Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΑΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

2 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ συστάθηκε το 2008 (ΦΕΚ 1540/Β/4.8.2008) Είναι Ειδική Υπηρεσία του ΕΣΠΑ που υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Ακολούθησε την πορεία της ΓΓΕΤ στις αλλεπάλληλες μετακινήσεις της από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Με βάση τον Νόμο 4314/2014 αποτέλεσε μαζί με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Επιτελική Δομή του Υπουργείου Παιδείας για το νέο ΕΣΠΑ Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) διατηρεί τις αρμοδιότητες και την αυτοδυναμία της

3 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ - Ποιοι είμαστε Η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης & της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) Διαχειρίζεται κονδύλια που έχουν εκχωρηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα» και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών σε μετάβαση Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές Για την εκπλήρωση των στόχων της η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ αναπτύσσει σύγχρονες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης έργων, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά εργαλεία και συστήματα τήρηση της νομιμότητας διαφάνεια ίση μεταχείριση εξοικονόμηση πόρων επιτάχυνση διαδικασιών

4 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Δράσεις κρατικών ενισχύσεων ΕΤΑΚ 2007-2013 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 - έργο προτεραιότητας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - έργο προτεραιότητας Υποστήριξη ομάδων ΜΜΕ Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (spin-off & spin-out) Κουπόνια καινοτομίας για ΜΜΕ ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ Καινοτομικές Συστάδες Επιχειρήσεων (clusters) ΠΑΒΕΤ Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού (ΕΠΑΝΑΔ Ι και ΙΙ) Διμερείς συνεργασίες Ευρωπαϊκές συνεργασίες (ENIAC, ARTEMIS) ERANETs ΓΓΕΤ Η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και η ΓΓΕΤ αποτέλεσαν τους 2 κύριους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης που ορίσθηκαν για τις κρατικές ενισχύσεις ΕΤΑΚ της περιόδου 2007-2013

5 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Στοιχεία δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΕΤΑΚ 2007-2013 ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚΓΓΕΤΣΥΝΟΛΟ Ενταγμένα έργα7475941.341 Αριθμός δικαιούχων1.9167742.690 Νομικές δεσμεύσεις 228.637.056€ 87.746.795€316.383.851€ Πληρωμές135.809.604€44.462.759€180.272.362€ Πληρωμές (%)59%51%57% Ολοκληρωμένα έργα39366459 Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη67.984.126€24.809.706€92.793.832€ Μέχρι 26.02.2016 είχε ολοκληρωθεί το 34% των έργων και είχε εκταμιευθεί ποσοστό 57% του προϋπολογισμού των έργων

6 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Ενισχυόμενοι Τομείς Χρηματοδοτήθηκαν έργα από όλους τους τομείς της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας

7 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Προβλήματα στις κρατικές ενισχύσεις ΕΤΑΚ Πολιτεία Απουσία σύγχρονου και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου, φιλικού στους Δικαιούχους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μέχρι πρότινος ρυθμίσεις με παρωχημένους κανόνες (Π.Δ. 274/2000, Π.Δ. 17/2001), η ασυμβατότητα ανάμεσα στο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο ΕΤΑΚ και στο κανονιστικό πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων και η «πολυφωνία» των διαφορετικών Οδηγών Εφαρμογής των Δράσεων. Ασάφεια και πολυπλοκότητα των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, δομών και συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βεβαρημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες ως προς την εκταμίευση των δόσεων της επιχορήγησης, η αναποτελεσματικότητα των μεθόδων/ εργαλείων παρακολούθησης, δέσμευσης πόρων και προβλέψεων της εκτέλεσης του ΠΔΕ και οι παλινωδίες σε σχέση με τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων στους δύο ΕΦΔ. Ανεπάρκεια στελέχωσης Υπηρεσιών του Δημοσίου & υστέρηση σε κρίσιμες δεξιότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται η υποστελέχωση των αρμόδιων δομών και η απουσία εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης.

8 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Προβλήματα στις κρατικές ενισχύσεις ΕΤΑΚ Δικαιούχοι του Δ ημόσιου Τ ομέα Ασυνέχειες στη χρηματοδότηση και έλλειψη ρευστότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η συρρίκνωση των εγκεκριμένων κονδυλίων και οι καθυστερήσεις στη μεταφορά των διαθέσιμων πόρων του ΠΔΕ που δυσχεραίνουν τον οικονομικό χρονοπρογραμματισμό και την ομαλή χρηματοδότηση των έργων. Αστοχίες στην τήρηση του κανονιστικού πλαισίου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προβλήματα στην τήρηση των όρων επιλεξιμότητας που αφορούν τους κανόνες δημοσιότητας κατά την ανάθεση προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναντιστοιχίες ανάμεσα στην εγκεκριμένη και στη δηλωθείσα ανθρωποπροσπάθεια ή/ και στις αμοιβές τακτικού προσωπικού, και η χρηματοδότηση υποτρόφων. Αστάθμητοι παράγοντες. Ενδεικτικά αναφέρονται η αναστολή των λειτουργιών των Ιδρυμάτων λόγω φοιτητικών καταλήψεων ή απεργιακών κινητοποιήσεων και οι οργανωτικές αλλαγές (π.χ. συγχωνεύσεις) στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα. Μειωμένο ενδιαφέρον για τα τεχνολογικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την υποτονική διάθεση για αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

