Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

2 Η Οικονομική Εξασφάλιση και η Ασφάλιση Ζωής και ΥγειάςΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Οι άνθρωποι πάντοτε επιζητούσαν την ασφάλεια  Η διαρκής αυτή αναζήτηση ήταν η βασικότερη κινητήριος δύναμη για τη διαμόρφωση των πρώτων οικογενειών, φυλών, ειδών αλλά και άλλων ομάδων  Εξασφάλιζαν τα προς το ζην σε υψηλότερο βαθμό από ότι η απομόνωση και η προστασία που μπορούσε να τους παρασχεθεί με την ένταξη τους σε μια οικογένεια, βοηθώντας παράλληλα και τα άτυχα μέλη τους στις δύσκολες εποχές  Ακόμα στηριζόμαστε σε ομάδες προκειμένου να επιτύχουμε την οικονομική μας διασφάλιση  Οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι ο εργοδότης μας, η κυβέρνηση ή μία ασφαλιστική εταιρία, αλλά η βασική ιδέα παραμένει η ίδια

3  Κατά ένα βαθμό είμαστε πιο ευάλωτοι απ' ότι οι προγονοί μας  Η σωματική και οικονομική ασφάλεια που παλαιότερα παρείχε η φυλή ή μια πολυμελής οικογένεια περιορίστηκε με την εκβιομηχάνιση  Το επίπεδο εισοδήματος και του πλούτου μας καθιστά τόσο εμάς όσο και τις οικογένειες μας περισσότερο ευάλωτους στις περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές αλλαγές στις οποίες δε μπορούμε να παρέμβουμε  Περισσότερο τυποποιημένα μέσα απαιτούνται για τη μείωση των συνεπειών που απορρέουν από την ανεργία, την κακή υγεία, το θάνατο, τα γηρατειά, τις δικαστικές αποφάσεις και την καταστροφή της ακίνητης περιουσίαςΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Σήμερα:

4  Κάθε μορφή επιχείρησης είναι στον ίδιο βαθμό ευπαθής εφόσον απορρέει από την ανθρώπινη δραστηριότητα  Όλοι εκτιθέμεθα σε πολύ σοβαρούς κινδύνους, καταστροφή της ακίνητης περιουσίας μας σε περίπτωση φωτιάς ή θύελλας, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο από κάποια ανικανότητα ή θάνατο  Δε μπορούμε να προβλέψουμε ή απόλυτα να αποφύγουμε τέτοια περιστατικά  Έχουμε τη δυνατότητα να προνοήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από αυτάΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η λειτουργία της ασφάλισης Διαφυλάττει από τέτοιους αιφνίδιους και τυχαίους κινδύνους χρησιμοποιώντας τις εισφορές πολλών για να καλύψει τις ζημίες και τους κινδύνους που συνήθως συμβαίνουν στους λίγους Αυτή όμως είναι και η ουσία της ασφάλισης : Να κατανέμει έναν κίνδυνο στους πολλούς και στη συνέχεια να υποκαθιστά τη βεβαιότητα μιας μικρής οικονομικής επιβάρυνσης, που την αποκαλούμε ασφάλιστρο, για να καλύψει την αβεβαιότητα που επιφυλάσσει ένας πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος

5 Ασφαλίσεις Ζωής Έναντι Λοιπών ΑσφαλίσεωνΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο τομέας της ιδιωτικής ασφάλισης :  Εταιρίες που ασχολούνται με την ασφάλιση του ατόμου και τις αποκαλούμε ασφαλίσεις ζωής  Εταιρίες που προστατεύουν την περιουσία και γενικά αναφέρονται ως γενικές ασφαλίσεις Ο κλάδος των γενικών ασφαλίσεων περιλαμβάνει  Κινδύνους που αφορούν στην περιουσία - ζημίες ή και την καταστροφή οικημάτων, αυτοκινήτων, επιχειρήσεων, αεροσκαφών  Την αστική ευθύνη - αποζημίωση λόγω επαγγελματικής αμέλειας, ελαττωματικού προϊόντος, αμέλειας και απροσεξίας οδηγού  Αποζημιώσεις στους εργαζόμενους για ανικανότητα προς εργασία αλλά και για λόγους υγείας σε κάποιες χώρες (ομαδικές ασφαλίσεις)

6 Ασχολείται με τις καλύψεις αποζημιώσεων που αφορούν ένα άτομο στη περίπτωση που επέλθει:  Θάνατος - και συνήθως αποκαλούμε το κλάδο αυτό ως ασφάλιση ζωής  Γήρας - και την αποκαλούμε μικτή ασφάλιση ή συνταξιοδοτικές παροχές  Ανικανότητα - Αναπηρία αλλά και ασφάλιση μακροχρόνιας κατ' οίκον νοσηλείας  Τραυματισμός ή ασθένεια - που αποκαλούμε ασφάλιση υγείας, ασφάλιση ατυχήματος και καλύψεως νοσοκομειακών εξόδων Διαφορά κλάδου ασφαλίσεων ζωής και των γενικών ασφαλίσεων Ο κλάδος των ασφαλίσεων ζωής και των γενικών ασφαλίσεων διαφέρουν ως προς τους κανόνες που τους διέπουν και το νομικό πλαίσιοΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Κλάδος ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και υγείας

7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Έννοια του Ανθρώπινου Δυναμικού Οι οικονομολόγοι από την εποχή του Adam Smith είχαν συνειδητοποιήσει ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι βασικότατη πηγή εθνικού πλούτου Η ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού σηματοδοτεί ότι οι επενδύσεις γίνονται για τον καθένα ξεχωριστά με βάση την αναμονή μελλοντικού οφέλους Ο Becker απέδειξε ότι οι επενδύσεις σ' αυτό, για παράδειγμα η εκπαίδευση, μπορούσαν να αποτελέσουν μια από τις σπουδαιότερες ερμηνείες για τις διαφορές στο δείκτη ανάπτυξης διαφόρων χωρών όπως επίσης και στις διαφορές στο δείκτη εισοδήματος μεταξύ τους Η Ζήτηση για Ασφάλιση Ζωής και Υγείας

8 Η εκτίμηση της αξίας του ανθρωπίνου δυναμικού είναι πολύπλοκη με την αναγκαιότητα διαχωρισμού της δαπάνης για κατανάλωση και επένδυση Οι περισσότερες μορφές κατανάλωσης αποτελούν επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό  Οι δαπάνες για εκπαίδευση, υγεία αλλά και η μετανάστευση για μια καλύτερη θέση εργασίας αποτελούν τέτοια παραδείγματα. Μ' αυτόν τον τρόπο, η ποιότητα απόδοσης του ανθρωπίνου δυναμικού βαθμιαία αυξάνει όπως και η παραγωγικότητα Μία μέθοδος υπολογισμού της αξίας του ανθρωπίνου δυναμικού είναι αυτή που βασίζεται στην απόδοση του και όχι τόσο στο κόστος  Η αγορά αντανακλά τις επενδύσεις σε ατομικό επίπεδο μέσα από τους μισθούς αλλά και το ωρομίσθιο  Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων τυπικά κερδίζουν περισσότερα από αυτούς που δεν έχουν πτυχία. Οι διακυμάνσεις στους μισθούς δικαιολογούνται από τις διαφορές στο μορφωτικό επίπεδοΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Έννοια της Αξίας της Ανθρώπινης Ζωής  Η αξία της ανθρώπινης ζωής (human life value-HLV) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στη θεωρία της αξίας του ανθρωπίνου δυναμικού  Παρόλο που αυτό το θέμα υπήρξε αντικείμενο συστηματικής έρευνας για περισσότερο από τέσσερεις αιώνες, μόνο πρόσφατα αναγνωρίστηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρωπίνου δυναμικού και της ασφάλισης ζωής  Παρόμοια νύξη είχε γίνει στον Κώδικα του Χαμμουραμπί, στη Βίβλο, στο Κοράνι καθώς και στην πρόσφατη αγγλοσαξονική νομοθεσία, κατά την οποία επιτρέπονταν η καταβολή αποζημίωσης στους συγγενείς του θύματος από κάποιον τρίτο  Στην πιο πρόσφατη περίοδο αναπτύχθηκε η θεωρία της αξίας της ανθρώπινης ζωής σε συνάρτηση με το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για τις αστικές ευθύνες τρίτων που συντελούν σε σωματικές βλάβες ή θανάτους

10  Δεν θα πρέπει να συγχέουμε την αξία μιας ανθρώπινης ζωής με το ηθικό της υπόβαθρο Σε αντίθεση με το ανθρώπινο δυναμικό που:  Στηρίζεται στις δυνατότητες παραγωγής ενός ατόμου  Η αξία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί το μέτρο σύγκρισης της πραγματικής μελλοντικής κερδοφορίας ή της αξίας των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει ένα άτομο  Μεταφράζεται ως η κεφαλαιοποιημένη αξία των καθαρών μελλοντικών εισοδημάτων ενός ατόμου μετά την αφαίρεση του κόστους αυτοσυντήρησης του, όπως η τροφή, η ένδυση και η διαμονή του Από την πλευρά των εξαρτώμενων μελών  Η αξία της ζωής ενός ενήλικου ατόμου υπολογίζεται με βάση την αξία των αγαθών που μπορεί να τους παρέχει εφόσον έχει αναλάβει την ανατροφή τους  Παρομοίως από την πλευρά ενός οργανισμού, η αξία της ζωής ενός εργαζόμενου μετράται με βάση τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση  Αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται μόνο μία αξία για την ανθρώπινη ζωή  Η εκάστοτε αξία έχει άμεση σχέση με το σκοπό και τη σημασία αναφορικά με το περιβάλλον του ατόμουΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το 1942 ο S.S.Huebner πρότεινε την αξία της ανθρώπινης ζωής ως το φιλοσοφικό πλαίσιο για την ανάλυση των βασικών οικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα άτομο  Η ανθρώπινη ζωή έχει ποιοτικές όψεις που συντελούν στην εμφάνιση οικονομικών αξιών  Η αξία της ανθρώπινης ζωής επηρεάζεται αρνητικά από:  ένα αιφνίδιο θάνατο  ανικανότητα προς εργασία  συνταξιοδότηση  ανεργία  Οποιοδήποτε συμβάν επηρεάζει την παραγωγική ικανότητα του ατόμου έχει ανάλογο αντίκτυπο και στην αξία του

12 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Η πιθανότητα ζημιών από ένα θάνατο ή μία ανικανότητα είναι μεγαλύτερη από κάποιους άλλους πιο συχνά επερχόμενους ασφαλιζόμενους κινδύνους  Λιγότερο από 1% των οικημάτων υφίσταται κάποια στιγμή ολική καταστροφή από φωτιά ή κάποια άλλη ζημία καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, τη στιγμή που ένας στους έξι εργάτες πεθαίνει πριν φτάσει την ηλικία των εξήντα πέντε ετών  Ο μέσος όρος ζημιών ακίνητης περιουσίας στις καλά προστατευμένες πόλεις δεν ξεπερνάει το 10% με 15% της συνολικής αξίας του ακινήτου  Ίσως μόνο μία στις τριάντα περιπτώσεις πυρκαγιάς οδηγεί στην ολοκληρωτική καταστροφή ενός κτιρίου  Η επέλευση ενός θανάτου ισούται πάντοτε με ολοκληρωτική καταστροφή  Το ίδιο ισχύει και σε μερικές περιπτώσεις περιστατικών που αφορούν στην υγεία Ο κίνδυνος ενός θανάτου είναι σοβαρότερος από μία ξαφνική πυρκαγιά ή κάποιον άλλον κίνδυνο Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την αναπηρία

13 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι περισσότεροι επιζητούν συνήθως την ασφάλιση της οικίας τους ενώ αποφεύγουν συχνά ή δεν αγοράζουν ποτέ υψηλά κεφάλαια ασφάλισης από θάνατο, ανικανότητα και ισόβια κατ' οίκον νοσηλεία Η ασφάλιση ζωής και υγείας προφυλάσσουν το άτομο από τους κινδύνους και την αβεβαιότητα που κρύβει η ίδια η ζωή Η έννοια της αξίας της ανθρώπινης ζωής εξασφαλίζει το φιλοσοφικό πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασης για την αγορά ασφάλισης

14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η προσφορά ασφαλίσεων διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τις τιμές  Όσο υψηλότερη είναι η τιμή μιας μονάδος τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η παρεχόμενη ποσότητα  Η προσφορά ασφαλίσεων δεν είναι ένα αντικείμενο που θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε εύκολα, δεδομένου ότι το προϊόν της ασφάλισης που παράγεται δεν είναι κάτι που μπορούμε να ορίσουμε ή να καταμετρήσουμε  Γνωρίζουμε ότι η προσφορά ασφάλισης σχετίζεται με τη δυνατότητα ανάληψης κινδύνου του ασφαλιστικού φορέα, η οποία εξαρτάται από την κεφαλαιακή ισχύ του φορέα  Η τεχνογνωσία του ασφαλιστή αλλά και οι ικανότητες του στη διοίκηση είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες στον καθορισμό της προσφοράς ασφάλισης Το Προϊόν της Ασφάλισης Ζωής και Υγείας

15 Η παραγωγή των ασφαλιστικών υπηρεσιών, όπως και στις λοιπές υπηρεσίες, στηρίζεται στα κεφάλαια και το ανθρώπινο δυναμικό Οι κυριότερες λειτουργίες μιας ασφαλιστικής εταιρίας αφορούν:  την εκτίμηση κινδύνου και τη διαδικασία αποζημιώσεων  τη διαχείριση επενδύσεων  τη διανομή προϊόντων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

16 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενδιαφέρουσες διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους λειτουργιών:

17 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο Ρόλος του Κεφαλαίου Το κεφάλαιο παρέχει την ασφαλιστική δικλίδα ενάντια στη πιθανότητα τα πραγματικά έξοδα, οι αποζημιώσεις και οι αποδόσεις μιας επένδυσης να αποκλίνουν αρνητικά από το επίπεδο που υποθετικά έχει καθορισθεί στα πλαίσια του ασφαλιστικού τιμολογίου Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι συμβόλαια ενδεχόμενων ζημιών οι οποίες βασίζονται σε μια ειδική τιμολόγηση  Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν, που είναι και το αντικείμενο της συναλλαγής μεταξύ του πελάτη και του ασφαλιστή, τιμολογείται πριν να γνωρίζει επακριβώς η εταιρία που το παράγει ποιο είναι το κόστος παραγωγής  Αυτός είναι και ο λόγος που οι ασφαλιστικοί φορείς που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο ορίζουν ένα επασφάλιστρο για να καλύψουν τις αποκλίσεις των πραγματικών από τις αναμενόμενες ζημιές  Οι ασφαλιστικοί φορείς μπορούν να δανειστούν επιπλέον κεφάλαια μέσω της αγοράς αντασφάλισης  Όσο μεγαλύτερο είναι το κεφάλαιο των ασφαλιστικών φορέων σε σύγκριση με την παραγωγή ασφαλίστρων και το παθητικό, τόσο περισσότερο αυξάνεται η δυνατότητα του να παρέχει ασφαλιστική προστασία και τόσο ευνοϊκότερα γίνονται αποδεκτοί από τους δυνητικούς πελάτες τους και τις σχετικές δημόσιες εποπτικές αρχές

18 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Το πιο σημαντικό πρόβλημα του καταναλωτή στον ασφαλιστικό χώρο Οι καταναλωτές πληρώνουν τώρα για μια μελλοντικά υποσχόμενη παροχή με συνθήκες που καθορίζονται από μία σύμβαση Από την άλλη πλευρά ποια μπορεί να είναι η εγγύηση που έχει ο αγοραστής ότι η ασφαλιστική εταιρία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και θα πληρώσει Ένα μεγάλο κεφάλαιο σίγουρα δελεάζει οποιονδήποτε αλλά πώς μπορεί να γνωρίζει ένας καταναλωτής τι είναι πραγματικά «μεγάλο» κεφάλαιο; Το κεφάλαιο μιας επιχείρησης (δηλ. η καθαρή αξία) είναι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού

19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Διαδικασία Παραγωγής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Τα βασικότερα τεχνικά στοιχεία στη διαδικασία παραγωγής ασφαλίσεων έχουν σχέση με:  την τιμολόγηση  την εκτίμηση του κινδύνου  τη διαχείριση των αποζημιώσεων Οι αναλογιστές καθορίζουν το ύψος των ασφαλίστρων και των απαραίτητων αποθεματικών χρησιμοποιώντας τις πιο εύστοχες εκτιμήσεις τους σχετικά με τις μελλοντικές ζημίες και τα έξοδα, χωρίς να παραβλέπουν τον ανταγωνισμό  Εξαιτίας του χρόνου που παρεμβάλλεται μεταξύ της εξόφλησης των ασφαλίστρων και της πληρωμής των αποζημιώσεων Το ανταγωνιστικό ασφάλιστρο θα προκύπτει από την παρούσα αξία των  αναμενόμενων ζημιών  των εξόδων  των κερδών

20 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Όσο μεγαλύτερος είναι ο μέσος όρος του χρόνου που παρεμβάλλεται μεταξύ των καταβληθέντων ασφαλίστρων και των αποζημιώσεων, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση των επενδύσεων στην τιμολόγηση  Οι αποδόσεις των επενδύσεων έχουν μεγάλη σημασία για την τιμολόγηση των συνταξιοδοτικών παροχών και την ισόβια κατ'οίκον νοσηλεία, ενώ έχουν μικρότερο βάρος στην τιμολόγηση των ομαδικών ασφαλίσεων, στις ασφαλίσεις υγείας και στις πρόσκαιρες (απλές) ασφαλίσεις ζωής  Οι εκτιμητές κίνδυνου αποφασίζουν αν και υπό ποιους όρους θα προχωρήσουν στην έκδοση ενός συμβολαίου  Ο εκτιμητής κίνδυνου συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο για ασφάλιση αποτιμώντας την ενδεχόμενη ζημία  Όταν το κεφάλαιο κάλυψης που ζητείται είναι πολύ υψηλό τότε η διαδικασία αυτή γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη

21 Οι αποζημιώσεις στα πλαίσια ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής καθορίζονται όταν ο δικαιούχος αποστείλει το αντίστοιχο αίτημα προς αποζημίωση στην εταιρία αλλά και ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου του ασφαλισμένου Οι αποζημιώσεις στις ασφαλίσεις υγείας είναι πιο πολύπλοκες, εφόσον πολλές φορές το προσωπικό αποζημιώσεων αναγκάζεται να αντιμετωπίσει περιπτώσεις «ηθικού κινδύνου» συμπεριλαμβανομένης και της απάτης Στις ασφαλίσεις ζωής οι αναλογιστές καθορίζουν τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων προς την εταιρία που αφορούν στις μελλοντικές αποζημιώσεις και τις αποκαλούμε Μαθηματικό Απόθεμα Ασφαλιστηρίου  Το αποθεματικό αυτό βασίζεται σε:  μαθηματικούς τύπους  πίνακες θνησιμότητας  υποθετικές εισροές που σχετίζονται με τις μελλοντικές αποδόσεις από τις επενδύσεις ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

22 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ισόβιας Ασφάλισης  Σε αντίθεση με την απλή, η ισόβια ασφάλιση παρέχει προστασία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου Η Φύση της Ισόβιας Ασφάλισης Ζωής  Παρέχει όλο το κεφάλαιο κάλυψης σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου οποτεδήποτε και αν συμβεί  Το όνομα της υποδηλώνει και τη φύση της  Είναι ασφάλιση που διαρκεί για μια ζωή  Το κεφάλαιο κάλυψης, που καταβάλλεται μέσω μιας ισόβιας ασφάλισης, τυπικά παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, παρόλο που τα μερίσματα χρησιμοποιούνται συχνά στην αύξηση του συνολικού κεφαλαίου κάλυψης, κυρίως στις Ευρωπαϊκές χώρες  Στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια ισόβιας κάλυψης το μικτό ασφάλιστρο παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια πληρωμής ασφαλίστρων

23 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Ισόβια Ασφάλιση ως Μικτή ή Απλή Ασφάλιση Η τιμολόγηση της ισόβιας ασφάλισης στηρίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε πίνακες θνησιμότητας, οι οποίοι υποθέτουν ότι όλοι οι ασφαλισμένοι πεθαίνουν σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία Για παράδειγμα η ηλικία των 100 ετών θεωρείται ως η ηλικία λήξης της ασφάλισης Φυσικά δεν πεθαίνουν όλοι οι ασφαλισμένο, στην ηλικία των 100 ετών, ή σε όποια άλλη ηλικία χρησιμοποιούμε ως ηλικία λήξης της ασφάλισης Οι ασφαλιστικές εταιρίες υποθέτουν πως αυτή είναι προκειμένου να τιμολογήσουν το κίνδυνο Είναι δίκαιο, η εταιρία να καταβάλλει το ποσό κάλυψης σε όλους όσους κατάφεραν να φτάσουν στην ηλικία αυτή σαν να είχαν πεθάνει Είναι και ο λόγος που αναφέρονται στην ισόβια ασφάλιση σαν να είναι μικτή ασφάλιση διάρκειας 100 ετών

24 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Ισόβια Ασφάλιση ως Μικτή ή Απλή Ασφάλιση Θεωρείται ότι είναι μια μικτή ασφάλιση αλλά όχι με τη συνηθισμένη έννοια του όρου Η εταιρία αναγνωρίζει ότι τα αποθέματα και οι αξίες εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ισούνται με το ποσό κάλυψης στην ηλικία των 100 ετών και κατ' επέκταση καμία κάλυψη δεν δίνεται πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος Ακόμα και αν η εταιρία δεν το κάνει, ο ίδιος ο συμβαλλόμενος θα προβεί σε ρευστοποίηση της αξίας εξαγοράς του συμβολαίου - που ισούται με το ποσό κάλυψης Ισόβιες ασφαλίσεις που θεωρούνται απλές ασφαλίσεις διάρκειας 100 ετών  Η άποψη που επικρατεί είναι η ίδια, εφόσον εφαρμόζεται ο ίδιος τρόπος τιμολόγησης όπως και στις απλές ασφαλίσεις ζωής Η ηλικία των 100 ετών θεωρείται ως η ηλικία στην οποία πληρώνεται το κεφάλαιο κάλυψης εφόσον, βάσει του πίνακα θνησιμότητας, όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν επιβιώσει μέχρι την ηλικία των 99 ετών πεθαίνουν κατά τη διάρκεια αυτού του έτους

25 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι Αξίες Εξαγοράς της Ισόβιας Ασφάλισης Όλες οι ασφαλίσεις ισόβιας κάλυψης περιλαμβάνουν κάποια μορφή προχρηματοδότησης για τη μελλοντική θνησιμότητα Το ποσοστό της χρηματοδότησης εξαρτάται από τον τρόπο καταβολής του ασφαλίστρου και την περίοδο πληρωμής Όλες οι ασφαλίσεις ισόβιας διάρκειας πρέπει να έχουν αξία εξαγοράς Η αξία αυτή πρέπει να ισούται με το κεφάλαιο κάλυψης στην ηλικία των 100 ετών  Οι αξίες εξαγοράς της ισόβιας ασφάλισης είναι διαθέσιμες στο συμβαλλόμενο οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θελήσει, εφόσον έχει τη δυνατότητα να διακόψει την ασφάλιση  Εναλλακτικά, οι αξίες εξαγοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλους τρόπους, παρέχοντας ευελιξία στο συμβαλλόμενο  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ισόβιας κάλυψης συνήθως περιλαμβάνουν πίνακες που αναγράφουν τις αξίες εξαγοράς και σε επιλεγμένες χρονικές στιγμές παρουσιάζονται τα κατώτατα εγγυημένα τα οποία μπορεί, εφόσον το επιθυμεί ο συμβαλλόμενος, να τα εισπράξει σε περίπτωση που διακόψει την ασφάλιση

26 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι συμβαλλόμενοι των ασφαλιστηρίων ισόβιας κάλυψης δεν είναι απαραίτητο να ακυρώσουν την ασφάλιση τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα αποθεματικά της. Όταν τα συμβόλαια είναι με συμμετοχή στα κέρδη όπου τα μερίσματα χρησιμοποιούνται για την εξόφληση επιπρόσθετων καλύψεων, οι καλύψεις αυτές μπορούν αργότερα να ακυρωθούν και να αποδοθεί η αξία τους στο συμβαλλόμενο, χωρίς να επηρεαστεί η αρχική βασική κάλυψη Επίσης, έχουν δικαίωμα από την ασφαλιστική εταιρία να λάβουν δάνειο για ποσό ίσο με την αξία εξαγοράς του συμβολαίου Το ποσό του δανείου τοκίζεται και αφαιρείται από τη μικτή αξία εξαγοράς, εάν η ασφάλιση διακοπεί ή από το κεφάλαιο κάλυψης σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου και εφόσον καταβληθεί αποζημίωση θανάτου Το δάνειο μπορεί να αποπληρωθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αν και δεν είναι απαραίτητο, πράγμα που συμβάλλει στην ευελιξία ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου

27 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Ισόβια Ασφάλιση με Συμμετοχή ή μη στα Κέρδη  Οι περισσότερες ασφαλίσεις ισόβια μορφής που πωλούνται παγκοσμίως είναι με συμμετοχή στα κέρδη  Ένα σεβαστό ποσοστό αφορά τις ασφαλίσεις με μη συμμετοχή στα κέρδη αλλά με κάποιες μη εγγυημένες αξίες  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ισόβιας κάλυψης χωρίς συμμετοχή στα κέρδη αλλά με εγγυημένο κόστος πωλούνται σε περιορισμένη κλίμακα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιαπωνία και στη Κορέα, αλλά είναι πολύ δημοφιλή σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες  Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι πρόθυμες να εγγυηθούν ένα συγκεκριμένο κόστος για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα  Η συντηρητική τιμολόγηση των προϊόντων που παρέχουν μακροχρόνιες εγγυήσεις, τα καθιστά μη ανταγωνιστικά σε σχέση με εκείνα που στερούνται εγγυήσεων

28 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστικές εταιρίες συνήθως παρέχουν στους δυνητικούς πελάτες πίνακες μερισμάτων για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με συμμετοχή στα κέρδη, όπου διαφαίνεται ποια είναι τα μερίσματα που θα καταβάλλει η εταιρία στο μέλλον, εφόσον το ποσοστό θνησιμότητας, τα έξοδα και το επιτόκιο κυμανθούν σε μια ρεαλιστική βάση Σημαντικές διαφορές υφίστανται ως προς το τρόπο που οι ασφαλιστές κατανέμουν τα ποσά που θα καταβληθούν με τη μορφή μερισμάτων, έχοντας ισχυρό αντίκτυπο στα αναμενόμενα μερίσματα που παρουσιάζονται στους πίνακες σε σχέση με αυτά που τελικά θα καταβληθούν Τα μερίσματα δεν είναι εγγυημένα Τα πραγματικά καταβληθέντα μερίσματα, είναι και αυτά που πραγματικά καταβάλλονται ως μερίσματα Τα πραγματοποιθέντα μερίσματα ισούνται με αυτά που απεικονίζονται, μόνον εφόσον επαληθευτούν οι υποθέσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση του συμβολαίου Η εμπειρία δείχνει ότι, τα μελλοντικά μερίσματα σπάνια ταυτίζονται με τα προϋπολογισθέντα

