Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. 2 Προτεραιότητες Εθνικής Υπηρεσίας για το 2016 Η Εθνική Υπηρεσία, για το 2016, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω, έχει ορίσει τις δικές τις προτεραιότητες,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. 2 Προτεραιότητες Εθνικής Υπηρεσίας για το 2016 Η Εθνική Υπηρεσία, για το 2016, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω, έχει ορίσει τις δικές τις προτεραιότητες,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 2 Προτεραιότητες Εθνικής Υπηρεσίας για το 2016 Η Εθνική Υπηρεσία, για το 2016, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω, έχει ορίσει τις δικές τις προτεραιότητες, οι οποίες πρέπει να αντικατοπτρίζονται μέσα στα σχέδια που θα εγκρίνονται για επιχορήγηση. Εθνική Στρατηγική για τη δια βίου μάθηση 2014-2020 (εγκρίθηκε στις 18/6/2015, απόφαση του συμβουλίου των υπουργών Αρ.70.090) Με προτεραιότητες: - Την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων των ανθρώπων στη δια βίου μάθηση - Την αναγνώριση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων δια βίου μάθησης - Την Βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της απασχολησιμότητας (προώθηση της ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας) Πρόγραμμα εργασίας (work plan) για τη Νεολαία (2016-2018) που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Λουξεμβούργου και που θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του EU Youth Report 2015 και τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Συναντήσεις Εθνικών Υπηρεσιών στη Ρίγα και το Λουξεμβούργο καθώς και διάφορες εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2016. Με βάση τα πιο πάνω, οι προτεραιότητες που θέτει η Εθνική Υπηρεσία είναι: 1.Ενίσχυση της συμμετοχής των Νέων και πιο συγκεκριμένα η επικέντρωση στην κοινωνική ένταξη, ιδίως των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες ή/και ειδικές ανάγκες. 2.Ενίσχυση της απασχολησιμότητας, αφού αποτελεί προτεραιότητα και του Οργανισμού Νεολαίας για το 2016. 3.Ενίσχυση του Εθελοντισμού 4.Αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης 5.Αντιμετώπιση του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης Για τις οριζόντιες προτεραιότητες που θέτει η ΕΕ για το πρόγραμμα Erasmus+: Νεολαία, καθώς και για τις ειδικές προτεραιότητες ανά βασική δράση, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ παρακαλώ ανατρέξτε στον Οδηγό του Προγράμματος.

3 3 καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής σχεδίων στον τομέα της νεολαίας Καταληκτική ημερομηνία υποβολήςΓια σχέδια που ξεκινούν από: Βασική Δράση 1 – KA105 (Youth Exchanges, Mobility of Youth Workers, EVS) 2 Φεβρουαρίου 2016 12:00μ. (ώρα Βρυξελών) Μεταξύ 1 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου 2016 26 Απριλίου 2016 12:00μ. (ώρα Βρυξελών) Μεταξύ 1 Αυγούστου και 31 Δεκεμβρίου 2016 4 Οκτωβρίου 2016 12:00μ. (ώρα Βρυξελών) Μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Μαΐου 2017 Βασική Δράση 2 – KA205 (Strategic partnerships in the field of youth) 2 Φεβρουαρίου 2016 12:00μ. (ώρα Βρυξελών) Μεταξύ 1 Ιουνίου και 30 Σεπτεμβρίου 2016 26 Απριλίου 2016 12:00μ. (ώρα Βρυξελών) Μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου 2016 4 Οκτωβρίου 2016 12:00μ. (ώρα Βρυξελών) Μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Μαΐου 2017 Βασική Δράση 3 – KA347 (Διαρθρωμένος Διάλογος μεταξύ Νέων και Υπευθύνων Χάραξης Πολιτικής) 2 Φεβρουαρίου 2016 12:00μ. (ώρα Βρυξελών) Μεταξύ 1 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου 2016 26 Απριλίου 2016 12:00μ. (ώρα Βρυξελών) Μεταξύ 1 Αυγούστου και 31 Δεκεμβρίου 2016 4 Οκτωβρίου 2016 12:00μ. (ώρα Βρυξελών) Μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Μαΐου 2017

4 4 Κονδύλι για το 2016 (με βάση περσινά στοιχεία) KA1 –Κινητικότητα στο τομέα της Νεολαίας: €1.660.000 -Κινητικότητα για Youth Workers – €240.000 -Ανταλλαγές νέων – €637.000 -Εθελοντισμός – €779.000 ΚΑ2 – Στρατηγικές συμπράξεις και Διακρατικές Συνεργασίες (TCA) : €327.000 + €134.000 ΚΑ3 – Διαρθρωμένος Διάλογος: €97.000 Σημειώσεις 1.Προβλέπεται ότι το κονδύλι θα είναι περίπου το ίδιο και φέτος. Αναμένεται υπογραφή τελικής Σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα. 2. Η Εθνική Υπηρεσία ακολουθεί την πολιτική του 1/3 του κονδυλίου ανά γύρο και ανά δράση (ακόμη και επιμέρους δράσεις της ΚΑ1). 3. Το Κονδύλι για Σχέδια με εταίρους από partner countries (βλπ Οδηγό), δεν μπορεί να ξεπερνά το 25% του συνολικού κονδυλίου για το ΚΑ1 4. Για το ΚΑ2 θα υπάρχουν δύο κατηγορίες σχεδίων για φέτος: α) Καινοτομία – 65% του κονδυλίου β) Καλές Πρακτικές – 35% το μέγιστο του κονδυλίου

