Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η συμβολή του EPS στην εξοικονόμηση ενέργειας ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η συμβολή του EPS στην εξοικονόμηση ενέργειας ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η συμβολή του EPS στην εξοικονόμηση ενέργειας ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 20/01/2011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΠΕ

2 Π. Πατενιώτης 2 - ένα άριστο δομικό υλικό ME Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3 Π. Πατενιώτης 3 93/76/EOK Για περιορισμό των εκπομπών CO 2 2010/31/EΕ Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Αριθ. 21475/4707 Υπ. Απόφ. που προβλέπει την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων 2010/30/ΕΕ Για την επισήμανση με πινακίδες και πληροφορίες για τις προδιαγραφές του προϊόντος,της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών των ενεργειακών προϊόντων  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30)

4 Π. Πατενιώτης 4  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. (40% ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ‘ΚΤΙΡΙΟ’) σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες είναι άμεσα εφικτή η εξοικονόμηση 200 ~ 1000 €/έτος/νοικοκυριό ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 60%

5 Π. Πατενιώτης 5  Τι είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS); Η διογκωμένη πολυστερίνη ή εν συντομία EPS, είναι ένα ελαφρύ, άκαμπτο, πλαστικό και αφρώδες, δομικό υλικό που παράγεται από συμπαγείς κόκκους πολυμερούς του στυρενίου και αποτελείται κατά 98% από αέρα (80% Ν 2 και 20% Ο 2 ).

6 Π. Πατενιώτης 6 Το EPS είναι ένα χημικώς καθαρό πολυμερές εξαιρετικά σταθερό στο χρόνο.  Τι είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS);

7 Π. Πατενιώτης 7  ΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΖΩΗΣ του EPS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Με την εφαρμογή της αρχής της επαλληλίας χρόνου-θερμοκρασίας για τον προσδιορισμό της ερπυστικής συμπεριφοράς των γεωαφρών EPS σε βάθος χρόνου αποδείχθηκε ότι: Όταν το επιβαλλόμενο φορτίο προκαλεί αρχική παραμόρφωση έως 0.5%, αναμένεται γραμμική απόκριση των γεωαφρών EPS για χρονικό διάστημα έως 100 έτη. 4.2.7.3 Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης σε γήρανση και αποδόμηση Η θερμική αγωγιμότητα των προϊόντων EPS δεν μεταβάλλεται στο χρόνο. ΕΝ 13163

8 Π. Πατενιώτης 8  ΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΖΩΗΣ του EPS ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 30 ΕΤΩΝ

9 Π. Πατενιώτης 9 Παράγεται από τη διάλυση πεντανίου στο πολυμερές στυρενίου το οποίο όταν θερμανθεί με ατμό, παράγει σφαιρίδια EPS.  Πώς παράγεται; ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

10 Π. Πατενιώτης 10 Τα ημιέτοιμα προϊόντα (μπλοκ) υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία σε ειδικά κοπτικά μηχανήματα.  Πώς παράγεται;

11 Π. Πατενιώτης 11  Πώς παράγεται;

12 Π. Πατενιώτης 12  Τυποποίηση και σήμανση CЄ CPD 89/106/ΕΕC Προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών 93/68/ΕΕCΤροποποίηση (Άρθρο 4) * ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ *

