Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου,Pt Αναπνευστικό Σύστημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου,Pt Αναπνευστικό Σύστημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου,Pt Αναπνευστικό Σύστημα

2

3 3 Μαθησιακά Αποτελέσματα Ποιες είναι οι κύριες δομές του αναπνευστικού συστήματος; Ρύθμιση του πνευμονικού αερισμού; Ποιος είναι ο μηχανισμός της αναπνοής; Αναπνευστικοί όγκοι και χωρητικότητες;

4 Αναπνοή http://www.youtube.com/watch?v=hc1YtXc_84A&hd=1

5 5  Respiration  Internal respiration  External respiration An overview 1.Pulmonary ventilation 2.Gas exchange between lung air spaces and blood 3.Transportation of O 2 and CO 2 by the blood 4.Gas exchange between the blood and tissues

6 6 External Respiration Oxygenated blood Deoxygenated blood Fig. 16.1 Stanfield An overview (1)

7 7 Fig. 16.1 Stanfield Internal Respiration Oxygenated blood Deoxygenated blood An overview (2)

8 Ανατομικά στοιχεία του αναπνευστικού συστήματος

9 Τα ανατομικά στοιχεία του αναπνευστικού συστήματος είναι :  ο λάρυγγας  η τραχεία  Οι βρόγχοι και  Οι πνεύμονες

10 The Upper Respiratory Tract

11 11 Anatomy of the RS  Lungs: location; 3 lobes right and 2 left  Upper airways: air passages in the head and neck:  Nasal cavity and/or oral cavity  Pharynx: a muscular tube for both food and air  Respiratory tract:  Larynx (vocal cords); (Glottis; Epiglottis)  Conducting zone  Respiratory zone  Structure of the thoracic cavity

12 Ο λάρυγγας  ο λάρυγγας βρίσκεται κάτω από το υοειδές οστούν, αντίστοιχα στους 4 ο – 5 ο – 6 ο αυχενικούς σπονδύλους και εκβάλλει προς τα πάνω μεν στο φάρυγγα και προς τα κάτω στην τραχεία.

13 The Lower Respiratory Tract

14 Η τραχεία και οι βρόγχοι  Η τραχεία είναι σωλήνας ινοχόνδρινος μήκους 10- 11 εκ. που αρχίζει από το ύψος του 6 ου αυχενικού σπονδύλου και τελειώνει με το διχασμό της στους δύο βρόγχους στο ύψος του 4 ου θωρακικού σπονδύλου. Αποτελείται από 16-20 χόνδρινα ημικρίκια τα οποία ενώνονται μεταξύ των με τους μεσοκρίκιους συνδέσμους Ο αυλός της τραχείας είναι πάντα ανοικτός για τη δίοδο του αέρα το δε εσωτερικό της τοίχωμα καλύπτεται από βλεννογόνο

15 Η τραχεία και οι βρόγχοι Στο ύψος του 4 ου θωρακικού σπονδύλου η τραχεία χωρίζεται στο δεξιό και τον αριστερό βρόγχο. Στο σημείο του διχασμού της ο βλεννογόνος σχηματίζει μία πτυχή που λέγεται τροπίς η οποία στενεύει και αποκλίνει ελαφρά το στόμιο του αριστερού βρόγχου. Για το λόγο αυτό εάν μπει ένα ξένο σώμα στην τραχεία κατευθύνεται συχνότερα προς το δεξιό βρόγχο Μετά την είσοδό τους στους πνεύμονες οι βρόγχοι χωρίζονται σε λοβαίους βρόγχους, που εξυπηρετούν ο καθένας, τον αντίστοιχο λοβό του πνεύμονα

16 Οι πνεύμονες  Το κύτος του θώρακα διαιρείται με τα δύο πέταλα του υπεζωκότα σε 3 κοιλότητες ( τη μέση ή μεσοπνευμόνιο και τις δύο κοιλότητες του υπεζωκότα.  Οι πνεύμονες είναι δύο, περικλείονται μέσα στις κοιλότητες του υπεζωκότα και αποτελούν το κύριο όργανο του αναπνευστικού συστήματος όπου γίνονται η ανταλλαγή αερίων, δηλαδή η πρόσληψη του οξυγόνου και η αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα από τον οργανισμό