29 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα καταβαλλόμενα μερίσματα συνήθως ξεπερνούν τα απεικονιζόμενα Κυρίως στις περιόδους όπου οι αποδόσεις των επενδύσεων είναι υψηλότερες κατά τη διάρκεια της περιόδου που ακολουθεί την έκδοση του συμβολαίου σε σχέση με την περίοδο πριν από αυτή Φυσικά ισχύει και το αντίθετο Τα μερίσματα που απεικονίζονταν την περίοδο τον υψηλών αποδόσεων της δεκαετίας του 1980 ήσαν ιδιαίτερα υψηλά Στην πραγματικότητα τα μερίσματα που καταβλήθηκαν ήταν λιγότερα από τα απεικονιζόμενα, απογοητεύοντας πολλούς και οδηγώντας κάποιους ασφαλισμένους σε αγωγές εναντίον των ασφαλιστικών εταιριών

30 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Απλή Ισόβια Ασφάλιση Ζωής Η πιο συνηθισμένη μορφή ισόβιας ασφάλισης Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται ισοβίως  Σκοπός  παρέχει διαρκή προστασία με μικρό σχετικά κόστος, διότι το κόστος θνησιμότητας διαχέεται σε όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου  Το ποσοστό των ασφαλίστρων κυμαίνεται ανάλογα  Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για ένα ασφαλιστήριο με αξία εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ισοβίου ασφάλισης  Δεν αποτελούν μονάδα μέτρησης για τον υπολογισμό του κόστους ασφάλισης  Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να έχει υψηλό ασφάλιστρο ενώ το κόστος να είναι χαμηλό επειδή ίσως έχει υψηλά μερίσματα, αξία εξαγοράς, ή υψηλές χρεώσεις

31 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι αξίες εξαγοράς της ισόβιας ασφάλισης  συνήθως αυξάνουν σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό που κινείται σε λογικά πλαίσια και προσεγγίζουν το κεφάλαιο κάλυψης στην ηλικία των 100 ετών Οι αξίες εξαγοράς ενός συμβολαίου  αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ευελιξίας του  Τα πρώτα χρόνια ασφάλισης είναι χαμηλές, εξαιτίας του υψηλού κόστους σε σχέση με τη πώληση της ασφάλισης και των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων  Το υψηλό κόστος σχετίζεται άμεσα με την προμήθεια που καταβάλλεται στον πωλητή της ασφάλισης, που συχνά αποτελεί το 40% με 80% του πρωτοετούς ασφαλίστρου ή ίσως περισσότερο, αλλά και με τα άλλα έξοδα διαχείρισης

32 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Παρουσίαση του συμβολαίου Ο Πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει μια παραδοσιακού τύπου ασφάλιση ζωής (με συμμετοχή) ευρώ που έχει εκδοθεί για έναν άντρα 35 ετών Μη καπνιστή Τα μερίσματα παρουσιάζονται είτε ως καθαρά κέρδη που έχουν προκύψει από τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα είτε από την αγορά επιπρόσθετης εξοφλημένης ασφάλισης Φυσικά μόνο μία θα είναι η επιλογή που θα επιλέξουμε Ο αρνητικός αντίκτυπος στις αρχικές αξίες εξαγοράς λόγω της υψηλής προκαταβολικής επιβάρυνσης είναι εμφανής Στον πίνακα φαίνεται ότι η εγγυημένη αξία εξαγοράς στην ηλικία των 45 είναι ευρώ, ενώ στην ηλικία των 55 θα είναι ευρώ

33 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

34 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Χρήσεις της Απλής Ισόβιας Ασφάλισης  Οι πιο σύγχρονες μορφές απλής ισόβιας ασφάλισης προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και αποδόσεις από ότι τα παλαιότερα συμβόλαια Για τα άτομα όπου οι ανάγκες τους αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα 10 με 15 έτη ή περισσότερο, και που ενδιαφέρονται για αποταμίευση μέσω «ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η ασφάλιση που πρέπει να επιλέξουν είναι απλή ισόβια ασφάλιση Εξισώνοντας τις πληρωμές ασφαλίστρων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η ετήσια εκροή κινείται σε λογικά επίπεδα Το επιτόκιο που πιστώνεται στις αξίες εξαγοράς είναι στις περισσότερες χώρες αφορολόγητο, δίνοντας τη δυνατότητα στην ασφάλιση να γίνει ένα ελκυστικό μέσο αποταμίευσης Τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια ισόβιας κάλυψης είναι ακριβά στις περιπτώσεις που η ασφάλιση ζωής έχει ισχύ μέχρι 15 έτη, εξαιτίας των επιβαρύνσεων συμβολαίου Για κάποια άτομα που η καριέρα τους μόλις αρχίζει, το ποσό του ασφαλίστρου, που απαιτεί η αγορά μια απλής ισόβιας με ένα επαρκές κεφάλαιο κάλυψης, είναι υψηλό και έτσι δίνουν αλλού προτεραιότητα. Αντί να μειώσουν το κεφάλαιο κάλυψης κάνοντας το ασφάλιστρο ανεκτό, θα έπρεπε να επιλέξουν άλλο τύπο ασφάλισης

35 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ισόβια Ασφάλιση Περιορισμένων Πληρωμών Το ασφαλιστήριο παραμένει σε ισχύ διά βίουΤο ασφαλιστήριο παραμένει σε ισχύ διά βίου Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται για ένα συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα και μετά από αυτό η ασφάλιση ισχύει ισόβια χωρίς την υποχρέωση κανενός να καταβάλλει επιπρόσθετα ασφάλιστρα Η περίοδος που διαρκεί η πληρωμή ασφαλίστρων μπορεί να είναι για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ετών ή μέχρι κάποια ηλικία Μια πλήρους εξοφλημένη ασφάλιση δεν θα πρέπει να συγχέεται με μία ασφάλιση που έχει ωριμάσει ή έχει λήξει, διότι και τα δύο σημαίνουν ότι η ασφάλιση δεν ισχύει πλέον Μια ασφάλιση ωριμάζει όταν το κεφάλαιο καλύψεως καταβάλλεται είτε ως αποζημίωση θανάτου είτε όταν οι αξίες εξαγοράς ισούνται με το κεφάλαιο καλύψης, όπως συμβαίνει σε μία μικτή ασφάλιση Μία ασφάλιση θεωρούμε ότι έληξε όταν το χρονικό διάστημα ισχύος λήξει και καμία αποζημίωση δεν έχει δοθεί, όπως συμβαίνει με τις απλές ασφαλίσεις Ένα εξοφλημένο ασφαλιστήριο είναι αυτό όπου δεν απαιτείται να καταβληθούν περαιτέρω ασφάλιστρα αλλά η ασφάλιση παραμένει σε ισχύ

36 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Οι πληρωμές των ασφαλίστρων μπορεί να είναι σταθερές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ετών από 1 έως 30 ή και περισσότερα ακόμα  Εάν τα ασφάλιστρα αποφασισθεί να πληρωθούν σε 20 έτη, η ασφάλιση θεωρούμε ότι είναι, μια απλή ισόβια εικοσαετούς διάρκειας πληρωμών ασφαλίστρων  Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα καταβολής ασφαλίστρων, τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσεγγίζει την έννοια της ισόβιας πληρωμής ασφαλίστρων

37 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν συμβόλαια περιορισμένων πληρωμών μέχρι κάποια ηλικία όπως 65, 70 ή περισσότερο Το θέμα είναι να επιτραπεί στον ασφαλισμένο να καταβάλλει ασφάλιστρα όσο χρονικό διάστημα εργάζεται Μια ασφάλιση που απαιτεί την καταβολή ασφαλίστρων μέχρι την ηλικία των 65 ετών θα πρέπει να αναφερόμαστε ως μια πλήρως εξοφλημένη ασφάλιση στην ηλικία των 65 Η καταβολή ασφαλίστρου αφορά μια χρονική περίοδο μικρότερη από τη διάρκεια του συμβολαίου Το ασφάλιστρο πρέπει να είναι υψηλότερο σε σχέση με εκείνο που καταβάλλεται ισοβίως Εξαιτίας των υψηλότερων ασφαλίστρων, τα προγράμματα περιορισμένων πληρωμών δεν υιοθετούνται από όσους έχουν οικονομικά προβλήματα και η ανάγκη τους για προστασία είναι μεγάλη Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα προτιμούν να πληρώνουν για μια ισόβια ασφάλιση ζωής Προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και έτσι μπορούν να αγοράσουν επιπρόσθετη ασφάλιση ή να επενδύσουν τη διαφορά στα ασφάλιστρα με επωφελέστερο τρόπο

38 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Το μειονέκτημα του αυξημένου ασφαλίστρου αντισταθμίζεται σε ένα βαθμό από τη δημιουργία υψηλότερων αξιών συμβολαίου  Όσο υψηλότερο είναι το ασφάλιστρο τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αξία εξαγοράς  Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιορισμένων πληρωμών περιλαμβάνουν τους ίδιους όρους για τα μερίσματα και τις επιλογές όπως και τα ασφαλιστήρια ισοβίου κάλυψης που προσδίδουν στον ασφαλισμένο ευελιξία Ισόβια με εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου  Η ασφάλιση είναι πληρωμένη από την ημερομηνία ενάρξεως με ένα μόνο ασφάλιστρο  Μια τέτοιας μορφής ασφάλιση έχει άμεση και ουσιαστική αξία εξαγοράς  Ένα τέτοιο συμβόλαιο προϋποθέτει και μεγαλύτερη δαπάνη

39 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Μεταβλητή Ασφάλιση Ζωής Είναι μια ισόβια ασφάλιση της οποίας η αξία κυμαίνεται ανάλογα με την απόδοση κάποιων επενδύσεων Η μορφή της παρουσιάστηκε με την προοπτική να μεταβάλλει τα δυσάρεστα αποτελέσματα των πληθωριστικών πιέσεων στην αξία ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής Υπήρχε τότε η πεποίθηση ότι: μακροπρόθεσμα η απόδοση των επενδύσεων σε μετοχές θα αύξανε το ποσοστό απόδοσης των συμβολαίων σε ποσοστό μεγαλύτερο του πληθωρισμού παρέχοντας μια προστασία από τις πληθωριστικές πιέσεις Παρόλο που η ιστορία έχει δείξει ότι αυτό ισχύει μακροχρόνια, οι βραχυπρόθεσμες μεταβολές στα μεγέθη του πληθωρισμού και των αποδόσεων των επενδύσεων συνήθως κινούνται αντίστροφα

40 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο Σχεδιασμός προϊόντος Μια ασφάλιση κυμαινόμενης αξίας είναι μια ισόβια ασφάλιση όπου οι παροχές σε περίπτωση θανάτου και οι αξίες εξαγοράς εξαρτώνται από μια σειρά επιλεγμένων επενδύσεων τις οποίες εντάσσουμε σε ξεχωριστό λογαριασμό, ανεξάρτητο από αυτούς που χρησιμοποιεί ο φορέας ασφάλισης γιο τη συσσώρευση των αποθεματικών των άλλων προϊόντων Τα παραδοσιακού τύπου συμβόλαια κυμαινόμενης αξίας έχουν σταθερό ασφάλιστρο όπως και οι παραδοσιακού τύπου ισόβιες ασφαλίσεις

41 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα ασφάλιστρα μείον τις επιβαρύνσεις εξόδων και χρεώσεις θνησιμότητας χρεώνονται στον ξεχωριστό λογαριασμό επένδυσης Ο ασφαλισμένος μπορεί να καθορίσει υπό κάποιους περιορισμούς, που θα επενδυθούν τα κεφάλαια αυτά Εναλλακτικές επιλογές είναι διαθέσιμες όπως και στην περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων Η αξία εξαγοράς του συμβολαίου και το κεφάλαιο κάλυψης εξαρτώνται από την απόδοση των επενδύσεων Οι αξίες εξαγοράς του ασφαλιστηρίου δεν είναι εγγυημένες Η αξία εξαγοράς οποιαδήποτε χρονική στιγμή εξαρτάται από τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά Τα συμβόλαια VLI μεταφέρουν όλο το ρίσκο των επενδυτικών επιλογών στον ασφαλισμένο

42 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή θανάτου Αποτελείται από δύο μέρη:  Το πρώτο αφορά ένα εγγυημένο ελάχιστο ποσό το οποίο αναγράφεται στο συμβόλαιο από την ημερομηνία ενάρξεως  Το δεύτερο υπόκειται σε διακυμάνσεις Οποιαδήποτε θετική απόδοση πιστώνεται στο συμβόλαιο με την αγορά επιπρόσθετης ασφάλισης του ιδίου τύπου Αυτές οι επιπρόσθετες μονάδες αγοράζονται με βάση ένα καθαρό ασφάλιστρο είτε ημερησίως είτε μηνιαίως είτε σε ετήσια βάση Εάν το ποσοστό που πιστώνεται βάσει των επενδύσεων είναι αρνητικό, τότε το συνολικό ποσό κεφαλαίου καλύψεως θανάτου μειώνεται ανάλογα

43 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα συμβόλαια Mπορεί να είναι με συμμετοχή στα κέρδη ή χωρίς Συμμετοχή στα κέρδη: Tα μερίσματα λειτουργούν μόνο βάσει των εξόδων θνησιμότητας και των επιβαρύνσεων και δεν περιλαμβάνουν αποδόσεις που προέρχονται από επενδύσεις Οι αυξήσεις στη απόδοση των επενδύσεων, μειωμένες με τα έξοδα διαχείρισης, πιστώνονται κατευθείαν στην αξία εξαγοράς του συμβολαίου

44 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οποιοδήποτε δάνειο μέσω του συμβολαίου πρέπει να αφορά ποσό που θα ανέρχεται τουλάχιστον μέχρι το 75% της αξίας εξαγοράς του με ένα σταθερό επιτόκιο (συχνά 8%) ή ένα κυμαινόμενο Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, επηρεάζονται οι επιμέρους παροχές, διότι η απόδοση του συμβολαίου είναι ένα κράμα ενός ξεχωριστού λογαριασμού επένδυσης και μιας καθαρής απόδοσης που προκύπτει μέσω του δανείου Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επηρεάσει τις διάφορες παροχές του ασφαλιστηρίου Παίρνοντας ένα δάνειο ο ασφαλισμένος αποσύρει μέρος του αποθέματος από τον ξεχωριστό λογαριασμό επένδυσης και κάνει το συμβόλαιο λιγότερο μεταβλητό (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω), ενώ το δάνειο παραμένει σε ισχύ.

45 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Απεικόνιση των καλύψεων Ζωής και των αξιών εξαγοράς Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις αξίες του συμβολαίου για κεφάλαιο κάλυψης ύψους ευρώ για έναν άντρα μη καπνιστή ηλικίας 35 ετών Οι απεικονίσεις βασίζονται: Στο ετήσιο μικτό ποσοστό αποδόσεων (μετά την αφαίρεση των φορολογικών επιβαρύνσεων και πριν γίνουν άλλες μειώσεις) σε 0, 4, 8 και 12% Τον πίνακα Standard and Poor’s 500 Stock Price Index

46 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η καταλληλότητα της ασφάλισης κυμαινόμενης αξίας Τα παραδοσιακού τύπου κυμαινόμενης αξίας ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής: Έχουν απήχηση σε όσους επιθυμούν να έχουν μια ισόβια ασφάλιση με ένα σταθερό επίπεδο ασφαλίστρου Επιθυμούν να αναλάβουν και το ρίσκο απόκτησης υψηλών κερδών (ενίοτε και ζημιών) Το ρίσκο που αναλαμβάνει ο ασφαλισμένος είναι από εκείνο που έχει με τα παραδοσιακά συμβόλαια Απαιτείται μεγαλύτερο ποσοστό διαφάνειας από τους άλλους τύπους ασφαλίσεων Τα περισσότερα προγράμματα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού έχουν ως αναπόσπαστο στοιχείο ένα πρόγραμμα αποταμίευσης που έχει τόσο υψηλή ρευστότητα όσο και περιορισμένο ρίσκο Ένα ασφαλιστήριο κυμαινόμενης αξίας κάποια χρονική στιγμή μπορεί να μη είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σ' αυτές τις απαιτήσεις Η αξία εξαγοράς του μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα αν αναλογισθούμε ότι είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση

47 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αξίες συμβολαίου κυμαινόμενης αξίας ευρώ

48 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ασφάλιση που Καλύπτει Περισσότερες από μία Ζωές Η ασφάλιση ζωής συνήθως αφορά στην κάλυψη ενός και μόνο ατόμου Είναι θεωρητικά πιθανό να γίνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα αφορά στην ασφάλιση περισσότερων του ενός ατόμων και είναι δυνατό η αποζημίωση να δοθεί μετά το θάνατο ενός, δύο, τριών ατόμων κλπ Στην πράξη, δύο είναι τα σημαντικότερα σχέδια που αφορούν σε αυτού του τύπου τις ασφαλίσεις: η ασφάλιση σε δεύτερο θάνατο η ασφάλιση σε πρώτο θάνατο

49 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ασφάλιση Ζωής του Επιζώντος Συχνά αναφέρεται και ως ασφάλιση σε δεύτερο θάνατο: Καλύπτει δύο (ή περισσότερα άτομα) και καταβάλλει το ασφάλισμα μόνο στη περίπτωση που και ο δεύτερος (ή ο τελευταίος) ασφαλισμένος πεθάνει Τα περισσότερα ασφαλιστήρια επιβιώσαντος είναι ισόβιας κάλυψης, αν και υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλίσεων επιβιώσαντος με απλή ασφάλιση Είναι εφικτό να γίνει κάποιος συνδυασμός μεταξύ ισόβιας κάλυψης και απλής ασφάλισης και αφορούν τις μεταβλητές ασφαλίσεις σε δεύτερο θάνατο Επειδή σύμφωνα με τη σύμβαση η εταιρία καλείται να πληρώσει το ασφάλισμα σε περίπτωση που και ο δεύτερος ασφαλισμένος πεθάνει, τα ασφάλιστρα είναι εξαιρετικά χαμηλά σε σχέση με εκείνα που θα χρεώνονταν οι ασφαλισμένοι εάν καλύπτονταν με διαφορετικά συμβόλαια

50 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εάν η πιθανότητα θανάτου γι' αυτό το έτος είναι για παράδειγμα 0,001 για τον πρώτο ασφαλισμένο και 0,002 για το δεύτερο, το ενδεχόμενο θανάτου και των δύο είναι μόνο 0,00002 (δηλ. 0,001 επί 0,002) Τα ασφάλιστρα που βασίζονται στις κοινές πιθανότητες είναι ιδιαίτερα χαμηλά Τα ασφαλιστήρια τιμολογούνται με βάση τρεις τουλάχιστον τρόπους Σε κάποια ασφαλιστήρια υφίσταται το ίδιο ασφάλιστρο το οποίο παραμένει σταθερό πριν και μετά τον πρώτο θάνατο Σε κάποια ασφαλιστήρια το ασφάλιστρο αυξάνει μετά τον πρώτο θάνατο Σε κάποια άλλα η υποχρέωση για την καταβολή ασφαλίστρου σταματάει μετά τον πρώτο θάνατο

51 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Όταν η καταβολή του ασφαλίσματος αφορά στην ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων ατόμων τα αποθέματα της ασφάλισης δεν χρειάζεται να είναι υψηλά Μετά τον πρώτο θάνατο, η πιθανότητα της εταιρίας να καταβάλλει το ασφάλισμα δεν βασίζεται πλέον στο ενδεχόμενο του κοινού θανάτου αλλά γίνεται πλέον ενδεχόμενο ενός μόνο θανάτου Η διαμοιρασμένη επιλογή Είναι διαθέσιμη σε κάποια ασφαλιστήρια συμβόλαια Επιτρέπει στο συμβόλαιο επιζώντος να διαχωριστεί σε δύο ατομικά συμβόλαια Μερικές εταιρίες επιβάλλουν διαφορετική χρέωση γι' αυτή την επιλογή Η δυνατότητα αυτής της επιλογής γίνεται μόνο υπό κάποιες προϋποθέσεις των οποίων η εμφάνιση δεν σχετίζεται με τους λόγους ύπαρξης του συμβολαίου Πχ η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει στα πλαίσια ενός διαζυγίου

52 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ασφάλιση σε δεύτερο θάνατο φροντίζει στην κάλυψη των φόρων κληρονομιάς και των άλλων εξόδων που προκύπτουν όταν επέλθει το γεγονός του δεύτερου θανάτου Προσφέρει οικονομική προστασία στη περίπτωση που υπάρχει παιδί με ειδικές ανάγκες ή εξαρτώμενο μέλος, οπότε ο θάνατος του ενός εκ των δύο συζυγών μπορεί να μην οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή αλλά και των δύο μπορεί Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες τείνουν να προσφέρουν ευνοϊκότερη μεταχείριση σε τέτοιου είδους ασφαλίσεις όσον αφορά τον προασφαλιστικό έλεγχο, στην περίπτωση που ένας έκτων δύο ασφαλισμένων αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας Το μέσο κεφάλαιο κάλυψης είναι συνήθως αρκετά υψηλό, με τα ασφάλιστρα να είναι συγκριτικά χαμηλά Η αγορά για τέτοιου είδους ασφαλίσεις είναι ανταγωνιστική Οι πελάτες μπορούν να βρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε καλή αξία και με παροχές λόγω του υπάρχοντος ανταγωνισμού

53 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Σε αντίθεση με τις ασφαλίσεις επιζώντος, η ασφάλιση σε πρώτο θάνατο (ή αλλιώς κοινή ασφάλιση ζωής) καλείται να καταβάλλει το ασφάλισμα στην περίπτωση που πεθάνει πρώτος ένας εκ των δύο συζύγων Η ασφάλιση καλύπτει συνήθως και τους δύο συζύγους, όπου ο ένας είναι ο δικαιούχος του άλλου Χρησιμοποιείται και στις περιπτώσεις εξαγοράς μιας επιχείρησης ή μεριδίου, όταν υπάρχουν πολλοί συνέταιροι, ή μέτοχοι Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει μόνο την περίπτωση του πρώτου θανάτου και έκτοτε παύει να ισχύει Ο επιβιώσας δεν έχει πλέον ασφαλιστική κάλυψη Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όμως παρέχουν το δικαίωμα στον επιβιώσαντα να αγοράσει εκ νέου ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ισόβια κάλυψη χωρίς να προσκομίσει κάποιο στοιχείο ασφαλισιμότητας Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ασφαλίσεις καλύπτουν ενδεχόμενο ενός κοινού θανάτου, οπότε η εταιρία τότε καλύπτει ξεχωριστά το θάνατο καθενός εκ των δύο συζύγων/ασφαλισμένων Τα ασφάλιστρα είναι χαμηλότερα σε σχέση με αυτά που θα πλήρωναν οι ασφαλισμένοι αν είχαν ο καθένας το δικό του ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ασφαλίσεις σε πρώτο θάνατο

54 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Υγείας Εισαγωγή στην Ασφάλιση Υγείας Έχουμε χρησιμοποιήσει τον όρο ασφάλιση υγείας για κάθε μορφή ασφάλισης, που εκτάκτως αποζημιώνει τον ασφαλισμένο, για πρόσθετα έξοδα που κατέβαλε ή για απώλεια εισοδήματος εξαιτίας ανικανότητας ή κακής υγείας Η ασφάλιση υγείας κάποιες φορές αποκαλείται και: ασφάλιση ατυχημάτων και υγείας ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενείας ασφάλιση ανικανότητας ανάλογα με τη νομική δικαιοδοσία και τη συνήθη πρακτική

55 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:  Η πρώτη, η ασφάλιση ιατρικής περίθαλψης - συχνά ονομάζεται απλά ασφάλιση υγείας Περιλαμβάνει πλήθος αποζημιώσεων, που καλύπτουν στην ουσία έξοδα που αφορούν νοσοκομειακή, ιατρική περίθαλψη και σχετικές υπηρεσίες για τον ασφαλισμένο και τα καλυπτόμενα μέλη της οικογένειας του Η κάλυψη μπορεί να περιορίζεται σε βασική αποζημίωση για συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες ή μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις ιατρικές δαπάνες, συνέπεια σοβαρού τραυματισμού ή μακροχρόνιας ασθένειας Η αποζημίωση μπορεί να καταβάλλεται κατευθείαν στο ίδρυμα που προσέφερε τις υπηρεσίες ή στον ασφαλισμένο για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα Ορισμένες αποζημιώσεις δίδονται ως σταθερά ποσά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος της περίθαλψης Ασφάλιση υγείας

56 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η δεύτερη κατηγορία είναι μια όλο και περισσότερο δημοφιλής κάλυψη - η ασφάλιση μακράς φροντίδας Παρέχει:  Οικονομική προστασία σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος πραγματοποιήσει εκτάκτως δαπάνες, που αφορούν βοήθεια την οποία χρειάστηκε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής του  Η κάλυψη ενεργοποιείται από την ανικανότητα του ασφαλισμένου να πραγματοποιήσει τέτοιες δραστηριότητες και συνήθως καταβάλλεται ένα σταθερό ποσό Η ασφάλιση μακράς φροντίδας

57 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η τρίτη κατηγορία: Ονομάζεται και ασφάλιση απώλειας εισοδήματος Παρέχει περιοδικές καταβολές όταν ο ασφαλισμένος χάνει εισόδημα εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας Η κάλυψη συνήθως σχετίζεται άμεσα με τα επαγγελματικά καθήκοντα και το εισόδημα του ασφαλισμένου Η αποζημίωση συνήθως καταβάλλεται μηνιαία ως σταθερό ποσό, όσο ο ασφαλισμένος είναι ανίκανος να εργαστεί Η ασφάλιση ανικανότητας

58 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Μοιράζονται στοιχεία των γενικών όρων του συμβολαίου και μοιάζουν μεταξύ τους στη γενική δομή τους Τα ατομικά ασφαλιστήρια υγείας είναι πιο περίπλοκα από τα ασφαλιστήρια ζωής Περισσότερες από μια ζημιές μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, οι ζημιές ποικίλλουν και το αίτιο της ζημίας στις ασφαλίσεις υγείας είναι συχνά υποκειμενικό Τα ασφαλιστήρια υγείας χρειάζονται μεγαλύτερο αριθμό τεχνικών ορισμών και παρέχουν μεγαλύτερη ποικιλία προαιρετικών καλύψεων Ασφαλιστήρια ζωής και υγείας

