Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στα πλαίσια της εισαγωγικής Επιμόρφωσης των ΠΕΚ Λαμίας 2010

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στα πλαίσια της εισαγωγικής Επιμόρφωσης των ΠΕΚ Λαμίας 2010"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στα πλαίσια της εισαγωγικής Επιμόρφωσης των ΠΕΚ Λαμίας 2010
ΧΑΛΚΙΔΑ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Σ’ΑΥΤΌ» Επιμορφώτρια Msc Τσαρουχά Ελένη ΠΕ07 Στα πλαίσια της εισαγωγικής Επιμόρφωσης των ΠΕΚ Λαμίας 2010

2 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

3 «ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ» Σωκράτης
Οι βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς είναι οκτώ (8). 1. Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα. Communication in the mother tongue. 2. H επικοινωνία στις ξένες γλώσσες. Communication in foreign languages Oι βασικές γνώσεις στα μαθηματικά. Mathematical literacy.

4 Μαθαίνω δια βίου 3.2. Οι βασικές γνώσεις στις επιστήμες και την τεχνολογία. Science and technology. 4. Η Ψηφιακή ικανότητα. Η γνώση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών. ΤΠΕ=ICT skills and use of technology. 5. Η Μεθοδολογία της μάθησης. Η ικανότητα εκμάθησης (μαθαίνω πώς να μαθαίνω) Learning to learn.

5 6.1. Η ικανότητα διαπροσωπικών, πολιτιστικών και κοινωνικών σχέσεων.
Η ικανότητα διαπροσωπικών, πολιτιστικών και κοινωνικών σχέσεων. Interpersonal, intercultural, social competences Η πολιτική συνειδητοποίηση. Η ικανότητα του πολίτη Civic competences. 7. Επιχειρηματικότητα. Η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος. Entrepreurship. 8. Πολιτιστική έκφραση. Η ανάπτυξη πολιτισμικής κατανόησης. Cultural awareness. Δρ.Γεώργιος Πασιάς (Διδάσκων Παν/μίου Θεσσαλίας)

6 Ο ρόλος και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έρχεται αντιμέτωπο με
Τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού των εκπαιδευτικών, που συνδέεται με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του κλάδου και την ελκυστικότητα του επαγγέλματος. 2. Τις νέες δεξιότητες για την κοινωνία της γνώσης, με έμφαση στη δυνατότητα εκμάθησης. (ο μαθητής να μαθαίνει πώς να μαθαίνει).

7 Ο εκπαιδευτικός οφείλει σήμερα να επιμορφώνεται σχετικά με
Ο εκπαιδευτικός οφείλει σήμερα να επιμορφώνεται σχετικά με 3. Τους νέους τρόπους μετάδοσης της γνώσης σε ένα ανοιχτό και ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον. Να καταστεί ελκυστική η διδακτική διαδικασία, με χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και πολλαπλών διδακτικών πηγών. 4. Τις νέες μορφές πρόσκτησης της γνώσης που συμπληρώνουν τις παραδοσιακές (βασική κατάρτιση και επιμόρφωση) με έμφαση στην αυτομόρφωση, σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την πρόσβαση σε πηγές και τη διαχείριση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης. (Πληροφοριακή Παιδεία)

8 Ο εκπαιδευτικός οφείλει σήμερα να ενημερώνεται για
Ο εκπαιδευτικός οφείλει σήμερα να ενημερώνεται για 5. Τις νέες μορφές αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνεχής αξιολόγηση με έμφαση στις μεθόδους της συγκριτικής αξιολόγησης και την αυταξιολόγηση, την ανάπτυξη κριτηρίων αναφοράς και συγκριτικών δεικτών, όπως: συνεργασία, ανταλλαγές καλών πρακτικών, αμοιβαία μάθηση, αξιολόγηση από ομότεχνους.