17  Κάθε πνεύμονες έχει σχήμα ατελούς κώνου του οποίου διακρίνουμε κορυφή, κάτω ή διαφραγματική επιφάνεια, έξω ή πλευρική επιφάνεια και έσω ή μεσοπνευμόνια επιφάνεια  Και 2 χείλη το πρόσθιο και το κάτω

18  Οι βάσεις και των δύο πνευμόνων ακουμπούν στους θόλους του διαφράγματος. ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Στο δεξιό λοβό του ήπατος στο στομάχι και το σπλήνα

19 Στη μεσοπνευμόνια επιφάνεια παρατηρούμε, προς το μέσο της τις πύλες του πνεύμονα  από τις οποίες μπαίνουν σ ’ αυτόν ο σύστοιχος βρόγχος, ο κλάδος της πνευμονικής αρτηρίας, οι βρογχικές αρτηρίες και τα νεύρα και  βγαίνουν από αυτόν οι δύο πνευμονικές φλέβες και τα λεμφαγγεία με τα λεμφογάγγλια

20 Λοβοί των πνευμόνων ΔΕΞΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Χωρίζεται με δύο μεσολόβιες σχισμές σε τρείς λοβούς ( ανω – μέσο – κάτω ) ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Χωρίζεται με μία μεσολόβια σχισμή σε δύο λοβούς ( άνω και κάτω )

21 Lobes of the lung

22  Η μεσοπνευμόνια επιφάνεια χωρίζεται ατελώς με τον πνευμονικό συνδεσμο ( πτυχή υπεζωκότα ) σε δύο μοίρες την πρόσθια και τη οπίσθια  Στην πρόσθια μοίρα υπάρχει ο καρδιακός βόθρος ( θέση καρδιάς )

23 Lobes of the lung – surface anatomy

24  ΑΝΩ ΛΟΒΟΣ -> ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΟΣ - > 3 ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΣΟΣ ΛΟΒΟΣ -> ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΟΣ -> 2 ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΛΟΒΟΣ -> ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΟΣ -> 5 ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ  ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΝΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΩ ΛΟΒΟΣ -> ΣΤΕΛΕΧΙΑΟΣ ΚΑΤΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΤΩ ΛΟΒΟΣ -> ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΟΣ -> 4 ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ

25 Οι τμηματικοί κλάδοι των βρόγχων με τη συστηματική τους απόσχιση καταλήγουν στα τελικά βρόγχια ή βρογχιόλια και αυτά σε κυψελωτούς πόρους, των οποίων το τοίχωμα αποτελείται από πυκνές κυψελίδες Στις κυψελίδες καταλήγει τελικά ο εισπεόμενος αέρας όπου έρχεται σε επικοινωνία με τα τριχοειδή αγγεία ( ανταλλαγή αερίων )

26 Functions of the lung  Means of gas exchange between the external environment and the body  Replacing O 2  Removing CO 2  Regulation of acid-base balance  Ventilation  Mechanical process of moving air into and out of lungs  Diffusion  Random movement of molecules from an area of high concentration to an area of lower concentration

27 Αγγεία του πνεύμονα Κάθε πνεύμονας έχει δύο είδη αιμοφόρων αγγείων :  Τα πνευμονικά ( μικρή κυκλοφορία ) και  Τα βρογχικά για τη θρέψη του πνευμονικού ιστού

28 Πνευμονικά αγγεία  Τα πνευμονικά αγγεία είναι : Η πνευμονική αρτηρία με την οποία έρχεται το φλεβικό αίμα από τη δεξιά κοιλία και δύο πνευμονικές φλέβες που μεταφέρουν το οξυγονωθέν στους πνεύμονες αίμα στον αριστερό κόλπο της καρδιάς

29

30  Οι πνευμονικές αρτηρίες ( δεξιά και αριστερή ) μπαίνουν στους πνεύμονες από τις πύλες των και ακολουθούν τις πορείες και διακλαδώσεις των βρόγχων μέχρι του τελικού τμήματος των ( κυψελίδες )  Η αριστερή πνευμονική αρτηρία συνδέεται με το αορτικό τόξο με δεσμίδα ινώδους συνδέσμου ( αρτηριακός σύνδεσμος )  Τα βρογχικά αγγεία είναι οι βρογχικές αρτηρίες και φλέβες

31 Νεύρα  Τα νεύρα των πνευμόνων προέρχονται από το ΑΝΣ και είναι κλάδοι του συμπαθητικού ( διαστολή βρόγχων - σύσπαση αγγείων ) και του παρασυμπαθητικού ( σπασμός βρόγχων - διαστολή αγγείων )

