Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος
Παναγιώτης Μαυροειδής Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ. 2000)

2 Απαιτήσεις Κανονισμού για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
H ποιότητα καθορίζεται από ένα σύνολο παραμέτρων: Ποιότητα πρώτης ύλης. Διαδικασία διαμόρφωσης Τοποθέτηση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προσοχή των μηχανικών εστιάζεται μόνο ή κυρίως στην ποιότητα της πρώτης ύλης και αυτό δεν εξασφαλίζει την ποιότητα του έργου

3 Προβλέψεις του κανονισμού….
…και παράδειγμα εφαρμογής σε εταιρεία βιομηχανικής διαμόρφωσης σπιροειδών συνδετήρων οπλισμού σκυροδέματος, αλλά και συνολικού οπλισμού (ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ). Πιστοποιημένη κατά ISO 9001 Λειτουργία με βάση τις απαιτήσεις του ΚΤΧ

4 Ποιότητα πρώτης ύλης Ασφαλώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υλικό που έχει προδιαγραφεί. Δεν προσέχουμε μόνο την αντοχή, αλλά και την ολκιμότητα και την χημική σύνθεση. (1) Υψηλότερες τιμές σε άζωτο επιτρέπονται εάν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες στοιχείων που το δεσμεύουν

5 Ποιότητα πρώτης ύλης

6 Ποιότητα πρώτης ύλης

7 Διαδικασία διαμόρφωσης
Τρόποι που γίνεται η κοπή, η κάμψη, διαδικασίες και τεχνικές συγκολλήσεων κ.λ.π. Μπορεί ένα άριστο υλικό, με μια κακή διαμόρφωση να χάσει τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει. Παραδείγματα: Ανάπτυξη ρηγματώσεων μετά από κάμψη σε πείρο μικρής διαμέτρου. Απώλεια όλκιμης συμπεριφοράς μετά από θερμική κατεργασία όπως κακή εφαρμογή συγκολλήσεων Ο ΕΚΩΣ 2000 προβλέπει τα παρακάτω όρια: Για Φ<20mm Για Φ20mm D=4Φ D=7Φ Η κάμψη των ράβδων οπλισμού, πρέπει να γίνεται με μία ελάχιστη διάμετρο τυμπάνου D, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ρηγμάτωση της ράβδου και να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του σκυροδέματος από τις αναπτυσσόμενες τοπικά, στην περιοχή της καμπύλωσης, ισχυρές πιέσεις άντυγας.

8 Τοποθέτηση οπλισμού Η συναρμολόγηση του οπλισμού πρέπει να παρουσιάζει επαρκή αντοχή, ακαμψία και σταθερότητα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ράβδοι δε θα μετατεθούν από την προκαθορισμένη θέση τους κατά τη μεταφορά, τοποθέτηση και σκυροδέτηση. Όταν οι συνδετήρες των τοιχωμάτων/υποστυλωμάτων (ή δοκών) δεν είναι καλά στερεωμένοι στις διαμήκεις ράβδους, είναι δυνατόν κατά τη σκυροδέτηση να παρασυρθούν στη βάση του στοιχείου χωρίς μάλιστα αυτό να γίνει αντιληπτό ή οι διαμήκεις ράβδοι να μετακινηθούν και να μην παραμείνουν στη θέση τους. Για την εξασφάλιση της σταθερότητας, όταν ο οπλισμός δεν συναρμολογείται επιτόπου, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δευτερεύουσες (βοηθητικές) ράβδοι οπλισμού οι οποίες γενικά θεωρείται ότι δεν συμμετέχουν στην ανάληψη της έντασης. Η τοποθέτηση, όμως, αυτών των πρόσθετων ράβδων οπλισμού πρέπει επίσης να ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις των Κανονισμών, κατά την κρίση του Μηχανικού. (ΚΤΧ § 8.1)

9 Έλεγχος πρώτων υλών Μια εταιρεία διαμόρφωσης οπλισμού, πρέπει να γνωρίζει τι παραλαμβάνει. Είναι υποχρεωμένη άλλωστε να γνωρίζει και το τι… παραδίνει στην συνέχεια. Άρα θα πρέπει να γίνει: Έλεγχος εγγράφων - Πιστοποιητικά ποιότητας Εργαστηριακοί έλεγχοι

10 Έλεγχος εγγράφων Υπάρχει ένα πλήθος παραστατικών, που όμως δεν αναφέρονται στο ίδιο πράγμα και χρειάζεται προσοχή. Το πιο πιθανό είναι ένας προμηθευτής να μας δώσει: Πιστοποιητικά ISO Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Προϊόντος για χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος Mill test certificates

11 Παράδειγμα πιστοποιητικού ISO
Αποτελεί πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας που έχει μια εταιρεία. Αποτελεί σίγουρα ένα δείγμα μιας οργανωμένης και υπεύθυνης εταιρείας. Στο σχετικό Πιστοποιητικό αναφέρεται πάντοτε το πεδίο δραστηριότητας της εταιρείας ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: ΔΕΝ αποτελεί πιστοποιητικό τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντος

12 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης προϊόντος
Αναφέρεται σε ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ (π.χ. ΕΛΟΤ 971) Εκδίδεται από ΕΛΟΤ, ή από άλλο Ευρωπαϊκό οργανισμό Τυποποίησης. ΠΡΟΣΟΧΗ στην ημερομηνία λήξης του! Συνοδεύει τους χάλυβες που παράγονται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Αποτελεί ασφαλέστερη εγγύηση για το προϊόν (και όχι γενικά για το σύστημα ποιότητας)

13 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος από Γερμανικό Οργανισμό Τυποποίησης

14 Πιστοποιητικό Ελέγχου
Αντικαθιστά το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος, στην περίπτωση εισαγόμενων χαλύβων από χώρες εκτός της Ε.Ε. Αναφέρεται στη συγκεκριμένη ποσότητα που συνοδεύει και μόνο σε αυτήν. Έχει χορηγηθεί μετά από πυκνή δειγματοληψία του ΕΛΟΤ, γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά μειωμένη η περίπτωση αποκλίσεων.