9 6. Το νέο πλαίσιο ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου βασίζεται σε
6. Το νέο πλαίσιο ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου βασίζεται σε Ποιότητα, ανοιχτότητα, προσβασιμότητα, δικτύωση, επικοινωνία, συνεργασία. Ικανότητα εκμάθησης, επιχειρηματικότητα, ευρωπαϊκή διάσταση, διαπολιτισμική αγωγή, αγωγή του πολίτη, δια βίου εκπαίδευση. 7. Το νέο πλαίσιο δεξιοτήτων και προσόντων των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει: Υψηλής ποιότητας αρχική εκπαίδευση, συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη, κινητικότητα, ευρωπαϊκή διάσταση και συμμετοχική ευθύνη. (Πασιάς, 2006)

10 Η μάθηση σήμερα γίνεται αντιληπτή ως
Ένας δημιουργικός διάλογος και όχι ως παθητική μετάδοση γνώσης. Για να ανταπεξέλθει το σχολείο στις νέες κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις οφείλει να «μαθαίνει» με την ίδια ταχύτητα με την οποία συντελείται η αλλαγή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από επιμόρφωση και συνεργασία με όλους τους φορείς της εκπαίδευσης. (βιβλιοθήκες, Μουσεία, Αρχεία δήμων, Εξωσχολικά Προγράμματα)

11 Bιβλιοθήκες, Μουσεία, Αρχεία –Επισκέψεις με στόχο!
Οι επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν βιωματική εμπειρία, αν οι μαθητές λάβουν μέρος σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στη συνέχεια υπάρξει χώρος και χρόνος για κριτικό στοχασμό. Αν συνδυαστούν με συμμετοχή των μαθητών σε έρευνα για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. (Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, π.χ. φυλλάδιο, CD, DVD)

12 Ποιες δυνατότητες υπάρχουν?
Πρόγραμμα Σωκράτης – Comenius eTwinning Πρόγραμματα : Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά, Ισότητας Ανοιξη της Ευρώπης – Η Βουλή των Εφήβων Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

13 Σωκράτης - Comenius O Jan Amos Comenius (Μοραβία 1592-Αμστερνταμ 1670), υπήρξε παιδαγωγός, θεωρητικός και πρακτικός εισηγητής της σύγχρονης παιδείας ενώ θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης παιδαγωγικής. Πρωτοπόρος για την εποχή του υποστήριζε την ανάγκη να γίνεται η διδασκαλία με αντιφορμαλιστικό και ευχάριστο τρόπο, καταδίκαζε τις σωματικές τιμωρίες, υπερασπιζόταν την αυτομόρφωση,

14 Γιαν Αμώς Κομένιους Την ισότητα των φύλων, το δικαίωμα εκπαίδευσης των παιδιών με προβλήματα νόησης, καθώς επίσης τη διαρκή εκπαίδευση για τους ενηλίκους. Όλα αυτά υπό το πνεύμα μιας βαθιάς δημοκρατικότητας, που χαρακτήριζε τις διδασκαλίες του. Αφοσιωμένος υπερασπιστής της ΕΙΡΗΝΗΣ διωγμένος από την πατρίδα του περιπλανήθηκε στη κεντρική Ευρώπη, οραματιζόμενος ένα σχολείο για όλους. Εξέδωσε πολλά έργα στα τσεχικά και στα λατινικά ενώ το 1871 ιδρύθηκε στη Λειψία βιβλιοθήκη παιδαγωγικών έργων που φέρει το όνομά του.

15 Τι είναι το Πρόγραμμα Σωκράτης-Comenius

16 Η δράση Σωκράτης-Comenius
Προάγει τις ανταλλαγές μεταξύ σχολείων και ιδρυμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών. Ενθαρρύνει τις καινοτομίες στις παιδαγωγικές μεθόδους και τα παιδαγωγικά υλικά. Προάγει τη διακρατική διάδοση της καλής πρακτικής και των καινοτομιών της διοίκησης σχολικών ιδρυμάτων, συμβάλλει στην ανάπτυξη και διάδοση μεθόδων καταπολέμησης του εκπαιδευτικού αποκλεισμού και της σχολικής αποτυχίας, προωθεί την ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συμβάλλει στην προαγωγή της χρήσης των ΤΠΕ.(Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας).

