Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γραπτή επικοινωνία τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί σημαντικά σε ορισμένους τομείς. Πολύ σπάνια σήμερα γράφουμε προσωπικές επιστολές προτιμώντας την προφορική επικοινωνία λόγω της διάδοσης του τηλεφώνου. Στη χώρα μας, στο σχολείο από το Δημοτικό μέχρι το Γυμνάσιο, δεν δίδεται όση προσοχή πρέπει στο τυπικό και το περιεχόμενο της γραπτής επικοινωνίας τόσο για ζητήματα της καθημερινής ζωής, όσο και για απλά επιστημονικά και τεχνικά θέματα. Η αποστήθιση ο «αντιγραφικός λόγος», οι «εκθέσεις ιδεών», δεν συντελούν στην καλλιέργεια της ατομικής γραπτής έκφρασης για απλά καθημερινά πράγματα, αλλά και για την παρουσίαση επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

2 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Στα Πανεπιστήμια μας η μαζικοποίηση της εκπαίδευσης οδήγησε σταδιακά στην κατάργηση των «εργαστηριακών τετραδίων» όπως και στην κατάργηση των γραπτών ενδιάμεσων εργασιών. Οι φοιτητές μας παρουσιάζουν γραπτά κείμενα μόνο στις εξετάσεις και με την διπλωματική τους εργασία, σε όποια τμήματα αυτή υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών. Το αποτέλεσμα είναι οι απόφοιτοι μας να υστερούν σημαντικά στην παρουσίαση γραπτών κειμένων με πολλαπλές επιπτώσεις κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Το μάθημα «Η Τεχνική της γραπτής επικοινωνίας» που εισάγεται φέτος στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής έχει στόχο να δώσει πληροφορίες και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών μας για: τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

3 - Τη Συγγραφή Επιστημονικών και Τεχνικών Κειμένων όπως:
- Τη Συγγραφή Επιστημονικών και Τεχνικών Κειμένων όπως: Άρθρα και Ανακοινώσεις Διατριβές Τεχνικές Αναφορές Εκθέσεις Προόδου Εργασιών Τεχνική Αλληλογραφία τεχνική της γραπτής επικοινωνίας η τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

4 - Τη Σύνταξη, Συνοδευτικό Υλικό και Τεχνική Υποστήριξη:
- Τη Σύνταξη, Συνοδευτικό Υλικό και Τεχνική Υποστήριξη: • Προτάσεων Χρηματοδότησης Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας σε Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς • Προτάσεων Προσφοράς Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Διακηρύξεων για Διαγωνισμούς Προμήθειας Εξοπλισμού και Υπηρεσιών • Εκθέσεων Αξιολόγησης Προτάσεων Χρηματοδότησης • Εκθέσεων Αξιολόγησης Προσφορών σε Διαγωνισμούς τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

5 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι η παραγωγή ενός κειμένου δεν είναι μια αλγοριθμική διαδικασία. Με την έννοια αυτή η συγγραφή ενός κειμένου δεν «διδάσκεται». Μπορεί όμως ο καθένας μας, να βελτιώσει τα κείμενα τα οποία παρουσιάζει αν ακολουθήσει κάποιες απλές υποδείξεις. Η συχνή σύνταξη κειμένων και η μελέτη καλής ποιότητας κειμένων είναι καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της ποιότητας των κειμένων μας. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

6 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
2. ΓΕΝΙΚΑ Στόχος ενός επιστημονικού ή τεχνικού κειμένου είναι να γνωστοποιήσει ιδέες, απόψεις και γενικά πληροφορίες για το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται. Η οργάνωση του κειμένου, η έκταση, η ορολογία και γενικά η «γλώσσα» του πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τον αναγνώστη στον οποίο απευθύνεται. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγονται οι περιττολογίες, οι επαναλήψεις και οι αναφορές σε θέματα τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται το κείμενο. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

7 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Ο συγγραφέας πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει ή να καθορίζει σε ποιόν ή ποιους αναγνώστες απευθύνεται το κείμενο. Ο αναγνώστης όταν έχει ένα κείμενο μπροστά του πρέπει: Εύκολα να αντιλαμβάνεται σε ποιο ακριβώς θέμα αναφέρεται το κείμενο Τι σχέση έχει το ίδιο το κείμενο με τον ίδιο τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

