Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπάρχει σχέση μεταξύ ευτυχίας και ανάπτυξης; ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 409025 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπάρχει σχέση μεταξύ ευτυχίας και ανάπτυξης; ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 409025 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπάρχει σχέση μεταξύ ευτυχίας και ανάπτυξης; ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 409025 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 Δείκτες κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης Οι δείκτες κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης που εξετάζουμε είναι: -Happiness in Nations (Ευτυχία των Εθνών) - Human Development Index-HDI – (Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης)

3 Happiness in Nations Ορισμός: Η ευτυχία ορίζεται ως «ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο κρίνει τη συνολική ποιότητα της ζωής του/της με εύνοια». Πόσο αρέσει δηλαδή σε αυτόν/ή η ζωή που ζει. Για να κατανοήσουμε τον παραπάνω ορισμό μπορούμε να τον αναλύσουμε ως εξής: Η λέξη «ευτυχία» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την συνολική κρίση για την ποιότητα ζωής που κάνει κάθε άτομο ευνοϊκά. Έτσι κάνοντας μια συνολική κρίση γίνεται αξιολόγηση των εμπειριών του παρελθόντος και εκτίμηση των μελλοντικών εμπειριών.

4 Happiness in Nations (2) Η απόφαση για την αξιολόγηση της ζωής περιλαμβάνει διάφορα γνωστικά πρότυπα, προσδοκίες και αξίες αλλά εξαρτάται από συναισθηματικές συνθήκες όπως η διάθεση και οι συγκινήσεις. Ευτυχία υποδηλώνει μια υποκειμενική αντίληψη της ζωής από το άτομο άρα δεν υπάρχει αντικειμενικό πρότυπο ευτυχίας. Έτσι με βάση την αξιολόγηση της ζωής του κάθε ατόμου εκτιμήσαμε σε ποιό βαθμό κατά μέσο όρο κάθε Έθνος είναι ¨ευτυχισμένο¨.

5 HDI – Human Development Index Είναι ένας δείκτης ο οποίος χρησιμοποιείται για την μέτρηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη: α. το προσδόκιμο ζωής β. την εκπαίδευση και γ. το ακαθάριστο εισόδημα ανά κάτοικο.

6 HDI – Human Development Index Ο Δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI) δίνει την δυνατότητα να παρακολουθούμε τις αλλαγές στα επίπεδα ανάπτυξης με την πάροδο του χρόνου και να συγκρίνουμε τα επίπεδα αυτά στις διάφορες χώρες. Οι τιμές που μπορεί να πάρει αυτός ο δείκτης είναι από 1 έως 10.

7 Συσχέτιση Η συσχέτιση μετρά τον βαθμό αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες μεταβλητές. Αυτό σημαίνει ότι από την τιμή ενός δείκτη χαρακτηρίζουμε την συσχέτιση δύο μεταβλητών έντονη ή χαλαρή. Για την ανάλυση και την μέτρηση της συσχέτισης θα χρησιμοποιήσουμε τον συντελεστή συσχέτισης Pearson και Spearman.

8 Μέθοδοι προσδιορισμού Pearson: είναι ο κατάλληλος παραμετρικός στατιστικός δείκτης που αξιολογεί την ύπαρξη ή μη συνάφειας μεταξύ δύο μεταβλητών. Κυμαίνεται σε μέγεθος +1.00 μέχρι -1.00 περνώντας και από το 0.00. Spearman: είναι μη-παραμετρικός τύπος συσχέτισης. Υπολογίζεται μετατρέποντας τα δεδομένα σε «σειρές» με βάση το μέγεθός τους. Το μέγεθος της σειράς εκφράζει και το πρόσημο αλλά και το μέγεθος της σχέσης.

9 Μεθοδολογία  Ο έλεγχος για το αν η συσχέτιση των δεικτών είναι στατιστικά σημαντική έγινε με την χρήση της t κατανομής και την κρίσιμη τιμή που υπολογίζεται από τον τύπο: tn-2= r / [(1-r^2) / (n-2)]^1/2, σε επίπεδο σημαντικότητας α= 0,05 κατά Pearson και α= 0,01 κατά Spearman.

10 Μεθοδολογία  Ο τύπος της συσχέτισης κατά Pearson είναι:  Ενώ ο τύπος της συσχέτισης κατά Spearman είναι όπου d i είναι η διαφορά στην ιεράρχηση των δύο μεταβλητών (rank)

11 Μεθοδολογία (2)  Στατιστικά σημαντικός θεωρείται ένας δείκτης ο οποίος όταν ελεγχθεί μέσω της στατιστικής tα,ν προκύπτει ότι υπάρχει γραμμική εξάρτηση μεταξύ δύο μεταβλητών x,y.  Για την ερμηνεία του Spearman χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω πίνακας. Εύρος τιμών συντελεστήΕρμηνεία 0.00-0.19Πολύ ασθενής 0.20-0.39Ασθενής 0.40-0.59Μέτρια 0.60-0.79Ισχυρή 0.80-1.Πολύ Ισχυρή Πηγή: http://www.mei.org.uk/files/pdf/Spearmanrcc.pdf

12 Πίνακας : Συντελεστές συσχέτισης ΈτοςΣυντελεστής Συσχέτισης PerasonSpearman 20000.1710.226 20010.3810.502 20020.4090.521 20030.0690.170 20040.1650.229 20050.3260.423 20060.3130.398 20070.3210.226 20090.3270.490 2010-0.194-0.151

13 Συμπεράσματα  Από την μέθοδο Pearson προέκυψε ότι η συσχέτιση μεταξύ των δεικτών HDI και Happiness in Nations είναι στατιστικά σημαντικοί τα έτη 2001, 2002, 2005, 2006 και 2007.  Από την μέθοδο Spearman προέκυψε ότι η συσχέτιση μεταξύ των δεικτών HDI και Happiness in Nations είναι στατιστικά σημαντικοί τα έτη 2001, 2002, 2005 και 2006.  Παρατηρούμε ότι η συσχέτιση μεταξύ των δεικτών HDI και Happiness in Nations το έτος 2010 είναι αρνητική, λόγο οικονομικής κρίσης, αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του HDI προκαλεί μείωση του Happiness in Nations και αντίστροφα.

14 Πηγές o Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία: Ιωάννης Χαλικιάς, Στατιστική, Rosili, 2010 Γεώργιος Κ. Χρήστου, Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Gutenberg, 2011 o Διαδίκτυο: http://www1.eur.nl/fsw/happiness/ Prof. Ruut Veenhoven, Carla DenBuitelaa, 1998http://www1.eur.nl/fsw/happiness/ http://hdr.undp.org/en/statistics/ Botagoz Abdreyeva, Subhra Bhattacharjee, Astra Bonini, Eleonore Fournier-Tombs, Alan Fuchs, Amie Gaye, Mamaye Gebretsadik, Χριστίνα Hackmann, Jon Hall, Eva Jespersen, Fe Juarez, Μίλοραντ Σ. Κοβάσεβιτς, Maurice Kugler, Sasa Lucic, Khalid Malik, Sarantuya Mend, Mary Ann Mwangi, William Orme, José Γ. Pineda, Samantha Wauchope, 2013http://hdr.undp.org/en/statistics/ http://www.mei.org.uk/files/pdf/Spearmanrcc.pdf


Κατέβασμα ppt "Υπάρχει σχέση μεταξύ ευτυχίας και ανάπτυξης; ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 409025 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google