13 Π. Πατενιώτης 13  Τυποποίηση και Σήμανση CЄ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 – 89/106/ΕΟΚ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ :ΕΝ 13163EPS50EPS60EPS80EPS100EPS120EPS150EPS200 Θλιπτική τάση σ 10 (kPa)ΕΝ 82650606080100120120150200 Καμπτική αντοχή σ b (kPa)ΕΝ 1208975100125150170170200250 Διατμητική αντοχή τ (kPa)ΕΝ 12090355060758585100125 Εφελκυστική αντοχή σ mt (kPa)EN 1607100200 300 Θερμική Αγωγιμότητα λ (W/mK) ΕΝ 12667 ή ΕΝ12939 0,0380,0370,0360,0350,034 0,033 Θερ. Αντίσταση R (m 2 K/W) για πάχος 50 χιλ 1,3161,3511,3891,4291,471 1,515 Διαστασιακή σταθερότητα DS(N) %ΕΝ 160360,5% Ενδεικτική Πυκνότητα * ρ (kg/m 3 ) EN 1602>12>14>16>16>19>21>25>30 Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μEN 1208620~40 30~70 40~7060~100 * Σημείωση: Αντιπροσωπεύει τις μέσες τιμές του συνόλου των πιστοποιημένων παραγωγών του Συνδέσμου. Ενδέχεται μερικοί πιστοποιημένοι παραγωγοί να επιτυγχάνουν τις ίδιες αντοχές με μικρότερη πυκνότητα

14 Π. Πατενιώτης 14  Τυποποίηση και σήμανση CЄ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Θερμική αγωγιμότητα (EN 12667) Πάχος (EN 823) Μήκος και Πλάτος (EN 822) Επιπεδότητα (EN 825) Ορθογωνικότητα (EN 824) Σταθερότητα διαστάσεων (EN 1603) Καμπτική αντοχή (EN 12089) Θλιπτική αντοχή (ΕΝ 826) Αντίδραση στην φωτιά (EN 13501)

15 Π. Πατενιώτης 15  Τυποποίηση και σήμανση CЄ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:  Για ETICS σύμφωνα με το: (EN 13499) Εφελκυστική αντοχή (EN 1607) Υδαταπορρόφηση (EN 12087)  Για ETICS σύμφωνα με την: (ETAG004) Υδαταπορρόφηση (EN 12087) Ερπυστική συμπεριφορά(ΕΝ 12090)

16 Π. Πατενιώτης 16  Που χρησιμοποιείται; Θερμομόνωση τοίχων σε κτίρια ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

17 Π. Πατενιώτης 17 Θερμομόνωση δομικών στοιχείων σε κτίρια ΕΛΟΤ ΕΝ 13163  Που χρησιμοποιείται;

18 Π. Πατενιώτης 18 Σφάλματα σκυροδέτησης

19 Π. Πατενιώτης 19 Σφάλματα σκυροδέτησης

20 Π. Πατενιώτης 20 Σφάλματα εφαρμογής

21 Π. Πατενιώτης 21 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μεγάλη πιθανότητα αστοχιών Αδυναμία επισκευών – επεμβάσεων Δραματική μείωση σεισμικής επάρκειας Ταχεία διάβρωση οπλισμού Σημείο δρόσου μεταξύ μονωτικού και φέροντος οργανισμού Μικρά πάχη μόνωσης 2~3 εκ. Θερμογέφυρες

22 Καταναλώσεις των κτιρίων για ανάγκες ψύξης & θέρμανσης Κτίρια προ του 1979  άνω των 150 Kwh/m2·ε Κτίρια από 1979 έως σήμερα  80~100 Kwh/m2·ε* Κτίρια με βάση τον ΚΕΝΑΚ  50 ~ 80 Kwh/m2·ε** Κτίρια μετά το 2018, με βάση τη νέα EPBD  15 Kwh/m2·ε*** * η συνήθης πρακτική λόγω της ύπαρξης θερμογεφυρών (μη προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Θερμομόνωσης) και του ελλιπούς πάχους μόνωσης στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, κατατάσσει το σύνολο σχεδόν των κτιρίων στις 100 Kwh/m2·ε ** ανάλογα με την κλιματική ζώνη *** η νέα EPBD θα είναι Κανονισμός υποχρεωτικού χαρακτήρα και συνεπώς προβλέπεται η άμεση αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ 22 Π. Πατενιώτης

23 23  Η ΠΡΟΤΑΣΗ Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων σε νέα και παλαιά κτίρια EN 13499 – ΕΤΑG OO4  Καλύπτει πάνω από το 83 - 90% των εφαρμογών παγκοσμίως ( CEPMC )  Εφαρμόζεται και συνιστάται από όλες τις μεγάλες εταιρείες συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

