Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου. Στην παρουσίαση αυτή δίδονται οδηγίες για το περιεχόμενο της γραπτής σας εργασίας (ανά κεφάλαιο). Μέσω υπερσυνδέσεων (μπλε υπογραμμισμένες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου. Στην παρουσίαση αυτή δίδονται οδηγίες για το περιεχόμενο της γραπτής σας εργασίας (ανά κεφάλαιο). Μέσω υπερσυνδέσεων (μπλε υπογραμμισμένες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου

2 Στην παρουσίαση αυτή δίδονται οδηγίες για το περιεχόμενο της γραπτής σας εργασίας (ανά κεφάλαιο). Μέσω υπερσυνδέσεων (μπλε υπογραμμισμένες λέξεις) μπορείτε να μεταβείτε σε διάφορες πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο αλλά και να δείτε κάποια παραδείγματα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχολικό βιβλίο Τεχνολογίας, κεφάλαιο 5. κεφάλαιο 5 Εικονίδια 1. Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα 2. Για να επιστρέψετε πίσω (πιέστε την λέξη menu πάνω στο εικονίδιο) Menu

3 6. Επιστημονικά στοιχεία και θεωρίες που σχετίζονται με το έργο που μελετήθηκε - Αρχή λειτουργίας. 8. Κατάλογος υλικών και εργαλείων 7. Χρησιμότητα του έργου για τον άνθρωπο και τη κοινωνία 10. Βιβλιογραφία και πηγές πληροφόρησης 9. Κόστος κατασκευής 1. Ανάλυση της γενικής τεχνολογικής ενότητας στην οποία ανήκει το έργο. 2. Περιγραφή του αντικειμένου μελέτης 3. Τεχνικά Σχέδια 4. Διαδικασία που ακολουθήθηκε 5. Ιστορική εξέλιξη

4 Σ΄ αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσετε την τεχνολογική ενότητα στην οποία ανήκει το αντικείμενό σας. Οι τεχνολογικές ενότητες είναι: Εργαλεία και μηχανέςΕργαλεία και μηχανές Ενέργεια και ΙσχύςΜεταφορές κι επικοινωνίες Γεωργική τεχνολογίαΕνέργεια και ΙσχύςΜεταφορές κι επικοινωνίεςΓεωργική τεχνολογία Συγκεκριμένα θα πρέπει να γράψετε: 1. Τα γενικά της χαρακτηριστικά ( π.χ για την ενότητα εργαλεία και μηχανές: τι περιλαμβάνει, τι είναι εργαλεία και τι μηχανές, ποια τα είδη τους κλπ.) 2. Ιστορικά στοιχεία 3. Για τη θέση του αντικειμένου (που επιλέξατε) μέσα στην ενότητα, να αιτιολογήσετε δηλαδή γιατί το αντικείμενό σας ανήκει σε αυτή την ενότητα και να το συσχετίσετε με άλλα αντικείμενα. 1.Ανάλυση της γενικής τεχνολογικής ενότητας στην οποία ανήκει το έργο Menu

5 Εδώ θα αναλύσετε το αντικείμενο που μελετάτε. Συγκεκριμένα θα πρέπει να παρουσιάσετε: 1. Το αντικείμενο και τις λειτουργίες του. 2. Τα μέρη από τα οποία απαρτίζεται 3. Τα είδη του (αν υπάρχουν). ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει εμπλουτιστεί με πολλές φωτογραφίες. 2. Περιγραφή του αντικειμένου μελέτης Menu

6 Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει: 1. Τα σχέδια της κατασκευής σας 2. Φωτογραφίες του αντικειμένου σας από διάφορες οπτικές γωνίες 3. Φωτογραφίες του αντικειμένου κατά τη διάρκεια της κατασκευής Menu

7 Σ΄ αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσετε τη διαδικασία που ακολουθήσατε καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας μελέτης και κατασκευής του αντικειμένου σας. Το κεφάλαιο αυτό διακρίνεται σε τρία μέρη: 1. Το διάγραμμα ροής των εργασιώνδιάγραμμα ροής 2. Την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας 3. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών Το χρονοδιάγραμμα Menu

8 Εδώ θα πρέπει να γράψετε πως ανακαλύφθηκε και εξελίχθηκε μέσα στην ιστορία το αντικείμενο μελέτης, (ποιες ανάγκες ώθησαν στην ανακάλυψή του, ποια η εξέλιξή του στη χώρα μας κλπ.). ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει εμπλουτιστεί με πολλές φωτογραφίες. Menu

9 Σ΄ αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει : 1. Να παρουσιάσετε συνοπτικά τις βασικές επιστημονικές αρχές μέσα από τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία κλπ., πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του αντικειμένου. 2. Βάσει αυτών να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα αυτά θα παρουσιαστούν με τρόπο απλό χωρίς πολλές λεπτομέρειες! Menu

10 Εδώ θα παρουσιάσετε τις επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) του αντικειμένου μελέτης στους ακόλουθους τομείς: 1. Οικονομικό 2. Κοινωνικό 3. Πολιτιστικό 4. Πολιτικό 5. Περιβάλλον Menu

