Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΕΜ: 4566 Επιβλέπων: Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος Αρμόδιος Παρακολούθησης:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΕΜ: 4566 Επιβλέπων: Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος Αρμόδιος Παρακολούθησης:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΕΜ: 4566 Επιβλέπων: Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος Αρμόδιος Παρακολούθησης: Δήμητρα Σπυρίδη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 16/10/2013

2 Δομή της παρουσίασης Σκοπός Ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή Επιπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής και αστικής αέριας ρύπανσης Η ανάγκη για συνδυασμένα μέτρα αντιμετώπισης Συμπεράσματα

3 Σκοπός εργασίας Διερεύνηση αλληλεπιδράσεων του τριγώνου  Κλιματική αλλαγή (CC)  Ποιότητα αέρα/ατμοσφαιρικοί ρύποι (AQ)  Αέρια του θερμοκηπίου (GHG) Παρουσίαση επιπτώσεων Ανάδειξη συνδυαστικών μέτρων

4 Ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή (1/11) Ατμοσφαιρικοί ρύποι (AQ)  Τροποσφαιρικό Όζον (O 3 )  Αιωρούμενα σωματίδια (PM)  Διοξείδιο του αζώτου (NO 2 )  Διοξείδιο του θείου (SO 2 )  Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)  Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH), βενζόλιο  Μόλυβδος, Κάδμιο, Αρσενικό, Νικέλιο, Υδράργυρος

5 Ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή (2/11) Αέρια του θερμοκηπίου  Υδρατμοί (H 2 O)  Διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 )  Τροποσφαιρικό Όζον (O 3 )  Μεθάνιο (CH 4 )  Υποξείδιο του αζώτου (N 2 O)  Χλωροφθοράνθρακες (CFC)

6 Ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή (3/11) Μέση ετήσια θερμοκρασία (1901-2008) Μέση ετήσια βροχόπτωση (1901-2008) Η κατάσταση στην Κύπρο ως προς την κλιματική αλλαγή

7 Ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή (4/11) SO 2 CO Η κατάσταση στην Ελλάδα ως προς την ποιότητα του αέρα

8 Ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή (5/11) PM 10 Σταθμός Αττικής (2012) Η κατάσταση στην Ελλάδα ως προς την ποιότητα του αέρα

9 Ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή (6/11) O3O3 NO 2 Η κατάσταση στην Ελλάδα ως προς την ποιότητα του αέρα

10 Ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή (7/11) Μέσες τιμές περιόδου 1996-2008 Λονδίνο Η εξέλιξη του O 3 ως προς NO x και θερμοκρασία

11 Ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή (8/11) Επίδραση κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα του αέρα AQΕπίπτωσηΕρμηνεία Ο3Ο3 Αύξηση Επιτάχυνση φωτοχημικών αντιδράσεων PM (θειικά) ΑύξησηΤαχύτερη οξείδωση SO 2 PM (νιτρικά) Μείωση Μετάβαση από σωματιδιακή φάση σε αέρια SO 2 +ΝΟ x Μείωση Επιτάχυνση ρυθμού οξείδωσης προς θειικό και νιτρικό οξύ Hg Αύξηση πτητικότητας Εξάτμιση και μεταφορά μεταξύ οικοσυστημάτων Αύξηση θερμοκρασίας οδηγεί σε:

12 Ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή (9/11) Επίδραση ποιότητας αέρα στην κλιματική αλλαγή ΠρόδρομοιAQΦαινόμενο*Επίπτωση CO, NO x, VOC, H 2 Τροποσφαιρικό Ο 3 Φωτοχημική ρύπανση Κατακράτηση ακτινοβολίας - Πρωτογενή PM (αιθάλη) Κλασική αιθαλομίχλη Κατακράτηση ακτινοβολίας NO x, SO 2, VOC, NH 3 Δευτερογενή PM (θειικά+νιτρικά) Συμπύκνωση νεφών Ανάκλαση ακτινοβολίας (Πλανητική σκίαση) Αύξηση συγκεντρώσεων των AQ οδηγεί σε: * Λόγω αύξησης συγκεντρώσεων των AQ

13 Ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή (10/11) Επίδραση ποιότητας αέρα στην κλιματική αλλαγή Επίπτωση των GHG και AQ στην κατακράτηση ακτινοβολίας (Πηγή: IPCC, 2013)

14 Ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή (11/11) Επίδραση ποιότητας αέρα στα αέρια του θερμοκηπίου AQ / πρόδρομοι AQ Βραχυχρόνιο* O 3 (~6 μήνες) Μακροχρόνιο* O 3 (10-15 έτη) Μακροχρόνιο* CH 4 (10-15 έτη) COΑύξηση NO x ΑύξησηΜείωση VOCΑύξηση H2H2 Μικρή αύξησηΑύξηση Αύξηση συγκεντρώσεων των AQ οδηγεί σε: * Μεταβολή λόγω αύξησης συγκεντρώσεων των AQ/προδρόμων AQ

