Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέτρηση απόδοσης διαδικασιών αποθήκευσης μιας βιομηχανικής μονάδας 1 Δημήτρης Φωλίνας, 1 Διονύσης Τσιριγώτης, 2 Ιωάννης Μανίκας 1ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέτρηση απόδοσης διαδικασιών αποθήκευσης μιας βιομηχανικής μονάδας 1 Δημήτρης Φωλίνας, 1 Διονύσης Τσιριγώτης, 2 Ιωάννης Μανίκας 1ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέτρηση απόδοσης διαδικασιών αποθήκευσης μιας βιομηχανικής μονάδας 1 Δημήτρης Φωλίνας, 1 Διονύσης Τσιριγώτης, 2 Ιωάννης Μανίκας 1ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας / Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, 2 University of Greenwich, UK dfolinas@gmail.com, dtsirigwths@gmail.com, imanikas@yahoo.comΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός της εργασίας ήταν είναι να αποτυπώσει την παρούσα κατάσταση της του συστήματος αποθήκευσης μιας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για να έχουμε μία εικόνα στο πώς αυτό λειτουργεί. Ο κύριος όμως λόγος ύπαρξης αυτής της μελέτης είναι η περιγραφή των διαδικασιών της εταιρίας, ώστε να γνωρίζει η διοίκηση της με απόλυτη ακρίβεια κάθε ενέργεια που εκτελείται σε κάθε διαδικασία της αποθήκης. Στα πλαίσια της εργασίας μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στο προσωπικό της αποθήκης της εταιρίας για να κατανοηθεί η υπάρχουσα κατάσταση της αποθήκης να αποκτηθεί μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης στον κάθε τομέα της αποθήκης αλλά και για να βοηθηθεί η δημιουργία των διαγραμμάτων και των περιγραφών των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν οι περιγραφές (τεκμηρίωση) των διαδικασιών αλλά και τα αντίστοιχα διαγράμματά τους. Τέλος, προσομοιώθηκαν συγκεκριμένες περιπτώσεις – σενάρια για τον καλύτερο ανασχεδιασμό τους. Εκτιμάται ότι η εργασία μπορεί να βοηθήσει τα στελέχη του συστήματος αποθήκευσης και logistics γενικότερα ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα τις αντίστοιχες διαδικασίες. Επίσης, με την παρακολούθηση των μέσων χρόνων υλοποίησης διαδικασιών, η διοίκηση κάθε εταιρίας θα είναι σε θέση να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας της. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα είναι ευκολότερο να θέτονται στόχοι για την μείωση των χρόνων και κόστους, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Στη συνέχεια, το μοντέλο προσομοίωσε πέντε διαφορετικά σενάρια (περιπτώσεις) και καταμετρήθηκαν οι αντίστοιχοι χρόνοι. Από τα παραπάνω αποτελέσματα η Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας δίνει κατευθυντήριες οδηγίες στο Τμήμα Προμηθειών για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του προμηθευτικού κύκλου και την αποφυγή προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη σωστή και γρήγορη εκτέλεση της εξεταζόμενης διαδικασίας. