Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης Πάμπος Χαραλάμπους τ. Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών, Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού π. Πρόεδρος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Απωλειών Ύδατος (Water Loss Specialist Group ) της IWA (Διεθνής Υδατικός Σύνδεσμος) Πρόεδρος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Διακοπτόμενης Παροχής (Intermittent Water Supply Task Group) της IWA Fellow of the Institution of Water and Environmental Management Fellow of the International Water Association (IWA) Μέλος Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου (ΕΥΣ) Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης

2 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 2

3 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 3

4 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 4

5 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Οικονομικό Επίπεδο Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 5 Μη Ανταποδοτικό Νερό (ΜΑΝ) Χρόνος 0 Μείωση Βελτιστοποίηση 0 ΜΑΝ αυξάνεται σταδιακά Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Απωλειών

6 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Τρόπος επίτευξης: Βασικοί άξονες:  Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών  Περιορισμός απωλειών νερού Εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών διαχείρισης των δικτύων Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 6

7 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Από πού ξεκινάμε? Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 7

8 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 8

9 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Γιατί είναι τόσο σημαντικό το Υδατικό Ισοζύγιο?  Αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των απωλειών στο δίκτυο  Υπολογίζοντας το υδατικό ισοζύγιο: – γίνεται έλεγχος ορθότητας και αξιοπιστίας μετρήσεων και δεδομένων – προσφέρεται καλύτερη κατανόηση και γνώση της κατανομής του εισερχόμενου νερού στο δίκτυο – επισημαίνονται προβλήματα και ελλείψεις  Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ιεράρχηση διορθωτικών μέτρων και επενδύσεων  Αποτελεί εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 9

10 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Υδατικό Ισοζύγιο με βάση την ορολογία και μεθοδολογία του WLSG, International Water Association: «βέλτιστη πρακτική υπολογισμού υδατικού ισοζυγίου» Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 10

11 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Εισερχόμενο Νερό Ανταποδοτικό Νερό (Revenue Water) Μη Ανταποδοτικό Νερό (Non Revenue Water) Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση Απώλειες Νερού Τιμολογούμενη Κατανάλωση (μετρούμενη και μη) Μη Τιμολογούμενη Κατανάλωση (μετρούμενη και μη ) Φαινομενικές Απώλειες Πραγματικές Απώλειες ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (κ.μ.) (Από πάνω προς τα κάτω “Top Down”) Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 11 WLSG, IWA

12 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Μη Τιμολογούμενη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση:  Μετρούμενη ή μη  Ποσότητες που παρέχονται δωρεάν (δημόσια κτίρια, πυρόσβεση, καθαρισμός κεντρικών αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης, δημόσιες πλατείες, κήποι, βρύσες, παιδικές χαρές…)  Συνήθως δεν είναι σημαντική (0,5% ΤΕΚ) Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 12

13 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» 13 Βασικοί Πυλώνες Μείωσης Φαινομενικών Απωλειών: Πηγή: IWA WLSG Σφάλματα Καταμέτρησης Σφάλματα Καταχώρησης

14 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Φαινομενικές Απώλειες:  Υπο-μέτρηση Υδρομέτρων  Σφάλματα Καταμέτρησης Υδρομέτρων & Καταχώρησης Καταναλώσεων  Παράνομες συνδέσεις - μη εξουσιοδοτημένη χρήση νερού από κρουνούς, παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο, επεμβάσεις στα υδρόμετρα Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης Φαινομενικές Απώλειες = Απώλεια Εσόδων 14

15 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πραγματικές Απώλειες:  Υπερχειλίσεις & Διαρροές στις δεξαμενές του δικτύου ύδρευσης  Διαρροές στους τροφοδοτικούς αγωγούς  Διαρροές στους αγωγούς διανομής  Διαρροές στις υδατοπαροχές (μέχρι τα υδρόμετρα των καταναλωτών) Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 15 Πραγματικές Απώλειες = Αύξηση Δαπανών

