Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

2 Η Οικονομική Εξασφάλιση και η Ασφάλιση Ζωής και ΥγειάςΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Οι άνθρωποι πάντοτε επιζητούσαν την ασφάλεια  Η διαρκής αυτή αναζήτηση ήταν η βασικότερη κινητήριος δύναμη για τη διαμόρφωση των πρώτων οικογενειών, φυλών, ειδών αλλά και άλλων ομάδων  Εξασφάλιζαν τα προς το ζην σε υψηλότερο βαθμό από ότι η απομόνωση και η προστασία που μπορούσε να τους παρασχεθεί με την ένταξη τους σε μια οικογένεια, βοηθώντας παράλληλα και τα άτυχα μέλη τους στις δύσκολες εποχές  Ακόμα στηριζόμαστε σε ομάδες προκειμένου να επιτύχουμε την οικονομική μας διασφάλιση  Οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι ο εργοδότης μας, η κυβέρνηση ή μία ασφαλιστική εταιρία, αλλά η βασική ιδέα παραμένει η ίδια

3  Κατά ένα βαθμό είμαστε πιο ευάλωτοι απ' ότι οι προγονοί μας  Η σωματική και οικονομική ασφάλεια που παλαιότερα παρείχε η φυλή ή μια πολυμελής οικογένεια περιορίστηκε με την εκβιομηχάνιση  Το επίπεδο εισοδήματος και του πλούτου μας καθιστά τόσο εμάς όσο και τις οικογένειες μας περισσότερο ευάλωτους στις περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές αλλαγές στις οποίες δε μπορούμε να παρέμβουμε  Περισσότερο τυποποιημένα μέσα απαιτούνται για τη μείωση των συνεπειών που απορρέουν από την ανεργία, την κακή υγεία, το θάνατο, τα γηρατειά, τις δικαστικές αποφάσεις και την καταστροφή της ακίνητης περιουσίαςΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Σήμερα:

4  Κάθε μορφή επιχείρησης είναι στον ίδιο βαθμό ευπαθής εφόσον απορρέει από την ανθρώπινη δραστηριότητα  Όλοι εκτιθέμεθα σε πολύ σοβαρούς κινδύνους, καταστροφή της ακίνητης περιουσίας μας σε περίπτωση φωτιάς ή θύελλας, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο από κάποια ανικανότητα ή θάνατο  Δε μπορούμε να προβλέψουμε ή απόλυτα να αποφύγουμε τέτοια περιστατικά  Έχουμε τη δυνατότητα να προνοήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από αυτάΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η λειτουργία της ασφάλισης Διαφυλάττει από τέτοιους αιφνίδιους και τυχαίους κινδύνους χρησιμοποιώντας τις εισφορές πολλών για να καλύψει τις ζημίες και τους κινδύνους που συνήθως συμβαίνουν στους λίγους Αυτή όμως είναι και η ουσία της ασφάλισης : Να κατανέμει έναν κίνδυνο στους πολλούς και στη συνέχεια να υποκαθιστά τη βεβαιότητα μιας μικρής οικονομικής επιβάρυνσης, που την αποκαλούμε ασφάλιστρο, για να καλύψει την αβεβαιότητα που επιφυλάσσει ένας πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος

5 Ασφαλίσεις Ζωής Έναντι Λοιπών ΑσφαλίσεωνΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο τομέας της ιδιωτικής ασφάλισης :  Εταιρίες που ασχολούνται με την ασφάλιση του ατόμου και τις αποκαλούμε ασφαλίσεις ζωής  Εταιρίες που προστατεύουν την περιουσία και γενικά αναφέρονται ως γενικές ασφαλίσεις Ο κλάδος των γενικών ασφαλίσεων περιλαμβάνει  Κινδύνους που αφορούν στην περιουσία - ζημίες ή και την καταστροφή οικημάτων, αυτοκινήτων, επιχειρήσεων, αεροσκαφών  Την αστική ευθύνη - αποζημίωση λόγω επαγγελματικής αμέλειας, ελαττωματικού προϊόντος, αμέλειας και απροσεξίας οδηγού  Αποζημιώσεις στους εργαζόμενους για ανικανότητα προς εργασία αλλά και για λόγους υγείας σε κάποιες χώρες (ομαδικές ασφαλίσεις)

6 Ασχολείται με τις καλύψεις αποζημιώσεων που αφορούν ένα άτομο στη περίπτωση που επέλθει:  Θάνατος - και συνήθως αποκαλούμε το κλάδο αυτό ως ασφάλιση ζωής  Γήρας - και την αποκαλούμε μικτή ασφάλιση ή συνταξιοδοτικές παροχές  Ανικανότητα - Αναπηρία αλλά και ασφάλιση μακροχρόνιας κατ' οίκον νοσηλείας  Τραυματισμός ή ασθένεια - που αποκαλούμε ασφάλιση υγείας, ασφάλιση ατυχήματος και καλύψεως νοσοκομειακών εξόδων Διαφορά κλάδου ασφαλίσεων ζωής και των γενικών ασφαλίσεων Ο κλάδος των ασφαλίσεων ζωής και των γενικών ασφαλίσεων διαφέρουν ως προς τους κανόνες που τους διέπουν και το νομικό πλαίσιοΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Κλάδος ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και υγείας

7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Έννοια του Ανθρώπινου Δυναμικού Οι οικονομολόγοι από την εποχή του Adam Smith είχαν συνειδητοποιήσει ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι βασικότατη πηγή εθνικού πλούτου Η ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού σηματοδοτεί ότι οι επενδύσεις γίνονται για τον καθένα ξεχωριστά με βάση την αναμονή μελλοντικού οφέλους Ο Becker απέδειξε ότι οι επενδύσεις σ' αυτό, για παράδειγμα η εκπαίδευση, μπορούσαν να αποτελέσουν μια από τις σπουδαιότερες ερμηνείες για τις διαφορές στο δείκτη ανάπτυξης διαφόρων χωρών όπως επίσης και στις διαφορές στο δείκτη εισοδήματος μεταξύ τους Η Ζήτηση για Ασφάλιση Ζωής και Υγείας

8 Η εκτίμηση της αξίας του ανθρωπίνου δυναμικού είναι πολύπλοκη με την αναγκαιότητα διαχωρισμού της δαπάνης για κατανάλωση και επένδυση Οι περισσότερες μορφές κατανάλωσης αποτελούν επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό  Οι δαπάνες για εκπαίδευση, υγεία αλλά και η μετανάστευση για μια καλύτερη θέση εργασίας αποτελούν τέτοια παραδείγματα. Μ' αυτόν τον τρόπο, η ποιότητα απόδοσης του ανθρωπίνου δυναμικού βαθμιαία αυξάνει όπως και η παραγωγικότητα Μία μέθοδος υπολογισμού της αξίας του ανθρωπίνου δυναμικού είναι αυτή που βασίζεται στην απόδοση του και όχι τόσο στο κόστος  Η αγορά αντανακλά τις επενδύσεις σε ατομικό επίπεδο μέσα από τους μισθούς αλλά και το ωρομίσθιο  Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων τυπικά κερδίζουν περισσότερα από αυτούς που δεν έχουν πτυχία. Οι διακυμάνσεις στους μισθούς δικαιολογούνται από τις διαφορές στο μορφωτικό επίπεδοΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Έννοια της Αξίας της Ανθρώπινης Ζωής  Η αξία της ανθρώπινης ζωής (human life value-HLV) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στη θεωρία της αξίας του ανθρωπίνου δυναμικού  Παρόλο που αυτό το θέμα υπήρξε αντικείμενο συστηματικής έρευνας για περισσότερο από τέσσερεις αιώνες, μόνο πρόσφατα αναγνωρίστηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρωπίνου δυναμικού και της ασφάλισης ζωής  Παρόμοια νύξη είχε γίνει στον Κώδικα του Χαμμουραμπί, στη Βίβλο, στο Κοράνι καθώς και στην πρόσφατη αγγλοσαξονική νομοθεσία, κατά την οποία επιτρέπονταν η καταβολή αποζημίωσης στους συγγενείς του θύματος από κάποιον τρίτο  Στην πιο πρόσφατη περίοδο αναπτύχθηκε η θεωρία της αξίας της ανθρώπινης ζωής σε συνάρτηση με το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για τις αστικές ευθύνες τρίτων που συντελούν σε σωματικές βλάβες ή θανάτους

10  Δεν θα πρέπει να συγχέουμε την αξία μιας ανθρώπινης ζωής με το ηθικό της υπόβαθρο Σε αντίθεση με το ανθρώπινο δυναμικό που:  Στηρίζεται στις δυνατότητες παραγωγής ενός ατόμου  Η αξία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί το μέτρο σύγκρισης της πραγματικής μελλοντικής κερδοφορίας ή της αξίας των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει ένα άτομο  Μεταφράζεται ως η κεφαλαιοποιημένη αξία των καθαρών μελλοντικών εισοδημάτων ενός ατόμου μετά την αφαίρεση του κόστους αυτοσυντήρησης του, όπως η τροφή, η ένδυση και η διαμονή του Από την πλευρά των εξαρτώμενων μελών  Η αξία της ζωής ενός ενήλικου ατόμου υπολογίζεται με βάση την αξία των αγαθών που μπορεί να τους παρέχει εφόσον έχει αναλάβει την ανατροφή τους  Παρομοίως από την πλευρά ενός οργανισμού, η αξία της ζωής ενός εργαζόμενου μετράται με βάση τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση  Αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται μόνο μία αξία για την ανθρώπινη ζωή  Η εκάστοτε αξία έχει άμεση σχέση με το σκοπό και τη σημασία αναφορικά με το περιβάλλον του ατόμουΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το 1942 ο S.S.Huebner πρότεινε την αξία της ανθρώπινης ζωής ως το φιλοσοφικό πλαίσιο για την ανάλυση των βασικών οικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα άτομο  Η ανθρώπινη ζωή έχει ποιοτικές όψεις που συντελούν στην εμφάνιση οικονομικών αξιών  Η αξία της ανθρώπινης ζωής επηρεάζεται αρνητικά από:  ένα αιφνίδιο θάνατο  ανικανότητα προς εργασία  συνταξιοδότηση  ανεργία  Οποιοδήποτε συμβάν επηρεάζει την παραγωγική ικανότητα του ατόμου έχει ανάλογο αντίκτυπο και στην αξία του

12 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Η πιθανότητα ζημιών από ένα θάνατο ή μία ανικανότητα είναι μεγαλύτερη από κάποιους άλλους πιο συχνά επερχόμενους ασφαλιζόμενους κινδύνους  Λιγότερο από 1% των οικημάτων υφίσταται κάποια στιγμή ολική καταστροφή από φωτιά ή κάποια άλλη ζημία καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, τη στιγμή που ένας στους έξι εργάτες πεθαίνει πριν φτάσει την ηλικία των εξήντα πέντε ετών  Ο μέσος όρος ζημιών ακίνητης περιουσίας στις καλά προστατευμένες πόλεις δεν ξεπερνάει το 10% με 15% της συνολικής αξίας του ακινήτου  Ίσως μόνο μία στις τριάντα περιπτώσεις πυρκαγιάς οδηγεί στην ολοκληρωτική καταστροφή ενός κτιρίου  Η επέλευση ενός θανάτου ισούται πάντοτε με ολοκληρωτική καταστροφή  Το ίδιο ισχύει και σε μερικές περιπτώσεις περιστατικών που αφορούν στην υγεία Ο κίνδυνος ενός θανάτου είναι σοβαρότερος από μία ξαφνική πυρκαγιά ή κάποιον άλλον κίνδυνο Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την αναπηρία

13 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι περισσότεροι επιζητούν συνήθως την ασφάλιση της οικίας τους ενώ αποφεύγουν συχνά ή δεν αγοράζουν ποτέ υψηλά κεφάλαια ασφάλισης από θάνατο, ανικανότητα και ισόβια κατ' οίκον νοσηλεία Η ασφάλιση ζωής και υγείας προφυλάσσουν το άτομο από τους κινδύνους και την αβεβαιότητα που κρύβει η ίδια η ζωή Η έννοια της αξίας της ανθρώπινης ζωής εξασφαλίζει το φιλοσοφικό πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασης για την αγορά ασφάλισης

14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η προσφορά ασφαλίσεων διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τις τιμές  Όσο υψηλότερη είναι η τιμή μιας μονάδος τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η παρεχόμενη ποσότητα  Η προσφορά ασφαλίσεων δεν είναι ένα αντικείμενο που θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε εύκολα, δεδομένου ότι το προϊόν της ασφάλισης που παράγεται δεν είναι κάτι που μπορούμε να ορίσουμε ή να καταμετρήσουμε  Γνωρίζουμε ότι η προσφορά ασφάλισης σχετίζεται με τη δυνατότητα ανάληψης κινδύνου του ασφαλιστικού φορέα, η οποία εξαρτάται από την κεφαλαιακή ισχύ του φορέα  Η τεχνογνωσία του ασφαλιστή αλλά και οι ικανότητες του στη διοίκηση είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες στον καθορισμό της προσφοράς ασφάλισης Το Προϊόν της Ασφάλισης Ζωής και Υγείας

15 Η παραγωγή των ασφαλιστικών υπηρεσιών, όπως και στις λοιπές υπηρεσίες, στηρίζεται στα κεφάλαια και το ανθρώπινο δυναμικό Οι κυριότερες λειτουργίες μιας ασφαλιστικής εταιρίας αφορούν:  την εκτίμηση κινδύνου και τη διαδικασία αποζημιώσεων  τη διαχείριση επενδύσεων  τη διανομή προϊόντων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

16 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενδιαφέρουσες διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους λειτουργιών:

17 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο Ρόλος του Κεφαλαίου Το κεφάλαιο παρέχει την ασφαλιστική δικλίδα ενάντια στη πιθανότητα τα πραγματικά έξοδα, οι αποζημιώσεις και οι αποδόσεις μιας επένδυσης να αποκλίνουν αρνητικά από το επίπεδο που υποθετικά έχει καθορισθεί στα πλαίσια του ασφαλιστικού τιμολογίου Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι συμβόλαια ενδεχόμενων ζημιών οι οποίες βασίζονται σε μια ειδική τιμολόγηση  Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν, που είναι και το αντικείμενο της συναλλαγής μεταξύ του πελάτη και του ασφαλιστή, τιμολογείται πριν να γνωρίζει επακριβώς η εταιρία που το παράγει ποιο είναι το κόστος παραγωγής  Αυτός είναι και ο λόγος που οι ασφαλιστικοί φορείς που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο ορίζουν ένα επασφάλιστρο για να καλύψουν τις αποκλίσεις των πραγματικών από τις αναμενόμενες ζημιές  Οι ασφαλιστικοί φορείς μπορούν να δανειστούν επιπλέον κεφάλαια μέσω της αγοράς αντασφάλισης  Όσο μεγαλύτερο είναι το κεφάλαιο των ασφαλιστικών φορέων σε σύγκριση με την παραγωγή ασφαλίστρων και το παθητικό, τόσο περισσότερο αυξάνεται η δυνατότητα του να παρέχει ασφαλιστική προστασία και τόσο ευνοϊκότερα γίνονται αποδεκτοί από τους δυνητικούς πελάτες τους και τις σχετικές δημόσιες εποπτικές αρχές

