Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιβλιογραφική Αναζήτηση: αναλυτική παρουσίαση και εφαρμογή της Βιβλιογραφικής Βάσης SCOPUS Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Βιβλιοθήκη και Κέντρο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιβλιογραφική Αναζήτηση: αναλυτική παρουσίαση και εφαρμογή της Βιβλιογραφικής Βάσης SCOPUS Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Βιβλιοθήκη και Κέντρο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιβλιογραφική Αναζήτηση: αναλυτική παρουσίαση και εφαρμογή της Βιβλιογραφικής Βάσης SCOPUS Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης1

2 Scopus -Yπηρεσία αναζήτησης βιβλιογραφίας και αναφορών (citations) του Elsevier. Οι αναφορές (citations) άρθρων είναι σημαντικός δείκτης για την συχνότητα της χρήσης κάθε περιοδικού από τους ερευνητές ή διαφορετικά αποτελούν μέθοδο αναγνώρισης της συνεισφοράς μιας επιστημονικής εργασίας σε κάποιο άλλο ερευνητικό έργο. -Θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο βάση δεδομένων αναφορών και περιλήψεων από έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία με έξυπνα εργαλεία που μας βοηθούν να αναζητήσουμε, ανακτήσουμε, αναλύσουμε και οπτικοποιήσουμε τμήματα της πληροφορίας που μας ενδιαφέρει. -Περιλαμβάνει πάνω από 20.500 τίτλους από 5.000 εκδότες σε όλο τον κόσμο, 49 εκατομμύρια εγγραφές (το 78% με περιλήψεις), πάνω από 5,3 εκατομμύρια έγγραφα συνεδρίων, και το 100% της κάλυψης της Β.Δ. Medline. -Καλύπτει όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας -Δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή του ΣΕΑΒ (HEAL-Link). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης2

3 Scopus Πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά στα οποία συμπεριλαμβάνονται -Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης -Πρακτικά συνεδρίων -Εμπορικές δημοσιεύσεις -Σειρές Βιβλίων Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης3

4 Scopus Η βάση περιλαμβάνει citation indices δηλ. τις αναφορές των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών Analyzer metric tool: εργαλείο που χρησιμοποιείται μόνο για περιοδικά δημοσιεύματα για την αποτίμηση της αξίας των επιστημονικών περιοδικών. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης4

5 Πρόσβαση σε Scopus Μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης http://lib.eap.gr Ηλεκτρονικές Πηγές – Heal Link - Βιβλιογραφικές Βάσεις/Βάσεις Πλήρους Κειμένου - Scopus. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης5

6 Τρόποι αναζήτησης Document search=Αναζήτηση μέσα στο τεκμήριο Author search= Αναζήτηση με Συγγραφέα Affiliation search= Αναζήτηση βάσει Ιδιότητας / Οργανισμού / Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κ.λ.π. Advanced search= Σύνθετη Αναζήτηση Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης6

7 Τρόποι Αναζήτησης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης7

8 Document Search Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 8

9 Document Search Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 9

10 Search within Results Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 10

11 Search within Results Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης11

12 Αποτελέσματα Scopus Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με την εξής μορφή: i.Tίτλος άρθρου, ii.Συγγραφέας, iii.Έτος Δημοσίευσης, iv. Περιοδικό Δημοσίευσης v.Αριθμός αναφορών που έχουν γίνει σε αυτό. Σύροντας το ποντίκι στην εγγραφή που μας ενδιαφέρει εμφανίζονται πληροφορίες για την πρόσβαση που παρέχεται (Full text, Abstract ή Related Documents) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης12