16 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Συνιστώσες Πραγματικών Απωλειών:  Απώλειες Βάσης (“Background Leakage”) – πολύ μικρές διαρροές  Απώλειες λόγω θραύσεων:  Εμφανείς Διαρροές – επιφανειακές ή σε υπόγεια  Αφανείς Διαρροές – απώλειες λόγω των θραύσεων που εντοπίζονται μέσω ενεργού ελέγχου ανεύρεσης διαρροών. Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 16

17 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Τυπικό Διάγραμμα Παροχής και Πίεσης Πίεση Παροχή Πίεση Παροχή Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 17 Χρόνος (ώρες) Πηγή: IWA WLSG

18 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Παροχή Χρόνος (ώρες) Πηγή: IWA WLSG Παροχή Πίεση Κατανάλωση Απώλειες Θραύσεων Συνολικές Απώλειες Απώλειες Βάσης Ελάχιστη Νυχτερινή Παροχή Ελάχιστη Νυχτερινή Κατανάλωση Ανάλυση Ελάχιστης Νυχτερινής Παροχής Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 18

19 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Απώλειες λόγω Θραύσεων:  Είναι διαρροές που πρέπει να εντοπισθούν και να επισκευασθούν  Υπολογίζονται από την ανάλυση του διαγράμματος της Ελάχιστης Νυχτερινής Παροχής: Απώλειες Θραύσεων= (Ελάχιστη Νυχτερινή Παροχή – Ελάχιστη Νυχτερινή Κατανάλωση – Απώλειες Βάσης) Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 19

20 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Ελάχιστη Νυχτερινή Κατανάλωση:  Βάσει μετρήσεων  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν  Οικιακή (1,8 έως 3 λίτρα/υδρόμετρο/ώρα)  Εμπορική (8 έως 10 λίτρα/υδρόμετρο/ώρα)  Ειδική (>500 λίτρα/ώρα) Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 20

21 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Απώλειες Βάσης:  Πολύ μικρές διαρροές  Οικονομικά ασύμφορος ο εντοπισμός & η επισκευή τους  Απώλεια Βάσης < 250 λίτρα/ώρα για πίεση λειτουργίας 50 μέτρων Υπολογισμός βάσει εμπειρικού τύπου (IWA WLSG) : Απώλειες Βάσης (λίτρα/ώρα)= [(20xμήκος αγωγών) + (1.25x αριθμός υδατοπαροχών) + (0.033xμήκος υδατοπαροχών) + 0.25xαριθμός καταναλωτών] x (μνπλ)/50) 1.5  μήκος αγωγών σε χιλιόμετρα  αριθμός υδατοπαροχών – μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό των καταναλωτών  μήκος υδατοπαροχών σε μέτρα – μήκος υδατοπαροχής από το όριο ιδιοκτησίας μέχρι το υδρόμετρο (μέτρα) x αριθμό υδατοπαροχών  αριθμός καταναλωτών  μέση νυχτερινή πίεση λειτουργίας (μνπλ) σε μέτρα Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 21

22 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πρόβλημα σύνθετο και με δυσκολία επίλυσης Ερωτήματα: που βρίσκονται, ποιο είναι το μέγεθος αυτών, πως εντοπίζονται, πόσο στοιχίζει ο εντοπισμός και η επισκευή τους, ποια η σχέση κόστους-οφέλους για ένα πρόγραμμα διαρροών, πόσο νερό τελικά θα εξοικονομηθεί, με τι ρυθμό θα επανεμφανισθούν οι διαρροές κλπ; Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 22 Μείωση Διαρροών

23 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» m 3 / ημέρα 75 Εμφανής διαρροή σε αγωγό 75 μ 3 1 ημέρα Εντ m 3 / ημέρα Αφανής διαρροή σε υδατοπαροχή 2775 μ 3 1515 185 ημέρες Επ Εν m 3 / ημέρα 15 ημέρες Εμφανής διαρροή σε υδατοπαροχή 375 μ 3 25 Επ ΕντΕν Σημαντικός παράγοντας η χρονική διάρκεια των διαρροών Εν = Ένδειξη, Εντ = Εντοπισμός, Επ = Επισκευή Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 23