18 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Το πιο σημαντικό πρόβλημα του καταναλωτή στον ασφαλιστικό χώρο Οι καταναλωτές πληρώνουν τώρα για μια μελλοντικά υποσχόμενη παροχή με συνθήκες που καθορίζονται από μία σύμβαση Από την άλλη πλευρά ποια μπορεί να είναι η εγγύηση που έχει ο αγοραστής ότι η ασφαλιστική εταιρία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και θα πληρώσει Ένα μεγάλο κεφάλαιο σίγουρα δελεάζει οποιονδήποτε αλλά πώς μπορεί να γνωρίζει ένας καταναλωτής τι είναι πραγματικά «μεγάλο» κεφάλαιο; Το κεφάλαιο μιας επιχείρησης (δηλ. η καθαρή αξία) είναι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού

19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Διαδικασία Παραγωγής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Τα βασικότερα τεχνικά στοιχεία στη διαδικασία παραγωγής ασφαλίσεων έχουν σχέση με:  την τιμολόγηση  την εκτίμηση του κινδύνου  τη διαχείριση των αποζημιώσεων Οι αναλογιστές καθορίζουν το ύψος των ασφαλίστρων και των απαραίτητων αποθεματικών χρησιμοποιώντας τις πιο εύστοχες εκτιμήσεις τους σχετικά με τις μελλοντικές ζημίες και τα έξοδα, χωρίς να παραβλέπουν τον ανταγωνισμό  Εξαιτίας του χρόνου που παρεμβάλλεται μεταξύ της εξόφλησης των ασφαλίστρων και της πληρωμής των αποζημιώσεων Το ανταγωνιστικό ασφάλιστρο θα προκύπτει από την παρούσα αξία των  αναμενόμενων ζημιών  των εξόδων  των κερδών

20 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Όσο μεγαλύτερος είναι ο μέσος όρος του χρόνου που παρεμβάλλεται μεταξύ των καταβληθέντων ασφαλίστρων και των αποζημιώσεων, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση των επενδύσεων στην τιμολόγηση  Οι αποδόσεις των επενδύσεων έχουν μεγάλη σημασία για την τιμολόγηση των συνταξιοδοτικών παροχών και την ισόβια κατ'οίκον νοσηλεία, ενώ έχουν μικρότερο βάρος στην τιμολόγηση των ομαδικών ασφαλίσεων, στις ασφαλίσεις υγείας και στις πρόσκαιρες (απλές) ασφαλίσεις ζωής  Οι εκτιμητές κίνδυνου αποφασίζουν αν και υπό ποιους όρους θα προχωρήσουν στην έκδοση ενός συμβολαίου  Ο εκτιμητής κίνδυνου συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο για ασφάλιση αποτιμώντας την ενδεχόμενη ζημία  Όταν το κεφάλαιο κάλυψης που ζητείται είναι πολύ υψηλό τότε η διαδικασία αυτή γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη

21 Οι αποζημιώσεις στα πλαίσια ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής καθορίζονται όταν ο δικαιούχος αποστείλει το αντίστοιχο αίτημα προς αποζημίωση στην εταιρία αλλά και ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου του ασφαλισμένου Οι αποζημιώσεις στις ασφαλίσεις υγείας είναι πιο πολύπλοκες, εφόσον πολλές φορές το προσωπικό αποζημιώσεων αναγκάζεται να αντιμετωπίσει περιπτώσεις «ηθικού κινδύνου» συμπεριλαμβανομένης και της απάτης Στις ασφαλίσεις ζωής οι αναλογιστές καθορίζουν τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων προς την εταιρία που αφορούν στις μελλοντικές αποζημιώσεις και τις αποκαλούμε Μαθηματικό Απόθεμα Ασφαλιστηρίου  Το αποθεματικό αυτό βασίζεται σε:  μαθηματικούς τύπους  πίνακες θνησιμότητας  υποθετικές εισροές που σχετίζονται με τις μελλοντικές αποδόσεις από τις επενδύσεις ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

22 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ισόβιας Ασφάλισης  Σε αντίθεση με την απλή, η ισόβια ασφάλιση παρέχει προστασία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου Η Φύση της Ισόβιας Ασφάλισης Ζωής  Παρέχει όλο το κεφάλαιο κάλυψης σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου οποτεδήποτε και αν συμβεί  Το όνομα της υποδηλώνει και τη φύση της  Είναι ασφάλιση που διαρκεί για μια ζωή  Το κεφάλαιο κάλυψης, που καταβάλλεται μέσω μιας ισόβιας ασφάλισης, τυπικά παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, παρόλο που τα μερίσματα χρησιμοποιούνται συχνά στην αύξηση του συνολικού κεφαλαίου κάλυψης, κυρίως στις Ευρωπαϊκές χώρες  Στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια ισόβιας κάλυψης το μικτό ασφάλιστρο παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια πληρωμής ασφαλίστρων

23 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Ισόβια Ασφάλιση ως Μικτή ή Απλή Ασφάλιση Η τιμολόγηση της ισόβιας ασφάλισης στηρίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε πίνακες θνησιμότητας, οι οποίοι υποθέτουν ότι όλοι οι ασφαλισμένοι πεθαίνουν σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία Για παράδειγμα η ηλικία των 100 ετών θεωρείται ως η ηλικία λήξης της ασφάλισης Φυσικά δεν πεθαίνουν όλοι οι ασφαλισμένο, στην ηλικία των 100 ετών, ή σε όποια άλλη ηλικία χρησιμοποιούμε ως ηλικία λήξης της ασφάλισης Οι ασφαλιστικές εταιρίες υποθέτουν πως αυτή είναι προκειμένου να τιμολογήσουν το κίνδυνο Είναι δίκαιο, η εταιρία να καταβάλλει το ποσό κάλυψης σε όλους όσους κατάφεραν να φτάσουν στην ηλικία αυτή σαν να είχαν πεθάνει Είναι και ο λόγος που αναφέρονται στην ισόβια ασφάλιση σαν να είναι μικτή ασφάλιση διάρκειας 100 ετών

24 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Ισόβια Ασφάλιση ως Μικτή ή Απλή Ασφάλιση Θεωρείται ότι είναι μια μικτή ασφάλιση αλλά όχι με τη συνηθισμένη έννοια του όρου Η εταιρία αναγνωρίζει ότι τα αποθέματα και οι αξίες εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ισούνται με το ποσό κάλυψης στην ηλικία των 100 ετών και κατ' επέκταση καμία κάλυψη δεν δίνεται πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος Ακόμα και αν η εταιρία δεν το κάνει, ο ίδιος ο συμβαλλόμενος θα προβεί σε ρευστοποίηση της αξίας εξαγοράς του συμβολαίου - που ισούται με το ποσό κάλυψης Ισόβιες ασφαλίσεις που θεωρούνται απλές ασφαλίσεις διάρκειας 100 ετών  Η άποψη που επικρατεί είναι η ίδια, εφόσον εφαρμόζεται ο ίδιος τρόπος τιμολόγησης όπως και στις απλές ασφαλίσεις ζωής Η ηλικία των 100 ετών θεωρείται ως η ηλικία στην οποία πληρώνεται το κεφάλαιο κάλυψης εφόσον, βάσει του πίνακα θνησιμότητας, όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν επιβιώσει μέχρι την ηλικία των 99 ετών πεθαίνουν κατά τη διάρκεια αυτού του έτους

25 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι Αξίες Εξαγοράς της Ισόβιας Ασφάλισης Όλες οι ασφαλίσεις ισόβιας κάλυψης περιλαμβάνουν κάποια μορφή προχρηματοδότησης για τη μελλοντική θνησιμότητα Το ποσοστό της χρηματοδότησης εξαρτάται από τον τρόπο καταβολής του ασφαλίστρου και την περίοδο πληρωμής Όλες οι ασφαλίσεις ισόβιας διάρκειας πρέπει να έχουν αξία εξαγοράς Η αξία αυτή πρέπει να ισούται με το κεφάλαιο κάλυψης στην ηλικία των 100 ετών  Οι αξίες εξαγοράς της ισόβιας ασφάλισης είναι διαθέσιμες στο συμβαλλόμενο οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θελήσει, εφόσον έχει τη δυνατότητα να διακόψει την ασφάλιση  Εναλλακτικά, οι αξίες εξαγοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλους τρόπους, παρέχοντας ευελιξία στο συμβαλλόμενο  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ισόβιας κάλυψης συνήθως περιλαμβάνουν πίνακες που αναγράφουν τις αξίες εξαγοράς και σε επιλεγμένες χρονικές στιγμές παρουσιάζονται τα κατώτατα εγγυημένα τα οποία μπορεί, εφόσον το επιθυμεί ο συμβαλλόμενος, να τα εισπράξει σε περίπτωση που διακόψει την ασφάλιση

26 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι συμβαλλόμενοι των ασφαλιστηρίων ισόβιας κάλυψης δεν είναι απαραίτητο να ακυρώσουν την ασφάλιση τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα αποθεματικά της. Όταν τα συμβόλαια είναι με συμμετοχή στα κέρδη όπου τα μερίσματα χρησιμοποιούνται για την εξόφληση επιπρόσθετων καλύψεων, οι καλύψεις αυτές μπορούν αργότερα να ακυρωθούν και να αποδοθεί η αξία τους στο συμβαλλόμενο, χωρίς να επηρεαστεί η αρχική βασική κάλυψη Επίσης, έχουν δικαίωμα από την ασφαλιστική εταιρία να λάβουν δάνειο για ποσό ίσο με την αξία εξαγοράς του συμβολαίου Το ποσό του δανείου τοκίζεται και αφαιρείται από τη μικτή αξία εξαγοράς, εάν η ασφάλιση διακοπεί ή από το κεφάλαιο κάλυψης σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου και εφόσον καταβληθεί αποζημίωση θανάτου Το δάνειο μπορεί να αποπληρωθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αν και δεν είναι απαραίτητο, πράγμα που συμβάλλει στην ευελιξία ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου

27 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Ισόβια Ασφάλιση με Συμμετοχή ή μη στα Κέρδη  Οι περισσότερες ασφαλίσεις ισόβια μορφής που πωλούνται παγκοσμίως είναι με συμμετοχή στα κέρδη  Ένα σεβαστό ποσοστό αφορά τις ασφαλίσεις με μη συμμετοχή στα κέρδη αλλά με κάποιες μη εγγυημένες αξίες  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ισόβιας κάλυψης χωρίς συμμετοχή στα κέρδη αλλά με εγγυημένο κόστος πωλούνται σε περιορισμένη κλίμακα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιαπωνία και στη Κορέα, αλλά είναι πολύ δημοφιλή σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες  Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι πρόθυμες να εγγυηθούν ένα συγκεκριμένο κόστος για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα  Η συντηρητική τιμολόγηση των προϊόντων που παρέχουν μακροχρόνιες εγγυήσεις, τα καθιστά μη ανταγωνιστικά σε σχέση με εκείνα που στερούνται εγγυήσεων

28 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστικές εταιρίες συνήθως παρέχουν στους δυνητικούς πελάτες πίνακες μερισμάτων για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με συμμετοχή στα κέρδη, όπου διαφαίνεται ποια είναι τα μερίσματα που θα καταβάλλει η εταιρία στο μέλλον, εφόσον το ποσοστό θνησιμότητας, τα έξοδα και το επιτόκιο κυμανθούν σε μια ρεαλιστική βάση Σημαντικές διαφορές υφίστανται ως προς το τρόπο που οι ασφαλιστές κατανέμουν τα ποσά που θα καταβληθούν με τη μορφή μερισμάτων, έχοντας ισχυρό αντίκτυπο στα αναμενόμενα μερίσματα που παρουσιάζονται στους πίνακες σε σχέση με αυτά που τελικά θα καταβληθούν Τα μερίσματα δεν είναι εγγυημένα Τα πραγματικά καταβληθέντα μερίσματα, είναι και αυτά που πραγματικά καταβάλλονται ως μερίσματα Τα πραγματοποιθέντα μερίσματα ισούνται με αυτά που απεικονίζονται, μόνον εφόσον επαληθευτούν οι υποθέσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση του συμβολαίου Η εμπειρία δείχνει ότι, τα μελλοντικά μερίσματα σπάνια ταυτίζονται με τα προϋπολογισθέντα

29 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα καταβαλλόμενα μερίσματα συνήθως ξεπερνούν τα απεικονιζόμενα Κυρίως στις περιόδους όπου οι αποδόσεις των επενδύσεων είναι υψηλότερες κατά τη διάρκεια της περιόδου που ακολουθεί την έκδοση του συμβολαίου σε σχέση με την περίοδο πριν από αυτή Φυσικά ισχύει και το αντίθετο Τα μερίσματα που απεικονίζονταν την περίοδο τον υψηλών αποδόσεων της δεκαετίας του 1980 ήσαν ιδιαίτερα υψηλά Στην πραγματικότητα τα μερίσματα που καταβλήθηκαν ήταν λιγότερα από τα απεικονιζόμενα, απογοητεύοντας πολλούς και οδηγώντας κάποιους ασφαλισμένους σε αγωγές εναντίον των ασφαλιστικών εταιριών

30 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Απλή Ισόβια Ασφάλιση Ζωής Η πιο συνηθισμένη μορφή ισόβιας ασφάλισης Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται ισοβίως  Σκοπός  παρέχει διαρκή προστασία με μικρό σχετικά κόστος, διότι το κόστος θνησιμότητας διαχέεται σε όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου  Το ποσοστό των ασφαλίστρων κυμαίνεται ανάλογα  Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για ένα ασφαλιστήριο με αξία εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ισοβίου ασφάλισης  Δεν αποτελούν μονάδα μέτρησης για τον υπολογισμό του κόστους ασφάλισης  Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να έχει υψηλό ασφάλιστρο ενώ το κόστος να είναι χαμηλό επειδή ίσως έχει υψηλά μερίσματα, αξία εξαγοράς, ή υψηλές χρεώσεις

