Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογές της Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογές της Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογές της Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 09/12/2010

2 - ένα άριστο δομικό υλικό
EPS ME Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες Π. Πατενιώτης

3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 20 – 20 – 20 (30 – 30 – 30) 93/76/EOK Για περιορισμό των εκπομπών CO2 2010/31/EΕ Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Αριθ /4707 Υπ. Απόφ. που προβλέπει την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων Π. Πατενιώτης

4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/2005: σύμφωνα με μελέτες είναι άμεσα εφικτή η μείωση κατά 20% της συνολικής ενέργειας = 60 δις €/έτος = Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ + ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ Π. Πατενιώτης

5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
(40% ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ‘ΚΤΙΡΙΟ’) σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες είναι άμεσα εφικτή η εξοικονόμηση 200 ~ 1000 €/έτος/νοικοκυριό ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 60% Π. Πατενιώτης

6 Τι είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS);
Π. Πατενιώτης

7 Τι είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS);
Π. Πατενιώτης

8 ΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΖΩΗΣ του EPS
ΕΝ 13163 Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης σε γήρανση και αποδόμηση Η θερμική αγωγιμότητα των προϊόντων EPS δεν μεταβάλλεται στο χρόνο. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Με την εφαρμογή της αρχής της επαλληλίας χρόνου-θερμοκρασίας για τον προσδιορισμό της ερπυστικής συμπεριφοράς των γεωαφρών EPS σε βάθος χρόνου αποδείχθηκε ότι: Όταν το επιβαλλόμενο φορτίο προκαλεί αρχική παραμόρφωση έως 0.5%, αναμένεται γραμμική απόκριση των γεωαφρών EPS για χρονικό διάστημα έως 100 έτη. Π. Πατενιώτης

9 ΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΖΩΗΣ του EPS ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 30 ΕΤΩΝ
Π. Πατενιώτης

10 Πώς παράγεται; ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13163
Πώς παράγεται; ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 Παράγεται από τη διάλυση πεντανίου στο πολυμερές στυρενίου το οποίο όταν θερμανθεί με ατμό, παράγει σφαιρίδια EPS. Π. Πατενιώτης

11 Πώς παράγεται; Η διαστολή επιτυγχάνεται λόγω των μικρών ποσοτήτων αερίου πεντανίου που απελευθερώνονται μέσα στο υλικό και σχηματίζονται ερμητικές κλειστές κυψέλες EPS Αυτές οι κυψέλες (σφαιρίδια) καταλαμβά-νουν περίπου 40 φορές τον όγκο της αρχικής σταγόνας πολυστερίνης. Π. Πατενιώτης

12 Πώς παράγεται; Τέλος τα σφαιρίδια EPS τοποθετούνται μέσα σε κατάλληλες φόρμες (καλούπια) στα οποία με την βοήθεια ατμού αποκτούν την μορφή έτοιμου ή ημιέτοιμου προϊόντος ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται Π. Πατενιώτης

13 Πώς παράγεται; Τα ημιέτοιμα προϊόντα (μπλοκ) υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία σε ειδικά κοπτικά μηχανήματα. Π. Πατενιώτης

14 Πώς παράγεται; Π. Πατενιώτης

15 Τυποποίηση και σήμανση CЄ
CPD 89/106/ΕΕC Προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών 93/68/ΕΕC Τροποποίηση (Άρθρο 4) * ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ * Π. Πατενιώτης