59 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περιέχουν πολυάριθμους όρους, που στόχο έχουν να εξαλείψουν κάθε αβεβαιότητα σχετική με την κατοχύρωση και διατήρηση του δικαιώματος της αποζημίωσης Η απαίτηση για αποζημίωση θα πρέπει να δίνεται εγγράφως στον ασφαλιστή μέσα σε μια ορισμένη περίοδο, συνήθως 20 ημερών Ο ασφαλιστής διαθέτει τις κατάλληλες φόρμες εγγράφων, που είναι απαραίτητες προκειμένου να ανοίξει ο φάκελος με τη ν απόδειξη της ζημίας εντός 15 περίπου ημερών διαφορετικά ο αιτών θα κάνει τη δική του απλή δήλωση ζημίας Η απόδειξη της ζημίας θα πρέπει τυπικά να γίνει εντός 90 ημερών από τη ζημία ή εάν η ζημιά συνεχίζεται, κάθε 90 ημέρες) Ο ασφαλιστής μπορεί να πρέπει να καταβάλει την αποζημίωση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διατηρεί όμως το δικαίωμα να εξετάσει τον ασφαλισμένο (ή να πραγματοποιήσει αυτοψία) με δικά του έξοδα Οι όροι αυτοί και ορισμένοι ακόμη είναι κοινοί σε όλα τα ασφαλιστήρια υγείας Άλλοι ειδικοί όροι αφορούν συγκεκριμένες καλύψεις Ασφαλιστήρια ζωής και υγείας

60 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ατομικές και Ομαδικές Ασφαλίσεις Και οι τρεις τύποι ασφάλισης υγείας, που προαναφέρθηκαν, προσφέρονται σε ατομική ή ομαδική βάση σε πολλές χώρες Οι διακρίσεις ανάμεσα στην ομαδική και την ατομική ασφάλιση προέρχονται αρχικά από: τον τρόπο προώθησής τους τον τρόπο που δίδεται τελικά η κάλυψη από τη διαχείριση της κάλυψης

61 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ατομική ασφάλιση υγείας είναι:  Μια συμφωνία με την οποία δίδεται κάλυψη με την έκδοση συμβολαίου σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και ορισμένες φορές και σε άτομα της οικογένειας του  Ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να προσφέρει αποδείξεις ασφαλισιμότητας, εκτός από τις περιπτώσεις μαζικών πωλήσεων, καθώς και συγκεκριμένων σχεδίων, που επιβάλλονται από το κράτος ή δέχονται κρατικές επιχορηγήσεις  Οι εταιρίες διατηρούν χωριστά αρχεία για κάθε ασφαλιστήριο και πραγματοποιούν όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης ασφαλίστρων, έχοντας άμεση σχέση με τον ίδιο τον ασφαλισμένο  Ο κάτοχος του συμβολαίου είναι και ασφαλισμένος Διακρίσεις ανάμεσα στις ατομικές και ομαδικές καλύψεις

62 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ομαδική ασφάλιση υγείας:  Προσφέρεται κάλυψη σε μια ομάδα ανθρώπων, με την έκδοση ενός συμβολαίου  Κάτοχος του συμβολαίου μπορεί να είναι ένας εργοδότης, μια ένωση, ένα επαγγελματικό σωματείο, ένας συνεταιρισμός ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη οντότητα, η οποία δεν σχηματίστηκε αποκλειστικά με σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη  Τα μέλη των μεγάλων ομάδων γενικά καλύπτονται χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας  Λόγω του μειωμένου διαχειριστικού κόστους, η ομαδική ασφάλιση υγείας κοστίζει λιγότερο από ατομικά συμβόλαια με αντίστοιχες καλύψεις  Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στα ατομικά συμβόλαια υγείας, ενώ η ομαδική ασφάλιση καλύπτεται σε κεφάλαιο που θα ακολουθήσει

63 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η αγορά ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας Θεμελιώδεις Διαφορές Ανάμεσα : Στην αγορά ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας Στην αγορά ομαδικών ασφαλιστηρίων που επιχορηγούνται από τον εργοδότη ή με καλύψεις που προσφέρονται από το κράτος Κάνουν την αγορά των ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας αρκετά περίπλοκη σε σχέση με την ομαδική ασφάλιση υγείας H πληροφόρηση των αγοραστών ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας γίνεται ακόμη πιο δύσκολη σε σχέση με την πληροφόρηση, που χρειάζονται όσοι επιθυμούν να αγοράσουν ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής Όσοι δεν έχουν κάλυψη από τον εργοδότη ή το κράτος προσεγγίζουν συνήθως την αγορά ατομικών συμβολαίων υγείας και χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία περίπλοκων προϊόντων Μετά την επιλογή τους, θα πρέπει να καταβάλλουν το κόστος χωρίς βοήθεια από το κράτος ή τον εργοδότη

64 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αντίθετα: Όσοι έχουν κάλυψη από τον εργοδότη ή το κράτος δεν χρειάζεται να προσεγγίσουν την ασφαλιστική αγορά Αυτό έχει γίνει: με την ομαδική τους ασφάλιση ή δεν χρειάζεται να γίνει στην περίπτωση της κρατικής ασφάλισης Οι εργοδότες τυπικά προσφέρουν μόνο ένα ή ίσως λίγα σχέδια υγείας Ο προσδιορισμός και η σύγκριση των προϊόντων απλοποιείται πολύ ή δεν χρειάζεται καθόλου Διευκολύνεται η επιλογή σχετικά με το κόστος, καθώς υπάρχει η συνεισφορά του εργοδότη και οι σχετικές μισθολογικές κρατήσεις

65 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Ανάγκη για Ατομική Ασφάλιση Ιατρικής Περίθαλψης Οι άνθρωποι που δεν καλύπτονται από ομαδική ή κρατική ασφάλιση χρειάζονται προστασία με ατομικά ασφαλιστήρια Άτομα που τυπικά ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία είναι: Αυτοαπασχολούμενοι Σπουδαστές, οι οποίοι δεν καλύπτονται πια από την ασφάλιση των γονέων τους Άτομα σε ηλικία συνταξιοδότησης που δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό άτομα που συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα άτομα που σταμάτησαν να εργάζονται και ακόμη δεν έχουν βρει νέα εργασία Εργαζόμενοι οι εργοδότες των οποίων δεν τους προσφέρουν ιατρική κάλυψη Εργαζόμενοι part-time, προσωρινοί ή συμβασιούχοι, οι οποίοι δεν δικαιούνται την κάλυψη που προσφέρει ο εργοδότης Άνεργοι οι οποίοι δεν δικαιούνται την κάλυψη, που το κράτος προσφέρει στους φτωχούς Παιδιά, σύζυγοι και άλλα εξαρτώμενα μέλη, που δεν δικαιούνται την κάλυψη του εργοδότη ή κοστίζει πολύ να συμπεριληφθούν σ' αυτήν Ατομική Ασφάλιση Ιατρικής Περίθαλψης

66 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Πολλοί από τους προαναφερόμενους στις κατηγορίες αυτές στηρίζονται στους συζύγους ή άλλα μέλη της οικογένειας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ασφάλισης που επιχορηγείται από τον εργοδότη έχοντας την επιλογή της οικογενειακής κάλυψης Άλλοι, δεν έχουν αυτή την επιλογή Για πολλούς η ανάγκη για ιατρική περίθαλψη είναι μόνιμη, για άλλους είναι προσωρινή Περίπου το 5% του μη ηλικιωμένου πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών βασίζεται στην ατομική ασφάλιση ιατρικής περίθαλψης ως τη μόνη πηγή ασφάλισης Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές άλλες χώρες δεν έχουν καμία ασφαλιστική κάλυψη ιατρικής περίθαλψης

67 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Πολλά άτομα, που έχουν καλύψει τη βασική τους ανάγκη για ασφάλιση υγείας μέσω μιας ομαδικής ή κρατικής ασφάλισης, θεωρούν χρήσιμα τα ατομικά ασφαλιστήρια υγείας, διότι συμπληρώνουν τις υπάρχουσες καλύψεις τους Η κρατική ασφάλιση συχνά δεν καλύπτει όλα τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης Συχνά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις Αγοράζονται από την ιδιωτική ασφάλιση συμπληρωματικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, όπως συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες

68 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Πολλοί άνθρωποι: Αν και καλύπτονται από ένα πρόγραμμα ιατρικής περίθαλψης - ομαδικό ή ατομικό - θεωρούν ότι η υπάρχουσα ασφάλιση τους δεν είναι επαρκής ή πληρώνει μικρές αποζημιώσεις σε περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων Εξαιτίας αυτών των περιορισμών στην υπάρχουσα κάλυψη τους χρειάζονται συμπληρωματική ασφάλιση Μπορεί να χρειάζονται κυρίως ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που θα αποζημιώνει με ένα συμπληρωματικό σταθερό ποσό για κάθε ημέρα παραμονής τους στο νοσοκομείο Μπορεί να ζητούν ένα ασφαλιστήριο, που να καλύπτει πραγματικά καταστροφικά έξοδα με ένα αφαιρετέο ποσό μερικών χιλιάδων ευρώ

69 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ασφάλιση Ιατρικής Περίθαλψης Ευρείας Κάλυψης Προσφέρει σημαντική κάλυψη από μεγάλες και απρόβλεπτες ιατρικές δαπάνες Οι περισσότερες ασφαλίσεις αυτού του τύπου καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ιατρικών χρεώσεων με ελάχιστα εσωτερικά όρια και ένα συνολικά μεγάλο ποσό αποζημίωσης Ρυθμίσεις παροχών Καλύπτει πλήθος παροχών ιατρικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων: Των υπηρεσιών εντός και εκτός νοσοκομείου Ιατρικές και διαγνωστικές υπηρεσίες Ειδικές υπηρεσίες όπως φυσιοθεραπείες, ραδιολογία και φάρμακα κατόπιν συνταγής Το κόστος ποικίλλει και ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα επιλογής Στην αγορά των ατομικών ασφαλιστηρίων συνηθίζονται οι απαλλαγές από €250 έως €2.500 Τα όρια της συνολικής ετήσιας απαλλαγής ξεκινούν από €1.200 και μπορεί να ξεπεράσουν τα €6.000

70 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ασφάλιση μεγάλων ιατρικών εξόδων Η αποζημίωση αφορά τα συνολικά καλυπτόμενα έξοδα μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής και της συνασφάλισης Ένα πρόγραμμα μπορεί να αποζημιώνει το 80% των καλυπτομένων εξόδων μέσα σε ένα έτος, μετά από την αφαίρεση μιας απαλλαγής της τάξεως των €500 και με μέγιστο όριο € για όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου Υπάρχει πλήθος τροποποιημένων συμβολαίων ευρείας κάλυψης, τα οποία καλύπτουν και τα πρώτα έξοδα

71 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Σε μερικά προγράμματα η αφαιρετέα απαλλαγή δεν ισχύει σε συγκεκριμένα έξοδα, όπως: Τα έξοδα νοσοκομείου δεν εφαρμόζεται η συνασφάλιση στα αρχικά έξοδα νοσοκομείου, όπως για παράδειγμα στα πρώτα €2.000 ή €5.000 Τα έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων μπορεί να αντιμετωπίζονται το ίδιο, αλλά υφίστανται ορισμένους περιορισμούς Υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί η απαλλαγή και η συνασφάλιση και σε άλλες υπηρεσίες, όπως: οι επισκέψεις σε γιατρό οι διαγνωστικές εξετάσεις Σήμερα, τα περισσότερα προγράμματα προβλέπουν ένα μέγιστο ποσό εξόδων που πληρώνει ο ίδιος ο ασφαλισμένος

72 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Όροι συμβολαίου Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να συνεχίσει το συμβόλαιο του, εφόσον καταβάλλει τα ασφάλιστρα μέχρι μια ορισμένη ηλικία, όπως τα 65 έτη Το ύψος των μελλοντικών ασφαλίστρων δεν είναι εγγυημένο, αλλά ο ασφαλιστής μπορεί να το μεταβάλλει κάθε χρόνο Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα δεν μπορούν να αυξηθούν ή το ασφαλιστήριο να μην ανανεωθεί, αν ο ασφαλισμένος έχει μεγάλο ιστορικό ζημιών Συνήθως η αύξηση των ασφαλίστρων γίνεται με βάση συγκεκριμένη ομάδα ασφαλισμένων και όχι ατομικά Αν και ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να συνεχίζει το συμβόλαιο του και ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αυξήσει τα ασφάλιστρα, παρά μόνο σε ομαδική βάση

73 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Ανάγκη για Ασφάλιση Μακράς Φροντίδας Σε πολλές κοινωνίες η γήρανση του πληθυσμού γίνεται, με γοργούς ρυθμούς Με το πέρασμα των ετών χάνει σιγά σιγά κανείς την ικανότητα να προσέχει μόνος τον εαυτό του Πολλά άτομα μεγάλης ηλικίας δεν χρειάζονται βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες τους Ένα σοβαρό ποσοστό των ατόμων αυτών θα χρειαστεί βοήθεια κάποια στιγμή Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, έχει υπολογιστεί πως περίπου 40% του ηλικιωμένου πληθυσμού θα χρειαστεί φροντίδα στο σπίτι κάποια δεδομένη στιγμή Στην ηλικία των 75 ετών οι πιθανότητες να χρειαστεί αυτή η φροντίδα αυξάνονται σε 60 Μεσήλικες, αλλά και νεότερα άτομα εκτίθενται στον κίνδυνο αυτό, συνεπεία ατυχημάτων ή ασθενειών Η ασφάλιση μακράς διάρκειας δεν περιορίζεται μόνο στους ηλικιωμένους Ασφάλιση Μακράς Φροντίδας

74 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Παράγοντες που συμβάλλουν έτσι ώστε η οικογένεια να μην μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα  Η διαρκής μείωση του αριθμού των μεγάλων οικογενειών παγκοσμίως  Η αύξηση του αριθμού των μονογονεϊκών οικογενειών  Η αύξηση του ποσοστού των γυναικών που εργάζονται έξω από το σπίτι και οι οποίες δεν μπορούν πια να προσφέρουν τη φροντίδα που ιστορικά προσέφεραν  Η αυξανόμενη εξάρτηση των παραδοσιακών οικογενειών από το εισόδημα και των δύο συζύγων, χωρίς να μπορεί έτσι κανείς να προσφέρει βοήθεια στους ηλικιωμένους  Πολύ μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ζει σήμερα πάρα πολλά χρόνια  Η αύξηση του προσδόκιμου της ηλικίας  Μια περισσότερο κινητική κοινωνία, στην οποία τα παιδιά δεν μένουν πια κοντά στους ηλικιωμένους γονείς  Μειωμένα ποσοστά γονιμότητας, που σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα παιδιά, για να προσφέρουν φροντίδα  Η ικανότητα της σύγχρονης ιατρικής να επιμηκύνει το προσδόκιμο επιβίωσης, κάτι που δεν σημαίνει πάντα φυσική ανεξαρτησία  Ανάπτυξη δικτύων που μπορούν να προσφέρουν την επιθυμητή φροντίδα σ' αυτούς που τη χρειάζονται

75 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Στο παρελθόν: Ήταν συνώνυμη με τη φροντίδα σ' έναν οίκο ευγηρίας και για πολλούς ανθρώπους η λέξη είχε αρνητική χροιά, καθώς λίγοι θα ήθελαν να περάσουν τις τελευταίες ημέρες τους σ' έναν οίκο ευγηρίας Σήμερα: Έχει πιο ευρεία έννοια και ίσως πιο θετική χροιά Η εποπτική αρχή της ασφαλιστικής αγοράς στη Νέα Υόρκη δίνει αυτό τον ορισμό: Η Μακρά Φροντίδα Περιλαμβάνει:  Ευρείς ιατρικές, προσωπικές και κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, τις οποίες χρειάζονται τα άτομα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες για ένα μεγάλα διάστημα εξαιτίας ατυχήματος, ασθενείας ή αδυναμίας Αφορά: Βοήθεια από άλλο πρόσωπο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, όταν αυτές δεν μπορεί να τις πραγματοποιήσει το ίδιο το άτομο μόνο του Η βοήθεια αυτή προσφέρεται στο σπίτι από ειδικευμένα άτομα, τα οποία αμείβονται για το σκοπό αυτό, από μη ειδικευμένα άτομα, τα οποία δεν αμείβονται (μέλη της οικογενείας, φίλοι, ή σε έναν οίκο φροντίδας) Ο Ορισμός της Μακράς Φροντίδας

76 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Από τον ορισμό… Η μακρά φροντίδα έχει πιο ευρεία έννοια από τη φροντίδα στο σπίτι Περιλαμβάνει φροντίδα στο σπίτι και κοινωνική φροντίδα Τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει η μακρά φροντίδα είναι:  Η ανάγκη για ιατρικές, προσωπικές και κοινωνικές υπηρεσίες  Η ανάγκη προέρχεται από ατύχημα, ασθένεια ή αδυναμία  Οι υπηρεσίες προσφέρονται από άλλα πρόσωπα, αμειβόμενα ή μη στο σπίτι ή σε έναν εξειδικευμένο οίκο  Οι υπηρεσίες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν το άτομο να πραγματοποιεί τις απαραίτητες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής

77 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Υπόσχεται να αποζημιώσει δαπάνες που γίνονται, όταν ο ασφαλισμένος είναι ανίκανος να πραγματοποιήσει επιλεγμένες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής Αυτή η ανικανότητα του ασφαλισμένου απαιτεί φροντίδα από κάποιον άλλον, είτε στο σπίτι, είτε σε ίδρυμα, όπως για παράδειγμα, σ' έναν οίκο ευγηρίας Η φροντίδα αυτή σε μερικές χώρες χρηματοδοτείται από το κράτος, αλλά στις περισσότερες χώρες τα έξοδα βαρύνουν τα ίδια τα άτομα ή τους οικογενειακούς πόρους και όλο και πιο συχνά πια την ασφαλιστική εταιρία Συνολική θεώρηση της Ασφάλισης Μακράς Φροντίδας

78 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 Σχεδιάστηκε και προωθήθηκε στην αγορά χωρίς να περιλαμβάνει τη φροντίδα στο σπίτι Ήταν καινούργιο προϊόν, οι ασφαλιστές δεν ήξεραν πώς να προσδιορίσουν την ασφαλισιμότητα και πώς να τιμολογήσουν Οι παροχές της φροντίδας μακράς διάρκειας δίδονται και σε ατομική και σε ομαδική βάση Η συγκεκριμένη αγορά αναπτύχθηκε αρχικά με τα ατομικά προϊόντα Σήμερα οι ομαδικές ασφαλίσεις έχουν έναν σημαντικό ρόλο, ο οποίος αν και ακόμη παραμένει μικρός, διαρκώς μεγαλώνει

79 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Κάλυψη Στα περισσότερα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια μακράς φροντίδας το underwritting γίνεται με βάση την αίτηση ασφάλισης και τις δηλώσεις του θεράποντος ιατρού Ορισμένοι ασφαλιστές ζητούν τηλεφωνική συνέντευξη με τον ασφαλιζόμενο και μερικοί απαιτούν ιατρικές εξετάσεις Πολλές εταιρίες εφαρμόζουν μία μόνο κατηγορία για όλες τις αιτήσεις που έκαναν αποδεκτές Άλλες ταξινομούν τους ασφαλισμένους σε τρεις κατηγορίες:  Επιθυμητούς  Κανονικούς  Μη κανονικούς

80 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια συχνά προσφέρουν τρεις κατηγορίες φροντίδας στο σπίτι Φροντίδα από ειδικευμένα άτομα Ενδιάμεση φροντίδα Φροντίδα από συνοδό Τα περισσότερα ασφαλιστήρια απαιτούν «ιατρικά απαραίτητη» παραμονή σε νοσοκομείο πριν την εισαγωγή σε ένα ίδρυμα φροντίδας Τα ασφαλιστήρια που εκδίδονται σήμερα συμφωνούν να καταβάλλουν αποζημίωση, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αδυνατεί να πραγματοποιήσει χωρίς βοήθεια βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής Το τυπικό ασφαλιστήριο απαιτεί ο ασφαλισμένος να μην μπορεί να πραγματοποιήσει δυο από τις πέντε ή έξι βασικές δραστηριότητες, ανάλογα με το ασφαλιστήριο, όπως:

81 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  να φάει  να κάνει μπάνιο να ντυθεί  να επισκεφθεί την τουαλέτα  να συγκρατεί τις βασικές του ανάγκες  να μετακινηθεί  να πάρει τα φάρμακα του Οι έξι βασικές δραστηριότητες Μερικά άτομα είναι ικανά να πραγματοποιήσουν όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, αλλά δεν μπορούν να μείνουν μόνα με ασφάλεια Πολλά ασφαλιστήρια περιλαμβάνουν τη ρήτρα νοητικής εξασθένισης, η οποία επιτρέπει την καταβολή αποζημιώσεων και στα άτομα αυτά

82 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Φροντίδα από εξειδικευμένα άτομα Είναι το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας και απαιτεί τη μεγαλύτερη εξειδίκευση Παρέχεται σε 24ωρη βάση μετά από εντολή γιατρού και προσφέρεται από επαγγελματίες νοσοκόμους, πρακτικούς νοσοκόμους που κατέχουν άδεια ή θεραπευτές κατόχους ειδική αδείας Ενδιάμεση φροντίδα Είναι όμοια με τη φροντίδα από εξειδικευμένα άτομα, αλλά ο ασθενής δεν λαμβάνει ούτε χρειάζεται φροντίδα σε 24ωρη βάση Είναι, φροντίδα από εξειδικευμένα άτομα, αλλά όχι διαρκής Φροντίδα από συνοδό Είναι το πιο βασικό επίπεδο φροντίδας και έχει τη μορφή βοήθειας στις καθημερινές δραστηριότητες Τα άτομα που προσφέρουν τέτοια μη ιατρική φροντίδα δεν είναι ιατρικό προσωπικό, αν και η φροντίδα παρέχεται κατόπιν εντολής ιατρού και επιθεωρείται από μια νοσοκόμα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

83 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα ασφαλιστήρια μακράς φροντίδας συνήθως δίνουν αποζημιώσεις για παροχές στους ασφαλισμένους, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια, αλλά είναι ικανοί να μείνουν στο σπίτι και στην κοινότητα τους Οι παροχές συνήθως εκφράζονται ως ποσοστό π.χ. 50% της παροχής πλήρους φροντίδας στο σπίτι και δίδονται σε πολλά προγράμματα και υπηρεσίες, όπως:  Η φροντίδα υγείας στο σπίτι  Η φροντίδα σε ξενώνα  Η φροντίδα ανακούφισης  Η καθημερινή φροντίδα ενηλίκων Φροντίδα στην κοινότητα

84 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η φροντίδα υγείας στο σπίτι Περιλαμβάνει φροντίδα από εξειδικευμένο νοσοκόμο και σχετικές υπηρεσίες από επαγγελματίες, καθώς και προσωπικές υπηρεσίες, όπως βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες Η φροντίδα παρέχεται συνήθως σε part-time βάση και μπορεί να περιλαμβάνει επίδομα που δίδεται στα μέλη της οικογένειας Η καθημερινή φροντίδα ενηλίκων Μπορεί να δοθεί σε ένα πρόγραμμα μακράς φροντίδας ή σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα Τα άτομα λαμβάνουν βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες τους και ωφελούνται διατηρώντας την κοινωνικότητα τους

85 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η φροντίδα ανακούφισης Παρέχει προσωρινή ανακούφιση στα μέλη της οικογένειας, προσφέροντας φροντίδα μέσα στο σπίτι του ατόμου Μπορεί να περιλαμβάνει προσωρινή φιλοξενία του ατόμου σε ένα ίδρυμα μακράς φροντίδας, π.χ. για ένα Σαββατοκύριακο, ή προσωρινή παραμονή άλλου ατόμου στο σπίτι Η φροντίδα σε ξενώνα Αφορά ειδική φροντίδα και συναισθηματική υποστήριξη σε άτομα που πάσχουν από μόνιμες ασθένειες Παρέχεται σε ένα ίδρυμα ή στο σπίτι Πολλά ασφαλιστήρια καταβάλλουν το κόστος για θεραπευτικές συσκευές - εξοπλισμό που βοηθά το άτομο να παραμείνει στην κοινότητα

86 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι εγκαταστάσεις παροχής βοηθείας Παρέχουν επίβλεψη, βοήθεια και περιορισμένες υπηρεσίες υγείας σε σχετικά υγιείς ηλικιωμένους Προσφέρουν φροντίδα, αλλά μικρότερη ιατρική φροντίδα από τους οίκους ευγηρίας Συμπληρώνουν, αλλά δεν υποκαθιστούν τη φροντίδα από εξειδικευμένα άτομα Τα κέντρα διαρκούς φροντίδας Ονομάζονται και κέντρα φροντίδας ζωής Παρέχουν ένα εύρος ευαίσθητων υπηρεσιών, που αντικατοπτρίζει το επίπεδο της φροντίδας και βοήθειας που χρειάζεται κάθε άτομο Σε πολλές περιπτώσεις τα ασφαλιστήρια μακράς φροντίδας δεν καλύπτουν το κόστος αυτών των κέντρων, μπορεί όμως να δοθεί κάποιο επίδομα Η αποζημίωση συνήθως έχει τη μορφή ενός αρχικού μεγάλου ποσού και ακολουθούν μηνιαία επιδόματα, ανάλογα με το επίπεδο της φροντίδας που απαιτείται Πλεονέκτημα των κέντρων διαρκούς φροντίδας είναι ότι το άτομο μπορεί να λάβει διάφορα επίπεδα φροντίδας, χωρίς να χρειαστεί να φύγει από την κοινότητα

87 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται έντονη ανησυχία, σχετικά με την πιθανότητα να πληρώσουν υψηλούς λογαριασμούς για λόγους υγείας και γι‘ αυτό αναζητούν κάλυψη ιατρικών εξόδων σε ατομική ή ομαδική βάση Ανησυχία υπάρχει ακόμη και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο θάνατος μας μπορεί να επιφέρει οικονομικές δυσκολίες στα εξαρτώμενα από εμάς μέλη της οικογένειας μας και γι‘ αυτό μεγάλο ποσοστό του εργαζόμενου πληθυσμού αγοράζει ατομική ή ομαδική ασφάλιση ζωής Πολύ μικρότερο ποσοστό του εργαζόμενου πληθυσμού έχει κάλυψη απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα, είτε με ατομικό είτε με ομαδικό συμβόλαιο Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο ένας στους τέσσερεις εργαζόμενους έχει ιδιωτική κάλυψη απώλειας εισοδήματος οποιουδήποτε τύπου Είναι σαν να μην πρόκειται για μεγάλη πιθανότητα να χάσει κανείς το εισόδημα του εξαιτίας ανικανότητας ή ως η ανάρρωση από ανικανότητα να είναι άμεση και πλήρης Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος Συνεπεία Ανικανότητας