5 Όλα τα στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) που παρουσιάζονται είναι ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ και μπορεί εμφανισιακά να μην ανταποκρίνονται στα ακριβή στιγμιότυπα που θα βλέπετε εσείς όταν δουλεύετε στα πραγματικά εργαλεία. 5

6 Τι πρέπει να κάνω πριν την υποβολή της αίτησης μου; Διαδικασία εγγραφής στο ECAS πριν από την υποβολή της αίτησης 6

7 Προτού υποβάλετε αίτηση στα πλαίσια του Erasmus +, θα πρέπει να προχωρήσετε στα ακόλουθα βήματα: Θα πρέπει να εγγράψετε τον οργανισμό/ ομάδα σας στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης της Ε.Ε. - ECAS.Υπηρεσία Ταυτοποίησης της Ε.Ε. - ECAS Θα πρέπει να πάτε στον πιο κάτω σύνδεσμο και να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται στη συνέχεια https://webgate.ec.europa.eu/cas/. https://webgate.ec.europa.eu/cas/ 7 A. Εγγραφή οργάνωσης/ομάδας

8 8 1 1 2 2 Σιγουρευτείτε ότι εγγράφεστε ως external

9 9

10 10 Ακολουθήστε το σύνδεσμο στο email που θα σας αποσταλεί

11 11

12 Τι πρέπει να κάνω πριν την υποβολή της αίτησης μου; Διαδικασία εγγραφής οργάνωσης/άτυπης ομάδας νέων πριν από την υποβολή της αίτησης 12

13 2. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού που θα σας δοθούν από το ECAS, στο Participant Portal της Ε.Ε. (αλλιώς URF) στο σύνδεσμο http://ec.europa.eu/education/participants/p ortal/desktop/en/home.html για να αποκτήσετε το 9ψήφιο προσωπικό αριθμό για την οργάνωση/ομάδα σας (Personal Identification Code- PIC) http://ec.europa.eu/education/participants/p ortal/desktop/en/home.html 13 Εγγραφή οργάνωσης/ομάδας

14 Θα πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία λογαριασμού σας στο ECAS 14

15 15

16 16

17 17

18 18 Στην περίπτωση άτυπων ομάδων νέων, πρέπει να μπει το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου της ομάδας

19 1.Τοπικοί φορείς : μπορούν να βάλουν μια εικονική ημερομηνία ως ημερομηνία εγγραφής (μετά το 1960) 2.ΜΚΟ: Βάζουν την ημερομηνία εγγραφής τους στο Έφορο Εταιρειών ή Έφορο Σωματείων 3.Άτυπες ομάδες νέων: θα πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου τους. Επίσης στο Business Reg. No θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου. 19

20 20

21 21

22 SOS! Επιλέξτε πρώτα το Erasmus+ εδώ και στη συνέχεια «ΝΕΧΤ» (OΧΙ Finish your registration) 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Κάθε οργάνωση θα πρέπει να ανεβάσει τα πιο κάτω έντυπα στο Participant Portal: - Έντυπο νομικής οντότητας που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/leg al_entities_en.cfmhttp://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/leg al_entities_en.cfm μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα: - καταστατικό εταιρίας ή σωματείου - πιστοποιητικό εγγραφής στον έφορο εταιριών ή σωματείων - ταυτότητα/διαβατήριο σε περίπτωση άτυπης ομάδας νέων - Ενυπόγραφη Εξουσιοδότηση από όλα τα μέλη της άτυπης ομάδας προς τον νόμιμο της εκπρόσωπο. - Δελτίο τραπεζικών στοιχείων που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/finan cial_id_en.cfmhttp://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/finan cial_id_en.cfm μαζί με ένα αντίγραφο πρόσφατης κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού. Αυτά τα έντυπα θα πρέπει να ανεβαστούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής της οργάνωσης/ομάδας αλλά πριν από την υποβολή αίτησης. 27 B. Ανέβασμα εντύπων

28 Εγγραφή στο Participant Portal και επιλογή «My Organisations» 28

29 Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα από τον κωδικό σας (PIC) 29

30 Επιλέξτε το “Documents” 30

31 Επιλέξτε “Add a new document” 31

32 Επιλέξτε Browse για ανέβασμα των εντύπων 32

33 Επιλέξτε τον τύπο του εγγράφου 33

34 Επιλέξτε έτος (εάν εφαρμόζεται) και μια σύντομη περιγραφή) 34

35 Επιλέξτε"Submit for processing" 35

36 Τα έγγραφα έχουν προστεθεί επιτυχώς 36

37 Για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της Οργάνωσης σας Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα από τον κωδικό σας (PIC) 37