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η εργασία αφορά μία εταιρεία της Κεντρικής Μακεδονίας που έχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διάθεση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Η διοίκηση της εταιρείας έχει επενδύσει στο σύστημα logistics και ειδικότερα στο σύστημα αποθήκευσης της. Στο οργανόγραμμά της έχει οριστεί διεύθυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας η οποία αποτελείται από τον διευθυντή της και το βοηθό του Η εταιρία έχει επενδύσει στο σύστημα αποθήκευσης της καθώς εκεί απασχολεί περίπου το 10% του εργατικού της δυναμικού ενώ επιπρόσθετα έχει εγκαταστήσει σύγχρονα συστήματα διαχείρισης υλικών και παρακολούθησης αποθεμάτων. Αρχικά, η εφαρμογή της μεθοδολογίας περιελάμβανε την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Με τη βοήθεια συνεντεύξεων με το προσωπικό του συστήματος αποθήκευσης ακολουθώντας μία προσέγγιση «top-down» ξεκινώντας από τον Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και συνεχίζοντας με τους Υπευθύνους Αποθηκών και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτές προέκυψαν τα εξής: 1.Η εταιρεία έχει μια σταθερή και δομημένη αποθήκη με έμπειρους ανθρώπους στον χώρο της, σε γενικές γραμμές σωστά εξοπλισμένη. Το μόνο της πρόβλημα είναι ο χώρος ο οποίος, λόγω της συνεχόμενης ανάπτυξης της ζήτησης, χρειάζεται επέκταση πράγμα που καθίσταται δύσκολο εξαιτίας γραφειοκρατικών προβλημάτων. 2.Η αποθήκη διαθέτη ERP συστήματα και λογισμικό αποθήκευσης τα οποία βοηθούν στην ομαλή λειτουργία της. 3.Η στελέχωση της αποθήκης είναι ικανοποιητική χωρίς εμφανή προβλήματα και τους εργαζόμενούς της τους χαρακτηρίζει η ομαδικότητα, η σωστή επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και γενικά η σωστή συνεργασία. 4.Ο εξοπλισμός της είναι ικανοποιητικός γιατί οι εργαζόμενοι γενικά είναι ευχαριστημένοι. Οι διαδικασίες που απαρτίζουν το σύστημα αποθήκευσης είναι οι ακόλουθες: Επιβεβαίωση και παρακολούθηση παραγγελίας σε προμηθευτή εξωτερικού. Αξιολόγηση νέων προμηθευτών. Αξιολόγηση προμηθευτών. Διαχρονική εξέλιξη απόδοσης προμηθευτών. Παρακολούθηση επάρκειας Α’ Υλών. Επιβεβαίωση παραγγελίας σε προμηθευτή. Παραγγελία σε προμηθευτή εσωτερικού. Παραλαβή / Επιστροφή Α’ Υλών από προμηθευτή. Προγραμματισμός αγορών. Αιτήσεις ετοίμων προϊόντων από Κεντρική Αποθήκη και Υποκατάστημα. Εύρεση εναλλακτικών υλικών και έγκριση από R&D. Διαχείριση υλικών για εξωτερικούς συνεργάτες. Μεταβολή (μόνιμη ή προσωρινή) υλικού συνταγής προϊόντος. Εβδομαδιαίο συνάντηση (meeting) προγράμματος παραγωγής - επάρκειας Α’ Υλών. Έλεγχοι κατά τη φόρτωση. Έλεγχοι κατά την παραλαβή προϊόντων εμπορίας. Εσωτερικές διακινήσεις. Έλεγχος δεικτών εφοδιαστικής αλυσίδας. Φυσική απογραφή παραγωγής, Α’ Υλών και Ετοίμων προϊόντων. Κυλιόμενη απογραφή στις Αποθήκες Α’ Υλών και Ετοίμων. Εφοδιασμός Α’ Ύλης Τμημάτων Πλαστικών και Επεξεργασίας Αλουμινίων. Αποθήκευση Ετοίμων Προϊόντων Εσωτερικής και Εξωτερικής Αγοράς. Στην επόμενη φάση οι διαδικασίες που προσδιορίστηκαν τεκμηριώθηκαν με τη χρήση προτύπου ώστε να υπάρχει κοινή διαχείριση από όλους. Επίσης αναπτύχθηκαν τα αντίστοιχα μοντέλα των διαδικασιών. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας εξετάστηκαν μόνο τρεις διαδικασίες του συστήματος αποθήκευσης της εταιρείας ενώ εδώ παρουσιάζεται μόνο μία, η «Παραλαβή και επιστροφή α’ υλών απο προμηθευτή».


Κατέβασμα ppt "Μέτρηση απόδοσης διαδικασιών αποθήκευσης μιας βιομηχανικής μονάδας 1 Δημήτρης Φωλίνας, 1 Διονύσης Τσιριγώτης, 2 Ιωάννης Μανίκας 1ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google