Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΡΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ VS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»
Πολιτική Συνοχής: Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης, μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, ιδίως των αγροτικών περιοχών, των περιοχών στις οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση και των περιοχών που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: «Έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

3 ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΚΣΠ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Ταμείο Συνοχής (ΤΑ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Περιφέρειες λιγότερο αναπτυγμένες Κατά κεφαλήν ΑΕΠ < 75% του μέσου όρου της ΕΕ-27 Περιφέρειες μετάβασης 75% του μέσου όρου της ΕΕ-27<Κατά κεφαλήν ΑΕΠ < 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27 Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27

5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Περιφέρειες σε μετάβαση: Δυτική Μακεδονία,, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο [Με βάση το μέσο όρο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της τριετίας ]

6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Τεχνικές Μελέτες Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας Μελέτη Διαχείρισης, Διοίκησης , Συντήρησης, Λειτουργίας, του Έργου και Διαχείρισης των Υδατικών του Πόρων

7 Περιεχόμενα Ειδικής Μελέτης Διαχείρισης, Διοίκησης , Συντήρησης, Λειτουργίας, του Έργου και Διαχείρισης των Υδατικών του Πόρων. Μελέτη Οικονομικής Ανάλυσης Περιοχή του Έργου Περιγραφή υφιστάμενων και νέων έργων Κόστος επένδυσης νέων έργων Περιγραφή λειτουργίας των νέων έργων Υδατικές ανάγκες. Διαθέσιμοι υδατικοί πόροι. Ισοζύγιο με μηνιαίο βήμα Φορέας Διαχείρισης των έργων και των υδατικών τους πόρων Χρηματοοικονομική ανάλυση. Ανάλυση Ευαισθησίας

8 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΡΩΝ
1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΥΡΥΤ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΛΑΤΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤ. ΔΥΝΑΜ. ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

9 Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Στην Μελέτη Διαχείρισης Σύνθετου Συστήματος Εργων και Διαθέσιμων Υδατικών του Πόρων : Ταμιευτήρες Γερακάρι, Πλατύ - Αρδευτικά δίκτυα λεκάνης Πλατύ - Αγωγός μεταφοράς νερού στη Δυτ. Μεσσαρά - Ταμιευτήρας Φανερωμένης - Συλλογικά αρδευτικά δίκτυα Δυτ. Μεσσαράς, επεκτάσεις - Υπόγειος ταμιευτήρας (υδροφορέας) Δυτ. Μεσσαράς (αντλούμενοι όγκοι νερού - διαθέσιμοι όγκοι για τον εμπλουτισμό του). Προσομοίωση εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας του Σύνθετου Συστήματος Εργων και χρήσης των διαθέσιμων υδατικών του πόρων με μηνιαίο βήμα χρονικής περιόδου (Δεκέμβριος 2012).

10 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΥ - ΜΕΣΣΑΡΑ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google