24 Π. Πατενιώτης 24 Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499 Η εφαρμογή με EPS διέπεται τόσο από Ευρωπαϊκό Πρότυπο όσο και από Ελληνική Εθνική προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 Προστατεύει το κτίριο και ειδικότερα τα δομικά του στοιχεία από τα θερμικά σοκ που δημιουργούν οι έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος και συνεπώς αυξάνει το όριο ζωής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

25 Π. Πατενιώτης 25 Εξασφαλίζει την καλλίτερη δυνατή ΑΝΑΠΝΟΗ της τοιχοποιίας με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει την εμφάνιση σημείου δρόσου, τόσο μεταξύ των δομικών στοιχείων όσο και στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων. Με αυτό τον τρόπο αποκλείει την εμφάνιση μούχλας στους τοίχους ακόμη και έπειτα από μακροχρόνια παραμονή της κατοικίας χωρίς αερισμό. Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499

26 Π. Πατενιώτης 26 Η εφαρμογή του συστήματος με EPS υλοποιεί κάθε αρχιτεκτονικό σχέδιο, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, κατασκευάζοντας την όλη εξωτερική όψη του κτιρίου, περιλαμβανομένων των χρωματισμών και του όλου διακόσμου. Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499

27 Π. Πατενιώτης 27 Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499

28 Π. Πατενιώτης 28 Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499

29 Π. Πατενιώτης 29 Θερμομόνωση δαπέδων ΕΛΟΤ ΕΝ 13163  Άλλες εφαρμογές

30 Π. Πατενιώτης 30  Άλλες εφαρμογές south pole station

31 Π. Πατενιώτης 31  Άλλες εφαρμογές south pole station

32 Π. Πατενιώτης 32 Θερμομόνωση οροφών ΕΛΟΤ ΕΝ 13163  Άλλες εφαρμογές

33 Π. Πατενιώτης 33 Θερμομόνωση οροφών ΕΛΟΤ ΕΝ 13163  Άλλες εφαρμογές

34 Π. Πατενιώτης 34 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Ερευνητική Ομάδα: Γ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Β. Ξενάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Χρ. Νικολοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Β. Σταθοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Γ. Ν. Σεφερλή, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Σχ. Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

35 Π. Πατενιώτης 35 Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

36 Π. Πατενιώτης 36 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών  Πολύ μικρό ειδικό βάρος  Πολύ μεγάλο ποσοστό μη συγκοινωνούντων κενών (πληρωμένων με αέρα)  Μεγάλες τιμές ελαστικών μέτρων και αντοχής  (σε σχέση με το βάρος του)  Μικρές τιμές του Λόγου Poisson ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ EPS

37 Π. Πατενιώτης 37 Είναι δυνατή η επίτευξη των τιμών της αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης Αr>50% για τιμές πάχους tr = 3-13%. Η προκύπτουσα σχέση Ar - tr είναι μη γραμμική και γι' αυτό απαιτούνται σχετικά μεγάλα πάχη παρεμβλήματος για τη μείωση της σεισμικής ώθησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ι

38 Π. Πατενιώτης 38 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΙΙ Ύψος τοίχου h (m) Σεισμική Ζώνη ΙΙΙΙΙΙ 2334 4568 65.571010 86.59.51313 Ποσοστιαίο πάχος παρεμβλήματος EPS 20, t r (%), για επίτευξη αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης A r =50%

39 Π. Πατενιώτης 39 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΙΙΙ Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την περίπτωση συνήθους τοίχου- προβόλου σκυροδέματος ύψους 4.0m οδηγεί στις ακόλουθες μέσες μειώσεις κόστους (σε σχέση με την κατασκευή συμβατικού τοίχου) για τις τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου: Ζώνη Πάχος συμπιεστού παρεμβλήματος, t r, % Μείωση κόστους, % Ι 511 ΙΙ 630 ΙΙΙ 840

