Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τηλεπικοινωνιών Ιεράρχηση Στρατηγικής –Επίπεδα Στρατηγικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τηλεπικοινωνιών Ιεράρχηση Στρατηγικής –Επίπεδα Στρατηγικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τηλεπικοινωνιών Ιεράρχηση Στρατηγικής –Επίπεδα Στρατηγικής

2 2 Ιεράρχηση Στρατηγικής και επίπεδα Στρατηγικής Η Στρατηγική διαμορφώνεται σε τρία βασικά επίπεδα: Επιχειρησιακή στρατηγική. Επιχειρηματική στρατηγική. Λειτουργική στρατηγική.

3 3 Ιεράρχηση Στρατηγικής και επίπεδα Στρατηγικής Επιχειρησιακή στρατηγική είναι η στρατηγική που αφορά το σύνολο ενός οργανισμού. Διαπραγματεύεται θέματα όπως η αποστολή της επιχείρησης, οι τομείς που αυτή δραστηριοποιείται και αποσκοπεί στο συντονισμό των επιχειρηματικών μονάδων που απαρτίζουν τον οργανισμό.

4 4 Ιεράρχηση Στρατηγικής και επίπεδα Στρατηγικής Επιχειρηματική στρατηγική ή Ανταγωνιστική στρατηγική: είναι η στρατηγική που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανταγωνιστών της επιχείρησης μέσω της απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

5 5 Ιεράρχηση Στρατηγικής και επίπεδα Στρατηγικής Λειτουργική στρατηγική: είναι η στρατηγική των διαφόρων επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης όπως η στρατηγική marketing, η στρατηγική παραγωγής κ. ά.

6 6 Επιχειρησιακή στρατηγική Με την επιχειρησιακή στρατηγική η επιχείρηση αποφασίζει τη στάση της ως προς ποια επιλογή ανάπτυξης θα ακολουθήσει, το είδος των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να επιλέξει, τη ροή των χρηματικών και των άλλων πόρων προς τις διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά και τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την απόδοση των επενδύσεών της. Στο επιχειρησιακό επίπεδο, οι επιχειρήσεις γενικά θέτουν χρηματοοικονομικούς στόχους.

7 7 Επιχειρησιακή στρατηγική Στρατηγικές Σταθερότητας. Στρατηγικές Ανάπτυξης. –Στρατηγική διεθνοποίησης. –Στρατηγική ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων.

8 8 Επιχειρησιακή στρατηγική Στρατηγικές Σταθερότητας Σημαίνει ότι η επιχείρηση διαπνέεται από μια φιλοσοφία σταθερότητας. Καμιά σημαντική αλλαγή δεν συμβαίνει. Η επιχείρηση διατηρεί την ίδια αποστολή καθώς και παρόμοιους αντικειμενικούς στόχους. Οι βασικές επιλογές της εστιάζονται στην βελτίωση της απόδοσης. Οι πόροι της επιχείρησης συγκεντρώνονται στις υπάρχουσες δραστηριότητες, με στόχο την εδραίωση και μεγέθυνση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων.

9 9 Επιχειρησιακή στρατηγική Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στρατηγικών σταθερότητας: Στρατηγική καμίας αλλαγής. Στρατηγική συγκομιδής κερδών. Στρατηγικό διάλειμμα. Στρατηγική προσεκτικών βημάτων.

10 10 Επιχειρησιακή στρατηγική Στρατηγικές Ανάπτυξης Η λογική που διέπει τις στρατηγικές ανάπτυξης είναι ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον και πρέπει να αναπτυχθούν για να επιβιώσουν.

11 11 Επιχειρησιακή στρατηγική Οι βασικές κατηγορίες στρατηγικών ανάπτυξης είναι οι: Κάθετης ολοκλήρωσης. Οριζόντιας ολοκλήρωσης. Διαφοροποίησης δραστηριοτήτων. Συγκέντρωσης – Διείσδυσης αγοράς. Ανάπτυξης αγοράς. Ανάπτυξης προϊόντων. Ανάπτυξης μέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων ή δημιουργίας συμμαχιών.

