Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΣΗΜΕΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΣΗΜΕΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΣΗΜΕΙΑ
ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Σημεία Γραμμές Επιφάνειες ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Εξέταση Θέσης Εξέταση Χαρακτηριστικών Επιφάνειες ως Σημεία {Ζ(Ri), RiR1,…,Rn} χωρικές ενότητες {R1,…,Rn}, έτσι ώστε R1UR2U…URn=A

3 ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΛΟΡΕΝΖ (LORENZ) Δείκτης Συγκέντρωσης
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΚΙΜΠΣ-ΜΑΡΤΙΝ (GIBBS-MARTIN) Δείκτης Διαφοροποίησης ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Απεικόνιση Επίδρασης-Σχέσης Τριών Μεταβλητών ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΟΥΙΒΕΡ (WEAVER) Δείκτης Ταξινόμησης

4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

5 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

6 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

7 ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

8 ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
M - R I = I = Δείκτης Συγκέντρωσης Σ = Σύνολο Αθροιστικών Συχνοτήτων Περιοχής R = Σύνολο Αθροιστικών Συχνοτήτων Περιφέρειας Μ = Μέγιστη Τιμή Συνόλου Αθροιστικών Συχνοτήτων

9 ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΧΩΡΙΚΗ

10 ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΧΩΡΙΚΗ
ΒΗΜΑ 1: Για κάθε κατηγορία υπολογίζεται ο λόγος Ι του ποσοστού απασχόλησης στην κατηγορία αυτή προς το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης Δ σε κάθε περιοχή της περιφέρειας. ΒΗΜΑ 2: Για κάθε κατηγορία οι περιοχές της συγκεκριμένης περιφέρειας κατατάσσονται σε βάση την τιμή της Ι σε μια φθίνουσα σειρά. ΒΗΜΑ 3: Για κάθε κατηγορία και με τη σειρά που έχει οριστεί στο βήμα 2 υπολογίζονται οι προσθετικές συχνότητες κάθε περιοχής. ΒΗΜΑ 4: Οι προσθετικές αυτές συχνότητες μαζί με τις προσθετικές συχνότητες της συνολικής απασχόλησης για κάθε περιοχή σχεδιάζονται σε ένα διάγραμμα.

11 ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΧΩΡΙΚΗ

12 ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΧΩΡΙΚΗ

13 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ GIBBS-MARTIN

14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ GIBBS-MARTIN

15 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ GIBBS-MARTIN

16 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ GIBBS-MARTIN

17 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ GIBBS-MARTIN

18 ΣΥΓΚΡΙΣΗ LORENZ ΚΑΙ GIBBS-MARTIN
Ο δείκτης της καμπύλης Λορένζ είναι ένας δείκτης συγκέντρωσης. Ο δείκτης Γκιμπς-Μάρτιν είναι ένας δείκτης διαφοροποίησης. Ο πρώτος δίνει μεγάλη αριθμητική τιμή για συγκέντρωση. Ο δεύτερος δίνει μεγάλη τιμή για διαφοροποίηση. Ο δείκτης Λορένζ πρέπει να χρησιμοποιείται ως δείκτης συγκέντρωσης και ο Γκιμπς-Μάρτιν ως δείκτης διαφοροποίησης στην περιγραφή επιφανειακών ενοτήτων

19 ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

20 ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

21 ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Τα δείγματα 1, 2 και 3 βρίσκονται μέσα στην περιοχή όπου η συμμετοχή του πηλού είναι μεγαλύτερη από το σύνολο της άμμου και της αργίλου (δηλ. Β>Α+Γ) και επομένως μπορούν να ταξινομηθούν ως πηλώδη εδάφη. Η θέση του δείγματος 1 δείχνει ότι η συμμετοχή της άμμου είναι μεγαλύτερη από της αργίλου (Γ>Α). Έτσι το δείγμα 1 αποτελεί μέλος μιας υποομάδας εδαφών που μπορεί να οριστεί ως αμμώδης πηλός. Το δείγμα 3 που έχει μεγαλύτερη αναλογία αργίλου από άμμο (Α>Γ) μπορεί να αποδοθεί ως αργιλικός πηλός. Το δείγμα 2, που έχει ένα ισοδύναμο ποσοστό άμμου και πηλού, μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην υποομάδα αμμώδης αργιλικός πηλός.

22 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ WEAVER

23 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ WEAVER

24 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ WEAVER

25 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ WEAVER

26 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ WEAVER

27 ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ
ΧΩΡΙΚΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ 1: Rj έχει κοινό όριο με την Ri Wij 0: δεν έχει κοινό όριο Περίπτωση Κανναβικής Διαίρεσης 1

28 ΧΩΡΙΚΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΟΣ
Όπου: = «ομαλοποιημένη» μέση τιμή

29 ΧΩΡΙΚΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΟΣ

30 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Συντελεστής Συσχέτισης
Pearson Product-Moment Συντελεστής Συσχέτισης Spearman Rank Συντελεστής Συσχέτισης

31 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
SPEARMAN RANK

32 ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Δείκτης Μοράν (Moran) I Όπου: n = αριθμός των σημείων zi, zj =παρατηρούμενες τιμές στα σημεία i και j αντίστοιχα wij = στοιχεία του πίνακα χωρικής εγγύτητας W, που υποδηλώνει ένα μέτρο της χωρικής σχέσης μεταξύ των σημείων i και j Δείκτης Γκέρυ (Geary) C

33 ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ = ο συνολικός αριθμός σημείων που έχουν τη συγκεκριμένη χωρική σχέση.

34 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Όπου: Για τον έλεγχο της εκτιμηθείσας τιμής, αρκεί να υπολογιστεί η τιμή:

35 ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Περίπτωση Δείκτη Μοράν I
όπου: = τα στοιχεία του (nxn) πίνακα W(k) χωρικής εγγύτητας για το χωρικό βήμα k.

36 ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Με βάση τις τιμές των Ι(κ) μπορεί να σχεδιαστεί ένα συσχετόγραμμα όπου ο ένας άξονας είναι τα χωρικά βήματα και ο άλλος οι τιμές Ι(κ). Οι τιμές σε κοντινά βήματα έχουν υψηλή συσχέτιση, αφού η αυτοσυσχέτιση σε υψηλότερα βήματα συναρτώνται εν μέρει από την αυτοσυσχέτιση σε χαμηλότερα βήματα.

37 ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΣΗΜΕΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google