8 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Τι είδους πληροφορίες περιέχει το κείμενο αν είναι νέες αν πρόκειται για συστηματική παρουσίαση γνωστών ιδεών αν το κείμενο αποτελεί πρόταση για τη λήψη απόφασης κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη γλώσσα και την ορθογραφία όπως επίσης και στη δομή του κειμένου. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

9 3. Σχεδιασμός τεχνικού κειμένου, άρθρου, διατριβής κ.λ.π.
3. Σχεδιασμός τεχνικού κειμένου, άρθρου, διατριβής κ.λ.π. Το πρώτο βήμα για τη συγγραφή ενός άρθρου, μιας διατριβής και γενικά ενός κειμένου είναι ο σχεδιασμός του.Ουσιαστικά ο συγγραφέας πρέπει να έχει υπόψη του τον σχεδιασμό του τελικού κειμένου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο του κειμένου του. Είναι βέβαιο ότι ο αρχικός σχεδιασμός θα αλλάξει πολλές φορές μέχρις ότου η εργασία τελειώσει, αλλά αυτό βοηθά σημαντικά όχι μόνο στη συγγραφή αλλά και την όλη εκτέλεσης της εργασίας. Ο συγγραφέας μάλιστα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας αναλύει ή ακόμα γράφει ορισμένα κεφάλαια του σχεδιασμού. Αυτό βοηθά την εκτέλεση της εργασίας αλλά και την τελική συγγραφή.Ο σχεδιασμός αναφέρεται τόσο στον γενικό σχεδιασμό, δηλαδή καθορισμό της δομής από την άποψη των κεφαλαίων όσο και της εσωτερικής δομής των κεφαλαίων. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

10 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
4. Τυπική Δομή Διατριβής Στο κεφάλαιο αυτό με τον όρο «διατριβή» εννοούμε το κείμενο μιας Διδακτορικής Διατριβής, της Εργασίας που απαιτείται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθώς και της Διπλωματικής Εργασίας. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις πρόκειται για κείμενα των οποίων η δομή καθορίζεται από το ακαδημαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο εκπονούνται και από το οποίοι κρίνονται. Η δομή άλλων κειμένων όπως είναι οι εκθέσεις προόδου, οι τεχνικές αναφορές, τα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά κ.λ.π. θα εξετασθεί σε επόμενα κεφάλαια. Για τα περισσότερα Πανεπιστήμια η δομή μιας διατριβής περιλαμβάνει τα εξής: τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

11 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
• Σελίδα Τίτλου • Αφιερώσεις • Δήλωση για το που και σε ποια πλαίσια έγινε η εργασία • Ευχαριστίες • Περίληψη - Λέξεις Κλειδιά • Πίνακας Περιεχομένων Περιγραφή της Εργασίας και των Μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν Κριτική Παρουσίαση και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων Παραπομπές Βιβλιογραφία Παραρτήματα τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

12 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
• Εισαγωγή • Περιγραφή της Εργασίας και των Μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν (Κύρια Κεφάλαια) • Συμπεράσματα • Παραπομπές • Βιβλιογραφία • Παραρτήματα τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

13 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
4.1. Σελίδα Τίτλου Περιλαμβάνει με τη σειρά: Το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα στο οποίο εκπονήθηκε η διατριβή «Διδακτορική Διατριβή», «Μεταπτυχιακή Εργασία», «Διπλωματική Εργασία» κ.λ.π. Το τίτλο της Διατριβής Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα Το μήνα και έτος υποβολής της Διατριβής ή Έργασίας Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στο μέγεθος και τον τύπο των γραμμάτων και γενικά στην καλαισθησία της σελίδας. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

14 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Ο τίτλος της διατριβής πρέπει να είναι: Σύντομος (συνιστάται μέγιστο μήκος 120 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων και των κενών) Περιεκτικός (ώστε να διευκολύνεται η αναζήτησή της σε σχέση με το περιεχόμενο της (indexting and abstracting) Συνιστάται ο τίτλος να οριστικοποιηθεί μετά το τέλος της συγγραφής της διατριβής τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