40 Π. Πατενιώτης 40 Ερευνητικό Πρόγραμμα: Ερευνητικό Πρόγραμμα: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ» με Τρισδιάστατη Αριθμητική Προσομοίωση Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Χ. Σπυράκος Ερευνητές: Χ. Α. Μανιατάκης - Α. Σ. Αναγνωστάκη Συνεργάτες: Δρ Συνεργάτες: Δρ Π. Ν. Ψαρρόπουλος - Β. Ζανιά – Π. Πατενιώτης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

41 Π. Πατενιώτης 41 Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου ΜΕ την χρήση ξυλοτύπων και μπάζωμα

42 Π. Πατενιώτης 42 Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου ΜΕ την χρήση ξυλοτύπων και μπάζωμα ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΘΗΖΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

43 Π. Πατενιώτης 43 Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου με EPS ΧΩΡΙΣ την χρήση ξυλοτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007

44 Π. Πατενιώτης 44 Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου με EPS ΧΩΡΙΣ την χρήση ξυλοτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007 ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ - ΙΣΟΤΡΟΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

45 Π. Πατενιώτης 45 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Εσχάρα 9 πλακών με 3 ανοίγματα ανά διεύθυνση Διαστάσεις πλακών: 5 m x 5 m, 4 m x 7 m h1: Αρχικό πάχος πλάκας h1= 20 cm →Τελικό πάχος πλάκας h1=7 cm h1: Αρχικό πάχος πλάκας h1 = 20 cm → Τελικό πάχος πλάκας h1 =7 cm h2: Πάχος σκυροδέματος εξομάλυνσης h2=10 cm h2: Πάχος σκυροδέματος εξομάλυνσης h2 =10 cm Διαστάσεις πεδιλοδοκών: bwx h: 0.25m x 0.7m & 0.30m x1.00m bw x h: 0.25m x 0.7m & 0.30m x1.00m hf: Ύψος φτερού πεδίλου hf: Ύψος φτερού πεδίλου bf:Πλάτος φτερού πεδιλοδοκού bf:Πλάτος φτερού πεδιλοδοκού

46 Π. Πατενιώτης 46 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η θεμελίωση με χρήση γεωαφρού σε σχέση με τις συνήθεις συνθήκες θεμελίωσης επιφέρει: Η θεμελίωση με χρήση γεωαφρού σε σχέση με τις συνήθεις συνθήκες θεμελίωσης επιφέρει: Μείωση κατά 80% σε οπλισμό ανοίγματος και στήριξης Μείωση κατά 80% σε οπλισμό ανοίγματος και στήριξης Μείωση σε οπλισμένο σκυρόδεμα κατά: Μείωση σε οπλισμένο σκυρόδεμα κατά:  19% ΕΣΧΑΡΑ 5x5,4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 30X100  25% ΕΣΧΑΡΑ 5x5,4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 25X70 Μείωση στις ροπές της τάξεως 90% Μείωση στις ροπές της τάξεως 90%

47 Π. Πατενιώτης 47 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (15 m x 15 m 3-D model ) Θεμελίωση χωρίς EPS πλάκα : 0.20 m x 225 m 2 x 210 €/m 3 ≈ 9500 € γεμίσματα: 200 m 3 x 20 €/m 3 = 4000 € ξυλότυποι : 50 m 3 x 60 €/m 3 = 3000 € Συνολικό κόστος = 16500 € Θεμελίωση με EPS50 πλάκα : 0.07 m x 225 m 2 x 210 €/m 3 ≈ 3300 € EPS50 : 200 m 3 x 40 €/m 3 = 8000 € Συνολικό κόστος = 11300 €

48 Π. Πατενιώτης 48 ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007 – Γερμανικοί Κανονισμοί 1995 ΗΠΑ: Κανονισμός επιχωμάτων αυτοκιν/δρόμων με EPS Οδοποιία - γεφυροποιία