32 Υπεζωκότας  Ο υπεζωκότας είναι ένας υμένας που παρουσιάζει δύο πέταλα. Το ένα καλύπτει από μέσα το τοίχωμα της θωρακικής κοιλότητας και λέγεται τοιχωματικό ή περίτονο και το άλλο καλύπτει τον πνεύμονα και λέγεται περισπλάχνιο ή πνευμονικό

33  Το περισπλάχνιο πέταλο καλύπτει όλο σχεδόν τον πνεύμονα εκτός της περιοχής των πυλών κάτω από τις οποίες σχηματίζει τον πνευμονικό σύνδεσμο.  Η σύστασή του είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα συνδετικού ιστού, ελαστικών ινών και πλακώδους επιθηλίου

34

35 35 Respiratory tract Conducting zone Respiratory zone Fig. 16.3 Stanfield Diameter (mm) 20-25 12-16 1-12 0.5-1 < 0.5 0.3 < 0.5 diameter & cartilage smooth muscle

36 36 Functions of the conducting zone  Provide a passageway for air to enter the respiratory zone  Holds ‘dead space’ (~150 ml)  Adjust air temperature  Humidify air

37  Respiratory bronchioles  Alveolar ducts  Alveoli (alveolus)  Alveolar sacs (in cluster) Structure of the respiratory zone

38 38 Structure of the respiratory zone Fig. 16.5 Standfield terminal bronchiole alveolar duct alveolar sacs respiratory bronchiole capillary network alveoli (a) (b)

39 Function of the respiratory zone  Gas exchange between air and blood  Location – respiratory membrane  Mechanism – by simple diffusion

40 40 Fig. 16.7 Stanfield Chest wall (rib cage, sternum, thoracic vertebrae, connective tissue, intercostal muscles) intercostal muscleriblung pleural sac visceral pleura intrapleural space parietal pleura diaphragm lung pleural sac intercostal muscles Structure of the thoracic cavity

41  Pressure within the lungs is called intrapulmonary, or intra-alveolar, pressure.  Between breaths = atmospheric pressure (760 mmHg)  Inspiration = the volume of the thoracic cavity ↑ causing intrapulmonary pressure to ↓ below atmospheric pressure.  This is also known as a negative pressure.  Since air moves from areas of high to low air pressure, air flows into the lungs. Pulmonary Pressures

42  Intrapleural pressure – the pressure within the pleural cavity  Intrapleural pressure – always negative, which acts like a suction to keep the lungs inflated  Three main factors: 1. The surface tension of the alveolar fluid.  This tends to pull each of the alveoli inward and therefore pulls the entire lung inward.  Surfactant reduces this force. Pulmonary Pressures

43 2. The elasticity of the lungs.  The abundant elastic tissue in the lungs tends to recoil and pull the lung inward. As the lung moves away from the thoracic wall, the cavity becomes slightly larger. 3. The elasticity of the thoracic wall.  The elastic thoracic wall pulls away from the lung, further enlarging the pleural cavity and creating this negative pressure. Pulmonary Pressures

44 44 diaphragm pleural sac P atm 760 mmHg (0 as ref) P ip 756 mmHg (-4 rel) P alv 760 mmHg (0 rel) lung pleural sac Chest wall P ip = - 4 mmHg P alv = 0 mmHg Pulmonary pressures at rest chest wall FRC Fig. 16.8 Germann

45 45 Inspiration and expiration  Inspiratory is active – muscles contract under nerve control  Normal (quiet) expiration is passive  Forceful expiration involves contraction of expiratory muscles (active expiration)

46 46 Muscles of ventilation Inspiration Expiration Fig. 16.11 Stanfield

47 Mechanics of breathing  Movement of air occurs via bulk flow  Movement of molecules due to pressure difference  Inspiration  Diaphragm pushes downward, ribs lift outward  External intercostal muscles contract  Volume of lungs increases  Intrapulmonary pressure lowered  Expiration  Diaphragm relaxes, ribs pulled downward  Volume of lungs decreases  Intrapulmonary pressure raised

48 48 Changes in alveolar pressure & volume Fig. 16.10 Germann InspirationExpiration Intra-alveolar pressure (mm Hg relative to P atm ) Breath volume (l)