15 4.2. Δήλωση για το που και σε ποια πλαίσια έγινε η εργασία
4.2. Δήλωση για το που και σε ποια πλαίσια έγινε η εργασία Αναφέρεται: • Η διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ή της διπλωματικής εργασίας • Το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα καθώς και το εργαστήριο στο οποίο έγινε η έρευνα που περιγράφει η διατριβή • Ο επιβλέπων καθηγητής ή τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής • Η πηγή χρηματοδότησης εφ’ όσον υπάρχει τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

16 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
4.3. Ευχαριστίες Στα πρόσωπα που συνέβαλαν στην εκπόνηση της διατριβής, όπως επιβλέποντες καθηγητές, μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, συνάδελφοι, τεχνικοί οι οποίοι συνέβαλαν και στήριξαν την όλη εργασία. Οι ευχαριστίες μπορούν να ενσωματωθούν στη «Δήλωση». τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

17 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
4.4. Πίνακας Περιεχόμενων Περιλαμβάνει τους τίτλους των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων της διατριβής με τη σελίδα του κειμένου της διατριβής στην οποία εμφανίζεται Η αρίθμηση των κεφαλαίων συνιστάται να είναι η δεκαδική (Στην αρίθμηση αυτή σπανίως απαιτούνται περισσότερα από τρία επίπεδα) Ο πίνακας περιεχομένων καθορίζει και την οργάνωση του όλου κειμένου της διατριβής. Συνιστάται η σύνταξη του πίνακα περιεχομένων να αρχίζει πριν αρχίσει η συγγραφή των κεφαλαίων της διατριβής. Ασφαλώς ο πίνακας περιεχομένων οριστικοποιείται μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής όλων των κεφαλαίων της διατριβής. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

18 4.5. Περίληψη (Abstract) και Λέξεις Κλειδιά
Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει: Σύντομη περιγραφή του θέματος το οποίο διαπραγματεύεται η διατριβή Σύντομη περιγραφή της λύσης ή των λύσεων που προτείνονται στη διατριβή Σύντομη περιγραφή των αποτελεσμάτων τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

19 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
– Στη περίληψη δεν δίδονται παραπομπές. – Οι λέξεις κλειδιά πρέπει να δηλώνουν την γενική και την ειδική περιοχή του θέματος της διατριβής καθώς και χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων – Η περίληψη μαζί με τον τίτλο και τις λέξεις κλειδιά (keywords) βοηθούν στην αναζήτηση της διατριβής από άλλους ερευνητές και ιδιαίτερα στην αναζήτηση μέσω του διαδικτύου. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

20 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
4.6. Εισαγωγή Η εισαγωγή έχει στόχο την πληροφόρηση του αναγνώστη για: Την περιοχή και το συγκεκριμένο θέμα της διατριβής Γιατί το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον Για προηγούμενες εργασίες του ιδίου και άλλων ερευνητών επάνω στο ίδιο θέμα. (Αυτές πρέπει να αναφερθούν και να περιγραφούν) Η μεθοδολογία και οι λύσεις που προτείνονται στην διατριβή πρέπει να περιγραφούν με συντομία και να επεξηγηθεί γιατί αυτές είναι διαφορετικές και τι νέο και σημαντικό προσφέρουν. Η τελευταία παράγραφος της εισαγωγής πρέπει να είναι μια πολύ γενική σύνοψη του περιεχομένου των κεφαλαίων που ακολουθούν. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

21 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
4.7. Κύρια Κεφάλαια Στα κεφάλαια που ακολουθούν μέχρι το κεφάλαιο των συμπερασμάτων περιγράφεται και τεκμηριώνεται η όλη εργασία. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να αναφέρονται σε: Μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων Μαθηματική Διερεύνηση των θεμάτων Πειραματικές Μετρήσεις Μεθοδολογικά Θέματα Τα αποτελέσματα τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

22 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Στα κύρια κεφάλαια ανάλογα με το θέμα της διατριβής μπορεί να περιλαμβάνονται και: • Μαθηματικοί τύποι με την επεξεργασία τους όταν αυτή είναι σύντομη. Σε αντίθετη περίπτωση η λεπτομερής επεξεργασία αναπτύσσεται στο παράρτημα Πίνακες Φωτογραφίες Διαγράμματα Γραφικές Παραστάσεις Περιγραφή Πειραματικών Διατάξεων και ότι άλλο απαιτείται για την τεκμηρίωση της εργασίας τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

