Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA Τα μακρομόρια DNA & RNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA Τα μακρομόρια DNA & RNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA Τα μακρομόρια DNA & RNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια
Μια πεντόζη τη δεοξυριβόζη που αποτελείται από 5 άτομα άνθρακα όπου στο 2° άτομο άνθρακα έχει -Η αντί -ΟΗ Μια φωσφορική ομάδα που συνδέεται με την δεοξυριβόζη στο 5° άτομο άνθρακα με ομοιοπολικό δεσμό Μία αζωτούχα βάση που συνδέεται με την δεοξυριβόζη στο 1° άτομο άνθρακα με ομοιοπολικό δεσμό Η αζωτούχα βάση μπορεί να είναι: Αδενίνη Θυμίνη Κυτοσίνη Γουανίνη

2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ RNA Τα μακρομόρια DNA & RNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια
Μια πεντόζη τη ριβόζη που αποτελείται από 5 άτομα άνθρακα τη ριβόζη όπου στο 2° άτομο άνθρακα έχει -ΟΗ Μια φωσφορική ομάδα που συνδέεται με την ριβόζη στο 5° άτομο άνθρακα με ομοιοπολικό δεσμό Μία αζωτούχα βάση που συνδέεται με την ριβόζη στο 1° άτομο άνθρακα με ομοιοπολικό δεσμό Η αζωτούχα βάση μπορεί να είναι: Αδενίνη Ουρακίλη Κυτοσίνη Γουανίνη

3 ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ
Για τη δημιουργία πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας στο DNA Tα δεοξυριβονουκλεοτίδια ενώνονται μεταξύ τους με ομοιοπολικό δεσμό: Μεταξύ του -ΟΗ στο 3° άτομο άνθρακα της δεοξιριβόζης του 1° νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής ομάδας στο 5° άτομο άνθρακα της δεοξιριβόζης του επόμενου νουκλεοτιδίου Είναι αντίδραση συμπύκνωσης κατά την οποία αποβάλλεται ένα μόριο νερού Ο δεσμός που δημιουργείται ονομάζετε 3’-5’ φωσφοδιεστερικός

4 ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Η πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα που δημιουργείται έχει σκελετό που αποτελείται από: Επαναλαμβανόμενα μόρια φωσφορική ομάδα – πεντόζη – φωσφορική ομάδα – πεντόζη Ανεξάρτητα από τον αριθμό των νουκλεοτιδίων της αλυσίδας το πρώτο νουκλεοτίδιο έχει πάντα ελεύθερη την φωσφορική ομάδα στο 5° άτομο άνθρακα της πεντόζης του Το τελευταίο νουκλεοτίδιο της αλυσίδας έχει πάντα ελεύθερο το -ΟΗ στο 3° άτομο άνθρακα της πεντόζης του Για αυτό το λόγο αναφέρεται ότι ο προσανατολισμός της αλυσίδας είναι 5’ 3’


Κατέβασμα ppt "ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA Τα μακρομόρια DNA & RNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google