Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανοικτό σύστημα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκτυπωτικών πόρων Μιχάλης Καλοχριστιανάκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανοικτό σύστημα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκτυπωτικών πόρων Μιχάλης Καλοχριστιανάκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανοικτό σύστημα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκτυπωτικών πόρων Μιχάλης Καλοχριστιανάκης

2 9/21/20162 Διαχείριση εκτυπωτικών υποδομών ● Απαραίτητη η διαχείριση υποδομών ● Εξοικονόμηση της τάξης του 40% ● Διαφοροποίηση της στάσης των χρηστών ● Τυπικά εμπορικά συστήματα διαχείρισης εκτυπωτών και φωτοτυπικών ● Εξυπηρετητές εκτυπώσεων ● Υλικό χρέωσης ● Υλικό πίστωσης ● Συμβόλαιο συντήρησης ● Η περίπτωση της βιβλιοθήκης ● Διαχειριστικές προκλήσεις στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων και των πράσινων τεχνολογιών ● Μείωση στα κόστη αδειών χρήσης ● Μείωση στα κόστη αγοράς & συντήρησης υλικού

3 9/21/20163 Δομικά στοιχεία του συστήματος ● Εξυπηρετητής εκτυπώσεων ● Εξυπηρετητές πιστοποίησης ● Εξυπηρετητής χρέωσης ● Λογισμικό kiosk ● Λογισμικό πιστοποίησης ● Υλικό συλλογής πίστωσης ● Υλικό ελέγχου φωτοτυπικών μηχανημάτων ● Εξυπηρετητής διαδικτύου

4 9/21/20164 Αρχιτεκτονική

5 9/21/20165 Εγκατάσταση ● Στήσιμο εξυπηρετητών, υλικού, λογισμικού ● CUPS, web, χρέωσης, κερματοδέκτης ● Προσθήκη εκτυπωτή στον εξυπηρετητή CUPS ● tag στο device URL του εκτυπωτή ● διαμοιρασμός του εκτυπωτή ● Χρήση διαμοιραζόμενου εκτυπωτή ● Προσθήκη TCP/IP εκτυπωτή μέσω URL ● Πιστοποίηση χρήστη ● Password authentication modules για Linux ή για Windows ● Εγκατάσταση υλικού και λογισμικού KIOSK

6 9/21/20166 Περίπτωση χρήσης: εκτύπωση ● Χρήση διαδικτυακής διεπαφής για ενημέρωση σχετικά με την πίστωσή του ● Πιστοποίηση: χρήση του λογαριασμού ΠΚ ● Εκτύπωση σε διαμοιραζόμενο προεγκατεστημένο εκτυπωτή ●

7 9/21/20167 ● Λογισμικό διαχείρισης πίστωσης ● Αναζήτηση χρηστών στον κατάλογο του ΠΚ ● Επιβεβαίωση ταυτότητας χρήστη ● Επιλογή χρέωσης ● Απόδειξη Λήψη πίστωσης από γκισέ

8 9/21/20168 Αυτόματη λήψη πίστωσης ● Χρήση χρηματοδέκτη & kiosk ● Πιστοποίηση έναντι εξυπηρετητή καταλόγου ● Διεπαφή λογισμικού με υλικό πίστωσης: ● Νήμα για ανάγνωση παλμών ● Ουρά για την διατήρηση των παλμών ● Ενσωματώνει ανάγνωση χρέωσης – Inline C code / Java RXTX ● Χαρακτηριστικά ● Υποστήριξη Αγγλικών ● Platform independent

9 9/21/20169 Περίπτωση χρήσης: φωτοτύπιση ● Χρήση φωτοτυπικού & υλικού ● Πιστοποίηση σε κιόσκι με χρήση του λογαριασμού ● O χρήστης φωτοτυπεί ● Η πίστωση του χρήστη μειώνεται

10 9/21/201610 Διεπαφές με υλικό ● Χρηματοδέκτες ● CCTALK ● Pulse output ● Φωτοτυπικά ● Pulse output ● Λογισμικό ελέγχου ● Java RXTX / inlined shared objects ● νήματα εκτέλεσης ● Ουρά δεδομένων

11 9/21/201611 Διεπαφές με υλικό

12 9/21/201612 Περίπτωση χρήσης: διαχείριση υπηρεσίας ● Διαχείριση χρέωσης εκτυπώσεων ● Διαχείριση εκτυπωτών: διαμοιρασμός και εγκατάσταση μέσω του CUPS ● Διαχείριση δικτύου μέσω κατάλληλου συστήματος παρακολούθησης ● Διαχείριση kiosk: δικαιώματα στον σταθμό χρέωσης ● Διαχείριση χρηστών για χρέωση: κατάλογος/βάση συστήματος

13 9/21/201613 Περίπτωση χρήσης: διαχείριση υπηρεσίας

14 9/21/201614 Ενδιαφέροντα σημεία ● integration ● COM port monitoring ● Inlining C code for pulse code ● Ηλεκτρική προσαρμογή ● Java RXTX ● Τhreading / buffering ● Συμπληρωματικά συστήματα ● Σύστημα αναφορών ● Παρακολούθηση αναγνωστηρίων ● Custom ubuntu 10.04 ISO

15 9/21/201615 Φωτογραφίες

16 9/21/201616 Μελλοντική εργασία ● LDAP ● Logging ● Έλεγχος συστημάτων με λογισμικό ● Οργάνωση εξυπηρετητών ● Clustering

17 9/21/201617 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ανοικτό σύστημα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκτυπωτικών πόρων Μιχάλης Καλοχριστιανάκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google