24 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α»  Για τις εμφανείς διαρροές: – οι περίοδοι Ένδειξης και Εντοπισμού είναι πολύ μικρές γιατί το νερό ανεβαίνει στην επιφάνεια του εδάφους (οδοστρώματος) και εύκολα γίνεται αντιληπτό  Για τις αφανείς διαρροές: – χρειάζεται συστηματική προσπάθεια βασιζόμενη στον Ενεργό Έλεγχο Διαρροών για τον εντοπισμό και επισκευή τους Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 24

25 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πραγματικές Απώλειες Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 25 Ταχύτητα και Ποιότητα Επισκευής Διαρροών Ταχύτητα και Ποιότητα Επισκευής Διαρροών Διαχείριση Υποδομών Διαχείριση Υποδομών Ενεργός Έλεγχος Διαρροών Ενεργός Έλεγχος Διαρροών Βασικοί Πυλώνες Μείωσης Πραγματικών Απωλειών Διαχείριση Πίεσης Λειτουργίας Δικτύου Πηγή: IWA WLSG

26 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 26 Διαχείριση Υποδομών Ενεργός Έλεγχος Διαρροών Ελάχιστες Δυνατές Απώλειες Ταχύτητα και Ποιότητα Επισκευής Διαρροών Αποτελεσματική Μείωση Απωλειών Διαχείριση Πίεσης Λειτουργίας Δικτύου Πηγή: IWA WLSG

27 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 27 Πραγματικές Απώλειες - Βασικοί Δείκτες Απόδοσης  Όγκος πραγματικών απωλειών σε λίτρα / υδατοπαροχή / ημέρα: όταν ο αριθμός των υδατοπαροχών είναι μεγαλύτερος των 20 ανά χιλιόμετρο αγωγών (σχεδόν όλα τα αστικά δίκτυα ύδρευσης)  Όγκος πραγματικών απωλειών σε κυβικά μέτρα / χιλιόμετρο αγωγών / ημέρα: όταν ο αριθμός των υδατοπαροχών είναι μικρότερος από 20 ανά χιλιόμετρο αγωγών  Δείκτης Διαρροών (Infrastructure leakage Index): ο λόγος των πραγματικών συνολικών απωλειών στο δίκτυο προς τις ελάχιστες δυνατές απώλειες

28 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 28

29 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 29

30 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 30 http://bit.ly/1K6K8BKhttp://bit.ly/16dzx9f

31 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Ανακεφαλαίωση (1/2)  Γνώση του δικτύου ύδρευσης, αξιολόγηση φυσικής κατάστασής του και της πίεσης λειτουργίας  Διακριτές ζώνες πίεσης υδραυλικά απομονωμένες  Σύστημα μέτρησης, καταγραφής πίεσης – παροχής στην κεφαλή (ες) τροφοδοσίας, δημιουργία βάσης δεδομένων  Υπολογισμός υδατικού ισοζυγίου  Πρόγραμμα διαχείρισης πίεσης  Προσδιορισμός επιπέδου απωλειών/ζώνη  Εφαρμογή προγράμματος ενεργού ελέγχου διαρροών Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης 31

32 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α»  Άμεση επισκευή διαρροών με κατάλληλα υλικά από εκπαιδευμένο προσωπικό  Εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών σε όλα τα υλικά του δικτύου ύδρευσης  Εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών στη διαδικασία τοποθέτησης νέων δικτύων  Αντικατάσταση προβληματικών τμημάτων δικτύου ύδρευσης τα οποία συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλό ποσοστό διαρροών Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης Ανακεφαλαίωση (2/2) 32

33 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α» Πάμπος Χαραλάμπους Τηλέφωνο: +357 99 612 109 E-mail: bcharalambous@cytanet.com.cybcharalambous@cytanet.com.cy Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας της IWA για τη διαχείριση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 33


Κατέβασμα ppt "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας & Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Διημερίδα, 7 & 8 Απριλίου 2016 «Ενιαία εφαρμογή υδατικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google