88 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η πλειοψηφία των περιπτώσεων ανικανότητας διαρκεί λιγότερο από ένα μήνα Οι πιθανότητες ανικανότητας, που διαρκεί τρεις μήνες ή και περισσότερο, είναι αρκετά υψηλές για τα άτομα παραγωγικής ηλικίας Οι πιθανότητες μιας μακροχρόνιας ανικανότητας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών είναι μεγαλύτερες από την πιθανότητα θανάτου πριν τα 60 έτη, οπότε τα δύο γεγονότα είναι εξίσου πιθανό να συμβούν (9%) πριν την ηλικία των 65 ετών Εάν κάποιος καταστεί ανίκανος για τουλάχιστον τρεις μήνες, η μέση διάρκεια ανικανότητας είναι από πέντε έως επτά χρόνια

89 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ανάγκη για κάλυψη της απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα έχει αυξηθεί στις περισσότερες χώρες Σε πολλές χώρες παρατηρούμε μια μετάθεση της ευθύνης από το κράτος στο άτομο Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας έχουν μετατρέψει πολλές ασθένειες που προκαλούσαν θάνατο σε ασθένειες που προκαλούν ανικανότητα Οι οικονομικές συνέπειες μιας ανικανότητας είναι πολύ σοβαρές και πολύ συχνά μια ανικανότητα μπορεί να εξασθενίσει οικονομικά μια οικογένεια, περισσότερο και από το θάνατο Με την ανικανότητα, όχι μόνο σταματά στην ουσία το εισόδημα του εργαζόμενου - όπως συμβαίνει και με το θάνατο - αλλά συνεχίζει, να υφίσταται έξοδα Η επαρκής ασφάλιση ιατρικής περίθαλψης μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των εξόδων Η επαρκής ασφάλιση απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα μπορεί να εμποδίσει τη μείωση του εισοδήματος

90 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα σχεδιάστηκαν με στόχο την παροχή μηνιαίων επιδομάτων, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χάνει εισόδημα εξαιτίας ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα Τα περισσότερα συμβόλαια είναι ομαδικά Τα ατομικά ασφαλιστήρια συνήθως εκδίδονται έχοντας εγγύηση ανανέωσης ή μη ακύρωσης Ο ασφαλιστής δεν έχει τη δυνατότητα:  να ακυρώσει το ασφαλιστήριο  να αρνηθεί την ανανέωση του  να αλλάξει μονομερώς τα ασφάλιστρα κατά τη διάρκεια ισχύος του Συνολική θεώρηση των Ασφαλιστικών Συμβολαίων Απώλειας Εισοδήματος από Ανικανότητα

91 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ορισμοί… Οι τεχνικοί ορισμοί μπορούν να συμπεριληφθούν στους όρους των παροχών Συνήθους αποτελούν ένα χωριστό τμήμα του ασφαλιστηρίου, που σκοπεύει να προσδιορίσει όρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της ζημιάς και στον έλεγχο της καταβολής των παροχών Οι πιο σημαντικοί:  Οι ορισμοί της βλάβης  της ασθένειας  της προϋπάρχουσας κατάστασης  της ανικανότητας Οι περισσότερες εταιρίες ορίζουν τη βλάβη ως τυχαία σωματική βλάβη, η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου Ο ορισμός αυτός αναφέρεται στα «αποτελέσματα» και έχει αντικαταστήσει μια παλαιότερη πρόνοια, που ήταν γνωστή ως ρήτρα «τυχαίου μέσου» Η διαφορά ανάμεσα στους δύο ορισμούς είναι σημαντική, καθώς δεν είναι όλες οι τυχαίες σωματικές βλάβες αποτέλεσμα τυχαίου μέσου

92 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Με τη ρήτρα «τυχαίου μέσου» η σωματική βλάβη καλύπτεται, αρκεί να πληροί δύο προϋποθέσεις: και η αιτία και το αποτέλεσμα της ζημιάς Η ίδια η ζημιά, θα πρέπει να είναι απρόβλεπτη ή απρόσμενη Παράδειγμα: Ένα πρόσωπο, που με τη θέληση του πηδά από ένα τοίχο και σπάει το πόδι του, δεν έχει κάλυψη με τη ρήτρα του τυχαίου μέσου. Αν και το αποτέλεσμα -το σπασμένο πόδι- ήταν απρόσμενο, η αιτία -το οικειοθελές άλμα - δεν ήταν. Με τον ορισμό της τυχαίας σωματική βλάβης, η ίδια ζημιά θα καλύπτονταν, καθώς το σπασμένο πόδι ήταν ένα απρόσμενο αποτέλεσμα, αν και η αιτία που το προκάλεσε ήταν σκόπιμη Η νομοθεσία στις περισσότερες χώρες σήμερα απαγορεύει τη χρήση της ρήτρας του τυχαίου μέσου στα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας

93 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ορίζεται από τους περισσότερους ασφαλιστές ως ασθένεια, που για πρώτη φορά εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου Ορισμένοι ασφαλιστές τροποποιούν τη γλώσσα σχετικά με την «εκδήλωση για πρώτη φορά» και ορίζουν την ασθένεια ως ασθένεια, που για πρώτη φορά διαγνώστηκε και έγινε προσπάθεια να θεραπευτεί κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου Η πρόθεση είναι να καλυφθεί μόνο η ασθένεια, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του συμβολαίου Η ασθένεια…

94 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο περιορισμός της προϋπάρχουσας κατάστασης συνηθίζεται Αφορά στα πρώτα δύο έτη ισχύος του συμβολαίου και εξαιρεί ζημίες, που προέρχονται από καταστάσεις υγείας που ο ασφαλισμένος παρερμήνευσε ή δεν ανέφερε στην αίτηση ασφάλισης Ποικίλλει από δίκαιο σε δίκαιο Αυτός που συνηθίζεται είναι ο εξής: Ως προϋπάρχουσα κατάσταση ορίζεται η κατάσταση υγείας, η οποία υπάρχει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμβολαίου και κατά τα προηγούμενα πέντε έτη είτε: οδήγησε σε ιατρική συμβουλή ή θεραπεία είτε προκάλεσε συμπτώματα, για τα οποία κάθε συνετό άτομο θα ζητούσε ιατρική συμβουλή ή θεραπεία

95 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ορισμοί της ολικής και μερικής ανικανότητας αναφέρονται στην ανικανότητα του ασφαλισμένου να πραγματοποιεί συγκεκριμένες εργασίες, που αφορούν στο επάγγελμα του Τα τελευταία χρόνια, ο όρος της υπολειπόμενης ανικανότητας έχει αντικαταστήσει τον όρο της μερικής ανικανότητας και καταβάλλεται αναλογικό επίδομα στο ασφαλισμένο, ο οποίος εργάζεται με μειωμένο εισόδημα ως αποτέλεσμα ασθένειας ή ατυχήματος Η υπολειπόμενη ανικανότητα διαφέρει από τα παραδοσιακά σχέδια αποζημίωσης, καθώς δίνει έμφαση στην προστασία εισοδήματος, παρά στην προστασία της επαγγελματικής απόδοσης Ορισμός της ανικανότητας

96 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστικές εταιρίες ορίζουν με δύο τρόπους την υλική ανικανότητα: Ο πρώτος αναφέρεται σε οποιοδήποτε προσοδοφόρο επάγγελμα και είναι γνωστός ως «οποιοδήποτε επάγγελμα» Ο δεύτερος αναφέρεται σε ένα επάγγελμα και συνήθως συναντάται ως «το επάγγελμα του ασφαλισμένου» Η ρήτρα που αφορά στο επάγγελμα του ασφαλισμένου θεωρεί τον ασφαλισμένο ολικά ανίκανο, όταν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τα βασικά καθήκοντα του επαγγέλματος του, δηλαδή του επαγγέλματος που είχε κατά την έναρξη της ανικανότητας Ο ασφαλισμένος μπορεί να βρίσκεται στην εργασία του με κάποια άλλη ιδιότητα και να δικαιούται τα επιδόματα του συμβολαίου, εφόσον δεν μπορεί να πραγματοποιήσει με το συνηθισμένο τρόπο τις σημαντικές δραστηριότητες του επαγγέλματος του

97 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Καθορίζουν το ασφάλιστρο και τις καταβολές των παροχών στα ασφαλιστήρια συμβόλαια απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα:  Η περίοδος αναμονής  Η περίοδος αποζημίωσης  Το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης Όλα τα άλλα τμήματα του συμβολαίου σχετίζονται με τα στοιχεία αυτά και χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν ή να επεκτείνουν την αξία τους, προκειμένου να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των ασφαλισμένων κατά την επέλευση της ζημιάς Βασικά στοιχεία των παροχών Η Περίοδος Αναμονής Αναφέρεται στον αριθμό των ημερών μετά την επέλευση της ανικανότητας, κατά τις οποίες δεν καταβάλλονται παροχές Πρόκειται για περιορισμό των παροχών Μοιάζει με την απαλλαγή, που υπάρχει στα συμβόλαια ιατρικής περίθαλψης και ασφάλισης περιουσίας Έχει στόχο να εξαιρέσει την χωρίς σοβαρές συνέπειες ασθένεια ή τον τραυματισμό, που προκαλεί ανικανότητα λίγων μόνο ημερών στον ασφαλισμένο και η οποία είναι πιο οικονομικό να επιβαρύνει τον ίδιο

98 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστές χρησιμοποιούν περίοδο αναμονής από 30 ημέρες μέχρι ένα έτος, ενώ πιο συνηθισμένη είναι αυτή των τριών μηνών Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα συνεχιζόμενης ανικανότητας και μια περίοδος αναμονής τριών μηνών συνήθως σημαίνει πως ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει την παροχή για τουλάχιστον 120 ημέρες από την ημερομηνία που ξεκίνησε η ασθένεια ή συνέβη το ατύχημα Τα ασφάλιστρα είναι χαμηλότερα για μεγαλύτερες περιόδους αναμονής Οι περισσότεροι ασφαλιστές ορίζουν ίδια διάρκεια και για την ασθένεια και για το ατύχημα

99 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες επιτρέπουν μια προσωρινή διακοπή της περιόδου αναμονής Να μην τιμωρείται ο ασφαλισμένος για την προσπάθεια του να επιστρέψει στην εργασία του πριν τη λήξη της περιόδου αναμονής Το διάστημα αυτό περιορίζεται στους έξι μήνες ή, εάν είναι μικρότερο, μπορεί να φτάσει τη διάρκεια της περιόδου αναμονής Εάν μετά τη διακοπή, ο ασφαλισμένος είναι και πάλι ανίκανος από την ίδια ή διαφορετική αιτία, ο ασφαλιστής συνδέει τις δυο περιόδους ανικανότητας για να καλύψει την περίοδο αναμονής

100 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Είναι η μέγιστη χρονική περίοδος, κατά την οποία καταβάλλονται παροχές από το ασφαλιστήριο ανικανότητας Συνήθως, η περίοδος αποζημίωσης είναι ίδια για την ασθένεια και το ατύχημα και διαρκεί από δυο έως πέντε έτη, μέχρι την ηλικία των 65 ετών και για όλη τη ζωή του ασφαλισμένου αρκεί η μόνιμη ολική ανικανότητα να ξεκίνησε πριν την ηλικία των 55, των 60 ή σπανιότερα των 65 ετών Οι περισσότερες ανικανότητες είναι σύντομης διάρκειας Σχεδόν το 98% των ατόμων με ανικανότητα αναρρώνουν πριν περάσει ένας χρόνος και οι περισσό­τεροι αναρρώνουν εντός έξι μηνών Εάν η ανικανότητα ξεπεράσει τους 12 μήνες, οι πιθανότητες επιστροφής στην παραγωγική εργασία μειώνονται δραματικά, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες Μια παρατεταμένη ανικανότητα μπορεί να επιφέρει οικονομική καταστροφή Η μεγάλη περίοδος αποζημίωσης είναι σύμφωνη με τις υγιείς αρχές διαχείρισης προσωπικού κίνδυνου Όσο πιο μεγάλη είναι περίοδος αποζημίωσης, τόσο πιο υψηλό είναι το ασφάλιστρο Η περίοδος αποζημίωσης

101 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή του ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα σχεδόν πάντα καταβάλλεται ως ένα σταθερό ποσό μηνιαίας αποζημίωσης Η παροχή που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, θεωρητικά ισούται με την πραγματική οικονομική απώλεια του ασφαλισμένου, που υφίσταται την ανικανότητα Το ποσό δεν προσαρμόζεται στο εισόδημα του ασφαλισμένου ή σε άλλες ασφαλιστικές καταβολές κατά την απαίτηση για ολική ή μερική ανικανότητα Κατά την περίοδο της συνεχιζόμενης ανικανότητας, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τα χαμένα εισοδήματα του ασφαλισμένου Το ποσό της παροχής

102 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστές περιορίζουν το ποσό κάλυψης της απώλειας εισοδήματος συνεπεία ανικανότητας, το οποίο μπορούν να παρέχουν στον ασφαλιζόμενο, έτσι ώστε το σύνολο όλων των μηνιαίων αποζημιώσεων να μην υπερβαίνει το 85% του εισοδήματος των ασφαλισμένων με χαμηλά εισοδήματα Το ποσοστό σταδιακά μειώνεται για να φτάσει το 65% ή ακόμη λιγότερο για όσους έχουν υψηλότερα εισοδήματα Τα όρια αυτά λαμβάνουν υπόψη και άλλες αποζημιώσεις συνεπεία ανικανότητας, όπως τα προγράμματα ασθενείας που προσφέρει ο εργοδότης, τα κυβερνητικά προγράμματα και άλλες ατομικές ή ομαδικές ασφαλίσεις Οι ασφαλιστές μπορεί να μειώσουν τα όρια αυτά για άτομα με σημαντικά εισοδήματα από άλλους πόρους ή για εισοδήματα μεγαλύτερα των 3 εκατομμυρίων € Τα όρια αυτά έχουν στόχο να μειώσουν τον ηθικό κίνδυνο με τη μορφή υπερασφάλισης, κάτι που συμβαίνει όταν οι παροχές είναι ίσες ή ξεπερνούν το εισόδημα, που ο ασφαλισμένος είχε πριν μείνει ανίκανος για εργασία

103 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Είναι η παροχή ολικής ανικανότητας και η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων Οι δύο αυτές παροχές δίδονται από όλους τους ασφαλιστές, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε συμπληρωματικές καλύψεις, που μπορεί να περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ο όρος των παροχών συνήθως περιγράφει τις συνθήκες της ζημιάς, τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία καταβάλλει τις παροχές και πότε αυτές σταματούν Παροχή Ολικής Ανικανότητας Τυπικά στοιχεία της παροχής ολικής ανικανότητας: Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας, η εταιρία θα καταβάλλει μηνιαία αποζημίωση ως εξής: Η ολική ανικανότητα θα πρέπει να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου Η ολική ανικανότητα θα πρέπει να συνεχίζεται μετά τη λήξη της περιόδου αναμονής Καμία αποζημίωση δεν καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, καταβάλλονται μηνιαίες αποζημιώσεις, στο τέλος κάθε μήνα, εφόσον συνεχίζεται η ολική ανικανότητα Οι μηνιαίες αποζημιώσεις σταματούν στο τέλος της περιόδου αποζημίωσης ή την ημερομηνία που σταματά η ολική ανικανότητα Βασικές παροχές συμβολαίου

104 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Απαλλάσσει τον ασφαλισμένο από την καταβολή των οφειλομένων ασφαλίστρων, μετά την επέλευση ολικής ανικανότητας για τουλάχιστον 90 συνεχείς ημέρες ή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής Προβλέπει την επιστροφή των ασφαλίστρων, που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής Ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται από τις καταβολές περαιτέρω ασφαλίστρων για όσο διάστημα παραμένει ανίκανος για εργασία και μέχρι την ηλικία των 65 ετών Ορισμένοι ασφαλιστές απαλλάσσουν και από την καταβολή των οφειλομένων ασφαλίστρων ακόμη και 90 ημέρες μετά την ανάρρωση Η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων τερματίζεται, όταν ο ασφαλισμένος φτάσει στην ηλικία των 65 ετών Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

105 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή μεταμόσχευσης Δίδεται όταν ο ασφαλισμένος είναι ολικά ανίκανος, εξαιτίας μεταμόσχευσης ενός οργάνου του σώματος του στο σώμα κάποιου άλλου ατόμου και η ανικανότητα θεωρείται πως είναι αποτέλεσμα ασθένειας Η πρόνοια περιλαμβάνει και τις πλαστικές εγχειρίσεις, που είναι απαραίτητες, προκειμένου να διορθωθεί η εμφάνιση ή δυσμορφία Η παροχή αποκατάστασης Παρέχει ένα συγκεκριμένο ποσό, συνήθως 12 φορές το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης και άλλων συμπληρωματικών αποζημιώσεων για να καλυφθούν έξοδα, που δεν καλύπτονται από άλλη ιδιωτική ή δημόσια ασφάλιση και αφορούν εγγραφή του ασφαλισμένου σε κάποιο επίσημο πρόγραμμα εκγύμνασης, το οποίο θα τον βοηθήσει να επιστρέψει στην εργασία του Άλλες παροχές

106 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή ατυχήματος που δεν προκάλεσε ανικανότητα Παρέχει ένα συγκεκριμένο ποσό, συνήθως το ένα τέταρτο της μηνιαίας αποζημίωσης, για να καλύψει ιατρικά έξοδα μετά από ατύχημα, το οποίο δεν οδήγησε σε ολική ανικανότητα Η παροχή του βασικού κεφαλαίου Είναι ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο καταβάλλεται όταν ο ασφαλισμένος πεθάνει συνεπεία ατυχήματος. Η πρόνοια απαιτεί ο θάνατος να επέλθει άμεσα από ατύχημα και να συμβεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα, συνήθως 90 ή 180 ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος Η παροχή του βασικού κεφαλαίου Προσφέρει ακόμη ένα ποσό, συνήθως 12 φορές το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης και άλλων συμπληρωματικών αποζημιώσεων, εάν η ασθένεια ή το ατύχημα προκαλέσει απώλεια μέλους του σώματος ή απώλεια όρασης και ο ασφαλισμένος υποστεί την απώλεια για τουλάχιστον 30 ημέρες. Το εφάπαξ ποσό καταβάλλεται συμπληρωματικά σε οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από το ίδιο συμβόλαιο και δίδεται για δύο τέτοιες απώλειες σε όλη τη ζωή του ασφαλισμένου Η παροχή του βασικού κεφαλαίου συνήθως περιορίζεται στη μόνιμη απόκλεια όρασης από το ένα μάτι ή την απώλεια ενός άκρου, χεριού πάνω από τον καρπό ή ποδιού πάνω από τον αστράγαλο

107 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή μόνιμης ανικανότητας Η παροχή μερικής ανικανότητας Ένα συμπλήρωμα κοινωνικής ασφάλισης Η παροχή προστασίας από τον πληθωρισμό Όροι για μελλοντικά αυξημένα ποσά παροχών Συμπληρωματικές παροχές Παροχή Υπολειπόμενης Ανικανότητας Δίνει μηνιαία αποζημίωση μειωμένη αναλογικά με την απώλεια εισοδήματος του ασφαλισμένου, όταν επιστρέψει στην εργασία, αλλά με μειωμένο εισόδημα Στα ασφαλιστήρια, που συνδέουν τον ορισμό της ολικής ανικανότητας με το επάγγελμα του ασφαλισμένου, η παροχή καταβάλλεται μόνο όταν ο ασφαλισμένος επιστρέφει στο δικό του επάγγελμα Οι περισσότεροι ασφαλιστές δέχονται ο ασφαλισμένος να είναι ολικά ή υπολειπόμενα ανίκανος, για να καλυφθεί η περίοδος αναμονής και να ενεργοποιηθεί η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων

108 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Υπολειπόμενη ανικανότητα συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας Ο ασφαλισμένος:  Δεν είναι σε θέση να ασκήσει τις πιο σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες της εργασίας του ή δεν είναι σε θέση να ασκήσει τις συνηθισμένες καθημερινές επαγγελματικές του δραστηριότητες στον ίδιο χρόνο, που συνήθως χρειαζόταν  Χάνει μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 25% του εισοδήματος, που προηγούμενα είχε  Βρίσκεται υπό ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση

109 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Έχει αντικαταστήσει την παροχή της μερικής ανικανότητας για τα περισσότερα επαγγέλματα Πολλοί ασφαλιστές προσφέρουν τον όρο της μερικής ανικανότητας ως προαιρετική παροχή για τους επαγγελματικούς κινδύνους, που δεν συμπαθούν ιδιαίτερα Η συνηθισμένη παροχή μερικής ανικανότητας είναι το 50% της μηνιαίας αποζημίωσης για ολική ανικανότητα και καταβάλλεται για έξι μήνες ή ακόμη λιγότερο για το εναπομείναν της περιόδου που το συμβόλαιο καταβάλλει παροχές, όταν ο ασφαλισμένος έχει επιστρέψει στην εργασία του με περιορισμένη δράση, μετά από μια περίοδο αποζημιωθείσας ολικής ανικανότητας Η μερική ανικανότητα ορίζεται με επαγγελματικούς όρους, που αφορούν στο χρόνο και τα καθήκοντα Συνηθισμένος ορισμός Μερική ανικανότητα συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας έχουμε όταν ο ασφαλισμένος:  Δεν είναι σε θέση να ασκήσει μία ή περισσότερες, αλλά όχι όλες, από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της εργασίας του  Δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται στο χώρο εργασίας του για περισσότερο από το μισό του χρόνου, που απαιτεί η συνηθισμένη εβδομαδιαία απασχόληση του Παροχή Μερικής Ανικανότητας

110 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ετήσια Πρόσοδος και Προαιρετικές Παροχές Ετήσιες Πρόσοδοι Η προτίμηση της ετήσιας προσόδου αντανακλά:  Τη συνεχιζόμενη γήρανση των πληθυσμών  Την έλλειψη εμπιστοσύνης στα κυβερνητικά προγράμματα  Μια επιθυμία των ατόμων να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις μέσω ενός φορολογικού κινήτρου με σκοπό να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες για την περίοδο της συνταξιοδότησης Η Φύση των Ετησίων Προσόδων Η ετήσια πρόσοδος είναι απλώς μια διαδικασία περιοδικών καταβολών Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ετήσιας προσόδου είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που υπόσχεται να καταβάλλει σ' ένα πρόσωπο τακτικές πληρωμές για μια συγκεκριμένη περίοδο ή και ισοβίως Το πρόσωπο που λαμβάνει τις τακτικές πληρωμές, σύμφωνα με το συμβόλαιο ετήσιας προσόδου, ονομάζεται συνταξιοδοτούμενο

111 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ισόβια ετήσια πρόσοδος, επίσης ονομάζεται απλή ισόβιος ετήσια πρόσοδος: οι πληρωμές εξαρτώνται από τη συνέχιση της επιβίωσης ενός ή περισσοτέρων προσώπων Μία ετήσια πρόσοδος συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας είναι μία ετήσια πρόσοδος, της οποίας οι πληρωμές δεν εξαρτώνται από την επιβίωση του συνταξιοδοτούμενου Η πρόσκαιρη ετήσια πρόσοδος είναι μια ετήσια πρόσοδος που καταβάλλει τις πληρωμές για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή μέχρι το θάνατο του συνταξιοδοτούμενου, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο Η ετήσια πρόσοδος ισοβίου διάρκειας είναι ετήσια πρόσοδος που πληρώνεται για όλη τη διάρκεια της ζωής του συνταξιοδοτούμενου

112 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ασφάλεια ζωής έχει ως πρωταρχική αποστολή την δημιουργία κεφαλαίου Η ετήσια πρόσοδος από την άλλη πλευρά έχει ως βασικό της συστατικό τη συστηματική ρευστοποίηση του κεφαλαίου Οι περισσότερες ετήσιες πρόσοδοι είναι ταυτόχρονα και μηχανισμοί δημιουργίας κεφαλαίου, αλλά αυτό αποτελεί το μηχανισμό για τη δημιουργία του κεφαλαίου που θα ρευστοποιηθεί Από νομικής πλευράς Η ετήσια πρόσοδος ισοβίου διάρκειας μπορεί να ορισθεί ως ένα συμβόλαιο όπου έναντι αμοιβής (το ασφάλιστρο) το ένα μέρος (ο ασφαλιστής) συμφωνεί να πληρώσει στο άλλο μέρος (τον ασφαλιζόμενο) ένα καθορισμένο ποσό (την ετήσια πρόσοδο) περιοδικά για όλη τη διάρκεια της ζωής του Εκτός και αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για το αντίθετο, είναι σαφές ότι κανένα τμήμα των ασφαλίστρων για την ετήσια πρόσοδο δεν χρειάζεται να επιστραφεί σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου Ο σκοπός της ετήσιας προσόδου

113 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο σκοπός της ετήσιας προσόδου είναι να παρέχει προστασία από την πιθανότητα να ζήσει περισσότερο από όσο το εισόδημα του μπορεί να του εξασφαλίσει να ζήσει με αξιοπρέπεια - ακριβώς τον αντίθετο σκοπό από αυτό που έχει ένα άτομο που επιθυμεί την ασφάλιση ζωής ως προστασία για την πιθανότητα απώλειας εισοδήματος εξαιτίας πρόωρου θανάτου Κάθε πληρωμή ετήσιας προσόδου μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό εισοδήματος από το κεφάλαιο και τους τόκους και ενός στοιχείου επιβίωσης Οι ετήσιες πρόσοδοι είναι απλά ακόμα ένας τύπος ασφάλισης καθώς και τα δύο ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και ετησίας προσόδου βασίζονται στις ίδιες θεμελιώδεις αρχές Και τα δύο έχουν κοινό υπόβαθρο και τα ασφάλιστρα υπολογίζονται στη βάση της πιθανότητας θανάτου και επιβίωσης όπως προκύπτουν από τους πίνακες θνησιμότητας

114 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ταξινόμηση των ετησίων προσόδων με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Αριθμός καλυπτομένων προσώπων Τρόπος καταβολής ασφαλίστρων Χρόνος έναρξης πληρωμής εισοδήματος Μέθοδος διακανονισμού πληρωμών εισοδήματος Καθορισμός μονάδων έκφρασης των παροχών Διάκριση των ετησίων προσόδων