31 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι αξίες εξαγοράς της ισόβιας ασφάλισης  συνήθως αυξάνουν σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό που κινείται σε λογικά πλαίσια και προσεγγίζουν το κεφάλαιο κάλυψης στην ηλικία των 100 ετών Οι αξίες εξαγοράς ενός συμβολαίου  αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ευελιξίας του  Τα πρώτα χρόνια ασφάλισης είναι χαμηλές, εξαιτίας του υψηλού κόστους σε σχέση με τη πώληση της ασφάλισης και των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων  Το υψηλό κόστος σχετίζεται άμεσα με την προμήθεια που καταβάλλεται στον πωλητή της ασφάλισης, που συχνά αποτελεί το 40% με 80% του πρωτοετούς ασφαλίστρου ή ίσως περισσότερο, αλλά και με τα άλλα έξοδα διαχείρισης

32 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Παρουσίαση του συμβολαίου Ο Πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει μια παραδοσιακού τύπου ασφάλιση ζωής (με συμμετοχή) 100.000 ευρώ που έχει εκδοθεί για έναν άντρα 35 ετών Μη καπνιστή Τα μερίσματα παρουσιάζονται είτε ως καθαρά κέρδη που έχουν προκύψει από τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα είτε από την αγορά επιπρόσθετης εξοφλημένης ασφάλισης Φυσικά μόνο μία θα είναι η επιλογή που θα επιλέξουμε Ο αρνητικός αντίκτυπος στις αρχικές αξίες εξαγοράς λόγω της υψηλής προκαταβολικής επιβάρυνσης είναι εμφανής Στον πίνακα φαίνεται ότι η εγγυημένη αξία εξαγοράς στην ηλικία των 45 είναι 11.411 ευρώ, ενώ στην ηλικία των 55 θα είναι 29.486 ευρώ

33 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

34 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Χρήσεις της Απλής Ισόβιας Ασφάλισης  Οι πιο σύγχρονες μορφές απλής ισόβιας ασφάλισης προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και αποδόσεις από ότι τα παλαιότερα συμβόλαια Για τα άτομα όπου οι ανάγκες τους αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα 10 με 15 έτη ή περισσότερο, και που ενδιαφέρονται για αποταμίευση μέσω «ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η ασφάλιση που πρέπει να επιλέξουν είναι απλή ισόβια ασφάλιση Εξισώνοντας τις πληρωμές ασφαλίστρων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η ετήσια εκροή κινείται σε λογικά επίπεδα Το επιτόκιο που πιστώνεται στις αξίες εξαγοράς είναι στις περισσότερες χώρες αφορολόγητο, δίνοντας τη δυνατότητα στην ασφάλιση να γίνει ένα ελκυστικό μέσο αποταμίευσης Τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια ισόβιας κάλυψης είναι ακριβά στις περιπτώσεις που η ασφάλιση ζωής έχει ισχύ μέχρι 15 έτη, εξαιτίας των επιβαρύνσεων συμβολαίου Για κάποια άτομα που η καριέρα τους μόλις αρχίζει, το ποσό του ασφαλίστρου, που απαιτεί η αγορά μια απλής ισόβιας με ένα επαρκές κεφάλαιο κάλυψης, είναι υψηλό και έτσι δίνουν αλλού προτεραιότητα. Αντί να μειώσουν το κεφάλαιο κάλυψης κάνοντας το ασφάλιστρο ανεκτό, θα έπρεπε να επιλέξουν άλλο τύπο ασφάλισης

35 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ισόβια Ασφάλιση Περιορισμένων Πληρωμών Το ασφαλιστήριο παραμένει σε ισχύ διά βίουΤο ασφαλιστήριο παραμένει σε ισχύ διά βίου Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται για ένα συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα και μετά από αυτό η ασφάλιση ισχύει ισόβια χωρίς την υποχρέωση κανενός να καταβάλλει επιπρόσθετα ασφάλιστρα Η περίοδος που διαρκεί η πληρωμή ασφαλίστρων μπορεί να είναι για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ετών ή μέχρι κάποια ηλικία Μια πλήρους εξοφλημένη ασφάλιση δεν θα πρέπει να συγχέεται με μία ασφάλιση που έχει ωριμάσει ή έχει λήξει, διότι και τα δύο σημαίνουν ότι η ασφάλιση δεν ισχύει πλέον Μια ασφάλιση ωριμάζει όταν το κεφάλαιο καλύψεως καταβάλλεται είτε ως αποζημίωση θανάτου είτε όταν οι αξίες εξαγοράς ισούνται με το κεφάλαιο καλύψης, όπως συμβαίνει σε μία μικτή ασφάλιση Μία ασφάλιση θεωρούμε ότι έληξε όταν το χρονικό διάστημα ισχύος λήξει και καμία αποζημίωση δεν έχει δοθεί, όπως συμβαίνει με τις απλές ασφαλίσεις Ένα εξοφλημένο ασφαλιστήριο είναι αυτό όπου δεν απαιτείται να καταβληθούν περαιτέρω ασφάλιστρα αλλά η ασφάλιση παραμένει σε ισχύ

36 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Οι πληρωμές των ασφαλίστρων μπορεί να είναι σταθερές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ετών από 1 έως 30 ή και περισσότερα ακόμα  Εάν τα ασφάλιστρα αποφασισθεί να πληρωθούν σε 20 έτη, η ασφάλιση θεωρούμε ότι είναι, μια απλή ισόβια εικοσαετούς διάρκειας πληρωμών ασφαλίστρων  Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα καταβολής ασφαλίστρων, τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσεγγίζει την έννοια της ισόβιας πληρωμής ασφαλίστρων

37 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν συμβόλαια περιορισμένων πληρωμών μέχρι κάποια ηλικία όπως 65, 70 ή περισσότερο Το θέμα είναι να επιτραπεί στον ασφαλισμένο να καταβάλλει ασφάλιστρα όσο χρονικό διάστημα εργάζεται Μια ασφάλιση που απαιτεί την καταβολή ασφαλίστρων μέχρι την ηλικία των 65 ετών θα πρέπει να αναφερόμαστε ως μια πλήρως εξοφλημένη ασφάλιση στην ηλικία των 65 Η καταβολή ασφαλίστρου αφορά μια χρονική περίοδο μικρότερη από τη διάρκεια του συμβολαίου Το ασφάλιστρο πρέπει να είναι υψηλότερο σε σχέση με εκείνο που καταβάλλεται ισοβίως Εξαιτίας των υψηλότερων ασφαλίστρων, τα προγράμματα περιορισμένων πληρωμών δεν υιοθετούνται από όσους έχουν οικονομικά προβλήματα και η ανάγκη τους για προστασία είναι μεγάλη Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα προτιμούν να πληρώνουν για μια ισόβια ασφάλιση ζωής Προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και έτσι μπορούν να αγοράσουν επιπρόσθετη ασφάλιση ή να επενδύσουν τη διαφορά στα ασφάλιστρα με επωφελέστερο τρόπο

38 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  Το μειονέκτημα του αυξημένου ασφαλίστρου αντισταθμίζεται σε ένα βαθμό από τη δημιουργία υψηλότερων αξιών συμβολαίου  Όσο υψηλότερο είναι το ασφάλιστρο τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αξία εξαγοράς  Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιορισμένων πληρωμών περιλαμβάνουν τους ίδιους όρους για τα μερίσματα και τις επιλογές όπως και τα ασφαλιστήρια ισοβίου κάλυψης που προσδίδουν στον ασφαλισμένο ευελιξία Ισόβια με εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου  Η ασφάλιση είναι πληρωμένη από την ημερομηνία ενάρξεως με ένα μόνο ασφάλιστρο  Μια τέτοιας μορφής ασφάλιση έχει άμεση και ουσιαστική αξία εξαγοράς  Ένα τέτοιο συμβόλαιο προϋποθέτει και μεγαλύτερη δαπάνη

39 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Μεταβλητή Ασφάλιση Ζωής Είναι μια ισόβια ασφάλιση της οποίας η αξία κυμαίνεται ανάλογα με την απόδοση κάποιων επενδύσεων Η μορφή της παρουσιάστηκε με την προοπτική να μεταβάλλει τα δυσάρεστα αποτελέσματα των πληθωριστικών πιέσεων στην αξία ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής Υπήρχε τότε η πεποίθηση ότι: μακροπρόθεσμα η απόδοση των επενδύσεων σε μετοχές θα αύξανε το ποσοστό απόδοσης των συμβολαίων σε ποσοστό μεγαλύτερο του πληθωρισμού παρέχοντας μια προστασία από τις πληθωριστικές πιέσεις Παρόλο που η ιστορία έχει δείξει ότι αυτό ισχύει μακροχρόνια, οι βραχυπρόθεσμες μεταβολές στα μεγέθη του πληθωρισμού και των αποδόσεων των επενδύσεων συνήθως κινούνται αντίστροφα

40 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο Σχεδιασμός προϊόντος Μια ασφάλιση κυμαινόμενης αξίας είναι μια ισόβια ασφάλιση όπου οι παροχές σε περίπτωση θανάτου και οι αξίες εξαγοράς εξαρτώνται από μια σειρά επιλεγμένων επενδύσεων τις οποίες εντάσσουμε σε ξεχωριστό λογαριασμό, ανεξάρτητο από αυτούς που χρησιμοποιεί ο φορέας ασφάλισης γιο τη συσσώρευση των αποθεματικών των άλλων προϊόντων Τα παραδοσιακού τύπου συμβόλαια κυμαινόμενης αξίας έχουν σταθερό ασφάλιστρο όπως και οι παραδοσιακού τύπου ισόβιες ασφαλίσεις

41 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα ασφάλιστρα μείον τις επιβαρύνσεις εξόδων και χρεώσεις θνησιμότητας χρεώνονται στον ξεχωριστό λογαριασμό επένδυσης Ο ασφαλισμένος μπορεί να καθορίσει υπό κάποιους περιορισμούς, που θα επενδυθούν τα κεφάλαια αυτά Εναλλακτικές επιλογές είναι διαθέσιμες όπως και στην περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων Η αξία εξαγοράς του συμβολαίου και το κεφάλαιο κάλυψης εξαρτώνται από την απόδοση των επενδύσεων Οι αξίες εξαγοράς του ασφαλιστηρίου δεν είναι εγγυημένες Η αξία εξαγοράς οποιαδήποτε χρονική στιγμή εξαρτάται από τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά Τα συμβόλαια VLI μεταφέρουν όλο το ρίσκο των επενδυτικών επιλογών στον ασφαλισμένο

42 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή θανάτου Αποτελείται από δύο μέρη:  Το πρώτο αφορά ένα εγγυημένο ελάχιστο ποσό το οποίο αναγράφεται στο συμβόλαιο από την ημερομηνία ενάρξεως  Το δεύτερο υπόκειται σε διακυμάνσεις Οποιαδήποτε θετική απόδοση πιστώνεται στο συμβόλαιο με την αγορά επιπρόσθετης ασφάλισης του ιδίου τύπου Αυτές οι επιπρόσθετες μονάδες αγοράζονται με βάση ένα καθαρό ασφάλιστρο είτε ημερησίως είτε μηνιαίως είτε σε ετήσια βάση Εάν το ποσοστό που πιστώνεται βάσει των επενδύσεων είναι αρνητικό, τότε το συνολικό ποσό κεφαλαίου καλύψεως θανάτου μειώνεται ανάλογα

43 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα συμβόλαια Mπορεί να είναι με συμμετοχή στα κέρδη ή χωρίς Συμμετοχή στα κέρδη: Tα μερίσματα λειτουργούν μόνο βάσει των εξόδων θνησιμότητας και των επιβαρύνσεων και δεν περιλαμβάνουν αποδόσεις που προέρχονται από επενδύσεις Οι αυξήσεις στη απόδοση των επενδύσεων, μειωμένες με τα έξοδα διαχείρισης, πιστώνονται κατευθείαν στην αξία εξαγοράς του συμβολαίου

44 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οποιοδήποτε δάνειο μέσω του συμβολαίου πρέπει να αφορά ποσό που θα ανέρχεται τουλάχιστον μέχρι το 75% της αξίας εξαγοράς του με ένα σταθερό επιτόκιο (συχνά 8%) ή ένα κυμαινόμενο Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, επηρεάζονται οι επιμέρους παροχές, διότι η απόδοση του συμβολαίου είναι ένα κράμα ενός ξεχωριστού λογαριασμού επένδυσης και μιας καθαρής απόδοσης που προκύπτει μέσω του δανείου Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επηρεάσει τις διάφορες παροχές του ασφαλιστηρίου Παίρνοντας ένα δάνειο ο ασφαλισμένος αποσύρει μέρος του αποθέματος από τον ξεχωριστό λογαριασμό επένδυσης και κάνει το συμβόλαιο λιγότερο μεταβλητό (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω), ενώ το δάνειο παραμένει σε ισχύ.