16 Τυποποίηση και Σήμανση CЄ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 – 89/106/ΕΟΚ
ΠΡΟΤΥΠΑ / ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : ΕΝ 13163 EPS50 EPS60 EPS80 EPS100 EPS120 EPS150 EPS200 Θλιπτική τάση σ10 (kPa) ΕΝ 826 50 60 80 100 120 150 200 Καμπτική αντοχή σb (kPa) ΕΝ 12089 75 125 170 250 Διατμητική αντοχή τ (kPa) ΕΝ 12090 35 85 Εφελκυστική αντοχή σmt (kPa) EN 1607 300 Θερμική Αγωγιμότητα λ (W/mK) ΕΝ ή ΕΝ12939 0,038 0,037 0,036 0,035 0,034 0,033 Θερ. Αντίσταση R (m2K/W) για πάχος 50 χιλ 1,316 1,351 1,389 1,429 1,471 1,515 Διαστασιακή σταθερότητα DS(N) % ΕΝ 16036 0,5% Ενδεικτική Πυκνότητα* ρ (kg/m3) EN 1602 >12 >14 >16 >19 >21 >25 >30 Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ EN 12086 20~40 30~70 40~70 60~100 * Σημείωση: Αντιπροσωπεύει τις μέσες τιμές του συνόλου των πιστοποιημένων παραγωγών του Συνδέσμου. Ενδέχεται μερικοί πιστοποιημένοι παραγωγοί να επιτυγχάνουν τις ίδιες αντοχές με μικρότερη πυκνότητα Π. Πατενιώτης

17 Τυποποίηση και σήμανση CЄ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Θερμική αγωγιμότητα (EN 12667) Πάχος (EN 823) Μήκος και Πλάτος (EN 822) Επιπεδότητα (EN 825) Ορθογωνικότητα (EN 824) Σταθερότητα διαστάσεων (EN 1603) Καμπτική αντοχή (EN 12089) Θλιπτική αντοχή (ΕΝ 826) Αντίδραση στην φωτιά (EN 13501) Π. Πατενιώτης

18 Τυποποίηση και σήμανση CЄ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για ETICS σύμφωνα με το: (EN 13499) Εφελκυστική αντοχή (EN 1607) Υδαταπορρόφηση (EN 12087) Για ETICS σύμφωνα με την: (ETAG004) Ερπυστική συμπεριφορά (ΕΝ 12090) Π. Πατενιώτης

19 Που χρησιμοποιείται; Θερμομόνωση τοίχων σε κτίρια ΕΛΟΤ ΕΝ 13163
Θερμομόνωση τοίχων σε κτίρια ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 Π. Πατενιώτης

20 Θερμομόνωση δομικών στοιχείων σε κτίρια ΕΛΟΤ ΕΝ 13163
Που χρησιμοποιείται; Θερμομόνωση δομικών στοιχείων σε κτίρια ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 Π. Πατενιώτης

21 Σφάλματα σκυροδέτησης
Πως χρησιμοποιείται; Σφάλματα σκυροδέτησης Π. Πατενιώτης

22 Σφάλματα σκυροδέτησης
Π. Πατενιώτης

23 Σφάλματα σκυροδέτησης
Π. Πατενιώτης

24 Δύο φιλότιμες προσπάθειες
Δύο φιλότιμες προσπάθειες Π. Πατενιώτης

25 Σφάλματα εφαρμογής Π. Πατενιώτης

26 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μεγάλη πιθανότητα αστοχιών Αδυναμία επισκευών – επεμβάσεων Δραματική μείωση σεισμικής επάρκειας Ταχεία διάβρωση οπλισμού Σημείο δρόσου μεταξύ μονωτικού και φέροντος οργανισμού Μικρά πάχη μόνωσης 2~3 εκ. Θερμογέφυρες Π. Πατενιώτης

27 Καταναλώσεις των κτιρίων για ανάγκες ψύξης & θέρμανσης
Κτίρια προ του  άνω των 150 Kwh/m2·ε Κτίρια από 1979 έως σήμερα  ~100 Kwh/m2·ε* Κτίρια με βάση τον ΚΕΝΑΚ  ~ 80 Kwh/m2·ε** Κτίρια μετά το 2018, με βάση τη νέα EPBD  Kwh/m2·ε*** * η συνήθης πρακτική λόγω της ύπαρξης θερμογεφυρών (μη προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Θερμομόνωσης) και του ελλιπούς πάχους μόνωσης στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, κατατάσσει το σύνολο σχεδόν των κτιρίων στις 100 Kwh/m2·ε ** ανάλογα με την κλιματική ζώνη *** η νέα EPBD θα είναι Κανονισμός υποχρεωτικού χαρακτήρα και συνεπώς προβλέπεται η άμεση αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ 27 Π. Πατενιώτης