49 Π. Πατενιώτης 49 Πέταλο Μαλιακού 60.000μ3 – 6,50μ ύψος Οδοποιία - γεφυροποιία

50 Π. Πατενιώτης 50 Πέταλο Μαλιακού 60.000μ3 – 1.100μμ Οδοποιία - γεφυροποιία

51 Πλωτές κατασκευές

52

53 Π. Πατενιώτης 53 Πλωτές κατοικίες

54 Π. Πατενιώτης 54

55 Πλωτές κατοικίες

56 Π. Πατενιώτης 56 Ελαφροβαρή θερμομονωτικά & ηχομονωτικά κονιάματα με EPS ΕΝ 16025 -1 & ΕΝ 16025 - 2

57 Π. Πατενιώτης 57 Διακόσμηση  Άλλες εφαρμογές

58 58  Άλλες εφαρμογές Συσκευασία τροφίμων Π. Πατενιώτης

59 59  Γιατί EPS; 10 kg EPS εξοικονομούν 4000 λίτρα πετρελαίου σε μία χρονική περίοδο 50 ετών

60 Π. Πατενιώτης 60  Γιατί EPS; Πλεονεκτήματα χρήστη Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος

61 Π. Πατενιώτης 61 Πλεονεκτήματα χρήστη  Άριστη θερμομόνωση Το EPS αποτελείται από 98 % αέρα, κάτι που το κάνει ένα άριστο θερμομονωτικό υλικό.  Αποδεδειγμένη ηχομόνωση Το EPS απορροφά τον ήχο, τόσο τον ήχο προσκρούσεως στα πλωτά δάπεδα όσο και τον θόρυβο που μεταφέρεται δι’ αέρος.

62 Π. Πατενιώτης 62 Πλεονεκτήματα χρήστη Ανθεκτικό στην υγρασία  Ανθεκτικό στην υγρασία Το EPS αντιστέκεται στην φθορά που μπορεί να προκαλέσει το νερό.  Διάρκεια εφ’ όρου ζωής Το EPS δεν γερνάει και δεν αποσυντίθεται. Κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιείται για πάντα.

63 Π. Πατενιώτης 63 Πλεονεκτήματα χρήστη Ευέλικτες μηχανικές ιδιότητες  Ευέλικτες μηχανικές ιδιότητες Η ευέλικτη διαδικασία παραγωγής κάνει τις μηχανικές ιδιότητες του EPS εύκολα προσαρμόσιμες σε οποιαδήποτε ιδιάζουσα εφαρμογή.  Πολλαπλή χρηστικότητα Το EPS μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα ή μέγεθος και συνεργάζεται με μια ευρεία ποικιλία υλικών

64 Π. Πατενιώτης 64 Πλεονεκτήματα χρήστη Οικονομικά συμφέρον  Οικονομικά συμφέρον Το EPS προσφέρει την καλύτερη αναλογία τιμής/απόδοσης συγκρινόμενο με οποιοδήποτε άλλο μονωτικό υλικό.  Εύκολη μεταφορά Το EPS είναι εξίσου ελαφρύ σχεδόν όσο κι ο αέρας, άρα χρειάζεται λιγότερα καύσιμα μεταφοράς και προκαλεί λιγότερη καταπόνηση στους εργαζόμενους.

65 Π. Πατενιώτης 65 Πλεονεκτήματα χρήστη Εύκολη τοποθέτηση  Εύκολη τοποθέτηση Το EPS είναι ελαφρύ, πρακτικό κι εύκολο στον χειρισμό και στην τοποθέτηση.  Επιβράδυνση σε περίπτωση πυρκαγιάς Υπάρχουν δύο ειδών: το «κλασικό» και το «αυτοσβενύμενο», το οποίο περιέχει επιβραδυντικά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς.