23 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
4.8. Συμπεράσματα Το κεφάλαιο με τον τίτλο Συμπεράσματα είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της διατριβής. Σε αυτό γίνεται: • Σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα της διατριβής • Παρουσιάζεται κατάλογος των επιτευγμάτων της όλης εργασίας • Δίδονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα στο θέμα της διατριβής Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό πρέπει να είναι αυτά και μόνο που αναλύονται και παρουσιάζονται στην διατριβή. Για το λόγο αυτό μπορεί να γίνονται παραπομπές στα κεφάλαια της διατριβής στα οποία αυτά τεκμηριώνονται. Σημειώνεται ότι στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μόνο αναφορά και όχι συζήτηση. Η όποια συζήτηση και ανάλυση πρέπει να γίνεται στα προηγούμενα κεφάλαια. Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα πρέπει να τεκμηριώνουν την πρωτοτυπία της διατριβής έχοντας πάντοτε υπόψη ότι η σημασία των αποτελεσμάτων πρέπει να εκτίθεται με μετριοφροσύνη. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

24 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Το κεφάλαιο των συμπερασμάτων ολοκληρώνεται με την υπόδειξη κατευθύνσεων για μελλοντική εργασία. Η ύπαρξη ανοικτών θεμάτων που δεν απαντήθηκαν δεν αποτελεί μειονέκτημα της διατριβής και η υπόδειξη θεμάτων που προκύπτουν από τη διατριβή και απαιτούν περαιτέρω έρευνα αποτελεί πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα επίσης αποτελεί τυχόν υπόδειξη περιοχών στις οποίες απαντώνται προβλήματα παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίσθηκαν στη διατριβή και στα οποία μπορούν να εφαρμοσθούν τα αποτελέσματα της διατριβής ή και να διερευνηθούν με παρόμοιο τρόπο. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

25 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
4.9. Παραπομπές Τόσο στην εισαγωγή μιας διατριβής, όσο και στα υπόλοιπα κεφάλαια, γίνονται συχνά παραπομπές στη βιβλιογραφία. Οι παραπομπές αφορούν απόψεις, αποτελέσματα, μεθόδους κ.λ.π. άλλων ερευνητών που έχουν σχέση με το θέμα που εξετάζει συγγραφέας στα διάφορα σημεία της διατριβής. Ο συγγραφέας δεν πρέπει ποτέ να παραλείπει να αναφέρεται στη βιβλιογραφία και επί πλέον πρέπει να δίδει στοιχεία ώστε ο αναγνώστης της διατριβής να μπορεί να αναζητήσει τις εργασίες στις οποίες γίνονται οι αναφορές: τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

26 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Για τις παραπομπές υπάρχουν δύο θέματα: • Πως αναφέρονται οι παραπομπές μέσα στο κείμενο της διατριβής • Και πως δίδονται τα λεπτομερή στοιχεία της παραπομπής Για την αναφορά των παραπομπών μέσα στο κείμενο της διατριβής υπάρχουν δύο τρόποι: • Η αναφορά με αρίθμηση • Η αναφορά με το «όνομα - έτος» τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

27 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Η αναφορά με αρίθμηση γίνεται με τη χρήση αύξοντος αριθμού ο οποίος παραπέμπει σε κατάλογο όλων των αναφορών που δίδεται σε ειδικό κεφάλαιο στο τέλος της διατριβής. Το σύστημα αυτό είναι απλό, αλλά κατά τη διάρκεια συγγραφής της διατριβής μπορεί να προκύψουν αναφορές ενδιάμεσα σε αυτές που έχουν ήδη αναφερθεί με αποτέλεσμα είτε η αρίθμηση να μην είναι διαδοχική ή αν επιχειρηθεί η αλλαγή του αύξοντος αριθμού όσων έχουν ήδη αναφερθεί να υπάρχουν ανακολουθίες. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