28 Η ΠΡΟΤΑΣΗ Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων σε νέα και παλαιά κτίρια EN – ΕΤΑG OO4 Καλύπτει πάνω από το % των εφαρμογών παγκοσμίως (CEPMC) Εφαρμόζεται και συνιστάται από όλες τις μεγάλες εταιρείες συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Π. Πατενιώτης

29 Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499
Η εφαρμογή με EPS διέπεται τόσο από Ευρωπαϊκό Πρότυπο όσο και από Ελληνική Εθνική προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ Προστατεύει το κτίριο και ειδικότερα τα δομικά του στοιχεία από τα θερμικά σοκ που δημιουργούν οι έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος και συνεπώς αυξάνει το όριο ζωής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου . Π. Πατενιώτης

30 Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499
Εξασφαλίζει την καλλίτερη δυνατή ΑΝΑΠΝΟΗ της τοιχοποιίας με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει την εμφάνιση σημείου δρόσου, τόσο μεταξύ των δομικών στοιχείων όσο και στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων. Με αυτό τον τρόπο αποκλείει την εμφάνιση μούχλας στους τοίχους ακόμη και έπειτα από μακροχρόνια παραμονή της κατοικίας χωρίς αερισμό. Π. Πατενιώτης

31 Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499
Η εφαρμογή του συστήματος με EPS υλοποιεί κάθε αρχιτεκτονικό σχέδιο, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, κατασκευάζοντας την όλη εξωτερική όψη του κτιρίου, περιλαμβανομένων των χρωματισμών και του όλου διακόσμου. Π. Πατενιώτης

32 Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499
Π. Πατενιώτης

33 Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων με διογκωμένη πολυστερίνη EN 13499
Π. Πατενιώτης

34 Άλλες εφαρμογές Θερμομόνωση δαπέδων ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 Π. Πατενιώτης

35 Άλλες εφαρμογές south pole station Π. Πατενιώτης

36 Άλλες εφαρμογές south pole station Π. Πατενιώτης

37 Άλλες εφαρμογές Θερμομόνωση οροφών ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 Π. Πατενιώτης

38 Άλλες εφαρμογές Θερμομόνωση οροφών ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 Π. Πατενιώτης

39 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Θεμελιωμένων με Πασσάλους με Χρήση Γεωαφρού EPS Γιώργος Μυλωνάκης, Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Παπαστυλιανού, Υποψήφιος Διδάκτορας Π. Πατενιώτης

40 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Θεμελιωμένων με Πασσάλους με Χρήση Γεωαφρού EPS soil EPS pile Π. Πατενιώτης

41 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Θεμελιωμένων με Πασσάλους με Χρήση Γεωαφρού EPS Εφαρμογή σε γέφυρα Π. Πατενιώτης

42 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Θεμελιωμένων με Πασσάλους με Χρήση Γεωαφρού EPS ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ (αύξηση ιδιοπεριόδου) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩN ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ (μείωση συντελεστών ασφαλείας) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ (επισκεψιμότητα) ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Π. Πατενιώτης

43 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Θεμελιωμένων με Πασσάλους με Χρήση Γεωαφρού EPS ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΑΦΡΟΥ EPS ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Π. Πατενιώτης

44 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Ερευνητική Ομάδα: Γ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Β. Ξενάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Χρ. Νικολοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Β. Σταθοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Γ. Ν. Σεφερλή, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Σχ. Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Π. Πατενιώτης

45 Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών Π. Πατενιώτης

46 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ EPS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ EPS Πολύ μικρό ειδικό βάρος Πολύ μεγάλο ποσοστό μη συγκοινωνούντων κενών (πληρωμένων με αέρα) Μεγάλες τιμές ελαστικών μέτρων και αντοχής (σε σχέση με το βάρος του) Μικρές τιμές του Λόγου Poisson Π. Πατενιώτης

47 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ι Είναι δυνατή η επίτευξη των τιμών της αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης Αr>50% για τιμές πάχους tr = 3-13%. Η προκύπτουσα σχέση Ar - tr είναι μη γραμμική και γι' αυτό απαιτούνται σχετικά μεγάλα πάχη παρεμβλήματος για τη μείωση της σεισμικής ώθησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Π. Πατενιώτης