115 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περιλαμβάνει το κριτήριο κατά πόσον οι πληρωμές των ετησίων προσόδων αφορούν ένα ή περισσότερα πρόσωπα Ίσως οι περισσότερες ετήσιες πρόσοδοι που πουλήθηκαν παγκόσμια, συμπεριλαμβανομένης και της Βορείου Αμερικής, αφορούν ένα πρόσωπο, πράγμα που σημαίνει ότι οι πληρωμές του εισοδήματος γίνονται μόνο σε ένα πρόσωπο Οι ετήσιες πρόσοδοι που καλύπτουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα γίνονται όλο και περισσότερο δημοφιλείς, ιδιαίτερα ανάμεσα σε συζύγους Η κοινή και του τελευταίου επιβιώσαντος ετήσια πρόσοδος προβαίνει σε πληρωμές εισοδήματος, όσο ένας από τα δύο ή περισσότερα καλυπτόμενα πρόσωπα βρίσκονται στην ζωή Αριθμός καλυπτόμενων Προσώπων

116 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο τύπος της κοινής και του τελευταίου επιβιώσαντος ετήσιας προσόδου: Συνεχίζει να καταβάλλει το ίδιο εισόδημα μέχρι το θάνατο του τελευταίου καλυπτόμενου προσώπου Μία παραλλαγή προβλέπει (θεωρώντας ότι καλύπτονται 2 πρόσωπα) τη μείωση του εισοδήματος αμέσως μετά το θάνατο του καλυπτόμενου προσώπου στα δύο τρίτα ή στο μισό του αρχικού εισοδήματος Αυτός ο τύπος είναι γνωστός ως κοινός και τα δύο τρίτα (ή κοινός και το μισό) Για ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο ο διαμορφωμένος αυτός τύπος εξασφαλίζει μεγαλύτερο αρχικό εισόδημα, εξαιτίας της μείωσης που υφίσταται αργότερα Ένας ακόμα τύπος ετήσιας πολλαπλής προσόδου, γνωστός και ως ενιαία ισόβιος ετήσια πρόσοδος: Προβλέπει συγκεκριμένο εισόδημα για δύο ή περισσότερα πρόσωπα με τον όρο να διακόπτεται η καταβολή του εισοδήματος με τον πρώτο θάνατο που θα συμβεί σε κάποιο από τα καλυπτόμενα πρόσωπα Τέτοιου είδους συμβόλαια, αν και οικονομικά, έχουν περιορισμένη αγορά

117 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ετήσιες πρόσοδοι μπορούν να αποκτηθούν με ασφάλιστρο περιοδικών καταβολών ή ασφάλιστρο μιας καταβολής Κάποια ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ετήσιας προσόδου αγοράζονται με μια και μόνη καταβολή από δικαιούχους ασφαλίσματος συμβολαίου ζωής, οι οποίοι λαμβάνουν το ασφαλισμένο κεφάλαιο όταν ο ασφαλισμένος φύγει από τη ζωή Άλλες πληρωμές μιας καταβολής γίνονται μέσω αποταμιεύσεων, μέσω απόκτησης κληρονομιάς ή άλλων τρόπων Τα περισσότερα πρόσωπα όμως επιλέγουν να επιμηκύνουν τη χρονική περίοδο καταβολής ασφαλίστρων, πληρώνοντας περιοδικά ασφάλιστρα Μέθοδος Καταβολής Ασφαλίστρων

118 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ετήσιες πρόσοδοι μπορούν επίσης να διακριθούν με βάση το κατά πόσο η έναρξη πληρωμής του εισοδήματος καθορίζεται μελλοντικά για συγκεκριμένη ημερομηνία ή είναι άμεση Η ετήσια πρόσοδος άμεσης πληρωμής εισοδήματος: Αποκτήθηκε με ασφάλιστρο μίας καταβολής και η πρώτη πληρωμή του εισοδήματος είναι καταβλητέα (σχεδόν) άμεσα Δεν θα είχε καμία λογική για τον αιτούντα να πληρώσει στον ασφαλιστή ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, απλά για να του επιστρέψει ο ασφαλιστής άμεσα ένα τμήμα από αυτό Η πρώτη πληρωμή εισοδήματος ετησίας προσόδου, σύμφωνα με αυτού του τύπου τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, γίνεται με απόσταση μιας πληρωμής (πχ ένας μήνας ή ένας χρόνος) από τη συγκεκριμένη ημερομηνία της αγοράς Χρόνος έναρξης πληρωμής εισοδήματος

119 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Είναι ένας τύπος ετήσιας προσόδου που μπορεί να αγοράσθηκε με ασφάλιστρο μιας καταβολής ή ασφάλιστρο περιοδικών καταβολών Η έναρξη πληρωμών εισοδήματος ετήσιας προσόδου γίνεται μετά την πάροδο μεγαλύτερου από την απόσταση μίας πληρωμής διαστήματος Όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος της μετάθεσης της έναρξης πληρωμής εισοδήματος, τόσο μεγαλύτερη ευελιξία επιτρέπεται στις καταβολές των ασφαλίστρων Αρκετά χρόνια μετά γίνεται η έναρξη των πληρωμών εισοδήματος Οι ετήσιες πρόσοδοι καθορισμένης μελλοντικής ημερομηνίας έναρξης των πληρωμών εισοδήματος Από την άλλη πλευρά…

120 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστές προσφέρουν ποικιλία επιλογών αναφορικά με τον τρόπο που οι πληρωμές εισοδήματος ετησίας προσόδου διακανονίζονται Ο συνταξιοδοτούμενος επιλέγει τον τρόπο διακανονισμού, που ο ίδιος θεωρεί ότι του είναι περισσότερο ωφέλιμος Υπάρχει το στοιχείο της αντεπιλογής Οι περισσότεροι ασφαλιστές περιλαμβάνουν έναν όρο στα συμβόλαια τους ότι θα εξασφαλίσουν και οποιαδήποτε άλλη επιλογή ετήσιας προσόδου θα έχει συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου Αυτή η πρόβλεψη προσφέρει ευελιξία και εξασφαλίζει ότι το συμβόλαιο δεν γίνεται παρωχημένο ή μη ανταγωνιστικό με την πάροδο του χρόνου Μέθοδος διακανονισμού Πληρωμών εισοδήματος

121 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Όταν εκδίδεται η ετήσια πρόσοδος με καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία έναρξης πληρωμής του εισοδήματος, επιλέγεται συγκεκριμένα η ημερομηνία αυτή, όπως για παράδειγμα η ημερομηνία των 65ων γενεθλίων του καλυπτόμενου προσώπου Οι περισσότεροι ασφαλιστές επικοινωνούν με τον κάτοχο του συμβολαίου, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία αυτή, προσφέροντας μία γκάμα επιλογών διακανονισμού Εάν ο ασφαλισμένος δεν δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, πολλοί ασφαλιστές αυτόματα αρχίζουν τις πληρωμές, επιλέγοντας το διακανονισμό πληρωμής για συγκεκριμένη περίοδο Άλλοι ασφαλιστές αφήνουν το κεφάλαιο να αυξάνεται, μην καταβάλλοντος καμία πληρωμή Κάποιες ετήσιες πρόσοδοι προβλέπουν αυτό που θα λέγαμε «επιστροφή» εάν ο συνταξιοδοτούμενος πεθάνει πριν από την παρέλευση συγκεκριμένης χρονικής περιόδου

122 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ένα συμβόλαιο ετήσιας προσόδου μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από μια περίοδο δημιουργίας του κεφαλαίου και μία περίοδο ρευστοποίησης του Η περίοδος δημιουργίας του κεφαλαίου είναι εκείνη η περίοδος, κατά την οποία η αξία του συμβολαίου συσσωρεύεται, συνήθως πριν την ηλικία των 65 ετών Η περίοδος ρευστοποίησης είναι εκείνη, κατά την οποία η αξία του κεφαλαίου της ετήσιας προσόδου πληρώνεται ως εισόδημα στο συνταξιοδοτούμενο Ζητείται από το συνταξιοδοτούμενο να εισέλθει στη διαδικασία πληρωμής του εισοδήματος της ετήσιας προσόδου το χρόνο που τελειώνει η περίοδος δημιουργίας και αρχίζει η περίοδος ρευστοποίησης μέσω μιας επιλογής διακανονισμού Η φύση των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρίας

123 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημιουργίας του κεφαλαίου μιας ετησίας προσόδου ο ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει όλο ή ένα μέρος από την αξία εξαγοράς της ετήσιας προσόδου, εάν ο κάτοχος πεθάνει ή τερματίσει οικιοθελώς το συμβόλαιο του Διαφορετικά το κεφάλαιο δημιουργείται/ συσσωρεύεται συμφωνά με τους όρους του συμβολαίου Πολλοί ασφαλιστές προβλέπουν ξεχωριστό κόστος εξαγοράς Η λειτουργία των μεταβλητών ετήσιων προσόδων, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διαφέρει από αυτή των παραδοσιακών εγγυημένου επιτοκίου ετήσιων προσόδων Η αξία εξαγοράς των μεταβλητών ετησίων προσόδων διαμορφώνεται από την αξία των χρεογράφων πάνω στις οποίες βασίζεται Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος του συμβολαίου (ή ο δικαιούχος του) δικαιούται την αξία εξαγοράς με τον τερματισμό του συμβολαίου Κατά τη διάρκεια της Περιόδου δημιουργίας Κεφαλαίου

124 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Το ποσό των χρημάτων που είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλισθεί το ίδιο ύψος και ο ίδιος τύπος εισοδήματος ετήσιας προσόδου, σε συγκεκριμένη ηλικία έναρξης πληρωμών και με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες σταθερούς, είναι όμοιο, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το κεφάλαιο Κατά τη διάρκεια της περιόδου ρευστοποίησης Τα κεφάλαια πληρώνονται ανεξάρτητα από το εάν ο συνταξιοδοτούμενος βρίσκεται στη ζωή ή όχι Οι καθορισμένες ετήσιες πρόσοδοι δεν συνυπολογίζουν κανένα στοιχείο θνησιμότητας Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου οι υποχρεώσεις του ασφαλιστή παραμένουν αμετάβλητες Ο συνταξιοδοτούμενος μπορεί να τερματίσει την ετήσια πρόσοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου ρευστοποίησης, συχνά χωρίς ποινή, εκτός πιθανών χρεώσεων εξαγοράς ή διευθετήσεων από τις αλλαγές στις αξίες που την απαρτίζουν (εξετάζεται αργότερα) Καθορισμένες ετήσιες πρόσοδοι

125 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Με την απλή ισόβιο ετήσια πρόσοδο: Οι πληρωμές του εισοδήματος συνεχίζονται για όσο διάστημα ο συνταξιοδοτούμενος ζει και παύουν με το θάνατο του ή σε περίπτωση πρόσκαιρης ετήσιας προσόδου με το τέλος της καθορισμένης χρονικής περιόδου, εάν είναι νωρίτερα Με το θάνατο του συνταξιοδοτούμενου, ανεξάρτητα από το πόσο σύντομα μπορεί να επέλθει αυτός μετά την έναρξη καταβολής του εισοδήματος, κανένα επιπλέον ποσό δεν πληρώνεται στον συνταξιοδοτούμενο ή σε κάποιον δικαιούχο Όλο το κεφάλαιο της λήξης χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει εισόδημα για τον συνταξιοδοτούμενο, χωρίς να χρεώνεται κάποιο κόστος στο κεφάλαιο για κάλυψη επιστροφής Η απλή ισόβιος ετήσια πρόσοδος εξασφαλίζει το υψηλότερο εισόδημα για ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο Εξαιτίας της υψηλής πιθανότητας επιβίωσης στις νεαρές ηλικίες η διαφορά στο εισόδημα μεταξύ της απλής ισόβιου και μιας με δικαίωμα επιστροφής ετήσιας προσόδου είναι μικρή. Στις μεγαλύτερες ηλικίες η διαφορά μπορεί να γίνει μεγάλη Απλή ισόβια ετήσια πρόσοδος Απλή και με Επιστροφή

126 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι υποψήφιοι ασφαλισμένοι με ατομικά ασφαλιστήρια ζωής και υγείας γίνονται αποδεκτοί για την ασφάλιση αποδεικνύοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση καλής υγείας και έτσι είναι ασφαλίσιμοι Χωρίς τις απαιτήσεις ασφαλισιμότητας, η αντεπιλογή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τεράστιο πρόβλημα για τους ασφαλιστές, που διαθέτουν ατομικά ασφαλιστήρια ζωής και υγείας Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, κατά πάσα πιθανότητα, θα κάνουν αίτηση για ασφάλιση και η χρέωση τους δεν θα ανταποκρίνεται στις πιθανότητες ζημιάς, ή εάν ανταποκρίνονταν, αυτοί που δεν έχουν προβλήματα υγείας θα είχαν την τάση να αποφεύγουν την ασφάλιση Η διαδικασία του underwritting υπάρχει κατά κύριο λόγο προκειμένου να αποτρέψει και να ανιχνεύσει την αντεπιλογή στα ατομικά ασφαλιστήρια ζωής και υγείας, που σημαίνει να αποτρέψει και να ανιχνεύσει πότε εκείνοι, που έχουν υψηλότερες πιθανότητες από το μέσο όρο ζημιών, προσπαθούν να εισέλθουν στο ασφαλιστικό κοινό, πληρώνοντας ασφάλιστρο ίδιο με αυτό του μέσου όρου (και ως εκ τούτου «άδικα χαμηλό»)

127 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Αντεπιλογή: Υπάρχει και στις ισόβιες ετήσιες προσόδους Αυτοί με τις υψηλότερες πιθανότητες από τις συνηθισμένες για ζημιές θα ήθελαν να εισέλθουν στο ασφαλιστικό κοινό, πληρώνοντας ένα μέσο ασφάλιστρο «Yψηλότερη του μέσου όρου» πιθανότητα ζημιάς στις ετήσιες προσόδους σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι υγιέστεροι από το μέσο όρο, ενώ στις σφαλίσεις ζωής και υγείας αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι λιγότερο υγιείς Αντεπιλογή στην ισόβιο ετήσια πρόσοδο σημαίνει ότι αυτοί που είναι σε εξαιρετική κατάσταση υγείας θα επιθυμούν να τις αγοράσουν Τα άτομα με προβλήματα υγείας θα απομακρύνονταν από αυτές

128 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ανεξάρτητα από ερωτήσεις απόδοσης και τεχνικής ορθότητας, οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται ότι αντιδρούν στην τοποθέτηση ενός σημαντικού ποσού χρημάτων σ' ένα συμβόλαιο, το οποίο υπόσχεται ελάχιστη ή καμία επιστροφή σε περίπτωση θανάτου τους, σε διάστημα σύντομο μετά την έναρξη πληρωμής του εισοδήματος Οι εταιρίες δίνουν την ευκαιρία στους ασφαλισμένους να επιλέξουν διαφόρων τύπων επιλογές επιστροφής, σε περίπτωση που συμβεί θάνατος σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη των πληρωμών εισοδήματος Ετήσιες Πρόσοδοι με Χαρακτηριστικά επιστροφής Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην απλή ισόβιο ετήσια πρόσοδο: Στις ετήσιες προσόδους με επιστροφή δεν χρησιμοποιείται όλη η αξία του συμβολαίου για τη μετατροπή σε πληρωμές εισοδήματος Μέρος από την αξία του συμβολαίου χρησιμοποιείται για να καλύψει το κόστος της εγγύησης ενός ελάχιστου αριθμού πληρωμών, ανεξάρτητα αν ο συνταξιοδοτούμενος βρίσκεται στη ζωή για να τα εισπράττει

129 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ελάχιστη εγγύηση πληρωμής μπορεί να καθορισθεί με τη μορφή ελάχιστου εγγυημένου αριθμού πληρωμών ή ως επιστροφή της αξίας του συμβολαίου (ή κάποιου τμήματος) σε περίπτωση θανάτου του συνταξιοδοτούμενου Με όλες τις ισόβιες ετήσιες προσόδους που περιέχουν χαρακτηριστικά επιστροφής κάθε ποσό που είναι πληρωτέο σε περίπτωση θανάτου του συνταξιοδοτούμενου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αποζημίωση θανάτου, το ύψος της οποίας ισούται με την εγγύηση της επιστροφής Τεχνικά δεν υπάρχει «επιστροφή» αλλά στην πραγματικότητα μία κάλυψη θανάτου ίση με το συγκεκριμένο κεφάλαιο που πληρώνεται είτε εφάπαξ είτε περιοδικά

130 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Μία κατηγορία ισοβίου ετήσιας προσόδου με χαρακτηριστικά επιστροφής Εξασφαλίζει εγγυημένο αριθμό μηνιαίων (ή ετησίων) πληρωμών, ανεξάρτητα αν ο συνταξιοδοτούμενος βρίσκεται στη ζωή ή όχι, ταυτόχρονα διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές συνεχίζονται ισοβίως στο συνταξιοδοτούμενο, εάν ζήσει περισσότερο από την εγγυημένη περίοδο Τα συμβόλαια συνήθως αναφέρουν εγγυημένη περίοδο πληρωμών για 5, 10, 15 ή 20 χρόνια Όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος εγγύησης, τόσο χαμηλότερο είναι το ύψος του εισοδήματος που πληρώνεται, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί Ισόβια ετήσια πρόσοδος με εγγυημένη διάρκεια ή ισόβιος ετήσια πρόσοδος με εγγυημένο αριθμό δόσεων

131 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ετήσια πρόσοδος επιστροφής δόσεων: Υπόσχεται ότι, εάν ο συνταξιοδοτούμενος πεθάνει πριν λάβει δόσεις εισοδήματος, το ύψος των οποίων να ισούνται με την αξία του συμβολαίου, οι πληρωμές θα συνεχίσουν προς το δικαιούχο μέχρι εξαντλήσεως της αξίας του συμβολαίου Η ετήσια πρόσοδος επιστροφής μετρητών, υπόσχεται να πληρώσει με εφάπαξ καταβολή στο δικαιούχο τη διαφορά, εάν υπάρχει, ανάμεσα στην αξία του συμβολαίου ετήσιας προσόδου και του αθροίσματος των πληρωμών των δόσεων, που έγιναν πριν από το θάνατο του συνταξιοδοτούμενου Για συγκεκριμένο κεφάλαιο η ετήσια πρόσοδος επιστροφής μετρητών εξασφαλίζει κάπως μικρότερο εισόδημα από την ετήσια πρόσοδο επιστροφής δόσεων, καθώς η ασφαλιστική εταιρία χάνει τον τόκο που θα μπορούσε να είχε κερδίσει, σε περίπτωση που η διαφορά ρευστοποιούνταν σε δόσεις Και στις δύο περιπτώσεις οι πληρωμές συνεχίζονται προς το συνταξιοδοτούμενο για όσο καιρό βρίσκονται στη ζωή ακόμα και μετά την υπερκάλυψη των ελάχιστων εγγυημένων παροχών Δύο σημαντικοί τύποι εισοδήματος ετήσιας προσόδου

132 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Μπορεί να είναι χρήσιμες τόσο στις αγορές όπου υπάρχει φοροαπαλλαγή όσο και σε αυτές που δεν υπάρχει Ο συνταξιοδοτούμενος απολαμβάνει, το όφελος της διαχείρισης των επενδύσεων από τον ασφαλιστή Οι συνταξιοδοτούμενοι μπορούν να αποκτήσουν μηνιαίο εισόδημα στην ηλικία που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν, το οποίο είναι τουλάχιστον ίσο ή και μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορούσαν να αποκτήσουν μέσω των κλασικών διαδικασιών συντηρητικής επένδυσης, εάν είναι πρόθυμοι να ρευστοποιήσουν το κεφάλαιο τους και βρίσκονται σε λογικά καλή κατάσταση υγείας Κάθε χρόνο ο ασφαλιστής θα πληρώνει στο συνταξιοδοτούμενο το τρέχον προϊόν απόδοσης της δικής του επένδυσης συν ένα τμήμα από την επένδυση αυτή καθαυτή Χρήσεις και Περιορισμοί των Ετήσιων Προσόδων

133 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ετήσιες πρόσοδοι είναι δημοφιλή μέσα χρηματοδότησης για το συνταξιοδοτικό προγραμματισμό Σε πολλές χώρες οι εισφορές σε συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά προγράμματα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα Οι ετήσιες πρόσοδοι χρησιμοποιούνται σε προγράμματα που θεωρούνται κατάλληλα από το νομοθετικό πλαίσιο φοροαπαλλαγής Μέχρι κάποιο καθορισμένο όριο, οι εισφορές στα προγράμματα, είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο, μέσω συμφωνίας οικιοθελούς κράτησης από το μισθό, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζόμενου Τα δικαιώματα του εργαζόμενου, σύμφωνα με αυτά τα προγράμματα, δεν χάνονται και πρέπει να είναι μη μεταβιβάσιμα Οι ετήσιες πρόσοδοι χρησιμοποιούνται επίσης για να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματα αποζημιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων και μπορούν να λειτουργήσουν για πρόσωπα που εργάζονται σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς Χρήση σε αγορές όπου υπάρχει φοροαπαλλαγή

134 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Κάθε χρόνο τα άτομα αγοράζουν χιλιάδες ετήσιες προσόδους, χωρίς να συνδέονται με επιλογές από τον εργοδότη τους και χωρίς να εμπίπτουν σε κάποιο πρόγραμμα φοροαπαλλαγής των εισφορών Αντίθετα από την κατάσταση στα προγράμματα με φοροαπαλλαγή… Οι κάτοχοι των ετησίων προσόδων δεν αντιμετωπίζουν περιορισμούς εισφορών και απολαμβάνουν αναβολή της φορολόγησης για τα κέρδη εξ επενδύσεων Εκτός του γεγονότος ότι αναβάλλεται η φορολόγηση πάνω στα κέρδη εξ επενδύσεων, εξασφαλίζουν σύγχρονα επενδυτικά αποτελέσματα Χρήσεις σε αγορές χωρίς φοροαπαλλαγή

135 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αν και τα κέρδη από την ετήσια πρόσοδο δεν εκπίπτουν πλήρως από τη φορολόγηση, το γεγονός ότι οι φόροι αναβάλλονται για αρκετά χρόνια, σημαίνει ότι ο κάτοχος του συμβολαίου - όχι το κράτος - έχει τα χρήματα αυτά διαθέσιμα Αποτέλεσμα είναι ότι η δύναμη του ανατοκισμού αποδίδει πολύ μεγαλύτερο ποσό από ό,τι θα απέδιδε σε διαφορετική περίπτωση Ακόμα και εάν αυτό το ποσό υπόκειντο σε άμεση και πλήρη φορολόγηση αργότερα, το καθαρό αποτέλεσμα παραμένει απόλυτα υπέρ του τρόπου με την αναβολή της επιβολής φορολόγησης Χρήσεις σε αγορές χωρίς φοροαπαλλαγή

136 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η πρακτική της πρόσθεσης συμπληρωματικών παροχών στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχει ευελιξία για προσαρμογή των προγραμμάτων στις προσωπικές ανάγκες Παροχές Ανικανότητας Κοινή πρακτική αποτελεί η προσάρτηση προσθέτων καλύψεων για συγκεκριμένες παροχές, σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία του ασφαλισμένου Οι δυο πλέον συνήθεις παροχές ανικανότητας είναι:  Απαλλαγή πληρωμής των ασφαλίστρων  Εισόδημα σε περίπτωση ανικανότητας  Ο ορισμός της ανικανότητας προς εργασία είναι θέμα μεγάλης σπουδαιότητας και συνήθως είναι ο ίδιος τόσο για την απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων όσο και για την παροχή εισοδήματος σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία Προαιρετικές Παροχές και Πρόσθετες Καλύψεις

137 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου: Προβλέπει ότι τα ασφάλιστρα που κατά τα άλλα είναι απαιτητά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν θα καταβληθούν, εάν ο ασφαλισμένος καταστεί ολικά και μόνιμα ανίκανος προς εργασία πριν από μια συγκεκριμένη ηλικία, συνήθους τα 65 Το συμβόλαιο συνεχίζει όπως ακριβώς θα συνεχιζόταν, εάν ο κάτοχος του κατέβαλε τα ασφάλιστρα Αποτελεί πληρωμή εισοδήματος σε περίπτωση ανικανότητας, ύψους ίσου με τα ασφάλιστρα του συμβολαίου (ή χρεώσεως) και κατ' επέκταση εκχωρείται στην ασφαλιστική εταιρία Δεν απαλλάσσει στην πραγματικότητα από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλίστρων, αλλά προβλέπει παροχή που προβαίνει σε πληρωμή των ασφαλίστρων για λογαριασμό του ασφαλισμένου, σε περίπτωση ανικανότητας του για εργασία Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων

138 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα μερίσματα εξακολουθούν να καταβάλλονται στα ασφαλιστήρια με συμμετοχή στα κέρδη Η αξία του συμβολαίου εξακολουθεί να αυξάνεται και μπορούν να εξασφαλιστούν δάνεια Μερικές φορές το κόστος της παροχής περιλαμβάνεται στο τακτικό ασφάλιστρο, συχνά όμως η πρόβλεψη της απαλλαγής πληρωμής των ασφαλίστρων προστίθεται στα ασφαλιστήρια ζωής και υγείας ή στα συμβόλαια ετησίων προσόδων με μικρό επιπλέον ασφάλιστρο Οι περισσότερες εταιρίες προβλέπουν έξι μήνες συνεχούς ανικανότητας, πριν η παροχή της απαλλαγής πληρωμής των ασφαλίστρων ενεργοποιηθεί Εφόσον η ανικανότητα αρχίζει κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης, όλα τα ασφάλιστρα (ή οι χρεώσεις) απαλλάσσονται καθ' όσο χρόνο αυτή συνεχίζεται ή όπως αλλιώς καθορίζεται στο συμβόλαιο Πολλές εταιρείες προβλέπουν ότι απαλλάσσονται τα ασφάλιστρα μόνο μέχρι την ηλικία των 65 ετών, εάν η ανικανότητα αρχίσει μεταξύ της ηλικίας των 60 ετών και των 65 ετών Η ανικανότητα καλύπτεται μόνον εάν αρχίσει πριν από μια καθορισμένη ηλικία, συχνά τα 65 έτη Οι εταιρίες…

139 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Όλα τα ασφάλιστρα απαλλάσσονται κατά τη διάρκεια της ανικανότητας, όχι μόνον εκείνα που είναι απαιτητά μετά το πέρας της περιόδου αναμονής Αυτό διαφέρει από την περίπτωση της ασφάλισης εισοδήματος σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία και από ό,τι προβλέπεται στα περισσότερα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας σε περιπτώσεις απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων Όταν ενσωματώνεται σε απλή ασφάλιση θανάτου, ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζεται το χαρακτηριστικό της ΑΠΑ (απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρου) με το χαρακτηριστικό της μετατροπής είναι πολύ σημαντικό