28 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Παραδείγματα αναφοράς μέσα στο κείμενο με το σύστημα της αρίθμησης: «Ως σφάλμα (logical fault) ορίζουμε τη λανθασμένη……………… είτε τέλος σε σχεδιαστικές ατέλειες του συστήματος» [1, 2 ] «Ως κατανεμημένα ορίζονται τα συστήματα ………………………..και χρησιμοποιούν κατανεμημένο λογισμικό» [94 ] τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

29 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Η αναφορά με το σύστημα όνομα - έτος γίνεται με τη χρήση του ονόματος του πρώτου συγγραφέα της αναφοράς (πλήρες όνομα ή συντετμημένο) και του έτους δημοσίευσης του άρθρου. Στον κατάλογο των αναφορών δίδονται τα πλήρη στοιχεία των σχετικών άρθρων. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται συνήθως με αλφαβητική σειρά των ονομάτων των αντίστοιχων συγγραφέων. Με τη μέθοδο όνομα - έτος οι πιο πάνω αναφορές γίνονται: «Ως σφάλμα …………………. του συστήματος» [WARD 1978] [GAL 1980] «Ως κατανεμημένα ……………….. λογισμικό» [COULOURIS 4] τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

30 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Εννοείται ότι όταν γίνεται σύντμηση των ονομάτων πρέπει να μην χάνεται η μοναδικότητα της αναφοράς. Σημειώνεται ότι ο τρόπος που γίνονται οι αναφορές μέσα στο κείμενο δεν είναι πάντοτε επιλογή του συγγραφέα. Πολλές φορές ο τρόπος είναι καθορισμένος από το Τμήμα ή το Ίδρυμα στο οποίο υποβάλλονται οι αναφορές. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

31 4.10. Κατάλογος των Παραπομπών
4.10. Κατάλογος των Παραπομπών Ο κατάλογος των αναφορών συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που έχει υιοθετηθεί για τις παραπομπές εντός του κειμένου της διατριβής. Αν υιοθετηθεί το σύστημα αρίθμησης ο κατάλογος των παραπομπών ακολουθεί τη σειρά που οι παραπομπές εμφανίζονται στο κείμενο. Αν υιοθετηθεί το σύστημα όνομα - έτος τότε οι αναφορές καταγράφονται στον κατάλογο αλφαβητικά. Ο κατάλογος των παραπομπών πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλήρης, δηλαδή πρέπει να φροντίζει ο συγγραφέας να αναφέρει οτιδήποτε σχετίζεται με το θέμα του. Η πληρότητα των αναφορών είναι ένα από τα θέματα που εξετάζουν με αυστηρότητα οι κριτές. Τα στοιχεία και ο τρόπος που αναγράφονται για κάθε παραπομπή εξαρτώνται από τον τύπο της δημοσίευσης. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

32 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν οι εξής κατηγορίες: • άρθρα σε περιοδικά • άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων • βιβλία • διατριβές • ερευνητικές αναφορές Πανεπιστημίων ή Εταιριών • εγχειρίδια (οργάνων και λογισμικού) • πληροφορίες από το διαδίκτυο • προσωπική επικοινωνία τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

33 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Άρθρα σε περιοδικά Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται το εξής σύστημα παρουσίασης: Συγγραφέας (εις), (έτος). Τίτλος του Άρθρου, Όνομα του Περιοδικού, Αριθμός Τόμου, Αριθμός ή μήνας του τεύχους, η αρχική και τελική σελίδα του άρθρου, έτος δημοσίευσης. Παραδείγματα: [5]. Carbonell J.,Culling for R., Gersham A.: «Steps toward knowledge based machine translation»,ΙΕΕΕ Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 3, No 4, pp , 1981. [ Chan 92 ] Chan H.W., «Simulation of Flow Control Schemes - Backpressure and Window Control», Simulation Magazine, Vol. 58, No. 2, pp , 1992. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

34 4.10.2. Άρθρα σε πρακτικά Συνεδρίων
Άρθρα σε πρακτικά Συνεδρίων Η σειρά παρουσίασης είναι: Συγγραφέας (εις) (έτος). Τίτλος του Άρθρου, Τίτλος του συνεδρίου, Τόπος του συνεδρίου, αρχική και τελική σελίδα του άρθρου. Παραδείγματα: [ 8 ] Malaiya, (1984). Testing stick - on faults in CMOS integrated circuits» Proc. Int. - Conf.Computer Aided Design, Santa Clara CA, pp τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

