Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Θεωρίες Μάθησης» Επιμέλεια: Φιλοθέη Κολίτση Δραστηριότητα στην Ενότητα 2 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ιανουάριος 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Θεωρίες Μάθησης» Επιμέλεια: Φιλοθέη Κολίτση Δραστηριότητα στην Ενότητα 2 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ιανουάριος 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Θεωρίες Μάθησης» Επιμέλεια: Φιλοθέη Κολίτση Δραστηριότητα στην Ενότητα 2 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ιανουάριος 2012

2

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Στη διαδικασία μάθησης εμπλέκονται τρεις παράγοντες: Ερεθίσματα (S = Stimulus) Ερεθίσματα (S = Stimulus) από το περιβάλλον Υποκείμενο (O = Organismus) Υποκείμενο (O = Organismus) με τις νοητικές διεργασίες του Αντίδραση (R = Reactio) Αντίδραση (R = Reactio) του Υποκειμένου

4 ΜΑΘΗΣΗ είναι ……… ΜΑΘΗΣΗ είναι ……… Για την μάθηση έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες. Συνοψίζοντας Θα λέγαμε ότι μάθηση είναι: Η μεταβολή συμπεριφοράς Η μεταβολή συμπεριφοράς του Υποκειμένου ως αποτέλεσμα εμπειρίας και άσκησης ως αποτέλεσμα εμπειρίας και άσκησης

5 ΜΑΘΗΣΗ είναι η ……… ΜΑΘΗΣΗ είναι η ……… απόκτηση απόκτηση διατήρηση διατήρηση μεταβίβαση μεταβίβαση γνώσεων και τρόπων σκέψης ώστε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε νέο περιβάλλον – νέες καταστάσεις

6 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

7 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ Η μάθηση είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ Η μάθηση είναι η αλλαγή των νοητικών δομών του ατόμου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Η μάθηση είναι αλλαγή στον τρόπο και στην ποιότητα συμμετοχής του ατόμου σε μια κοινότητα μάθησης ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

8 Η μάθηση είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου Η μάθηση είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές:

9 Ivan Pavlov (1849-1936) Ivan Pavlov (1849-1936) Πρότυπο της Κλασικής Εξαρτημένης Μάθησης E. L. Thorndike (1874-1949) E. L. Thorndike (1874-1949) Μάθηση με δοκιμή και πλάνη B. F. Skinner (1904-1990) B. F. Skinner (1904-1990) Συντελεστική Μάθηση ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ Εκπρόσωποι:

10 Ivan Pavlov (1849-1936) Ivan Pavlov (1849-1936) Η μάθηση είναι συμπεριφορά (αντίδραση) σε συγκεκριμένο δεδομένο (ερέθισμα) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ Κλασική Εξαρτημένη Μάθηση

11 E. L. Thorndike (1874-1949) E. L. Thorndike (1874-1949) Η μάθηση είναι το ερέθισμα που ακολουθεί την αντίδραση ως συνέπειά της ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ Μάθηση με δοκιμή και πλάνη

12 B. F. Skinner (1904-1990) B. F. Skinner (1904-1990) Η Συντελεστική Μάθηση πραγματοποιείται όταν μια πράξη του υποκειμένου συνοδεύεται από ενισχυτικά γεγονότα. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ Συντελεστική Μάθηση

13 B. F. Skinner (1904-1990) B. F. Skinner (1904-1990) Συμβάλλει στην διαμόρφωση θεωριών αναλυτικών προγραμμάτων στα σχολεία ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ Συντελεστική Μάθηση

14 Σαφείς διδακτικοί στόχοι Ανάλυση του κύριου στόχου σε επιμέρους Σαφής περιγραφή των αλλαγών που αναμένονται στη συμπεριφορά των μαθητών Παρουσίαση της ύλης σε τμήματα, σε μια λογική ακολουθία Οι επαναλήψεις ενισχύουν τις συνδέσεις Ενίσχυση των μαθητών (έπαινος – αμοιβή) Διορθωτική διδασκαλία όταν χρειάζεται / επιπλέον εξάσκηση Αξιολόγηση βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων – ίδια αξιολόγηση για όλους ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ Σχεδιασμός διδασκαλίας:

15 Αγνοεί τη σημασία των αναπαραστάσεων και των εσωτερικών κινήτρων Δεν εξηγεί τη μάθηση που επιτυγχάνεται χωρίς ενίσχυση Δεν εξηγεί τη σύνδεση μιας αντίδρασης με την αναπαράσταση του αποτελέσματός της ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ Κριτική: σε επίπεδο θεωρίας