140 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Πρώτον, κάποια συμβόλαια προβλέπουν ότι, εάν ο ασφαλισμένος καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία, τα ασφάλιστρα για την απλή ασφάλιση θανάτου θα απαλλαγούν, αλλά εάν ο κάτοχος του συμβολαίου επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα της επέκτασης αυτήν την περίοδο, η εταιρία δεν θα τον απαλλάξει, από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλίστρων στο νέο εκ μετατροπής συμβόλαιο Δεύτερον, άλλες εταιρίες θα επιτρέψουν να μετατραπεί και θα τον απαλλάξουν από την υποχρέωση να καταβάλει τα ασφάλιστρα στο νέο συμβόλαιο Τρίτον, κάποιες εταιρίες προβλέπουν απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων και στην απλή ασφάλιση θανάτου και στο νέο συμβόλαιο, αλλά μόνον εφόσον η άσκηση του δικαιώματος επέκτασης της κάλυψης καθυστερήσει μέχρι το τέλος της περιόδου κατά την οποία επιτρέπεται Σε εκείνο το σημείο, γίνεται αυτόματη επέκταση και απαλλάσσονται τα ασφάλιστρα του νέου συμβολαίου Τρεις διαφορετικές προβλέψεις είναι διαθέσιμες στην αγορά

141 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Πολλές εταιρίες περιορίζουν το ανώτατο όριο μηνιαίου επιδόματος που προσφέρουν έως κάποιο συγκεκριμένο ποσό, όπως €1.000, καθώς επίσης και ένα περαιτέρω συγκεκριμένο όριο συμμετοχής της εταιρίας με όλες τις άλλες μαζί Οι περισσότεροι ασφαλιστές χαρακτηρίζουν έξι μήνες ολικής ανικανότητας ως μόνιμη και αρχίζουν τις πληρωμές στο τέλος των έξι μηνών Αυτό ισούται με περίοδο αναμονής έξι μηνών και αναδρομική πληρωμή ενός μηνός, ενώ άλλες εταιρίες επιβάλλουν τετράμηνη περίοδο αναμονής Τα ασφάλιστρα τόσο στη βασική ασφάλιση όσο και στο προσάρτημα εισοδήματος συνεπεία ανικανότητας απαλλάσσονται κατά τη διάρκεια της καλυπτόμενης ανικανότητας Τα μερίσματα πληρώνονται, οι παροχές θανάτου του συμβολαίου παραμένουν ανεπηρέαστες και από κάθε άποψη το βασικό ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής συνεχίζεται σαν να μην είχε εμφανιστεί καμιά ανικανότητα Σε περίπτωση αποκατάστασης του ασφαλισμένου σταματά η καταβολή του εισοδήματος και τα ασφάλιστρα είναι και πάλι απαιτητά Εισόδημα ανικανότητας προς εργασία

142 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι θα πρέπει να εξασκούνται στην σωστή παρουσίαση των καλύψεων του συμβολαίου Αυτό σημαίνει να εξασφαλίζουν ότι η προτεινόμενη ασφάλιση είναι:  Κατάλληλη να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη  Αξιόπιστη, περιλαμβάνοντας τις ανάλογες διατάξεις και εξασφαλίζοντας τη προτεινόμενη αξία  Παρουσιάζεται από έναν άριστα καταρτισμένο επαγγελματία Αξιολόγηση των Ασφαλιστηρίων Ζωής

143 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο σύμβουλος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ασφάλιση που προτείνει είναι η κατάλληλη να καλύψει τις ανάγκες του ασφαλιζόμενου Προκειμένου ο σύμβουλος να διασφαλίσει την καταλληλότητα της ασφάλισης θα πρέπει να γνωρίζει τον καταναλωτή Να κατανοήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει και εργάζεται:  την ηλικία του  την κατάσταση της οικογένειας του  τις σχετικές υποχρεώσεις του  το επίπεδο της εργασίας του  το εισόδημα  τον πλούτο  την κληρονομικότητα  τους στόχους για τις επενδύσεις  το ρίσκο που μπορεί να πάρει  το φορολογικό του επίπεδο  την υγεία και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα που συνδέεται με αυτά Η Αξιολόγηση του Πελάτη

144 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ένα στοιχείο που έχει γίνει ιδιαίτερα σχετικό τα τελευταία χρόνια είναι το επίπεδο του οικονομικού ρίσκου που είναι διατεθειμένος να πάρει Η καταλληλότητα αφορά και στο συνδυασμό των προϊόντων ασφάλισης για να πετύχει το μέγιστο αποτέλεσμα για το πελάτη και την άριστη κάλυψη Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης του πελάτη παρά το γεγονός ότι εταιρίες αλλά και ασφαλιστές έχουν πάντοτε το δικό τους τρόπο Ο ασφαλιστικός σύμβουλος: Έχει «την ουσιαστική ευθύνη για δίκαιες συναλλαγές» με τους πελάτες Θα πρέπει να γνωρίζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση του πελάτη του αλλά και το φορολογικό επίπεδο του, τις επενδύσεις του και τους άλλους παράγοντες προκειμένου να κάνει την πρόταση του Πρέπει να πιστεύει ότι ο πελάτης έχει σαφή γνώση και εμπειρία για να αντιληφθεί και να αξιολογήσει το ρίσκο που αναλαμβάνει αλλά και τα μειονεκτήματα που ενδεχομένως έχει το συγκεκριμένο προϊόν

145 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο δυνητικός αγοραστής μπορεί να επιθυμεί μια αξιολόγηση της προτεινόμενης ασφάλισης Η αξιολόγηση αυτή τυπικά περιλαμβάνει την επεξήγηση της αξίας ενός συμβολαίου Ο αγοραστής δεν θα πρέπει να αναζητά την οφθαλμαπάτη της «τέλειας αγοράς» Θα ήταν προτιμότερο να αναζητήσει το συμβόλαιο που είναι καλύτερο σε σχέση με αυτά που του πρότειναν από τις άλλες εταιρίες Αξιολόγηση του Συμβολαίου

146 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αφορά στις βασικότερες πληροφορίες αλλά και τις αξίες που άλλοτε είναι εγγυημένες και άλλοτε όχι Δείχνει πώς είναι δομημένο ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τι μπορεί να μας προσφέρει στο μέλλον Δίδονται πληροφορίες για ενδεχόμενες αλλαγές στα ασφάλιστρα Τη συσσώρευση των αξιών εξαγοράς Τις παροχές του συμβολαίου Χρησιμοποιείται για τη σύγκριση του με κάποιο άλλο, αλλά όχι χωρίς κάποιες δυσκολίες Όταν γίνεται αναφορά σε στοιχεία που δεν είναι εγγυημένα δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγχυση με τα όσα πράγματι ισχύουν στο συμβόλαιο Υπάρχουν κάποια δεδομένα που θεωρούνται εγγυήσεις του συμβολαίου και αναφέρονται σαφέστατα στους όρους και άλλα στοιχεία που δεν αναγράφονται στο συμβόλαιο και θεωρούμε ότι δεν είναι εγγυημένα Η Παρουσίαση του Συμβολαίου

147 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η αξιολόγηση ενός ασφαλιστηρίου εμπεριέχει στοιχεία αβεβαιότητας Η αβεβαιότητα έχει δύο διαστάσεις: Πρώτον: Εξωγενείς παράγοντες που δεν γνωρίζει ο ασφαλιστής και συνήθως σε ένα μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν τις μελλοντικές αξίες Γι' αυτό το λόγο, οι αποδόσεις μελλοντικά των επενδυτικών αγορών θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από αυτές που υφίσταντο στην αρχή του συμβολαίου Ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος και επιδημίες ή άλλες ανθρώπινες καταστροφές ενδέχεται να εμφανιστούν Η διαχείριση της ασφάλισης δεν μπορεί παρά να γίνεται με σκοπό να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους εξωγενείς παράγοντες Βασικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αξιολόγηση

148 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Δεύτερον: Εσωτερικοί παράγοντες που έχουν σχέση με τον ασφαλιστή θα επηρεάσουν μελλοντικά τις αξίες του συμβολαίου Η ποιότητα του προασφαλιστικού ελέγχου επηρεάζει την εμπειρία για τη θνησιμότητα Η ποιότητα των πληροφοριών που καλείται να παρέχει ο πράκτορας, η εξυπηρέτηση ενός ασφαλιστικού συμβούλου και ο βαθμός ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τα συμβόλαια θα επηρεάσουν το ποσοστό ακυρώσεων Οι δαπάνες και οι επενδυτικές αποδόσεις, παρόλο που εξαρτώνται από εξωγενείς παράγοντες, διαμορφώνονται σε έναν μεγάλο βαθμό και από τον ασφαλιστικό φορέα

149 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τέσσερεις παράγοντες κλειδιά που διαμορφώνουν την αποτίμηση της ασφάλισης ζωής:  Η θνησιμότητα  Ο τόκος  Οι επιβαρύνσεις  Το ποσοστό των ακυρώσεων Η απεικόνιση ενός συμβολαίου είναι: Η αντανάκλαση κάποιων προσδοκιών σε κάθε έναν από τους παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό με την πραγματική αξία του συμβολαίου, όπως αυτή καθορίζεται με βάση τις πραγματικές παρεκκλίσεις από αυτές τις υποθέσεις Στοιχεία του Ασφαλιστηρίου που Επηρεάζουν την Αξιολόγηση

150 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα ποσοστά θνησιμότητας μειώνονται σταδιακά Κάποιες εταιρίες εφάρμοσαν κάποιους βελτιωμένους πίνακες θνησιμότητας Η τιμολόγηση βασίστηκε στη θνησιμότητα που ανέκυψε και είναι σαφέστατα καλύτερη οι εταιρίες μεταφέρουν τη θετική διαφορά που προκύπτει από τη θνησιμότητα στον πελάτη, κάνοντας την ασφάλιση να φαντάζει πιο ελκυστική από πλευράς κόστους Ο δείκτης θνησιμότητας, βάσει του οποίου θα διαμορφώνεται και η αξία του συμβολαίου, να συμπίπτει με τα πιο πρόσφατα ιστορικά στοιχεία Θνησιμότητα

151 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Απαιτείται από τους ασφαλιστικούς φορείς να στηρίζουν τις αξίες του συμβολαίου σε επιτόκια που ανταποκρίνονται με την πραγματικότητα και τις αποδόσεις των επενδύσεων της εταιρίας Εάν αυτό δεν ισχύει, η παρουσίαση ενός συμβολαίου θα είναι παραπλανητική και όχι εφάμιλλη με αυτές άλλων ασφαλιστικών προϊόντων Επιβαρύνσεις Προβλέψεις σχετικά με τα έξοδα, τους φόρους και τα κέρδη είναι σημαντικά στην απεικόνιση της αξίας Όπως ακριβώς και με τη θνησιμότητα και τον τόκο, οι επιβαρύνσεις θα πρέπει να επαρκούν ώστε να καλύπτουν τα έξοδα και τους φόρους, αφήνοντας παράλληλα ένα λογικό περιθώριο κέρδους Εάν αυτό δεν ισχύει, ο ασφαλιστής θα μπορεί να κατηγορηθεί για παραπλάνηση, διότι προσπαθεί να κάνει την παρουσίαση του ελκυστικότερη από ότι είναι πραγματικά Τόκος

152 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Συνήθως υψηλότερο ποσοστό ακυρώσεων σημαίνει και αύξηση στα ασφάλιστρα Οι ασφαλιστικοί φορείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν λογικά ποσοστά ακυρώσεων, βασισμένα στην πρόσφατη εμπειρία τους Εάν χρησιμοποιούν χαμηλότερα ποσοστά ακυρώσεων, η πραγματική αξία των συμβολαίων δεν θα αυξάνεται γρήγορα ακόμα και αν όλοι οι άλλοι παράγοντες τιμολόγησης έχουν εκτιμηθεί σωστά Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα χρησιμοποίησης εσκεμμένα χαμηλών ποσοστών ακυρώσεων Το γεγονός αυτό επιβάλλει ένα επιπλέον κίνδυνο για τον πελάτη και κάνει την παρουσίαση λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλα ασφαλιστικά προϊόντα Ποσοστό ακυρώσεων

153 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τις παροχές ασφάλισης όπως και άλλες πληροφορίες Εκτίμηση επτά μεθόδων συγκριτικού κόστους: Στις περισσότερες μεθόδους σύγκρισης κόστους, το κόστος της ασφάλισης υπολογίζεται: αφού υποθέσουμε ένα επιτόκιο είτε το επιτόκιο προκύπτει υπολογίζοντας κατ' εκτίμηση ένα κόστος ασφάλισης Μέθοδοι Σύγκριση Κόστους

154 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμόζεται πολλά χρόνια Θεωρείται η απλούστερη μέθοδος συγκρίσεως κόστους τόσο στην κατανόηση όσο και στον υπολογισμό, αλλά και η πλέον παραπλανητική Προκειμένου να υπολογίσουμε το κόστος στα πλαίσια αυτής της μεθόδου, προσθέτουμε τα ασφάλιστρα μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (που συνήθως είναι 10 ή 20 έτη) και αφαιρούμε το σύνολο των αντιστοιχούν μερισμάτων των συμβολαίων, εάν υπάρχουν, όπως αυτά προκύπτουν στη λήξη της περιόδου Από το αποτέλεσμα που προκύπτει, στο τέλος αυτής της περιόδου, αφαιρείται η αξία εξαγοράς στη λήξη (και αν υπάρχουν τα τελικά μερίσματα). Διαιρώντας με το ποσό καλύψεως (σε χιλιάδες) και με τον αριθμό των ετών προκύπτει η απόδοση στη συγκεκριμένη περίοδο του παραδοσιακού καθαρού κόστους Παραδοσιακή Μέθοδοι Καθαρού Κόστους

155 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η μέθοδος αυτή μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από το εισόδημα ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής Τα αποτελέσματα είναι παραπλανητικά όταν χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κόστους Αγνοώντας, τη χρονική αξία του χρήματος, δεν εκτιμάει σωστά την αξία στη λήξη του συμβολαίου Μπορεί εύκολα να παραποιηθούν τα αποτελέσματα της εάν τα πρώτα χρόνια ισχύος του συμβολαίου μειώσουμε τα μερίσματα ή τις αξίες εξαγοράς του και τα επόμενα χρόνια τα αυξήσουμε, εμφανίζοντας αρχικά μείωση στο κόστος ασφάλισης

156 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αναπτύχθηκε προκειμένου να διορθώσει την παράλειψη στη μεταβολή της χρονικής αξίας του χρήματος που εμφανίζεται με την παραδοσιακή μέθοδο καθαρού κόστους Η ανάλυση της μεθόδου αυτής αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως 10 και 20 έτη) και λαμβάνει υπόψιν: τα εκτιμώμενα ασφάλιστρα τις καλύψεις θανάτου τις αξίες εξαγοράς τα μερίσματα κατά τον ίδιο τρόπο με τη παραδοσιακή μέθοδο καθαρού κόστους, εκτός από το γεγονός ότι περιλαμβάνει και το επιτόκιο Για τον υπολογισμό της προσαρμογής του καθαρού κόστους ως προς το επιτόκιο ενός συμβολαίου, τα ασφάλιστρα και τα εικονιζόμενα μερίσματα έχουν συσσωρευτεί με βάση κάποιο υποθετικό επιτόκιο που θεωρούμε πως υφίσταται καθ' όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που επιλέξαμε Τα συσσωρευμένα μερίσματα τα αφαιρούμε από τα συσσωρευμένα ασφάλιστρα Μέθοδος Προσαρμογής Καθαρού Κόστους ως προς το Επιτόκιο

157 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Από το αποτέλεσμα που προκύπτει αφαιρούμε τις αξίες εξαγοράς (και τα αναγραφόμενα τελικά μερίσματα, εάν και εφόσον υφίστανται) στη λήξη αυτής της περιόδου Το τελικό αποτέλεσμα από αυτόν τον υπολογισμό διαιρείται με την αξία μιας ράντας για την ίδια περίοδο και με βάση το υποθετικό επιτόκιο Εάν το επιτόκιο στη μέθοδο ανάλυσης είναι μηδενικό, θα προκύψει το αποτέλεσμα που θα είχαμε με την εφαρμογή της παραδοσιακής μεθόδου καθαρού κόστους Στις περισσότερες χώρες απαιτείται υπολογισμός του κόστους που θα αναγράφεται στο συμβόλαιο να γίνεται με βάση δύο δείκτες: Το δείκτη κόστους με εξαγορά στη λήξη του συμβολαίου Έναν δείκτη κόστους χωρίς εξαγορά

158 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αφορά στην εκτίμηση του μέσου όρου των ετησίων καθαρών δαπανών (ασφάλιστρα μείον μερίσματα) τοκισμένου με ένα επιτόκιο που θα αφορά το χρονικό διάστημα καταβολής των ασφαλίστρων για τη 10ετή ή 20ετή περίοδο Ο δείκτης κόστους με εξαγορά Προκύπτει από τον προηγούμενο μειωμένος με την ισοδύναμη ετησιοποιημένη αξία εξαγορών που είναι διαθέσιμη στο τέλος της 10ετούς ή 20ετούς περιόδου Ο δείκτης κόστους χωρίς εξαγορά

159 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η μέθοδος προσαρμογής του καθαρού κόστους με βάση κάποιο επιτόκιο: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση παρόμοιων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, διότι μια δίκαιη σύγκριση προϋποθέτει την ύπαρξη ισοδύναμων εκροών Μπορεί να παραποιηθεί με παρόμοιο τρόπο, αλλά σε μικρότερο βέβαια βαθμό, όπως και η μέθοδος παραδοσιακού καθαρού κόστους Προσφέρει ένα σταθερό κριτήριο μέτρησης του κόστους καθ' όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που έχει επιλεγεί και μόνο εφόσον όλες οι υποθέσεις που έγιναν αποδειχθούν αληθείς και αν οι πραγματικές αξίες του συμβολαίου συμπίπτουν με τις αναγραφόμενες, κάτι βέβαια που είναι δύσκολο - αν όχι αδύνατο - να συμβεί

160 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Χρησιμοποιείται από εμπειρογνώμονες ασφαλιστικών σχεδίων προκειμένου να συγκρίνουν το κόστος δύο ή περισσοτέρων ασφαλιστηρίων Υποθέτει ότι ισοδύναμα ποσά δαπανώνται στα πλαίσια δύο ή περισσοτέρων προτάσεων ασφάλισης Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σύγκριση παρόμοιων ή διαφορετικών συμβολαίων Σύγκριση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Κυμαινόμενου Ασφαλίστρου Όταν δύο ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν κυμαινόμενο ασφάλιστρο, τόσο το ασφάλιστρο όσο και το κεφάλαιο καλύψεως μπορούν να ορισθούν στο ίδιο επίπεδο, επιτρέποντας στη σύγκριση να εστιάσει στις ανταγωνιστικές αξίες εξαγοράς των συμβολαίων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στο μέλλον Με όλους τους άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την υψηλότερη αξία εξαγοράς θεωρείται και το καλύτερο Μέθοδος Εξισωμένων Δαπανών

161 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η μέθοδος εξισωμένων δαπανών χρησιμοποιείται επίσης για να συγκρίνει την αξία δύο συμβολαίων όταν το ασφάλιστρο του ενός συμβολαίου είναι σταθερό Τα ασφάλιστρα για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κυμαινόμενου επιτοκίου θεωρούνται ίδια με αυτά στα σταθερού ασφαλίστρου Θα υποθέσουμε ότι το κυμαινόμενο ασφάλιστρο συμπίπτει με το σταθερό μικτό ασφάλιστρο ή το καθαρό μείον τα μερίσματα Η μέθοδος εξισώσεως δαπανών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνουμε δύο ή περισσότερα ασφαλιστήρια σταθερού ασφαλίστρου ή ένα κυμαινόμενου ασφαλίστρου και ένα σταθερού, όπου το ασφάλιστρο του σταθερού είναι μικρότερο από αυτό που απαιτείται ως ελάχιστο γι’ αυτό του κυμαινόμενου ασφαλίστρου Η μέθοδος αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για δύο ασφαλιστήρια συμβόλαια όπου το ένα έχει υψηλότερο ασφάλιστρο από το άλλο Σύγκριση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Σταθερού Ασφαλίστρου

162 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Είναι πιο εκλεπτυσμένη μέθοδος συγκρίσεως κόστους από την αντίστοιχη της εξισώσεως των δαπανών Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και η μέθοδος εξισώσεως δαπανών ως προς τα εξής: Οι δαπάνες των δύο συγκρινόμενων προγραμμάτων έχουν ορισθεί στο ίδιο επίπεδο Οι διαφορές των ετήσιων ασφαλίστρων συσσωρεύονται με το ίδιο υποθετικό επιτόκιο Κάποιος απλώς παρατηρεί τις διαφορές στις αξίες εξαγοράς κατά τη διάρκεια του χρόνου προκειμένου να καταλήξει σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με το κόστος Αποτελεί τη διόρθωση της απόκλισης που δημιουργούν οι ανόμοιες καλύψεις θανάτου στη μέθοδο της εξισώσεως δαπανών Το κεφάλαιο κάλυψης της ασφάλισης με το μειωμένο ασφάλιστρο (π.χ. της απλής) υποθετικά προσαρμόζεται κάθε χρόνο, έτσι ώστε το άθροισμα της επιπρόσθετης απόδοσης και του νέου κεφαλαίου κάλυψης της απλής ασφάλισης να ισούται με το κεφάλαιο κάλυψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με το υψηλότερο ασφάλιστρο (π.χ. της ισοβίου) Μέθοδος Συσσώρευσης Μετρητών

163 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Μέθοδος Συγκριτικού Επιτοκίου Χρησιμοποιείται στη σύγκριση του σχετικού κόστους μεταξύ δύο ασφαλιστηρίων συμβολαίων Είναι μια ειδική περίπτωση μεθόδου συσσώρευσης μετρητών Η μόνη διαφορά τους είναι η εκτίμηση του επιτοκίου, που προκαλεί τη συσσωρευμένη αξία στις ετήσιες διαφορές των ασφαλίστρων των συμβολαίων (κεφάλαιο υποστήριξης), να ισούται με την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με το υψηλότερο ασφάλιστρο Η μέθοδος συγκριτικού επιτοκίου είναι το ποσοστό απόδοσης που πρέπει να κερδηθεί από ένα υποθετικό κεφάλαιο υποστήριξης σε ένα BTID (Buy-Term-Invest the Difference) πρόγραμμα, έτσι ώστε η αξία ενός κεφαλαίου υποστήριξης να είναι ακριβώς ίση με την απεικονιζόμενη αξία εξαγοράς του συμβολαίου με το υψηλότερο ασφάλιστρο, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Όσο υψηλότερο είναι αυτό το επιτόκιο, τόσο φθηνότερο είναι το κόστος της ακριβότερης ασφάλισης (π.χ. της ισοβίου) σε σχέση με την εναλλακτική μορφή ασφάλισης (π.χ. της απλή ασφάλισης)

164 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης Η μέθοδος του εσωτερικού επιτοκίου απόδοσης είναι παρόμοια με τη μέθοδο συγκριτικού επιτοκίου όσον αφορά στην εκτίμηση ενός ποσοστού απόδοσης, αλλά διαφέρει, στο γεγονός ότι δεν κάνει πρόβλεψη για τις χρεώσεις θνησιμότητας του συμβολαίου Το επιτόκιο αξιών εξαγοράς Βασίζεται στις αξίες εξαγοράς Προκύπτει από τον υπολογισμό του επιτοκίου που προκαλεί την εξίσωση των συσσωρευμένων ασφαλίστρων (καθαρών από μερίσματα) σε καθορισμένη διάρκεια με την αξία εξαγοράς της ίδιας χρονικής περιόδου Στον υπολογισμό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό ασφάλισης Τα πρώτα χρόνια ασφάλισης το επιτόκιο των αξιών εξαγοράς είναι αρνητικό Για συμβόλαια χωρίς αξία εξαγοράς το Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης είναι -100% για όλη τη χρονική περίοδο Το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε δεν απέδωσε τίποτα Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει διότι η μέθοδος αυτή αγνοεί παντελώς την αξία που έχει το κεφάλαιο κάλυψης ζωής Καθώς δημιουργούνται αξίες εξαγοράς αυξάνεται σταδιακά και το Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης

165 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Το επιτόκιο που βασίζεται στο ποσό καλύψεως Προκύπτει από τον υπολογισμό του επιτοκίου που εξισώνει τη συσσώρευση ασφαλίστρων (αφαιρώντας τα μερίσματα) σε καθορισμένο χρονικό διάστημα με το ποσό ασφάλισης της ίδιας χρονικής περιόδου Τα πρώτα χρόνια της ασφάλισης το επιτόκιο αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό, αλλά φθίνει σταθερά τα επόμενα χρόνια. Είναι ιδιαίτερα υψηλό τα πρώτα έτη στις απλές ασφαλίσεις επειδή τα ασφάλιστρα είναι μειωμένα Η μέθοδος Εσωτερικού Επιτοκίου Απόδοσης χρησιμοποιείται συνήθως στην αποτίμηση των συμβολαίων που αγοράζονται για επιχειρηματικούς σκοπούς Με όλους τους άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το υψηλότερο ποσοστό Εσωτερικού Επιτοκίου Απόδοσης είναι προτιμότερο

166 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην ανάλυση των αξιών εξαγοράς ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιλαμβάνει τον υπολογισμό ενός επιτοκίου απόδοσης το οποίο εξισώνει τις παροχές για το συγκεκριμένο έτος ασφάλισης με τις επενδύσεις του ιδίου έτους Οι παροχές ενός συμβολαίου είναι η αξία εξαγοράς του και τα μερίσματα (εάν υφίστανται) στο τέλος της περιόδου ανάλυσης συν την αναμενόμενη αξία του κεφαλαίου κάλυψης αιτία θανάτου του συγκεκριμένου έτους Οι επενδύσεις σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το συγκεκριμένο έτος δημιουργούνται από τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν το έτος αυτό συν την αξία εξαγοράς στην αρχή του ιδίου έτους Η μέθοδος υπολογισμού του συντελεστή ετήσιας απόδοσης προκύπτει διαιρώντας τις ετήσιες παροχές του συμβολαίου με τις αντίστοιχες επενδύσεις του ιδίου έτους και αφαιρώντας 1 από το πηλίκο Ο τύπος είναι: Συντελεστής ετήσιας απόδοσης = (παροχές ασφαλιστηρίου: επενδύσεις)-1 Μέθοδος Υπολογισμού Συντελεστή Ετήσιας Απόδοσης