35 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Βιβλία Η σειρά παρουσίασης είναι: Συγγραφέας (εις), (έτος). Τίτλος βιβλίου, αριθμός έκδοσης, όνομα εκδοτικών οίκων, τόπος δημοσίευσης. Ο αριθμός έκδοσης δεν αναγράφεται αν είναι η πρώτη έκδοση. Παράδειγμα: [ Aho. 79 ] Aho, A., Hopcroft J., Ullman J., (1979) «Design and analysis of computer Algorithms» Spinger - Verlag. [12 ] Weste N., Eshaghian K., (1988). «Principles of CMOS VLSI Desigh - a systems perspective», Addison - Wesley. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

36 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Κάποια βιβλία είναι συμπιλήματα άρθρων γραμμένων από διαφόρους συγγραφείς. Όταν αναφέρεται κανείς σε συγκεκριμένο άρθρο του βιβλίου, ο τρόπος αναγραφής της αναφοράς είναι: Συγγραφέας (εις), (έτος). Τίτλος του άρθρου στο βιβλίο, In: Τίτλος του βιβλίου, Αριθμός έκδοσης, Αριθμός του σχετικού κεφαλαίου, Όνομα (τα) των εκδοτών, όνομα εκδοτικών οίκων, τόπος. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

37 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Παράδειγμα: Rumelhart D. E., Hinton G.E. and Williams R. J., (1987). «Learning internal representations by error propagation» In: Parallel Distributed Processing: Vol 1, Ch. 8, D.E. Rumelhart and J.L Mc Clelland [editors], MIT Press, Cambridge MA. Προσοχή στον τρόπο αναγραφής των ονομάτων για τους συγγραφείς και τους editors. Όταν αναγράφεται μόνο ο τίτλος της έκδοσης χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο άρθρο το πιο πάνω παράδειγμα γράφεται: Rumelhart, D.E and Mc Clelland, J. L. [editors], (1987), Parallel Distributed Processing: Vol, 1, MIT Press, Cambridge MA. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

38 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Διατριβές και Ερευνητικές Αναφορές (Research Reports), Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Η σειρά παρουσίασης είναι: Συγγραφέας (εις), (έτος), Τίτλος, Είδος δημοσίευσης, Ερευνητική Ομάδα, Όνομα του Ιδρύματος, Χώρα. Παραδείγματα: Χανιωτάκης Θ., (1997). «Σχεδίαση Αυτοελεγχόμενων Κυκλωμάτων με VLSI Τεχνολογία», Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Grog J., (1978), «Notes on Data Base Operating Systems», IBM Research Division, San Hose CA. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

39 4.10.5. Εγχειρίδια και Τεχνικές Αναφορές (Technical Reports) Εταιριών.
Ονομασία της Εταιρίας ή Οργανισμού, (έτος), Τίτλος του Εγχειριδίου, Τόπος δημοσίευσης. Παράδειγμα: Mathsoft Inc., (1999), «Mathcod 2000 Reference Manual», Cambridge, MA. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

40 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Πληροφορίες από το Διαδίκτυο. Σήμερα αντλεί κανείς πολλές πληροφορίες από το διαδίκτυο. (websites, newsgroups, on-line forums). Ο τρόπος αναφοράς σε αυτή την περίπτωση είναι: Συγγραφέας (εις), ή εταιρία η οργανισμός, (έτος), Τίτλος του άρθρου, URL, ημερομηνία που αντλήθηκε η πληροφορία. Παράδειγμα: Vidoli C.A., (2002), «Technical Report Writing», 17 October 2004. Επειδή το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων κ.λ.π. αλλάζει συχνά γι’ αυτό είναι σημαντικό να αναφέρει κανείς την ημερομηνία που έχει αντλήσει την πληροφορία. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