48 Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΙΙ Ποσοστιαίο πάχος παρεμβλήματος EPS 20, tr (%), για επίτευξη αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης Ar=50% Ύψος τοίχου h (m) Σεισμική Ζώνη Ι ΙΙ ΙΙΙ 2 3 4 5 6 8 5.5 7 10 6.5 9.5 13 Π. Πατενιώτης

49 Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αντισεισμική θωράκιση κατασκευών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΙΙΙ Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την περίπτωση συνήθους τοίχου-προβόλου σκυροδέματος ύψους 4.0m οδηγεί στις ακόλουθες μέσες μειώσεις κόστους (σε σχέση με την κατασκευή συμβατικού τοίχου) για τις τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου: Ζώνη Πάχος συμπιεστού παρεμβλήματος, tr, % Μείωση κόστους, % Ι 5 11 ΙΙ 6 30 ΙΙΙ 8 40 Π. Πατενιώτης

50 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ερευνητικό Πρόγραμμα: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ» με Τρισδιάστατη Αριθμητική Προσομοίωση Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Χ. Σπυράκος Ερευνητές: Χ. Α. Μανιατάκης - Α. Σ. Αναγνωστάκη Συνεργάτες: Δρ Π. Ν. Ψαρρόπουλος - Β. Ζανιά – Π. Πατενιώτης Π. Πατενιώτης

51 Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου ΜΕ την χρήση ξυλοτύπων και μπάζωμα
Π. Πατενιώτης

52 ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου ΜΕ την χρήση ξυλοτύπων και μπάζωμα ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΘΗΖΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Π. Πατενιώτης

53 Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου με EPS ΧΩΡΙΣ την χρήση ξυλοτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007
Π. Πατενιώτης

54 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ - ΙΣΟΤΡΟΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου με EPS ΧΩΡΙΣ την χρήση ξυλοτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007 ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ - ΙΣΟΤΡΟΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Π. Πατενιώτης

55 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Εσχάρα 9 πλακών με 3 ανοίγματα ανά διεύθυνση Διαστάσεις πλακών: 5 m x 5 m , 4 m x 7 m h1: Αρχικό πάχος πλάκας h1 = 20 cm → Τελικό πάχος πλάκας h1 =7 cm h2: Πάχος σκυροδέματος εξομάλυνσης h2 =10 cm Διαστάσεις πεδιλοδοκών: bw x h: 0.25m x 0.7m & 0.30m x1.00m hf: Ύψος φτερού πεδίλου bf: Πλάτος φτερού πεδιλοδοκού Π. Πατενιώτης

56 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η θεμελίωση με χρήση γεωαφρού σε σχέση με τις συνήθεις συνθήκες θεμελίωσης επιφέρει: Μείωση κατά 80% σε οπλισμό ανοίγματος και στήριξης Μείωση σε οπλισμένο σκυρόδεμα κατά: 19% ΕΣΧΑΡΑ 5x5,4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 30X100 25% ΕΣΧΑΡΑ 5x5,4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 25X70 Μείωση στις ροπές της τάξεως 90% Π. Πατενιώτης

57 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (15 m x 15 m 3-D model ) Θεμελίωση χωρίς EPS πλάκα : 0.20 m x 225 m2 x 210 €/m3 ≈ 9500 € γεμίσματα: 200 m3 x 20 €/m3 = 4000 € ξυλότυποι : 50 m3 x 60 €/m3 = 3000 € Συνολικό κόστος = € Θεμελίωση με EPS50 πλάκα : 0.07 m x 225 m2 x 210 €/m3 ≈ 3300 € EPS50 : 200 m3 x 40 €/m3 = 8000 € Συνολικό κόστος = € Π. Πατενιώτης

58 Οδοποιία - γεφυροποιία
ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007 – Γερμανικοί Κανονισμοί 1995 ΗΠΑ: Κανονισμός επιχωμάτων αυτοκιν/δρόμων με EPS Οδοποιία - γεφυροποιία Π. Πατενιώτης