12 12 Επιχειρησιακή στρατηγική Στρατηγική διεθνοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης αγοράς. Οι επιχειρήσεις διεθνοποιούνται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Στο πλαίσιο των Στρατηγικών Ανάπτυξης αναφέρθηκε και η ανάπτυξη της αγοράς ως μια από τις επτά εναλλακτικές επιχειρηματικές στρατηγικές ανάπτυξης. Τμήμα των στρατηγικών ανάπτυξης αγοράς αποτελεί η ανάπτυξη στην διεθνή αγορά. Στο ερώτημα ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μας θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ψάχνουν την απάντηση όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές και μεθόδους που θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα και τις εξελίξεις του παγκόσμιου περιβάλλοντος.

13 13 Επιχειρησιακή στρατηγική Στρατηγική ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων. Ένας από τους βασικούς τρόπους ανάπτυξης μιας επιχείρησης, εκτός από την ανάπτυξή της με ίδια μέσα, είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της με την διαδικασία των συγχωνεύσεων, των εξαγορών ή της δημιουργίας συμμαχιών. Εξαγορά επιχείρησης έχουμε όταν μια επιχείρηση αποκτά μέρος ή το σύνολο μιας άλλης έναντι κάποιου ανταλλάγματος (χρηματικό ποσό ή ανταλλαγή μετοχών). Αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής θα είναι η εξαγορασμένη επιχείρηση ή να λειτουργεί σαν ξεχωριστό νομικό πρόσωπο ή να συγχωνευθεί πλήρως και να σταματήσει πλέον να υπάρχει με τη μορφή που υπήρχε πριν.

14 14 Επιχειρησιακή στρατηγική Η μορφή που μπορεί να λάβει μια εξαγορά ή συγχώνευση είναι: Οριζόντια: όταν οι επιχειρήσεις παράγουν ίδια προϊόντα με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους σε υπάρχουσες αγορές. Κάθετη: όταν μεταξύ τους υπάρχει σχέση πελάτη – προμηθευτή και αποσκοπούν στην καθετοποίηση της παραγωγής, τον πλήρη έλεγχο των τιμών και την μείωση του κόστους παραγωγής Συμπληρωματική: όταν οι δραστηριότητες τους αλληλοσυμπληρώνονται Ασυσχέτιστη: όταν οι δραστηριότητές τους δεν συσχετίζονται

15 15 Επιχειρησιακή στρατηγική Ένας μεγάλος αριθμός εξαγορών αφορά επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται σε άλλη χώρα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της όλο και μεγαλύτερης απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου, λόγω των νέων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την παγκοσμιοποίηση και που είχε σαν αποτέλεσμα πλήθος επιχειρηματικών ευκαιριών και κατέστη επιτακτική η ανάγκη ενδυνάμωσής τους. Οι λόγοι για τους οποίους σημειώνεται αυτή η εξέλιξη στις εξαγωγές – συγχωνεύσεις, είναι η υπερβάλλουσα ρευστότητα στην αγορά πχ εκ μέρους των Τραπεζών, οι αλλαγές στα νομοθετικά και ρυθμιστικά πλαίσια (απελευθέρωση αγοράς τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρισμού κλπ), οι στρατηγικές επιταγές διεθνοποίησης και το χρηματιστηριακό περιβάλλον.

16 16 Επιχειρησιακή στρατηγική Για την εξασφάλιση της επιτυχίας της στρατηγικής ανάπτυξης μέσω εξαγορών – συγχωνεύσεων απαιτείται: έλεγχος της επιχείρησης στόχου, δηλαδή αποτίμηση των ωφελειών και του κόστους από την ενοποίηση. H επιχείρηση θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω 3 βήματα

17 17 Επιχειρησιακή στρατηγική εκτίμηση των λόγων για τους οποίους οδηγείται στην συγχώνευση και αξιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής της στρατηγικής σύνταξη λίστας των πιθανών υποψηφίων επιχειρήσεων και κατάταξή τους ανάλογα με την οικονομική τους θέση, τη θέση τους στην αγορά προϊόντος, το ανταγωνιστικό τους περιβάλλον, τις διοικητικές τους ικανότητες και την εταιρική τους κουλτούρα επιλογή της επιχείρησης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αγοραστή.


Κατέβασμα ppt "1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τηλεπικοινωνιών Ιεράρχηση Στρατηγικής –Επίπεδα Στρατηγικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google