45 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Απεικόνιση των καλύψεων Ζωής και των αξιών εξαγοράς Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις αξίες του συμβολαίου για κεφάλαιο κάλυψης ύψους 100.000 ευρώ για έναν άντρα μη καπνιστή ηλικίας 35 ετών Οι απεικονίσεις βασίζονται: Στο ετήσιο μικτό ποσοστό αποδόσεων (μετά την αφαίρεση των φορολογικών επιβαρύνσεων και πριν γίνουν άλλες μειώσεις) σε 0, 4, 8 και 12% Τον πίνακα Standard and Poor’s 500 Stock Price Index

46 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η καταλληλότητα της ασφάλισης κυμαινόμενης αξίας Τα παραδοσιακού τύπου κυμαινόμενης αξίας ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής: Έχουν απήχηση σε όσους επιθυμούν να έχουν μια ισόβια ασφάλιση με ένα σταθερό επίπεδο ασφαλίστρου Επιθυμούν να αναλάβουν και το ρίσκο απόκτησης υψηλών κερδών (ενίοτε και ζημιών) Το ρίσκο που αναλαμβάνει ο ασφαλισμένος είναι από εκείνο που έχει με τα παραδοσιακά συμβόλαια Απαιτείται μεγαλύτερο ποσοστό διαφάνειας από τους άλλους τύπους ασφαλίσεων Τα περισσότερα προγράμματα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού έχουν ως αναπόσπαστο στοιχείο ένα πρόγραμμα αποταμίευσης που έχει τόσο υψηλή ρευστότητα όσο και περιορισμένο ρίσκο Ένα ασφαλιστήριο κυμαινόμενης αξίας κάποια χρονική στιγμή μπορεί να μη είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σ' αυτές τις απαιτήσεις Η αξία εξαγοράς του μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα αν αναλογισθούμε ότι είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση

47 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αξίες συμβολαίου κυμαινόμενης αξίας 100.00 ευρώ

48 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ασφάλιση που Καλύπτει Περισσότερες από μία Ζωές Η ασφάλιση ζωής συνήθως αφορά στην κάλυψη ενός και μόνο ατόμου Είναι θεωρητικά πιθανό να γίνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα αφορά στην ασφάλιση περισσότερων του ενός ατόμων και είναι δυνατό η αποζημίωση να δοθεί μετά το θάνατο ενός, δύο, τριών ατόμων κλπ Στην πράξη, δύο είναι τα σημαντικότερα σχέδια που αφορούν σε αυτού του τύπου τις ασφαλίσεις: η ασφάλιση σε δεύτερο θάνατο η ασφάλιση σε πρώτο θάνατο

49 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ασφάλιση Ζωής του Επιζώντος Συχνά αναφέρεται και ως ασφάλιση σε δεύτερο θάνατο: Καλύπτει δύο (ή περισσότερα άτομα) και καταβάλλει το ασφάλισμα μόνο στη περίπτωση που και ο δεύτερος (ή ο τελευταίος) ασφαλισμένος πεθάνει Τα περισσότερα ασφαλιστήρια επιβιώσαντος είναι ισόβιας κάλυψης, αν και υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλίσεων επιβιώσαντος με απλή ασφάλιση Είναι εφικτό να γίνει κάποιος συνδυασμός μεταξύ ισόβιας κάλυψης και απλής ασφάλισης και αφορούν τις μεταβλητές ασφαλίσεις σε δεύτερο θάνατο Επειδή σύμφωνα με τη σύμβαση η εταιρία καλείται να πληρώσει το ασφάλισμα σε περίπτωση που και ο δεύτερος ασφαλισμένος πεθάνει, τα ασφάλιστρα είναι εξαιρετικά χαμηλά σε σχέση με εκείνα που θα χρεώνονταν οι ασφαλισμένοι εάν καλύπτονταν με διαφορετικά συμβόλαια

50 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εάν η πιθανότητα θανάτου γι' αυτό το έτος είναι για παράδειγμα 0,001 για τον πρώτο ασφαλισμένο και 0,002 για το δεύτερο, το ενδεχόμενο θανάτου και των δύο είναι μόνο 0,00002 (δηλ. 0,001 επί 0,002) Τα ασφάλιστρα που βασίζονται στις κοινές πιθανότητες είναι ιδιαίτερα χαμηλά Τα ασφαλιστήρια τιμολογούνται με βάση τρεις τουλάχιστον τρόπους Σε κάποια ασφαλιστήρια υφίσταται το ίδιο ασφάλιστρο το οποίο παραμένει σταθερό πριν και μετά τον πρώτο θάνατο Σε κάποια ασφαλιστήρια το ασφάλιστρο αυξάνει μετά τον πρώτο θάνατο Σε κάποια άλλα η υποχρέωση για την καταβολή ασφαλίστρου σταματάει μετά τον πρώτο θάνατο

51 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Όταν η καταβολή του ασφαλίσματος αφορά στην ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων ατόμων τα αποθέματα της ασφάλισης δεν χρειάζεται να είναι υψηλά Μετά τον πρώτο θάνατο, η πιθανότητα της εταιρίας να καταβάλλει το ασφάλισμα δεν βασίζεται πλέον στο ενδεχόμενο του κοινού θανάτου αλλά γίνεται πλέον ενδεχόμενο ενός μόνο θανάτου Η διαμοιρασμένη επιλογή Είναι διαθέσιμη σε κάποια ασφαλιστήρια συμβόλαια Επιτρέπει στο συμβόλαιο επιζώντος να διαχωριστεί σε δύο ατομικά συμβόλαια Μερικές εταιρίες επιβάλλουν διαφορετική χρέωση γι' αυτή την επιλογή Η δυνατότητα αυτής της επιλογής γίνεται μόνο υπό κάποιες προϋποθέσεις των οποίων η εμφάνιση δεν σχετίζεται με τους λόγους ύπαρξης του συμβολαίου Πχ η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει στα πλαίσια ενός διαζυγίου

52 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ασφάλιση σε δεύτερο θάνατο φροντίζει στην κάλυψη των φόρων κληρονομιάς και των άλλων εξόδων που προκύπτουν όταν επέλθει το γεγονός του δεύτερου θανάτου Προσφέρει οικονομική προστασία στη περίπτωση που υπάρχει παιδί με ειδικές ανάγκες ή εξαρτώμενο μέλος, οπότε ο θάνατος του ενός εκ των δύο συζυγών μπορεί να μην οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή αλλά και των δύο μπορεί Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες τείνουν να προσφέρουν ευνοϊκότερη μεταχείριση σε τέτοιου είδους ασφαλίσεις όσον αφορά τον προασφαλιστικό έλεγχο, στην περίπτωση που ένας έκτων δύο ασφαλισμένων αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας Το μέσο κεφάλαιο κάλυψης είναι συνήθως αρκετά υψηλό, με τα ασφάλιστρα να είναι συγκριτικά χαμηλά Η αγορά για τέτοιου είδους ασφαλίσεις είναι ανταγωνιστική Οι πελάτες μπορούν να βρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε καλή αξία και με παροχές λόγω του υπάρχοντος ανταγωνισμού

53 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Σε αντίθεση με τις ασφαλίσεις επιζώντος, η ασφάλιση σε πρώτο θάνατο (ή αλλιώς κοινή ασφάλιση ζωής) καλείται να καταβάλλει το ασφάλισμα στην περίπτωση που πεθάνει πρώτος ένας εκ των δύο συζύγων Η ασφάλιση καλύπτει συνήθως και τους δύο συζύγους, όπου ο ένας είναι ο δικαιούχος του άλλου Χρησιμοποιείται και στις περιπτώσεις εξαγοράς μιας επιχείρησης ή μεριδίου, όταν υπάρχουν πολλοί συνέταιροι, ή μέτοχοι Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει μόνο την περίπτωση του πρώτου θανάτου και έκτοτε παύει να ισχύει Ο επιβιώσας δεν έχει πλέον ασφαλιστική κάλυψη Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όμως παρέχουν το δικαίωμα στον επιβιώσαντα να αγοράσει εκ νέου ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ισόβια κάλυψη χωρίς να προσκομίσει κάποιο στοιχείο ασφαλισιμότητας Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ασφαλίσεις καλύπτουν ενδεχόμενο ενός κοινού θανάτου, οπότε η εταιρία τότε καλύπτει ξεχωριστά το θάνατο καθενός εκ των δύο συζύγων/ασφαλισμένων Τα ασφάλιστρα είναι χαμηλότερα σε σχέση με αυτά που θα πλήρωναν οι ασφαλισμένοι αν είχαν ο καθένας το δικό του ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ασφαλίσεις σε πρώτο θάνατο

54 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Υγείας Εισαγωγή στην Ασφάλιση Υγείας Έχουμε χρησιμοποιήσει τον όρο ασφάλιση υγείας για κάθε μορφή ασφάλισης, που εκτάκτως αποζημιώνει τον ασφαλισμένο, για πρόσθετα έξοδα που κατέβαλε ή για απώλεια εισοδήματος εξαιτίας ανικανότητας ή κακής υγείας Η ασφάλιση υγείας κάποιες φορές αποκαλείται και: ασφάλιση ατυχημάτων και υγείας ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενείας ασφάλιση ανικανότητας ανάλογα με τη νομική δικαιοδοσία και τη συνήθη πρακτική

55 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:  Η πρώτη, η ασφάλιση ιατρικής περίθαλψης - συχνά ονομάζεται απλά ασφάλιση υγείας Περιλαμβάνει πλήθος αποζημιώσεων, που καλύπτουν στην ουσία έξοδα που αφορούν νοσοκομειακή, ιατρική περίθαλψη και σχετικές υπηρεσίες για τον ασφαλισμένο και τα καλυπτόμενα μέλη της οικογένειας του Η κάλυψη μπορεί να περιορίζεται σε βασική αποζημίωση για συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες ή μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις ιατρικές δαπάνες, συνέπεια σοβαρού τραυματισμού ή μακροχρόνιας ασθένειας Η αποζημίωση μπορεί να καταβάλλεται κατευθείαν στο ίδρυμα που προσέφερε τις υπηρεσίες ή στον ασφαλισμένο για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα Ορισμένες αποζημιώσεις δίδονται ως σταθερά ποσά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος της περίθαλψης Ασφάλιση υγείας

56 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η δεύτερη κατηγορία είναι μια όλο και περισσότερο δημοφιλής κάλυψη - η ασφάλιση μακράς φροντίδας Παρέχει:  Οικονομική προστασία σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος πραγματοποιήσει εκτάκτως δαπάνες, που αφορούν βοήθεια την οποία χρειάστηκε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής του  Η κάλυψη ενεργοποιείται από την ανικανότητα του ασφαλισμένου να πραγματοποιήσει τέτοιες δραστηριότητες και συνήθως καταβάλλεται ένα σταθερό ποσό Η ασφάλιση μακράς φροντίδας

57 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η τρίτη κατηγορία: Ονομάζεται και ασφάλιση απώλειας εισοδήματος Παρέχει περιοδικές καταβολές όταν ο ασφαλισμένος χάνει εισόδημα εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας Η κάλυψη συνήθως σχετίζεται άμεσα με τα επαγγελματικά καθήκοντα και το εισόδημα του ασφαλισμένου Η αποζημίωση συνήθως καταβάλλεται μηνιαία ως σταθερό ποσό, όσο ο ασφαλισμένος είναι ανίκανος να εργαστεί Η ασφάλιση ανικανότητας

58 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Μοιράζονται στοιχεία των γενικών όρων του συμβολαίου και μοιάζουν μεταξύ τους στη γενική δομή τους Τα ατομικά ασφαλιστήρια υγείας είναι πιο περίπλοκα από τα ασφαλιστήρια ζωής Περισσότερες από μια ζημιές μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, οι ζημιές ποικίλλουν και το αίτιο της ζημίας στις ασφαλίσεις υγείας είναι συχνά υποκειμενικό Τα ασφαλιστήρια υγείας χρειάζονται μεγαλύτερο αριθμό τεχνικών ορισμών και παρέχουν μεγαλύτερη ποικιλία προαιρετικών καλύψεων Ασφαλιστήρια ζωής και υγείας

59 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περιέχουν πολυάριθμους όρους, που στόχο έχουν να εξαλείψουν κάθε αβεβαιότητα σχετική με την κατοχύρωση και διατήρηση του δικαιώματος της αποζημίωσης Η απαίτηση για αποζημίωση θα πρέπει να δίνεται εγγράφως στον ασφαλιστή μέσα σε μια ορισμένη περίοδο, συνήθως 20 ημερών Ο ασφαλιστής διαθέτει τις κατάλληλες φόρμες εγγράφων, που είναι απαραίτητες προκειμένου να ανοίξει ο φάκελος με τη ν απόδειξη της ζημίας εντός 15 περίπου ημερών διαφορετικά ο αιτών θα κάνει τη δική του απλή δήλωση ζημίας Η απόδειξη της ζημίας θα πρέπει τυπικά να γίνει εντός 90 ημερών από τη ζημία ή εάν η ζημιά συνεχίζεται, κάθε 90 ημέρες) Ο ασφαλιστής μπορεί να πρέπει να καταβάλει την αποζημίωση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διατηρεί όμως το δικαίωμα να εξετάσει τον ασφαλισμένο (ή να πραγματοποιήσει αυτοψία) με δικά του έξοδα Οι όροι αυτοί και ορισμένοι ακόμη είναι κοινοί σε όλα τα ασφαλιστήρια υγείας Άλλοι ειδικοί όροι αφορούν συγκεκριμένες καλύψεις Ασφαλιστήρια ζωής και υγείας

60 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ατομικές και Ομαδικές Ασφαλίσεις Και οι τρεις τύποι ασφάλισης υγείας, που προαναφέρθηκαν, προσφέρονται σε ατομική ή ομαδική βάση σε πολλές χώρες Οι διακρίσεις ανάμεσα στην ομαδική και την ατομική ασφάλιση προέρχονται αρχικά από: τον τρόπο προώθησής τους τον τρόπο που δίδεται τελικά η κάλυψη από τη διαχείριση της κάλυψης

61 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ατομική ασφάλιση υγείας είναι:  Μια συμφωνία με την οποία δίδεται κάλυψη με την έκδοση συμβολαίου σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και ορισμένες φορές και σε άτομα της οικογένειας του  Ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να προσφέρει αποδείξεις ασφαλισιμότητας, εκτός από τις περιπτώσεις μαζικών πωλήσεων, καθώς και συγκεκριμένων σχεδίων, που επιβάλλονται από το κράτος ή δέχονται κρατικές επιχορηγήσεις  Οι εταιρίες διατηρούν χωριστά αρχεία για κάθε ασφαλιστήριο και πραγματοποιούν όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης ασφαλίστρων, έχοντας άμεση σχέση με τον ίδιο τον ασφαλισμένο  Ο κάτοχος του συμβολαίου είναι και ασφαλισμένος Διακρίσεις ανάμεσα στις ατομικές και ομαδικές καλύψεις

62 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ομαδική ασφάλιση υγείας:  Προσφέρεται κάλυψη σε μια ομάδα ανθρώπων, με την έκδοση ενός συμβολαίου  Κάτοχος του συμβολαίου μπορεί να είναι ένας εργοδότης, μια ένωση, ένα επαγγελματικό σωματείο, ένας συνεταιρισμός ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη οντότητα, η οποία δεν σχηματίστηκε αποκλειστικά με σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη  Τα μέλη των μεγάλων ομάδων γενικά καλύπτονται χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας  Λόγω του μειωμένου διαχειριστικού κόστους, η ομαδική ασφάλιση υγείας κοστίζει λιγότερο από ατομικά συμβόλαια με αντίστοιχες καλύψεις  Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στα ατομικά συμβόλαια υγείας, ενώ η ομαδική ασφάλιση καλύπτεται σε κεφάλαιο που θα ακολουθήσει

63 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η αγορά ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας Θεμελιώδεις Διαφορές Ανάμεσα : Στην αγορά ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας Στην αγορά ομαδικών ασφαλιστηρίων που επιχορηγούνται από τον εργοδότη ή με καλύψεις που προσφέρονται από το κράτος Κάνουν την αγορά των ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας αρκετά περίπλοκη σε σχέση με την ομαδική ασφάλιση υγείας H πληροφόρηση των αγοραστών ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας γίνεται ακόμη πιο δύσκολη σε σχέση με την πληροφόρηση, που χρειάζονται όσοι επιθυμούν να αγοράσουν ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής Όσοι δεν έχουν κάλυψη από τον εργοδότη ή το κράτος προσεγγίζουν συνήθως την αγορά ατομικών συμβολαίων υγείας και χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία περίπλοκων προϊόντων Μετά την επιλογή τους, θα πρέπει να καταβάλλουν το κόστος χωρίς βοήθεια από το κράτος ή τον εργοδότη

