εξασφαλίζει συντομότερη παράδοση των αγαθών και προϊόντων. Οι δύο επιχειρήσεις συναντήθηκαν σε κλαδικό σεμινάριο που διοργάνωσαν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το IRC της Στουτγκάρδης στην Αθήνα. Logistics

75 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 75 ΤΤΤ: Βέλγιο – Ελλάδα (διαμεσολάβηση) Green soil made with the help of algae Μια φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία εδαφολογικής βελτίωσης βασισμένη στην άλγη χρησιμοποιείται ήδη στην Ελλάδα, από μια ελληνική αγροχημική επιχείρηση η οποία ήλθε σε συνεργασία με τους βελγούς προμηθευτές της τεχνολογίας, ύστερα από τη διαμεσολάβηση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του αντίστοιχου Βελγικού IRC. Αγροτική βιο-τεχνολογία

76 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 76 ΤΤΤ: Ελλάδα – Ισπανία (διαμεσολάβηση) Aerogels get the heat of limelight Οι τεχνολογικές καινοτομίες αλλάζουν την κοινωνία μας σε καθημερινή βάση. Το μουσείο της Επιστήμης στη Βαρκελώνη, προσπαθεί να παρουσιάσει αυτές τις τεχνολογίες στο ευρύ κοινό. Με τη βοήθεια του FORTH/ICEHT, πλακίδια από aerogel που περιορίζουν τη μετάδοση της θερμότητας, αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στην εικαστική αναπαράσταση της τεχνολογίας Καλλιτεχνική εκλαϊκευση της τεχνολογίας

77 Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 77 Ευχαριστώ για την προσοχή σας...


Κατέβασμα ppt "Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Απρίλιος 2011 1 Ερευνητική δραστηριότητα και Συμβολή της καινοτομίας στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη Π.Ιγνατιάδης Σύμβουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google