16 Έμφαση στην απομνημόνευση Κατακερματισμός της γνώσης Η ύλη των μαθημάτων δε συνδέονται άμεσα με την καθημερινή ζωή Γίνεται περιορισμένη μεταφορά-αξιοποίηση της γνώσης σε νέες καταστάσεις Καθοριστικό συστατικό των αναλυτικών προγραμμάτων είναι η αξιολόγηση Δεν ενθαρρύνονται-διευκολύνονται σύνθετες δραστηριότητες, όπως η επίλυση προβλήματος Τα λάθη των μαθητών δεν αξιοποιούνται. Το λάθος «στιγματίζει» το μαθητή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ Κριτική:σε επίπεδο διδασκαλίας

17 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ. Ερέθισμα Αντίδραση

18 Νοητικές λειτουργίες ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ.

19 Η μάθηση Η μάθηση δεν είναι ανταπόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα, όπως στον συμπεριφορισμό, αλλά αποτέλεσμα επεξεργασίας των πληροφοριών μέσα από τις νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Βασικές αρχές:

20 Η μάθηση είναι η αλλαγή των νοητικών δομών του ατόμου – μάθηση είναι τρο- ποποίηση γνώσεων που ήδη υπάρχουν Η μάθηση είναι η αλλαγή των νοητικών δομών του ατόμου – μάθηση είναι τρο- ποποίηση γνώσεων που ήδη υπάρχουν ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Βασικές αρχές:

21 J. Piaget (1896-1980) J. Piaget (1896-1980)Εποικοδομισμός J. Bruner (1915-) J. Bruner (1915-) Ανακαλυπτική Μάθηση S. Papert (1928-) S. Papert (1928-) Κατασκευαστική Θεωρία Θεωρία Επεξεργασίας της Πληροφορίας Θεωρία Επεξεργασίας της Πληροφορίας Θεωρία του Συνδεσιασμού Θεωρία του Συνδεσιασμού ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Εκπρόσωποι:

22 J. Piaget (1896-1980) J. Piaget (1896-1980) Διαδικασία μάθησης μέσα από την αφομοίωση και τη συμμόρφωση ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Εποικοδομισμός:

23 J. Piaget (1896-1980) J. Piaget (1896-1980) Η ανάπτυξη λογικής και επιστημονικής σκέψης είναι μια εξελικτική διαδικασία με διάφορα στάδια ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Εποικοδομισμός:

24 J. Piaget (1896-1980) J. Piaget (1896-1980) Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες Οι έννοιες οικοδομούνται πάνω σε προγενέστερες γνώσεις με συσχετισμούς και συνδέσεις Οι έννοιες οικοδομούνται πάνω σε προγενέστερες γνώσεις με συσχετισμούς και συνδέσεις Τα παιδιά δε σκέφτονται όπως οι ενήλικες Τα παιδιά δε σκέφτονται όπως οι ενήλικες Υπάρχουν ατομικές διαφορές στην πορεία ανάπτυξης Υπάρχουν ατομικές διαφορές στην πορεία ανάπτυξης ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Εποικοδομισμός:

25 J. Bruner (1915-) J. Bruner (1915-) Η μάθηση είναι διαδικασία απόκτησης γενικών γνώσεων μέσω επεξεργασίας ειδικών προβλημάτων ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Ανακαλυπτική Μάθηση:

26 J. Bruner (1915-) J. Bruner (1915-) Το άτομο δραστηριοποιείται και αποκτά ικανότητες να επιλύει προβλήματα μέσα από την ενεργητική του εμπλοκή σε προβληματικές καταστάσεις, ούτε πολύ εύκολες ούτε πολύ δύσκολες Ανακαλύπτουμε τη γνώση μέσα από: πείραμα – δοκιμή – επαλήθευση - διάψευση ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Ανακαλυπτική Μάθηση:

27 J. Bruner (1915-) J. Bruner (1915-) Καθοδηγούμενη ανακάλυψη Καθοδηγούμενη ανακάλυψη Προσομοίωση στην τάξη Προσομοίωση στην τάξη Σπειροειδής οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού Σπειροειδής οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Ανακαλυπτική Μάθηση:

28 S. Papert (1928-) S. Papert (1928-) Τα παιδιά μαθαίνουν όταν έχουν ενεργό ρόλο σχεδιαστή ή κατασκευαστή. Τα παιδιά διαθέτουν σκέψη και σώμα ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Κατασκευαστική Θεωρία:

29 Όπως στους Η/Υ έτσι και στο ανθρώπινο νοητικό σύστημα υπάρχουν: Όπως στους Η/Υ έτσι και στο ανθρώπινο νοητικό σύστημα υπάρχουν: «είσοδοι» (αισθήσεις) «είσοδοι» (αισθήσεις) «επεξεργασίες» και «αναπαραστάσεις» «επεξεργασίες» και «αναπαραστάσεις» (γνωστική επεξεργασία) «έξοδοι» (συμπεριφορά) «έξοδοι» (συμπεριφορά) Μακροπρόθεσμη μνήμη (γνώσεις) Μακροπρόθεσμη μνήμη (γνώσεις) Βραχυπρόθεσμη μνήμη Βραχυπρόθεσμη μνήμη (περιστασιακές δομές) ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Θ εωρία Επεξεργασίας Πληροφορίας:

30 Πρόκειται για ένα κίνημα στη γνωστική επιστήμη που επιχειρεί να εξηγήσει τις ανθρώπινες πνευματικές ικανότητες, χρησιμοποιώντας τεχνητά νευρωνικά δίκτυα Πρόκειται για ένα κίνημα στη γνωστική επιστήμη που επιχειρεί να εξηγήσει τις ανθρώπινες πνευματικές ικανότητες, χρησιμοποιώντας τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Θεωρία του Συνδεσιασμού:

31 Αν οι θεωρίες κινούνται ανάμεσα στο δίπολο άτομο – κοινωνία, οι γνωστικές θεωρίες στρέφονται γύρω από τον πόλο άτομο, ενώ οι κοινωνικοπολιτισμικές γύρω από τον πόλο κοινωνία Αν οι θεωρίες κινούνται ανάμεσα στο δίπολο άτομο – κοινωνία, οι γνωστικές θεωρίες στρέφονται γύρω από τον πόλο άτομο, ενώ οι κοινωνικοπολιτισμικές γύρω από τον πόλο κοινωνία Η μάθηση συντελείται μέσα σε Η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις) συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Βασικές αρχές:

32 Η γνώση δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσα από την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων. Η γνώση δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσα από την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Βασικές αρχές:

33 Η γλώσσα είναι βασικός παράγοντας για τη μάθηση Η γλώσσα είναι βασικός παράγοντας για τη μάθηση Στηρίζονται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης Στηρίζονται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης Υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση Υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Βασικές αρχές:

34 Η μάθηση είναι αλλαγή στον τρόπο και στην ποιότητα συμμετοχής του ατόμου σε μια κοινότητα μάθησης Η μάθηση είναι αλλαγή στον τρόπο και στην ποιότητα συμμετοχής του ατόμου σε μια κοινότητα μάθησης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Βασικές αρχές:

35 Lev Vygotsky (1896-1934) Κοινωνικός Εποικοδομισμός Lev Vygotsky (1896-1934) Κοινωνικός Εποικοδομισμός Α. Bandura (1925-) Α. Bandura (1925-) Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης Leont’er – Engerstrom - Nardi Leont’er – Engerstrom - Nardi Θεωρία της δραστηριότητας James Greeno, Lave & Wenger James Greeno, Lave & Wenger Το μοντέλο της Εγκαθιδρυμένης Νόησης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣΕκπρόσωποι:

36 Lev Vygotsky (1896-1934) Lev Vygotsky (1896-1934) Η σκέψη εμφανίζεται πρώτα ως κοινωνική-επικοινωνιακή πράξη και αργότερα εσωτερικοποιείται και γίνεται ατομικό κτήμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Κοινωνικός Εποικοδομισμός:

37 Lev Vygotsky (1896-1934) Lev Vygotsky (1896-1934) Το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον διαμεσολαβεί στην ανάπτυξη της σκέψης ως προς - το περιεχόμενο (γνώση) - τον τρόπο (τα «εργαλεία» της σκέψης) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Κοινωνικός Εποικοδομισμός:

38 Lev Vygotsky (1896-1934) Lev Vygotsky (1896-1934) Η γλώσσα παίζει κεντρικό ρόλο στην αλληλεπίδραση του παιδιού με τους ενήλικες Το παιδί εσωτερικεύει τη γλώσσα και η γλώσσα γίνεται σταδιακά βασικό εργαλείο σκέψης για το παιδί ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Κοινωνικός Εποικοδομισμός:

39 Lev Vygotsky (1896-1934) Lev Vygotsky (1896-1934) Ζώνη επικείμενης Ανάπτυξης: Είναι η απόσταση ανάμεσα στο επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται το παιδί και που έχει πετύχει μόνο του (σε μια γνωστική περιοχή) και στο επίπεδο που μπορεί να φτάσει με τη βοήθεια έμπειρων ενηλίκων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Κοινωνικός Εποικοδομισμός:

40 Lev Vygotsky (1896-1934) Lev Vygotsky (1896-1934) Το πλαίσιο στήριξης (Σκαλωσιά): Όλα αυτά που ο εκπαιδευτικός προσφέρει στον μαθητή, ώστε ο τελευταίος να είναι ικανός να προχωρήσει με σιγουριά πέρα από το σημείο στο οποίο βρίσκεται. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Κοινωνικός Εποικοδομισμός:

41 Α. Bandura (1925-) Α. Bandura (1925-) Η μάθηση προκύπτει από την αλληλεπίδραση 3 παραγόντων: Προσωπικά χαρακτηριστικά Προσωπικά χαρακτηριστικά Συμπεριφορά Συμπεριφορά Κοινωνικό περιβάλλον Κοινωνικό περιβάλλον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης

42 Leont’er – Engerstrom - Nardi Leont’er – Engerstrom - Nardi Η θεωρία αυτή έχει σημαντικές εφαρμογές στις έρευνες που αφορούν την επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής Κινείται πάνω σε δύο βασικές ιδέες: Το ανθρώπινο πνεύμα αναδύεται στο πλαίσιο της ανθρώπινης δραστηριότητας με τον κόσμο. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένη. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Θεωρία της δραστηριότητας

43 James Greeno, Lave & Wenger James Greeno, Lave & Wenger Η γενική ιδέα της Σχολής αυτής της Η γενική ιδέα της Σχολής αυτής της Σκέψης είναι ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν μια ποικιλία πραγμάτων σε μη θεσμοθετημένα – εξωσχολικά– περιβάλλοντα, στα οποία κυριαρχεί το κοινωνικό πλαίσιο. Η γνώση συνίσταται σε ισχύοντες Η γνώση συνίσταται σε ισχύοντες εδραιωμένους κανόνες σκέψης και δράσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Μ οντέλο Εγκαθιδρυμένης Νόησης

44 Howard Gardner (1944-) Howard Gardner (1944-) Μια ψυχολογική θεωρία που μπορεί να τονώσει την αυτοεκτίμηση των μαθητών και να πατάξει το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας. Σύμφωνα με τον Gardner Η ανθρώπινη νοημοσύνη δεν είναι μία και μοναδική αλλά μπορεί να διαχωρισθεί σε 7 ή 10 διαφορετικά είδη... ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

45 Γλωσσική νοημοσύνη Γλωσσική νοημοσύνη Λογική/Μαθηματική Λογική/Μαθηματική Σωματική-Κιναισθητική Σωματική-Κιναισθητική Οπτική-Χωρική Οπτική-Χωρική Μουσική Μουσική Διαπροσωπική Διαπροσωπική Ενδοπροσωπική Ενδοπροσωπική Νατουραλιστική Νατουραλιστική Πνευματική Πνευματική Υπαρξιακή Υπαρξιακή ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

46 Όταν η εκπαίδευση απευθύνεται προς όλες τις μορφές νοημοσύνης, οι μαθητές καλλιεργούν όλες τις δυνατότητες που διαθέτουν. Όταν αυτή η αντίληψη λαμβάνεται υπόψη σε κάθε μοντέλο διδασκαλίας έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, αυξάνει τα κίνητρα μάθησης και προκαλεί ευχαρίστηση. ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

47 Εμψυχωτής Εμψυχωτής Διευκολυντής Διευκολυντής Καθοδηγητής Καθοδηγητής Να οργανώσει διδακτικές πρακτικές στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να διερευνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον προκειμένου να οικοδομήσουν τη γνώση. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

48

49 Δημιουργήθηκαν λογισμικά που Δημιουργήθηκαν λογισμικά που δίνουν έμφαση: στο περιεχόμενο στο περιεχόμενο στην πρακτική εξάσκηση στην πρακτική εξάσκηση στην αξιολόγηση του μαθητή στην αξιολόγηση του μαθητή στην εποπτική διδασκαλία στην εποπτική διδασκαλία Είναι κλειστά περιβάλλοντα μάθησης Είναι κλειστά περιβάλλοντα μάθησης ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ & ΤΠΕ

