Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η δομή του DNA. Εισαγωγή •Τα νουκλεϊκά οξέα είναι το DNA και το RNA και υπάρχουν σε όλα τα κύτταρα. •Το DNA είναι το γενετικό υλικό των κυττάρων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η δομή του DNA. Εισαγωγή •Τα νουκλεϊκά οξέα είναι το DNA και το RNA και υπάρχουν σε όλα τα κύτταρα. •Το DNA είναι το γενετικό υλικό των κυττάρων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η δομή του DNA

2 Εισαγωγή •Τα νουκλεϊκά οξέα είναι το DNA και το RNA και υπάρχουν σε όλα τα κύτταρα. •Το DNA είναι το γενετικό υλικό των κυττάρων. • Εξασφαλίζει την αποθήκευση και τη μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας κατευθύνει επίσης την έκφρασή της. •Το RNA έχει πολλαπλούς ρόλους στην έκφραση της γενετικής πληροφορίας. Αποτελεί επίσης το γενετικό υλικό κάποιων ιών.

3 Η σύσταση του DNA •Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '20, ο βιοχημικός P.A. Levene ανέλυσε τα συστατικά του μορίου του DNA.P.A. Levene •Βρήκε ότι περιέχει τέσσερις αζωτούχες βάσεις: κυτοσίνη, θυμίνη, αδενίνη και γουανίνη.αζωτούχες βάσεις •Επίσης περιέχει το σάκχαρο (πεντόζη) δεσοξυριβόζη και μια φωσφορική ομάδα.φωσφορική ομάδα

4 Η δομή των νουκλεϊκών οξέων •Αποτελούνται από νουκλεοτίδια, που ενώνονται με φωσφοδιεστερικό δεσμό. O Pi Αζωτούχος βάση Δεσοξυριβόζη Φωσφορική ομάδα •Ένα νουκλεοτίδιο αποτελείται από μια αζωτούχο βάση που συνδέεται με ένα σάκχαρο (πεντόζη) και μία φωσφορική ομάδα που συνδέεται επίσης με το σάκχαρο.

5 Η δομή των νουκλεοτιδίων •Η αζωτούχος βάση του νουκλεοτιδίου είναι συνδεδεμένη με τον άνθρακα 1΄ της πεντόζης του. Pi 5΄ O ΟΗΗ 1΄ 2΄3΄ 4΄ •Η φωσφορική ομάδα είναι συνδεδεμένη στον άνθρακα 5΄ της πεντόζης.φωσφορική ομάδα

6 Οι νουκλεοτιδικές αλυσίδες •Σε ένα δινουκλεοτίδιο μπορεί να συνδεθεί με 3΄- 5΄ φωσφοδιεστερικό δεσμό, ένα τρίτο νουκλεοτίδιο κ.ο.κ. •Δημιουργούνται έτσι αλυσίδες νουκλεοτιδίων. Η2ΟΗ2Ο 1 ο νουκλεοτίδιο Pi O 1΄2΄ 3΄4΄ Η Η2ΟΗ2ΟΗ2ΟΗ2ΟΗ2ΟΗ2Ο Η Pi O 1΄2΄ 3΄4΄ 2 ο νουκλεοτίδιο 3 ο νουκλεοτίδιο Pi O 1΄2΄ 3΄4΄ Η 4 ο νουκλεοτίδιο Pi O 1΄ 2΄ 3΄ 4΄ Η 5 ο νουκλεοτίδιο Pi O 1΄2΄ 3΄4΄ ΟΗ Η

7 Ο φωσφοδιεστερικός δεσμός •Ο δεσμός που συνδέει δύο διαδοχικά νουκλεοτίδια σχηματίζεται μεταξύ του υδροξυλίου του άνθρακα 3΄ του πρώτου νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής ομάδας του άνθρακα 5΄ του επόμενου, με ταυτόχρονη απόσπαση ενός μορίου νερού.

8 Ο φωσφοδιεστερικός δεσμός •Ο δεσμός μεταξύ των νουκλεοτιδίων είναι ομοιοπολικός και ονομάζεται: 3΄- 5΄ φωσφοδιεστερικός δεσμός •Από τη σύνδεση δύο νουκλεοτιδίων δημιουργείται ένα δινουκλεοτίδιο. Pi 5΄ O Η 1΄ 2΄ 4΄ Pi O ΟΗΗ 1΄ 2΄3΄ 4΄ Η2ΟΗ2Ο 3΄ 5΄ 1 ο νουκλεοτίδιο 2 ο νουκλεοτίδιο

9 Προσανατολισμός αλυσίδων •Κάθε αλυσίδα έχει προσανατολισμό 5΄  3΄. •Δηλαδή το πρώτο νουκλεοτίδιο έχει ελεύθερη τη φωσφορική ομάδα του άνθρακα 5΄της πεντόζης του ενώ το τελευταίο νουκλεοτίδιο έχει ελεύθερο το υδροξύλιο του άνθρακα 3΄ της πεντόζης του. 3΄3΄ 5΄5΄ Η2ΟΗ2Ο 1 ο νουκλεοτίδιο Pi O 1΄ 2΄ 3΄ 4΄ Η Η2ΟΗ2ΟΗ2ΟΗ2ΟΗ2ΟΗ2Ο Η Pi O 1΄2΄ 3΄4΄ 2 ο νουκλεοτίδιο 3 ο νουκλεοτίδιο Pi O 1΄ 2΄ 3΄ 4΄ Η 4 ο νουκλεοτίδιο Pi O 1΄2΄ 3΄4΄ Η 5 ο νουκλεοτίδιο Pi O 1΄ 2΄ 3΄ 4΄ ΟΗ Η

10 Η δομή του DNA •Στο σχηματισμό του DNA συμμετέχουν τέσσερα διαφορετικά νουκλεοτίδια: τέσσερα διαφορετικά νουκλεοτίδια –της κυτοσίνης (C), –της γουανίνης (G), –της αδενίνης (A), –και της θυμίνης (T).