15 Επιπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής και αστικής αέριας ρύπανσης (1/3) Πρόβλεψη κλιματικών αλλαγών για τα έτη 2080-2099 έναντι των 1980-1999 (Πηγή: IPCC, 2007)

16 Επιπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής και αστικής αέριας ρύπανσης (2/3) Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας (UHI) Παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση του UHI  Μορφολογία και πληθυσμιακή πυκνότητα  Έλλειψη πράσινων/μπλε περιοχών  Δομές που εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα Επιπτώσεις του UHI  Περισσότερες θερμές ημέρες και τροπικές νύχτες  Αύξηση ενεργειακής ζήτησης  Αύξηση ρυθμού θνησιμότητας σε συμβάντα κυμάτων καυσώνων UHI ονομάζουμε μία αστική περιοχή η οποία είναι σημαντικά θερμότερη από τα περίχωρά της εξαιτίας ανθρώπινων παραγόντων.

17 Επιπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής και αστικής αέριας ρύπανσης (3/3) Επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στην υγεία και στο περιβάλλον AQΕπιπτώσεις στην υγεία Επιπτώσεις στο περιβάλλον Ο3Ο3 Αναπνευστικά προβλήματα Καταστροφή της βλάστησης CO Καταστολή καρδιοαγγειακού και νευρικού συστήματος - ΝΟ 2 Αναπνευστικά προβλήματαΌξινη βροχή PM Αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοαγγειακές παθήσεις Μείωση της βλάστησης σε μερικά είδη SO 2 Αναπνευστικά προβλήματα Αλλοιώσεις σε βλάστηση και όξινη βροχή Ορισμένα VOC Ασθένειες του αίματος, πρόκληση καρκίνου - AQ Επιπτώσεις στην υγεία PbΑναιμία As Αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, καρκίνος πνεύμονα Cd Νεφρικές παθήσεις Ni Δερματικές παθήσεις

18 Η ανάγκη για συνδυασμένα μέτρα αντιμετώπισης (1/3) Μέτρα που μειώνουν τα GHG αλλά αυξάνουν τα AQ ΚατηγορίαΜέτρο Επίδραση στα GHG Επίδραση στα AQ Μεταφορές Χρήση diesel στη θέση βενζίνης Μείωση CO 2 Αύξηση στα NO x και PM Μεταφορές Χρήση βιοκαυσίμων (≤5%) Μείωση CO 2 Αύξηση στα NO x και PM Αερομεταφορές Αύξηση απόδοσης κινητήρων Μείωση CO 2 Αύξηση NO x Διαχείριση απορριμμάτων ΚαύσηΜείωση CH 4 Αύξηση NO x, PM, CO, PAH

19 Η ανάγκη για συνδυασμένα μέτρα αντιμετώπισης (2/3) Μέτρα που μειώνουν τα AQ αλλά αυξάνουν τα GHG ΚατηγορίαΜέτρο Επίδραση στα GHG Επίδραση στα AQ Παραγωγή ενέργειας Αποθείωση εκπομπών (FGD) Αύξηση CO 2 Μείωση SO 2 Μεταφορές Χρήση αντιρρυπαντικών διατάξεων σε diesel (DPF, SCR, lean NO x traps) Αύξηση N 2 O Μείωση NO x, PM Παραγωγή και χρήση καυσίμου Αποθειωμένα καυσίμα Αύξηση CO 2 στα διυλιστήρια Μείωση SO 2 στις μεταφορές

20 Η ανάγκη για συνδυασμένα μέτρα αντιμετώπισης (3/3) Μέτρα που μειώνουν τα AQ ΚΑΙ μειώνουν τα GHG ΚατηγορίαΜέτρο Επίδραση στα GHG Επίδραση στα AQ Παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ, Χρήση CHPΜείωση Παραγωγή ενέργειας Φυσικό αέριο έναντι πετρελαίο και γαιάνθρακα Μείωση CO 2 Μείωση SO 2, NO x Διαχείριση ζήτησης Μείωση κίνησης στους δρόμους μέσω προώθησης ΜΜΜ Μείωση Διατήρηση ενέργειας Χρήση μονώσεων σε κτίριαΜείωση Μεταφορές Χρήση νέων τεχνολογιών και καυσίμων (π.χ. υβριδικά, H 2 ) Μείωση CO 2 Μείωση Οικιακές συσκευές Ενεργειακά αποδοτικότερες ηλεκτρικές συσκευές Μείωση

21 Συμπεράσματα Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και αντιστρόφως Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση σε όλους τους ατμοσφαιρικούς ρύπους εκτός του O 3 Με βεβαιότητα 95% η αύξηση της θερμοκρασίας είναι δεδομένη και οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες (IPCC, 2013) Τα περισσότερα μέτρα αντιμετωπίζουν μονοδιάστατα το κάθε φαινόμενο (AQ ή CC) Σημαντική η συνδυασμένη αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και αστικής ποιότητας αέρα

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

23 VOC/NO x και Ο 3 VOC/NO x <8


Κατέβασμα ppt "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΕΜ: 4566 Επιβλέπων: Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος Αρμόδιος Παρακολούθησης:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google