64 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αντίθετα: Όσοι έχουν κάλυψη από τον εργοδότη ή το κράτος δεν χρειάζεται να προσεγγίσουν την ασφαλιστική αγορά Αυτό έχει γίνει: με την ομαδική τους ασφάλιση ή δεν χρειάζεται να γίνει στην περίπτωση της κρατικής ασφάλισης Οι εργοδότες τυπικά προσφέρουν μόνο ένα ή ίσως λίγα σχέδια υγείας Ο προσδιορισμός και η σύγκριση των προϊόντων απλοποιείται πολύ ή δεν χρειάζεται καθόλου Διευκολύνεται η επιλογή σχετικά με το κόστος, καθώς υπάρχει η συνεισφορά του εργοδότη και οι σχετικές μισθολογικές κρατήσεις

65 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Ανάγκη για Ατομική Ασφάλιση Ιατρικής Περίθαλψης Οι άνθρωποι που δεν καλύπτονται από ομαδική ή κρατική ασφάλιση χρειάζονται προστασία με ατομικά ασφαλιστήρια Άτομα που τυπικά ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία είναι: Αυτοαπασχολούμενοι Σπουδαστές, οι οποίοι δεν καλύπτονται πια από την ασφάλιση των γονέων τους Άτομα σε ηλικία συνταξιοδότησης που δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό άτομα που συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα άτομα που σταμάτησαν να εργάζονται και ακόμη δεν έχουν βρει νέα εργασία Εργαζόμενοι οι εργοδότες των οποίων δεν τους προσφέρουν ιατρική κάλυψη Εργαζόμενοι part-time, προσωρινοί ή συμβασιούχοι, οι οποίοι δεν δικαιούνται την κάλυψη που προσφέρει ο εργοδότης Άνεργοι οι οποίοι δεν δικαιούνται την κάλυψη, που το κράτος προσφέρει στους φτωχούς Παιδιά, σύζυγοι και άλλα εξαρτώμενα μέλη, που δεν δικαιούνται την κάλυψη του εργοδότη ή κοστίζει πολύ να συμπεριληφθούν σ' αυτήν Ατομική Ασφάλιση Ιατρικής Περίθαλψης

66 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Πολλοί από τους προαναφερόμενους στις κατηγορίες αυτές στηρίζονται στους συζύγους ή άλλα μέλη της οικογένειας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ασφάλισης που επιχορηγείται από τον εργοδότη έχοντας την επιλογή της οικογενειακής κάλυψης Άλλοι, δεν έχουν αυτή την επιλογή Για πολλούς η ανάγκη για ιατρική περίθαλψη είναι μόνιμη, για άλλους είναι προσωρινή Περίπου το 5% του μη ηλικιωμένου πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών βασίζεται στην ατομική ασφάλιση ιατρικής περίθαλψης ως τη μόνη πηγή ασφάλισης Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές άλλες χώρες δεν έχουν καμία ασφαλιστική κάλυψη ιατρικής περίθαλψης

67 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Πολλά άτομα, που έχουν καλύψει τη βασική τους ανάγκη για ασφάλιση υγείας μέσω μιας ομαδικής ή κρατικής ασφάλισης, θεωρούν χρήσιμα τα ατομικά ασφαλιστήρια υγείας, διότι συμπληρώνουν τις υπάρχουσες καλύψεις τους Η κρατική ασφάλιση συχνά δεν καλύπτει όλα τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης Συχνά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις Αγοράζονται από την ιδιωτική ασφάλιση συμπληρωματικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, όπως συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες

68 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Πολλοί άνθρωποι: Αν και καλύπτονται από ένα πρόγραμμα ιατρικής περίθαλψης - ομαδικό ή ατομικό - θεωρούν ότι η υπάρχουσα ασφάλιση τους δεν είναι επαρκής ή πληρώνει μικρές αποζημιώσεις σε περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων Εξαιτίας αυτών των περιορισμών στην υπάρχουσα κάλυψη τους χρειάζονται συμπληρωματική ασφάλιση Μπορεί να χρειάζονται κυρίως ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που θα αποζημιώνει με ένα συμπληρωματικό σταθερό ποσό για κάθε ημέρα παραμονής τους στο νοσοκομείο Μπορεί να ζητούν ένα ασφαλιστήριο, που να καλύπτει πραγματικά καταστροφικά έξοδα με ένα αφαιρετέο ποσό μερικών χιλιάδων ευρώ

69 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ασφάλιση Ιατρικής Περίθαλψης Ευρείας Κάλυψης Προσφέρει σημαντική κάλυψη από μεγάλες και απρόβλεπτες ιατρικές δαπάνες Οι περισσότερες ασφαλίσεις αυτού του τύπου καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ιατρικών χρεώσεων με ελάχιστα εσωτερικά όρια και ένα συνολικά μεγάλο ποσό αποζημίωσης Ρυθμίσεις παροχών Καλύπτει πλήθος παροχών ιατρικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων: Των υπηρεσιών εντός και εκτός νοσοκομείου Ιατρικές και διαγνωστικές υπηρεσίες Ειδικές υπηρεσίες όπως φυσιοθεραπείες, ραδιολογία και φάρμακα κατόπιν συνταγής Το κόστος ποικίλλει και ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα επιλογής Στην αγορά των ατομικών ασφαλιστηρίων συνηθίζονται οι απαλλαγές από €250 έως €2.500 Τα όρια της συνολικής ετήσιας απαλλαγής ξεκινούν από €1.200 και μπορεί να ξεπεράσουν τα €6.000

70 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ασφάλιση μεγάλων ιατρικών εξόδων Η αποζημίωση αφορά τα συνολικά καλυπτόμενα έξοδα μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής και της συνασφάλισης Ένα πρόγραμμα μπορεί να αποζημιώνει το 80% των καλυπτομένων εξόδων μέσα σε ένα έτος, μετά από την αφαίρεση μιας απαλλαγής της τάξεως των €500 και με μέγιστο όριο €1.000.000 για όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου Υπάρχει πλήθος τροποποιημένων συμβολαίων ευρείας κάλυψης, τα οποία καλύπτουν και τα πρώτα έξοδα

71 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Σε μερικά προγράμματα η αφαιρετέα απαλλαγή δεν ισχύει σε συγκεκριμένα έξοδα, όπως: Τα έξοδα νοσοκομείου δεν εφαρμόζεται η συνασφάλιση στα αρχικά έξοδα νοσοκομείου, όπως για παράδειγμα στα πρώτα €2.000 ή €5.000 Τα έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων μπορεί να αντιμετωπίζονται το ίδιο, αλλά υφίστανται ορισμένους περιορισμούς Υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί η απαλλαγή και η συνασφάλιση και σε άλλες υπηρεσίες, όπως: οι επισκέψεις σε γιατρό οι διαγνωστικές εξετάσεις Σήμερα, τα περισσότερα προγράμματα προβλέπουν ένα μέγιστο ποσό εξόδων που πληρώνει ο ίδιος ο ασφαλισμένος

72 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Όροι συμβολαίου Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να συνεχίσει το συμβόλαιο του, εφόσον καταβάλλει τα ασφάλιστρα μέχρι μια ορισμένη ηλικία, όπως τα 65 έτη Το ύψος των μελλοντικών ασφαλίστρων δεν είναι εγγυημένο, αλλά ο ασφαλιστής μπορεί να το μεταβάλλει κάθε χρόνο Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα δεν μπορούν να αυξηθούν ή το ασφαλιστήριο να μην ανανεωθεί, αν ο ασφαλισμένος έχει μεγάλο ιστορικό ζημιών Συνήθως η αύξηση των ασφαλίστρων γίνεται με βάση συγκεκριμένη ομάδα ασφαλισμένων και όχι ατομικά Αν και ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να συνεχίζει το συμβόλαιο του και ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αυξήσει τα ασφάλιστρα, παρά μόνο σε ομαδική βάση

73 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η Ανάγκη για Ασφάλιση Μακράς Φροντίδας Σε πολλές κοινωνίες η γήρανση του πληθυσμού γίνεται, με γοργούς ρυθμούς Με το πέρασμα των ετών χάνει σιγά σιγά κανείς την ικανότητα να προσέχει μόνος τον εαυτό του Πολλά άτομα μεγάλης ηλικίας δεν χρειάζονται βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες τους Ένα σοβαρό ποσοστό των ατόμων αυτών θα χρειαστεί βοήθεια κάποια στιγμή Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, έχει υπολογιστεί πως περίπου 40% του ηλικιωμένου πληθυσμού θα χρειαστεί φροντίδα στο σπίτι κάποια δεδομένη στιγμή Στην ηλικία των 75 ετών οι πιθανότητες να χρειαστεί αυτή η φροντίδα αυξάνονται σε 60 Μεσήλικες, αλλά και νεότερα άτομα εκτίθενται στον κίνδυνο αυτό, συνεπεία ατυχημάτων ή ασθενειών Η ασφάλιση μακράς διάρκειας δεν περιορίζεται μόνο στους ηλικιωμένους Ασφάλιση Μακράς Φροντίδας

74 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Παράγοντες που συμβάλλουν έτσι ώστε η οικογένεια να μην μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα  Η διαρκής μείωση του αριθμού των μεγάλων οικογενειών παγκοσμίως  Η αύξηση του αριθμού των μονογονεϊκών οικογενειών  Η αύξηση του ποσοστού των γυναικών που εργάζονται έξω από το σπίτι και οι οποίες δεν μπορούν πια να προσφέρουν τη φροντίδα που ιστορικά προσέφεραν  Η αυξανόμενη εξάρτηση των παραδοσιακών οικογενειών από το εισόδημα και των δύο συζύγων, χωρίς να μπορεί έτσι κανείς να προσφέρει βοήθεια στους ηλικιωμένους  Πολύ μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ζει σήμερα πάρα πολλά χρόνια  Η αύξηση του προσδόκιμου της ηλικίας  Μια περισσότερο κινητική κοινωνία, στην οποία τα παιδιά δεν μένουν πια κοντά στους ηλικιωμένους γονείς  Μειωμένα ποσοστά γονιμότητας, που σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα παιδιά, για να προσφέρουν φροντίδα  Η ικανότητα της σύγχρονης ιατρικής να επιμηκύνει το προσδόκιμο επιβίωσης, κάτι που δεν σημαίνει πάντα φυσική ανεξαρτησία  Ανάπτυξη δικτύων που μπορούν να προσφέρουν την επιθυμητή φροντίδα σ' αυτούς που τη χρειάζονται

75 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Στο παρελθόν: Ήταν συνώνυμη με τη φροντίδα σ' έναν οίκο ευγηρίας και για πολλούς ανθρώπους η λέξη είχε αρνητική χροιά, καθώς λίγοι θα ήθελαν να περάσουν τις τελευταίες ημέρες τους σ' έναν οίκο ευγηρίας Σήμερα: Έχει πιο ευρεία έννοια και ίσως πιο θετική χροιά Η εποπτική αρχή της ασφαλιστικής αγοράς στη Νέα Υόρκη δίνει αυτό τον ορισμό: Η Μακρά Φροντίδα Περιλαμβάνει:  Ευρείς ιατρικές, προσωπικές και κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, τις οποίες χρειάζονται τα άτομα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες για ένα μεγάλα διάστημα εξαιτίας ατυχήματος, ασθενείας ή αδυναμίας Αφορά: Βοήθεια από άλλο πρόσωπο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, όταν αυτές δεν μπορεί να τις πραγματοποιήσει το ίδιο το άτομο μόνο του Η βοήθεια αυτή προσφέρεται στο σπίτι από ειδικευμένα άτομα, τα οποία αμείβονται για το σκοπό αυτό, από μη ειδικευμένα άτομα, τα οποία δεν αμείβονται (μέλη της οικογενείας, φίλοι, ή σε έναν οίκο φροντίδας) Ο Ορισμός της Μακράς Φροντίδας

76 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Από τον ορισμό… Η μακρά φροντίδα έχει πιο ευρεία έννοια από τη φροντίδα στο σπίτι Περιλαμβάνει φροντίδα στο σπίτι και κοινωνική φροντίδα Τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει η μακρά φροντίδα είναι:  Η ανάγκη για ιατρικές, προσωπικές και κοινωνικές υπηρεσίες  Η ανάγκη προέρχεται από ατύχημα, ασθένεια ή αδυναμία  Οι υπηρεσίες προσφέρονται από άλλα πρόσωπα, αμειβόμενα ή μη στο σπίτι ή σε έναν εξειδικευμένο οίκο  Οι υπηρεσίες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν το άτομο να πραγματοποιεί τις απαραίτητες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής

77 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Υπόσχεται να αποζημιώσει δαπάνες που γίνονται, όταν ο ασφαλισμένος είναι ανίκανος να πραγματοποιήσει επιλεγμένες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής Αυτή η ανικανότητα του ασφαλισμένου απαιτεί φροντίδα από κάποιον άλλον, είτε στο σπίτι, είτε σε ίδρυμα, όπως για παράδειγμα, σ' έναν οίκο ευγηρίας Η φροντίδα αυτή σε μερικές χώρες χρηματοδοτείται από το κράτος, αλλά στις περισσότερες χώρες τα έξοδα βαρύνουν τα ίδια τα άτομα ή τους οικογενειακούς πόρους και όλο και πιο συχνά πια την ασφαλιστική εταιρία Συνολική θεώρηση της Ασφάλισης Μακράς Φροντίδας

78 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 Σχεδιάστηκε και προωθήθηκε στην αγορά χωρίς να περιλαμβάνει τη φροντίδα στο σπίτι Ήταν καινούργιο προϊόν, οι ασφαλιστές δεν ήξεραν πώς να προσδιορίσουν την ασφαλισιμότητα και πώς να τιμολογήσουν Οι παροχές της φροντίδας μακράς διάρκειας δίδονται και σε ατομική και σε ομαδική βάση Η συγκεκριμένη αγορά αναπτύχθηκε αρχικά με τα ατομικά προϊόντα Σήμερα οι ομαδικές ασφαλίσεις έχουν έναν σημαντικό ρόλο, ο οποίος αν και ακόμη παραμένει μικρός, διαρκώς μεγαλώνει