17 Η δράση Σωκράτης-Comenius
Συμβάλλει στην προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη μέσω διακρατικών μέτρων τα οποία αποσκοπούν: α) στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας των ευρωπαϊκών γλωσσών ως ξένων γλωσσών, β) στη βελτίωση των παιδαγωγικών δεξιοτήτων των καθηγητών γλωσσών, γ)στην παροχή κινήτρων σε όλους τους διδάσκοντες και διδασκόμενους προκειμένου να αυξήσουν τον αριθμό των ξένων γλωσσών που μιλούν και να βελτιώσουν το επίπεδο στο οποίο τις ομιλούν. (www.iky.gr)

18 To IKY (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)
Δυνάμει της υπ’αριθμ /ΙΑ/ΦΕΚ 1282 / Υπουργικής Απόφασης ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα για τα προγράμματα Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci και τις Επισκέψεις Μελέτης. Κάθε χρόνο καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για: Συμπράξεις Comenius (Πολυμερείς και Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις, Συμπράξεις Comenius Regio)

19 Το ΙΚΥ χρηματοδοτεί επίσης
Το ΙΚΥ χρηματοδοτεί επίσης Προγράμματα Ατομικής Κινητικότητας όπως Ενδουπηρεσιακή Κατάρτιση εκπαιδευτικού Προπαρασκευαστικές επισκέψεις σε ιδρύματα του εξωτερικού Συμμετοχή σε Σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων Βοηθοί Comenius Υποδοχή βοηθών Comenius

20 eTwinning Συνεργασίες Σχολείων στην Ευρώπη Μέρος του eLearning και του Comenius Eύκολο, γρήγορο, απλό, χωρίς γραφειοκρατία Προϋπόθεση ένας υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005 και από το πρώτο έτος συμμετείχαν περισσότερα από σχολεία. Κάθε έτος προκηρύσσονται Διαγωνισμοί με υπέροχα βραβεία. Ο εθνικός και ο ευρωπαϊκός Διαγωνισμός.

21 www.etwinning.gr www.etwinning.net
Σε κάθε χώρα υπάρχει μια Εθνική Υπηρεσία Στήριξης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης, η οποία συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας (ώρες γραφείου)

22 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ? Για να δώσω ευρωπαϊκή διάσταση στο μάθημά μου.
Για να αποκτήσω πρόθυμους και δημιουργικούς μαθητές. Για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα της τάξης. Για να αξιοποιηθούν τα εργαστήρια πληροφορικής.

23 ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ? ΒΡΙΣΚΩ ΈΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΩ ΤΗΝ «ΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ» ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΧΩ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ.

24 ΔΙΝΩ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΠΌ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ. Ακολουθεί ένα παράδειγμα από τις συνεργασίες μου

25 «Μιλάμε για τον καιρό στην Ευρώπη»
Σχολεία που συνεργάστηκαν ήταν το 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας και το Theodor Heuss Gymnasium στο Göttingen της Γερμανίας. Το σχέδιο εργασίας μας ήταν διαθεματικό Γνωστικά αντικείμενα: ξένες γλώσσες(Αγγλικά Γερμανικά), Πληροφορική, Γεωγραφία Παιδαγωγικοί στόχοι: Eπαφή με τον αυθεντικό λόγο στην ξένη γλώσσα, Ευαισθητοποίηση των μαθητών για το κλίμα.