49 49 Lung compliance  The change in lung volume that results from a given transpulmonary pressure  It depends on:  The elasticity of the lungs (elastic fibres)  The surface tension of the fluid lining the alveoli (the work required to  surface area)

50 50 Airway resistance  Total resistance of the airway  Regulated by:  Smooth muscle in the walls of the bronchioles  Extrinsic (neural, hormonal)  Intrinsic (O 2, CO 2 )  Diseases: Asthma and COPD (chronic obstructive pulmonary diseases)

51 Airway resistance

52

53 53 P atm - P alv Air flow = ————— R  Airway resistance  (eg. asthma)  Same change in volume  Bigger change in pressure Or airway resistance ↓  Same change in pressure  Smaller change in volume Effects of airway R

54 54 Lung volumes and capacities (1)  Tidal volume (V T ): the volume of air that moves into and out of the lungs during a single,unforced breath (~ 500 ml)  Inspiratory reserve volume (IRV): the maximum volume of air that can be inspired from the end of a normal inspiration (~ 3000 ml)  Expiratory reserve volume (ERV): the maximum volume of air that can be expired from the end of a normal expiration (~ 1000 ml)  Residual volume (RV): the volume of air remaining in the lungs after a maximum expiration (~1200ml)

55 Spirometry  Spirometry means the measuring of breath  Spirometry is a method of assessing lung function by measuring the volume of air someone is able to expel from the lungs after a maximal inspiration  Vitalograph is a reliable method of differentiating between obstructive airways disorders (e.g. COPD, asthma)

56 Spirometry Spirometers produce:  a volume-time curve, showing volume (litres) along the Y-axis and time (seconds) along the X-axis  a flow-volume loop, which graphically depicts the rate of airflow on the Y-axis and the total volume inspired or expired on the X-axis

57 57 Spirometry measurements Fig. 17.17 Germann Lung volumes Lung capacities VTVT IRV ERV RV IC VC FRC TLC End of maximum expiration End of maximum inspiration End of normal inspiration

58 58 Lung volumes and capacities (2)  Inspiratory capacity (IC): the maximum volume of air that can be inspired at the end of a resting expiration (V T + IRV)  Functional residual capacity (FRC): the volume of air remaining in the lungs at the end of a tidal expiration (ERV + RV)  Total lung capacity (TLC): the volume of air in the lungs at the end of a maximum inspiration (TLC = V T + IRV + ERV + RV)  Vital capacity (VC): the maximum volume of air that can be expired following a maximum inspiration (V T + IRV + ERV)

59 59 Alveolar ventilation  Anatomical dead space – non exchanging airways (~30% of breathed in air)  Minute ventilation – the total amount of air that flows into or out of the respiratory system in a min = V T x No. of breath/min (respiration rate, or ventilation rate)  Alveolar ventilation – the amount of air that reaches the alveoli each minute (exc dead space V) Alveolar ventilation = (V T – DSV) xRR = (500 ml– 150 ml) x12 = 4200 ml/min

60 60 Regulation of ventilation  Chemoreceptors * - the most important type of sensory input to the control centres  Local regulation - effects of PO 2 & PCO 2 on smooth muscles around arteriole and bronchiole (to regulate the ventilation- perfusion ratio)  Regulation of minute alveolar ventilation (frequency and volume of breaths) to maintain normal PO 2 & PCO 2  Central regulation

61 61  Neural control of breathing by motor neurons  Generation of rhythm in the brainstem  Peripheral input to respiratory centres Central regulation of ventilation

62 Brain stem respiratory control centres

63 63 Chemoreceptors  To detect changes in chemical concentrations  Central chemoreceptors - neurons located in the medulla oblongata; responding to changes in [H + ] (from CO 2 ) in the CerebroSpinal Fluid around them (not sensitive to PO 2 )  Peripheral chemoreceptors - specialised sensory cells located in the carotid bodies near the carotid sinus; responding to changes in arterial PO 2 (only when it falls < 60 mm Hg) or pH (following changes in PCO 2 )

64 64 Fig. 17.18 Stanfield Location of peripheral chemoreceptors Pons Medulla Carotid body baroreceptors Carotid sinus Carotid bifurcation Common carotid artery

65 65 Regulation of minute ventilation Fig. 17.22 Stanfield

66 Recommended reading  Marieb – Essentials of Human Anatomy and Physiology, chapter 13 The respiratory system


Κατέβασμα ppt "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου,Pt Αναπνευστικό Σύστημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google