15 Mill test certificate Εκδίδεται από τον παραγωγό και αφορά την ευρύτερη ενότητα, μέρος της οποίας είναι η παραδιδόμενη παρτίδα. Έχει αποτελέσματα από δειγματοληπτικούς ελέγχους Δίνει τους αριθμούς χύτευσης Δυνατότητα ταυτοποίησης της παραλαμβανόμενης ποσότητας, μέσω αντιστοίχησης των αριθμών χύτευσης των πιστοποιητικών και αυτών που αναγράφονται στα ταμπελάκια που συνοδεύουν την μπετόβεργα.

16 Ταυτοποίηση Παραλαμβανόμενης παρτίδας
Το ταμπελάκι πάνω στην κουλούρα αναφέρει: Μήνα και έτος παραγωγής Αριθμό χύτευσης Κατηγορία προϊόντος Σήμανση

17 Πιστοποιητικό Radioactivity Free
Από τον Κ.Τ.Χ. τίθενται πλέον και απαιτήσεις για την ραδιενέργεια Μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο η τιμή 0,1 Bq/g

18 Εργαστηριακοί έλεγχοι: Βασική καινοτομία του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων
Όχι μόνο έλεγχοι από τον οργανισμό τυποποίησης (ΕΛΟΤ) στους παραγωγούς και στις εισαγόμενες παρτίδες….. …..αλλά και δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον χρήστη, σε οποιαδήποτε φάση του έργου, με σημαντικές πιθανά επιπτώσεις.

19 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι παρτίδας

20 Αποτελέσματα διεξαγωγής εργαστηριακών δοκιμών

21 Από πού να ξεκινήσει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001; Κατάλογος εγκεκριμένων προμηθευτών! Επειδή προφανώς όλα αυτά δεν εξασφαλίζεται με επιτόκιο έλεγχο κάθε φορά και δοκιμές επί δοκιμών τηρείται αυστηρή διαδικασία διαμόρφωσης καταλόγου εγκεκριμένων προμηθευτών, που έχει σαν απαραίτητα στοιχεία της: Γραπτή τεχνική προδιαγραφή για τα εισερχόμενα προϊόντα Κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων προμηθευτών Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή Διαρκής έλεγχος παραλαβών Και φυσικά: Διαμόρφωση καταλόγου ΜΗ εγκεκριμένων προμηθευτών!

22 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α΄ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥΣ ΘΩΡΑΚΕΣ

23 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Οι εργαστηριακοί έλεγχοι γίνονται: α) Δοκιμή εφελκυσμού (αντοχές, πλαστιμότητα και ανηγμένη επιμήκυνση) i. Σε κάθε νέο προμηθευτή Σε τουλάχιστον μία παρτίδα παραλαβής κάθε παραγγελίας Όταν υπάρχει μεταβολή χαρακτηριστικών του προϊόντος από τον προμηθευτή ή Προαιρετικά, όποτε κριθεί σκόπιμο από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας και τον Διευθυντή Παραγωγής β) Δοκιμή κάμψης-ανάκαμψης και έλεγχος χημικής ανάλυσης σε κάθε νέο προμηθευτή

24 ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Η ακρίβεια που απαιτείται στην κατασκευή, ξεκινάει με την σαφήνεια στην παραγγελία. Αυτό προϋποθέτει: Σαφές Δελτίο Παραγγελίας, που θα μετατραπεί σε Εντολή Παραγωγής

25 Παραγωγή των προϊόντων-ποιοτικοί έλεγχοι τελικού προϊόντος (ΘΩΡΑΚΕΣ)
Αμέσως μετά την παραγωγή ενός ΘΩΡΑΚΑ (κολόνα ή δοκάρι), πραγματοποιείται έλεγχος αποδοχής του σύμφωνα με σχετική διαδικασία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 που εφαρμόζει η εταιρεία

26 Παράμετροι ελέγχου τελικού προϊόντος

27 Ιχνηλασιμότητα προϊόντος
Σε κάθε στοιχείο ΘΩΡΑΚΑ που παράγεται προσαρτάται ταμπελάκι, στο οποίο αναγράφεται: Αριθμός Παραγγελίας Προμηθευτής πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε Αριθμός χύτευσης κουλούρας που χρησιμοποιήθηκε

28 Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης
Το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης, συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε φορτίο χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος και πρέπει να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: Τον αριθμό του σχετικού δελτίου παραγγελίας Τη χώρα και το εργοστάσιο προέλευσης Την κατηγορία του χάλυβα Τη σήμανση του προϊόντος Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία, και Τις όποιες εργασίες διαμόρφωσης έγιναν από την επιχείρηση διαμόρφωσης Σύσταση: Ενσωμάτωση στο Δελτίο Αποστολής

29 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google