41 4.10.7. Πληροφορίες από προσωπική επικοινωνία.
Πληροφορίες από προσωπική επικοινωνία. Όταν σε μια διατριβή αναφέρονται πληροφορίες ή στοιχεία που ο συγγραφέας έλαβε ύστερα από επικοινωνία με ένα πρόσωπο (προσωπική επικοινωνία, τηλεφώνημα, επιστολή, κ.λ.π.) πρέπει να γίνει σχετική αναφορά. Η αναφορά διατυπώνεται ως εξής: Όνομα του Προσώπου, (έτος), Προσωπική επικοινωνία, (Personal communication), το ίδρυμα στο οποίο εργάζεται το πρόσωπο. Παράδειγμα: Καράλη Ι., (2004), Προσωπική επικοινωνία, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

42 5. Τίτλοι και αρίθμηση κεφαλαίων
5. Τίτλοι και αρίθμηση κεφαλαίων Τα κεφάλαια της διατριβής αριθμούνται με δεκαδική αρίθμηση ενώ τα υποκεφάλαια ακολουθούν κλασματική δεκαδική αρίθμηση η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτεί περισσότερα από τρία επίπεδα. Οι τίτλοι των κεφαλαίων γράφονται με έντονα κεφαλαία τυπογραφικά στοιχεία ενώ οι τίτλοι των υποκεφαλαίων γράφονται με έντονα πεζά τυπογραφικά στοιχεία. Π.χ. Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αξιοπιστία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 1.2 Επισκευασιμότητα, Αξιοπιστία και Διαθεσιμότητα τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

43 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Κεφάλαιο 2 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 2.1 Γενικά 2.2 Το μοντέλο των λαθών και οι αντίστοιχοι κώδικες 2.2.1 Το μοντέλο των ανεξάρτητων λαθών 2.2.1 Το μοντέλο των ομόρροπων λαθών τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

44 6. Διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις κ.λ.π.
6. Διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις κ.λ.π. Πολύ συχνά στο κείμενο της διατριβής παρεμβάλλονται διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, σχηματικές δομές κ.λ.π. Σε αυτά αναφερόμαστε με τον όρο σχήματα. Στο κείμενο της διατριβής κάθε σχήμα πρέπει να φέρει υπότιτλο (δηλαδή κάτω από το σχήμα) ο οποίος περιλαμβάνει ένα αριθμό και ένα πολύ σύντομο επεξηγηματικό κείμενο. Με τον αριθμό αυτό αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο σχήμα μέσα στο κείμενο της διατριβής. Ο αριθμός κάθε σχήματος έχει τη δομή ΧΧ.ΥΥ όπου ΧΧ είναι ο αριθμός του κεφαλαίου στο οποίο εμφανίζεται το σχήμα και ΥΥ…… ο αύξων αριθμός του σχήματος μέσα στο κεφάλαιο. Έτσι κάτω από κάθε σχήμα γράφουμε: Σχήμα ΧΧ.ΥΥ….(επεξηγηματικό κείμενο) Όταν αναφερόμαστε στο κείμενο αυτό μέσα στη διατριβή μπορούμε να γράφουμε «όπως φαίνεται στο (ή βλέπε) Σχ. ΧΧ.ΥΥ…..» τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

45 7. Πίνακες και Λίστες Οι πίνακες και οι λίστες που εμφανίζονται στο κείμενο της διατριβής πρέπει να φέρουν υπότιτλο όπως και τα σχήματα. Ο υπότιτλος έχει τη μορφή Πίνακας ΧΧ.ΥΥ…….(επεξηγηματικό κείμενο). τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

46 8. Μαθηματικοί Τύποι, εξισώσεις κ.λ.π.
8. Μαθηματικοί Τύποι, εξισώσεις κ.λ.π. Οι μαθηματικοί τύποι, οι μαθηματικές, χημικές και άλλες εξισώσεις που παρεμβάλλονται στο κείμενο πρέπει να αριθμούνται παραπλεύρως. Η αρίθμηση περιλαμβάνει τον αριθμό του κεφαλαίου στο οποίο παρεμβάλλονται και τον αύξοντα αριθμό του τύπου ή εξίσωσης μέσα στο κεφάλαιο π.χ. _ Α = ΑΒ C……………………………………………………..(3.12) με τον αριθμό αυτό αναφερόμαστε στους τύπους ή εξισώσεις μέσα στο κείμενο της διατριβής. Π.χ. Η εξίσωση (3.12) χαρακτηρίζει την συμπεριφορά ……………………………. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

