Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιεχόμενο Γραπτής Εργασίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιεχόμενο Γραπτής Εργασίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιεχόμενο Γραπτής Εργασίας
Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου Next

2 Οδηγίες πλοήγησης Στην παρουσίαση αυτή δίδονται οδηγίες για το περιεχόμενο της γραπτής σας εργασίας (ανά κεφάλαιο). Μέσω υπερσυνδέσεων (μπλε υπογραμμισμένες λέξεις) μπορείτε να μεταβείτε σε διάφορες πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο αλλά και να δείτε κάποια παραδείγματα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχολικό βιβλίο Τεχνολογίας, κεφάλαιο 5. Εικονίδια Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα Για να επιστρέψετε πίσω (πιέστε την λέξη menu πάνω στο εικονίδιο) Next Menu Next

3 Τα κεφάλαια της γραπτής εργασίας
1. Ανάλυση της γενικής τεχνολογικής ενότητας στην οποία ανήκει το έργο. 2. Περιγραφή του αντικειμένου μελέτης 3. Τεχνικά Σχέδια 4. Διαδικασία που ακολουθήθηκε 5. Ιστορική εξέλιξη 6. Επιστημονικά στοιχεία και θεωρίες που σχετίζονται με το έργο που μελετήθηκε - Αρχή λειτουργίας. 7. Χρησιμότητα του έργου για τον άνθρωπο και τη κοινωνία 8. Κατάλογος υλικών και εργαλείων 9. Κόστος κατασκευής 10. Βιβλιογραφία και πηγές πληροφόρησης

4 Ανάλυση της γενικής τεχνολογικής ενότητας στην οποία ανήκει το έργο
Σ΄ αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσετε την τεχνολογική ενότητα στην οποία ανήκει το αντικείμενό σας. Οι τεχνολογικές ενότητες είναι: Εργαλεία και μηχανές Ενέργεια και Ισχύς Μεταφορές κι επικοινωνίες Γεωργική τεχνολογία Συγκεκριμένα θα πρέπει να γράψετε: 1. Τα γενικά της χαρακτηριστικά (π.χ για την ενότητα εργαλεία και μηχανές: τι περιλαμβάνει, τι είναι εργαλεία και τι μηχανές, ποια τα είδη τους κλπ.) 2. Ιστορικά στοιχεία 3. Για τη θέση του αντικειμένου (που επιλέξατε) μέσα στην ενότητα, να αιτιολογήσετε δηλαδή γιατί το αντικείμενό σας ανήκει σε αυτή την ενότητα και να το συσχετίσετε με άλλα αντικείμενα. Menu

5 2. Περιγραφή του αντικειμένου μελέτης
Εδώ θα αναλύσετε το αντικείμενο που μελετάτε. Συγκεκριμένα θα πρέπει να παρουσιάσετε: Το αντικείμενο και τις λειτουργίες του. Τα μέρη από τα οποία απαρτίζεται Τα είδη του (αν υπάρχουν). ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει εμπλουτιστεί με πολλές φωτογραφίες. Menu

6 3. Τεχνικά σχέδια Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει:
Τα σχέδια της κατασκευής σας Φωτογραφίες του αντικειμένου σας από διάφορες οπτικές γωνίες Φωτογραφίες του αντικειμένου κατά τη διάρκεια της κατασκευής Menu

7 4. Διαδικασία που ακολουθήθηκε
Σ΄ αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσετε τη διαδικασία που ακολουθήσατε καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας μελέτης και κατασκευής του αντικειμένου σας. Το κεφάλαιο αυτό διακρίνεται σε τρία μέρη: Το διάγραμμα ροής των εργασιών Την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών Menu

8 5. Ιστορική εξέλιξη Εδώ θα πρέπει να γράψετε πως ανακαλύφθηκε και εξελίχθηκε μέσα στην ιστορία το αντικείμενο μελέτης, (ποιες ανάγκες ώθησαν στην ανακάλυψή του, ποια η εξέλιξή του στη χώρα μας κλπ.). ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει εμπλουτιστεί με πολλές φωτογραφίες. Menu

9 6. Επιστημονικά στοιχεία και θεωρίες που σχετίζονται με το έργο που μελετήθηκε - Αρχή λειτουργίας
Σ΄ αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει : Να παρουσιάσετε συνοπτικά τις βασικές επιστημονικές αρχές μέσα από τα μαθηματικά, τη φυσική , τη χημεία κλπ., πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του αντικειμένου. Βάσει αυτών να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα αυτά θα παρουσιαστούν με τρόπο απλό χωρίς πολλές λεπτομέρειες! Menu

10 7. Χρησιμότητα του έργου για τον άνθρωπο και τη κοινωνία
Εδώ θα παρουσιάσετε τις επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) του αντικειμένου μελέτης στους ακόλουθους τομείς: Οικονομικό Κοινωνικό Πολιτιστικό Πολιτικό Περιβάλλον Menu

