Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA Τα μακρομόρια DNA & RNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια DNA Δεσοξυριβονουκλεοτίδια Στο DNA ονομάζονται Δεσοξυριβονουκλεοτίδια και αποτελούνται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA Τα μακρομόρια DNA & RNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια DNA Δεσοξυριβονουκλεοτίδια Στο DNA ονομάζονται Δεσοξυριβονουκλεοτίδια και αποτελούνται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA Τα μακρομόρια DNA & RNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια DNA Δεσοξυριβονουκλεοτίδια Στο DNA ονομάζονται Δεσοξυριβονουκλεοτίδια και αποτελούνται από: πεντόζη τη δεοξυριβόζη αποτελείται από 5 άτομα άνθρακα Μια πεντόζη τη δεοξυριβόζη που αποτελείται από 5 άτομα άνθρακα όπου στο 2° άτομο άνθρακα έχει -Η αντί -ΟΗ φωσφορικήομάδα συνδέεται με την δεοξυριβόζη στο 5° άτομο άνθρακα Μια φωσφορική ομάδα που συνδέεται με την δεοξυριβόζη στο 5° άτομο άνθρακα με ομοιοπολικό δεσμό αζωτούχα βάσησυνδέεται με την δεοξυριβόζη στο 1° άτομο άνθρακα Μία αζωτούχα βάση που συνδέεται με την δεοξυριβόζη στο 1° άτομο άνθρακα με ομοιοπολικό δεσμό αζωτούχα βάση Η αζωτούχα βάση μπορεί να είναι:ΑδενίνηΘυμίνηΚυτοσίνηΓουανίνη

3 ΔΟΜΗ ΤΟΥ RNA Τα μακρομόρια DNA & RNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια RNA ριβονουκλεοτίδια Στο RNA ονομάζονται ριβονουκλεοτίδια και αποτελούνται από: πεντόζη τη ριβόζη αποτελείται από 5 άτομα άνθρακα Μια πεντόζη τη ριβόζη που αποτελείται από 5 άτομα άνθρακα τη ριβόζη όπου στο 2° άτομο άνθρακα έχει -ΟΗ φωσφορικήομάδα συνδέεται με την ριβόζη στο 5° άτομο άνθρακα Μια φωσφορική ομάδα που συνδέεται με την ριβόζη στο 5° άτομο άνθρακα με ομοιοπολικό δεσμό αζωτούχα βάσησυνδέεται με την ριβόζη στο 1° άτομο άνθρακα Μία αζωτούχα βάση που συνδέεται με την ριβόζη στο 1° άτομο άνθρακα με ομοιοπολικό δεσμό αζωτούχα βάση Η αζωτούχα βάση μπορεί να είναι:ΑδενίνηΟυρακίληΚυτοσίνηΓουανίνη

4 ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ Για τη δημιουργία πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας στο DNA δεοξυριβονουκλεοτίδια ενώνονται ομοιοπολικό δεσμό Tα δεοξυριβονουκλεοτίδια ενώνονται μεταξύ τους με ομοιοπολικό δεσμό: -ΟΗ στο 3° άτομο άνθρακα της δεοξιριβόζης φωσφορικής ομάδας στο 5° άτομο άνθρακα της δεοξιριβόζης Μεταξύ του -ΟΗ στο 3° άτομο άνθρακα της δεοξιριβόζης του 1° νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής ομάδας στο 5° άτομο άνθρακα της δεοξιριβόζης του επόμενου νουκλεοτιδίου αντίδραση συμπύκνωσης αποβάλλεται ένα μόριο νερού Είναι αντίδραση συμπύκνωσης κατά την οποία αποβάλλεται ένα μόριο νερού δεσμός 3’-5’ φωσφοδιεστερικός Ο δεσμός που δημιουργείται ονομάζετε 3’-5’ φωσφοδιεστερικός

5 ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Η πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα που δημιουργείται έχει σκελετό που αποτελείται από: φωσφορική ομάδαπεντόζη φωσφορικήομάδαπεντόζη Επαναλαμβανόμενα μόρια φωσφορική ομάδα – πεντόζη – φωσφορική ομάδα – πεντόζη πρώτο νουκλεοτίδιο ελεύθερη την φωσφορική ομάδα στο 5° άτομο άνθρακα της πεντόζης Ανεξάρτητα από τον αριθμό των νουκλεοτιδίων της αλυσίδας το πρώτο νουκλεοτίδιο έχει πάντα ελεύθερη την φωσφορική ομάδα στο 5° άτομο άνθρακα της πεντόζης του τελευταίο νουκλεοτίδιο της αλυσίδαςελεύθερο το -ΟΗ στο 3° άτομο άνθρακα της πεντόζης του Το τελευταίο νουκλεοτίδιο της αλυσίδας έχει πάντα ελεύθερο το -ΟΗ στο 3° άτομο άνθρακα της πεντόζης του προσανατολισμός της αλυσίδας5’ 3’ Για αυτό το λόγο αναφέρεται ότι ο προσανατολισμός της αλυσίδας είναι 5’ 3’


Κατέβασμα ppt "ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA Τα μακρομόρια DNA & RNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια DNA Δεσοξυριβονουκλεοτίδια Στο DNA ονομάζονται Δεσοξυριβονουκλεοτίδια και αποτελούνται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google