11 Το RNA •Το μόριο του RNA αποτελείται επίσης από νουκλεοτίδια. •Tα νουκλεοτίδια του RNA έχουν την ίδια δομή με αυτά του DNA με τη διαφορά ότι το σάκχαρο είναι η ριβόζη.νουκλεοτίδια του RNA •Επίσης η αζωτούχες βάσεις είναι: κυτοσίνη (C), ουρακίλη (U), αδενίνη (A) και γουανίνη (G).

12 Νουκλεοτίδια DNA και RNA DNA RNA ΠεντόζηΔεοξυριβόζηΡιβόζη Αζωτούχες Βάσεις Αδενίνη Θυμίνη Γουανίνη Κυτοσίνη Αδενίνη Ουρακίλη Γουανίνη Κυτοσίνη

13 Οι αζωτούχες βάσεις

14 Ελεύθερα (τριφωσφορικά) δεσοξυριβονουκλεοτίδια Ελεύθερα (τριφωσφορικά) ριβονουκλεοτίδια

15

16 Τα νουκλεοτίδια του DNA •Στα νουκλεοτίδια του DNA η πεντόζη είναι η δεσοξυριβόζη. •Η αζωτούχος βάση μπορεί να είναι: Αδενίνη Θυμίνη Κυτοσίνη Γουανίνη Pi O ΟΗΗ O Η Pi O ΟΗΗ Pi O ΟΗΗ

17 •Τα ελεύθερα νουκλεοτίδια έχουν τρεις φωσφορικές ομάδες (α,β,γ).ελεύθερα νουκλεοτίδια •Κατά τη δημιουργία του φωσφοδιεστερικού δεσμού αποσπώνται οι δύο και έτσι τα νουκλεοτίδια των νουκλεοτιδικών αλυσίδων έχουν μόνο μία φωσφορική ομάδα.

18 Σχετικές διευθύνσεις •Animation: Η δομή του DNAΗ δομή του DNA •DNA from the beginning: To DNATo DNA •Α science Odyssey: Δημιούργησε το δικό σου μόριο DNA.Δημιούργησε το δικό σου μόριο DNA. •Journey into DNA: Η δομή του DNAΗ δομή του DNA •Animation: To DNATo DNA •Genetic Science Learning Center: Δημιούργησε ένα μόριοΔημιούργησε ένα μόριο •Genetic Science Learning Center: Πώς θα εξάγετε DNA από ιστούς;Πώς θα εξάγετε DNA από ιστούς;

19

20  http://138.192.68.68/bio/Courses/biochem2/GeneIntro/DNAandRNAIntro.html http://138.192.68.68/bio/Courses/biochem2/GeneIntro/DNAandRNAIntro.html  http://gslc.genetics.utah.edu/units/basics/tour/ http://gslc.genetics.utah.edu/units/basics/tour/  http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/dn a2.html http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/dn a2.html  http://www.koshlandsciencemuseum.org/exhibit dna/index.jsp http://www.koshlandsciencemuseum.org/exhibit dna/index.jsp  http://www.web- books.com/MoBio/Free/Ch3B.htm http://www.web- books.com/MoBio/Free/Ch3B.htm  http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/dna/ http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/dna/  http://www.koshlandsciencemuseum.org/exhibit dna/seq01.jsp http://www.koshlandsciencemuseum.org/exhibit dna/seq01.jsp  http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm#gen etic http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm#gen etic  http://www.treca.org/staff/voss/Pages/structureo fDNA.html http://www.treca.org/staff/voss/Pages/structureo fDNA.html  http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/dnaprot.ht ml http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/dnaprot.ht ml  http://www.biologycorner.com/bio4/index.php http://www.biologycorner.com/bio4/index.php  http://www.whfreeman.com/thelifew irebridge2/ http://www.whfreeman.com/thelifew irebridge2/  http://www.estrellamountain.edu/faculty/farabee/bi obk/biobooktoc.html http://www.estrellamountain.edu/faculty/farabee/bi obk/biobooktoc.html  http://ndbserver.rutgers.edu/education/index.html http://ndbserver.rutgers.edu/education/index.html  http://academy.d20.co.edu/kadets/lundberg/anima tions.html http://academy.d20.co.edu/kadets/lundberg/anima tions.html  http://www.answers.com/topic/dna http://www.answers.com/topic/dna  http://www.dnaftb.org/dnaftb/19/concept/index.ht ml http://www.dnaftb.org/dnaftb/19/concept/index.ht ml  http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIO BK/BioBookTOC.html http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIO BK/BioBookTOC.html  http://www.genome.gov/Pages/Education/Kit/main.cfm?pageid=31 http://www.genome.gov/Pages/Education/Kit/main.cfm?pageid=31  http://sps.k12.ar.us/massengale/dna_mo del.htm http://sps.k12.ar.us/massengale/dna_mo del.htm http://www.biologycorner.com/bio4/notes/DNA-structure.php http://www.dnaftb.org/dnaftb/15/concept/


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η δομή του DNA. Εισαγωγή •Τα νουκλεϊκά οξέα είναι το DNA και το RNA και υπάρχουν σε όλα τα κύτταρα. •Το DNA είναι το γενετικό υλικό των κυττάρων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google