59 Πέταλο Μαλιακού 60.000μ3 – 6,50μ ύψος Οδοποιία - γεφυροποιία
Π. Πατενιώτης

60 Οδοποιία - γεφυροποιία
Πέταλο Μαλιακού μ3 – 1.100μμ Οδοποιία - γεφυροποιία Π. Πατενιώτης

61 Πλωτές κατοικίες Π. Πατενιώτης

62 Πλωτές κατοικίες Π. Πατενιώτης

63 Π. Πατενιώτης

64 Ελαφροβαρή θερμομονωτικά & ηχομονωτικά κονιάματα με EPS
ΕΝ & ΕΝ Π. Πατενιώτης

65 Άλλες εφαρμογές Διακόσμηση Π. Πατενιώτης

66 Άλλες εφαρμογές Αγροτική βιομηχανία (σποριόφυτα) Π. Πατενιώτης

67 Συσκευασίες - προστασία πολύτιμων αγαθών
Άλλες εφαρμογές Συσκευασίες - προστασία πολύτιμων αγαθών Π. Πατενιώτης

68 Άλλες εφαρμογές Συσκευασία τροφίμων Π. Πατενιώτης

69 Γιατί EPS; 10 kg EPS εξοικονομούν
4000 λίτρα πετρελαίου σε μία χρονική περίοδο 50 ετών Π. Πατενιώτης

70 Γιατί EPS; Πλεονεκτήματα χρήστη Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος
Π. Πατενιώτης

71 Πλεονεκτήματα χρήστη Άριστη θερμομόνωση
Το EPS αποτελείται από 98 % αέρα, κάτι που το κάνει ένα άριστο θερμομονωτικό υλικό. Αποδεδειγμένη ηχομόνωση Το EPS απορροφά τον ήχο, τόσο τον ήχο προσκρούσεως στα πλωτά δάπεδα όσο και τον θόρυβο που μεταφέρεται δι’ αέρος. Π. Πατενιώτης

72 Πλεονεκτήματα χρήστη Ανθεκτικό στην υγρασία Διάρκεια εφ’ όρου ζωής
Το EPS αντιστέκεται στην φθορά που μπορεί να προκαλέσει το νερό. Διάρκεια εφ’ όρου ζωής Το EPS δεν γερνάει και δεν αποσυντίθεται. Κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιείται για πάντα. Π. Πατενιώτης

73 Πλεονεκτήματα χρήστη Ευέλικτες μηχανικές ιδιότητες
Η ευέλικτη διαδικασία παραγωγής κάνει τις μηχανικές ιδιότητες του EPS εύκολα προσαρμόσιμες σε οποιαδήποτε ιδιάζουσα εφαρμογή. Πολλαπλή χρηστικότητα Το EPS μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα ή μέγεθος και συνεργάζεται με μια ευρεία ποικιλία υλικών Π. Πατενιώτης

74 Πλεονεκτήματα χρήστη Οικονομικά συμφέρον Εύκολη μεταφορά
Το EPS προσφέρει την καλύτερη αναλογία τιμής/απόδοσης συγκρινόμενο με οποιοδήποτε άλλο μονωτικό υλικό. Εύκολη μεταφορά Το EPS είναι εξίσου ελαφρύ σχεδόν όσο κι ο αέρας, άρα χρειάζεται λιγότερα καύσιμα μεταφοράς και προκαλεί λιγότερη καταπόνηση στους εργαζόμενους. Π. Πατενιώτης

75 Πλεονεκτήματα χρήστη Εύκολη τοποθέτηση
Το EPS είναι ελαφρύ, πρακτικό κι εύκολο στον χειρισμό και στην τοποθέτηση. Επιβράδυνση σε περίπτωση πυρκαγιάς Υπάρχουν δύο ειδών: το «κλασικό» και το «αυτοσβενύμενο», το οποίο περιέχει επιβραδυντικά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Π. Πατενιώτης