26 Ειδικοί στόχοι Εξάσκηση ξένης γλώσσας με τη βοήθεια των ΤΠΕ (Σύνταξη κειμένου, ηλεκτρονικού μηνύματος στην ξένη γλώσσα, Παρουσίαση προσώπου, τόπου, κλίματος κλπ) Απόκτηση ειδικού λεξιλογίου, σχετικά με τις ΤΠΕ Εξοικείωση και σωστή χρήση των πηγών του διαδικτύου Ανάγνωση Χάρτη

27 Μετά από συνεννόηση με το Γερμανό συνάδελφο, χωρίζουμε το θέμα σε φάσεις και τους μαθητές μας σε ομάδες 1η φάση Γνωριμία μαθητών με s και power-point παρουσιάσεις. 2η φάση Παρουσίαση των σχολείων αντίστοιχα με ανταλλαγή φωτογραφιών, κειμένων και ppt παρουσιάσεις 3η φάση Παρουσίαση των δύο ευρωπαϊκών πόλεων Χαλκίδα – Göttingen 4η φάση Έρευνα στο υλικό (εγκυκλοπαίδειες, Διαδίκτυο) της Σχολικής Βιβλιοθήκης

28 5η φάση Περιγραφή κλίματος και καιρού με συλλογή φωτογραφιών καιρικών φαινομένων και μετεωρολογικών χαρτών 6η φάση κοινή Παρουσίαση στο Twinspace 7η φάση Αξιολόγηση της κοινής συνθετικής διαθεματικής εργασίας και συμμετοχή μας στους διαγωνισμούς etwinning. Πήραμε την εθνική ετικέτα ποιότητας

29 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

30 ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

31 ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

32 ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

33 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ
ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

34 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

35 Το πρόγραμμα eTwinning
Προσφέρει στους εκπαιδευτικούς που θέλουν να μάθουν περισσότερα και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για ευρωπαϊκή συνεργασία, χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ Εργαστήρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης Σε αυτά τα εργαστήρια συγκεντρώνονται συμμετέχοντες από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες για να δικτυωθούν και να μοιραστούν εμπειρίες. Η συμμετοχή πραγματοποιείται μόνο κατόπιν πρόσκλησης.

36 Comenius-Grundtvig Training Database
Αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος, επικοινωνήστε με την Εθνική Υπηρεσία Στήριξης. Τηλ .gr Eκτός από τα άνω εργαστήρια προσφέρονται εκδηλώσεις εκμάθησης σε διάφορους νομούς και ευκαιρίες κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη που εμπλουτίζουν τις Δραστηριότητές σας και την επαγγελματική σας ανάπτυξη.

37 ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2010 http://www.springday2010.net
Tι είναι η Άνοιξη της Ευρώπης Είναι ένα σχολικό πρόγραμμα που στοχεύει να βελτιώσει την ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και ιθυνόντων της ΕΕ, σχετικά με το όραμά τους για την Ευρώπη και το μέλλον της.

38 2010 Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Βασική φιλοδοξία της Άνοιξης της Ευρώπης 2010 είναι να προσελκύσει τις σχολικές κοινότητες σε συζητήσεις και δραστηριότητες, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και τα θεμελιώδη Δικαιώματα, θέματα τα οποία είναι και τα δύο συναφή με το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

39 Η Άνοιξη της Ευρώπης Επιδιώκει επίσης να προσελκύσει την προσοχή των μαθητών σε σημαντικά Ευρωπαϊκά ζητήματα όπως η κοινωνική και η οικονομική συνοχή, οι περιβαλλοντικές υποθέσεις και η πολιτισμική ποικιλομορφία.

40 Η Άνοιξη της Ευρώπης απευθύνεται
Σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διάφορες δραστηριότητες, διαγωνισμοί και πηγές προσφέρονται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, ώστε να είναι εύκολες στη χρήση τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν στον ιστότοπο της Άνοιξης της Ευρώπης εισάγοντας την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και προσδιορίζοντας τη δραστηριότητα που θα οργανώσουν.