47 9. Φωτογραφίες Πολλές φορές παρεμβάλλονται μέσα στο κείμενο της διατριβής ή στα παραρτήματα φωτογραφίες διατάξεων ή συσκευών, φωτογραφίες από οθόνη παλμογράφου ή άλλων οργάνων. Κάθε τέτοια φωτογραφία πρέπει να έχει υπότιτλο με τρόπο ανάλογο με τα σχήματα. Ο υπότιτλος έχει τη μορφή Φωτογραφία ΧΧ.ΥΥ….(επεξηγηματικό κείμενο) και αναφερόμαστε σε αυτήν με το Φωτ. ΧΧ.ΥΥ………………… τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

48 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Στο κείμενο των κεφαλαίων της διατριβής πρέπει να αποφεύγονται: • οι μακροσκελείς μαθηματικές αποδείξεις • η λεπτομερής περιγραφή πειραματικών ή άλλων διατάξεων • οι κώδικες προγραμμάτων • η λεπτομερής ανάπτυξη παραδειγμάτων και γενικά λεπτομέρειες οι οποίες αν παρεμβληθούν στο κείμενο διακόπτουν τη συνέχεια των εννοιών και των επιχειρημάτων που αναπτύσσονται. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

49 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Εάν ο συγγραφέας κρίνει ότι αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στη διατριβή μπορεί να τα παρουσιάσει στα Παραρτήματα τα οποία τοποθετούνται στο τέλος της διατριβής. Τα Παραρτήματα τιτλοφορούνται ως Παράρτημα 1, Παράρτημα 2, κ.λ.π. ή Παράρτημα Α, Παράρτημα Β κ.λ.π. και με τον τίτλο αυτό γίνονται οι σχετικές αναφορές μέσα στο κείμενο της διατριβής. Σε Παράρτημα μπορεί να δοθεί και ο κατάλογος των συμβόλων η ακρωνυμίων που χρησιμοποιούνται στη διατριβή. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

50 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD PROCESSORS) Microsoft Word Μαθαίνεται εύκολα και μπορεί κανείς να ενσωματώσει γραφικές παραστάσεις (π.χ. από το MATMLAB), πίνακες (από το Excel) και γενικά στοιχεία από όλες τις εφαρμογές των Windows. To Word έχει ενσωματωμένο εκδότη εξισώσεων (equations editor) απλό σχεδιαστή σχημάτων και σύστημα δημιουργίας πινάκων. Μαθαίνεται εύκολα. Χρειάζεται προσοχή στον διορθωτή (ιδίως για τα Ελληνικά). Το σπουδαιότερο προσόν του Word είναι ότι πρόκειται για ένα επεξεργαστή κειμένου με την ιδιότητα WYSIWYG (what you see is what you get). Μειονεκτήματα του Word είναι τα μεγάλα αρχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα με ενδεχόμενο αποτέλεσμα ανάμεσα στα άλλα την απώλεια κειμένου. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

51 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
La TeX Πρόκειται για επαγγελματικό πακέτο έκδοσης κειμένων με εξαιρετική απόδοση. Δεν είναι WYSIWYG και χρησιμοποιεί μία γλώσσα όμοια με την HTML για εντολές διαμόρφωσης του κειμένου, διατυπώσεις μαθηματικών συμβόλων κ.λ.π. Έχει επίσης το μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχει μικρά αρχεία και διαθέτει ένα πολύ εύχρηστο σύστημα για τις αναφορές, εξισώσεις, πίνακες και σχήματα. τεχνική της γραπτής επικοινωνίας

52 τεχνική της γραπτής επικοινωνίας
Word La TeX Σχέδια Φτωχό (το ενσωματωμένο) Καλό (La TeX Cad) Εξισώσεις Εξαιρετικό WYSIWYG Εξαίρετο Πολύ Φτωχό Ταχύτητα εισαγωγής κειμένου Καλή Format αποθήκευσης Ιδιόχρηστο (proprietary) Text (ASCII) Έξοδος Κάθε εκτυπωτής Μόνο Postcript Αρχεία Σχετικά μεγάλα Σχετικά μικρά τεχνική της γραπτής επικοινωνίας


Κατέβασμα ppt "Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google