76 Πλεονεκτήματα χρήστη Ζητήματα υγείας
Το EPS δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία τόσο στην τοποθέτηση όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δεν γρατζουνά τα χέρια, ούτε ερεθίζει το δέρμα ή τις βλεννογόνους. Οι κανόνες των συνθηκών εργασίας δεν απαιτούν τη χρήση γαντιών ή μάσκας όταν χρησιμοποιείται ένα τόσο απαλό και συμπαγές υλικό. Είναι βιολογικά αδρανές και δεν παράγει καμία παθογενή σκόνη, ακόμα και μακροπρόθεσμα. Κατ’ επέκταση, το EPS είναι εξίσου ασφαλές για αυτούς που το τοποθετούν και για αυτούς που το χρησιμοποιούν. Π. Πατενιώτης

77 Πλεονεκτήματα χρήστη Π. Πατενιώτης

78 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος
Απόλυτα ασφαλές Το EPS δεν είναι τοξικό κι είναι εντελώς αδρανές. Δεν περιέχει χλωροφθοράνθρακες (CFCs) ή υδροφθοράνθρακες (HCFCs) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συνεπώς, δεν βλάπτει το όζον. Επίσης, το EPS δεν περιέχει κανένα οργανικό συστατικό και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος μυκητιάσεων ή μικροοργανισμών. Π. Πατενιώτης

79 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος
Ανακυκλώσιμο Το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί με πολλούς τρόπους όταν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι η απευθείας ανακύκλωσή του σε νέα κατασκευαστικά προϊόντα και η αποτέφρωσή του με σκοπό να ανακτήσει το ενεργειακό περιεχόμενό του. Η επιλογή της μεθόδου ανακύκλωσης βασίζεται σε τεχνικές, περιβαλλοντολογικές και οικονομικές μελέτες. Π. Πατενιώτης

80 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος
Π. Πατενιώτης

81 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος
Πως μπορεί να ανακυκλωθεί το EPS; Το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί αν ανακτηθεί, χωρίς προσμείξεις, από άλλα υλικά. Τα απορρίμματα του EPS μπορούν να αλεσθούν και να αναμειχθούν με παρθένο υλικό και να παραχθούν νέα αφρώδη προϊόντα. Ως μέρος ενός μικτού πλαστικού απορρίμματος, το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί για να φτιαχτούν, για παράδειγμα, στύλοι για φράχτες και ταμπέλες οδοποιίας, εξασφαλίζοντας μία μακρά και χρήσιμη νέα ζωή για το πλαστικό απόρριμμα. Π. Πατενιώτης

82 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος
Εναλλακτικά, το EPS μπορεί να λιωθεί και να συμπιεστεί με σκοπό να δημιουργηθεί συμπαγής πολυστερίνη, για είδη όπως γλάστρες για φυτά, κρεμάστρες για παλτά και υποκατάστατα του ξύλου ή μετρίας αντοχής πολυστερίνη, για προϊόντα από τα οποία μπορούν να φτιαχτούν χαρτί ή θερμομονωτικά αντικείμενα, όπως δίσκοι, ποτήρια κ.λ.π. Παγκοσμίως, η παραγωγή EPS και η ολική ανακύκλωση καταναλώνουν πολύ λίγη ενέργεια σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μονωτικά υλικά. Π. Πατενιώτης

83 Πλεονεκτήματα περιβάλλοντος
Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας Όλες οι κατασκευαστικές εφαρμογές του EPS, όπως προωθούνται από την Ευρωπαϊκή βιομηχανία του EPS, τηρούν τους τοπικούς κατασκευαστικούς κανονισμούς σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Π. Πατενιώτης

84 Το EPS είναι ένα άριστο δομικό υλικό ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ι Το EPS είναι ένα άριστο δομικό υλικό ΜΕ Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Π. Πατενιώτης

85 Μείωση της Κατανάλωσης
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΙΙ Εξαιτίας της άριστης μόνωσης και των οικονομικών του ιδιοτήτων, το EPS χρησιμοποιείται σε όλον τον κόσμο, επειδή είναι ένα από τα βασικά μέσα για την Μείωση της Κατανάλωσης ενέργειας. Π. Πατενιώτης


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογές της Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google