66 Π. Πατενιώτης 66 Πλεονεκτήματα χρήστη  Ζητήματα υγείας Το EPS δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία τόσο στην τοποθέτηση όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δεν γρατζουνά τα χέρια, ούτε ερεθίζει το δέρμα ή τις βλεννογόνους. Οι κανόνες των συνθηκών εργασίας δεν απαιτούν τη χρήση γαντιών ή μάσκας όταν χρησιμοποιείται ένα τόσο απαλό και συμπαγές υλικό. Είναι βιολογικά αδρανές και δεν παράγει καμία παθογενή σκόνη, ακόμα και μακροπρόθεσμα. Κατ’ επέκταση, το EPS είναι εξίσου ασφαλές για αυτούς που το τοποθετούν και για αυτούς που το χρησιμοποιούν.

67 Π. Πατενιώτης 67 Πλεονεκτήματα χρήστη

68 Π. Πατενιώτης 68 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος Απόλυτα ασφαλές  Απόλυτα ασφαλές Το EPS δεν είναι τοξικό κι είναι εντελώς αδρανές. Δεν περιέχει χλωροφθοράνθρακες (CFCs) ή υδροφθοράνθρακες (HCFCs) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συνεπώς, δεν βλάπτει το όζον. Επίσης, το EPS δεν περιέχει κανένα οργανικό συστατικό και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος μυκητιάσεων ή μικροοργανισμών.

69 Π. Πατενιώτης 69 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος Ανακυκλώσιμο  Ανακυκλώσιμο Το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί με πολλούς τρόπους όταν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι η απευθείας ανακύκλωσή του σε νέα κατασκευαστικά προϊόντα και η αποτέφρωσή του με σκοπό να ανακτήσει το ενεργειακό περιεχόμενό του. Η επιλογή της μεθόδου ανακύκλωσης βασίζεται σε τεχνικές, περιβαλλοντολογικές και οικονομικές μελέτες.

70 70 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος Π. Πατενιώτης

71 71 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος Building Research Establishment Κέντρο κτιριακών ερευνών Green Guide 2008 ratings Building type >DomesticDomestic - Industrial - Education - HealthIndustrialEducationHealth Category >Insulation Cellular glass insulation - density 100 kg/m³915320051A+ Cellular glass insulation - density 110 kg/m³915320052A Cellular glass insulation - density 130 kg/m³915320055A Cellular glass insulation - density 155 kg/m³915320056B Cellular glass insulation - density 165 kg/m³915320057B Cellular glass insulation - density 200 kg/m³915320058C Corkboard insulation - density 120kg/m³815320021A Expanded polystyrene (EPS) - density 15 kg/m³815320022A+ Expanded polystyrene (EPS) - density 20 kg/m³815320023A+ Expanded polystyrene (EPS) - density 25 kg/m³815320024A+ Expanded polystyrene (EPS) - density 30 kg/m³815320025A+ Extruded polystyrene (XPS) (HFC blown) density 35 kg/m³815320027E Rigid urethane (pentane blown) - density 32 kg/m³815320017A Stone wool insulation - density 100 kg/m³815320011A Stone wool insulation - density 128 kg/m³815320012B Stone wool insulation - density 140 kg/m³815320013B Stone wool insulation - density 160 kg/m³815320014C Stone wool insulation - density 33 kg/m³815320007A+ Stone wool insulation - density 60 kg/m³815320009A+ Stone wool insulation - density 80 kg/m³815320010A

72 Π. Πατενιώτης 72 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος  Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας Όλες οι κατασκευαστικές εφαρμογές του EPS, όπως προωθούνται από την Ευρωπαϊκή βιομηχανία του EPS, τηρούν τους τοπικούς κατασκευαστικούς κανονισμούς σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

73 Π. Πατενιώτης 73  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ι Το EPS είναι ένα άριστο δομικό υλικό ΜΕ Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΑΡΙΣΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

74 Π. Πατενιώτης 74  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΙΙ Εξαιτίας της άριστης μόνωσης και των οικονομικών του ιδιοτήτων, το EPS χρησιμοποιείται σε όλον τον κόσμο, επειδή είναι ένα από τα βασικά μέσα για την Μείωση της Κατανάλωσης ενέργειας.

75 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Η συμβολή του EPS στην εξοικονόμηση ενέργειας ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google