Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολυτεχνική Σχολή: Κοσμητεια –Πεπραγμένα Ι Γ Μπάρτζης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολυτεχνική Σχολή: Κοσμητεια –Πεπραγμένα Ι Γ Μπάρτζης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολυτεχνική Σχολή: Κοσμητεια –Πεπραγμένα 2013-2014 Ι Γ Μπάρτζης

2 Κύριες Δράσεις/Παρεμβάσεις
Οργανωτικά Αναβάθμιση Λειτουργίας Σχολής Αναβάθμιση Ποιότητας Σπουδών Στρατηγική και Ανάπτυξη/Βιωσιμότητα Σχολής

3 Οργανωτικά Οργάνωση και λειτουργία Κοσμητείας (Στελέχωση,στέγαση, εξοπλισμός, ιστοσελίδα, λογότυπο)

4 Αναβάθμιση Λειτουργίας Σχολής
Εκπόνηση πρώτου Σχεδίου Οργανισμού ΠΔΜ Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού Πολυτεχνικής Σχολής

5 Αναβάθμιση Ποιότητας Σπουδών
Υποχρεωτική Καθιέρωση βαθμού Προόδου για όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα με προσθετικό χαρακτήρα στην βαθμολογία Καθιέρωση Υποχρεωτικών Προαπαιτούμενων για την προσέλευση στην τελική εξέταση για όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα. Βελτίωση Βαθμού Κριτήρια Εισαγωγής Υποψηφίων Διδακτόρων Ετήσιο Απογραφικό Δελτίο Δραστηριότητας Διδάσκοντα

6 Στρατηγική και Ανάπτυξη/Βιωσιμότητα Σχολής Στρατηγική και Ανάπτυξη/Βιωσιμότητα Σχολής
Σχεδιασμός του νέου Πολυτεχνικού Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (σύνταξη ιδρυτικού ΦΕΚ) Υποστήριξη και ενδυνάμωση του ΤΜΠΤ σύμφωνα με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (κατάθεση πρότασης μετονομασίας σε τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών)

7 Στρατηγική και Ανάπτυξη/Βιωσιμότητα Σχολής Στρατηγική και Ανάπτυξη/Βιωσιμότητα Σχολής
Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδιασμού Πολυτεχνικής Σχολής Προσπάθεια για θεσμική συνεργασία με ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

8 Παρεμβάσεις Προτάσεις στον Υπουργό και την ΔΕ για αναβάθμιση/βιωσιμότητα της Πολυτεχνικής Σχολής μετά τις εξωτερικές αξιολογήσεις. Επιστολή στον Υπουργό για ενεργή στήριξη λειτουργίας του νέου Τμήματος Παρεμβάσεις στην Περιφέρεια για θέματα ΕΣΠΑ όλης της Σχολής

9 Το Οραμα : Η Δυτική Μακεδονία
Το Οραμα : Η Δυτική Μακεδονία είναι η κατεξοχή ενεργειακή περιφέρεια της χώρας όπου παράγεται το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας . Ο κύριος ενεργειακός κόμβος της χώρας Ο καταλληλότερος χώρος στην χώρα για παραγωγή ενέργειας μεγάλης κλίμακας (ανανεώσιμες , πυρηνική ενέργεια κλπ) Χώρος Μελλοντικής Διέλευσης αγωγού ΤΑΠ Αφθονία υδάτινων πόρων Σημαντικός δασικός πλούτος Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η περιοχή Δυτικής Μακεδονίας προσφέρονται συνεπώς για την δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Αριστείας στην Ενέργεια με πρωταγωνιστή την Πολυτεχνική Σχολή και βάση στήριξης την ΔΕΗ που έχει έντονη παρουσία στην Δυτική Μακεδονία.