79 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Κάλυψη Στα περισσότερα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια μακράς φροντίδας το underwritting γίνεται με βάση την αίτηση ασφάλισης και τις δηλώσεις του θεράποντος ιατρού Ορισμένοι ασφαλιστές ζητούν τηλεφωνική συνέντευξη με τον ασφαλιζόμενο και μερικοί απαιτούν ιατρικές εξετάσεις Πολλές εταιρίες εφαρμόζουν μία μόνο κατηγορία για όλες τις αιτήσεις που έκαναν αποδεκτές Άλλες ταξινομούν τους ασφαλισμένους σε τρεις κατηγορίες:  Επιθυμητούς  Κανονικούς  Μη κανονικούς

80 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια συχνά προσφέρουν τρεις κατηγορίες φροντίδας στο σπίτι Φροντίδα από ειδικευμένα άτομα Ενδιάμεση φροντίδα Φροντίδα από συνοδό Τα περισσότερα ασφαλιστήρια απαιτούν «ιατρικά απαραίτητη» παραμονή σε νοσοκομείο πριν την εισαγωγή σε ένα ίδρυμα φροντίδας Τα ασφαλιστήρια που εκδίδονται σήμερα συμφωνούν να καταβάλλουν αποζημίωση, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αδυνατεί να πραγματοποιήσει χωρίς βοήθεια βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής Το τυπικό ασφαλιστήριο απαιτεί ο ασφαλισμένος να μην μπορεί να πραγματοποιήσει δυο από τις πέντε ή έξι βασικές δραστηριότητες, ανάλογα με το ασφαλιστήριο, όπως:

81 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ  να φάει  να κάνει μπάνιο να ντυθεί  να επισκεφθεί την τουαλέτα  να συγκρατεί τις βασικές του ανάγκες  να μετακινηθεί  να πάρει τα φάρμακα του Οι έξι βασικές δραστηριότητες Μερικά άτομα είναι ικανά να πραγματοποιήσουν όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, αλλά δεν μπορούν να μείνουν μόνα με ασφάλεια Πολλά ασφαλιστήρια περιλαμβάνουν τη ρήτρα νοητικής εξασθένισης, η οποία επιτρέπει την καταβολή αποζημιώσεων και στα άτομα αυτά

82 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Φροντίδα από εξειδικευμένα άτομα Είναι το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας και απαιτεί τη μεγαλύτερη εξειδίκευση Παρέχεται σε 24ωρη βάση μετά από εντολή γιατρού και προσφέρεται από επαγγελματίες νοσοκόμους, πρακτικούς νοσοκόμους που κατέχουν άδεια ή θεραπευτές κατόχους ειδική αδείας Ενδιάμεση φροντίδα Είναι όμοια με τη φροντίδα από εξειδικευμένα άτομα, αλλά ο ασθενής δεν λαμβάνει ούτε χρειάζεται φροντίδα σε 24ωρη βάση Είναι, φροντίδα από εξειδικευμένα άτομα, αλλά όχι διαρκής Φροντίδα από συνοδό Είναι το πιο βασικό επίπεδο φροντίδας και έχει τη μορφή βοήθειας στις καθημερινές δραστηριότητες Τα άτομα που προσφέρουν τέτοια μη ιατρική φροντίδα δεν είναι ιατρικό προσωπικό, αν και η φροντίδα παρέχεται κατόπιν εντολής ιατρού και επιθεωρείται από μια νοσοκόμα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

83 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα ασφαλιστήρια μακράς φροντίδας συνήθως δίνουν αποζημιώσεις για παροχές στους ασφαλισμένους, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια, αλλά είναι ικανοί να μείνουν στο σπίτι και στην κοινότητα τους Οι παροχές συνήθως εκφράζονται ως ποσοστό π.χ. 50% της παροχής πλήρους φροντίδας στο σπίτι και δίδονται σε πολλά προγράμματα και υπηρεσίες, όπως:  Η φροντίδα υγείας στο σπίτι  Η φροντίδα σε ξενώνα  Η φροντίδα ανακούφισης  Η καθημερινή φροντίδα ενηλίκων Φροντίδα στην κοινότητα

84 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η φροντίδα υγείας στο σπίτι Περιλαμβάνει φροντίδα από εξειδικευμένο νοσοκόμο και σχετικές υπηρεσίες από επαγγελματίες, καθώς και προσωπικές υπηρεσίες, όπως βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες Η φροντίδα παρέχεται συνήθως σε part-time βάση και μπορεί να περιλαμβάνει επίδομα που δίδεται στα μέλη της οικογένειας Η καθημερινή φροντίδα ενηλίκων Μπορεί να δοθεί σε ένα πρόγραμμα μακράς φροντίδας ή σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα Τα άτομα λαμβάνουν βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες τους και ωφελούνται διατηρώντας την κοινωνικότητα τους

85 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η φροντίδα ανακούφισης Παρέχει προσωρινή ανακούφιση στα μέλη της οικογένειας, προσφέροντας φροντίδα μέσα στο σπίτι του ατόμου Μπορεί να περιλαμβάνει προσωρινή φιλοξενία του ατόμου σε ένα ίδρυμα μακράς φροντίδας, π.χ. για ένα Σαββατοκύριακο, ή προσωρινή παραμονή άλλου ατόμου στο σπίτι Η φροντίδα σε ξενώνα Αφορά ειδική φροντίδα και συναισθηματική υποστήριξη σε άτομα που πάσχουν από μόνιμες ασθένειες Παρέχεται σε ένα ίδρυμα ή στο σπίτι Πολλά ασφαλιστήρια καταβάλλουν το κόστος για θεραπευτικές συσκευές - εξοπλισμό που βοηθά το άτομο να παραμείνει στην κοινότητα

86 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι εγκαταστάσεις παροχής βοηθείας Παρέχουν επίβλεψη, βοήθεια και περιορισμένες υπηρεσίες υγείας σε σχετικά υγιείς ηλικιωμένους Προσφέρουν φροντίδα, αλλά μικρότερη ιατρική φροντίδα από τους οίκους ευγηρίας Συμπληρώνουν, αλλά δεν υποκαθιστούν τη φροντίδα από εξειδικευμένα άτομα Τα κέντρα διαρκούς φροντίδας Ονομάζονται και κέντρα φροντίδας ζωής Παρέχουν ένα εύρος ευαίσθητων υπηρεσιών, που αντικατοπτρίζει το επίπεδο της φροντίδας και βοήθειας που χρειάζεται κάθε άτομο Σε πολλές περιπτώσεις τα ασφαλιστήρια μακράς φροντίδας δεν καλύπτουν το κόστος αυτών των κέντρων, μπορεί όμως να δοθεί κάποιο επίδομα Η αποζημίωση συνήθως έχει τη μορφή ενός αρχικού μεγάλου ποσού και ακολουθούν μηνιαία επιδόματα, ανάλογα με το επίπεδο της φροντίδας που απαιτείται Πλεονέκτημα των κέντρων διαρκούς φροντίδας είναι ότι το άτομο μπορεί να λάβει διάφορα επίπεδα φροντίδας, χωρίς να χρειαστεί να φύγει από την κοινότητα

87 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται έντονη ανησυχία, σχετικά με την πιθανότητα να πληρώσουν υψηλούς λογαριασμούς για λόγους υγείας και γι‘ αυτό αναζητούν κάλυψη ιατρικών εξόδων σε ατομική ή ομαδική βάση Ανησυχία υπάρχει ακόμη και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο θάνατος μας μπορεί να επιφέρει οικονομικές δυσκολίες στα εξαρτώμενα από εμάς μέλη της οικογένειας μας και γι‘ αυτό μεγάλο ποσοστό του εργαζόμενου πληθυσμού αγοράζει ατομική ή ομαδική ασφάλιση ζωής Πολύ μικρότερο ποσοστό του εργαζόμενου πληθυσμού έχει κάλυψη απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα, είτε με ατομικό είτε με ομαδικό συμβόλαιο Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο ένας στους τέσσερεις εργαζόμενους έχει ιδιωτική κάλυψη απώλειας εισοδήματος οποιουδήποτε τύπου Είναι σαν να μην πρόκειται για μεγάλη πιθανότητα να χάσει κανείς το εισόδημα του εξαιτίας ανικανότητας ή ως η ανάρρωση από ανικανότητα να είναι άμεση και πλήρης Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος Συνεπεία Ανικανότητας

88 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η πλειοψηφία των περιπτώσεων ανικανότητας διαρκεί λιγότερο από ένα μήνα Οι πιθανότητες ανικανότητας, που διαρκεί τρεις μήνες ή και περισσότερο, είναι αρκετά υψηλές για τα άτομα παραγωγικής ηλικίας Οι πιθανότητες μιας μακροχρόνιας ανικανότητας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών είναι μεγαλύτερες από την πιθανότητα θανάτου πριν τα 60 έτη, οπότε τα δύο γεγονότα είναι εξίσου πιθανό να συμβούν (9%) πριν την ηλικία των 65 ετών Εάν κάποιος καταστεί ανίκανος για τουλάχιστον τρεις μήνες, η μέση διάρκεια ανικανότητας είναι από πέντε έως επτά χρόνια

89 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ανάγκη για κάλυψη της απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα έχει αυξηθεί στις περισσότερες χώρες Σε πολλές χώρες παρατηρούμε μια μετάθεση της ευθύνης από το κράτος στο άτομο Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας έχουν μετατρέψει πολλές ασθένειες που προκαλούσαν θάνατο σε ασθένειες που προκαλούν ανικανότητα Οι οικονομικές συνέπειες μιας ανικανότητας είναι πολύ σοβαρές και πολύ συχνά μια ανικανότητα μπορεί να εξασθενίσει οικονομικά μια οικογένεια, περισσότερο και από το θάνατο Με την ανικανότητα, όχι μόνο σταματά στην ουσία το εισόδημα του εργαζόμενου - όπως συμβαίνει και με το θάνατο - αλλά συνεχίζει, να υφίσταται έξοδα Η επαρκής ασφάλιση ιατρικής περίθαλψης μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των εξόδων Η επαρκής ασφάλιση απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα μπορεί να εμποδίσει τη μείωση του εισοδήματος

90 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα σχεδιάστηκαν με στόχο την παροχή μηνιαίων επιδομάτων, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χάνει εισόδημα εξαιτίας ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα Τα περισσότερα συμβόλαια είναι ομαδικά Τα ατομικά ασφαλιστήρια συνήθως εκδίδονται έχοντας εγγύηση ανανέωσης ή μη ακύρωσης Ο ασφαλιστής δεν έχει τη δυνατότητα:  να ακυρώσει το ασφαλιστήριο  να αρνηθεί την ανανέωση του  να αλλάξει μονομερώς τα ασφάλιστρα κατά τη διάρκεια ισχύος του Συνολική θεώρηση των Ασφαλιστικών Συμβολαίων Απώλειας Εισοδήματος από Ανικανότητα

91 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ορισμοί… Οι τεχνικοί ορισμοί μπορούν να συμπεριληφθούν στους όρους των παροχών Συνήθους αποτελούν ένα χωριστό τμήμα του ασφαλιστηρίου, που σκοπεύει να προσδιορίσει όρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της ζημιάς και στον έλεγχο της καταβολής των παροχών Οι πιο σημαντικοί:  Οι ορισμοί της βλάβης  της ασθένειας  της προϋπάρχουσας κατάστασης  της ανικανότητας Οι περισσότερες εταιρίες ορίζουν τη βλάβη ως τυχαία σωματική βλάβη, η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου Ο ορισμός αυτός αναφέρεται στα «αποτελέσματα» και έχει αντικαταστήσει μια παλαιότερη πρόνοια, που ήταν γνωστή ως ρήτρα «τυχαίου μέσου» Η διαφορά ανάμεσα στους δύο ορισμούς είναι σημαντική, καθώς δεν είναι όλες οι τυχαίες σωματικές βλάβες αποτέλεσμα τυχαίου μέσου

92 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Με τη ρήτρα «τυχαίου μέσου» η σωματική βλάβη καλύπτεται, αρκεί να πληροί δύο προϋποθέσεις: και η αιτία και το αποτέλεσμα της ζημιάς Η ίδια η ζημιά, θα πρέπει να είναι απρόβλεπτη ή απρόσμενη Παράδειγμα: Ένα πρόσωπο, που με τη θέληση του πηδά από ένα τοίχο και σπάει το πόδι του, δεν έχει κάλυψη με τη ρήτρα του τυχαίου μέσου. Αν και το αποτέλεσμα -το σπασμένο πόδι- ήταν απρόσμενο, η αιτία -το οικειοθελές άλμα - δεν ήταν. Με τον ορισμό της τυχαίας σωματική βλάβης, η ίδια ζημιά θα καλύπτονταν, καθώς το σπασμένο πόδι ήταν ένα απρόσμενο αποτέλεσμα, αν και η αιτία που το προκάλεσε ήταν σκόπιμη Η νομοθεσία στις περισσότερες χώρες σήμερα απαγορεύει τη χρήση της ρήτρας του τυχαίου μέσου στα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας

93 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ορίζεται από τους περισσότερους ασφαλιστές ως ασθένεια, που για πρώτη φορά εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου Ορισμένοι ασφαλιστές τροποποιούν τη γλώσσα σχετικά με την «εκδήλωση για πρώτη φορά» και ορίζουν την ασθένεια ως ασθένεια, που για πρώτη φορά διαγνώστηκε και έγινε προσπάθεια να θεραπευτεί κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου Η πρόθεση είναι να καλυφθεί μόνο η ασθένεια, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του συμβολαίου Η ασθένεια…

94 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο περιορισμός της προϋπάρχουσας κατάστασης συνηθίζεται Αφορά στα πρώτα δύο έτη ισχύος του συμβολαίου και εξαιρεί ζημίες, που προέρχονται από καταστάσεις υγείας που ο ασφαλισμένος παρερμήνευσε ή δεν ανέφερε στην αίτηση ασφάλισης Ποικίλλει από δίκαιο σε δίκαιο Αυτός που συνηθίζεται είναι ο εξής: Ως προϋπάρχουσα κατάσταση ορίζεται η κατάσταση υγείας, η οποία υπάρχει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμβολαίου και κατά τα προηγούμενα πέντε έτη είτε: οδήγησε σε ιατρική συμβουλή ή θεραπεία είτε προκάλεσε συμπτώματα, για τα οποία κάθε συνετό άτομο θα ζητούσε ιατρική συμβουλή ή θεραπεία