50 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Πρότυπο της Κλασικής Εξαρτημένης Μάθησης (Pavlov) Μάθηση με Δοκιμή και Πλάνη (Thorndike) Συντελεστική Μάθηση (Skinner) Α. Προγράμματα πρακτικής & εξάσκησης Β. Συστήματα καθοδήγησης Γ. Εφαρμογές πολυμέσων

51 Τα εκπαιδευτικά λογισμικά παρέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις εννοιών- σχέσεων-οντοτήτων Τα εκπαιδευτικά λογισμικά παρέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις εννοιών- σχέσεων-οντοτήτων Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι ανοικτά Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι ανοικτά ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ & ΤΠΕ

52 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Εποικοδομητισμός (Piaget) Ανακαλυπτική μάθηση (Bruner) Κατασκευαστική Θεωρία (Papert) Θεωρία Επεξεργασίας Της Πληροφορίας Προγραμματισμός Logo - Lego Α. Μικρόκοσμοι Β. Προσομοιώσεις Θεωρία του Συνδεσιασμού Α. Τεχνητή Νοημοσύνη Β. Έμπειρα Διδακτικά συστήματα Νευρωνικά δίκτυα

53 Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες επηρέασαν σημαντικά τη δομή των εκπαιδευτικών λογισμικών, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν: Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες επηρέασαν σημαντικά τη δομή των εκπαιδευτικών λογισμικών, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν: 1. Εφαρμογές διαδικτύου 2. Μηχανές αναζήτησης 3. Ψηφιακές βιβλιοθήκες 4. Εκπαιδευτικές δικτυακές πύλες 5. Συστήματα συνεργατικής μάθησης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ & ΤΠΕ

54 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία (Vygotsky) Θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Νόησης Θεωρία της Δραστηριότητας Εφαρμογές Διαδικτύου (chat, forums, Video Conference) Ψηφιακά Συστήματα Συνεργατικής μάθησης Εκπαιδευτικές Δικτυακές Πύλες (portals) Μηχανές Αναζήτησης Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

55 Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης, 2011, Τεύχος 1: Γενικό Μέρος, Β΄ Έκδοση Αναθεωρημένη και Βελτιωμένη, Πάτρα, Μάιος 2011. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης, 2011, Τεύχος 1: Γενικό Μέρος, Β΄ Έκδοση Αναθεωρημένη και Βελτιωμένη, Πάτρα, Μάιος 2011. Anderson, J.R. ( 1995). Cognitive Psychology and its Implications, Fourth Edition. New York: W.H.Freeman & Company. Anderson, J.R. ( 1995). Cognitive Psychology and its Implications, Fourth Edition. New York: W.H.Freeman & Company. Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Campbell, R. L. (2002). Jean Piaget's Genetic Epistemology: Appreciation and Critique. Retreived from the World Wide Web September 21, 2003 from http://hubcap.clemson.edu/~campber/piaget.html Campbell, R. L. (2002). Jean Piaget's Genetic Epistemology: Appreciation and Critique. Retreived from the World Wide Web September 21, 2003 from http://hubcap.clemson.edu/~campber/piaget.html ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

56 Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic books. Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic books. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press. Lefrancois, G.R. (1972). Psychological Theories and Human Learning: Kongor's Report. Monterey CA: Brooks/Cole Publishing Company Lefrancois, G.R. (1972). Psychological Theories and Human Learning: Kongor's Report. Monterey CA: Brooks/Cole Publishing CompanyΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ http://www.sedl.org/pubs/pic02/theory.html http://www.sedl.org/pubs/pic02/theory.html http://www.sedl.org/pubs/pic02/theory.html http://www.learning-theories.com/ http://www.learning-theories.com/ http://www.learning-theories.com/ http://www.emtech.net/learning_theories.htm http://www.emtech.net/learning_theories.htm http://www.emtech.net/learning_theories.htm http://www.infed.org/biblio/b-learn.htm http://www.infed.org/biblio/b-learn.htm http://www.infed.org/biblio/b-learn.htm ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Κατέβασμα ppt "«Θεωρίες Μάθησης» Επιμέλεια: Φιλοθέη Κολίτση Δραστηριότητα στην Ενότητα 2 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ιανουάριος 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google