Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Alfabeto Della Pace ITALIA. A Come… Amicizia.. Amicizia.. Amistad AmistadAmitiè

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Alfabeto Della Pace ITALIA. A Come… Amicizia.. Amicizia.. Amistad AmistadAmitiè"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Alfabeto Della Pace ITALIA

2 A Come… Amicizia.. Amicizia.. Amistad AmistadAmitiè

3 Friendship Ystävyys Przyjaźń Dostluk Φιλία

4 B Come… BontàBontéBontad

5 Goodness Hyvyys Dobroć Iyilik Καλοσύνη

6 C Come… CoraggioCourage

7 Courage Rohkeus Odwaga Cesaret θάρρος Valor

8 D Come… Dedizione Dedication Dedicatiòn

9 Dedication Ithaf Αφιέρωση Omistautuminen Poświęcenie

10 E Come… EducazioneEducaciónÉducation

11 Education Eoulutus Edukacja Eğitim Εκπαίδευση

12 F Come… Fraternité Fratellanza Fraternidad

13 Brotherhood Veljeys Braterstwo Kardeşlik Αδελφότητα

14 G Come… GenerositàGenerosidadGénérosité

15 Γ ενναιοδωρία Cömertlik Hojność Anteliaisuus Generosity

16 H Come… Help Help Help

17 Help!!!

18 I Come… Impegno

19 Δέσμευση Sitoutuminen Compromiso Engagement Commitment Taahhüt

20 L Come… Legalità Legalidad Légalité

21 Legality Vομιμότητα Laglighet Yasallık Legalność

22 M Come… ModerazioneModérationModeración

23 Ilımlılık Moderation Modération Umiar Maltillisuus Μετριοπάθεια

24 N come… Neutralità Neutralidad Neutralité

25 Oυδετερότητα Puolueettomuus Neutralność Neutrality Tarafsızlık

26 O come… Onestà Honnêteté Honestidad

27 Dürüstlük Honesty Uczciwość Ärlighet Τιμιότητα

28 P come… Pace Paix Paz

29 Barış Peace Peace Ειρήνη Pokój

30 R come… Rispetto Respeto Respest

31 Σεβασμός Poszanowanie Avseende Respect Saygı

32 S come… Speranza

33 Nadzieja Ελ π ίδα Hoppas Umut Hope

34 T Come…TolleranzaToleranciaTolérance

35 Tolerance Tolerans Hoşgörü Aνοχή Tolerancja

36 U come… Umanità

37 Ludzkość İnsanlık Ανθρωπότητα Humanity Ludzkość Mänskligheten Humanidad Humanité

38 V come… Vita Vida Vie

39 Liv Ż ycie Ζωή Hayat Life

40 Z Zelo…

41 Gorliwo ść Nit Ζήλος Heves Zèle Celo Zea

42 Ed io...?

43 Speriamo che me la cavo!


Κατέβασμα ppt "Alfabeto Della Pace ITALIA. A Come… Amicizia.. Amicizia.. Amistad AmistadAmitiè"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google