11

12 Πρόκειται ουσιαστικά για έναν πίνακα υπολογισμού του συνολικού κόστους της κατασκευής σας, ο οποίος περιλαμβάνει:πίνακα  το κόστος των υλικών που χρησιμοποιήσατε στην κατασκευή σας  το κόστος εργασίας, δηλαδή πόσο αξίζει να αμειφθείτε για την εργασία σας, (τον κόπο που καταβάλατε) βάσει των ωρών εργασίας σας. Αν π.χ δούλεψες 10 ώρες και η αμοιβή σου ανά ώρα εκτιμάται σε 10 € τότε το κόστος εργασίας = 10 ώρες Χ 10 € =100 €  το κόστος χρήσης εργαλείων και υλικών δηλαδή το ποσό που αντιστοιχεί στις φθορές των εργαλείων και των υλικών που χρησιμοποιήσατε (π.χ. λόγω καταστροφής κάποιου εξαρτήματος ενός εργαλείου ή ενός τμήματος ξύλου) Menu

13 Πρόκειται για την καταγραφή των πηγών απ’ όπου άντλησες τις πληροφορίες για τη γραπτή σου εργασία. Η καταγραφή αυτή γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας σου. Πώς γράφουμε τις πηγές πληροφόρησης;  Εγκυκλοπαίδειες Όνομα εγκυκλοπαίδειας, Εκδόσεις, έτος έκδοσης, Τόμος, σελίδες  Περιοδικά Συγγραφέας, τίτλος άρθρου, τίτλος περιοδικού, αριθμός τεύχους, χρονολογία, σελίδες  Βιβλίο Συγγραφέας, τίτλος βιβλίου, εκδοτικός οίκος, χρονολογία έκδοσης, σελίδες  Προφορική επικοινωνία Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, επαγγελματική θέση  Διαδίκτυο Γράφεται η ακριβής διεύθυνση της ιστοσελίδας. Menu

14 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Back

15 ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 1η2η3η4η5η6η7η8η9η10η11η12η Δημιουργία σχεδίων Συλλογή εργαλείων και υλικών Κατασκευή βάσης Κατασκευή κορμού Κατασκευή φτερωτής Χρωματισμός Συναρμολόγηση- ηλεκτρολογικές συνδέσεις Τελικό φινίρισμα Back

16 ΕΡΓΑΛΕΙΑΧρήση α) Κατάλογος εργαλείων Στην πρώτη στήλη του πίνακα γράφεις το εργαλείο που χρησιμοποίησες τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους καθώς και τα προβλήματα ή τους κινδύνους που αντιμετώπισες ή ενδεχομένως να αντιμετωπίσει κάποιος κατά τη χρήση τους. Μην ξεχάσεις να σβήσεις αυτή την εικόνα πριν την τελική παράδοση της εργασίας σου!!!! Στην πρώτη στήλη του πίνακα γράφεις το εργαλείο που χρησιμοποίησες τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους καθώς και τα προβλήματα ή τους κινδύνους που αντιμετώπισες ή ενδεχομένως να αντιμετωπίσει κάποιος κατά τη χρήση τους. Μην ξεχάσεις να σβήσεις αυτή την εικόνα πριν την τελική παράδοση της εργασίας σου!!!! Back

17 ΥΛΙΚΑΧρήση α) Κατάλογος εργαλείων Στην πρώτη στήλη του πίνακα γράφεις το υλικό και στη δεύτερη το σημείο που το χρησιμοποίησες. τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους καθώς και τα προβλήματα ή τους κινδύνους που αντιμετωπίσατε ή ενδεχομένως αντιμετωπίσει κάποιος κατά τη χρήση τους. Μην ξεχάσεις να σβήσεις αυτή την εικόνα πριν την τελική παράδοση της εργασίας σου!!!! Στην πρώτη στήλη του πίνακα γράφεις το υλικό και στη δεύτερη το σημείο που το χρησιμοποίησες. τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους καθώς και τα προβλήματα ή τους κινδύνους που αντιμετωπίσατε ή ενδεχομένως αντιμετωπίσει κάποιος κατά τη χρήση τους. Μην ξεχάσεις να σβήσεις αυτή την εικόνα πριν την τελική παράδοση της εργασίας σου!!!! Back

18 Α/ΑΥΛΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ (€) 1 Κόντρα πλακέ 5 2 Βίδες 1 3 Ξυλόκολλα 3 4 Χρώμα 2 5 Πινέλο 1 6 Χαρτί οντουλέ 1,50 7 Ξυλάκια για σουβλάκι 1 8 Κόστος χρήσης εργαλείων - μηχανημάτων 1 9 Κόστος της εργασίας που καταβλήθηκε (κόπος) 10 ώρες Χ 10€ =100 € 100 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 115,50 Back

19

20

21

22


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου. Στην παρουσίαση αυτή δίδονται οδηγίες για το περιεχόμενο της γραπτής σας εργασίας (ανά κεφάλαιο). Μέσω υπερσυνδέσεων (μπλε υπογραμμισμένες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google