9 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Προβλήματα στις κρατικές ενισχύσεις ΕΤΑΚ Δικαιούχοι του Ιδιωτικού Τομέα Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται η δυσκολία εξεύρεσης επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίου κίνησης, οι δυσκολίες στην προσπάθεια εξωστρεφούς ανάπτυξης και σύναψης συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού, οι περιορισμοί στη δυνατότητα πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών (capital controls). Μειωμένο ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στον Τομέα ΕΤΑΚ. Ενδεικτικά αναφέρονται η μη αντιπροσωπευτική συμμετοχή στους φορείς και στα όργανα διαμόρφωσης πολιτικής ΕΤΑΚ, το χαμηλό ποσοστό διοχέτευσης ιδίων πόρων σε ερευνητικά έργα και η περιορισμένη δραστηριοποίηση ως προς την κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Έλλειψη απαιτούμενων πόρων και δεξιοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται η αναντιστοιχία ανάμεσα στο μέγεθος των ενισχυόμενων εταιριών και στο απαιτούμενο διοικητικό κόστος, η έλλειψη γνώσεων/ εμπειρίας ως προς το κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης έργων ΕΤΑΚ. Μειωμένη εμπιστοσύνη προς τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας (πάροχοι τεχνογνωσίας και κάτοχοι εξειδικευμένης γνώσης) με αποτέλεσμα την υποτονική διάθεση για αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

10 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Πώς προχωράμε  Αλλαγή νοοτροπίας Φορείς παραγωγής έρευνας Εταιρίες ΠΑΡΕΛΘΟΝ Στόχευση σε παραγωγή γνώσης και δημοσιεύσεις ΜΕΛΛΟΝ Επίλυση προβλημάτων και ανάπτυξη εφαρμογών Αναζήτηση υποστήριξης στην κάλυψη των πραγματικών τεχνολογικών αναγκών που οδηγούν στην ανάπτυξη Προσκόλληση στην απορρόφηση Εστίαση στα αποτελέσματαΦορείς διαχείρισης Προσπάθεια ευκαιριακής χρηματοδότησης για ταμειακή διευκόλυνση

11 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Πώς προχωράμε – Στρατηγικοί στόχοι Οι βασικοί άξονες που εμπνέονται από τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης και διαπερνούν το σύνολο των παρεμβάσεων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, συνοψίζονται σε αύξηση της απασχόλησης στον Τομέα ΕΤΑΚ επικέντρωση σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας υιοθέτηση απλού, ευέλικτου και σταθερού συστήματος διαχείρισης ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων υποστήριξης των δικαιούχων έμφαση στα αποτελέσματα

12 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Πώς προχωράμε - Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ προωθεί μία ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014- 2020), με συνολική Δημόσια Δαπάνη 280 εκ. € που θα διοχετευθεί σε τρεις Κύκλους μέσω τεσσάρων κατηγοριών παρεμβάσεων: Πρωτοεμφανιζόμενες στην έρευνα επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Συμπράξεις επιχειρήσεων με άλλους φορείς Ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία σταθερό περιβάλλον που επιτρέπει καλύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό δυνατότητα επιλογής της πλέον κατάλληλης λύσης μέσα από μία ποικιλία προσφερόμενων εναλλακτικών προτάσεων μειωμένο διοικητικό κόστος λόγω των κοινών κανόνων και οικονομιών κλίμακας

13 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Πώς προχωράμε – Κατανομή πόρων ανά παρέμβαση ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Συνολικός προϋπολογισμός (€) Προϋπολογισμός Α΄ Κύκλου (€) Ενδεικτική Δ.Δ. ανά έργο (€) Πρωτοεμφανιζόμενες στην έρευνα επιχειρήσεις 10.000.0004.000.00060.000 -150.000 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις50.000.00015.000.00080.000 -400.000 Συμπράξεις επιχειρήσεων με άλλους φορείς I 180.000.00072.000.000150.000 -700.000 Συμπράξεις επιχειρήσεων με άλλους φορείς IΙ 20.000.00012.000.000700.000 -1.500.000 Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία 20.000.0008.000.000300.000 -1.000.000 Ευελιξία στην επιμέρους κατανομή των διαθέσιμων πόρων με βάση το ενδιαφέρον των Δικαιούχων και την εξέλιξη της υλοποίησης

14 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Πώς προχωράμε – Ενισχυόμενες δαπάνες Για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων (σχεδίων) τους οι δυνητικοί Δικαιούχοι αξιοποιούν ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών επιλέγοντας από τις ακόλουθες κατηγορίες: κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων) υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες) Οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών

15 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

16 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Επικοινωνία Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Λ. Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ: +30 213 1300 178 Fax: +30 213 1300 195 / +30 210 7458 195 www.eyde-etak.gr

17 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας BACK UP


Κατέβασμα ppt "Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Υπουργείο Παιδείας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google