95 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ορισμοί της ολικής και μερικής ανικανότητας αναφέρονται στην ανικανότητα του ασφαλισμένου να πραγματοποιεί συγκεκριμένες εργασίες, που αφορούν στο επάγγελμα του Τα τελευταία χρόνια, ο όρος της υπολειπόμενης ανικανότητας έχει αντικαταστήσει τον όρο της μερικής ανικανότητας και καταβάλλεται αναλογικό επίδομα στο ασφαλισμένο, ο οποίος εργάζεται με μειωμένο εισόδημα ως αποτέλεσμα ασθένειας ή ατυχήματος Η υπολειπόμενη ανικανότητα διαφέρει από τα παραδοσιακά σχέδια αποζημίωσης, καθώς δίνει έμφαση στην προστασία εισοδήματος, παρά στην προστασία της επαγγελματικής απόδοσης Ορισμός της ανικανότητας

96 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστικές εταιρίες ορίζουν με δύο τρόπους την υλική ανικανότητα: Ο πρώτος αναφέρεται σε οποιοδήποτε προσοδοφόρο επάγγελμα και είναι γνωστός ως «οποιοδήποτε επάγγελμα» Ο δεύτερος αναφέρεται σε ένα επάγγελμα και συνήθως συναντάται ως «το επάγγελμα του ασφαλισμένου» Η ρήτρα που αφορά στο επάγγελμα του ασφαλισμένου θεωρεί τον ασφαλισμένο ολικά ανίκανο, όταν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τα βασικά καθήκοντα του επαγγέλματος του, δηλαδή του επαγγέλματος που είχε κατά την έναρξη της ανικανότητας Ο ασφαλισμένος μπορεί να βρίσκεται στην εργασία του με κάποια άλλη ιδιότητα και να δικαιούται τα επιδόματα του συμβολαίου, εφόσον δεν μπορεί να πραγματοποιήσει με το συνηθισμένο τρόπο τις σημαντικές δραστηριότητες του επαγγέλματος του

97 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Καθορίζουν το ασφάλιστρο και τις καταβολές των παροχών στα ασφαλιστήρια συμβόλαια απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα:  Η περίοδος αναμονής  Η περίοδος αποζημίωσης  Το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης Όλα τα άλλα τμήματα του συμβολαίου σχετίζονται με τα στοιχεία αυτά και χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν ή να επεκτείνουν την αξία τους, προκειμένου να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των ασφαλισμένων κατά την επέλευση της ζημιάς Βασικά στοιχεία των παροχών Η Περίοδος Αναμονής Αναφέρεται στον αριθμό των ημερών μετά την επέλευση της ανικανότητας, κατά τις οποίες δεν καταβάλλονται παροχές Πρόκειται για περιορισμό των παροχών Μοιάζει με την απαλλαγή, που υπάρχει στα συμβόλαια ιατρικής περίθαλψης και ασφάλισης περιουσίας Έχει στόχο να εξαιρέσει την χωρίς σοβαρές συνέπειες ασθένεια ή τον τραυματισμό, που προκαλεί ανικανότητα λίγων μόνο ημερών στον ασφαλισμένο και η οποία είναι πιο οικονομικό να επιβαρύνει τον ίδιο

98 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστές χρησιμοποιούν περίοδο αναμονής από 30 ημέρες μέχρι ένα έτος, ενώ πιο συνηθισμένη είναι αυτή των τριών μηνών Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα συνεχιζόμενης ανικανότητας και μια περίοδος αναμονής τριών μηνών συνήθως σημαίνει πως ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει την παροχή για τουλάχιστον 120 ημέρες από την ημερομηνία που ξεκίνησε η ασθένεια ή συνέβη το ατύχημα Τα ασφάλιστρα είναι χαμηλότερα για μεγαλύτερες περιόδους αναμονής Οι περισσότεροι ασφαλιστές ορίζουν ίδια διάρκεια και για την ασθένεια και για το ατύχημα

99 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες επιτρέπουν μια προσωρινή διακοπή της περιόδου αναμονής Να μην τιμωρείται ο ασφαλισμένος για την προσπάθεια του να επιστρέψει στην εργασία του πριν τη λήξη της περιόδου αναμονής Το διάστημα αυτό περιορίζεται στους έξι μήνες ή, εάν είναι μικρότερο, μπορεί να φτάσει τη διάρκεια της περιόδου αναμονής Εάν μετά τη διακοπή, ο ασφαλισμένος είναι και πάλι ανίκανος από την ίδια ή διαφορετική αιτία, ο ασφαλιστής συνδέει τις δυο περιόδους ανικανότητας για να καλύψει την περίοδο αναμονής

100 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Είναι η μέγιστη χρονική περίοδος, κατά την οποία καταβάλλονται παροχές από το ασφαλιστήριο ανικανότητας Συνήθως, η περίοδος αποζημίωσης είναι ίδια για την ασθένεια και το ατύχημα και διαρκεί από δυο έως πέντε έτη, μέχρι την ηλικία των 65 ετών και για όλη τη ζωή του ασφαλισμένου αρκεί η μόνιμη ολική ανικανότητα να ξεκίνησε πριν την ηλικία των 55, των 60 ή σπανιότερα των 65 ετών Οι περισσότερες ανικανότητες είναι σύντομης διάρκειας Σχεδόν το 98% των ατόμων με ανικανότητα αναρρώνουν πριν περάσει ένας χρόνος και οι περισσό­τεροι αναρρώνουν εντός έξι μηνών Εάν η ανικανότητα ξεπεράσει τους 12 μήνες, οι πιθανότητες επιστροφής στην παραγωγική εργασία μειώνονται δραματικά, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες Μια παρατεταμένη ανικανότητα μπορεί να επιφέρει οικονομική καταστροφή Η μεγάλη περίοδος αποζημίωσης είναι σύμφωνη με τις υγιείς αρχές διαχείρισης προσωπικού κίνδυνου Όσο πιο μεγάλη είναι περίοδος αποζημίωσης, τόσο πιο υψηλό είναι το ασφάλιστρο Η περίοδος αποζημίωσης

101 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή του ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα σχεδόν πάντα καταβάλλεται ως ένα σταθερό ποσό μηνιαίας αποζημίωσης Η παροχή που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, θεωρητικά ισούται με την πραγματική οικονομική απώλεια του ασφαλισμένου, που υφίσταται την ανικανότητα Το ποσό δεν προσαρμόζεται στο εισόδημα του ασφαλισμένου ή σε άλλες ασφαλιστικές καταβολές κατά την απαίτηση για ολική ή μερική ανικανότητα Κατά την περίοδο της συνεχιζόμενης ανικανότητας, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τα χαμένα εισοδήματα του ασφαλισμένου Το ποσό της παροχής

102 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστές περιορίζουν το ποσό κάλυψης της απώλειας εισοδήματος συνεπεία ανικανότητας, το οποίο μπορούν να παρέχουν στον ασφαλιζόμενο, έτσι ώστε το σύνολο όλων των μηνιαίων αποζημιώσεων να μην υπερβαίνει το 85% του εισοδήματος των ασφαλισμένων με χαμηλά εισοδήματα Το ποσοστό σταδιακά μειώνεται για να φτάσει το 65% ή ακόμη λιγότερο για όσους έχουν υψηλότερα εισοδήματα Τα όρια αυτά λαμβάνουν υπόψη και άλλες αποζημιώσεις συνεπεία ανικανότητας, όπως τα προγράμματα ασθενείας που προσφέρει ο εργοδότης, τα κυβερνητικά προγράμματα και άλλες ατομικές ή ομαδικές ασφαλίσεις Οι ασφαλιστές μπορεί να μειώσουν τα όρια αυτά για άτομα με σημαντικά εισοδήματα από άλλους πόρους ή για εισοδήματα μεγαλύτερα των 3 εκατομμυρίων € Τα όρια αυτά έχουν στόχο να μειώσουν τον ηθικό κίνδυνο με τη μορφή υπερασφάλισης, κάτι που συμβαίνει όταν οι παροχές είναι ίσες ή ξεπερνούν το εισόδημα, που ο ασφαλισμένος είχε πριν μείνει ανίκανος για εργασία

103 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Είναι η παροχή ολικής ανικανότητας και η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων Οι δύο αυτές παροχές δίδονται από όλους τους ασφαλιστές, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε συμπληρωματικές καλύψεις, που μπορεί να περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ο όρος των παροχών συνήθως περιγράφει τις συνθήκες της ζημιάς, τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία καταβάλλει τις παροχές και πότε αυτές σταματούν Παροχή Ολικής Ανικανότητας Τυπικά στοιχεία της παροχής ολικής ανικανότητας: Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας, η εταιρία θα καταβάλλει μηνιαία αποζημίωση ως εξής: Η ολική ανικανότητα θα πρέπει να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου Η ολική ανικανότητα θα πρέπει να συνεχίζεται μετά τη λήξη της περιόδου αναμονής Καμία αποζημίωση δεν καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, καταβάλλονται μηνιαίες αποζημιώσεις, στο τέλος κάθε μήνα, εφόσον συνεχίζεται η ολική ανικανότητα Οι μηνιαίες αποζημιώσεις σταματούν στο τέλος της περιόδου αποζημίωσης ή την ημερομηνία που σταματά η ολική ανικανότητα Βασικές παροχές συμβολαίου

104 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Απαλλάσσει τον ασφαλισμένο από την καταβολή των οφειλομένων ασφαλίστρων, μετά την επέλευση ολικής ανικανότητας για τουλάχιστον 90 συνεχείς ημέρες ή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής Προβλέπει την επιστροφή των ασφαλίστρων, που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής Ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται από τις καταβολές περαιτέρω ασφαλίστρων για όσο διάστημα παραμένει ανίκανος για εργασία και μέχρι την ηλικία των 65 ετών Ορισμένοι ασφαλιστές απαλλάσσουν και από την καταβολή των οφειλομένων ασφαλίστρων ακόμη και 90 ημέρες μετά την ανάρρωση Η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων τερματίζεται, όταν ο ασφαλισμένος φτάσει στην ηλικία των 65 ετών Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

105 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή μεταμόσχευσης Δίδεται όταν ο ασφαλισμένος είναι ολικά ανίκανος, εξαιτίας μεταμόσχευσης ενός οργάνου του σώματος του στο σώμα κάποιου άλλου ατόμου και η ανικανότητα θεωρείται πως είναι αποτέλεσμα ασθένειας Η πρόνοια περιλαμβάνει και τις πλαστικές εγχειρίσεις, που είναι απαραίτητες, προκειμένου να διορθωθεί η εμφάνιση ή δυσμορφία Η παροχή αποκατάστασης Παρέχει ένα συγκεκριμένο ποσό, συνήθως 12 φορές το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης και άλλων συμπληρωματικών αποζημιώσεων για να καλυφθούν έξοδα, που δεν καλύπτονται από άλλη ιδιωτική ή δημόσια ασφάλιση και αφορούν εγγραφή του ασφαλισμένου σε κάποιο επίσημο πρόγραμμα εκγύμνασης, το οποίο θα τον βοηθήσει να επιστρέψει στην εργασία του Άλλες παροχές

106 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή ατυχήματος που δεν προκάλεσε ανικανότητα Παρέχει ένα συγκεκριμένο ποσό, συνήθως το ένα τέταρτο της μηνιαίας αποζημίωσης, για να καλύψει ιατρικά έξοδα μετά από ατύχημα, το οποίο δεν οδήγησε σε ολική ανικανότητα Η παροχή του βασικού κεφαλαίου Είναι ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο καταβάλλεται όταν ο ασφαλισμένος πεθάνει συνεπεία ατυχήματος. Η πρόνοια απαιτεί ο θάνατος να επέλθει άμεσα από ατύχημα και να συμβεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα, συνήθως 90 ή 180 ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος Η παροχή του βασικού κεφαλαίου Προσφέρει ακόμη ένα ποσό, συνήθως 12 φορές το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης και άλλων συμπληρωματικών αποζημιώσεων, εάν η ασθένεια ή το ατύχημα προκαλέσει απώλεια μέλους του σώματος ή απώλεια όρασης και ο ασφαλισμένος υποστεί την απώλεια για τουλάχιστον 30 ημέρες. Το εφάπαξ ποσό καταβάλλεται συμπληρωματικά σε οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από το ίδιο συμβόλαιο και δίδεται για δύο τέτοιες απώλειες σε όλη τη ζωή του ασφαλισμένου Η παροχή του βασικού κεφαλαίου συνήθως περιορίζεται στη μόνιμη απόκλεια όρασης από το ένα μάτι ή την απώλεια ενός άκρου, χεριού πάνω από τον καρπό ή ποδιού πάνω από τον αστράγαλο

107 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή μόνιμης ανικανότητας Η παροχή μερικής ανικανότητας Ένα συμπλήρωμα κοινωνικής ασφάλισης Η παροχή προστασίας από τον πληθωρισμό Όροι για μελλοντικά αυξημένα ποσά παροχών Συμπληρωματικές παροχές Παροχή Υπολειπόμενης Ανικανότητας Δίνει μηνιαία αποζημίωση μειωμένη αναλογικά με την απώλεια εισοδήματος του ασφαλισμένου, όταν επιστρέψει στην εργασία, αλλά με μειωμένο εισόδημα Στα ασφαλιστήρια, που συνδέουν τον ορισμό της ολικής ανικανότητας με το επάγγελμα του ασφαλισμένου, η παροχή καταβάλλεται μόνο όταν ο ασφαλισμένος επιστρέφει στο δικό του επάγγελμα Οι περισσότεροι ασφαλιστές δέχονται ο ασφαλισμένος να είναι ολικά ή υπολειπόμενα ανίκανος, για να καλυφθεί η περίοδος αναμονής και να ενεργοποιηθεί η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων

108 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Υπολειπόμενη ανικανότητα συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας Ο ασφαλισμένος:  Δεν είναι σε θέση να ασκήσει τις πιο σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες της εργασίας του ή δεν είναι σε θέση να ασκήσει τις συνηθισμένες καθημερινές επαγγελματικές του δραστηριότητες στον ίδιο χρόνο, που συνήθως χρειαζόταν  Χάνει μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 25% του εισοδήματος, που προηγούμενα είχε  Βρίσκεται υπό ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση

109 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Έχει αντικαταστήσει την παροχή της μερικής ανικανότητας για τα περισσότερα επαγγέλματα Πολλοί ασφαλιστές προσφέρουν τον όρο της μερικής ανικανότητας ως προαιρετική παροχή για τους επαγγελματικούς κινδύνους, που δεν συμπαθούν ιδιαίτερα Η συνηθισμένη παροχή μερικής ανικανότητας είναι το 50% της μηνιαίας αποζημίωσης για ολική ανικανότητα και καταβάλλεται για έξι μήνες ή ακόμη λιγότερο για το εναπομείναν της περιόδου που το συμβόλαιο καταβάλλει παροχές, όταν ο ασφαλισμένος έχει επιστρέψει στην εργασία του με περιορισμένη δράση, μετά από μια περίοδο αποζημιωθείσας ολικής ανικανότητας Η μερική ανικανότητα ορίζεται με επαγγελματικούς όρους, που αφορούν στο χρόνο και τα καθήκοντα Συνηθισμένος ορισμός Μερική ανικανότητα συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας έχουμε όταν ο ασφαλισμένος:  Δεν είναι σε θέση να ασκήσει μία ή περισσότερες, αλλά όχι όλες, από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της εργασίας του  Δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται στο χώρο εργασίας του για περισσότερο από το μισό του χρόνου, που απαιτεί η συνηθισμένη εβδομαδιαία απασχόληση του Παροχή Μερικής Ανικανότητας