10 Το όραμα : Θεμελιώδης Στόχος
Στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας θα μπορούσε να δημιουργηθεί Κέντρο Αριστείας στην Ενέργεια με πρωταγωνιστή μια καλά σχεδιασμένη και στοχευμένη Πολυτεχνική Σχολή και βάση στήριξης την ΔΕΗ με έντονη παρουσία στην Δυτική Μακεδονία αλλά και κάθε άλλο ενεργειακό φορέα που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μελλοντικά στην περιοχή .

11 Το όραμα : ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στοχευμένη Ενεργειακή Πολυτεχνική Σχολή Σύγχρονη και Ανταγωνιστική Με ‘διεθνείς διαστάσεις’ ξεπερνώντας ουσιαστικά τα σύνορα της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας

12 Το όραμα: Στοχευμένη Ενεργειακή Πολυτεχνική Σχολή
‘ Κλασσικά’ μόνο τμήματα για εξασφάλιση των στοιχειωδών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους φοιτητές σύμφωνα με την ελληνική πραγματικότητα, Για προσέλκυση καλών φοιτητών και κατ’ επέκταση καθηγητών Τμήματα που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες για μια σύγχρονη έρευνα αιχμής στην ενέργεια και το περιβάλλον. Τμήματα με σημαντικούς τομείς ενεργειακής και περιβαλλοντικής κατεύθυνσης “Οριζόντιες” Μεταπτυχιακες Σπουδές στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

13 Το όραμα: ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (υπάρχει) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (μετεξέλιξη του σημερινού τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (μελλοντική μετεξέλιξη του νέου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος) Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Υλικών (με έμφαση στα ενεργειακά και φιλικα προς το περιβάλλον υλικά)

14 Το όραμα: Αναβάθμιση Ποιότητας Σπουδών
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ Υπάρχει αξιοκρατία Υπάρχει υπευθυνότητα Υπάρχει ιεραρχία Υπάρχει έλεγχος

15 Το όραμα: Πλαίσιο Αναβάθμισης-Ι
Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών κάτω από διαρκή εσωτερική και εξωτερική e-αξιολόγηση Πειθαρχημένο και ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο Εκπαιδευτικό περιβάλλον που σέβεται τον φοιτητή και τον διδάσκοντα Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Πρακτική εξάσκηση ποιότητας Παρακολούθηση και βοήθεια στην επαγγελματική αποκατάσταση

16 Το όραμα: Πλαίσιο Αναβάθμισης -ΙΙ
Ενίσχυση “Bottom up “ Κέντρων Αριστείας και παραγωγή καινοτομίας στην Θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Δομικές Συνεργασίες με συναφή Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας Διεθνείς συνεργασίες ανταγωνιστικής έρευνας μέσω ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Πρόγραμμα Πλαίσιο, COST, EUREKA κλπ) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό Κέντρο Αναφοράς για τα Δυτικά Βαλκάνια μέσω Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Προγραμμάτων και πρότυπων υποδομών

17 Το όραμα :Πλαίσιο Αναβάθμισης -ΙΙΙ
Θεσπιση ουσιαστικών Κριτηρίων έγκρισης για εξέλιξη όλου του Προσωπικού και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος Η αξιολόγηση των φοιτητών ουσιαστική παράμετρος στην πρόταση του τμήματος για εξέλιξη του διδάσκοντα Ουσιαστική εφαρμογή της αρχής « Conflict of Interest” με νομική καθοδήγηση

18 Το όραμα: Σχολή και Τοπική Κοινωνία
Θεσμικός ρόλος της τοπικής κοινωνίας στην λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής Η Αξιοποίηση του Σχολής στον τομέα παροχής Συμβουλών και Υπηρεσιών πρέπει να είναι κυρίαρχη πολιτική των τοπικών κοινωνιών Κάλυψη συμπληρωματικών εργαστηριακών υποδομών από Περιφερειακή Χρηματοδότηση Τοπική κοινωνική και πολιτιστική αρωγή στους φοιτητές.

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Πολυτεχνική Σχολή: Κοσμητεια –Πεπραγμένα Ι Γ Μπάρτζης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google