38 Αντί για “Documents”, επιλέξτε “Legal Address” ή “Contact Person” κλπ, κάντε τις αλλαγές σας και… 38

39 Πως συμπληρώνω και υποβάλλω την αίτηση μου; 39

40 40 ΠΡΙΝ κατεβάσετε την αίτηση, εγκαταστήστε το Acrobat Reader (Version XI). Για να μπορέσετε να συμπληρώσετε ορθά τις αιτήσεις, θα πρέπει να πατήσετε δεξί κλικ στην λέξη "Αίτηση", να επιλέξετε "save link/target as..." και να αποθηκεύσετε το αρχείο στον ΗΥ σας. Ακολούθως θα πρέπει να ανοίξετε το αρχείο της αίτησης που αποθηκεύσατε, με τον Acrobat Reader.

41 41 Αφού ανοίξετε την αίτηση, την συμπληρώνετε ΠΛΗΡΩΣ και πατάτε το κουμπί SUBMIT που βρίσκεται στο τέλος της αίτησης, σύμφωνα με τις οδηγίες.

42 Τι κάνω εφόσον εγκριθεί η αίτηση μου; 42 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ project summary γραμμένο σε ΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Μόλις υπογραφεί συμφωνία επιχορήγησης με την Εθνική Υπηρεσία, το project summary μεταφέρεται αυτόματα στην πλατφόρμα διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των σχεδίων της Ευρωπαϊκής επιτροπής -> http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/projects/ Γι’ αυτό: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ project summary γραμμένο σε ΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΚΑhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/projects/ Και..ενημερώνεστε με email αυτόματα, και καλείστε να μπείτε για να δηλώσετε ένα-ένα τα αποτελέσματα του σχεδίου σας και να ανεβάσετε τυχόν υλικό που παράχθηκε. Η πλατφόρμα είναι ανοικτή και προσβάσιμη στο κοινό

43 Πως υποβάλλω Τελικό Απολογισμό του σχεδίου μου; Mobility Tool+ (MT+) 43 Contact Person Οργάνωσης  Ορίζεται στο Participant Portal και αλλάζει μόνο από εκεί από τον ίδιο το δικαιούχο  Το email του είναι ΤΟ ΙΔΙΟ με το username της οργάνωσης στο ECAS  Όταν αλλάζει ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώνεται η Εθνική Υπηρεσία≠ Contact Person σχεδίου  Ορίζεται στην αίτηση  Αλλάζει από την Εθνική Υπηρεσία μετά από γραπτό αίτημα του αιτητή  Γίνεται αυτόματα χειριστής του Mobility Tool/Υπεύθυνος για τον Τελικό Απολογισμό του σχεδίου.  Αν είναι το ίδιο άτομο με το contact person της Οργάνωσης, ΕΧΕΙ άμεση πρόσβαση στο Mobility Tool+, αφού συνδεθεί σε αυτό χρησιμοποιώντας το username και password που του δόθηκαν κατά την εγγραφή στο ECAS  Αν είναι διαφορετικό άτομο από το contact person της Οργάνωσης, ΔΕΝ είναι γραμμένος στο ECAS -> δεν έχει άμεση πρόσβαση στο Mobility Tool+. Πρέπει να ζητήσει πρόσβαση από την Εθνική Υπηρεσία. Σας συνιστούμε να ορίζετε ως contact person του σχεδίου το contact person της οργάνωσης, ούτως ώστε μέσω ECAS με ΕΝΑ username και ΕΝΑ password να συνδέεστε παντού.

44 Πως υποβάλλω Τελικό Απολογισμό του σχεδίου μου; Mobility Tool+ (MT+) 44 1.Μόλις υπογραφεί η σύμβαση, το contact person του ΣΧΕΔΙΟΥ (και όχι απαραίτητα της οργάνωσης, εκτός αν είναι το ίδιο), λαμβάνει ένα email ότι το σχέδιο του βρίσκεται στο Mobility Tool+ 2.Πατώντας στο link του email, μεταφέρεται στο ECAS. Αν είναι το ίδιο contact person, κάνει login και ανακατευθύνεται στο ΜΤ+. Αν δεν είναι, πρώτα ζητά πρόσβαση στο σχέδιο από την ΕΥ και όταν την λάβει, πατά στο new user, δημιουργεί λογαριασμό στο ECAS και ακολούθως ανακατευθύνεται στο ΜΤ+ Ακολουθεί η παρουσίαση για το Mobility Tool+


Κατέβασμα ppt "1. 2 Προτεραιότητες Εθνικής Υπηρεσίας για το 2016 Η Εθνική Υπηρεσία, για το 2016, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω, έχει ορίσει τις δικές τις προτεραιότητες,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google