41 Τι προσέφερε φέτος στα σχολεία η Άνοιξη της Ευρώπης
Από τις 22 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου, τα σχολεία οργάνωσαν στο πλαίσιο της Άνοιξης της Ευρώπης, εκδηλώσεις που προκάλεσαν συζητήσεις, αντιπαραθέσεις και συναντήσεις με τοπικές, εθνικές και Ευρωπαϊκές προσωπικότητες. Τα σχολεία ήταν ελεύθερα να επιλέξουν διάφορες μορφές εκδηλώσεων, όπως μια συνάντηση με ένα άτομο, που εμπλέκεται σε Ευρωπαϊκές υποθέσεις, μια συζήτηση στο σχολείο, μια οnline ανταλλαγή

42 Απόψεων μεταξύ μαθητών διαφορετικών χωρών κλπ. Όλες οι εκδηλώσεις θα πρέπει να δώσουν στους μαθητές μια μοναδική ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Τα εγγεγραμμένα σχολεία που αποφασίζουν να οργανώσουν μια τέτοια εκδήλωση, λαμβάνουν συνήθως υ υποστηρικτικό υλικό. Στο τέλος του προγράμματος, τα σχολεία που συμμετέχουν

43 Παραλαμβάνουν ένα πιστοποιητικό συμμετοχής υπογεγραμμένο από κορυφαία στελέχη της ΕΕ Παιδαγωγικός Σύμβουλος του Προγράμματος για την Ελλάδα είναι ο Λίνος Βίγκλας

44 Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας
Η Αγωγή Υγείας, ως καινοτόμος δράση εφαρμόστηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει «ευκαιρίες μάθησης και διδασκαλίας στους μαθητές, να αποφασίζουν συνειδητά, για θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους».

45 Η Αγωγή Υγείας Έχει σαν σκοπό την προάσπιση, βελτίωση και προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών και μαθητριών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης και αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού τους περιβάλλοντος. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

46 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Δημ. Τριχόπουλος)
Θέμα «Το Aids σκοτώνει» (1η Δεκέμβρη –Παγκόσμια Μέρα κατά του AIDS) Διδακτικοί στόχοι: Nα κατανοήσουν οι μαθητές ότι: 1. O οργανισμός του ανθρώπου διαθέτει έναν εξειδικευμένο μηχανισμό άμυνας, ο οποίος έχει την ικανότητα να καταπολεμά οτιδήποτε «ξένο» (π.χ. παθογόνο μικροοργανισμό ή τοξική ουσία) Ο ιός του AIDS έχει την καταστροφική ιδιότητα να αχρηστεύει αυτό το μηχανισμό.

47 Διδακτικοί στόχοι 2. Να αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδεται ο ιός. 3. Να διακρίνουν και να αξιολογούν πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία μας προφυλάσσουν από τη μετάδοση του ιού. Σύνδεση με άλλα μαθήματα: Bioλογία Α’ &Γ’ Γυμνασίου – Λυκείου – Κοινωνιολογία

48 Προτεινόμενες Δραστηριότητες
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές και να επεξεργαστούν στοιχεία για τη μετάδοση του ιού. (σχολική βιβλιοθήκη – εργαστήριο πληροφορικής ) Να συγκεντρώσουν στοιχεία σχετικά με τις κοινωνικές ομάδες που προσβάλλονται συνήθως από τον ιό. (εφημερίδες – περιοδικά- Διαδίκτυο) Να πάρουν συνέντευξη από έναν επιστήμονα

49 Ακολουθεί βίντεο με Εκδήλωση του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας για τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Σωκράτης Κομένιους, eTwinning και Αγωγής Υγείας. Eυχαριστώ για την προσοχή σας και καλή επιτυχία στο έργο σας!


Κατέβασμα ppt "Στα πλαίσια της εισαγωγικής Επιμόρφωσης των ΠΕΚ Λαμίας 2010"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google