11 8. Κατάλογος υλικών και εργαλείων
Σ΄ αυτό το κεφάλαιο θα φτιάξετε δύο καταλόγους ένα για τα εργαλεία και έναν για τα υλικά που χρησιμοποιήσατε. Πιο συγκεκριμένα θα γράψετε: Τα υλικά που χρησιμοποιήσατε και σε ποιο τμήμα της κατασκευής σας. Τα εργαλεία – μηχανήματα που χρησιμοποιήσατε και γιατί τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους καθώς και τα προβλήματα ή τους κινδύνους που αντιμετωπίσατε ή ενδεχομένως αντιμετωπίσει κάποιος κατά τη χρήση τους. Menu

12 9. Κόστος κατασκευής Πρόκειται ουσιαστικά για έναν πίνακα υπολογισμού του συνολικού κόστους της κατασκευής σας, ο οποίος περιλαμβάνει: το κόστος των υλικών που χρησιμοποιήσατε στην κατασκευή σας το κόστος εργασίας, δηλαδή πόσο αξίζει να αμειφθείτε για την εργασία σας, (τον κόπο που καταβάλατε) βάσει των ωρών εργασίας σας. Αν π.χ δούλεψες 10 ώρες και η αμοιβή σου ανά ώρα εκτιμάται σε 10 € τότε το κόστος εργασίας = 10 ώρες Χ 10 € =100 € το κόστος χρήσης εργαλείων και υλικών δηλαδή το ποσό που αντιστοιχεί στις φθορές των εργαλείων και των υλικών που χρησιμοποιήσατε (π.χ. λόγω καταστροφής κάποιου εξαρτήματος ενός εργαλείου ή ενός τμήματος ξύλου) Menu

13 10. Βιβλιογραφία – Πηγές πληροφόρησης
Πρόκειται για την καταγραφή των πηγών απ’ όπου άντλησες τις πληροφορίες για τη γραπτή σου εργασία. Η καταγραφή αυτή γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας σου. Πώς γράφουμε τις πηγές πληροφόρησης; Εγκυκλοπαίδειες Όνομα εγκυκλοπαίδειας, Εκδόσεις, έτος έκδοσης, Τόμος, σελίδες Περιοδικά Συγγραφέας, τίτλος άρθρου, τίτλος περιοδικού, αριθμός τεύχους, χρονολογία, σελίδες Βιβλίο Συγγραφέας, τίτλος βιβλίου, εκδοτικός οίκος, χρονολογία έκδοσης, σελίδες Προφορική επικοινωνία Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, επαγγελματική θέση Διαδίκτυο Γράφεται η ακριβής διεύθυνση της ιστοσελίδας. Menu

14 Διάγραμμα ροής εργασιών
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Back

15 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής (Παράδειγμα χρονοδιαγράμματος κατασκευής ανεμογεννήτριας)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 10η 11η 12η Δημιουργία σχεδίων Συλλογή εργαλείων και υλικών Κατασκευή βάσης Κατασκευή κορμού Κατασκευή φτερωτής Χρωματισμός Συναρμολόγηση- ηλεκτρολογικές συνδέσεις Τελικό φινίρισμα Back

16 Πίνακας εργαλείων α) Κατάλογος εργαλείων ΕΡΓΑΛΕΙΑ Χρήση Back
Στην πρώτη στήλη του πίνακα γράφεις το εργαλείο που χρησιμοποίησες τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους καθώς και τα προβλήματα ή τους κινδύνους που αντιμετώπισες ή ενδεχομένως να αντιμετωπίσει κάποιος κατά τη χρήση τους. Μην ξεχάσεις να σβήσεις αυτή την εικόνα πριν την τελική παράδοση της εργασίας σου!!!! Back

17 Πίνακας Υλικών α) Κατάλογος εργαλείων ΥΛΙΚΑ Χρήση Back
Πίνακας Υλικών ΥΛΙΚΑ Χρήση Στην πρώτη στήλη του πίνακα γράφεις το υλικό και στη δεύτερη το σημείο που το χρησιμοποίησες. τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους καθώς και τα προβλήματα ή τους κινδύνους που αντιμετωπίσατε ή ενδεχομένως αντιμετωπίσει κάποιος κατά τη χρήση τους. Μην ξεχάσεις να σβήσεις αυτή την εικόνα πριν την τελική παράδοση της εργασίας σου!!!! Back

18 Πίνακας κόστους κατασκευής Παράδειγμα
Α/Α ΥΛΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ (€) 1 Κόντρα πλακέ 5 2 Βίδες 3 Ξυλόκολλα 4 Χρώμα Πινέλο 6 Χαρτί οντουλέ 1,50 7 Ξυλάκια για σουβλάκι 8 Κόστος χρήσης εργαλείων - μηχανημάτων 9 Κόστος της εργασίας που καταβλήθηκε (κόπος) 10 ώρες Χ 10€ =100 € 100 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 115,50 Back

19 Εργαλεία και Μηχανές Χρήσιμες Συνδέσεις
Back

20 Ενέργεια και Ισχύς Χρήσιμες Συνδέσεις
Back

21 Μεταφορές κι επικοινωνίες Χρήσιμες Συνδέσεις
Back

22 Γεωργική Τεχνολογία Χρήσιμες Συνδέσεις
Back


Κατέβασμα ppt "Περιεχόμενο Γραπτής Εργασίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google