110 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ετήσια Πρόσοδος και Προαιρετικές Παροχές Ετήσιες Πρόσοδοι Η προτίμηση της ετήσιας προσόδου αντανακλά:  Τη συνεχιζόμενη γήρανση των πληθυσμών  Την έλλειψη εμπιστοσύνης στα κυβερνητικά προγράμματα  Μια επιθυμία των ατόμων να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις μέσω ενός φορολογικού κινήτρου με σκοπό να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες για την περίοδο της συνταξιοδότησης Η Φύση των Ετησίων Προσόδων Η ετήσια πρόσοδος είναι απλώς μια διαδικασία περιοδικών καταβολών Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ετήσιας προσόδου είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που υπόσχεται να καταβάλλει σ' ένα πρόσωπο τακτικές πληρωμές για μια συγκεκριμένη περίοδο ή και ισοβίως Το πρόσωπο που λαμβάνει τις τακτικές πληρωμές, σύμφωνα με το συμβόλαιο ετήσιας προσόδου, ονομάζεται συνταξιοδοτούμενο

111 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ισόβια ετήσια πρόσοδος, επίσης ονομάζεται απλή ισόβιος ετήσια πρόσοδος: οι πληρωμές εξαρτώνται από τη συνέχιση της επιβίωσης ενός ή περισσοτέρων προσώπων Μία ετήσια πρόσοδος συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας είναι μία ετήσια πρόσοδος, της οποίας οι πληρωμές δεν εξαρτώνται από την επιβίωση του συνταξιοδοτούμενου Η πρόσκαιρη ετήσια πρόσοδος είναι μια ετήσια πρόσοδος που καταβάλλει τις πληρωμές για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή μέχρι το θάνατο του συνταξιοδοτούμενου, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο Η ετήσια πρόσοδος ισοβίου διάρκειας είναι ετήσια πρόσοδος που πληρώνεται για όλη τη διάρκεια της ζωής του συνταξιοδοτούμενου

112 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Η ασφάλεια ζωής έχει ως πρωταρχική αποστολή την δημιουργία κεφαλαίου Η ετήσια πρόσοδος από την άλλη πλευρά έχει ως βασικό της συστατικό τη συστηματική ρευστοποίηση του κεφαλαίου Οι περισσότερες ετήσιες πρόσοδοι είναι ταυτόχρονα και μηχανισμοί δημιουργίας κεφαλαίου, αλλά αυτό αποτελεί το μηχανισμό για τη δημιουργία του κεφαλαίου που θα ρευστοποιηθεί Από νομικής πλευράς Η ετήσια πρόσοδος ισοβίου διάρκειας μπορεί να ορισθεί ως ένα συμβόλαιο όπου έναντι αμοιβής (το ασφάλιστρο) το ένα μέρος (ο ασφαλιστής) συμφωνεί να πληρώσει στο άλλο μέρος (τον ασφαλιζόμενο) ένα καθορισμένο ποσό (την ετήσια πρόσοδο) περιοδικά για όλη τη διάρκεια της ζωής του Εκτός και αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για το αντίθετο, είναι σαφές ότι κανένα τμήμα των ασφαλίστρων για την ετήσια πρόσοδο δεν χρειάζεται να επιστραφεί σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου Ο σκοπός της ετήσιας προσόδου

113 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο σκοπός της ετήσιας προσόδου είναι να παρέχει προστασία από την πιθανότητα να ζήσει περισσότερο από όσο το εισόδημα του μπορεί να του εξασφαλίσει να ζήσει με αξιοπρέπεια - ακριβώς τον αντίθετο σκοπό από αυτό που έχει ένα άτομο που επιθυμεί την ασφάλιση ζωής ως προστασία για την πιθανότητα απώλειας εισοδήματος εξαιτίας πρόωρου θανάτου Κάθε πληρωμή ετήσιας προσόδου μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό εισοδήματος από το κεφάλαιο και τους τόκους και ενός στοιχείου επιβίωσης Οι ετήσιες πρόσοδοι είναι απλά ακόμα ένας τύπος ασφάλισης καθώς και τα δύο ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και ετησίας προσόδου βασίζονται στις ίδιες θεμελιώδεις αρχές Και τα δύο έχουν κοινό υπόβαθρο και τα ασφάλιστρα υπολογίζονται στη βάση της πιθανότητας θανάτου και επιβίωσης όπως προκύπτουν από τους πίνακες θνησιμότητας

114 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ταξινόμηση των ετησίων προσόδων με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Αριθμός καλυπτομένων προσώπων Τρόπος καταβολής ασφαλίστρων Χρόνος έναρξης πληρωμής εισοδήματος Μέθοδος διακανονισμού πληρωμών εισοδήματος Καθορισμός μονάδων έκφρασης των παροχών Διάκριση των ετησίων προσόδων

115 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περιλαμβάνει το κριτήριο κατά πόσον οι πληρωμές των ετησίων προσόδων αφορούν ένα ή περισσότερα πρόσωπα Ίσως οι περισσότερες ετήσιες πρόσοδοι που πουλήθηκαν παγκόσμια, συμπεριλαμβανομένης και της Βορείου Αμερικής, αφορούν ένα πρόσωπο, πράγμα που σημαίνει ότι οι πληρωμές του εισοδήματος γίνονται μόνο σε ένα πρόσωπο Οι ετήσιες πρόσοδοι που καλύπτουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα γίνονται όλο και περισσότερο δημοφιλείς, ιδιαίτερα ανάμεσα σε συζύγους Η κοινή και του τελευταίου επιβιώσαντος ετήσια πρόσοδος προβαίνει σε πληρωμές εισοδήματος, όσο ένας από τα δύο ή περισσότερα καλυπτόμενα πρόσωπα βρίσκονται στην ζωή Αριθμός καλυπτόμενων Προσώπων

116 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ο τύπος της κοινής και του τελευταίου επιβιώσαντος ετήσιας προσόδου: Συνεχίζει να καταβάλλει το ίδιο εισόδημα μέχρι το θάνατο του τελευταίου καλυπτόμενου προσώπου Μία παραλλαγή προβλέπει (θεωρώντας ότι καλύπτονται 2 πρόσωπα) τη μείωση του εισοδήματος αμέσως μετά το θάνατο του καλυπτόμενου προσώπου στα δύο τρίτα ή στο μισό του αρχικού εισοδήματος Αυτός ο τύπος είναι γνωστός ως κοινός και τα δύο τρίτα (ή κοινός και το μισό) Για ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο ο διαμορφωμένος αυτός τύπος εξασφαλίζει μεγαλύτερο αρχικό εισόδημα, εξαιτίας της μείωσης που υφίσταται αργότερα Ένας ακόμα τύπος ετήσιας πολλαπλής προσόδου, γνωστός και ως ενιαία ισόβιος ετήσια πρόσοδος: Προβλέπει συγκεκριμένο εισόδημα για δύο ή περισσότερα πρόσωπα με τον όρο να διακόπτεται η καταβολή του εισοδήματος με τον πρώτο θάνατο που θα συμβεί σε κάποιο από τα καλυπτόμενα πρόσωπα Τέτοιου είδους συμβόλαια, αν και οικονομικά, έχουν περιορισμένη αγορά

117 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ετήσιες πρόσοδοι μπορούν να αποκτηθούν με ασφάλιστρο περιοδικών καταβολών ή ασφάλιστρο μιας καταβολής Κάποια ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ετήσιας προσόδου αγοράζονται με μια και μόνη καταβολή από δικαιούχους ασφαλίσματος συμβολαίου ζωής, οι οποίοι λαμβάνουν το ασφαλισμένο κεφάλαιο όταν ο ασφαλισμένος φύγει από τη ζωή Άλλες πληρωμές μιας καταβολής γίνονται μέσω αποταμιεύσεων, μέσω απόκτησης κληρονομιάς ή άλλων τρόπων Τα περισσότερα πρόσωπα όμως επιλέγουν να επιμηκύνουν τη χρονική περίοδο καταβολής ασφαλίστρων, πληρώνοντας περιοδικά ασφάλιστρα Μέθοδος Καταβολής Ασφαλίστρων

118 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ετήσιες πρόσοδοι μπορούν επίσης να διακριθούν με βάση το κατά πόσο η έναρξη πληρωμής του εισοδήματος καθορίζεται μελλοντικά για συγκεκριμένη ημερομηνία ή είναι άμεση Η ετήσια πρόσοδος άμεσης πληρωμής εισοδήματος: Αποκτήθηκε με ασφάλιστρο μίας καταβολής και η πρώτη πληρωμή του εισοδήματος είναι καταβλητέα (σχεδόν) άμεσα Δεν θα είχε καμία λογική για τον αιτούντα να πληρώσει στον ασφαλιστή ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, απλά για να του επιστρέψει ο ασφαλιστής άμεσα ένα τμήμα από αυτό Η πρώτη πληρωμή εισοδήματος ετησίας προσόδου, σύμφωνα με αυτού του τύπου τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, γίνεται με απόσταση μιας πληρωμής (πχ ένας μήνας ή ένας χρόνος) από τη συγκεκριμένη ημερομηνία της αγοράς Χρόνος έναρξης πληρωμής εισοδήματος

119 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Είναι ένας τύπος ετήσιας προσόδου που μπορεί να αγοράσθηκε με ασφάλιστρο μιας καταβολής ή ασφάλιστρο περιοδικών καταβολών Η έναρξη πληρωμών εισοδήματος ετήσιας προσόδου γίνεται μετά την πάροδο μεγαλύτερου από την απόσταση μίας πληρωμής διαστήματος Όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος της μετάθεσης της έναρξης πληρωμής εισοδήματος, τόσο μεγαλύτερη ευελιξία επιτρέπεται στις καταβολές των ασφαλίστρων Αρκετά χρόνια μετά γίνεται η έναρξη των πληρωμών εισοδήματος Οι ετήσιες πρόσοδοι καθορισμένης μελλοντικής ημερομηνίας έναρξης των πληρωμών εισοδήματος Από την άλλη πλευρά…

120 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Οι ασφαλιστές προσφέρουν ποικιλία επιλογών αναφορικά με τον τρόπο που οι πληρωμές εισοδήματος ετησίας προσόδου διακανονίζονται Ο συνταξιοδοτούμενος επιλέγει τον τρόπο διακανονισμού, που ο ίδιος θεωρεί ότι του είναι περισσότερο ωφέλιμος Υπάρχει το στοιχείο της αντεπιλογής Οι περισσότεροι ασφαλιστές περιλαμβάνουν έναν όρο στα συμβόλαια τους ότι θα εξασφαλίσουν και οποιαδήποτε άλλη επιλογή ετήσιας προσόδου θα έχει συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου Αυτή η πρόβλεψη προσφέρει ευελιξία και εξασφαλίζει ότι το συμβόλαιο δεν γίνεται παρωχημένο ή μη ανταγωνιστικό με την πάροδο του χρόνου Μέθοδος διακανονισμού Πληρωμών εισοδήματος

121 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Όταν εκδίδεται η ετήσια πρόσοδος με καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία έναρξης πληρωμής του εισοδήματος, επιλέγεται συγκεκριμένα η ημερομηνία αυτή, όπως για παράδειγμα η ημερομηνία των 65ων γενεθλίων του καλυπτόμενου προσώπου Οι περισσότεροι ασφαλιστές επικοινωνούν με τον κάτοχο του συμβολαίου, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία αυτή, προσφέροντας μία γκάμα επιλογών διακανονισμού Εάν ο ασφαλισμένος δεν δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, πολλοί ασφαλιστές αυτόματα αρχίζουν τις πληρωμές, επιλέγοντας το διακανονισμό πληρωμής για συγκεκριμένη περίοδο Άλλοι ασφαλιστές αφήνουν το κεφάλαιο να αυξάνεται, μην καταβάλλοντος καμία πληρωμή Κάποιες ετήσιες πρόσοδοι προβλέπουν αυτό που θα λέγαμε «επιστροφή» εάν ο συνταξιοδοτούμενος πεθάνει πριν από την παρέλευση συγκεκριμένης χρονικής περιόδου

122 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ένα συμβόλαιο ετήσιας προσόδου μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από μια περίοδο δημιουργίας του κεφαλαίου και μία περίοδο ρευστοποίησης του Η περίοδος δημιουργίας του κεφαλαίου είναι εκείνη η περίοδος, κατά την οποία η αξία του συμβολαίου συσσωρεύεται, συνήθως πριν την ηλικία των 65 ετών Η περίοδος ρευστοποίησης είναι εκείνη, κατά την οποία η αξία του κεφαλαίου της ετήσιας προσόδου πληρώνεται ως εισόδημα στο συνταξιοδοτούμενο Ζητείται από το συνταξιοδοτούμενο να εισέλθει στη διαδικασία πληρωμής του εισοδήματος της ετήσιας προσόδου το χρόνο που τελειώνει η περίοδος δημιουργίας και αρχίζει η περίοδος ρευστοποίησης μέσω μιας επιλογής διακανονισμού Η φύση των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρίας

123 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημιουργίας του κεφαλαίου μιας ετησίας προσόδου ο ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει όλο ή ένα μέρος από την αξία εξαγοράς της ετήσιας προσόδου, εάν ο κάτοχος πεθάνει ή τερματίσει οικιοθελώς το συμβόλαιο του Διαφορετικά το κεφάλαιο δημιουργείται/ συσσωρεύεται συμφωνά με τους όρους του συμβολαίου Πολλοί ασφαλιστές προβλέπουν ξεχωριστό κόστος εξαγοράς Η λειτουργία των μεταβλητών ετήσιων προσόδων, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διαφέρει από αυτή των παραδοσιακών εγγυημένου επιτοκίου ετήσιων προσόδων Η αξία εξαγοράς των μεταβλητών ετησίων προσόδων διαμορφώνεται από την αξία των χρεογράφων πάνω στις οποίες βασίζεται Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος του συμβολαίου (ή ο δικαιούχος του) δικαιούται την αξία εξαγοράς με τον τερματισμό του συμβολαίου Κατά τη διάρκεια της Περιόδου δημιουργίας Κεφαλαίου