Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/07 ΠΕΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Μποτονάκης Γεώργιος Ελεγκτής ΔΗΩ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/07 ΠΕΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Μποτονάκης Γεώργιος Ελεγκτής ΔΗΩ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/07 ΠΕΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Μποτονάκης Γεώργιος Ελεγκτής ΔΗΩ

2 Εισαγωγή Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ 834/07) Ιστορική αναδρομή Συνθήκες που οδήγησαν στην θέσπιση του Ποιες διαδικασίες ρυθμίζει Σκοπός του

3 Ιστορική αναδρομή Αρχές της δεκαετίας ’90 υπήρξε η ανάγκη Νομοθετικό πλαίσιο 2092/91 Τροποποίηση νομοθεσίας το 2007 Από 01/01/2009 ισχύει ο ΕΚ 834/07

4 Συνθήκες που οδήγησαν στην θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Έλλειψη πληροφόρησης περί βιολογικής γεωργίας Έλλειψη κοινής χρήσης ορολογιών σε Κοινοτικό επίπεδο Ετερογενείς παρουσίαση των προϊόντων (εξαγωγές) Σύγχυση καταναλωτών που οδηγούν σε αμφιβολίες Ανάγκη αναγνωρισιμότητας των βιολογικών προϊόντων

5 Ο Ευρ.Καν. 834/07 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής Ρυθμίζει τις διαδικασίες: Παραγωγής Μεταφοράς Αποθήκευσης Μεταποίησης Συσκευασίας και επισήμανσης Εμπορίας των βιολογικών προϊόντων

6 Ο ΕΚ 834/07 ως νομοθετικό πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας Διευκρινίζει πιο προϊόν νωπό ή μεταποιημένο, φυτικής ή ζωικής προέλευσης μπορεί να χαρακτηρίζεται επίσημα ως βιολογικό Τα προϊόντα που δεν υπάγονται στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου δεν είναι βιολογικά (βάσει ευρωπαϊκών προτύπων).

7 Βιολογική Γεωργία ως παραγωγικό σύστημα Είναι ένα παραγωγικό σύστημα που διασφαλίζει την ποιότητα σε όλα τα σταδία παραγωγής Επιτυγχάνεται με προτεινόμενες διαδικασίες που έχουν ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του καταναλωτή

8 Προτεινόμενες από τον Καν 2092/91 καλλιεργητικές πρακτικές Ο νομοθέτης προτρέπει τους βιοκαλλιεργητές να εφαρμόζουν καλλιεργητικές πρακτικές οι οποίες: Βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των εδαφών Αύξηση της άμυνας των φυτών Χρήση προϊόντων θρέψης και φυτοπροστασίας που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον

9 Σκοπός του ΕΚ 834/07 1.Η προστασία του περιβάλλοντος 2.Η προστασία των καταναλωτών 3.Η προστασία των βιοκαλλιεργητών

10 Συνοψίζοντας Αναγκαιότητα θέσπισης νόμου Ρυθμίζει όλες τις διαδικασίες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας Ορίζει τι είναι βιολογικό προϊόν και ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει Στόχος: Προστασία περιβάλλοντος και ανθρώπου

11 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

12 Εισαγωγή Διαδικασία ένταξης Διαδικασία Πιστοποίησης και ελέγχου Υποχρεώσεις παραγωγού Έλεγχοι Πιστοποίηση προϊόντος

13 Διαδικασίας ένταξης στην Βιοκαλλιέργεια 1.Αίτηση σε διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 2.Συμπλήρωση ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας με τον πιστοποιητικό οργανισμό και ΥΔ σχετικά με τις εργασίες που θα ακολουθήσουν 3.Αναλυτική καταγραφή βάση νομιμοποιητικών εγγράφων των αγροτεμαχίων που εντάσσονται στην βιολογική καλλιέργεια. 4.Εγγραφή στο μητρώο βιοκαλλιεργητών της Δ.Α.Α.

