Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

To DNA έχει την ικανότητα να αυτοδιπλασιάζεται Το DNA διπλασιάζεται μ’ ένα μηχανισμό που ονομάζεται ημισυντηρητικός μητρικό μόριο1 ος διπλασιασμός2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "To DNA έχει την ικανότητα να αυτοδιπλασιάζεται Το DNA διπλασιάζεται μ’ ένα μηχανισμό που ονομάζεται ημισυντηρητικός μητρικό μόριο1 ος διπλασιασμός2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 To DNA έχει την ικανότητα να αυτοδιπλασιάζεται Το DNA διπλασιάζεται μ’ ένα μηχανισμό που ονομάζεται ημισυντηρητικός μητρικό μόριο1 ος διπλασιασμός2 ος διπλασιασμός

4 μητρικό δίκλωνο μόριο DNA μητρικός κλώνος νέος κλώνος

5 Η διαδικασία της αντιγραφής  Η αντιγραφή του DNA ξεκινάει από τις θέσεις έναρξης αντιγραφής: μια για τα προκαρυωτικά- πολλές για τα ευκαρυωτικά  Οι DNA ελικάσες σπάζουν τους δ.Η. μεταξύ των δυο αλυσίδων- σε κάθε θέση έναρξης δημιουργείται μια θηλιά.

6 θέσεις έναρξης αντιγραφής δημιουργούνται «θηλιές» οι «θηλιές» αυξάνονται αμφίδρομα τελικά οι «θηλιές» ενώνονται…..

7 Αντιγραφή στα προκαρυωτικάΑντιγραφή στα ευκαρυωτικά ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1. Μία Θ.Ε.Α. Εκατοντάδες Θ.Ε.Α. 2. Μικρότερη ταχύτητα αντιγραφής Μεγαλύτερη ταχύτητα 3. Λιγότερος χρόνος αντιγραφής ( ≃ 30 min) Περισσότερος χρόνος λόγω μεγαλύτερου μεγέθους ( ≃ 1.000 φορές) 4. Μία λειτουργία της DNA δεσμάσης Δύο λειτουργίες της DNA δεσμάσης 5. Δεν αναφέρεται Τελικό αποτέλεσμα λαθών: 1/10 10 βάσεις

8 Αντιγραφή του DNA  Οι DNA πολυμεράσες είναι τα κύρια ένζυμα της αντιγραφής.  Το πριμόσωμα (σύμπλοκο με πολλά ένζυμα) συνθέτει στις θέσεις έναρξης μικρά τμήματα RNA συμπληρωματικά προς τις μητρικές αλυσίδες. Αυτά ονομάζονται πρωταρχικά τμήματα. animation 1 animation 2 Ένζυμα αντιγραφής 1.DNA ελικάσες 2. Πριμόσωμα 3. DNA πολυμεράσες 4. DNA δεσμάση 5. Ειδικά επιδιορθωτικά ένζυμα  Οι DNA ελικάσες ξεδιπλώνουν το DNA στις Θ.Ε.Α. σπάζοντας τους δεσμούς υδρογόνου, σχηματίζοντας θηλιές αντιγραφής

9 Επιμηκύνουν τα πρωταρχικά τμήματα τοποθετώντας συμπληρωματικά δεοξυριβονουκλεοτίδια (σύνδεση με 3΄-5΄ φ.δ.) Απομακρύνουν τα πρωταρχικά τμήματα, αντικαθιστώντας τα με τμήματα DNA. Επιδιορθώνουν τυχόν λάθη που οι ίδιες έχουν κάνει.(1/10 5 ) Λειτουργίες των DNA πολυμερασών «Ιδιοτροπίες» των DNA πολυμερασών Δεν μπορούν να αρχίσουν την αντιγραφή. λειτουργούν μόνο προς προκαθορισμένη κατεύθυνση, η αντιγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5΄→3΄. Εξαιτίας αυτού η αντιγραφή είναι συνεχής στην μια αλυσίδα και ασυνεχής στην άλλη. Οι νεοσυντιθέμενες αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες με τις μητρικές

10 3 5 3 5 3 5 3 5 5΄ 3΄ 5΄ 3΄ 5΄ 3΄ 5΄ 3΄

11 Θέση έναρξης αντιγραφής 3 5 3 5 5 5 1ο1ο 2ο2ο 3ο3ο 4ο4ο 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5

12  Η DNA δεσμάση: ενώνει τα κομμάτια της ασυνεχούς αλυσίδας ενώνει τα τμήματα των θυγατρικών αλυσίδων στις διάφορες Θ.Ε.Α. (όταν υπάρχουν πάνω από μία).  Τέλος τα ειδικά επιδιορθωτικά ένζυμα επιδιορθώνουν τυχόν λάθη που έχουν γίνει (που δεν επιδιόρθωσε η DNA πολυμεράση) τελικό αποτέλεσμα λαθών: 1/10 10 στα ευκαρυωτικά κύτταρα

13 Συνεχής σύνθεσηΑσυνεχής σύνθεση ΔΙΑΦΟΡΕΣ  Η DNA πολυμεράση συνθέτει τη θυγατρική αλυσίδα συνεχώς  Η DNA πολυμεράση συνθέτει κατά τμήματα: διακόπτει, οπισθοχωρεί και ξεκινά νέο τμήμα  Κίνηση DNA pol ομόρροπα με DNA ελικάση  Κίνηση DNA pol αντίρροπα με DNA ελικάση  Σύνθεση 5΄→3΄ από Θ.Ε.Α. προς διχάλα συνεχώς  Σύνθεση 5΄→3΄ από διχάλα προς Θ.Ε.Α. ασυνεχώς  Θα χρησιμοποιηθεί το πριμόσωμα μόνο μία φορά (ένα πρωταρχικό τμήμα RNA)  Θα χρησιμοποιηθεί το πριμόσωμα πολλές φορές (όποτε ξεκινά ένα νέο τμήμα), άρα πολλά τμήματα RNA. Η DNA δεσμάση έχει πολλή δουλειά …

14 Θέση έναρξης 5΄ 3΄ 5΄ 3΄ 5΄ 3΄ 5΄ 3΄5΄ 3’ 5΄ 3΄ Μια εφαρμογή


Κατέβασμα ppt "To DNA έχει την ικανότητα να αυτοδιπλασιάζεται Το DNA διπλασιάζεται μ’ ένα μηχανισμό που ονομάζεται ημισυντηρητικός μητρικό μόριο1 ος διπλασιασμός2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google