13 Αποτελέσματα Scopus Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης13

14 Δυνατότητες επιλεγμένης εγγραφής Επιλέγοντας την εγγραφή ή τις εγγραφές που μας ενδιαφέρουν μπορούμε: 1.να τις εξάγουμε σε μία από τις διαθέσιμες μορφές και τύπους 2.να κατεβάσουμε το πλήρες άρθρο (Download) ή την περίληψη (Abstract) ανάλογα με την διαθεσιμότητα 3.να δούμε έναν πίνακα ή γράφημα με την κατανομή των citations με την επιλογή View citation overviewView citation overview 4.να δούμε τα citations (παραπομπές δηλαδή εργασίες που έχουν συμπεριλάβει στη βιβλιογραφία τους το συγκεκριμένο άρθρο) των επιλεγμένων εγγραφών από το “Cited By” Με την επιλογή More, προσφέρονται οι εξής δυνατότητες: 1.View References όπου παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές που κάνει ο συγγραφέας του άρθρου 2.Add to my List όπου γίνεται προσθήκη της επιλεγμένης εγγραφής σε προσωρινή λίστα 3.Create Bibliography όπου παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας βιβλιογραφίας (των εγγραφών που έχουμε επιλέξει) σε μία πληθώρα προτύπων (APA, Chicago, Harvard, MLA, BibTex κ.α.) 4.Εmail 5.Print Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 14

15 Δυνατότητες επιλεγμένης εγγραφής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης15

16 Analyze Search Results Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης16

17 Analyze Search Results Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης17

18 Analyze Search Results Year: γράφημα για τον αριθμό των δημοσιευμάτων ανά έτος Source: γράφημα για την θεματική περιοχή ανά έτος Author: γράφημα για τον αριθμό των δημοσιεύσεων ανά συγγραφέα Affiliation: γράφημα για τις δημοσιεύσεις ανά οργανισμό Country/Territory: γράφημα για τον αριθμό των δημοσιεύσεων ανά χώρα/εθνικότητα Document Type: γράφημα για το είδος των δημοσιευμάτων Subject Area: γράφημα για την θεματική περιοχή των δημοσιευμάτων Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης18

19 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης19

20 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 20

21 SJR: υπολογίζεται με βάση το κύρος ενός περιοδικού και υπογραμμίζει εκείνες τις πηγές αυτές που περιλαμβάνουν τίτλους με γόητρο. IPP (Impact per Publication): Είναι η αναλογία των παραπομπών ενός έτους προς τις μελέτες που δημοσιεύονται στα τρία προηγούμενα έτη δια τον αριθμό των μελετών που δημοσιεύονται στα έτη αυτά. SNIP (Source normalized impact per paper by year): μετρά τον αντίκτυπο των παραπομπών μιας πηγής δίνοντας βάρος στις παραπομπές που είναι βασισμένες στο συνολικό αριθμό των παραπομπών ενός θεματικού τομέα και βοηθά στην άμεση σύγκριση των πηγών σε διαφορετικά θεματικά πεδία. Citations (Source citations by year): Σύγκριση των πηγών με κριτήριο τον αριθμό των φορών που μια πηγή έχει αναφερθεί σε παραπομπή σε ένα έτος. I Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης21

22 Documents: Σύγκριση των πηγών με κριτήριο τον αριθμό των εγγράφων που δημοσιεύονται σε ένα έτος. published % Not Cited (Percent of documents not cited by year): Σύγκριση των πηγών με κριτήριο το ποσοστό των εγγράφων που δημοσιεύονται σε ένα έτος που δεν έχουν αναφερθεί ποτέ μέχρι σήμερα. %Reviews (Percent of documents that are review articles by year): Σύγκριση των πηγών με κριτήριο το ποσοστό των άρθρων που είναι άρθρα ανασκόπησης. Ο αριθμός που προκύπτει αποτελεί το ποσοστό των εγγράφων που υποδεικνύονται ως ανασκόπηση από όλα τα έγγραφα που προορίζονται για ένα συγκεκριμένο περιοδικό. Αυτός ο δείκτης είναι χρήσιμος επειδή τα άρθρα ανασκόπησης λαμβάνουν περισσότερες παραπομπές από τα κανονικά άρθρα, πράγμα το οποίο προκαλεί αυτομάτως πλασματική μεγέθυνση των δεικτών για ένα περιοδικό με ένα υψηλό ποσοστό άρθρων ανασκόπησης. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης22