167 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ας υποθέσουμε ότι ευρώ επενδύονται σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που αποκτά στο τέλος του πρώτου έτους μια αξία (παροχή) της τάξεως των ευρώ Ας υποθέσουμε ότι άλλα ευρώ επενδύονται στην αρχή του δευτέρου έτους και ότι η συνολική αξία της επένδυσης στο τέλος και του δευτέρου έτους ανέρχεται σε ευρώ Ο συντελεστής απόδοσης στο τέλος του πρώτου έτους θα υπολογισθεί ως εξής: ΥRΟR (1) = (1.080 : 1.000) - 1 = 0,08 Του δευτέρου έτους: ΥRΟR (2) = [2.330/( )]-1 =0,12 Ο συντελεστής απόδοσης της επένδυσης του πρώτου έτους είναι 8.0% και του δευτέρου έτους 12,0% Η επένδυση του δευτέρου έτους περιλαμβάνει και τα ευρώ μαζί με την επιπρόσθετη καταβολή των ευρώ

168 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η μέθοδος ΥRΟR χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η διατήρηση του ασφαλιστηρίου για ένα έτος ακόμα καθώς και στη καταγραφή των ετήσιων αποτελεσμάτων Η μεγάλη διαφοροποίηση των τιμών ΥRΟR μεταξύ διαδοχικών ετών μπορεί να συνεπάγεται μη προσήκουσες παρεμβάσεις εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας Αυτή η μέθοδος θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συμβόλαια που έχουν αξία εξαγοράς και τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή όσο αυτές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα

169 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι Βασικές Αρχές της Ομαδικής Ασφάλισης Μέσον με το οποίο μια ομάδα ανθρώπων, που έχει συνήθως μια επαγγελματική σχέση με το συμβαλλόμενο, αποκτά ασφαλιστική κάλυψη με ένα μόνο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αυτό που θεωρείται ομαδική ασφάλιση σήμερα δεν αποτελούσε ίσως ομαδική ασφάλιση πριν μερικές δεκαετίες Ομαδική Ασφάλιση Διακριτικά Χαρακτηριστικά Σε μια σύγκριση της ομαδικής ασφάλισης με άλλες μορφές ασφάλισης ζωής είναι εμφανή αρκετά διακριτικά χαρακτηριστικά: Η αντικατάσταση του ατομικού underwriting με το ομαδικό H χρήση ενός συμβολαίου Tο χαμηλότερο διαχειριστικό κόστος H ευελιξία στο σχεδιασμό του συμβολαίου και H χρήση της τιμολόγησης βάσει εμπειρίας

170 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ίσως το πιο σημαντικό διακριτικό χαρακτηριστικό της ομαδικής ασφάλισης να είναι η αντικατάσταση του ατομικού underwriting με το ομαδικό Συνήθως δεν απαιτείται απόδειξη της ασφαλισιμότητας του κάθε ατόμου και το επίπεδο των παροχών είναι ουσιαστικό με ελάχιστους, εάν υπάρχουν, σημαντικούς περιορισμούς Το ομαδικό underwriting συνήθως δεν ασχολείται με την υγεία ή άλλες πλευρές της ασφαλισιμότητας του κάθε ατόμου Στοχεύει να προσφέρει κάλυψη σε μια ομάδα ατόμων, ή ακόμη καλύτερα, σε ένα πλήθος από τέτοιες ομάδες η οποία θα οδηγήσει σε ένα προβλέψιμο ασφάλιστρο θνησιμότητας ή νοσηρότητας Εάν ασφαλιστεί ένας επαρκής αριθμός ομάδων και εάν οι ομάδες αυτές είναι σχετικά ομοιογενείς Το ασφάλιστρο θνησιμότητας ή νοσηρότητας θα είναι προβλέψιμο η ομάδα γίνεται η μονάδα του underwriting και οι αρχές της ασφάλισης εφαρμόζονται σ' αυτήν, ακριβώς όπως στην περίπτωση του ατόμου Ομαδικό underwriting

171 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να υπάρχουν στο underwriting των ομαδικών ασφαλίσεων Είτε βρίσκονται στη φύση της ίδιας της ομάδας Είτε μπορούν να εφαρμοστούν με ένα θετικό τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί η αντεπιλογή Συμπτωματική Ασφάλιση για την Ομάδα Σημαίνει ότι τα μέλη σχημάτισαν ομάδα για κάποιον άλλο λόγο και όχι για να ασφαλιστούν παράδειγμα, η παροχή ομαδικής ασφάλισης στο προσωπικό μιας επιχείρησης δεν θα πρέπει να αποτελεί το χαρακτηριστικό που προκαλεί τη δημιουργία και την ύπαρξη της ομάδας Ροή των Ατόμων της Ομάδας Θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή ροή ατόμων μέσα στην ομάδα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εισέρχονται νέα άτομα στην ομάδα και να εξέρχονται οι πιο ηλικιωμένοι Οι ομάδες των εργαζομένων χρειάζεται να έχουν μια σχετικά καλή κατάσταση υγείας

172 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Το underwriting των ομαδικών ασφαλίσεων χρειάζεται μια αυτόματη βάση για τον καθορισμό του ύψους των παροχών για το κάθε άτομο, κάτι στο οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έλεγχο ούτε ο εργοδότης ούτε και οι εργαζόμενοι Αν το ύψος των παροχών ήταν προαιρετικό θα ήταν πιθανή μια επιλογή ενάντια στον ασφαλιστή τα άτομα με κακή κατάσταση υγείας θα ασφαλίζονταν για μεγάλα ποσά και οι υγιείς θα είχαν την τάση να επιλέγουν την ελάχιστη κάλυψη Αυτόματος Καθορισμός των Παροχών

173 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ελάχιστη Συμμετοχή της Ομάδας Ένας ακόμη έλεγχος του underwriting είναι η απαίτηση όλα τα μέλη μιας ομάδας, που δικαιούνται ασφάλιση, να καλύπτονται από την ασφάλιση αυτή Στα προγράμματα που ο εργαζόμενος καταβάλλει τμήμα του ασφαλίστρου (με συμμετοχή), προκειμένου να ενεργοποιηθεί η κάλυψη, τουλάχιστον 75% των εργαζομένων θα πρέπει να συμμετέχει Στα προγράμματα χωρίς συμμετοχή απαιτείται να καλύπτεται το 100% των εργαζομένων Με την κάλυψη ενός μεγάλου ποσοστού της ομάδας, η ασφαλιστική εταιρία προφυλάσσεται από την μεγάλη αναλογία μη υγιών ατόμων Στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι αρνούνται να ασφαλιστούν για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους που δεν ενέχουν στοιχεία επιλογής, ο κανόνας αυτός είναι πιο ελαστικός

174 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ιδανικά, ένα τμήμα του κόστους του ομαδικού προγράμματος βαρύνει τον εργοδότη ή κάποιον τρίτο, όπως μια εργατική ομοσπονδία ή μια εμπορική ένωση Τα προγράμματα χωρίς συμμετοχή του εργαζόμενου είναι απλά, καθώς το κόστος βαρύνει τον εργοδότη και αυτό του δίνει πλήρη έλεγχο στο πρόγραμμα Προσφέρει ασφάλιση σε όλους του εργαζομένους που τη δικαιούνται και έτσι εξαφανίζει τις δυσκολίες που αφορούν στην επίτευξη της συγκατάθεσης ενός επαρκούς αριθμού εργαζομένων, προκειμένου να ασφαλιστεί ένας ελάχιστος προαπαιτούμενος αριθμός Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σχετικά με την κατανομή του κόστους στους διάφορους εργαζόμενους, όπως συμβαίνει στα προγράμματα με συμμετοχή Το Κόστος Μοιράζεται με Κάποιον Τρίτο

175 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα προγράμματα με συμμετοχή συνήθως έχουν χαμηλότερο κόστος για τον εργοδότη με τη συμμετοχή των εργαζομένων, ο εργοδότης θα φροντίσει για την παροχή πιο επαρκούς κάλυψης στους εργαζόμενους Μπορεί, ακόμη, να υποστηριχθεί ότι εάν ο εργαζόμενος συνεισφέρει για την ασφάλιση του, θα εκτιμήσει περισσότερο την αξία της Από την άλλη πλευρά… Τα προγράμματα με συνεισφορά έχουν και κάποια μειονεκτήματα: Η λειτουργία τους είναι πιο περίπλοκη και αυτό κάποιες φορές αυξάνει σημαντικά το διαχειριστικό κόστος Χρειάζεται η συγκατάθεση του κάθε εργαζόμενου να συνεισφέρει για την ασφάλιση του Είναι απαραίτητη η αποδοχή ενός ελάχιστου ποσοστού των ατόμων που δικαιούνται την ασφάλιση Οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να ασφαλιστούν μέχρι να συμπληρώσουν συγκεκριμένο χρόνο εργασίας στην επιχείρηση (π.χ. ένα μήνα) Εάν δεν συμφωνήσουν να καλυφθούν από το πρόγραμμα μέσα σε μια περίοδο 31 ημερών, θα πρέπει να προσκομίσουν επαρκείς αποδείξεις ασφαλισιμότητας για να δικαιούνται την ασφάλιση

176 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ένας οργανισμός διαχείρισης θα πρέπει να μπορεί και να θέλει να ενεργήσει για λογαριασμό της ασφαλισμένης ομάδας Συνήθως, αυτός είναι ο εργοδότης Σε περίπτωση προγράμματος με συμμετοχή χρειάζεται να υπάρχει μια απλή μέθοδος, όπως η παρακράτηση από τη μισθοδοσία, με την οποία ο συμβαλλόμενος να μπορεί να συγκεντρώνει τα ασφάλιστρα Στα ομαδικά προγράμματα διάφοροι έλεγχοι συχνά χρησιμοποιούνται, οι οποίοι είναι σημαντικοί για το underwriting Το μέγεθος της ομάδας είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία του underwriting Σε μικρότερα προγράμματα χρησιμοποιούνται πιο περιοριστικές πρακτικές underwriting προκειμένου να αποφευχθεί η αντεπιλογή Περιλαμβάνουν: λιγότερο φιλελεύθερους όρους συμβολαίου απλές ερωτήσεις υγείας σε ορισμένες περιπτώσεις, λεπτομερές ατομικό underwriting για κάθε μέλος της ομάδας Αποτελεσματικός Οργανισμός Διαχείρισης

177 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Το δεύτερο χαρακτηριστικό της ομαδικής ασφάλισης Είναι η έκδοση ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο δίνεται στον κάτοχο του συμβολαίου, ενώ στους ασφαλισμένους δίνονται μικρά βιβλιάρια πιστοποιητικά ή άλλα έντυπα Τα πιστοποιητικά παρέχουν πληροφορίες: για τους όρους του προγράμματος τα βήματα που απαιτούνται σε περίπτωση ζημιάς Η χρήση πιστοποιητικών και ενός συμβολαίου συνιστά μία από τις πηγές οικονομίας της ομαδικής προσέγγισης Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

178 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ένα λεπτομερές έγγραφο, με το οποίο ξεκινά η σχέση που έχει συναφθεί ανάμεσα στον κάτοχο του συμβολαίου της ομαδικής ασφάλισης και στην ασφαλιστική εταιρία Οι ασφαλισμένοι, συνήθως οι εργαζόμενοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, στην ουσία δεν μετέχουν στο συμβόλαιο, αν και απορρέουν γι' αυτούς δικαιώματα ως τρίτοι δικαιούχοι Αυτή η σχέση των τεσσάρων μερών (εργοδότης, ασφαλιστής, εργαζόμενος και εξαρτώμενα μέλη), την οποία συναντάμε σε ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης μπορεί να δημιουργήσει ένα αριθμό από ενδιαφέροντα και ασυνήθιστα προβλήματα, τα οποία χαρακτηρίζουν μόνο την ομαδική ασφάλιση

179 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ένα τρίτο χαρακτηριστικό της ομαδικής ασφάλισης είναι ότι: Συνήθως παρέχει κάλυψη χαμηλότερου κόστους από αυτήν που προσφέρει η ατομική ασφάλιση Η φύση της ομαδικής προσέγγισης επιτρέπει τη χρήση μεθόδων μαζικής κατανομής και διαχείρισης και έτσι προσφέρει οικονομία στη λειτουργία, κάτι που δεν συναντάμε στην ατομική ασφάλιση Αυτή η οικονομία είναι πιο σημαντική στα μεγαλύτερα συμβόλαια, ενώ σε ορισμένα μικρότερα το διαχειριστικό κόστος μπορεί ακόμη και να ξεπεράσει αυτό της ατομικής ασφάλισης Καθώς στην ομαδική ασφάλιση συνήθως δεν γίνεται underwriting σε ατομική βάση, τα ασφάλιστρα βασίζονται σε μια αναλογιστική εκτίμηση της ομάδας ως σύνολο και έτσι ένα υγιές άτομο θα μπορούσε ίσως να αγοράσει ατομική ασφάλιση με χαμηλότερο κόστος Η επιδότηση του κόστους από τον εργοδότη αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στο σχεδιασμό προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης Χαμηλότερο κόστος

180 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ίσως η πιο σημαντική μείωση του κόστους marketing της ομαδικής ασφάλισης να προέρχεται από το γεγονός ότι: Οι προμήθειες απορροφούν ένα πολύ μικρότερο ποσοστό των ασφαλίστρων από ότι οι προμήθειες στα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια Το σύστημα marketing ανακουφίζει τον ασφαλιστικό σύμβουλο ή τον μεσίτη από πολλά καθήκοντα, ευθύνες και έξοδα, τα οποία συνδέονται συνήθως με την πώληση και την εξυπηρέτηση της ατομικής ασφάλισης Εξαιτίας του μεγάλου ύψους των ασφαλίστρων σε πολλές περιπτώσεις ομαδικής ασφάλισης, οι προμήθειες είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές των ατομικών συμβολαίων και συνήθως με μειώνονται όσο αυξάνονται τα ασφάλιστρα Μερικοί αγοραστές ομαδικής ασφάλισης έρχονται σε επαφή κατευθείαν με τις ασφαλιστικές εταιρίες και έτσι δεν υπάρχουν προμήθειες Στις περιπτώσεις αυτές συχνά καταβάλλονται αμοιβές στους εμπλεκόμενους συμβούλους

181 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο εργοδότης μια μεγάλης ομάδας συνήθως έχει τη δυνατότητα επιλογής κατά το σχεδιασμό και την προετοιμασία του ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου Υπάρχει εδώ μια σημαντικά μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι στα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια Ο βαθμός ευελιξίας σχετίζεται με το μέγεθος της προς ασφάλιση ομάδας Το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης συνήθως αποτελεί ένα ολόκληρο τμήμα ενός προγράμματος παροχών του εργοδότη και στις περισσότερες περιπτώσεις, το συμβόλαιο μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλύπτει τους στόχους του συμβαλλόμενου, εφόσον βέβαια οι απαιτήσεις του: δεν οδηγούν σε περίπλοκες διαχειριστικές διαδικασίες δεν ανοίγουν το δρόμο στην αντεπιλογή δεν εναντιώνονται στις απαιτήσεις του νόμου Ευελιξία

182 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ένα ακόμη ειδικό χαρακτηριστικό της ομαδικής ασφάλισης είναι ότι τα ασφάλιστρα υπόκεινται συχνά σε τιμολόγηση βάσει εμπειρίας Η εμπειρία σε μια συγκεκρι­μένη ομάδα μπορεί να επηρεάζει σημαντικά τις ρυθμίσεις στα μερίσματα ή τα ασφάλιστρα Όσο μεγαλύτερη και άρα πιο αξιόπιστη είναι η εμπειρία μιας συγκεκριμένης ομάδας, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάρος της εμπειρίας της κάθε χρόνο Η επίγνωση ότι τα ασφάλιστρα χωρίς μερίσματα ή οι ρυθμίσεις των ασφαλίστρων θα βασίζονται στην εμπειρία του εργοδότη του δίνει ίδιο συμφέρον να διατηρήσει ένα ευνοϊκό ιστορικό ζημιών και εξόδων Ορισμένοι ασφαλιστές χρησιμοποιούν τιμολόγηση βάσει εμπειρίας, η οποία βασίζεται στον τύπο της βιομηχανίας ή ακόμη και στον τύπο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Για τις μικρότερες ομάδες, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες χρησιμοποιούν κοινά ασφάλιστρα, συμφωνά με τα οποία ένα ενιαίο ασφάλιστρο εφαρμόζεται σε όλες τις ομάδες της ίδιας κατηγορίας, αν και συνηθίζεται πια να εφαρμόζονται διαφορετικά ασφάλιστρα σε ομάδες με σημαντικά καλύτερη ή χειρότερη εμπειρία από αυτήν που έχει η συγκεκριμένη κατηγορία ως σύνολο Η σύνθεση της ομάδας (ηλικία, φύλο και ύψος εισοδήματος) επηρεάζει την εμπειρία της ομάδας και, ομοίως, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το underwriting Τιμολόγηση βάσει εμπειρίας

183 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Πλεονεκτήματα Ο μηχανισμός της ομαδικής ασφάλισης έχει αποδειχτεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική λύση στην ανάγκη για εργασιακές παροχές για αρκετούς λόγους Η χρήση τεχνικών μαζικής κατανομής έχει επεκτείνει την κάλυψη σε μεγάλο πλήθος ατόμων με ελάχιστη ή καθόλου ασφάλιση ζωής ή υγείας Η διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα της βιομηχανικής οικονομίας και της οικονομίας των υπηρεσιών έφερε κοντά μεγάλο αριθμό ατόμων και ο μηχανισμός της ομαδικής ασφάλισης έδωσε τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρίες να πλησιάσουν πολλά άτομα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος Η ομαδική ασφάλιση επέκτεινε την κάλυψη σε ένα μεγάλο αριθμό ανασφάλιστων ατόμων Ο εργοδότης συχνά καταβάλλει ένα μεγάλο τμήμα του κόστους Στις περισσότερες χώρες, η φοροαπαλλαγή των εισφορών του εργοδότη και η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των παροχών στους εργαζόμενους κάνουν την ομαδική ασφάλιση ένα φορολογικά αποτελεσματικό όχημα εργασιακών παροχών Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί του Μηχανισμού της Ομαδικής Ασφάλισης

184 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Για τον εργαζόμενο η ομαδική ασφάλιση έχει ένα μεγάλο περιορισμό – την προσωρινή φύση της κάλυψης Ένας εργαζόμενος χάνει την ασφαλιστική του κάλυψη, εάν το ομαδικό πρόγραμμα διακοπεί και όταν εκείνος συνταξιοδοτηθεί, διότι σταματά η απασχόληση του Ένα άλλο σπουδαίο πρόβλημα αφορά στα άτομα που μπορεί να είναι ικανοποιημένα έχοντας μεγάλα ποσά ομαδικής ασφάλισης κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής Πολλά από αυτά τα άτομα αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν την ανάγκη ή είναι απρόθυμα να αντιμετωπίσουν το κόστος της ατομικής ασφάλισης ζωής Η ευελιξία της ομαδικής ασφάλισης περιορίζεται στο σχεδιασμό του κεντρικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου και δεν επεκτείνεται στους εργαζόμενους που καλύπτονται από αυτό Τα ομαδικά προγράμματα, τυπικά, αποτυγχάνουν να προσφέρουν το μηχανισμό για οποιαδήποτε ανάλυση οικονομικών αναγκών του ατόμου - μια υπηρεσία που συνήθως προσφέρει ο ασφαλιστικός ή κάποιος άλλος σύμβουλος Πολλοί ασφαλιστικοί σύμβουλοι συζητούν με τον ασφαλισμένο, θεωρώντας την ομαδική ασφάλιση σαν τη βάση για περαιτέρω συζήτηση της ανάγκης για πρόσθετη ασφάλιση ζωής και υγείας Περιορισμοί

185 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ομαδική ασφάλιση παρέχεται σε ομάδες που δεν υπήρχαν όταν ξεκινούσε η ανάπτυξη της ομαδικής ασφάλισης και ασφαλίζονται ομάδες για τις οποίες δεν θα γινόταν καμία συζήτηση όταν το προϊόν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά Συνήθως τα προγράμματα προσφέρονται σε τέσσερεις συγκεκριμένες κατηγορίες ομάδων Εργαζόμενοι σε έναν εργοδότη Οι εργαζόμενοι σε ένα εργοδότη αποτελούν την πρώτη κατηγορία Ο εργοδότης μπορεί να είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης, μια εταιρία ή ένα σωματείο Εργαζόμενοι θεωρούνται όχι μόνο οι άμεσα εργαζόμενοι στον εργοδότη, αλλά και ορισμένες άλλες κατηγορίες Οι εργαζόμενοι σε έναν εργοδότη είναι ο κυρίαρχος τύπος ομάδας στην οποία παρέχεται κάλυψη με ομαδική ασφάλιση Ομάδες Κατάλληλες για Ασφάλιση

186 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Στα προγράμματα αυτά ο κάτοχος του συμβολαίου είναι ο πιστωτής, όπως είναι μια τράπεζα, μια εταιρία που δίνει μικρά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βασίζονται σε πελάτες πιστωτικών καρτών Εάν ο δανειολήπτης πεθάνει ή μείνει ανίκανος, το ασφάλισμα καταβάλλεται στον πιστωτή για να αποπληρωθεί το δάνειο, που αποτέλεσε τη βάση για την κάλυψη, παρά στον ίδιο τον ασφαλισμένο ή στους δικαιούχους του Προκειμένου να έχει ισχύ η κάλυψη, ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει δεσμευτεί υποχρεωτικά και αμετάκλητα πως θα αποπληρώσει το δάνειο Ομάδες με οφειλέτες- πιστωτές

187 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα μέλη των εργατικών ενώσεων μπορούν να καλυφθούν από ένα ομαδικό συμβόλαιο που εκδίδεται για λογαριασμό της ενώσεως Η ασφάλιση θα πρέπει να είναι προς όφελος των μελών και όχι της ενώσεως ή των υπαλλήλων της Γενικά, ολόκληρο το πρόγραμμα μπορεί να μην πληρώνεται άμεσα από τις εισφορές των μελών Συνηθίζεται, η πληρωμή να γίνεται από κεφάλαια τα οποία προέρχονται μερικώς από εισφορές των μελών ειδικά για την ασφάλιση τους και μερικώς από τα ίδια κεφάλαια της ενώσεως Τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια συχνά ασφαλίζουν ομάδες εργαζομένων που εργάζονται σε διαφορετικούς εργοδότες και εκδίδονται για λογαριασμό του θεματοφύλακα ενός κεφαλαίου, που δημιουργήθηκε με διαδικασίες συλλογικών διαπραγματεύσεων Η συμφωνία αυτή πραγματοποιείται συνήθως από δύο ή περισσότερους εργοδότες της ίδιας ή συγγενικής βιομηχανίας, από μία ή περισ­σότερες εργατικές ενώσεις ή ακόμη και μετά από συνεργασία εργοδοτών και ενώσεων Ομάδες εργατικών ενώσεων

188 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Παρέχουν ομαδικά οφέλη σε εργοδότες που έχουν μικρό αριθμό εργαζομένων Δημιουργούνται από ασφαλιστικές εταιρίες ζωής, από ανεξάρτητους διαχειριστές ή από δυο ή περισσότερους εργοδότες στην ίδια βιομηχανία Ο δημιουργός σχεδιάζει το πρόγραμμα, επιλέγει τους εργοδότες (ή άλλες ομάδες) που επιθυμεί να συμμετέχουν και, συνήθως, κρατά τη διαχείριση Τα μέλη του Ταμείου έχουν παθητικό ρόλο και κυρίους αναφέρονται ονομαστικά ως συμβαλλόμενοι στην ασφάλιση που πραγματοποιείται από ή για λογαριασμό του Τ.Ε.Α. Το Ταμείο χειρίζεται και λογοδοτεί για κάθε οικονομική συναλλαγή Οι εργοδότες-μέλη καταβάλλουν ασφάλιστρα στον οργανισμό, ο οποίος χρησιμοποιεί τα χρήματα για να αγοράσει ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ολόκληρη η ομάδα των εργοδοτών τιμολογείται βάσει εμπειρίας, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερη αξιοπιστία στην εμπειρία της ίδιας της ομάδας Τα Τ.Ε.Α. που αυτοασφαλίζονται αναλαμβάνουν την ευθύνη να καταβάλλουν αποζημιώσεις μέσω ενός τρίτου διαχειριστή Θα πρέπει να υπολογίζουν επαρκή ασφάλιστρα (συνεισφορές) και να διατηρούν τα κατάλληλα αποθέματα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης Πολλών Εργοδοτών

189 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Πολλές άλλες ομάδες μπορούν να αποκτήσουν ομαδική ασφάλιση με τις πρακτικές underwriting των εταιριών και σύμφωνα με τους νόμους του κράτους Τέτοιες είναι:  Οι εμπορικές ενώσεις  Επαγγελματικές ενώσεις  Ενώσεις συνεργαζομένων κολεγίων  Ενώσεις παλιών πολεμιστών  Θρησκευτικές ομάδες  Πελάτες αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης  Καταθέτες αποταμιευτικών λογαριασμών Άλλες ομάδες

190 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αποτελεί ένα από τους πιο συνηθισμένους τύπους προγραμμάτων εργοδοτικών παροχών Περίπου το 40% (βάσει ποσού κάλυψης) των ασφαλίσεων ζωής που είναι σε ισχύ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε ομαδική βάση Τα ποσοστά σε άλλες χώρες είναι γενικά χαμηλότερα Περισσότερο από 89% της ομαδικής κάλυψης ζωής προέρχεται από τις ομάδες εργοδότη - εργαζομένων Ομαδική Ασφάλιση Ζωής

191 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Πολλά χρόνια πριν, οι ασφαλιστές πίστευαν πως ένα πλήθος τουλάχιστον 50 ατόμων ήταν απαραίτητο, προκειμένου να δοθεί ομαδική κάλυψη ζωής και ο νόμος απεικόνιζε αυτό το πιστεύω Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι ατομικών ασφαλιστηρίων ζωής αντιπαθούσαν την ομαδική ασφάλιση την έβλεπαν σαν απειλή στους πόρους τους και ενήργησαν αποτελεσματικά προκειμένου να επιβληθεί ένα ελάχιστο μέγεθος ομάδας και συμμετοχών Σήμερα, η νομοθεσία: επιτρέπει την ασφάλιση ομάδων με 10 ή και λιγότερα μέλη ορίζει ρητά την ελάχιστη αναλογία των εργαζομένων που είναι κατάλληλοι για ασφάλιση και οι οποίοι θα πρέπει να ασφαλιστούν σε ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής Ελάχιστο Μέγεθος και Αναλογία