14 Ενημέρωση Υποχρεώσεις - δικαιώματα παραγωγού Στάδια πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων Χορηγούμενα πιστοποιητικά –βεβαιώσεις Επιθεώρηση ………

15 Υποχρεώσεις του επιχειρηματία Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών σύμφωνα με τον ΕΚ 834/07 1. Χρήση λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους επιτρεπόμενα από τον ΕΚ όπως: κοπριά αγροτικών ζώων εκτατικής εκτροφής, κομπόστ (από φυτικά υπολείμματα και κοπριά) και επιτρεπόμενα σκευάσματα του εμπορίου 2. Χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας επιτρεπόμενων από τον ΕΚ (φυτικά έλαια, θείο, χαλκός) 3. Αντιμετώπιση των ζιζανίων με μηχανικά μέσα (όργωμα), με προληπτικά (κοπριά απαλλαγμένη από σπόρους) και καλλιεργητικά μέτρα (αμειψισπορά)

16 Υποχρεώσεις του επιχειρηματία Τήρηση γραπτών στοιχείων 1. Αναλυτικό βιβλίο εργασιών 2. Τιμολόγια αγοράς εισροών 3. Τιμολόγια πώλησης προϊόντων κλπ Αποδοχή των ελέγχων και των εργαστηριακών αναλύσεων Προσπάθεια διάθεσης των προϊόντων ως πιστοποιημένων βιολογικών

17 Δικαιώματα παραγωγού Πιστοποιητικά Προϊόντος (χρησιμοποιείται για εμπορικές πράξεις) Βεβαιώσεις Συμμόρφωσης (δήλωση άσκησης βιολογικής καλλιέργειας) Ενστάσεις και προσφυγή στο Συμβούλιο του Πιστοποιητικού Οργανισμού

18 Στάδια πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων 0-12 μήνες (Καθεστώς Ελέγχου) 12-36 μήνες (Υπό Μετατροπή Βιολογικό Προϊόν) για δενδρώδης καλλιέργειες. Για κηπευτικά 12-24 μήνες >36 μήνες (Βιολογικό Προϊόν) και >24 για τα κηπευτικά

19 Αρχική επίσκεψη ελέγχου- επιθεώρηση ένταξης Επιθεώρηση Προφίλ του παραγωγού Είδος εκμετάλλευσης – αγροτεμάχια Γειτονικές καλλιέργειες και πιθανοί κίνδυνοι επιμόλυνσης Παραγωγικό δυναμικό της εκμετάλλευσης Αποθηκευτικοί χώροι και μηχανολογικός εξοπλισμός Φυτοπροστασία, λίπανση, άρδευση, ζιζανιοκτόνα τελευταίας 3ετίας Πολλαπλασιαστικό υλικό

20 Διαπιστώσεις - προβλήματα Αρχικής επιθεώρησης ελέγχου. Πολυτεμαχισμός και επιμολύνσεις Αναντιστοιχία μεταξύ τίτλων ιδιοκτησίας και πραγματικότητας Έλλειψη στοιχείων για το καλλιεργητικό ιστορικό της εκμετάλλευσης Ανησυχία για τις υποχρεωτικές επαφές με τις κρατικές υπηρεσίες.

21 Λοιποί επιτόπιοι έλεγχοι Ετήσιοι ή επιπρόσθετοι ετήσιοι Προγραμματισμένοι ή αιφνιδιαστικοί Στα αγροτεμάχια Στους αποθηκευτικού χώρους Έλεγχος γραπτών στοιχείων

22 Πιστοποίηση παραγόμενων προϊόντων Από αγροτεμάχια που βιοκαλλιεργούνται τουλάχιστον για 12 μήνες Μη ύπαρξη ευρημάτων κατά τους επιτόπιους ελέγχους Αίτημα του παραγωγού στο φορέα πιστοποίησης

23 Δειγματοληψίες – χημικές αναλύσεις Σε όλα τα στάδια του παραγωγικού κύκλου της καλλιέργειας Δεν υπάρχουν ελάχιστα επιτρεπτά όρια Σε περίπτωση ανίχνευσης μη επιτρεπτών από τον κανονισμό ουσιών τα προϊόντα δεν πιστοποιούνται και δεν διακινούνται ως βιολογικά Η ανίχνευση χημικών υπολειμμάτων επισύρει ανάλογες κυρώσεις

24 Ανακεφαλαίωση Διαδικασία ένταξης Δικαιώματα και υποχρεώσεις Διαδικασία ελέγχων Ελεγχόμενα πεδία Πιστοποίηση Σας Ευχαριστώ πολύ.

25 Πηγές: http://www.minagric.gr http://www.dionet.gr/10/eu_nomothesia/eu_nomothesia. htmhttp://www.dionet.gr/10/eu_nomothesia/eu_nomothesia. htm http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_el http://www.dionet.gr http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer- confidence/inspection-certification_elhttp://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer- confidence/inspection-certification_el http://www.minagric.gr http://informatics.aua.gr:8080/scam/2/resource/1205#15


Κατέβασμα ppt "Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 834/07 ΠΕΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Μποτονάκης Γεώργιος Ελεγκτής ΔΗΩ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google