23 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιλέγουμε τις εγγραφές που μας ενδιαφέρουν και από το πλήκτρο More πάμε στην επιλογή Create Bibliography. Επιλέγουμε τον τρόπο που θέλουμε να κάνει εξαγωγή των Βιβλιογραφικών Αναφορών (π.χ. Εκτύπωση, Αποστολή στο E-mail, Δημιουργία Γρήγορης Βιβλιογραφίας ‘’QuickBib’’) και του προτύπου που θέλουμε να εφαρμοστεί π.χ. στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε επιλέξει το πρότυπο ΑPA. Πληκτρολογούμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας καθώς και το format (HTML) και πατάμε Send. Ανοίγουμε το e-mail μας όπου έχουμε λάβει σχετικό e-mail από την Scopus με τις Βιβλιογραφικές Αναφορές στο format που ζητήσαμε (εδώ APA). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης23

24 Create Bibliography Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης24

25 Create Bibliography Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης25

26 Create Bibliography Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης26

27 Create Bibliography Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης27

28 Create Bibliography Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης28

29 EΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η πρόσβαση στις εξατομικευμένες υπηρεσίες της SCOPUS, Alerts και My List είναι δυνατή με την εγγραφή σε αυτές μέσω του υπερσυνδέσμου Register. Αν κάποιος είναι ήδη εγγεγραμμένος μπορεί να συμπληρώσει το όνομα (username) και τον κωδικό του (password) πατώντας το κουμπί Login. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης29

30 Alerts H προβολή των υπηρεσιών ειδοποίησης που έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης, είναι δυνατή με την επιλογή Set Alerts. Πατώντας το κουμπί Save η Scopus προγραμματίζει να στείλει e-mail με αποτελέσματα βάσει του όρου αναζήτησής μας. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης30

31 Alerts Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης31

32 Alerts Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης32

33 Alerts Παρακάτω βλέπετε ένα παράδειγμα ‘’search alert’’ που εστάλη στο e-mail μου με τους όρους που είχα ορίσει ‘’distance education’’. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης33

34 Alerts Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης34

35 Set Feed Η SCOPUS επίσης, επιτρέπει τη λειτουργία της υπηρεσίας RSS Feeds πατώντας το κουμπί Set Feed. Μέσω της υπηρεσίας RSS Feeds ένας χρήστης του Διαδικτύου μπορεί να ενημερώνεται αυτομάτως για γεγονότα και νέα από όσες ιστοσελίδες υποστηρίζουν RSS, αρκεί να έχει εγγραφεί ο ίδιος συνδρομητής στην αντίστοιχη υπηρεσία της εκάστοτε ιστοσελίδας. Οι εν λόγω ενημερώσεις («ροές RSS», αγγλ: «RSS feeds») περιέχουν τα πλήρη δεδομένα, σύνοψη των δεδομένων, σχετικά μεταδιδόμενα, ημερομηνία έκδοσης κλπ, ενώ αποστέλλονται αυτομάτως στον συνδρομητή μέσω Διαδικτύου. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης35

36 Set Feed Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης36

37 Set Feed Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης37

38 My List Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει στο χώρο My List και να επεξεργαστεί λίστα ενδιαφερόντων για αυτόν εγγράφων. Επιλέγουμε τις εγγραφές που μας ενδιαφέρουν και πατώντας το κουμπί More επιλέγουμε το Add to my List. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης38

39 My list Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης39

40 My list Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης40

41 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης41


Κατέβασμα ppt "Βιβλιογραφική Αναζήτηση: αναλυτική παρουσίαση και εφαρμογή της Βιβλιογραφικής Βάσης SCOPUS Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Βιβλιοθήκη και Κέντρο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google