192 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι απαιτήσεις αυτού του τύπου διασφαλίζουν τη διατήρηση μιας λογικής μέσης ηλικίας ώστε να αποφευχθεί η αύξηση των συνολικών ασφαλίστρων από τη μια χρονιά στην άλλη προστατεύουν την ασφαλιστική εταιρία από το να φτάσει η ομάδα σε ένα επίπεδο κάτω του μετρίου μέσω της αντεπιλογής Οικονομία κλίμακος σημαίνει ότι όσο πιο μεγάλη είναι η ομάδα, τόσο χαμηλότερο είναι το κόστος για το κάθε ασφαλιζόμενο μέλος οι ασφαλιστικές εταιρίες συνήθως προαπαιτούν την κάλυψη ενός ελάχιστου αριθμού εργαζομένων Στα προγράμματα που το κόστος βαρύνει τον εργοδότη (χωρίς συνεισφορά), οι ασφαλιστές συνήθως απαιτούν να ασφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι ή όλοι μιας συγκεκριμένης τάξης, όπως αυτή καθορίζεται από τους όρους απασχόλησης 'Όταν οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν τμήμα των ασφαλίστρων (π.χ. σε ένα πρόγραμμα με συνεισφορές), τουλάχιστον το 75% των εργαζομένων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα

193 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Γενικά, μόνο  Κανονικοί  Ενεργοί  Πλήρους απασχόλησης εργαζόμενοι είναι κατάλληλοι για την ομαδική ασφάλιση ζωής Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι ή όλοι οι εργαζόμενοι συγκεκριμένων τάξεων, οι οποίες καθορίζονται από τους όρους απασχόλησης τους (π.χ. «όλοι οι έμμισθοι εργαζόμενοι» ή «όλοι οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι»), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα ως κατάλληλοι Μια άλλη απαίτηση ατομικής καταλληλότητας Ένας εργαζόμενος θα πρέπει να βρίσκεται ενεργά στην εργασία του όχι λιγότερο από τις κανονικές (ώρες μιας εργάσιμης εβδομάδας κατά την ημερομηνία, που αυτός θεωρείται, κατάλληλος για την κάλυψη Η απαίτηση αυτή εξασφαλίζει : ελάχιστη καλή υγεία καλή φυσική κατάσταση προστατεύει τον ασφαλιστή από σοβαρή αντεπιλογή Ατομικές Απαιτήσεις Καταλληλότητας

194 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Επιβάλλεται συχνά στους νέους εργαζόμενους (συνήθως από ένα έως έξι μήνες) πριν θεωρηθούν κατάλληλοι για ασφάλιση Ελαχιστοποιεί τα διαχειριστικά έξοδα που χρειάζονται για τη δημιουργία αρχείων για εργαζόμενους που μένουν στον εργοδότη για ένα μικρό χρονικό διάστημα Μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου… Σε ένα πρόγραμμα χωρίς συμμετοχή, ο εργαζόμενος αποκτά αυτόματα κάλυψη Σε ένα πρόγραμμα με συμμετοχή δίνεται στον εργαζόμενο μια χρονική περίοδος, γνωστή ως περίοδος καταλληλότητας, κατά τη διάρκεια της οποίας δικαιούται να κάνει αίτηση για ασφάλιση, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ασφαλισιμότητας Η περίοδος αυτή είναι περιορισμένη, συνήθως είναι 31 ημερών για να μειωθεί ο κίνδυνος της αντεπιλογής συνήθως απαιτούνται δικαιολογητικά ασφαλισιμότητας από εργαζόμενους, οι οποίοι διέκοψαν την κάλυψη τους και επιθυμούν να ενταχθούν ξανά στο πρόγραμμα Εάν το πρόγραμμα είναι χωρίς συμμετοχή οι κανόνες αυτοί δεν εφαρμόζονται γιατί όλοι οι εργαζόμενοι (ή όλοι οι εργαζόμενοι συγκεκριμένων τάξεων) καλύπτονται αυτόματα, εκτός εάν οι ίδιοι αρνηθούν την κάλυψη Μια δοκιμαστική περίοδος…

195 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Από τη στιγμή που ξεκινά η ασφάλιση για έναν εργαζόμενο, η κάλυψη συνεχίζεται για όσο διάστημα παραμένει στην υπηρεσία του εργοδότη (με δεδομένο, φυσικά, ότι ο εργοδότης διατηρεί σε ισχύ το πρόγραμμα και ο εργαζόμενος συνεχίζει να συνεισφέρει καταβάλλοντας το απαιτούμενο ασφάλιστρο) Το συμβόλαιο συνήθως δίνει στον εργοδότη το δικαίωμα να συνεχίσει τις καταβολές ασφαλίστρων για εργαζόμενους που είναι προσωρινά εκτός εργασίας, με δεδομένο ότι ο εργοδότης το κάνει αυτό σε μια βάση που αποκλείει την αντεπιλογή Με το μόνιμο τερματισμό της εργασιακής σχέσης, η κάλυψη του εργαζόμενου συνεχίζεται για 31 ημέρες μετά την ημερομηνία τερματισμού Αυτή η παράταση της κάλυψης δίνει στον εργαζόμενο την ευκαιρία να αντικαταστήσει με ατομική ασφάλιση την προστασία που λήγει, να αποκτήσει απασχόληση σε άλλη εταιρία που προσφέρει ομαδική ασφάλιση ή να μετατρέψει την πρόσκαιρη ασφάλιση που λήγει σε ασφάλιση με αξία εξαγοράς Διάρκεια της Κάλυψης

196 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Πολλά προγράμματα συνεχίζουν την κάλυψη μετά τη συνταξιοδότηση, παρέχοντας τουλάχιστον ασφάλιση ζωής αρκετή για να καλύψει τα έξοδα της τελευταίας ασθένειας του εργαζόμενου και τα έξοδα κηδείας Στο παρελθόν, πολλά προγράμματα συνέχιζαν να δίνουν όλες τις παροχές στους συνταξιούχους, χωρίς ειδικό όρο για να συγκεντρώσουν κεφάλαια προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ταχύτατα αυξανόμενο κόστος, καθώς μεγάλωνε ο αριθμός των καλυπτόμενων συνταξιούχων Το κόστος παροχής μιας τέτοιας ασφαλιστικής κάλυψης μπορεί να είναι πολύ υψηλό και τα νέα λογιστικά πρότυπα απαιτούν οι εργοδότες να λογιστικοποιούν ετησίως αυτές τις δαπάνες, αντί να τις πληρώνουν όταν συμβαίνουν

197 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προκειμένου να περιοριστεί η αντεπιλογή, το ύψος του κεφαλαίου της ασφάλισης ζωής που μπορεί να λάβει ένας εργαζόμενος καθορίζεται από ένα σύστημα, το οποίο δεν του επιτρέπει την επιλογή του ποσού της κάλυψης Παραδοσιακά, το σύστημα αυτό χρησιμοποιούσε έναν ή περισσότερους από τέσσερεις τρόπους καθορισμού του ύψους της ομαδικής κάλυψης:  Ένα σταθερό ποσό για όλους τους εργαζόμενους  Μια συνάρτηση των αποδοχών του εργαζόμενου  Ένα τρόπο που σχετίζεται με τη θέση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή  Ένα τρόπο που σχετίζεται με το χρόνο υπηρεσίας του κάθε εργαζόμενου Κάθε πρόγραμμα παροχών ασφάλισης ζωής που τείνει να ευνοεί τους υψηλά αμειβόμενους εργαζόμενους και τα στελέχη μιας επιχείρησης μπορεί να προκαλέσει την απώλεια σημαντικών φοροαπαλλαγών Παροχές Προσεγγίσεις στα ποσά των παροχών

198 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η χρήση ενός προγράμματος παροχών σταθερού ποσού τοποθετεί όλους τους εργαζόμενους σε μία κατηγορία Έχει το πλεονέκτημα της απλότητας αλλά Έχει και το σημαντικό μειονέκτημα να θέτει όλους τους εργαζόμενους στο ίδιο επίπεδο Εάν η ομαδική ασφάλιση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ένας τρόπος ανταμοιβής των εργαζομένων χωρίς αύξηση των αποδοχών τους (και αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα), δεν φαίνεται ούτε σωστό ούτε δίκαιο οι εργαζόμενοι με χαμηλές αποδοχές ή οι νεοπροσληφθέντες να απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές με τους ειδικευμένους ή με αυτούς που έχουν προϋπηρεσία πολλών ετών στον ίδιο εργοδότη Το πρόγραμμα σταθερού ποσού περιορίζει κατά πολύ την αντεπιλογή και σταθεροποιεί το κόστος Σταθερό Ποσό

199 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα περισσότερα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης ζωής Υπολογίζουν το ποσό της ασφάλισης με βάση τις αποδοχές των εργαζομένων Χρησιμοποιούν μια μέθοδο υπολογισμού παροχών, η οποία είναι πολλαπλάσιο των εισοδημάτων, συνήθως στρογγυλοποιημένο στα πλησιέστερα 1000 € Συνηθίζονται τα πολλαπλάσια των αποδοχών κατά 1, 1,5 και 2 φορές Υπάρχει η τάση για μεγαλύτερα κεφάλαια και συνηθίζονται πολλαπλάσια των εισοδημάτων κατά 3, 4 και 5 φορές σε προγράμματα που προσφέρουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής Συνάρτηση αποδοχών Όταν είναι δύσκολος ο υπολογισμός των αποδοχών, όπως στην περίπτωση της απασχόλησης ορισμένου έργου ή των πωλητών, το ποσό της ασφάλισης μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τη θέση του εργαζόμενου στην επιχείρηση τα στελέχη και οι διευθυντές μπορεί να λαμβάνουν € ο καθένας οι επιθεωρητές και οι πωλητές € ο καθένας όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι € ο καθένας Η προσέγγιση αυτή ανταποκρίνεται περισσότερο στην ανάγκη και στη δυνατότητα πληρωμής Θέση

200 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Στο πρόγραμμα υπηρεσίας το ύψος του κεφαλαίου προστασίας αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργαζόμενου στο συγκεκριμένο εργοδότη Καθώς το πρόγραμμα παρέχει ποσά ασφάλισης που αυξάνονται όσο μεγαλώνει ο χρόνος προϋπηρεσίας, τα ασφάλιστρα αυξάνονται και αυτά σταδιακά τέτοια προγράμματα είναι όλο και πιο σπάνια στις μέρες μας Υπηρεσία Προκειμένου να προσφέρει μεγαλύτερες παροχές στα πιο πολύτιμα στελέχη του, ένας εργοδότης μπορεί να υιοθετήσει ένα πρόγραμμα στο οποίο τα ποσά της ομαδικής ασφάλισης ζωής καθορίζονται: με βάση τις αποδοχές το χρόνο υπηρεσίας Ένα τέτοιο πρόγραμμα καθορίζει το ποσό της ασφάλισης που δικαιούται ο εργαζόμενος πολλαπλασιάζοντας τις ετήσιες αποδοχές του με το γινόμενο των συντελεστών των ετών προϋπηρεσίας και των σχετικών αποδοχών Συνδυασμός

201 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ανεξάρτητα από το είδος του προγράμματος που θα χρησιμοποιηθεί, υπάρχει πάντα πρόνοια, έτσι ώστε τα αυξημένα ποσά ασφάλισης που προσφέρονται στα στελέχη και στους εργαζόμενους με υψηλές αποδοχές να διατηρούν μια αναλογία με το συνολικό ποσό κάλυψης που προσφέρεται σε όλη την ομάδα Έτσι, αν και ορισμένοι ασφαλιστές δεν παρέχουν κάλυψη μικρότερη από € σε κάθε ασφαλισμένο, οι περισσότεροι απαιτούν τουλάχιστον € ή € - και ακόμη υψηλότερη σε μικρές ομάδες Οι ασφαλιστές δεν προσφέρουν κάλυψη μεγαλύτερη από ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται από τον αριθμό των ασφαλισμένων καθώς και από το μέσο κεφάλαιο ασφάλισης ανά εργαζόμενο Ελάχιστα και μέγιστα κεφάλαια

202 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περιορισμοί στα κεφάλαια επιβάλλονται από το underwriting στις μικρές ομάδες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αντεπιλογή Στις μεγαλύτερες ομάδες, στις οποίες η εμπειρία έχει άμεση επίπτωση στο ύψος των μερισμάτων ή στις μεταβολές στων ασφαλίστρων, είναι επιθυμητό να υπάρχει ένα μέγιστο κεφάλαιο, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρμετρη διακύμανση κόστους από το ένα έτος στο άλλο Οποιαδήποτε εταιρία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το underwriting μπορεί να εκδώσει ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής με κεφάλαιο € ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πάνω από € Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν ατομικά κεφάλαια που ξεπερνούν τα συνηθισμένα, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία ασφαλισιμότητας για το υπερβάλλον ποσό ή θα υπάρχουν άλλοι όροι που θα προ­ στατεύουν αυστηρά από την αντεπιλογή

203 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ένας ασφαλισμένος εργαζόμενος έχει το προνόμιο της μετατροπής της ομαδικής του ασφάλισης ζωής σε ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αξία εξαγοράς, εφόσον βέβαια πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις Συνήθως, ο εργαζόμενος, μέσα σε 31 ημέρες από τη λήξη της απασχόλησης του ή την αποχώρηση του από μια συγκεκριμένη κατηγορία, μπορεί να μετατρέψει την κάλυψη του σε ένα από τα προγράμματα με αξία εξαγοράς που διαθέτει ο ασφαλιστής με το ασφάλιστρο που αναλογεί στην ηλικία του Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του εργαζόμενου αποτελεί το γεγονός ότι δεν απαιτείται απόδειξη της ασφαλισιμότητας του Το κεφάλαιο θανάτου που προσφέρει το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής εξακολουθεί να υπάρχει κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής (συνήθως 31 ημέρες) μετά την αποχώρηση του εργαζόμενου από την ομάδα Εάν, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο εργαζόμενος πεθάνει, το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο καταβάλλει το κεφάλαιο θανάτου και τα ασφάλιστρα, που πιθανόν είχαν καταβληθεί για το νέο ατομικό συμβόλαιο, επιστρέφονται Προνόμιο μετατροπής

204 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο όρος της απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων συνήθως χρησιμοποιείται στα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής Εξασφαλίζει τη συνέχιση της κάλυψης, χωρίς ο εργοδότης ή, εάν το πρόγραμμα είναι με συνεισφορά, ο εργαζόμενος να καταβάλλει ασφάλιστρα, εφόσον ο ασφαλισμένος αποδεικνύει περιοδικά την ανικανότητα του Οι μεγαλύτεροι εργοδότες συχνά αφαιρούν τον όρο της απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων και συνεχίζουν να καταβάλλουν ασφάλιστρα Αυτό δίνει στον εργοδότη το πλεονέκτημα να πληρώνει τα ασφάλιστρα αντί να υφίσταται μια επιβάρυνση ζημιών (συνήθως 75% του κεφαλαίου κάλυψης, κάτι που έχει αντίκτυπο και στην εμπειρία του προγράμματος) Εάν ο εργοδότης αλλάξει ασφαλιστή, θα χρειαστεί να διασφαλίσει ότι ο νέος ασφαλιστής θα αποδεχτεί την ασφάλιση των ατόμων με ανικανότητα, καθώς μια νέα εταιρία δεν θα δεχόταν ένα τέτοιο κίνδυνο Η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων τυπικά ενεργοποιείται μόνο όταν η ανικανότητα συμβεί πριν ο εργαζόμενος γίνει 60 (ή 65) ετών και το κεφάλαιο της ασφάλισης που προσφέρεται με τον όρο της απαλλαγής μειώνεται πολλές φορές, καθώς το ανίκανο άτομο φτάνει σε συγκεκριμένη ηλικία, όπως αυτή των 65 ή 70 ετών Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων

205 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Το βασικό πρόγραμμα που προσφέρει η ομαδική ασφάλιση ζωής είναι η απλή ασφάλιση η οποία ανανεώνεται ετησίως - η ίδια κάλυψη που προσφέρουν και τα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια Η κάλυψη τεχνικά λήγει στο τέλος κάθε έτους, αλλά ανανεώνεται αυτόματα χωρίς να γίνεται έλεγχος της ασφαλισιμότητας Όπως συμβαίνει και στην ατομική κάλυψη… το ασφάλιστρο για κάθε 1000 € κάλυψης αυξάνεται κατά συγκεκριμένο ποσοστό χρόνο με το χρόνο Ασφαλιστικά Προγράμματα Απλή ασφάλιση ετησίως ανανεούμενη

206 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η συνεισφορά του εργαζόμενου (εάν το πρόγραμμα είναι με συνεισφορά) συνήθως παραμένει στο ίδιο επίπεδο, ανεξάρτητα από την ηλικία του Αυτό συμβαίνει γιατί ο εργοδότης είναι αυτός που απορροφά το επιπλέον κόστος της ετήσιας συνεισφοράς του εργαζόμενου Η συνεισφορά του εργοδότη για κάθε μέλος του ομαδικού συμβολαίου αυξάνεται κάθε χρόνο Από την άλλη πλευρά… Η συνολική συνεισφορά του εργοδότη στο πρόγραμμα μπορεί να παραμείνει σταθερή ή ακόμη και να μειωθεί Εξαρτάται από: τον τύπο των παροχών τη σύνθεση της ομάδας που αφορά στην ηλικία και στο φύλο το ιστορικό ζημιών του προγράμματος

207 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Στην ομαδική ασφάλιση ζωής, προκειμένου να υπάρξει ευελιξία στην προσαρμογή της παρεχόμενης προστασίας στις ανάγκες των εργαζομένων, προσφέρεται πολλές φορές συμπληρωματική ασφάλιση ζωής ως τμήμα του ομαδικού προγράμματος Η συμπληρωματική κάλυψη είναι με συνεισφορά Τα ασφάλιστρα συνήθως βασίζονται στην ηλικία και υπάρχουν αρκετές επιλογές, που σχετίζονται με: τις απαιτήσεις του underwriting τις επιθυμίες του εργοδότη τις σχετικές απαιτήσεις του νόμου Η εθελοντική ασφάλιση ζωής… συχνά χρησιμοποιείται για προγράμματα στα οποία ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει ένα ποσό συμπληρωματικής ασφάλισης με προσαυξήσεις μέχρι ένα μέγιστο όριο, το οποίο βασίζεται στα εισοδήματα του (π.χ. τριπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών του) Συμπληρωματική ασφάλιση ζωής

208 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αποτελεί μια παραλλαγή της ομαδικής ασφάλισης ζωής Παρέχει κεφάλαιο θανάτου ίσο με ένα ανεξόφλητο καταναλωτικό δάνειο του ασφαλισμένου Ο πιστωτής (συνήθως μια τράπεζα) είναι και κάτοχος του ομαδικού συμβολαίου και δικαιούχος Το κεφάλαιο προστασίας της ασφάλισης είναι συνδεδεμένο άμεσα με λογαριασμό του δανειολήπτη, ο οποίος συνήθους πληρώνει τα ασφάλιστρα ως συστατικό στοιχείο του κόστους εξυπηρέτησης του δανείου Τα μερίσματα του συμβολαίου καταβάλλονται στον πιστωτή - τον κάτοχο του ομαδικού ασφαλιστηρίου Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να κάνει την ομαδική ασφάλιση ζωής πιστώσεων πολύ επικερδή για τον πιστωτή και έχει οδηγήσει σε καταχρήσεις marketing Ασφάλιση ζωής πιστώσεων

209 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ταχείς παροχές θανάτου σε συνδυασμό με τα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, προσφέρονται και στα ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής Έχουν στόχο να προσφέρουν στον ασφαλισμένο που είναι βαριά ασθενής ένα ποσό, το οποίο αποτελεί τμήμα του κεφαλαίου κάλυψης Αυτός ο τύπος παροχής ανακουφίζει από οικονομικά βάρη που σχετίζονται με τέτοιου είδους ασθένειες Προκαταβολή παροχών θανάτου

210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τρεις γενικές προσεγγίσεις έχουν χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να δοθεί προστασία ασφάλισης ζωής σε εργαζόμενους που συνταξιοδοτούνται: Συνέχιση ενός τμήματος της απλής ασφάλισης ζωής Ασφάλιση ζωής με αξία εξαγοράς Απόθεμα συνταξιοδότησης Η συνέχιση ενός τμήματος της απλής ασφάλισης είναι άμεση Εκτός από την περίπτωση που το αρχικό κεφάλαιο κάλυψης είναι χαμηλό… η κάλυψη που πρόκειται να συνεχιστεί συνήθως είναι ένα σταθερό ποσό, όπως € ή € , ή ποικίλλει από 25 έως 50% της προηγούμενης κάλυψης Ασφάλιση ζωής με αξία εξαγοράς Η ομαδική ασφάλιση ζωής που συνεχίζεται μετά τη συνταξιοδότηση προσφέρεται με δύο κατηγορίες προϊόντων την ομαδική ασφάλιση τύπου paid-up προσφέρεται αρκετά χρόνια, αν και δεν πωλείται συχνά την ομαδική ασφάλιση τύπου Universal η οποία επίσης προσφέρει κάλυψη ασφάλισης ζωής μετά τη συνταξιοδότηση Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση

211 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Το πρόγραμμα αυτό είναι ένας συνδυασμός από συσσωρευόμενες μονάδες ισοβίου ασφάλισης ενιαίου ασφαλίστρου και φθίνουσες μονάδες ομαδικής απλής ασφάλισης ζωής Ο συνδυασμός παρέχει το ίδιο κεφάλαιο θανάτου με τα κανονικά προγράμματα απλής ομαδικής ασφάλισης Κάθε ασφάλιστρο αποτελείται από τη συνεισφορά του εργαζόμενου και τη συνεισφορά του εργοδότη Οι συνεισφορές του εργαζόμενου συνήθως χρησιμοποιούνται για να αγοραστούν προσαυξήσεις της ενιαίου ασφαλίστρου ισοβίου ασφάλισης τύπου paid-up Το ύψος των προσαυξήσεων καθορίζεται από την ηλικία του εργαζόμενου και το ποσό συνεισφοράς Με τη συνεισφορά του εργοδότη αγοράζεται ένα ποσό μειούμενης απλής ασφάλισης, το οποίο, όταν προστίθεται στα συσσωρευμένα κεφάλαια κάλυψης της ισοβίου paid-up ασφάλισης που αγοράζει ο εργαζόμενος, μας δίνει το συνολικό ποσό ασφάλισης Συνήθως, κατά τη συνταξιοδότηση το τμήμα της ασφάλισης που αφορά την απλή ασφάλιση διακόπτεται και η ασφάλιση paid-up παραμε'νει σε ισχΰ για το υπόλοιπο της ζωής του εργαζόμενου Ομαδική Ασφάλιση τύπου Paid-Up

212 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν: το τυπικό εγγυημένο επιτόκιο σταθερό κεφάλαιο θανάτου επιλογές δανείου την ευελιξία τις πιθανές αποδόσεις των νέων προϊόντων ζωής Η ασφάλιση Universal είναι εξαιρετικά ελκυστική, ενόψει της εφαρμογής των νέων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία απαιτούν από τους χορηγούς των προγραμμάτων να αναφέρουν την ευθύνη για τις παροχές της ασφάλισης ζωής μετά τη συνταξιοδότηση σε λογιστικοποιημένη βάση Οι εργοδότες που επιθυμούν να καλύψουν την ευθύνη τους σε πιο ευνοϊκή φορολογική βάση, μπορούν να στραφούν προς τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής Ομαδική Ασφάλιση Ζωής τύπου Universal

213 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Σε γενικές γραμμές, GULP λειτουργεί όπως και η ατομική ασφάλιση ζωής Universal Ως ομαδικό πρόγραμμα διαφέρει σε κάποια σημεία Γενικά, η κάλυψη δίνεται μέχρι ένα ορισμένο όριο χωρίς αποδείξεις ασφαλισιμότητας Τα όρια ποικίλλουν ανάλογα με: τους ειδικούς όρους του προγράμματος το μέγεθος της ομάδας και τις αρχές underwriting του ασφαλιστή), αυτή η κάλυψη συνήθως είναι αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των περισσότερων εργαζομένων Τα συμβόλαια συνήθως δίνονται με χαμηλή ή μηδενική προμήθεια Τα έξοδα διαχείρισης είναι χαμηλότερα από αυτά της ατομικής κάλυψης Στα προγράμματα, συνήθως, το κόστος βαρύνει μόνο τον εργοδότη

214 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Μια άλλη (λιγότερο θετική) διαφορά είναι ότι… Oι αρχές ομαδικού underwriting που στοχεύουν να περιορίσουν την αντεπιλογή, μπορεί να περιορίσουν σε ένα βαθμό και την ευελιξία του GULP Η ενεργή απασχόληση, για παράδειγμα, είναι προαπαιτούμενο προκειμένου κάποιος να συμμετέχει και τα ελάχιστα και μέγιστα κεφάλαια κάλυψης (π.χ. μία έως τέσσερεις φορές πολλαπλάσια των αποδοχών) είναι συνήθως προκαθορισμένα Στα μεγάλα ποσά μπορεί να απαιτείται, και απόδειξη της ασφαλισιμότητας Tο πρόγραμμα στο σύνολο του παραμένει αρκετά ευέλικτο Το GULP μπορεί να είναι ένας οικονομικός και βολικός τρόπος για να αγοράσει κανείς ασφάλιση ζωής με αξία εξαγοράς Οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν - με ελκυστικό επιτόκιο - σε ένα όχημα που ευνοείται φορολογικά

215 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Είναι ένα ομαδικό απόθεμα, που συσσωρεύεται πριν τη συνταξιοδότηση, για να χρησιμοποιηθεί για την καταβολή ασφαλίστρων απλής ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση Ο εργοδότης μπορεί να πραγματοποιεί στο κεφάλαιο συνεισφορές που φοροαπαλλάσσονται, για λογαριασμό των εργαζομένων και οι συνεισφορές δεν αποτελούν φορολογήσιμο εισόδημα για τους εργαζόμενους Το κεφάλαιο διαχειρίζεται ένα ταμείο ή μια ασφαλιστική εταιρία ζωής Για όσο διάστημα οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι στη ζωή, το απόθεμα δεν μπορεί να επιστραφεί στον εργοδότη Εάν ένας εργαζόμενος πεθάνει ή εγκαταλείψει το πρόγραμμα πριν τη συνταξιοδότηση, η αξία του αποθέματος χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτήσει μελλοντικό κόστος για τα άλλα μέλη του προγράμματος Ο εργοδότης μπορεί να φοροαπαλλάσσεται για το τμήμα του ασφαλίστρου που πιστώνεται στο απόθεμα των συνταξιούχων για τη συνεχιζόμενη κάλυψη Το ποσό που προστίθεται στο απόθεμα των συνταξιούχων δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται για τον επιμερισμό του κόστους για τη ζωή των εργαζομένου και ο συμβαλλόμενος δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να πειράξει οποιοδήποτε τμήμα του αποθέματος, για όσο διάστημα οι ενεργοί και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι παραμένουν στη ζωή Απόθεμα συνταξιοδότησης


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ."